Úprava vstupu do šaten,
odchod žáků ze školy
 

Po úpravě dveří mezi zadním

vestibulem a šatnami

je možný vstup žáků

od 7:00 hodin

do vyhřívaného vestibulu.

Odchod žáků ze školy

a školní družiny 

je pouze vchodem u šaten.

 

   

 

 

 

Rychlé aktuality
Kotva

Kancelář: 483 385 182

 

Ředitel: 737 282 487

 

Zást. ředitele: 731 449 101

 

Sborovna I. st. a družina: 

483 385 197, 733 178 452

 

Sborovna II. st.:

483 385 503

 

Školní jídelna:

483 390 192, 731 449 100

 

Rychlý kontakt
Aktuality
Školní akademie
26.6.2019

Ve středu dne 26.6.2019 jsme od 15:00 hod. v zásadské sokolovně uspořádali školní akademii. V pátek dne 28.6.2019 slavnostně skončil rozdáním vysvědčení školní rok 2018/2019.

Další úspěchy žáků a zajímavé akce
5.6.2019

Podívejte se do sekce Škola- Akce školy na nové články. Prohlédněte si fotogalerii.

Projektové odpoledne Změňme svět k lepšímu
22.5.2019

Ve středu dne 22. května 2019 se konal od 15:00 hodin  do naší školy na projektový den. Více čtěte na úvodní stránce sekce Škola.

Plánovaná odstávka elektřiny
7.5.2019

V úterý dne 7.5.2019 byla plánované odstávka elektřiny. Výuka byla ukončena po 5. vyučovací hodině, 7.-9.tř. během 6.vyučovací hodiny. 

Třídní schůzky
25.4.2019
Dne 25.4.2019 se konaly třídní schůzky rodičů žáků 1. - 9.třídy. 
Schůzka rodičů žáků 1. a 2. stupně s vedením školy
21.3.2019

Schůzka rodičů žáků 1 a 2. stupně    s vedením školy proběhla ve dnech 14. a 21.3.2019 od 16 hodin ve školní jídelně.

 

Úprava podlah v suterénu u školní kuchyně
11.3.2019

Během jarních prázdnin proběhla ve škole rekonstrukce podlahy v suterénu u školní kuchyně.

Vítězství týmu žáků 5. třídy v krajském kole odborné soutěže „T-PROFI“ - Talenty pro firmy
17.2.2019

Gratulujeme týmu žáků z 5. třídy, který společně se žáky SPŠT Jablonec n.N. vyhrál krajské kolo soutěže "T- PROFI" a postupuje do celostátního kola do Prahy. Více informací o akci najdete v sekci Škola- Akce školy.

Gymnastické závody žáků sportovního kroužku
11.2.2019

V pondělí měli žáci sportovního kroužku v tělocvičně gymnastické závody. Soutěžními disciplínami byly prostná, kruhy a kladina.

Velká anketa o nejlepší jídlo.
27.1.2019

V měsíci únoru proběhla žákovská anketa o nejlepší jídlo. Více o anketě najdete v sekci Škola nebo Školní jídelna.

Lyžařský výcvik žáků 7. třídy
21.1.2019

Lyžařský výcvik žáků 7.třídy proběhl za skvělých podmínek ve dnech 21.1. - 25.1.2019  ve Ski Centru Zásada. Více najdete v sekci Škola- Akce školy a ve Fotogalerii.

Školní kolo olympiády v anglickém jazyce
17.1.2019

Ve čtvrtek dne 17.1.2019 se ve škole uskutečnilo školní kolo olympiády v anglickém jazyce. Více informací si přečtěte v sekci Škola- Akce školy.

Lyžování v Zásada Ski Centru
11.1.2019

Po zahájení provozu Zásada Ski Centra mohou žáci naší školy opět díky provozovateli areálu lyžovat za velmi výhodných podmínek. Cena permanentky je 150 Kč za 14 dní, vratná záloha 100 Kč.

Úprava vstupu do šaten
3.12.2018

Úprava dveří mezi zadním vestibulem a šatnami byla dokončena. Od 3. 12. 2018 mohou žáci využívat od 7:00 hodin vyhřívaný vestibul.

 
 
Rozvrhy
Mapa webu
A
A
A

Řád školní jídelny


Školní řád se řídí zákonem 561/2004 Sb., vyhláškou 107/2005 Sb. a vyhláškou 84/2005 Sb.  

 

1/ Provozní doba školní jídelny je od 6:15 do 14:30 hodin.

2/ Při čekání na jídlo zachovávají strávníci pravidla slušného chování a při jídle pravidla slušného stravování.

3/ Na tác si strávníci vezmou polévku i hlavní chod.

4/ Po jídle strávníci odnesou veškeré nádobí a roztřídí ho.

