Od 4.1.2021 

je umožněna osobní přítomnost

1. a 2. třídy ve škole. 

Zbývající třídy MZŠ Zásada

mají distanční výuku.

 

Mgr. Václav Horáček

ředitel školy

 

Rychlé aktuality
Kotva

Kancelář: 483 385 182

 

Ředitel: 737 282 487

 

Zást. ředitele: 731 449 101

 

Sborovna I. st. a družina: 

483 385 197, 733 178 452

 

Sborovna II. st.:

483 385 503

 

Školní jídelna:

483 390 192, 731 449 100

 

Rychlý kontakt
Sitemap
Mapa webu
A
A
A

1. třída

Dobrý den, vážení rodiče, v tomto týdnu opět probíhá výuka distančně. Vaše děti se mohou dobrovolně připojit do online výuky v pondělí, středu, pátek vždy od 8:00 do 9:30. Pro ty, kteří se nezvládnou připojit ráno, nabízím večerní termín v pondělí a středu od 18:00 do 19:00h. Práci v rozsahu uvedeném v plánu budu požadovat ke kontrole na konci tohoto týdne. Pozvánky do výuky s plánovaným učivem k probrání opět naleznete v poště. Přeji všem klidný týden.

Mgr. Jitka Joklová, tř.učitelka

 

 

 

Plán učiva – 1.tř. pro týden: 8.3.-12.3.2021

Český jazyk – čtení

 

Pracujeme v učebnici Slabikář 2 od str.10 do str.15.

Procvičujeme čtení slov s hláskou H, vyvodíme nové písmeno B

Procvičujeme čtení slov s malými tiskacími písmeny.

 

Český jazyk- psaní

 

Trénujeme zápis slov s probranými hláskami  – velké tiskací písmo. Na mazacích tabulkách a do slabikáře.

V písance 1. pokračujeme, procvičujeme probraná písmena, hlásku y – str.47,48 , nový tvar : písmeno n str.50 -52, písmeno v – str.54-55

 

Matematika

 

Matýskova Matematika 2.díl -str. 57-59.

 procvičujeme sčítání a odčítání do 10, matematickou řadu, dočítání, opakované sčítání a odčítání, tvoření otázky a odpovědi ve slovní úloze, zápis příkladu k úloze, rozklad čísel, vyhledávání údajů, porovnávání.

Začneme novou učebnici – Matematika 3 -str.1-3:

Numerace do 15.

 

Člověk a svět

 

Nové téma: Jaro str. 47-48,

Rostliny kvetoucí na jaře, práce na zahrádce, stavba těla rostliny.

 

Výtvarná výchova,

ČP

 

 

 

 

Etická výchova

 

 

 

Informace pro rodiče

Opět nabízím dětem připojit se do online hodin. Připojení se do hodin je nepovinné, pokud Vám vyhovuje víc práce samostatně, pracujte svým tempem v čase, který vám vyhovuje. Práce ke kontrole budu požadovat k odeslání do neděle tohoto týdne. Pokud budete mít jakékoliv dotazy k výuce, nebojte se a pište. Pokusím se Vám do druhého dne odpovědět.

 

 

 

 

Plán učiva – 1.tř. pro týden: 1.3.-5.3.2021

Český jazyk – čtení

 

Pracujeme v učebnici Slabikář 2 od str.4 do str. 9.

Procvičujeme čtení slov s hláskou C, vyvodíme nové písmeno H

Procvičujeme čtení slov s malými tiskacími písmeny.

 

Český jazyk- psaní

 

Trénujeme zápis slov s probranými hláskami  – velké tiskací písmo. Na mazacích tabulkách a do slabikáře.

V písance pokračujeme, vybíráme si ze str. od str41-44, str.46 – nový tvar : y

 

Matematika

 

Matýskova Matematika str. 51-56, opět si vybíráme cvičení.

 procvičujeme sčítání a odčítání do 10, matematickou řadu, dočítání, opakované sčítání a odčítání, tvoření otázky a odpovědi ve slovní úloze, zápis příkladu k úloze, rozklad čísel, vyhledávání údajů, porovnávání.

Opakujeme názvy geometrických tvarů.

Člověk a svět

 

Nové téma: Jaro str. 45 a 46

Projdeme si společně celé téma v učebnici a budeme pracovat s myšlenkovou mapou.

Porovnáme roční období, budeme se bavit o jarním počasí, změně oblékání

 

 

 

 

 

 

 

Informace pro rodiče

Opět nabízím dětem možnost připojit se do online hodin. Připojení se do hodin je nepovinné, pokud Vám vyhovuje víc práce samostatně, pracujte svým tempem v čase, který vám vyhovuje. Práce ke kontrole budu tentokrát požadovat k odeslání až po dvou týdnech. Pokud budete mít jakékoliv dotazy k výuce, nebojte se a pište. Pokusím se Vám vždy nejpozději do druhého dne odpovědět.

 

 

 

Plán učiva – 1.tř. pro týden: 22.2.-26.2.2021

Český jazyk – čtení

 

Dokončíme Slabikář1, ve středu si rozdáme Slabikář 2

Procvičujeme čtení slabik a krátkých slov s malými tiskacími písmeny

Opakujeme probrané hlásky ve slovech a větách,čtení dvojhlásek AU,EU,OU ve slovech, trénujeme čtení slov ,kontrolujeme správné porozumění textu . Recitace básně zpaměti zkouším v pondělí.

