Od 4.1.2021 

je umožněna osobní přítomnost

1. a 2. třídy ve škole. 

Zbývající třídy MZŠ Zásada

mají distanční výuku.

 

Mgr. Václav Horáček

ředitel školy

 

Rychlé aktuality
Kotva

Kancelář: 483 385 182

 

Ředitel: 737 282 487

 

Zást. ředitele: 731 449 101

 

Sborovna I. st. a družina: 

483 385 197, 733 178 452

 

Sborovna II. st.:

483 385 503

 

Školní jídelna:

483 390 192, 731 449 100

 

Rychlý kontakt
Sitemap
Mapa webu
A
A
A

5. třída

Vážení rodiče, milé děti, od 4. 1. 2021 je výuka distanční formou. Výuka bude probíhat online každý den podle rozvrhu. Docházka na hodiny je povinná, v případě neúčasti na vyučování je nutná omluva. M. Mičková

  8:00 9:00 10:00
Pondělí ČJ MA IN
Úterý ČJ MA AJ
Středa ČJ MA ČS

Čtvrtek

ČJ MA ČS

Pátek

ČJ AJ MA

V případě nejasností nebo dotazů mi napište na mailovou adresu uvedenou v žákovské knížce nebo zavolejte.

 

Měsíční plán

Datum:

Akce:

od 4.1. 2021 Distanční výuka

 

Výuka v týdnu od 25. 1. do 28. 1. 2021 (distanční výuka):

Předmět 

Učivo 

Český jazyk 

  

Matematika 

  

Člověk a jeho svět 

  

Anglický jazyk 

online hodina 26.1. od 10.00 

1) procvičování “can” v otázce 

2) PS str. 84/ 7,8 

3) Kahoot -can?

3) UČ str. 116 - nová slovní zásoba 

 

2.hodina  

1) PS str. 85/9,10 

 

Informatika 

 Online hodina v pondělí od 10:00 hod.

1) Kontrola prací, poradna 

2) Myšlenková mapa

3) Shrnutí učiva

4) Úkol do sešitu: Myšlenková mapa na téma 5. třída

 

Výuka v týdnu od 18. 1. do 22. 1. 2021 (distanční výuka):

Předmět 

Učivo 

Český jazyk 

 online

Skloňování přídavných jmen tvrdých

- vzor mladý

UČ str. 73 - 76

PS str.3 - 4

Matematika 

online

Čísla větší  než milion  

- písemné sčítání, odčítání, dělení, násobení a dělení

- závorky

- zaokrouhlování

UČ str 53 - 56

Člověk

a jeho svět 

online

Přírodověda

UČ str. 43 - 47

- význam botanických a zoologických zahrad

- ČR - oblast mírného podnebného pásu

- společenstva živých organizmů na území naší vlasti

 

online

Vlastivěda UČ str. 10 - 13

- Jihočeský kraj

- Plzeňský kraj 

Anglický jazyk 

 online hodina 19.1. od 10.00 

1) UČ str. 110 - Unit 7 – Amazing Animals -nová slovní zásoba 

2) UČ str. 111 - nová slovesa 

3) procvičování 

2.hodina 

1) PS str. 80 –81 

online hodina 22.1. od 9.00 

1) UČ str. 114/ opakování slovesa can - oznamovací věta 

2) UČ str. 115/ sloveso “can” v otázce 

3) PS str. 83 / 5,6 

 

Informatika 

 Online hodina v pondělí od 10:00 hod.

