Od 4.1.2021 

je umožněna osobní přítomnost

1. a 2. třídy ve škole. 

Zbývající třídy MZŠ Zásada

mají distanční výuku.

 

Mgr. Václav Horáček

ředitel školy

 

Rychlé aktuality
Kotva

Kancelář: 483 385 182

 

Ředitel: 737 282 487

 

Zást. ředitele: 731 449 101

 

Sborovna I. st. a družina: 

483 385 197, 733 178 452

 

Sborovna II. st.:

483 385 503

 

Školní jídelna:

483 390 192, 731 449 100

 

Rychlý kontakt
Sitemap
Mapa webu
A
A
A

4. třída

Vážení rodiče, milí čtvrťáci,

i ve druhé pololetí zatím pokračujeme v distanční výuce. Úkoly budete mít opět zde, na stránkách třídy a také stále platí, že vypracované mi je máte poslat na mail vždy do neděle.

Těším se na další spolupráci

 

Radmila Zhorelová

 

 

Měsíční plán

Datum:

Akce:

od 8.2. 2021

Distanční výuka

 

 

 

Výuka v týdnu od 8. 3. do 12. 3. 2021 (distanční výuka):

Předmět 

Učivo 

Český jazyk 

 SKLOŇOVÁNÍ PODSTATNÝCH JMEN RODU MUŽSKÉHO 

8.3. UČ str. 72, 73 - online 

UČ str. 73, cv. 11 do školních sešitů

PS str. 15, cv. 2,3,4

9.3. vzor PÁN

UČ str. 74, PS str. 16, cv. 1 - online

UČ str. 74, cv. 2 do domácích sešitů

PS str. 16, cv. 2,3

10.3. vzor PÁN 

UČ str. 75 - online

UČ str. 75, cv. 6 do školních sešitů

PS str. 16, cv. 4,5

11.3. vzor HRAD 

UČ str. 76, PS str. 17, cv. 1 - online

UČ str. 76, cv. 2 do domácích sešitů

PS str. 17, cv. 2,3

12.3. ČTENÍ 

Čítanka str. 102,103 - hlasité čtení s porozuměním - online

Procvičování vzorů rodu středního a ženského - pracovní listy zašlu na mail

PL rod ženský - celý, PL rod střední cv. 1,3

 

Procvičovat vzory podstatných jmen můžete zde:

https://www.skolasnadhledem.cz/game/13

 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=6&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=02.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na#selid

 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida

 

Matematika 

PÍSEMNÉ NÁSOBENÍ DVOJCIFERNÝM ČINITELEM

Jak písemně násobíme dvojciferným číslem je popsáno zde:

https://www.youtube.com/watch?v=2u9h67FEiEw

 

https://www.youtube.com/watch?v=zwbE7kwoa5Q

 

8.3. UČ str. 71 - online

UČ str. 71, cv. 1 do školních sešitů

PS str. 7, cv. 1,2,3

9.3. PÍSEMNÉ NÁSOBENÍ DVOJCIFERNÝM ČINITELEM S NULOU

Jak se násobí dvojciferným číslem s nulou se podívejte zde:

https://www.youtube.com/watch?v=w7hxR7Kf4o4

UČ str. 72 - online

UČ str. 72, cv. 3 do školních sešitů

PS str. 7, cv. 4,5,6

10.3. PROCVIČOVÁNÍ - písemé násobení dvojciferným činitelem

UČ str. 73, cv. 1,2 do domácích sešitů

PS str. 8, cv. 1,2,3

11.3. PROCVIČOVÁNÍ

UČ str. 74, cv. 2,3 do domácích sešitů

PS str. 8, cv. 4,5,6

 

Procvičovat písemné násobení můžete zde:

https://skolakov.eu/matematika-4-trida/pisemne-nasobeni-dvojcifernym-cinitelem

 

https://rysava.websnadno.cz/matematika_5.roc/pisemne_nasobeni1.htm

12.3. GEOMETRIE - KONSTRUKCE ČTVERCE A OBDÉLNÍKU

Podívejte se na tato videa:

https://www.youtube.com/watch?v=eZ47DJLrf7Y

 

https://www.youtube.com/watch?v=fGRtzm9fSp0

UČ str. 124, 125 - online

UČ str. 125, cv. 4 do sešitů geometrie

PS 1.díl str. 43, cv. 4,5 

Člověk a jeho svět 

online

 

Přírodověda

UČ  str. 50 - 52

PS str. 24/2

Ekosystém park

1) rostliny

2) živočichové  

- obojživelníci

- ptáci

- savci

 

Vlastivšda 

UČ str. 17 - 19

Mapy

- měřítko mapy

- vysvětlivky mapy

- plány

Anglický jazyk 

online hodina 8.3. 

1) opakování slovní zásoby a gramatiky 

2) PS str. 112 – More animal babies - čtení a porozumění 

3) PS str.113 

online hodina 

1) UČ str. 156 –157  opaková 

2) PS str. 116/1,2 

3.hodina 

1) opakovací kvíz Unit 9 – wizer, odkaz zde bude v pátek ráno 

 

 

 

Výuka v týdnu od 1.3. do 5. 3. 2021 (distanční výuka):

Předmět 

Učivo 

Český jazyk 

PODSTATNÁ JMÉNA RODU ŽENSKÉHO

1.3. vzor KOST

UČ str. 68 - online

UČ str. 68, cv.3,3a - do školních sešitů

PS str. 12, cv. 1,2,3

2.3. OPAKOVÁNÍ - podstatná jméne rodu ženského

UČ str. 69 - online

UČ str. 69, cv. 3,3a - do domácích sešitů

PS str. 12, cv. 4 a str. 13, cv. 1,2,4

3.3. PROCVIČOVÁNÍ - podstatná jména rodu ženského

UČ str. 69, 70 - online

UČ str. 70, cv. 6 - do školních sešitů

PS str. 13, cv. 3 a str. 14, cv. 6,7

4.3. SKLOŇOVÁNÍ PODSTATNÝCH JMEN RODU MUŽSKÉHO

UČ str. 71,72 - online

PS str. 15, cv. 1

OPAKOVÁNÍ - rod ženský: PS str. 14, cv. 8,9 

úniková hra - do mailu mi pošlete heslo pro odemknutí dveří v únikové hře, kterou najdete kliknutím na tento odkaz:

https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vTSU1ayf76CRqLP2bpruT4EjmqOCyt-IkW4g05QV_W-gn7XN2K3Y6VVP-pApBMxWDL22iZxDecYM2wA/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&fbclid=IwAR1rskvvfABl1WA9Hp0dyGMlowz9k_uNIkpx_DdwTybhOnVRggTZRFbdaDQ&slide=id.p 

