Vstup žáků do šaten,

odchod ze školy

 

Od 7:00 hodin je možný

vstup žáků do vyhřívaného

vestibulu u šaten.

Odchod žáků ze školy

a školní družiny 

je pouze vchodem u šaten.

 

Rychlé aktuality
Kotva

Kancelář: 483 385 182

 

Ředitel: 737 282 487

 

Zást. ředitele: 731 449 101

 

Sborovna I. st. a družina: 

483 385 197, 733 178 452

 

Sborovna II. st.:

483 385 503

 

Školní jídelna:

483 390 192, 731 449 100

 

Rychlý kontakt
Aktuality
Sběr papíru
16.9.2019

Ve dnech 16.9. - 27.9.2019 proběhne na naší škole sběr papíru. 

Suchý papír se odevzdáva za budovou školy u dřevěné garáže. 

Slavnostní zahájení školního roku 2019/2020
2.9.2019

V pondělí dne 2.9.2019 proběhlo během první vyučovací hodiny slavnostní zahájení školního roku 2019/2020. 

Ohlédnutí za Školní akademií
26.6.2019

Máte-li chuť si připomenout hezký závěr školního roku 2018/2019, podívejte se do naší Fotogalerie na záběry ze školní akademie. Tu jsme uspořádali v zásadské sokolovně ve středu dne 26.června 2019. 

 
 
Mapa webu
A
A
A

Třídy

Školní rok 2019/2020

Rozvrhy hodin

Rozvrhy hodin jsou vyvěšeny v sekci Škola- Náš školní rok- Organizace vyučování.

  

Sběr surovin

Milí rodiče a žáci,

i v tomto školním roce sbíráme hliník. V loňském roce jsme nasbírali asi 70 kg a v soutěži Koulíme kouli jsme skončili na druhém místě. Děkuji, že děti nosí hliník čistý a plechovky sešlápnuté.

Nadále také sbíráme víčka od PET lahví  pro nemocné děti.

Též vybíráme vybité baterie (zelená krabice) a staré mobily (sborovna). Jejich sběrem se účastníme soutěže RECYKLOHRANÍ.

Všem, kteří třídí, děkuji.

Mgr. Eva Živná