Kotva

Kancelář: 483 385 182

 

Ředitel: 737 282 487

 

Zást. ředitele: 731 449 101

 

Sborovna I. st. a družina: 

483 385 197, 733 178 452

 

Sborovna II. st.:

483 385 503

 

Školní jídelna:

483 390 192, 731 449 100

 

Rychlý kontakt
Sitemap
Mapa webu
A
A
A

Školní jídelna


Změna výše stravného od 1. 1. 2022

Pro určení věkové skupiny je rozhodný školní rok, v němž žák dosáhne příslušného věku.

 

Žáci ve věku 7-10 let

24,- Kč/oběd

Žáci ve věku 11-14 let

26,- Kč/oběd

Žáci ve věku 15 a více let

28,- Kč/oběd

 

 

Hrazení obědů:

 

A. Složením hotovosti u vedoucí školní jídelny.

B. Trvalým příkazem na účet školy (vždy k 25. dni předchozího měsíce).

 

 

Žáci ve věku 7-10 let

456,- Kč/měsíc

Žáci ve věku 11-14 let

494,- Kč/měsíc

Žáci ve věku 15 a více let

532,- Kč/měsíc

 

 

 

Informace k přihlášení na stravné na školní rok 2021/2022 

Vážení rodiče, 

přihlášku na stravování na školní rok 2021-2022 přikládám, viz níže ke stažení, a je také uložena v sekci dokumenty na webových stránkách školy. Prosím o vyplnění, podpis a navrácení zpět vedoucí školní jídelny.

 

Horčičková Alice

vedoucí stravování

 

DokumentPřihláška ke stravování 2021-2022

 

Výše stravného 

Pro určení věkové skupiny je rozhodný školní rok, v němž žák dosáhne příslušného věku.

 

Žáci ve věku 7-10 let

22,- Kč/oběd

Žáci ve věku 11-14 let

24,- Kč/oběd

Žáci ve věku 15 a více let

26,- Kč/oběd

 

Hrazení obědů: 

A. Složením hotovosti u vedoucí školní jídelny

B. Trvalým příkazem na účet školy (vždy k 25. dni předchozího měsíce)

 

Žáci ve věku 7-10 let

418,- Kč/měsíc

Žáci ve věku 11-14 let

456,- Kč/měsíc

Žáci ve věku 15 a více let

494,- Kč/měsíc

 

Odhlašování a přihlašování dětí na obědy na telefonních číslech:

 

  mobil:  731 449 100

  pevná linka:  483 390 192

 

  Na konkrétní den je možno odhlásit oběd nejpozději do 7 hodin.  

 

  Změna jídelníčku vyhrazena.