5.3. ČTENÍ

Čítanka str. 95, 96 - hlasité čtení - online

Čítanka str. 99 - 101 přečíst HRAD NAD VLTAVOU a do sešitů ČTENÍ napsat název, autor a odpovědi na otázky str. 99, ot. 3, str. 100, ot. 1 a str. 101, ot. 1

 

Matematika 

ŘÍMSKÉ ČÍSLICE

co jsou římské číslice se podívejte zde:

https://www.youtube.com/watch?v=CSAmIDzgmBY

jak se zapisují najdete zde:

https://www.youtube.com/watch?v=vUmyQLmG_Cc

pravidla pro převod římských čísel najdete i zde:

https://www.matika.in/cs/category.php?category=ron

1.3. UČ str. 68 - online

UČ str. 68, cv. 4 do školních sešitů

PS str. 5, cv. 1,2,3,6

2.3. UČ str. 69 - online

na zápis římských čísel větších než 1000 se podívejte zde:

https://www.youtube.com/watch?v=bRLd2S97uHw

PS str. 5, cv. 4,5 

PS str. 6, cv. 1,2

3.3. ŘÍMSKÉ ČÍSLICE - procvičování

procvičovat můžete zde:

https://skolakov.eu/matematika-4-trida/rimske-cislice

UČ str. 70, cv. 3 - do domácích sešitů

PS str. 6, cv. 3,4

UČ str. 70, cv. 4 - opakování písemného dělení

4.3. Počítání se závorkami - opakování, procvičování

UČ str. 70, cv. 5 - do školních sešitů

Pracovní list - libovolné dva sloupečky, kreslit obrázek nemusíte

PL zašlu rodičům na mail

5.3. GEOMETRIE - ČTVEREC, OBDÉLNÍK

https://www.youtube.com/watch?v=FYZjUHWTL5Q

UČ str. 123 - online

PS 1. díl - str. 43, cv.  1,2,3

Člověk a jeho svět 

online

Přírodověda

UČ str. 48 - 49

Živočichové na loukách

- bezobratlí živočichové

- plazi

- ptácí

- savci

 

online

Vlastivěda

UČ str. 14 - 15

Státní symboly

Státní svátky

Armáda ČR

NATO - Severoatlantická aliance

OSN - Organizace spojených národů

Anglický jazyk 

online hodina 1.3. 

1) dokončení tabulky v sešitě “What does he want to do?” 

2) procvičování 

3) PS str. 112 More animal babies - čtení a porozumění 

online hodina 2.3. 

1) opakování PS str. 117/1,2 

2) UČ str. 152 – My favourite animal 

3.hodina 

1) Write about your favourite animal 

2) PS str. 117/3,4 

 

 

Výuka v týdnu od 22. 2. do 26. 2. 2021 (distanční výuka):

Předmět 

Učivo 

Český jazyk 

SKLOŇOVÁNÍ PODSTATNÝCH JMEN RODU ŽENSKÉHO

procvičovat můžete zde:

https://www.umimecesky.cz/cviceni-koncovky-podstatnych-jmen-zensky-rod

 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/podstatna-jmena-rodu-zenskeho

 

22.2. VZORY RODU ŽENSKÉHO

UČ str.62, 63 - online

UČ str. 63, cv. 7a do školních sešitů

PS str. 9, cv. 1,2,3

23.2. vzor ŽENA

UČ str. 64 - online

PS str. 10, cv. 1,2,3,4

24.2. vzor RŮŽE

UČ str. 65, 66 - online

UČ str. 66, cv. 7 do školních sešitů

PS str. 10, cv. 5, str. 11, cv. 1,2,3

25.2. vzor PÍSEŇ

UČ str. 67 - online

UČ str. 67, cv. 3 do školních sešitů

PS str. 11, cv. 1,2 - dole

26.2. ČTENÍ

Čítanka str. 92 - 96 hlasité čtení - online

Čítanka str. 97 báseň - do sešitů ČTENÍ opsat 1. a 2. sloku. POZOR při opisu básně píšeme jeden verš na jeden řádek, dodržujeme meteru mezi slokami 

Matematika 

ČÍSLA VĚTŠÍ NEŽ 10 000

22.2. PAMĚTNÉ NÁSOBENÍ

https://www.youtube.com/watch?v=z1aP95OOsU0

UČ str. 64,65 - online

UČ str. 65, cv. 3 do školních sešitů

PS 2. díl str. 3, cv. 1,2,3,5

23.2. PAMĚTNÉ DĚLENÍ

https://www.youtube.com/watch?v=MrgjN0a7hjo

 

https://www.youtube.com/watch?v=gJzqUTB1nM4

UČ str. 66, 67 - online

UČ str. 67, cv.1 do školních sešitů

PS str. 4, cv. 2,3,4

24.2. PROCVIČOVÁNÍ - pamětné násobení, dělení

Početník str. 34 - celá

25.2. SLOVNÍ ÚLOHY

UČ str. 64, cv. 3, str. 65, cv. 2,4, str. 66, cv. 5

PS str. 3, cv. 4, str. 4, cv. 1,4

26.2. GEOMETRIE - TROJÚHELNÍKOVÁ NEROVNOST

https://www.youtube.com/watch?v=OHM6BIMryVQ

 

https://www.youtube.com/watch?v=apnE5_encMc

UČ str. 122 - online

PS 1. díl str. 42, cv. 3,4,5,6

Člověk

a jeho svět 

online 

 

Přírodověda

UČ str. 44 - 46

Ekosystém louka

- rostliny a živočichové luk

- rostliny na loukách

DÚ PS str. 22

 

online

Vlastivěda

UČ str. 11 - 13

ČR - demokratický stát

-způsob řízení našeho státu

- práva a povinnosti

- protiprávní jednání  trestné činy

- korupce

Anglický jazyk 

online hodina 22.2. od 10.00 

1) opakování a procvičování “Do you want to...” 

2) UČ str. 150 “Animal babies” - čtení a porozumění 

3) UČ str. 151/ 15,16,17 

online hodina 24.2. od 8.00 

1) procvičování “Does he want to...” 

2) PS str. 110/ 12,13 

3) UČ str. 152 – My favourite animal 

3.hodina 

1) PS 114/20,21 

1) Write about your favourite animal 

 

Tělesná výchova

Ahoj čtvrťáci, protože začínám mít strach, abyste prošli dveřmi do tělocvičny. Posílám odkaz na video od Sáry Kordíkové  https://youtu.be/6reKEtC2RKg

Zacvičte si.

