Kotva

Kancelář: 483 385 182

 

Ředitel: 737 282 487

 

Zást. ředitele: 731 449 101

 

Sborovna I. st. a družina: 

483 385 197, 733 178 452

 

Sborovna II. st.:

483 385 503

 

Školní jídelna:

483 390 192, 731 449 100

 

Rychlý kontakt
Sitemap
Mapa webu
A
A
A

5. třída

Vážení rodiče, milí žáci,

přeji Vám úspěšný školní rok.

 

Ing. Radmila Zhorelová

Foto školní výlet: Školní výlet

Foto - sportovní den Fotogalerie - Sportovní dětský den ve 3. a 4. třídě (mzszasada.cz)

 

Měsíční plán

Datum:

Akce:

Platba:

25. a 26. října ředitelské volno  
11. listopadu Vánoční fotografování  
   

 

 

Výuka

Předmět  

Učivo  

Období

Český jazyk  

Vyjmenovaná slova - opakování

Slovní druhy

Podstatná jména: pád, číslo

Sloh: pozvánka, zpráva

 prosinec

Matematika  

Diagramy a grafy

Písemné dělení dvojciferným číslem

Zlomky

Desetinná čísla - základní seznámení, orientace na číselné ose, porovnávání

Geometrie: mnohoúhelníky, čtyřúhelníky,

Čtverec, obdélník - rýsování, obsah a obvod

 prosinec

Anglický jazyk

Unit 3 - Fun in the sun - dokončení, pobídka s použitím "Let´s..."

A big ball of fun - UČ str. 50, čtení a porozumění

Unit 4 - Inside Our House - roooms and furniture,"there is", "there are", předložky místa

 

listopad

Člověk

a jeho svět 

Československá republika, válečná a poválečná léta, od totalitní moci k demokracii

Člověk a vesmír

Rozmanitost naší přírody, živá příroda

prosinec

TV 

  

 

HV 

 

 

VV 

Na hodinu VV si přineste: ubrus, kelímek na vodu, štětce, nůžky, lepidlo, vodové barvy nebo teperové, pastelky, popř. fixy, tužku nejlépe č. 1.

 

ETV 

Vliv pozitivního naladění na zdraví, rozvoj sebepoznání

prosinec

ČP 

 

 

Informatika

Office 365:

1. Outlook- doručená a odeslaná pošta, nová zpráva

2. Teams- Zadání v Teams, vypracování práce a odevzdání.

3. Word- formátování textu, klávesové zkratky

4. One Drive

listopad

 

Úkoly pro nemocné na týden od 29. 11. do 3. 12. 2021:

ČJ: opakování vyjmenovaných sloves, UČ str. 46, cv. 4 do domácích sešitů, str. 47, cv. 7 do školních              sešitů, ostatní cvičení na stranách 46 a 47 ústně, str.48, cv. 10 do domácích sešitů

      PS str. 26 a 27

 

M: PS do str. 26 - včetně

     UČ str. 34, cv. 1 do domácích sešitů, ostatní cvičení na straně 34 a 35 ústně

     UČ str. 37 - DIAGRAMY A GRAFY - zkusit ústně

 

G: PS str. 11

 

Vl: str. 40 - 42přečíst a výpisky - stručně

 

Př: str. 30 - 32 přečíst a výpisky - stačí opsat modré rámečky

 

 

 

Učivo  pro žáky zveřejňované zde během uzavření škol je k nahlédnutí zde: 

PDF soubor4.třída učivo z webu během distanční výuky říjen- květen 2020-2021

PDF soubor3.třída učivo z webu březen- červen 2020 (Velikost: 721.66 kB)

 

Máte-li chuť, přidávám zde odkazy na procvičení českého jazyka a matematiky hrou:

https://www.gramar.in/cs/#2

https://www.matika.in/cs/#2 

 

  

 

Tvoření - podzimní škřítci

 

Chyba V této kategorii není žádný článek