Od 4.1.2021 

je umožněna osobní přítomnost

1. a 2. třídy ve škole. 

Zbývající třídy MZŠ Zásada

mají distanční výuku.

 

Mgr. Václav Horáček

ředitel školy

 

Rychlé aktuality
Kotva

Kancelář: 483 385 182

 

Ředitel: 737 282 487

 

Zást. ředitele: 731 449 101

 

Sborovna I. st. a družina: 

483 385 197, 733 178 452

 

Sborovna II. st.:

483 385 503

 

Školní jídelna:

483 390 192, 731 449 100

 

Rychlý kontakt
Sitemap
Mapa webu
A
A
A

Školní družina


Z rozhodnutí pedagogické rady dne 19.6.2019 se zvyšuje poplatek za školní družinu na 500 Kč na každé pololetí.

Poplatek bude uhrazen v hotovosti vychovatelkám ŠD. 

Děkujeme

R. Kozlovská, vedoucí vychovatelka

Ve školním roce 2020 - 2021 bude mít školní družina otevřena dvě oddělení s celkovou kapacitou 48 dětí. Vychovatelkou v 1. oddělení (A) je Radomíra Kozlovská, vychovatelkou ve 2. oddělení (B) je Petra Machulová.

 

Družina je otevřena žákům ve dnech školního vyučování již v 6:15 hod. (více viz Vnitřní řád ŠD).

 

Do jednoho oddělení družiny se zapisuje maximálně 24 žáků s pravidelnou docházkou (více viz Kriteria zařazení žáků do školní družiny).