Dodatek ke školnímu

               řádu

  o zákazu používání mobilů

  a jiných elektron. zařízení

  platí od 24. 4. 2017

   

   Celé znění najdete 

   v rubrice Dokumenty školy

   - Vnitřní předpisy

 

 

   

 

 

 

Rychlé aktuality
Kotva

Kancelář: 483 385 182

 

Ředitelka: 737 282 487

 

Zást. ředitelky: 731 449 101

 

Sborovna I. st. a družina: 

483 385 197, 733 178 452

 

Sborovna II. st.:

483 385 503, 737 282 489

 

Školní jídelna:

483 390 192, 731 449 100

 

Rychlý kontakt
Aktuality
Ukončení školního roku 2017/2018
29.6.2018

V pátek dne 29.6.2018 byl slavnostně ukončen školní rok 2017/2018 rozdáním vysvědčení.

 
 
Rozvrhy
Počítadlo návštěvnosti
Online:
1

Dnes:
51

Posledních 7 dní:
1134

Posledních 30 dní:
4559

Celkem:
85418

Mapa webu
A
A
A

Mgr. Eva Živná

výchovná poradkyně, třídní učitelka 9. třídy

Telefon483 385 503
E-mailezivna@mzszasada.cz

Mgr. Jana Ochranová

školní metodička prevence, třídní učitelka 7. třídy

Telefon483 385 503
E-mailjochranova@mzszasada.cz

Mgr. Jana Báčová

koordinátorka ICT, třídní učitelka 8. třídy

Telefon483 385 503
E-mailjbacova@mzszasada.cz

Mgr. Zdenka Abrahamová

třídní učitelka 4. třídy

Telefon483 385 197
E-mailzabrahamova@mzszasada.cz

Mgr. Nataša Foltýnová

učitelka M, F

Telefon483 385 503
E-mailnfoltynova@mzszasada.cz

Ing. Iva Smištíková

třídní učitelka 6. třídy

Telefon483 385 503
E-mailismistikova@mzszasada.cz

Mgr. Eva Marková

asistentka pedagoga

Telefon483 385 503
E-mailemarkova@mzszasada.cz

Radomíra Kozlovská

vedoucí vychovatelka ŠD

Telefon483 385 197
E-mailrkozlovska@mzszasada.cz

Mgr. Petra Veverková

třídní učitelka 2. třídy

Telefon483 385 197
E-mailpveverkova@mzszasada.cz

Mgr. Zuzana Hradecká

třídní učitelka 3. třídy

Telefon483 385 503
E-mailzhradecka@mzszasada.cz

Mgr. Iva Schmidtová

třídní učitelka 1. třídy

Telefon483 385 197
E-mailischmidtova@mzszasada.cz

Mgr. Ivana Míšková

učitelka ČJ

Telefon483 385 503
E-mailimiskova@mzszasada.cz

Lenka Bendáková

vychovatelka ŠD

Telefon
E-maillbendakova@mzszasada.cz

Petra Slavíková

asistentka pedagoga

Telefon483 385 197
E-mailpslavikova@mzszasada.cz

Petra Machulová

asistentka pedagoga

Telefon483 385 503
E-mailpmachulova@mzszasada.cz

Kateřina Sadílková

školní asistentka

Telefon483 385 503
E-mailksadilkova@mzszasada.cz
Celkem: 16 kontaktů