 

 

Výuka v týdnu od 15. 2. do 19. 2. 2021 (distanční výuka):

Předmět 

Učivo 

Český jazyk 

PODSTATNÁ JMÉNA RODU STŘEDNÍHO

procvičovat můžete zde:

https://www.umimecesky.cz/cviceni-podstatna-jmena-vzory-?trida=4

https://www.onlinecviceni.cz/střední rod

 

15.2. VZOR KUŘE

UČ str. 59 - ONLINE

UČ str. 59, cv. 4a - do školních sešitů

PS str. 6, cv. 1,2,3

16.2. VZOR STAVENÍ

UČ. str. 60 - ONLINE

UČ str. 60, cv. 5 - první dve řádky - do domácích sešitů

PS str. 7, cv. 1,2,3

17.2. OPAKOVÁNÍ PODSTATNÝCH JMEN RODU STŘEDNÍHO

UČ str. 61 - ONLINE

UČ str. 61, cv. 3a do školních sešitů

PS str. 7, cv. 1 a str. 8, cv. 4

18.2. OPAKOVÁNÍ

UČ str. 61, cv. 5 - opište do domácích sešitů, podtrhněte podstatná jmána rodu středního a určete u nich pád, číslo a vzor

PS str. 8, cv. 2,3

19.2. ČTENÍ

Čítanka str. 84 - 85, hlasité čtení - ONLINE

Do sešitů ČTENÍ napište název, autory  a vlastními slovy o čem jste četli

Matematika 

ČÍSLA VĚTŠÍ NEŽ 10 000

15.2. PÍSEMNÉ SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ

UČ str. 60, cv. 1 do školních sešitů

PS str. 27, cv. 11, str. 28, cv. 12,13,17

16.2. SLOVNÍ ÚLOHY

UČ str. 60, cv. 2,3, str. 61, cv. 3,4 do domácích sešitů

PS str. 28, cv. 14,15, str. 29, cv. 20

17.2. NÁSOBENÍ, DĚLENÍ A PAMĚTNÉ SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ - OPAKOVÁNÍ

UČ str. 58, cv. 5, str. 60, cv. 4, str. 61, cv. 6 - do domácích sešitů

PS str. 28, cv. 16

18.2. PROCVIČOVÁNÍ

UČ str. 62. cv. 2, str. 63, cv. 6 - do školních sešitů

PS str. 29, cv. 18,19,21,22

19.2. GEOMETRIE

KONSTRUKCE TROJÚHELNÍKU

na to, jak se přenášejí úsečky a jak sestrojit trojúhelník pomocí kružítka se podívejte zde:

https://www.youtube.com/watch?v=goF9szHavMY

a

https://www.youtube.com/watch?v=JAvxjUNdvFk

UČ strt. 121 - ONLINE

UČ str. 121, cv. 2 do sešitů geometrie

PS str. 42, cv. 1,2

Člověk

a jeho svět 

online

Přírodověda

UČ str. 41 - 42

PS str. 21

- savci

 

onlina

ČR

UČ str. 6 - 10

- kraje a krajská města

Anglický jazyk 

 online hodina 15.2. od 10.00 

1) zopakujeme si “What are they doing?” 

2) UČ str. 149 nová gramatika “Do you want to...?” 

3) PS str. 110/12,13 

online hodina 17.2. od 8.00 

1) zopakujeme a procvičíme si otázku “Do you want to...?” 

2) UČ str. 150 “Animal babies” - čtení a porozumění 

3) UČ str. 151/ 15,16,17 

3.hodina 

1) PS str. 111/ 15 

2) PS str. 115/ 22 

 

Výuka v týdnu od 8. 2. do 12. 2. 2021 (distanční výuka):

Předmět 

Učivo 

Český jazyk 

PODSTATNÁ JMÉNA RODU STŘEDNÍHO -VZORY PODSTATNÝCH JMEN

Procvičovat podstatná jména rodu středního můžete zde:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho

8.2. Skloňování podst. jmen r. středního UČ str 56 - ONLINE

UČ str. 56, cv. 7a - do školních sešitů

PS str. 3, cv. 4,5

9.2. VZOR MĚSTO

UČ str. 57, cv. 1,2 - ONLINE

PS str. 4, cv. 1,2,3

10.2.  VZOR MĚSTO, MOŘE

UČ str. 58 - ONLINE

UČ str. 57, cv. 4 - do školních sešitů

PS str. 4, cv. 4,5

11.2. VZOR MOŘE

UČ str. 58 - ONLINE

UČ str. 58, cv. 4a do školního sešitu

PS str. 5, cv. 1,2,3,4

12.2. ČTENÍ

Čítanka str. 80 - 83, BATERKA - hlasité čtení ONLINE

Do sešitů Čtení napsat název, autor a odpovědi na otázky: str. 80, ot. 1, str. 81, ot. 2 a str. 83, ot. 1,2,3

Matematika 

ČÍSLA VĚTŠÍ NEŽ 10 000

8.2. PAMĚTNÉ SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ

UČ str. 55,56 - ONLINE

PS str. 25, cv. 17,18 a str. 26, cv. 1,2,4

9.2. PÍSEMNÉ SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ

UČ str. 57 - ONLINE

UČ str. 57, cv. 1,3 do školních sešitů

PS str. 26, cv. 6 a str. 27, cv. 7

10.2. SLOVNÍ ÚLOHY

UČ str. 58, cv.2,4 a str. 59, cv. 3,4,5 do školních sešitů

11.2. SLOVNÍ ÚLOHY

PS str. 25, cv. 16,19

PS str. 26, cv. 3,5

PS str. 27, cv. 8,9

12.2. GEOMETRIE

PRAVÝ ÚHEL A PRAVOÚHLÝ TROJÚHELNÍK

UČ str. 120 - ONLINE

co je pravý úhel a jak narýsovat pravoúhlý trojúhelník se podívejet zde:

https://www.youtube.com/watch?v=jRwe8tT1v6I

 

https://www.youtube.com/watch?v=YQfHFSITamo

PS str. 41, cv. 1,2,3

Člověk a jeho svět 

online hodiny - čtvrtek, pátek vždy od 11:00

Přírodověda

UČ str. 40 - 41

Živočichové našich polí

- ptáci stálí

- ptáci tažní

 

Vlastivěda

UČ str. 3 - 5

ČR - naše vlast

- ČR součást EU

- obyvatelé ČR

- členění ČR

Anglický jazyk 

online hodina 8.2. od 10.00 

1) opakování slovní zásoby - zvířata 

2) UČ str. 146 –147 “What are they doing?” 