1) Opakování- cloud, One Drive v Office365

2) Fotografie- stažení do pc

3) Vložení fotografie a textu do Wordu, příloha e-mailu

4) Úkol: Příloha e-mailu s vloženou fotografií ve Wordu

 

Výuka v týdnu od 11. 1. do 15. 1. 2021 (distanční výuka):

Předmět 

Učivo 

Český jazyk 

online

UČ str. 67 - 70

- podstatná jména - opakování

- přídavná jména

SL rozhovor

PS 1 str. 39 -  41

PS 2 str. 2 - 3/4 

Matematika 

online

UČ str. 45 - 49  (46 - 50)

- čísla větší než milion

- písemné sčítámí, odčítání, dělení, násobení

- římské číslice

- slovní úlohy  

- převody jednotek

Člověk a jeho svět 

online

Přírodověda  

UČ str. 40 - 42

- polární pás

- život v oceánech a mořích

 

Česká republika

UČ str. 6 - 8

- legenda k mapám

- kraj v němž žijeme

- hlavní město Praha

- Středočeský kraj

Anglický jazyk 

 

online hodina 12.1. od 10.00 

1)  UČ str. 102 – A photo of my birthday party... 

2) PS str. 78/ 1 - opakování předložek místa 

2.hodina 

1) PS str. 79/ 2,3,4 

online hodina 15.1. od 9.00 

1) online test na wizeru cca 25min 

2) Unit 7 – amazing animals - nová slovní zásoba 

 

Informatika 

Online hodina v pondělí 11.1. od 10:00 hod.

1) Opakování- Word v Office365

2) Co je to cloud- One Drive v Office365

3) Soubory a složky v One Drive

4) Úkol: Doplň formulář v Teams (zadání IN 5)

 

Výuka v týdnu od 4. 1. do 8. 1. 2021 (distanční výuka):

Předmět 

Učivo 

Český jazyk 

Podstatná jméma

Rod

UČ str.  60 - 61

PS str. 35 

Skloňování podstatných jmen

UČ str. 64

 

Sloh

UČ. str. 62 - 63 Rozvoj fantazie, porozumění textu

PS str. 36

 

Matematika 

Čísla větší než milion

UČ STR. 39 - 44 (40 - 45)

- procvičování zaokrouhlování čísel

- písemné sčítání, odčítání, násobení, dělení

- slovní úlohy

PS str. 23 - 24  

Člověk a jeho svět 

Přírodověda

UČ str. 38 - 39

Subtropický a mírný pás

 

Dějiny

UČ. str. 46 - 48

Od totalitní moci k demokracii  

Anglický jazyk 

 online hodina 5.1. 20201 od 10.00 

1) opakování slovní zásoby - pocity, výrazy tváře 

2) opakování množného čísla podstatných jmen 

3) PS str. 76 –77 

4) UČ str. 100 – Fabulous Faces - čtení a porozumění 

5) UČ str. 101/ 14,15,16 

2.hodina 

1) PS str. 74/ 18 Clowns - čtení a porozumění 

2) PS str. 74/ 19 

online hodina 8.1. 2021 od 9.00 

1) PS str. 75/20 - 22 

2) UČ str. 102 – A photo of my birthday party... 

 

Informatika 

Další možnosti Wordu:

Zarovnání textu, odstavce a číslování.

Online hodina v pondělí 4.1. od 10:00 hod.

 

Výuka od 30.11. 2020 (prezenčně ve škole):

Předmět  

Učivo  

Český jazyk  

Prosinec 

Učebnice str. 46 - 59

 

Vyjmenovaná slova

- opakování a procvičování podstatných jmen

 

Slovní druhy

- opakování a procvičování vyjmenovaných slov

-podstatná jménapád a číslo

 

Sloh

-- pozvánka, zpráva   

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pro nemocné:

DÚ od 14. 12. - 18. 12.

 

14. 12.

 PS str. 29

1) + a, b, c, d, e, f

2) + a

3) 

str. 30

4) doplnit

 

15. 12.

PS str. 30

4) a

5)

6)

7)  + a

str. 31

8)

9)

10) doplnit

 

16. 12.

PS str. 31)10 a, b, c, d 

str. 32 podstatná jména

1)

2)

3)

4)

 

17. 12.

UČ podstatná jména - číslo, str. 59

PS str. 33

1) + a, b, c, d, e

2) + a

3) 

4)

str. 34

1) + a

2)

3)

4)

Matematika  

Prosinec

Učebnice str. 35 - 40

 

Čísla větší než milion

- zaokrouhlování čísel

- pamětné sčítání a odčítání

- písemné sčítání, odčítání, násobení, dělení

 

Geometrie

Učebnice str. 127 - 129  (119 -121)

- čtverec a obdélník

- konstrukce čtverce a obdélníku   

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DÚ pro nemocné:

14. 12. - 18. 12.