Český jazyk- psaní

 

Trénujeme zápis  3 –slabičných slov, slov s probranými hláskami a dvojhláskou au, ou  – velké tiskací písmo. Na mazacích tabulkách a do sešitu i slabikáře.

V písance pokračujeme, vybíráme si ze str. od str.34 – 40: procvičujeme opis psacího písma, přepis do psacího písma z malého tiskacího, učíme se svazovat písmena do slabik a slov, nové písmeno: t, j

 

Matematika

 

Matýskova Matematika str. 41 – 49, opět si vybíráme cvičení.

 procvičujeme sčítání a odčítání do 9, matematickou řadu, dočítání, opakované sčítání a odčítání, tvoření otázky a odpovědi ve slovní úloze, zápis příkladu k úloze, rozklad čísel, vyhledávání údajů, porovnávání.

Nové učivo: Numerace do 10, č. 10.

Opakujeme názvy geometrických tvarů.

Člověk a svět

 

Procvičíme si probraná témata formou zábavných kvízů a na konci týdne si děti napíší první souhrnný testík z Prvouky.

 

Výtvarná výchova,

ČP

Hrneček s čajem – procvičíme si stříhání, lepení, zdobení otisky prstů.

 

 

 

Etická výchova

 

 

Jak je to správně – prostřednictvím dramatizace si s dětmi připomeneme význam slušného chování. Význam vlídných a zdvořilých slov.

Informace pro rodiče

V tomto týdnu si napíšeme diktát slov psacím písmem. Trénujte s dětmi doma.

Kdo z dětí bude mít chuť představit nám svou oblíbenou knížku, muže si jí přinést do školy.

V matematice se zaměřte na tvoření otázky a odpovědi ke slovní úloze. Většina dětí si s tvorbou otázky a odpovědi neví rady, i když to spolu ve škole trénujeme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plán učiva – 1.tř. pro týden: 15.2.-19.2.2021

Český jazyk – čtení

 

Čtení ve slabikáři od str.46-50

Opakujeme probrané hlásky ve slovech a větách, procvičování čtení slov s hláskou R , čtení dvojhlásek AU,EU,OU ve slovech, trénujeme čtení slov s předložkou, Kontrolujeme správné porozumění textu . Recitace básně zpaměti.

Český jazyk- psaní

 

Trénujeme zápis  3 –slabičných slov, slov s probranými hláskami – velké tiskací písmo. Na mazacích tabulkách a do sešitu i slabikáře.

V písance pokračujeme od str.29-30 ,32-33 procvičujeme opis psacího písma, přepis do psacího písma z malého tiskacího, učíme se svazovat písmena do slabik a slov, nové písmeno: p

 

Matematika

 

Matýskova Matematika str. 36- 40

 procvičujeme sčítání a odčítání do 9, matematickou řadu, dočítání, opakované sčítání a odčítání, tvoření otázky a odpovědi ve slovní úloze, zápis příkladu k úloze, rozklad čísel, vyhledávání údajů, porovnávání.

Opakujeme názvy geometrických tvarů.

Člověk a svět

 

Téma člověk: zájmy a záliby – povídáme si o koníčcích, děti hledají někoho s podobnými zájmy, vysvětlí, proč je jejich koníček baví,  opakování  a shrnutí probraného tématu „Člověk“. – str. 43, 44.

 

Výtvarná výchova,

ČP

Ptáčci na krmítku. Děti budou potřebovat trošku zrníček nebo semínek k posypání krmítka. Jestli doma nemáte, neshánějte, poskytnu z vlastních zásob J.

 

 

 

Etická výchova

 

 

Jsme kamarádi – aktivity k uvědomění si hodnoty kamarádství, jak by se měl správný kamarád zachovat v urč. situacích.

Informace pro rodiče

V tomto týdnu si napíšeme diktát slov psacím písmem. Trénujte s dětmi doma.

Kdo z dětí bude mít chuť představit nám svou oblíbenou knížku, muže si jí přinést do školy.

Zopakujte si s dětmi i názvy geometrických tvarů.

V pondělí ještě zrušíme procházku – podle předpovědi by mělo ještě stále dost mrznout.

 

 

 

 

Plán učiva – 1.tř. pro týden: 8.2.-12.2.2021

Český jazyk – čtení

 

Čtení ve slabikáři od str.41-46

Opakujeme probrané hlásky ve slovech a větách, procvičování čtení slov s hláskou Š, vyvození nové hlásky R, Kontrolujeme správné porozumění textu .

Český jazyk- psaní

 

Trénujeme zápis  3 –slabičných slov, slov s probranými hláskami – velké tiskací písmo. Na mazacích tabulkách a do sešitu i slabikáře.

V písance pokračujeme od str.25-29, procvičujeme opis psacího písma, přepis do psacího písma z malého tiskacího, učíme se svazovat písmena do slabik a slov, nové písmeno: s

 

Matematika

 

Matýskova Matematika str. 30 -35:

 procvičujeme sčítání a odčítání do 8, matematickou řadu, dočítání, opakované sčítání a odčítání, tvoření otázky a odpovědi ve slovní úloze, zápis příkladu k úloze, rozklad čísel, vyhledávání údajů, porovnávání. Vyvodíme novou číslici 9, psaní č.9

Opakujeme názvy geometrických tvarů.

