Kotva

Kancelář: 483 385 182

 

Ředitel: 737 282 487

 

Zást. ředitele: 731 449 101

 

Sborovna I. st. a družina: 

483 385 197, 733 178 452

 

Sborovna II. st.:

483 385 503

 

Školní jídelna:

483 390 192, 731 449 100

 

Rychlý kontakt
Sitemap
Mapa webu
A
A
A

8. třída

Milí žáci a žákyně,

přeji Vám úspěšný školní rok, hodně sil a chuti do učení.
 

                                                                                                 Simona Lachová

 

Školní výlet do ZOO ve Dvoře Králové:

 

 

Měsíční plán

Datum:

Akce:

Platba:

20.9. Prezentace řemeslných oborů s názvem „Řemesla nejsou OUT“ v Liberci 100,- na dopravu
     
   

 

 

Obecné informace k výuce

Předmět  

Organizace předmětu, pomůcky...

Český jazyk  

Žáci si na výuku mluvnice a slohu nosí učebnici a sešit, na literaturu čítanku a sešit. V úterý probíráme sloh, ve středu mluvnici a ve čtvrtek mluvnici a literaturu. Čítanky si mohou nechávat ve škole.

Matematika  

Poměr, převrácený poměr, postupný poměr, přímá úměrnost, měřítko map, osy souřadnic, pravoúhlá soustava souřadnic

Geometrie: trojúhelník, opakování, shodnost, shodná zobrazení

Anglický jazyk

Žáci si na výuku nosí učebnici a školní sešit. Pracovní sešit si mohou nechávat ve škole, pokud z něj nemají zadaný domácí úkol.  Některé úkoly, poslechy a jiné učební materiály budou mít v Teams  - English Year 7.

Slovní zásobu mají možnost procvičovat v aplikaci Quizlet.

Přírodopis

Žáci potřebují na výuku učebnici a sešit.

Dějepis

Žáci si nosí na každou hodinu pracovní sešit, sešit a učebnici.

Některé úkoly, texty, učební materiály apod. budou děti dostávat v Teams - dějepis 7. Je potřeba znát přihlašovací údaje ke svému školnímu účtu v Office 365 a do školní sítě.

Zeměpis

Žáci si na výuku nosí učebnici a sešit, atlas si mohou nechávat ve škole (pokud probíhá zkoušení z orientace na mapě, nosí si ho domů).

IN

Výuka probíhá většinou v počítačové učebně. Žák zná přístupové údaje ke svému školnímu účtu v Microsoft 365 a do školní sítě.

Pokud žák chybí, zkontroluje si zadání v Teams (případně Office) a práci nejdéle do 14 dnů po ukončení nemoci odevzdá.

Když nestihne práci v hodině, může si ji po dohodě s učitelem přijít ve volném čase do pc učebny dokončit.

TV 

  

HV 

Žák má na každou hodinu připraven notový sešit a psací potřeby. Výuka probíhá většinou v hudebně.

VV 

Pomůcky na VV - temperové, vodové barvy, nůžky, lepidlo, štětce - kulaté a ploché (více velikostí), staré tričko/zástěra, kelímek na vodu, paleta, igelit na lavici, hadřík.

ETV 

Žáci potřebují na výuku sešit. Učebnice jsou sdílené pro 8. a 9. třídu a zůstávají ve škole.

ČP 

 Pracovní oděv do dílen

F

Žáci na hodinu nosí sešit - pokračujeme v sešitě z 8.třídy ( A4 čtverečkovaný 60 listů) učebnici, MFCHT a podle zadání další pomůcky, kalkulačku https://www.sevt.cz/produkt/kalkulacka-, kalkulačku využijí i v matematice i v chemii.

VO

 

 

8. třída

Vloženo: 13.6.2023 | Autor: Jana Báčová | Zobrazeno: 45x
Ve středu 7. 6. 2023 jsme navštívili SUPŠS v Železném Brodě v rámci projektu Projektové dny Nakap - Hrátky se sklem pro žáky ZŠ.

Vloženo: 21.2.2023 | Autor: Jana Báčová | Zobrazeno: 31x
I v tomto školním roce jsme nedočkavě vyhlíželi, zda přijde nějaká sněhová nadílka a nastanou vhodné podmínky pro organizaci lyžařského kurzu. Dočkali jsme se. Lyžařský výcvik proběhl od 8. do 14. února 2023.

Vloženo: 26.1.2023 | Autor: Jana Báčová | Zobrazeno: 55x
V úterý 18.1.2023jsme navštívili Střední uměleckoprůmyslovou školu sklářskou v Železném Brodě. Škola pořádá Projektové dny Nakap - Hrátky se sklem pro žáky ZŠ.

Vloženo: 16.12.2022 | Zobrazeno: 61x
Na úterý 6.12. jsme měli naplánovanou exkurzi do Městské knihovny v Jablonci nad Nisou. Jaké bylo překvapení, když jsme se probudili do zasněženého rána.

Vloženo: 19.12.2018 | Autor: Jana Báčová | Zobrazeno: 1159x
Poslední hodinu pracovního vyučování v tomto roce třeťáci věnovali vaření. Zopakovali si znalosti o zelenině a ovoci, procvičili krájeni a také se věnovali estetické úpravě jídla. Nakonec si báječně pochutnali. Mgr. Petra Veverková

Vloženo: 7.12.2018 | Autor: Jana Báčová | Zobrazeno: 1129x
Kluci i holky ze třetí třídy jsou docela šikovné děti. Nevěříte? Podívejte se, jaké pěkné kočky třeťáci ušili!

Celkem: 6 článků
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.