 

14. 12.

UČ str. 40/6, 8, 11

PS str. 20/ 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

 

15. 12.

PS str. 21

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

sloupec vlevo

 

16. 12.

PS str. 22

1)

2)

3) + a,b

4)

sloupec vlevo

 

17. 12.

PS str. 23 čísla větší než milion - písemné odčítání

5)

6)

7)

8)

9)

10)

Geometrie

PS - čtverec, úhlopříčky ve čtverci

str. 48

4)

5)

6)

Člověk

a jeho svět  

Prosinec

 

Přírodověda

 

Učebnice str. 30 - 37

- gravitační síla

- měsíce planet

 

Člověk a živá příroda

- rozmanitost života na Zemi

Život v různých podnebných pásmech

- tropický pás

 

České dějiny

Učebnice str. 38 - 48

 

- vznik Československé republiky

16. 12. test učebnice str. 43 - 45 Válečná a poválečná léta

 

Tvář Československé republiky

- ČSR demokratickým státem

- T. G. Masaryk

-  občané ČSR

- podoba hospodářství a kultury vyhláše

- život za 1. republiky

- cesta k zániku ČSR

 

Válečná a poválečná léta

- vyhlášení protektorátu

- 2. světová válka

- boj proti okupaci

- ČSR svobodná

- poválečný vývoj

 

Od totalitní moci k demokracii

-nástup komunistické vlády

- Pražské jaro

- okupace Československa

- sametová revoluce

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pro nemocné:

DÚ od 15. 12. do 18. 12.

 

15. 12.

PŘ savany a pouště

UČ str. 37

 

16. 12.

Dějiny od totalitní moci k demokracii

UČ str.46 - 48

Anglický jazyk  

 7. - 11.12.2020

 

Unit 6  - nová slovní zásoba - pocity a emoce

procvičování slovíček zde:

https://quizlet.com/_94qf9t?x=1jqt&i=3833wa

 

UČ str. 92-93UČ str. 96 -97

How do you feel? How are you? She looks tired...

PS str. 66-67

PS str. 69/ 6,7

PS str. 70/8

Informatika

Word v Office365: Formátování textu. (7.12.2020)

Práce je připravena v Teams- v Zadání. Žáci, kteří nejsou přítomni ve škole ji vypracují dle instrukcí, přidají a odevzdají přímo v Teams.

 

Vánoční přání (14.12.2020)

Práce je připravena v Teams. Žáci, kteří nejsou ve škole, ji opět vypracují podle instrukcí.

TV  

   

HV 

  

VV  

   

ETV  

   

ČP  

 

 

 

Rozvrh on-line výuky od 2. 11. do 27. 11. 2020

Pracujeme opět na on-line hodinách ve skupinkách. V pondělí je on-line hodina informatiky, v úterý angličtina:

  8:30 10:00 11:00
Pondělí Výuka skupina 1   IN
Úterý Výuka skupina 2 AJ  
Středa Výuka skupina 3    
Čtvrtek Výuka skupina 4    
Pátek  AJ od 9:00 hod.    

 

Pozvánku na výuku dostanete opět ve školní poště.

 

Učivo na týden od 23.11. do 27.11. 2020:

Předmět 

Učivo 

Český jazyk 

Stavba slova - opakování

učebnice str. 43 - 44 - cvičení probereme na hodinách online

písemně do sešitu DÚ str. 43/2 + d

 

str. 45 - vyjmenovaná slova - opakování řad vyjmenovaných slov po b, l, m,

probereme na hodinách online

 

PS

doplňte str. 24/1 a vypracujte zadané úkoly

str. 25/1 - osmisměrka 

25/2 doplňte do slov i/y

Matematika 

Čísla větší než milion

učebnice str. 34/35 zaokrouhlování čísel probereme na hodinách online

 