Člověk a svět

 

Téma člověk: zopakujeme si základní rozdíly mezi nemocí a úrazem, připomeneme si přivolání pomoci, str.41 - lidské emoce – radost, strach, smutek – dokončíme rozpracovaná cvičení, str.42 – význam cvičení a pohybu pro naše zdraví.

 

Výtvarná výchova,

ČP

Teplý čaj pro zahřátí – vystříhneme a ozdobíme si hrneček.

 

 

 

Etická výchova

 

 

Co se stalo?– pracujeme s tématem emoce. Žáci se učí rozlišovat základní pocity u sebe a druhých / radost, smutek, strach, hněv/ - práce se smajlíky a příběhy.

Informace pro rodiče

Stále s dětmi trénujte zápis slov podle diktátu, trénujte také zápis psacích písmen a slabik podle diktátu.

Zopakujte si s dětmi i názvy geometrických tvarů.

V pondělí vyrazím s dětmi do blízkého areálu bikeparku,půjdeme jen na krátko,doporučuji s sebou jen ježdík.  

 

 

 

 

Plán učiva – 1.tř. pro týden: 25.1.- 28.1.2021

Český jazyk – čtení

 

Čtení ve slabikáři od str.36-40

Opakujeme probrané hlásky ve slovech a větách, procvičování čtení slov s hláskou K, vyvození nové hlásky Š, čtení slov s hl. K, Š, Kontrolujeme správné porozumění textu .

Český jazyk- psaní

 

Trénujeme zápis  3 –slabičných slov, slov s probranými hláskami – velké tiskací písmo. Na mazacích tabulkách a do sešitu i slabikáře.

V písance pokračujeme od str.20-24, procvičujeme opis psacího písma, přepis do psacího písma z malého tiskacího, učíme se svazovat písmena do slabik a slov, nové písmeno: o

 

Matematika

 

Matýskova Matematika str. 25-30:

 procvičujeme sčítání a odčítání do 8, matematickou řadu, dočítání, opakované sčítání a odčítání, tvoření otázky a odpovědi ve slovní úloze, zápis příkladu k úloze, rozklad čísel, vyhledávání údajů, porovnávání.

Opakujeme názvy geometrických tvarů.

Člověk a svět

 

Téma člověk: společně dokončíme rozpracovaný projekt, pracujeme v uč. Na str.40.--nemoc a úraz, přivolání pomoci, str.41 - lidské emoce – radost, strach, smutek – vyprávíme si o zážitcích spojených s urč. emocemi,

 

Výtvarná výchova,

ČP

Děti dokončí společnou práci na plakátu.

Hudební výchova

 

Poslechneme si Českou státní hymnu, budeme si vyprávět o jejím vzniku a při jakých příležitostech se hraje, jak se při poslechu chovat.

Etická výchova

 

 

Jak se cítím – emoce. Žáci se učí rozlišovat základní pocity u sebe a druhých / radost, smutek, strach, hněv/ - práce se smajlíky a příběhy.

Informace pro rodiče

Stále s dětmi trénujte zápis slov podle diktátu, trénujte také zápis psacích písmen podle diktátu.

Zopakujte si s dětmi i názvy geometrických tvarů.

Pobyt venku v pondělí kvůli špatné předpovědi počasí ruším, v úterý si děti zapíší do úkoláčků, zda půjdeme ve středu na procházku ven.

Ve čtvrtek poslední hodinu si rozdáme vysvědčení, v pátek 29.1. mají děti pololetní prázdniny.

 

 

 

 

 

Plán učiva – 1.tř. pro týden: 18.1.- 22.1.2021

Český jazyk – čtení

 

Čtení ve slabikáři od str.31-35

Opakujeme probrané hlásky ve slovech a větách, procvičování čtení slov s hláskou D, vyvození nové hlásky K, čtení slov s hl. K, Kontrolujeme správné porozumění textu .

Český jazyk- psaní

 

Trénujeme zápis  3 –slabičných slov, slov s probranými hláskami – velké tiskací písmo. Na mazacích tabulkách a do sešitu i slabikáře.

V písance pokračujeme od str.15 -18, procvičujeme opis psacího písma, přepis do psacího písma z malého tiskacího, učíme se nové písmeno:a

 

Matematika

 

Matýskova Matematika str. 19-24:

 procvičujeme sčítání a odčítání do 7, matematickou řadu, dočítání, opakované sčítání a odčítání, tvoření otázky a odpovědi ve slovní úloze, zápis příkladu k úloze, rozklad čísel, seznámení se s číslem 8, zápis čísla, počítání do 8, umístění na ose.

Člověk a svět

 

Téma člověk: pokračujeme v práci na společném projektu – části těla, pracujeme v uč. Na str.37-39.

Povídáme si o zásadách správné výživy, velikosti porcí, denním režimu žáka, přípravě pokrmu a stolování

Výtvarná výchova,

ČS

Děti dokončí oblékání postavy na plakátu, popíší části těla, domalují detaily

Hudební výchova

 

Poslech zhudebněné pohádky Červená karkulka ( Uhlíř, Svěrák), zpěv jednotlivých postav, povídání o rozdílech mezi původní pohádkou a operkou.

Etická výchova

 

Co schází Katce ve skříni? Aktivita pro uvědomění si významu udržování pořádku ve vlastních věcech doma i ve škole. Uvědomění si hodnoty věcí.