3) PS str. 107 

online hodina 10.2. od 8.00 

1) PS str. 108 

2) UČ str. 148 - nová slovní zásoba 

3) PS str. 109/ 10,11 

3.hodina 

1) PS str.111/14 

2) procvičování na Wordwall, odkaz zde bude ke konci týdne

 

Výuka v týdnu od 25. 1. do 28. 1. 2021 (distanční výuka):

Předmět 

Učivo 

Český jazyk 

PODSTATNÁ JMÉNA

podstatná jména můžete procvičovat zde:

https://www.umimecesky.cz/cviceni-podstatna-jmena

25.1. ROD, PÁD, ČÍSLO PODSTATNÝCH JMEN

UČ str. 50, cv. 9,10 a str. 51, cv. 11,12 - ústně - online hodina

UČ str. 50, cv. 7 - u podstatných jmen určete rod, číslo a pád - do školních sešitů

UČ str. 50, cv. 8 - do domácích sešitů

procvičovat pády podstatných jmen můžete zde:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/podstatna-jmena/urcujeme-pady/cviceni1.htm

26.1. SKLOŇOVÁNÍ PODSTATNÝCH JMEN

UČ str. 53,54 a PS 2. díl str. 2,cv. 2 ústně - online hodina

PS str. 2, cv. 1,3,4

27.1. SLOH - VYPRÁVĚNÍ PODLE OBRÁZKOVÉ OSNOVY

UČ. str. 52, cv. 1 ústně - online hodina

PS 1. díl str. 40, cv. 1

28.1. SKOLŇOVÁNÍ PODSTATNÝCH JMEN RODU STŘEDNÍHO

UČ str. 55 a str. 56, cv. 6 ústně - online hodina

PS 2. díl str. 3, cv. 1,2,3

Procvičovat podstatná jmena rodu středního můžete zde:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho

 

Matematika 

ČÍSLA VĚTŠÍ NEŽ 10 000

25.1. ZAOKROUHLOVÁNÍ

Online hodina - diktát čísel - připravte si školní sešity

UČ str. 51,52 - žluté rámečky - podívejte se jak se zaokrouhluje na desetitisíce a statisíce

UČ str. 51, cv. 3 a str. 52, cv. 2 do školních sešitů

PS str. 25, cv. 11 a 14

Početník str. 29, poslední cvičení - všechny tři sloupečky

26.1. SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ

Online hodina - UČ str. 53, 54

Početník str. 30 a 31 celé

PS str. 25, cv. 15

27.1. PÍSEMNÉ SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ

PS str. 24, cv. 1,4

Početník str. 32, první sloupeček

Početník str. 33, první sloupeček

28.1. SLOVNÍ ÚLOHY

PS str. 24, cv. 5,6,7,8,9,10

PS str. 25, cv. 12,13

Člověk a jeho svět 

online

Rostliny našich polí

 učebnice str. 39

- luskoviny

- olejniny

- pícniny

- textilní plodiny

- plevele

 

Živočichové našich polí

učebnice str. 40 - 41

- tažní ptáci

Anglický jazyk 

online hodina 25.1. od 10.00 

1) zopakujeme si slovíčka 

2) PS str. 102 -103 

2) UČ str. 136 – My favourite food - článek, čtení a porozumění 

 

online hodina výjimečně úterý 26.1. od 11.00 

1) Unit 9 – Animal friends – new vocabulary 

2) UČ str. 142 –143 

3) UČ str. 146- 147 – What are they doing?, PS str.107 

 

3.hodina 

1) opakovací kvíz na wizer – Unit 8 – odkaz zde bude nejpozději ve středu 

2) PS str. 104 -105 

 

 

 

Výuka v týdnu od 18. 1. do 22. 1. 2021 (distanční výuka):

Předmět 

Učivo 

Český jazyk 

PODSTATNÁ JMÉNA

18.1. krátce si zopakujeme psaní i,í/y,ý, slova protikladná a psaní ě/je

PS str. 37, cv. 4,5,6 a UČ str. 47, cv. 3 do školních sešitů

19.1. UČ str. 47, cv. 6, UČ str. 47, cv. 5 - vypište do školních sešitů podstatná jména a určete u nich rod a číslo

PS str.38, cv. 7

20.1. PÁD PODSTATNÝCH JMEN

UČ. str. 48 ústně - projdeme na online hodině

PS str. 38, cv. 1,2 a str. 39, cv. 3

21.1. UČ. str. 49, cv. 3,4 - ústně - online hodina

UČ str. 49, cv. 5 do domácích sešitů

PS str. 39, cv. 4,5,6

22.1. ČTENÍ

Čítanka str. 77 - 79 JAK ALEŠ DOSTAL PAPOUŠKA - přečíst a do sešitů ČTENÍ název, autor a v 6 - 8 větách napsat, o čem jste četli

Matematika 

PÍSEMNÉ DĚLĚNÍ JEDNOCIFERNÝM DĚLITELEM

18.1. POČETNÍK str. 26 a 27 - celé, neodhadovat, pouze vypočítat a provést zkoušku

19.1. Zopakujeme si jednotky hmotnosti a objemu

UČ str. 45 - zelený rámeček - hmotnost  a do školního sešitu napsat cv. 3 (pod zeleným rámečkem)

UČ str. 46, cv. 3 - objem - do školního sešitu

UČ. str. 46, cv. 1 do domácího sešitu

20.1. ČÍSLA VĚTŠÍ NEŽ 10 000

UČ. str. 47, cv. 1 - ústně

UČ str. 47, cv. 2,3 do školních sešitů

zopakujte si rozvinutý zápis čísel 

https://www.youtube.com/watch?v=XyvgcZ_O8OA

POČETNÍK str. 28, první a druhé cvičení

21.1. Porovnávání čísel větších než 10 000

POČETNÍK str. 28: POROVNEJ POMOCÍ ZNAKŮ...

UČ str. 50, cv. 1 do domácích sešitů

PS str. 24, cv. 2

22.1. GEOMETRIE

RÝSOVÁNÍ KOLMIC A ROVNOBĚŽEK

jak se rýsují kolmicwe a rovnoběžky se podívejte zde.

https://www.youtube.com/watch?v=FD2iRByTfOI

https://www.youtube.com/watch?v=BY9dMvWyVCU

https://www.youtube.com/watch?v=7IovmIvaRIE

podívat se můžete i v do UČ str. 118, 119

PS str. 40, cv. 1,2

Člověk a jeho svět 

Přírodověda - online

Živá příroda od jara do léta

1. Ekosystém pole

2. Rostliny našich polí

UČ str. 36 - 38

PS str. 20

 

Vlastivěda - online

Renesance

UČ atr. 43 - 45 

Anglický jazyk 

 online hodina 18.1. od 10.00 

1) zopakujeme si slovíčka 

2) UČ str. 134 – reading “Fun Food” 

3) UČ str. 135/15,16, 17 

online hodina 20.1. 2021 

1) PS str. 100 – Fruit – reading 

2) PS str. 100/ 19  

3) PS str. 100/ 20,21,22 

3.hodina 

1) vytvoříte projekt  na téma “My favourite food” podle UČ str. 138 –139 

vše si vysvětlíme na online hodině ve středu 

 

