Ve středu dne 30. 6. 2021
 
byl slavnostně ukončen
 
školní rok 2020/2021.

 

Rychlé aktuality
Kotva

Kancelář: 483 385 182

 

Ředitel: 737 282 487

 

Zást. ředitele: 731 449 101

 

Sborovna I. st. a družina: 

483 385 197, 733 178 452

 

Sborovna II. st.:

483 385 503

 

Školní jídelna:

483 390 192, 731 449 100

 

Rychlý kontakt
Sitemap
Mapa webu
A
A
A

Mgr. Jitka Joklová

třídní učitelka 1.třídy

Telefon483 385 197
E-mailjjoklova@mzszasada.cz

Mgr. Zuzana Hradecká

třídní učitelka 2. třídy

Telefon483 385 503
E-mailzhradecka@mzszasada.cz

Mgr. Zdenka Abrahamová

třídní učitelka 3. třídy

Telefon483 385 197
E-mailzabrahamova@mzszasada.cz

Ing. Radmila Zhorelova

třídní učitelka 4.třídy

Telefon483 385 197
E-mailrzhorelova@mzszasada.cz

Mgr. Martina Mičková

třídní učitelka 5. třídy

Telefon483 385 197
E-mailmmickova@mzszasada.cz

Mgr. Jana Báčová

třídní učitelka 6. třídy, koordinátorka ICT

Telefon483 385 503
E-mailjbacova@mzszasada.cz

Mgr. Eva Živná

třídní učitelka 7. třídy, výchovná poradkyně

Telefon483 385 503
E-mailezivna@mzszasada.cz

Mgr. Ivana Míšková

třídní učitelka 8.třídy

Telefon483 385 503
E-mailimiskova@mzszasada.cz

Ing. Iva Smištíková

třídní učitelka 9. třídy

Telefon483 385 503
E-mailismistikova@mzszasada.cz

Mgr. Jana Ochranová

učitelka AJ, D

Telefon483 385 503
E-mailjochranova@mzszasada.cz

Mgr. Simona Lachová

učitelka NJ, VO, Z

Telefon483 385 503
E-mailslachova@mzszasada.cz

Radomíra Kozlovská

vedoucí vychovatelka ŠD

Telefon483 385 197
E-mailrkozlovska@mzszasada.cz

Petra Machulová

vychovatelka ŠD, asistentka pedagoga

Telefon483 385 503
E-mailpmachulova@mzszasada.cz

Petra Slavíková

asistentka pedagoga, školní asistentka

Telefon483 385 197
E-mailpslavikova@mzszasada.cz

Lenka Bendáková

asistentka pedagoga

Telefon483 385 197
E-maillbendakova@mzszasada.cz
Celkem: 15 kontaktů