PS str. 18

6) uaokrouhlete čísla na desetitisíce

7) doplňte chybějící čísla

9, 10) vypočítejte slovní úlohy

 

Geometrie - opakování

PS 44 - 45

44/3 - výpočtem ověřte, které trojúhelníky lze narýsovat

44/4 - vyberte si jeden trojúhelník ze cv. 3, který lze narýsovat a narýsujte

sloupec příkladů vypočítejte

45/7 - nejprve si udělejte náčrt, popište podle zadání a následně narýsujte 

Člověk

a jeho svět 

Dějiny

učebnice str. 35 - 37 

text si přečtěte nahlas a opište si zápisky (zaslány 20. 11.)

- Češi a Němci 

- počátky česko-německého soužití

- zhoršení vztahů

- 1. světová válka

- život lidí

- odpor proti Rakousku-Uhersku

- konec války 

 

Přírodověda

učebnice str. 28 - 29, přečtěte si nahlas a opište výpisky

- Země

- pohyby Země

- střídání dne a noci

- střídání čtyř ročních období

Anglický jazyk 

online hodina 24.11.

  • 1) zopakujeme si to, co jsme se v této lekci naučili
  • 2) PS 62 – Dog Helps Planet – reading
  • 3) PS 63/ 19,20,21 –práce s textem
  •  

online hodina  27.11.

  • 1) UČ str. 86 – My favourite day - reading
  • 2) UČ str. 86/18
  •  

3.hodina – vypracuj opakovací kvíz na lekci 5 v aplikaci Wizer  

Informatika 

On-line hodina opět od 11 hodin. 

Program:

1. Kontrola prací

2. Aplikace MIcrosoft Teams

3. Word on-line

4. Práce s textem a obrázky- pohádka.

 

 

 

Učivo na týden od 16.11. do 20.11. 2020:

Předmět 

Učivo 

Český jazyk 

  Učebnice str. 39 - 41

Psaní skupin mě/mně

Dělení slov na konci řádku

Zopakujte si žlutou tabulku na str, 39 - pravidla psaní mě/mně

Písemně vypracujte str. 39/7

str. 40 - 41 probereme online

 

PS

str. 21

4) do slov z nabídky doplňte ě nebo ně, slova dolňte do vět

5) z přídavných jmen tvořte příslovce

 

str. 22

6) osmisměrka - vyhledejte slova dle zadání

7) doplňte do slov mě/mně

8)spojte slabiky podle čísel do slov a napište je

 

str. 23

1) doplňte vynechaná písmena

a) rozdělte slova

Matematika 

  Učebnice str. 32/33 - 33/34

Čísla větší než milion

Písemně vypracujte str. 32/14 zelený sloupek

Ostatní cvičení probereme online

 

PS str. 17

1) zaokrouhlete čísla v tabulce

2) zaokrouhlete čísla na miliony dle zadání

3) vypočítejte a zaokrouhlete dle zadání

4) zaokrouhlete na tisíce a sestav pořadí podle velikosti

vypočítejte 1. + 2. sloupec vlevo

 

Geometrie 

Učebnice str. 123

- zopakujte si rozdíl mezi kruhem a kružnicí

PS str. 42, 43

1) doplňte tabulk

2¨, 3, 4) narýsujte kružnice

5, 6, 7, 8) rýsujte podle návodu

 

Člověk a jeho svět 

  Přírodověda

Učebnice str, 26 - 27

- galaxie, sluneční soustava, planety

- doplňte si zápisky

 

Dějiny

Učebnice str. 32 - 33

Národ sobě

- uvolnění života

- vznik Rakouska-Uherska

-příchod T. G. Masaryka

- rozvoj kultury a umění

-  doplňte si zápisky

Anglický jazyk 

 1.hodina

PS str. 64/ 22 – vytvoř 5 vět podle obrázků za použití slovíček z tabulky

PS str. 64/23 – napiš 4 věty, co rád děláš během dne…dej pozor, že za slovesem „like“ bude následovat –ing—having breakfast, playing with my friends, etc.