Informace pro rodiče

Stále s dětmi trénujte zápis slov podle diktátu, trénujte také zápis psacích písmen a slabik podle diktátu.

Opět nezapomeňte dětem zapisovat do čtecích listů.

 

 

 

 

 

 

1.třída      Týdenní plán od 11.1.-15.1.2021

Český jazyk- čtení

 

 

Opakování slov s probranými hláskami, procvičování čtení slov s hláskou Z, vyvodíme novou hlásku D, kontrolujeme porozumění čtenému – doplňujeme texty ve slabikáři

Slabikář 1 – str.26-31, opět budu známkovat čtení probraných slov.

 

Český jazyk - psaní

 

 

Procvičujeme psaní víceslabičných slov tiskacím písmem, opět si napíšeme diktát 10-12 slov, trénujeme diktát na mazací tabulku, opis textu z tabule, doplňování textu do slabikáře.

Písanka č.1: malé psací písmeno m, přepis tiskacího písma do psacího, slabiky: me, mu, mi, le, li, lu – str.12-15

Matematika

 

 

Numerace do sedmi, orientace a zápis do číselné osy, práce s krychličkami a půdorysem stavby, porovnávání čísel, čtení zadání slovní úlohy, zápis příkladu, tvorba otázky a odpovědi, rozklad čísel, opakované sčítání

Matýskova matematika 2: str.13-18

 

Člověk a svět

 

Téma člověk – hygiena a zdraví, den a jídlo – Oskarova prvouka str.36,37

Pracujeme na projektu lidské tělo – ve skupině žáci vytvoří plakát s popisky částí těla

 

Člověk a svět práce

 

Výroba plakátu: lidská postava, oblečení, dokreslování, popis – pokud máte doma nějaké odstřižky látky nebo zbytky vlny, pošlete se s dětmi do školy, využijeme je k polepování - oblékání postavy.

 

Etická výchova

Hudební výchova

Umíš dobře naslouchat? Hry ke zlepšení naslouchání, vyjadřování.

Bude zima, bude mráz – poslech písně, čtení textu písně, omalovánka k písničce. Učíme se text zpaměti jako básničku

 

Tělesná výchova

 

V pondělí půjdeme s dětmi bobovat a ježdíkovat. Pokud máte boby nebo ježdíky, vybavte děti tím, co jsou schopné donést do školy. Zvolte též vhodné oblečení pro hry ve sněhu.

 

 

Informace pro rodiče: Opět budu kontrolovat čtecí listy, nezapomeńte denně číst a zapisovat.

Děti si v ponělí ponesou domů žákovské knížky s doplněnými známkami. Prosím, podepište je.

Čeká nás opět diktát - trénujte doma.

Pokud chcete pracovat v knížkách Procvičujeme počítání s Matýskem a Procvičujeme čtení - můžete, my se k nim teď nedostaneme, jsem ráda, že stíháme práci v učebnicích.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plán učiva v 1. Třídě pro týden 4.1. – 8.1. 2021

Český jazyk čtení

 

Slabikář 1 – dokončíme strany s písmenem V :21-23, vyvodíme nové písmeno Z – str.24-25

(V prac. Sešitě Zdokonalujeme pracujte dle uvážení až do str. 30 – já zde budu zadávat především domácí práci)

Děti si na začátku týdne přinesou domů lednové čtenářské listy

Český jazyk psaní

 

Písanka č.1 – nové písmenko l a psaní ve slabikách do str.11

Trénujeme psaní krátkých slov s probranými tiskacími písmeny

 

Matematika

 

MA2 – str. 7-12: numerace s číslem 6 a 7, doplňování chybějících čísel a znamének do příkladu, slovní úlohy, rozklady čísel, dopočítávání, pamětné sčítání a odčítání do 6

Psaní číslice 7 – str. 8

Člověk a jeho svět

 

Opakujeme téma Zima do str.33, str.34 – opakování, str. 35 – Lidské tělo, části těla.

Člověk a svět práce

 

Zimní městečko – stříhání a lepení z barevného papíru. Děti budou potřebovat asi 6 ks. Vatových odličovacích tampónků. Kdybyste neměli, použijeme vatu , kterou tu máme od minula.

Etická výchova

 

Budeme si povídat o prožitých Vánocích a prázdninách.

Důležité informace pro rodiče:

 

Stále trénujte s dětmi čtení a psaní slov – denně zapisujte do čtenářských listů.

Nezapomeňte děti zásobit dostatečným množstvím čistých roušek na výměnu. Opět budeme chodit na TV ven a ve třídách větrat, vybavte je vhodným oblečením.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plán výuky v 1.třídě     14.12-18.12.2020

 

Čtení

 

Čtení slov a vět s probranými hláskami, vyvození hlásky V – Slabikář do str. 20

Psaní

 

 

Písanka do str. 6, psací tvary písmene u, e

Psaní číslice 6

Matematika

 

 

Nová učebnice Matýskova matematika2: do str.6: slovní úlohy, numerace do 6, rozklad čísel, opakované sčítání

Prvouka

 

Přípravy na Vánoce – do str.29

Člověk a svět

práce

 

Vánoční přání – z barevného papíru

Hudební výchova

 

Vánoční koledy s ilustracemi – poslech, kreslení

Důležité informace

Tento týden zůstávám po operaci doma, ve výuce mne zastoupí p. Slavíková, kterou už děti dobře znají.

