Dodatek ke školnímu

               řádu

  o zákazu používání mobilů

  a jiných elektron. zařízení

  platí od 24. 4. 2017

   

   Celé znění najdete 

   v rubrice Dokumenty školy

   - Vnitřní předpisy

 

 

   

 

 

 

Rychlé aktuality
Kotva

Kancelář: 483 385 182

 

Ředitelka: 737 282 487

 

Zást. ředitelky: 731 449 101

 

Sborovna I. st. a družina: 

483 385 197, 733 178 452

 

Sborovna II. st.:

483 385 503, 737 282 489

 

Školní jídelna:

483 390 192, 731 449 100

 

Rychlý kontakt
Aktuality
Oznámení o vyhlášení ředitelského volna
30.4.2018

V  souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuji z provozních důvodů

VOLNÝ DEN       

v pondělí 30. dubna  2018

Školní družina bude mimo provoz.

Školní jídelna nebude v provozu.

Ředitelské volno bylo projednáno se zřizovatelem.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Marie Navrátilová

ředitelka školy

V Zásadě  11. 4. 2018

Zápis žáků do 1.třídy
10.4.2018

Dne 10.4.2018 proběhl ZÁPIS ŽÁKŮ DO 1. TŘÍDY. 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ A PROJEKTOVÝ VELIKONOČNÍ DEN
15.3.2018

Dne 15.3.2018 proběhl Den otevřených dveří. V dopoledních hodinách jsme také uspořádali pro všechny žáky školy projektový Velikonoční den. Podívejte se do Fotogalerie školy a o akci si přečtěte v sekci Škola- akce školy.

 
 
Rozvrhy
Počítadlo návštěvnosti
Online:
2

Dnes:
21

Posledních 7 dní:
1336

Posledních 30 dní:
6332

Celkem:
72336

Mapa webu
A
A
A

Mgr. Eva Živná

výchovná poradkyně, třídní učitelka 9. třídy

Telefon483 385 503
E-mailezivna@mzszasada.cz

Mgr. Jana Ochranová

školní metodička prevence, třídní učitelka 7. třídy

Telefon483 385 503
E-mailjochranova@mzszasada.cz

Mgr. Jana Báčová

koordinátorka ICT, třídní učitelka 8. třídy

Telefon483 385 503
E-mailjbacova@mzszasada.cz

Mgr. Zdenka Abrahamová

třídní učitelka 4. třídy

Telefon483 385 197
E-mailzabrahamova@mzszasada.cz

Mgr. Nataša Foltýnová

učitelka M, F

Telefon483 385 503
E-mailnfoltynova@mzszasada.cz

Ing. Iva Smištíková

třídní učitelka 6. třídy

Telefon483 385 503
E-mailismistikova@mzszasada.cz

Mgr. Eva Marková

asistentka pedagoga

Telefon483 385 503
E-mailemarkova@mzszasada.cz

Radomíra Kozlovská

vedoucí vychovatelka ŠD

Telefon483 385 197
E-mailrkozlovska@mzszasada.cz

Mgr. Petra Veverková

třídní učitelka 2. třídy

Telefon483 385 197
E-mailpveverkova@mzszasada.cz

Mgr. Zuzana Hradecká

třídní učitelka 3. třídy

Telefon483 385 503
E-mailzhradecka@mzszasada.cz

Mgr. Iva Schmidtová

třídní učitelka 1. třídy

Telefon483 385 197
E-mailischmidtova@mzszasada.cz

Mgr. Ivana Míšková

učitelka ČJ

Telefon483 385 503
E-mailimiskova@mzszasada.cz

Lenka Bendáková

vychovatelka ŠD

Telefon
E-maillbendakova@mzszasada.cz

Petra Slavíková

asistentka pedagoga

Telefon483 385 197
E-mailpslavikova@mzszasada.cz

Petra Machulová

asistentka pedagoga

Telefon483 385 503
E-mailpmachulova@mzszasada.cz

Kateřina Sadílková

školní asistentka

Telefon483 385 503
E-mailksadilkova@mzszasada.cz
Celkem: 16 kontaktů