PS str. 65/ 24  - poslechové cvičení

 

online hodina 20.11.

1) zopakujeme a přečteme si společně článek  „A day in the Space Station“

2) UČ str. 85/15,16

 

Informatika 

16.11. on-line hodina

1. Hodnocení prací

2. Vložení a úprava obrázku

Zadání SP

 

Učivo na týden od 9.11. do 13.11. 2020:

Předmět

Učivo

Český jazyk

Předložky s,se, z, ze

 

Učebnice str. 36 - 37

Zopakovat si žlutý rámeček s jakými pády se předložky pojí.

Písemně do sešitu ČJ DÚ opište str.36/2 se správnou předložkou

Ústně: doplňte a odůvodněte si pravopis str. 36/3, 5,

                                                                 str. 37/6 

 

Předpony ob, o, v, předložky v, ve, psaní skupin bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně

 

Učebnice str. 38

Zopakujte si psaní ve žlutém rámečku

 

PS

str.20

1) rozlište svislou čarou, zda se jedná o předložku či předponu (předložku svislou čarou oddělíme od slova u předpony neděláme nic)

2) doplňte i/y a vhodné předložky

3) doplňte vhodnou předložku

4) rozhodněte a podtrhněte: předložka se - modrá barva, zvratné zájmeno se - oranžová barva

 

str. 21

1)- určete, která slova obsahují předpony ob, o, v a předpony barevně vyznačte

   - určete slovní druhy

2) vyznačte předponu, kořen s část příponovou 

Matematika

Čísla větší než milion

 

Učebnice str. 29/30 - 31/32 dle vydání učebnice

Důležitá cvičení si probereme v hodinách distančního vyučování

 

PS str. 15 - 16

str. 15 vypracujte cvičení:

1) z dvujice čísel vybarvi věší číslo

2) vypočítej slovní úlohu

- vypočítej sloupec vpravo

3) vyber čísla z tabulky pro které platí vztah

4) vypočítej slovní úlohu

 

str. 16 vypracujte cvičení:

6) porovnejte čísla

7) vypočítej a výsledkz seřaď do hada vzestupně

8) vypočítej slovní úlohu

10) doplň čísla do tabulky

11) vypočítej a proveď zkoušky

12) vypočítej slovní úlohu

 

PS - G

Rovinné geometrické útvary

Učebnice str. 114 /122 podle vydání

PS str . 41 vypracujte cvičení:

1) doplňte počty geometricých tvarů

2) obrázek vybarvi dle zadání

3) podle učebnice pojmenujte geometrické tvary

4 rozhodněte o pravdivosti tvrzení

5) dobrovolné - pokuste se rozluštit šifru

Člověk a jeho svět

Přírodověda

 

Učebnice str. 24 - 25

Přečtěte si téma Člověk a vesmír - Od neživé přírody k vesmíru:

- Slunce - zdroj tepla a světla

- Slunce - nejbližší hvězda planety Země

                                                      - Výprava do vesmíru:

- souhvězdí

 

České dějiny

 

Učebnice str.30 - 31

2. polovina 19.století - stroje ovládly život

- růst tovární výroby

- nástup elektřiny

- doprava a potraviny

- všední život

 

Zápisky do sešitu Vám opět zašlu.

Anglický jazyk

online hodina 10.11.

1)opakování otázky When does he….?

2) procvičování UČ str. 81 a 82

3) nová gramatika „every day“ x „always“ x „never“

4) procvičování

 

2.hodina

1) PS str. 60/ 13,14

2) PS str. 60 / 15

 

3.hodina

1) UČ str. 84  - článek „ A day in the Space Station“ – přečti si, zapiš si nová slovíčka, najdeš je zde slovíčka

Informatika

9.11.on-line hodina od 11:00 hod.