Poslední den výuky si děti přinesou dárečky a poslední 2 hodiny si užijí besídku(v pondělí si vylosují, komu dárek přinesou).

Stále trénujte čtení a pravidelně zapisujte do čtecích listů.

Tento týden nebudou psát děti diktát, ale přesto doma trénujte zápis krátkých slov s probranými hláskami.

Děti si již zapisují domácí úkoly do úkoláčků, nezapomeňte na jejich kontrolu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.tř - týdenní plán          ZIMA a zimní sporty 7.12 -11.12. 2020

 

básnička pro tento týden:

 

 

Máma dala do krabice

upečené cukroví.

Schovala ho co nejvíce,

 kam- nikomu nepoví.

A tak s tátou hledáme,

večer tajně mlsáme.

 

 

Čtení

            

 • vyvozování písmen  Y, N
 • opakování čtení slov s probranými hláskami

 procvičujeme hlasité čtení ze slabikáře str.12-17

 

   

 

 

psaní

 

 • stále trénujeme správné sezení při psaní, držení tužky (ruka je uvolněná, nesvírá křečovitě tužku, celé předloktí leží na lavici)
 • uvolňovací cviky opakujeme na mazací tabulku
 • písanka str. 3,4 – malé psací i,í,u
 • soupisy slov, opisy písmen a slov, krátkých vět, zápis krátkých slov podle diktátu

 

 

matematika

 

 • sčítání na číselné ose, číselný rozklad
 • práce s dopočítadlem – doděláme vynechaná cvičení na str.53, 56
 • sčítání a odčítání do 5 – opakujeme na stranách 58-60,
 • začneme práci v 2. dílu Matýskovy matematiky

 

prvouka

 

 • stále probíráme téma Zima, blíží se Vánoce, zimní sporty, příroda v zimě

 

 

 

VV + PČ

 

 

HV, TV

 

 • z barevných papírů si vyrobíme ozdoby na stromeček
 • opět půjdeme na procházku do přírody.

naučíme se koledu z Podkrkonoší, poslechneme, budeme rytmizovat, doprovodíme scénkou.

 

                          

Informace pro rodiče: Děti si nosí domů čtenářské listy. Každý den zaznamenejte, co jste četli a podepište.

Začínáme zapisovat úkoly do úkoláčku.

 

 

 

 

 

1.tř - týdenní plán                   zima          30.11.-4.12.2020

 

 

 

Čtení

            

 • Procvičování čtení slov s probranými hláskami,
 • vyvození nových písmen j, Y
 • Čteme krátké věty s porozuměním.
 • Procvičujeme hlasité čtení z pracovního sešitu a učebnice
 • Slabikář 1 –str.6-12.   

 

 

Psaní

 

 • Stále trénujeme správné sezení při psaní, držení tužky (ruka je uvolněná, nesvírá křečovitě tužku, celé předloktí leží na lavici)
 • Uvolňovací cviky – dokončíme str.29
 • Písanka, str. 1,2
 • soupisy slov, opisy písmen a slov, krátkých vět
 • napíšeme si další diktát slabik a krátkých slov

 

 

Matematika

 

 • Budeme procvičovat probrané učivo sčítání a odčítání do 5, porovnávání. rozdělování čísel

 

Matýskova matematika do str.57

 

 

Prvouka

 

 • provází nás téma Zima – Mikuláš, proměny v přírodě, počasí a oblékání

 

 

 

 

VV + PČ

 

 • Vystříháme si sněhové vločky

 

 

HV

TV

 

domácí příprava

 

 • Opakujeme probrané hudební nástroje v orchestru,
 • poslech vánočních koled, povídání o adventním čase

 

 

 •  Děti by měly číst každý den min. 10 minut – přinesou si domů čtenářské listy, kam zaznamenávejte denně, co četly ( např.str. v procvičování čtení)

 

 • psaní – pravidelně kontrolujte dětem, zda mají ořezané tužky v penále, případně doplňte chybějící barvy u pastelek. Každý by měl mít v penále gumu i ořezávátko.

 

Při vyplňování domácích úkolů sledujte, zda vaše dítě správně táhne písmeno od shora a důsledně je k tomu nuťte. Kontrolujte i správné sezení – obě předloktí na lavici.

 

 

 

 

 

informace pro rodiče

 

 

Ve čtvrtek se konají třídní schůzky on-line. Zájemcům o účast rozešlu pozvánky s odkazem během úterý.

 

 

 

 

 

 

 

 

1.tř. - týdenní plán          ZIMA     23.-27.11 2020

 

Básnička pro tento týden

 

 

Zima

Padá bílé nadělení,

byl tu podzim a už není.

Studí to, a přece láká,

postavíme sněhuláka.

