Kotva

Kancelář: 483 385 182

 

Ředitel: 737 282 487

 

Zást. ředitele: 731 449 101

 

Sborovna I. st. a družina: 

483 385 197, 733 178 452

 

Sborovna II. st.:

483 385 503

 

Školní jídelna:

483 390 192, 731 449 100

 

Rychlý kontakt
Sitemap
Mapa webu
A
A
A

6. třída

Milí žáci,

do dalšího čtvrtletí Vám přeji, abyste nepolevili ve studijním úsilí a průběžně se připravovali na výuku.
 

                                                                                                 Simona Lachová

 

Měsíční plán

Datum:

Akce:

Platba:

18.11. Třídní schůzky od 16 hodin  
     
   

 

 

Výuka

Předmět  

Učivo  

Období

Český jazyk  

vstupní prověřovací práce

procvičování podst. jmen podle vzorů, tvary, skloňování; odchylky od skloňování

používání jazykových příruček

přídavná jména - opakování - druhy

rozbor stavby slova

LV - práce s texty v čítance

SLOH - jednoduché komunikační žánry - vzkaz, inzerát, objednávka

říjen

Matematika  

Desetinná čísla 

Geometrie - úhel, osa úhlu, velikost úhlu, stupeň, minuta

listopad

Anglický jazyk

Unit 1 - dokončení

UČ str. 18 - My Mum, the Aeroplane - čtení a porozumění

Unit 2 - My Place in the World - places in town,giving directions - poradit někomu cestu, jak se někam dostane, práce s mapkou měst

listopad

Přírodopis

Buňka

Práce s mikroskopem

říjen

Dějepis

Pravěk

  • život pravěkých sběračů a lovců, jejich materiální a duchovní kultura
  • počátky zemědělství
  • řemesla, tkalcovství
  • zpracování mědi
  • výroba bronzu

 

listopad

Zeměpis

Sluneční soustava

Oběh Země kolem Slunce

Měsíc

říjen

IN

Vektorová grafika.

Aplikace PowerPoint: prezentace před třídou (dokončení)

Office 365, Teams.

listopad

TV 

  

 

HV 

Významné prvky skladby- melodie, rytmus, dynamika...

Vokální a instrumentální aktivity.

listopad

VV 

  Pomůcky na Vv - temperové, vodové barvy, nůžky, lepidlo, štětce - kulaté a ploché (více velikostí), staré tričko/zástěra, kelímek na vodu, paleta, igelit na lavici, hadříkP

 celý rok

ETV 

Otevřená a citlivá komunikace

 říjen

ČP 

 

 

F

Částicová stavba látek, Brownův pohyb, difúze a krastalizace

 

VO

DOBROVOLNÝ  ÚKOL
11.11. slavil svátek Martin a toto datum je spjaté se svatým
Martinem. Abyste se o něm dozvěděli více, zahrajte si únikovou
hru ZDE . Pokud chcete získat známku, splňte všech
5 úkolů - po splnění úkolu si vždy zapište kód. Kódy pak v ikonce
zámku zadejte ve správném pořadí a tajenku mi zašlete e-mailem do 30.11.

 

 

Výuka 3.11. - 5.11.

Předmět  

Učivo  

Anglický jazyk

3.11. WB str. 12 - přečti si článek, v článku si podtrhni neznámá slovíčka a najdi si jejich význam 

WB 13/ 20 

4.11. WB 13/21,22 – zkontrolujeme ve škole 

 

Český jazyk  

- mluvnice - učebnice str. 34 - 37 - kdo si neodnesl domů, scan naleznete ZDE: učebnice ČESKÝ JAZYK 6

- vypracujte cvičení str. 34/2, 35/6, 36/2 - zkontrolujeme společně ve škole

 

- literární výchova (čtvrtek) - věnujte alespoň 45 minut času četbě knihy, kterou máte 18.11. představit svým spolužákům (kdo má již přečteno, může číst další knížku :o)

Matematika  

Desetinná čísla

UČ str. 74 až 79 - projít si ústně a připomenout si, co jsou desetinná čísla

UČ str. 77, cv. 2, 3 a str. 78, cv. 6 - vypočítat do školních sešitů

PS str. 31, cv. 1, 2, 3, 4 a 5

Fyzika

Přečti si v učebnici str. 38,39 do sešitu nadpis Atomy a molekuly a opiš žlutý rámeček na str. 39, nakresli si obrázky molekul na str. 39.

Můžeš si cvičně zodpovědět na otázky na str. 40. Zkus si připravit některý úkol pro spolužáky - ve škole nám ho ukážeš.

Dějepis

Přečti si v učebnici text na str. 20 až 21.

V e-mailu máš zadání úkolu - otázky k textu. 

Úkol vypracuj do sešitu.

Přírodopis

 

Doplň v pracovním sešitě stranu 16 - 17 pracuj s učebnicí 

Zopakuj si buňku: z jakých organel je složena

                             jakou funkci mají jednotlivé organely

 

Informatika

1. Otevři si následující stránku Bobřík informatiky

2. Otevři test Mini z roku 2020 a zkus své logické myšlení.

3. Do sešitu informatiky napiš datum a počet správných odpovědí.

4. Napiš, zda byly otázky pro Tebe lehké nebo těžké.

 

Učivo  pro žáky zveřejňované zde během uzavření škol je k nahlédnutí zde: 

PDF soubor5.třída učivo z webu během distanční výuky říjen- květen 2020-2021

PDF soubor4.třída učivo z webu březen- červen 2020

 


 Strašidla ve 4. třídě

6. třída

Vloženo: 19.12.2018 | Autor: Jana Báčová | Zobrazeno: 903x | Upraveno: 4.2.2020 | Upravil: Jana Báčová
Poslední hodinu pracovního vyučování v tomto roce třeťáci věnovali vaření. Zopakovali si znalosti o zelenině a ovoci, procvičili krájeni a také se věnovali estetické úpravě jídla. Nakonec si báječně pochutnali. Mgr. Petra Veverková

Vloženo: 7.12.2018 | Autor: Jana Báčová | Zobrazeno: 858x | Upraveno: 2.1.2019 | Upravil: Jana Báčová
Kluci i holky ze třetí třídy jsou docela šikovné děti. Nevěříte? Podívejte se, jaké pěkné kočky třeťáci ušili!

Celkem: 2 články