Téma: klávesové zkratky, Word v Office365

 

Učivo na týden od 2.11. do 6.11. 2020:

Předmět

Učivo

Termín splnění

Český jazyk

Předpony s, se, z, ze, vz, vze

 

Učebnice str. 32 - 35

- zopakujte si pravidla pro psaní předpon na str. 33

- všimněte si v modré tabulce na str. 34 psaní pravopisu předpon s/z podle významu slov

- písemně vypracujte do sešitu DÚ 35/13

 

PS str. 19

1) doplňte předpony a spojte vhodné dvojice slov

2) doplňte vhodnou předponu

3) ke slovům připojte správnou předponu a s každým slovem utvořte krátkou větu, slova používejte v různých tvarech

4) vyberte do vět správnou podobu slova

5) k obrázkům doplňte vhodná slova obsahující předpony s, z, vz

 

Matematika

Čísla větší než milion

 

Učebnice str. 26 - 28

do sešitu DÚ  - vypočítejte str. 26/4 zpaměti příklady na dělění se zbytkem

- str. 27/11 napište vždy 3 čísla podle zadaných pravidel

 

str. 117 (125) jsou různá vydání učebnic

Konstrukce trojúhelníku

Zopakujte si na str. 117 postup při konstrukci trojúhelníku

- do sešitu Geometrie vypracuj cvičení 117/4

 

PS str. 14

4) zapište čísla podle zadání, zapiš číslicí, kolikaciferná jsou tato čísla

5) znázorněte čísla na řádovém počítadle

6)mezi čísly najdi vetřelce

8) vypočítejte slovní úlohu

 

PS str. 39 - 40

Zopakujte si rýsování rovnoběžek a kolmic 39/1, 2, 3, vypočítejte i sloupec příkladů nanásobení a dělení

str. 40/ 4, 5 

 

 

 

Člověk a jeho svět

Člověk a jeho svět

Učebnice str. 22 - 23

Půda

- přečti si nahlas a opiš do sešitu zápisky, dodám e-mailem v pondělí

 

České dějiny

Učebnice str. 28 - 29

Z poddaného člověka občan, rok 1848

- přečti si nahlas a opiš do sešitu zápisky, dodám e-mailem v pondělí

- vypracuj do sešitu: vyber si na str. 29 jednu z otázek 1 - 4 a tu písemně zpracuj

 

 

Anglický jazyk

Milí páťáci,

pouze několik z vás mi odevzdalo úkoly, které jsem vám zadala. A tak prosím všechny ostatní o jejich odevzdání elektronickou cestou na můj školní email: jochranova@mzszasada.cz

Ve svém týmu English year 5 máte zadání úkolu, měli jste si nakreslit do sešitu ciferník, který vám bude sloužit jako pomůcka při učení časových údajů.

3.11. online hodina od 10.00

1) budeme se učit říkat časové údaje

2) UČ.str.81, buďte nachystanílaughing

 

4.11.

1) UČ str. 82 – zapiš si do slovníčku nová slovíčka

in the morning – ráno, in the afternoon – odpoledne, in the evening – večer, at night – v noci, late – pozdě

2) PS str. 59/11

3) UČ str. 82/9 jedná se o poslechové cvičení, ale to nevadí…vyber si 3 věty, doplň do nich nějaký časový údaj a přelož je písemně do svého školního sešitu např.

Hana plays basketball in the morning. Hanka hraje ráno basketbal.

6.11.

1) vypracuj Telling the time procvičování, odkaz máš ve svém týmu English Year 5 v kartě zadání

 

Informatika

2.11. on-line hodina od 11:00 hod

Office 365, prostředí Outlook (pošta)- příloha e-mailu, Word.

 

SP- poslat e-mail s přílohou ve Wordu (bude zadáno na on-line hodině) na adresu informatika@mzszasada.cz

 

2.11.

 

 

do 5.11.

 

Předmět

Učivo

Termín splnění

Český jazyk

Opakování učiva z nižších ročníků

4) změny při odvozování slov

5) souhláskové skupiny na rozhraní předpony a kořene

6) souhláskové skupiny na rozhraní přípony a kořene

7) zdvojené souhlásky

8) přídavná jména odvozená příponou - ský

SL - popis přrdmětu

     - reklama 

---------------------------------------------------------------------------------------

Distanční výuka:

Opakování:

UČ. str. 27 - 31

Zdvojené souhlásky - procvičit ústně

Přídavná jména odvozená příponou - ský  - procvičit ústně

 

PS. str. 14 -17 doplnit

 

říjen

UČ str.