 

 

Čtení

 •  Opakování probraných hlásek – čteme krátká slova a věty s obrázky po slabikách,

seznámíme se s tvary některých malých tiskacích písmen – Živá abeceda str. 55-56

Napíšeme si kontrolní diktát probraných slabik

 • Zdokonalujeme čtení  - pracujeme na stranách 34-40
 • Začnema pracovat v 1.dílu Slabikáře – do str. 5
 • Vyvození nové hlásky T – sluchové a zrak. rozlišení, Hláska T ve slabice, čteme, píšeme

   

Zdokonalujeme čtení ke slabikáři – do str.4  

 

 

Psaní

 

 • Stále trénujeme správné sezení při psaní, držení tužky (ruka je uvolněná, nesvírá křečovitě tužku, celé předloktí leží na lavici)
 • Uvolňovací cviky – opakujeme na str. 28-29
 • Písanka 1 str. 1
 • soupisy slov, opisy písmen a slov, krátkých vět

 

 

Matematika

 

 • Matýskova Matematika str. 46-51
 • počítání s číslem 0, číselná řada,
 • odčítání na číselné ose, slovní úlohy na odčítání,
 • opakování sčítání a porovnávání čísel, rozklad čísel
 • Procvičujeme s Matýskem – vybereme si některá cvičení ze stran 19-21

 

Prvouka

Shrnutí tématu Rodina a Podzim

 • začneme s úvodem do tématu Zima, zimní příroda a počasí

 

 

Etická výchova

 

Lež – proč lidé lžou a jaké jsou její následky, práce s příběhem

 

 PČ

 

 • Vytvoříme si zimní rukavičky  z papíru.
 • Děti budou na čtvrtek potřebovat vatu a asi 50 cm silnější bavlnky nebo textilního provázku na tkaničku.

 

 

informace pro rodiče

Děti budou na čtvrtek potřebovat vatu a asi 50cm silnější bavlnky.

Věnujte denně alespoň 10 min. procvičování čtení.

Obalte, prosím, dětem nové knížky.

 

 

 

 

 

Přeji Vám příjemný celý týden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plán pro distanční výuku v termínu 16.11.2020

Český jazyk :

Živá abecedaStr. 49 – opakování probraných písmen, čtení krátkých vět s obrázky, zdokonalování čtenářských dovedností

Str. 50 – vyvození nového písmene I, vyhledávání I v textu, sluchová diferenciace I.

 

Matematika:  Matýskova matematika: str. 41 - Rozklad čísel 2 -5

Str.42 – orientace na číselné ose, Autobus – opakované sčítání a odčítání do pěti.

 

 

 

1.tř. - týdenní plán        moje rodina       18. -20.11. 2020

 

básnička pro tento týden

 

MIMINKO

Žije  s námi  odmala,

práce  je  s  ním  nemalá.

Musíme  ho  přebalovat,

krmit,  vykoupat  a  chovat.

Ještě taky  v kočárku

vozíme  ho  do  parku.

 

 

Čtení

            

 • Vyvozování nového písmene I,
 • procvičujeme hlasité čtení, vážeme slabiky v dvojslabičných slovech

Živá abeceda -   procvičování  vyvozených písmen str. 51-54,  

 • čteme s porozuměním – otázky a odpovědi

 

Psaní

 

 • Stále trénujeme správné sezení při psaní a držení tužky. 
 • Opakujeme a procvičujeme probrané uvolňovací cviky na mazací tabulku i na papír,
 • horní zátrh – str.25, přidáme dolní zátrh - str. 26.
 • Trénujeme soupisy slov, opisy písmen a slov, krátkých vět.

 

Matematika

 

 • Orientace na  číselné ose, číselný rozklad, nakupujeme – tvoříme otázku a odpověď v úloze,
 • ,píšeme číslici 0.
 • Matýskova Matematika: str.43-45

 

 

Prvouka

 

 • Moje rodina –  můj pokojíček, pomoc v domácnosti, úloha členů rodiny, opakování probraného tématu Rodina.

Oskarova prvouka str. 22-24

 

 

 PČ

 

 • Procvičíme si jemnou motoriku a navlékneme si podzimní závěs nebo náhrdelník z dřevěných korálí.

 

 

Tělesná výchova

 

 • jelikož máme nařízeny pouze procházky po okolí, prosím rodiče, aby s dětmi občas trénovali: házení a chytání většího míče ( ne velikost tenisáku), přeskoky švihadla jakkoliv, válení sudů, překonávání překážek přelézáním i podlézáním.

 

Domácí příprava

 

 • Stále trénujte čtení alespoň 10 min. denně.

Nezapomeňte dát dětem denně do tašky dostatečný počet čistých roušek .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážení rodiče,

děkuji všem, kteří mi zaslali ke kontrole splněnou práci. Vyhodnocení budu zasílat postupně během týdne.

Také děkuji za trpělivost a pomoc při práci s dětmi v online hodinách. 

V tabulce níže najdete plán učiva, které byste s dětmi měli probrat v tomto týdnu. Opět, zvýrazněné strany jsou povinné - Živá abeceda, Matýskova matematika a Oskarova prvouka.

 

V pondělí, středu a čtvrtek Vám nabízím hodinu on-line výuky. Náplň výuky bude ráno i večer stejná 

Po: 8:00, 18:00, - probereme Živou abecedu str. 43, 44 - vyvození písmene U, Matýskovu mat. str. 37

St: 8:00, 18:00, - Živá abeceda- psaní U str.45, procvič. čtení na str.46, MA str.38 - psaní č. 4 

Čt: 9:00, 18:00. - Živá abeceda - procvič. čtení na str. 47, Matematika - str.39, psaní č. 5 na str.40

Odkazy s pozvánkou naleznete v poště.