Výuka v týdnu od 11. 1. do 15. 1. 2021 (distanční výuka):

Předmět 

Učivo 

Český jazyk 

SLOVNÍ DRUHY

11.1. - PS str. 34, cv. 5, PS str 35, cv. 6,7

12.1. - PS str. 35, cv. 8,9,10

13.1. PODSTATNÁ JMÉNA - ROD, ČÍSLO, PÁD

Zopakujte si, že podstatná jména jsou názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů a při jejich určování nám pomáhají zájmena ten, ta, to, ti, ty, ta - ŽLUTÝ RÁMEČEK v učebnice na str. 45

UČ. str. 45, cv. 1a,b,c,d a cv. 2 - ústně

PS str. 36, cv. 1,2,3

14.1. ROD A ČÍSLO PODSTATNÝCH JMEN

U podstatných jmen rozlišujeme rod mužský, ženský a střední a číslo jednotné a množné - UČ. str. 46 - ŽLUTÝ RÁMEČEK

UČ. str. 46, cv. 1a, b - ústně

PS str. 36, cv. 1 a PS str. 37, cv. 2,3

15.1. ČTENÍ

Čítanka str. 72 - KALENDÁŘ - přečíst a do sešitu ČTENÍ odpovědět na otázky 1, 3 a 4 na str. 72

 

Matematika 

ČÍSLA DO 10 000 - PÍSEMNÉ DĚLENÍ SE ZBYTKEM

11.1. - slovní úlohy

UČ. str. 42, cv. 3,4 a str. 43, cv. 2 do školních sešitů

PS str. 22, cv. 2,3,4,5

12.1. - UČ. str. 43, cv. 1 - ústně

UČ. str. 43, cv. 4,6 do školních sešitů

PS str. 22, cv. 6,7,8

13.1. - UČ. str. 44, cv. 1,3 - do školních sešitů

PS str. 23, cv. 9,10,11

14.1. zopakujeme si jednotky délky a hmotnosti a jejich převody

UČ. str. 44 - ZELENÝ RÁMEČEK, můžete použít i taháky, které jsme si ve škole vyrobili

UČ. str. 44 šest příkladů na převody jednotek pod zeleným rámečkem - do školních sešitů

PS str. 23, cv. 1,2,3,4,5

15. 1. GEOMETRIE - RÝSOVÁNÍ POMOCÍ KRUŽÍTKA

UČ. str. 117, cv. 3 do sešitů GEOMETRIE

PS str. 39, cv. 3,4

 

Člověk a jeho svět 

Výuka online: 

 

Přírodověda 

UČ str. 34 - 35

Vlastnosti látek:

- délka

- hmotnost

- teplota

- čas

PL

str. 16/ 1 a, b, c, d

str. 17/ 1 a,b,c,.d

str. 18/ 1, 2, 3, 4, 5

str. 19/ 1, 2, 4

 

Vlastivěda

UČ str. 41 - 42

Císař Rudolf II.

Anglický jazyk 

 online hodina 11.1. od 11.00 výjimečně 

1) UČ str. 130/ 6, UČ str. 131/ 7 – poslech 

2) PS str. 99/ 16 

3) UČ str. 132 - nová slovíčka 

4) PS str. 97/10 

online hodina 13.1. od 8.00 

1) UČ str. 133  – a/an, nová gramatika 

2) PS str. 98 /13,14 

3.hodina 

1) PS str. 97 – zeptej se někoho doma a odpovědi si zaznamenej do tabulky 

2) PS str. 97/12 

3) PS str. 99/ 15 

 

Výuka v týdnu od 4. 1. do 8. 1. 2021 (distanční výuka):

Předmět 

Učivo 

Český jazyk 

SLOVNÍ DRUHY

Po: Zopakujte si slovní druhy a jak je dělíme (slova OHEBNÁ a NEOHEBNÁ) - Uč str. 40, žlutý a modrý rámeček - POZORNĚ PŘEČÍST

Uč. str. 41, cv. 3 do školních sešitů, Uč. str. 41, cv. 4,5 ústně, PS str. 33, cv. 1c,d,e

Út: Uč. str. 41, cv. 6 (ne 6a) do domácích sešitů, Uč. str. 41, cv. 7 ústně, Uč. str. 42, cv. 8,9 ústně. Ve cvičení 9 si všimněte psaní ú v některých slovech cizího původu ( modrý rámeček)

PS str. 33, cv. 2

StSLOHCHARAKTERISTIKA POSTAVY

Charakteristika postavy je takový popis, kdy popisujeme nejen vnější vzhled (to, jak vypadá - vysoký, hubený, špinavý, kudrnatý,...), ale i vnitřní povahové vlastnosti ( lenost, pracovitost, ohleduplnost,...)

Uč. str. 44 - žlutý rámeček

Uč. str. 44, cv. 1 přečíst a ústně odpovědět na otázky cv. 1a

PS str. 35, cv. 1

Čt: Uč. str. 43, cv. 13 - ústně, cv. 13a do školních sešitů

Uč. str. 43, cv. 14 - ústně, cv. 14b do školních sešitů

PS str. 34, cv. 3,4

ČTENÍ

Čítanka str. 69 - BUBLINOVÁ ŘEČ - přečíst, do sešitů ČTENÍ napsat název, autor a vlastními slovy o čem příběh vypráví

Matematika 

Budeme pokračovat v písemném dělení jednociferným dělitelem. Postup si můžete zopakovat zde:

https://www.youtube.com/watch?v=3kGh9Qrkww0

Zopakujeme si i písemné násobení

Po: Uč. str. 40, cv. 1,2,3 do školních sešitů, PS str. 21, cv. 9, 10, 11

Út: Uč. str. 40, cv. 6 do domácích sešitů, PS str. 21, cv. 12, 13, 14, 15, 16

St: Uč str. 41, cv. 1, 2 do školních sešitů, PS str. 21, cv. 17 a 19

Čt: Uč. str. 42, cv. 1 do školních sešitů, zopakujte si pojmy SOUČET, SČÍTANEC,.....Uč. str. 42 a do domácích sešitů vypočítejte Uč. str. 42, cv. 2a, b, c

PS str. 22, cv. 1

GEOMETRIE: RÝSOVÁNÍ POMOCÍ KRUŽÍTKA

Jak se rýsují kružnice se podívejte zde:

https://www.youtube.com/watch?v=ZlBOgWOkn1c

Uč. str, 117 - přečtěte si POZORNĚ fialový rámeček a do sešitů geometrie narýsujte kružnice podle cv. 1 a 2

PS str. 39, cv.1,2

Člověk a jeho svět 

Přírodověda - online dle rozvrhu

UČ str. 31 - 33

Koloběh vody v přírodě

Minerály a horniny

PS str. 15

 

Dějiny - online dle rozvrhu

UČ str. 41

První Habsburkové na českém trůně  

Anglický jazyk 

 online hodina 4.1. od 10.00

1) a robot game – It has got..., It can.. 