5/ Jídlo a nápoje se konzumují zásadně v jídelně. Strava se mimo jídelnu nevydává,

vydává se pouze při zabezpečení stravování nemocného žáka první den nemoci

(MŠMT ČR č.107/2005 Sb, § 4 odst. 9).

6/ Strava je určena k přímé konzumaci ve školní jídelně, pokud je ze školní jídelny odnášena, školní jídelna v případě její pozdější konzumace za kvalitu stravy nezodpovídá.

7/ Pokud strávník nesní přílohu oběda (ovoce, zeleninu, jogurt, dezert) v jídelně, může si ji nechat ke konzumaci na pozdější dobu, ale jen za podmínky, že ji v neporušeném stavu, po odchodu z jídelny, dá do tašky a odnese domů. Tento bod platí pouze za předpokladu, že v prostorách školy a v jejím okolí bude pořádek. V opačném případě bude vyhlášen zákaz vynášení jakýchkoliv potravin z jídelny.

8/ Za neodebranou nebo včas neodhlášenou stravu se neposkytuje finanční ani věcná náhrada.

9/ Pedagogický dohled v jídelně sleduje chování žáků po příchodu do jídelny, při stolování, odnášení zbytků a použitého nádobí, dbá na bezpečnost žáků a činí nutná opatření.

10/ Pokud dojde k rozbití nádobí, či rozlití tekutiny sjedná pedagogický dohled nápravu, aby nedošlo k úrazu.

11/ Rozhodnutí o ukončení stravování je třeba okamžitě nahlásit vedoucí ŠJ.

 

Přihlášení obědů

Žáci se přihlašují k odběru obědů na začátku školního roku. V případě, že nebudou chodit pravidelně, uvedou dny v týdnu, na které se přihlašují u vedoucí školní jídelny. Obědy jsou vydávány od 11:10 do 13:30 hod. Povinností strávníků je přihlásit se k opětovnému odebírání obědů v den návratu po nemoci nebo absenci do 7:30 hod. u vedoucí školní jídelny, popřípadě u vedoucí kuchařky.

 

Odhlášení obědů

Strávník si musí oběd odhlásit den předem. Pouze v případě nemoci si může oběd odhlásit v daný den a to nejpozději do 7:30 hod. u vedoucí školní jídelny nebo kuchařky na telefonu 483 390 192 nebo 731 449 100, popřípadě osobně v kanceláři vedoucí stravování.

 

POKUD TAK NEUČINÍ, MUSÍ OBĚD ZAPLATIT!

 

Placení obědů

Obědy se platí zálohově, předem na právě probíhající měsíc. Rodičům doporučujeme zřídit si trvalý příkaz. Také lze obědy platit v hotovosti  u vedoucí školní jídelny.

 

Po dohodě je možno zaplatit zálohu na stravné na celý školní rok dopředu. 

Stravné v hotovosti se vybírá vždy 2 poslední pracovní dny předcházejícího měsíce v době 7:00 - 13.00 hod., každý strávník obdrží doklad o výši zaplaceného stravného.

 

Placení pomocí trvalého příkazu se provádí nejpozději do 25. dne předcházejícího měsíce na účet školy, číslo účtu 35-962108389/0800, variabilní symbol = přidělí každému strávníku vedoucí školní jídelny.

 

Fixní částka je stanovena pro žáky ve věku        

 7 - 10 let

 418,- Kč

 11 - 14 let

 456,- Kč

 15 a více let 

 494,- Kč 

 

Ceny obědů

Cena oběda je stanovena podle věku, kterého žák dosáhne ve školním roce 2019/2020.

 7 - 10 let

 22,- Kč 

 11 - 14 let 

 24,- Kč

 15 a více let 

 26,- Kč 

 

Vyúčtování se provádí 1x ročně a to k 30.6.

 

Přeplatky popř. nedoplatky vybírá/vrací vedoucí školní jídelny buď:

 

a) v hotovosti nebo převodem na účet

 

b) na požádání je možné provést vyúčtování za pololetí

 

Strávník je povinen zaplatit obědy nejpozději do posledního pracovního dne předcházejícího měsíce, neučiní-li tak, bude vyřazen ze školního stravování až do uhrazení dlužné částky. V případě, že se neplacení obědů bude opakovat, bude od strávníka vyžadována platba předem.

 

Jídelní lístek

Jídelní lístek je na každý týden vyvěšen na nástěnce u vchodu do jídelny a též je zveřejněn na internetových stránkách školy.

 

Dohled v jídelně 

Dohled ve školní jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci školy, popřípadě jiní zaměstnanci školy dle pokynů ředitele školy.

 

Veškeré připomínky strávníků a rodičů řeší vedoucí školní jídelny.

V Zásadě 05.08.2019

 

Vedoucí školní jídelny: Alice  Horčičková

Ředitelka školy:  Mgr. Václav Horáček