 

Na hodinu se můžete přihlásit podle Vašich časových možností. Účast na on-line výuce je dobrovolná, pokud je Vám příjemnější samostatná práce s dětmi, nebo Vám nevyhovuje čas, jeďte s dětmi samostatně s využitím odkazů na výuková videa s Matýskovou matematikou a Živou abecedou. Doporučuji též využívat interaktivní učebnice, ke kterým jsem Vám rozeslala odkazy do pošty.   

Splněnou práci mi opět odešlete na konci týdne. Pokud byste měli nějaké dotazy k výuce, neváhejte mne kontaktovat.

S pozdravem Mgr. Jitka Joklová

 

odkaz na interaktivní Oskarovu prvouku: https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Oskarova_prvouka_1/Oskarova_prvouka_1.mc&pageord=11

 výuková videa k matematice: https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-1-dil-strana-33/

výuková videa k Živé abecedě: https://nns.cz/amos/ziva-abeceda/

 

 

 

1.tř. - týdenní plán             Moje rodina      9.-13.11. 2020

 

 

Čtení

 

 • Rozvíjejte zrakové a sluchové vnímání – vymýšlejte si s dětmi slova, rozdělte tleskáním na slabiky, určujte, které písmenko nebo slabiku slyší na začátku a konci slova.
 •  Cvičení výslovnosti a správné kultury řeči – přidejte některý z jazykolamů: nenaolejuje-li tě Jůlie, naolejuji tě já, Klára Králová hrála na klavír, na celnici clili více cizích mincí, sušenka šustí v kapse
 •  
 • Nové učivo: Vyvozování, čtení a psaní nového písmene U

Pracujeme v Živé abecedě na str. 43-47

procvičovat čtení můžete v malém sešitku Zdokonalujeme čtení na str. 27 -31. Pro kontrolu porozumění nechte děti přečtenou větu nebo slovní spojení zopakovat – to zvláště v případech, kdy mezi jednotlivými slabikami nastane dlouhá pauza.

 

 

Psaní

 

 • Stále trénujeme správné sezení při psaní, držení tužky (ruka je uvolněná, nesvírá křečovitě tužku, celé předloktí leží na lavici) , chodidla jsou plnou plochou zapřená do podlahy, sešit mírně nakloněný, záda nejsou kulatá.
 • Uvolňovací cviky – trénujte na mazací tabulce i do sešitu str. 22-24 – dolní klička – stačí první 3 řádky a poslední řádek na str.23, nácvik horního zátrhu
 • Psaní Číslic – str.4, stačí první 3 řádky

 

 

Matematika

 

 • Numerace do pěti, sčítání a odčítání do pěti, porovnávání čísel
 • Tvoření otázky a odpovědi k úloze
 • Matýskova matematika str.37-40
 • dobrovolně Procvičujte s Matýskem do str.16

 

Prvouka

Téma Rodina: opakujte názvy členů rodiny a příbuzenských vztahů – vnoučata, manželka, rodiče, děti, prarodiče

 

 • Oskarova prvouka str.21 – popovídejte si o tom, jakou péči potřebuje miminko, s čím dokážou pomoci děti.

 

 

 

 

 

 

 

1.tř. - týdenní plán             moje rodina      2.-6.11. 2020

Když se něco nepovede

 

Když se něco nepovede,
i když zlobím malinko,
máš mě ráda a já Tebe,
moje zlatá maminko.

 

 Čtení

 

 • rozvíjejte zrakové a sluchové vnímání – vymýšlejte si s dětmi slova, rozdělte je tleskáním na slabiky, určujte, které písmenko a slabiku slyší na začátku a konci slova.
 • Básničku na tento týden se můžete naučit zpaměti.
 •  cvičení výslovnosti a správné kultury řeči – přidejte některý z jazykolamů z minulého týdne
 • vyvozování nového písmene P

Pracujte v Živé abecedě na str. 38-42

procvičovat čtení můžete v malém sešitku Zdokonalujeme čtení na str. 22-26

 

 

 Psaní

 

 • stále trénujeme správné sezení při psaní, držení tužky (ruka je uvolněná, nesvírá křečovitě tužku, celé předloktí leží na lavici) , chodidla jsou plnou plochou zapřená do podlahy, sešit mírně nakloněný, záda drží děti při psaní zpříma ( nepíšou nosem :-) ).

 

 • PRO SPRÁVNÝ ÚCHOP TUŽKY (PASTELKY) JE NEZBYTNÉ, ABY DĚTI MĚLY DOSTATEČNĚ DLOUHOU TUŽKU (PASTELKU),  ořezanou.
 • Uvolňovací cviky – trénujte na mazací tabulce i do sešitu str. 20-21 – nácvik horní kličky.

 

 

 Matematika

 

 • Numerace do pěti, sčítání do pěti, hra na obchod
 • tvoření otázky a odpovědi k úloze
 • porovnávání,
 • Matýskova matematika str.33-36
 • dobrovolně Procvičujte s Matýskem do str.14

 

 Prvouka

Jaké je to u nás doma  - děti by měly umět pojmenovat členy rodiny a rozumět příbuzenským vztahům…pojmy: tatínek, maminka( otec, matka), syn, dcera, děti, vnoučata, babička, dědeček, strýc, teta, bratr, sestra, rodiče, sourozenci

 • Co mají na starosti členové rodiny, které činnosti nám v rodině přináší radost.
 • Oskarova prvouka str. 18-20

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážení rodiče,

chci Vám poděkovat za spolupráci při výuce Vašich dětí distanční formou. Odvedli jste velký kus práce.