2) UNIT 8- new vocabulary UČ str. 124-125, 126 – 127 

3) PS str. 92-93 

4) UČ str. 130 / new grammar, Do you like...? Yes, I do. No, I don´t. 

online hodina 6.1. od 8.00

1) zopakování slovíček 

2) procvičování otázky “Do you like...?”, UČ str. 131 

3) PS str. 95/6,7 

3.hodina 

PS str. 96/8 - zeptej se někoho doma a odpovědi si zaznamenej do tabulky 

PS str. 96/9 - zapiš do vět to, co jsi zjistil/a 

 

Výuka od 14. 12 2020 (prezenčně ve škole):

Předmět

Učivo

 
Český jazyk

Závěrečné opakování vyjmenovaných slov

Slovní druhy

 
Matematika Číselný obor do 10 000, písemné násobení a dělení  

Člověk

a jeho svět

   
Anglický jazyk    

 

Výuka od 30.11. 2020 (prezenčně ve škole):

Předmět  

Učivo  

Český jazyk  

Vyjmenovaná slova 

Matematika  

Číselný obor do 10 000: písemné sčítání, odčítání, pamětné a písemné násobení 

Člověk a jeho svět  

Prosinec

 

České dějiny - učebnice str. 30 - 40

 

Život ve středověku

- šlechta

- církev

- život ve středověké vesnici

- život ve středověkých městech

- gotický sloh

 

Husitské války

- Jan Hus

- husitské bouře

- husitské vojsko

- Jan Žižka z Trocnova

- boj husitů s křižáky

- bitva u Lipan

 

Přírodověda - učebnice str. 24 - 30

 

- význam lesa

 

Živočichové našich lesů

- bezobratlí

- plazi

- ptáci

- savci

 

Příroda v zimě

- živočichové v období zimního klidu

- pomáháme živočichům

Anglický jazyk  

   

TV  

   

HV 

  

VV  

 8.12. Zimní roláž. Budou potřebovat tužku, pravítko, slabý černý permanentní fix, temperové barvy + štětec, nůžky, lepidlo.

Děkuji.

ETV  

   

ČP  

 Vánoční dekorace

 

 

Učivo na týden od 23.11. do 27.11. 2020:

Předmět 

Učivo 

Český jazyk 

Opakování vyjmenovaných slov

23. 11. Vyjmenovaná slova po M - pozor na psaní my/mi

MY píšeme pouze ve smyslu  my všichni, např. My půjdeme do kina.

MI píšeme, když je to mně - jako jednomu, např. Podej mi pero.

PS str. 25, cv. 3, 4, 5, UČ str. 30, cv. 3 - do školních sešitů - poslat na mail

24. 11. Vyjmenovaná slova po B, L, M

UČ str. 30, cv. 2 - vyberte si čtyři dvojice slov a utvořte s nimi věty (celkem osm větr) - do školních sešitů, PS STR 26, cv. 1

25. 11. Vyjmenovaná slova po B, L, M

UČ str. 31, cv. 1 - doplňte i,í/y,ý, podtrhněte podstatná jména a určete jejich rod - do školního sešitu

UČ str. 31, cv 1b - do školních sešitů

poslat na mail

26. 11. PS str. 26, cv. 2, 3, 4

UČ str. 31, cv.2 - první čtyři rádky - do školních sešitů

poslat na mail

27. 11. Čtení

Čítanka str. 58 - 59 JÁ BARYK A MŮJ BAŽANT 

Přečtěte si a zapište do sešitů ČTENÍ - název, autor a odpovědi na otázky pod článkem (str. 58,59) - nemusíte posílat, přineste v pondělí do školy

Matematika 

 Čísla do 10 000

23. 11. Zaokrouhlování

Přečtěte si oranžový rámeček v UČ str. 32 - zaokrouhlování na tisíce a procvičte UČ str. 32, cv. 1, 5 do školních sešitů, PS str. 14, cv. 14, 18 - poslat na mail

24. 11. UČ str. 31, cv. 5, str. 32, cv. 2 - do školních sešitů, PS str. 14, cv. 15, 16, 17 - poslat na mail

25. 11. Sčítání a odčítání čísel do 10 000

UČ str. 33, cv.  1, 2, 3 do školních sešitů, str. 33, cv. 4 - ústně

PS str. 16, cv. 6, 7

poslat na mail

26. 11. Písemné sčítání a odčítání čísel do 10 000

Zapamatujte si pravidla písemného sčítání a odčítání - UČ str. 34 - oranžový rámeček a pozor na přechod přes desítku, případně se podívejte na přiložené video:

https://www.youtube.com/watch?v=558wydnw5WY

UČ str. 34, cv. 1, 3 - do školních sešitů

PS str. 16, cv. 1, 2, 3, 4

poslat na mail

27. 11. GEOMETRIE - ROVINNÉ ÚTVARY

opakování - co jsou rovinné útvary - UČ str. 115 - malý fialový rámeček 

PS str. 37, cv. 6, 7

nemusíte posílat na mail, zkontrolujeme si ve škole

Člověk

a jeho svět 

Přírodověda - sshrnutí učiva

Rostliny našich lesů

Učebnice str. 20 - 24

PS doplňte str. 10 - 11/ cvičení 1 - 5

 

České dějiny - shrnutí

Český stát za vlády Lucemburků 

Učebnice str. 25 - 28

Vypracujte do sešitu otázky ze str. 29/1, 2 (str.28 - nové vydání)

Anglický jazyk 

 online hodina 23.11.

  • 1) zopakujeme si přivlastňovací zájmena – my, your, his, her
  • 2) UČ str. 116/ nová slovíčka – jump, run, walk, long hair, strong arms
  • 3) PS str. 85 /9,10
  •  

Ahoj čtvrťáci,

posílám vám odkazy na procvičování toho, co jsme se spolu naučili. A těším se na vás v pondělí ve škole:-)

https://wordwall.net/resource/7466718

https://wordwall.net/resource/7311341

 

 

Učivo na týden od 16.11. do 20.11. 2020:

Předmět 

Učivo 

Český jazyk 

 vyjmenovaná slova po LM

16. 11. zopakujte si vyjmenovaná slova po L - UČ str. 29 - žlutý rámeček, ústně procvičte ve cv. 1, do školních sešitů cv. 2 - opište věty a najděte v nich ukrytá vyjmenovaná slova po L

PS str. 24, cv. 1,2

vypracované úkoly mi pošlete na mail

17. 11. - Den boje za svobodu a demokracii

18. 11. UČ str. 29, cv. 3 - vyberte si tři dvojice slov a použijte je ve větách - do školních sešitů, tj. šest vět - poslat na mail