18 - 31

 

 

 

 

 

------------------

14. - 23. 10.

Matematika

Jednotky hmotnosti, objemu

Početní operace s přirozenými čísly do 1 000 000 - opakování

Zlomky - opakování

Souhrnné opakování

 

Geometrie

Rovinné geometrické útvary

Kružnice a kruh

Konstrukce trojúhelníku

---------------------------------------------------------------------------------------

Distanční výuka:

Opakování:

UČ. str. 24 - 25 - procvičít ústně

 

PS str. 10 - 13 - vypočítat

 

Geometrie:

Opakování:

UČ. str. 114 - 116 - zopakovat

PS str. 37 - 38 - narýsovat

říjen

UČ str..

18 - 25

 

 

114 - 116

 

 

 

------------------

14. - 23. 10.

Člověk a jeho svět

Dějiny

Světlo rozumu

Život na vesnici

Manufaktury a první stroje

Obrození měšťanské společnosti

 

Přírodověda

Člověk a neživá příroda - horniny a nerosty

                                       - ropa, zemní plyn

                                       - elektrárny

---------------------------------------------------------------------------------------

Distanční výuka:

Dejiny:

UČ. str. 17 - 26 - přečíst, zápis zašlu e-mailem

říjen

UČ str.

17 - 26

 

 

 

UČ str.

14 - 21

 

 

------------------

14. - 23. 10.

Anglický jazyk

UČ str. 76-77 zapiš si do slovníčku nová slovíčka

PS str. 54-55

 

Úkoly od 19.10. do 22.10.

 

UČ str. 80 –opiš si do svého sešitu English grammar –žlutou tabulku

What time is it? Kolik je hodin?

When do you get up? V kolik hodin vstáváš/vstáváte?

When does he go to bed? V kolik chodí (on) do postele?

UČ str. 80/6 –vyber si 3 časové údaje, zapiš si je jako digitálky např. 4.00 a odpověz, kolik je hodin

PS str. 57/5,6

PS str. 58/8

Online hodina bude v úterý od 10.00. 

Těším se na slyšenousmile

12.-16.10.

Informatika

Distanční výuka:

pondělí: Přihlas se ke školnímu účtu (v Office 365).

Napiš odpověď na e-mail 2 (opakování abeceda) na adresu informatika@mzszasada.cz

 

Pokud by měl někdo nějaký problém nebo úpotřeboval radu, napište mi (žáci nebo rodiče) na adresu jbacova@mzszasada.cz

 

 

 

 

 

do 23.10.

 

 

 

TV

Milí žáci, pokud je to jen trochu možné,choďte se proběhnout ven. 30 dřepů denně ,vám taky neuškodí :-)

 

VV

 

 

HV

 

 

ČP

Nůžky, lepidlo, ubrus

 

 

 

Učivo  pro žáky zveřejňované zde na stránkách třídy během uzavření škol v době od března do června 2020 je k nahlédnutí zde: 

PDF soubor4.třída učivo z webu březen- červen 2020

 


 Strašidla ve 4. třídě

5. třída

Vloženo: 19.12.2018 | Autor: Jana Báčová | Zobrazeno: 644x | Upraveno: 4.2.2020 | Upravil: Jana Báčová
Poslední hodinu pracovního vyučování v tomto roce třeťáci věnovali vaření. Zopakovali si znalosti o zelenině a ovoci, procvičili krájeni a také se věnovali estetické úpravě jídla. Nakonec si báječně pochutnali. Mgr. Petra Veverková

Vloženo: 7.12.2018 | Autor: Jana Báčová | Zobrazeno: 572x | Upraveno: 2.1.2019 | Upravil: Jana Báčová
Kluci i holky ze třetí třídy jsou docela šikovné děti. Nevěříte? Podívejte se, jaké pěkné kočky třeťáci ušili!

Celkem: 2 články