Opravené práce budu postupně rozesílat na začátku tohoto týdne.

Ráda bych se alespoň  s některými dětmi v následujícím týdnu spojila při zkušební on-line hodině. Až vyladím technické nedostatky, rozešlu Vám do pošty pozvánku. Hodina je dobrovolná,spíše zjistíme, jak by nám spojení fungovalo a pozdravím se s dětmi. Je to taková příprava na situaci, že by se po prázdninách první třídy neotevřely.

Na příští týden jsou stanoveny podzimní prázdniny, proto žádnou práci nezadávám. Pouze opakujte pravidelně čtení, ať to děti za ten týden nezapomenou :-). Přeji všem pevné zdraví i nervy.

                                                                                     Mgr. Jitka Joklová, tř. učitelka

                                                                                       

 

 

 

 

Chválím všechny děti a rodiče, kteří mi zaslali splněnou práci za první týden. Jde vám to skvěle :-)

Těm, kteří ode mne dosud nedostali vyhodnocení práce, zašlu během pondělí.

Nový týdenní plán učiva naleznete pod textem v tabulce.


I nadále platí: Pohlídejte dětem držení tužky a správné sezení. 

Každý den věnujte alespoň 20 minut práci v čj - procvičování čtení a psaní. Veďte děti k tomu, aby před každým cvičení rozluštily podle piktogramů zadání - tedy aby samy přišly na to, co dělat. Už to mají natrénované. Každému práce potrvá různě dlouho..buďte trpěliví, ale důslední.
Se čtením Vašemu dítěti klidně pomozte - "součtení" neboli čtení ve dvojici vůbec není u váhavějších dětí na závadu, alespoň získají jistotu. Důležitá je pohoda při čtení, stres je při této činnosti jen na škodu.

 

Při nejasnostech nebo problémech mne neváhejte kontaktovat, pokusím se vždy nejpozději do druhého dne odpovědět.

Dále Vás prosím, abyste mi na konci týdne vypracované strany v Matýskově matematice, Živé abecedě a Oskarově prvouce vyfotili a zaslali na mou emailovou adresu. Já je zkontroluji a dopíši případné připomínky.

Věřím, že to společně zvládneme a brzy se setkám snad alespoň s dětmi ve škole. Už se mi po nich stýská.
S pozdravem a přáním pevného zdraví a nervů Mgr. Jitka Joklová

 

Měsíční plán

Datum:

Akce:

 Platba:

     
     
1.9-30.9.2020 Vybírám platbu na VV a kopie (100,-Kč za pololetí), dále budu dětem objednávat stíratelné tabulky s fixem a omyvatelné pěnové podsedáčky, které dětem zůstanou ( celkem 100,-Kč), do třídního fondu na nákup pomůcek pro PČ vybírám 150,-Kč na žáka. 

celkem:

350,-Kč

     

 

Informace k učivu 

Týdenní plán pro distanční výuku v termínu 19.10 -23.10.2020 – 1. Třída

Čtení

Denně s dětmi procvičujte hlasité čtení , klidně ve dvojici, soustřeďte se na svázání hlásek ve slabice. Procvičujte i sluchové rozlišení – říkejte dětem slova, oni ať poznají počáteční hlásku nebo slabiku. Mohou ji zapisovat na čtecí tabulku nebo jen říkat.

Procvičujte rozklad slov na slabiky s tleskáním.

Pracujte v Živé abecedě na stránkách 34-36

Procvičujte i mluvidla, naučte se s dětmi některý z jazykolamů: např. Drbu vrbu,… Mrak mrká na smrk, smrk mrká na mrak…

Strýc Šusta suší švestky,… Od poklopu ku poklopu,…Pštros s pštrosicí a pštrosáčaty šli pštrosí ulicí…

V Procvičování čtení můžete dojít na str. 21, to je ale na dobrovolnosti.

 

Psaní

Uvolňovací cviky str. 18 a 19, před psaním procvičte ruku na mazací tabulce, zopakujte si některé z probraných cviků. Denně stačí napsat 2 řádky, ať děti příliš neznechutíte J.

Matematika

Procvičujeme odčítání a numerace do 4, píšeme číslici 3.

Matýskova matematika str.30-32

Procvičovat můžete na str. 12 a 13 v Procvičujeme s Matýskem  (to je opět dobrovolné)

Prvouka

Zopakujte si společně učivo z probraných stran 10-15 – žák by měl umět: jednoduše svými slovy popsat, co se děje v přírodě na podzim (žloutne a opadává listí, změny počasí, co se sklízí na zahradě, odlet ptáků, příprava živočichů na zimu), měl by umět pojmenovat  ovoce a zeleninu, kterou sklízíme ze zahrádky a poznat ji podle obrázku. Vyjmenuje některé jehličnaté a listnaté stromy a ví, jak se jmenují jejich plody. – Opakujte na straně 16 a 17 v Oskarově prvouce

 

 Stále využívejte výuková videa, odkazy najdete v poště z minulého týdne

 

 

 
   

 

 

 

Předmět

Učivo

Český jazyk

 

Matematika

 

Prvouka =

Člověk a jeho svět

 

TV

 

VV

 

HV

 

ČP

 

Chyba V této kategorii není žádný článek