UČ str. 29, cv. 5 - ústně

PS str. 24, cv. 3,4 - poslat na mail

19. 11. UČ str. 29, cv. 4 - do školních sešitů - poslat na mail

začneme opakovat vyjmenovaná slova po M - UČ str. 30, žlutý rámeček, ústně cv. 1 - celé

PS str. 25, cv. 1,2 - poslat na mail

20. 11. Čtení

Čítanka str. 37 - 39 přečíst pohádku od Jana Wericha Král měl tři syny, do sešitů ČTENÍ napsat název, autor a celo větou odpovědi na otázky: str. 37, ot. 1,2, str. 38, ot. 1,2 a str. 39, ot. 1,2- poslat do neděle, 22.11. na mail

Matematika 

počítání v číselném oboru do 10 000 - sčítání, odčítání, porovnávání, zaokrouhlování

16. 11. PS str. 12, cv. 5, 6 a 7 - poslat na mail, UČ str. 30, cv. a, b - zopakujte si, jak se porovnávají čisla - ústně a do školních sešitů vypracujte cv. 1, str. 30 - na mail

17. 11. Den boje za svobodu a demokracii

18. 11. UČ str. 30, cv. 2 - ústně, str. 30, cv. 3, 4 do školních sešitů, PS str. 13, cv. 8, 9, 10, 11 - vše poslat na mail

19. 11. PS str. 13, cv. 12, 13 - na mail, v UČ na str. 31 si připomeňte, jak se zaokrouhluje - oranžový rámeček, ústně procvičte cv. 1 a 3, 

POČETNÍk str. 19 - celá - na mail

20. 11. Geometrie

dokončíme měření délky úsečky - PS str. 35, cv. 4 a začneme opakovat rovinu a rovinné útvary - UČ str. 115 - oranžový a dva fialové rámečky - všimněte si, jak se rovina zapisuje a co jsou rovinné útvary a ústně procvičte ve cv. 1, UČ str. 115, cv. 2 a 5 do sešitů GEOMETRIE, PS str. 36, cv. 1,2 - poslat na mail

 

Člověk a jeho svět 

  Přírodověda

 

Učebnice str. 22 - 24 přečtěte si:

- keřové patro

- stromové patro

- udělejte si zápisky (odeslány 13. 11)

 

Dějiny

Učebnice str. 27 - 28 přečtěte si:

- Karel VI.

- Václav IV.

- Zikmund Lucemburský

- udělejte si zápisky (odeslány 13. 11)

Anglický jazyk 

online hodina 16.11.

zopakujeme si slovíčka na téma „my body“

naučíme se přivlastňovací zájmena – můj, tvůj/váš

UČ str. 114/6

 

19.11.

1)  zapiš si do školního sešitu tyto 4 věty podle učebnice:

My hair is brown. Moje vlasy jsou hnědé.

Your hair is brown. Tvoje vlasy jsou hnědé.

His hair is brown. Jeho vlasy jsou hnědé.

Her hair is brown. Její vlasy jsou hnědé.

2) vyrob si 4 kartičky podle návodu, který je zde:kartičky

3) PS str.84/7 a 8

 

 

 

Učivo na týden od 9.11. do 13.11. 2020:

Předmět

Učivo

Český jazyk

Tento týden budeme pokračovat v opakování vyjmenovaných slov a více se zaměříme na vyjmenovaná slova po B

 

9. 11.  přečtěte si v učebnice na str. 26 text ve cv. 2 a ústně vypracujte cv. 2a,b,c,d, a cv. 4. Do školních sešitů vypracujte cv. 3, str. 26 - poslat na mail

           PS str. 21, cv. 1,2 - poslat na mail

10. 11. nejdříve vypracujte v PS na str. 21 cv. 3, pak začneme opakovat                  vyjmenovaná slova po B - zopakujte si je v UČ na str. 27 - žlutý                  rámeček a ústně vypracujte celé cv. 1 (UČ str. 27)

            PS str. 22, cv. 1,2,3,4 - poslat na mail

11. 11. nejdříve si doděláme PS str. 22, cv. 5 - poslat na mail, potom se                  zaměříme na sloveso být a jeho různé tvary - žlutý rámeček v                    UČ na str. 27 dole a přečtěte si báseˇUČ str. 27, cv. 2

            tvary slovesa být si procvičte v PS na str. 23, cv. 6 a 7 - poslat na                mail 

12. 11. UČ str. 28, cv. 3 - vyberte si tři dvojice slov a použijte je ve                        větách, které napíšete do sešitů školních ( tzn., že napíšete šest                  vět)- poslat na mail

            UČ str. 28, cv. 4, 5 - ústně, cv. 6 do školních sešitů - poslat na mail

13. 11. Čtení 

            Čítanka str. 26 - 27: Jak se Huňáč a Fuňáč spletli - přečíst a do                  sešitů ČTENÍ napsat: název, autor a ve 4 až 6 větách o čem                        příběh   byl. Kdo chce, může zase nakreslit obrázek - poslat na mail do 15. 11.

Matematika

Tento týden začneme probírat čísla do 10 000

9. 11. zopakujte si, co jsou jednotky, desítky, stovky, tisíce a nově                          desetitisíce - UČ str. 27 - oranžový rámeček - všimněte si, že                      číslice sdružujeme po třech a mezi nimi děláme mezeru. Procvičte si čtení těchto čísel: UČ str. 27, cv. 1 - ústně, do školních sešitů cv. 2 a 4 - rozvinutý zápis čísel - dělali jsme na začátku školního roku, kdo si nepamatuje, podívá se na odkaz:

          https://www.youtube.com/watch?v=XyvgcZ_O8OA

          PS str. 11, cv. 1, 2, 3, 4 - poslat na mail i školní sešity

10. 11. UČ str. 28, cv. 5, 6 - ústně

            Čísla: jednociferná - např. 7, 6, 1,... mají jednu číslici (cifru)

                      dvojciferná - např. 28, 99, 60,... mají dvě číslice (cifry)

                      trojciferná - např. 111, 578, 999,...mají tři číslice (cifry)

                      čtyřciferná - např. 1 000, 3 589,...mají čtyři cifry

                      pěticiferná - např. 35 248, 99 999,... mají pět cifer

            UČ str. 28, cv. 7 - přečíst, PS str. 11, cv. 5, 6, 7 - poslat na mail

11. 11. UČ str. 28, cv. 8 do sešitů školních - poslat na mail

            Početník str. 18 - první cvičení - rozvinutý zápis

12. 11. Geometrie - rýsování a měření úseček

            UČ str. 114, cv. 6 - do sešitu GEOMETRIE

            PS str. 34, cv. 2 a str. 35, cv. 3  - vše poslat na mail

13. 11. začneme porovnávat a sčítat a odčítat čísla do 10 000

            UČ str. 29, cv. 4, 5 - do školních sešitů - poslat na mail

            PS str. 12, cv. 1, 2, 3 - poslat na mail

       

Člověk a jeho svět

Přírodověda

 

Rostliny našich lesů str. 20 - 21 - přečtěte

Kořenové patro

Mechové patro

Bylinné patro

 

Do sešitu na přírodovědu si z učebnice str. 20 překreslete a popište lesní patra (1. obrázek na této stránce) 

 

České dějiny

 

Český stát za vlády Lucemburků str. 25 - 26 - přečtěte

Jan Lucemburský

Karel IV.

Rozkvět země za vlády Karla IV.

 

Dobrý den, domácí úkoly mi posílejte na emailovou adresu: 

mmickova@mzszasada.cz, následně Vám budu posílat zápisky, které si můžete do sešitu nalepit nebo přepsat. Děkuji. M. Mičková

Anglický jazyk

online hodina 9.11. 

1) zopakujeme si, co jste se naučili sami doma

2) začneme s novou lekcí My body - naučíme se slovíčka

úkoly k samostatné práci zadám až po skončení online hodiny

 

Ahoj čtvrťáci,

posílám vám slíbené úkoly. Bylo moc fajn vás na onlině hodině vidět a slyšet. A těším se na další za týdenlaughing

 

10.11.   

UČ str. 110 –111 zapiš si do slovníčku nová slovíčka z této lekce 

PS str. 80 –81 

 

12.11. 

Vyrob si obrázkové pexeso na nová slovíčka z této lekce 

Vypracuj opakovací kvíz na předchozí lekci v aplikaci Wizer Opakovací test -Unit 6

 

 

Učivo na týden od 2.11. do 6.11. 2020:

Předmět

Učivo

Termín splnění

Český jazyk

Tento týden doděláme opakování stavby slova, procvičíme předložky a předpony a začneme opakovat vyjmenovaná slova.

2. 11. UČ str. 24, cv. 6 ústně,

          UČ str. 24, cv. 7 do školních sešitů, vyfotit nebo                          naskenovat a poslat na můj mail

3. 11. pracovní list ČJ 5 - zopakujte si, co je předložka a co                předpona (šedý rámeček) a vypracujte cv. 1 (do školních            sešitů), cv. 2, 3, 4 - poslat na mail

4. 11. Sloh - porozumění textu, přihláška

          UČ str. 25, cv. 1, 2 ústně - všimněte si, co musí                          obsahovat správně vyplněná přihláška (žlutý rámeček) a            procvičte v PS na strr. 20, cv. 1 a 2

5. 11. pracovní list ČJ 3 - celý - procvičení předložek a                        předpon - vypracovat a poslat na mail

          Začneme opakovat vyjmenovaná slova: 

          UČ str. 26 - přečtěte si žlutý rámeček a ústně procvičte              cv. 1

6. 11. Čtení

          Čítanka str. 24 - 25 - přečtěte si " O OŘECHOVÉM                    LESE"  a do sešitu Čtení ( kdo nemá, může na papír)                napište název, autora  a odpovězte na otázky 1 a 2 (str.              24). Kdo chce, může namalovat obrázek. Vypracované              mi pošlete na mail do 8. 11. 

 

2. - 6. 11.

Matematika

Po prázdninách začneme opakováním.

2. 11. Velký pracovní list M 1 - první čtyři sloupečky - sčítání,              odčítání, násobení a zaokrouhlování na desítky

3. 11. Zopakujeme si převody jednotek

          Pracovní list M3 - celý, vypracovaný mi pošlete na mail

4. 11. Zopakujeme si slovní úlohy

          Pracovní list M 5 - celý, vypracovaný mi opět pošlete na              mail

5. 11. Geometrie - opakování: úsečka, měřění úseček.                          Připomeňte si, jak se úsečky zapisují (velká, tiskací                    písmena), jak se zapisuje délka úsečky - fialový rámeček            v UČ na str. 114, cv. 1 a 3 do sešitů GEOMETRIE 

          PS str. 34, cv. 1

6. 11. Velký pracovní list M 2 - první čtyři sloupečky -                          násobení, dělení, sčítání, odčítání - pozor na závorky!  

 

2. - 6. 11.

Člověk a jeho svět 

Přírodověda

Učebnice str. 15 - 17

Živočichové

- přečtěte si jejich vlastnosti, dělení, potravní vazby a druhy živých organizmů

v PS na str.8 vypracujte Živočichové cv. 1 - doplňovačku a cv. 2, zde doplňte k obrázkům termíny a zašlete mi tuto stránku

e-mailem

 

Vlastivěda

Učebnice str. 21 -23

Vznik českého království, vláda Přemyslovských králů

- přečtěte si nahlas, po přečtení vypracujte do sešitu na str. 23 otázky 1 a 2, potom mi vypracování pošlete e-mailem

 

Anglický jazyk

Milí čtvrťáci,

děkuji vám za odevzdané slohy o vašich oblíbených hračkách, moc se vám práce povedla. Jste šikovnílaughing

2.11. 

1) PS str. 74/15 – přečti a poslechni si článek „We love kites“ – CD máš ve svém PS (případně můžeš poslouchat online přes myNGconnect.com – rodiče mají heslo ve svém emailovém účtu již z jarní vlny zavření škol)

2) PS str. 74/16 – zakroužkuj správnou odpověď

3) PS str. 75/17 ­– doplň údaje do tabulky, PS str.75/18 – doplň správné číslo obrázku

 

3.11. 

1) PS str. 76/19 – podívej se na obrázek a napiš o hračkách

2) PS str. 76/20 – What do you want? Co chceš? Nakresli hračku, kterou bys chtěl/a a doplň o ní údaje do vět.

3) PS str. 77/21 ­– poslechové cvičení – vyber a zakroužkuj větu, kterou uslyšíš

 

5.11.

1) PS str. 78-79 Review

Úkoly ze str. 74 – 79 mi prosím odešli ke kontrole do 8.11. Děkuji.              

2.-6.11.

 

 

 

 

Učivo  pro žáky zveřejňované zde na stránkách třídy během uzavření škol v době od března do června 2020 je k nahlédnutí zde: 

PDF soubor3.třída učivo z webu březen- červen 2020 (Velikost: 721.66 kB)

 

Máte-li chuť, přidávám zde odkazy na procvičení českého jazyka a matematiky hrou:

https://www.gramar.in/cs/#2

https://www.matika.in/cs/#2 

 

  

 

Tvoření - podzimní škřítci

 

Chyba V této kategorii není žádný článek