Kotva

Kancelář: 483 385 182

 

Ředitel: 737 282 487

 

Zást. ředitele: 731 449 101

 

Sborovna I. st. a družina: 

483 385 197, 733 178 452

 

Sborovna II. st.:

483 385 503

 

Školní jídelna:

483 390 192, 731 449 100

 

Rychlý kontakt
Sitemap
Mapa webu
A
A
A

2. třída

Dobrý den, vážení rodiče, tento týden zahájíme testováním, které rozhodne o případném uzavření třídy. Alespoň takové jsou, prozatím, instrukce z hygieny. Pokud se nenajde další pozitivní žák, počítejte s následujícím týdenním plánem. Přeji všem klidný týden.

Mgr. Jitka Joklová, tř.učitelka

 

 

2.tř. - týdenní plán           Domov           29.11. – 3.12.2021

 

 

Čtení,

gramatika

 

 •  Společné čtení v nové čítance  str.37-44 -  důraz na výrazné, hlasité čtení, intonace ve větě, otázky k textu.

             Kontroluji porozumění textu.

 • Ps. str. 33-35 ( minule jsme vše nestihli)– , krátké a dlouhé samohlásky, psaní ú/ů, ( nová učebnice str. 48-51) 
 • Napíšeme si diktát z učebnice ČJ – str. 31/6 – děti se mohou připravit doma.

 

 

Psaní

 

 • písanka str. 26-28 ( v minulém týdnu jsme nenapsali )

 

 

Matematika

 

  Stále opakujeme sčítání a odčítání do dvaceti, příklady typu: 16-,17-, 18-, doplnění chybějících čísel do příkladu.

Nové učivo: měření času – jednotky času, slovní úlohy s časem

ps str. 57- 62

 

 

Prvouka,

 

 Domov – moje rodina, členové rodiny,  pomoc v rodině,  domácí mazlíčci, Mikuláš  ps. str.26-29

 

 

 

 

Pokračujeme ve vyšívání bavlnkou do kartónu. Děti potřebují bavlnku ( bílou nebo modrou) a větší jehlu.

 

TV

 

HV

 

 

AJ

 

 

 

ETV

 

 

Informace pro rodiče

 

Procvičujeme přeskoky přes švihadlo, šplh, přihrávky

 

 

Vánoční koledy – Nesem vám noviny, Hej,vánoce dlouhý noce, My 3 králové

 

Rozšiřujeme slovní zásobu –zvířátka, procvičujeme fráze: Whatś your name? My name is…

procvičujeme – číslovky do 10, barvy, povely

 

Učíme se správně klást otázky – hra: Kdo/co se skrývá v tašce? – dokončíme z minulého týdne

 

 

 

Děti si ponesou domů informace o zdražení obědů od 1.1.2022 – prosím podepište a pošlete po dětech zpět. – rozdám dětem, až se sejdeme ve větším počtu

 

Telefonní číslo do kabinetu prvního stupně je opět v provozu.

 

V pondělí proběhne testování – pokud je vaše dítě v ochrané lhůtě 180 dnů po prodělání Covidu, doručte, prosím, potvrzení emailem vedení školy, může pak být z testování vyřazeno. Negativní test provedený v den testování (s razítkem) také uznáváme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.tř. - týdenní plán           Domov                22. – 26.11.2021

básnička pro tento týden

 

Halí, belí, zvířátka,

chystejte si doupátka.

Slunce už je unavené,

černý vítr mraky žene,

 bude zima, bude hlad,

do pelíšků jděte spát!

 

Čtení

gramatika

 

 • Společné čtení v čítance  do str.50 - důraz na výrazné, hlasité čtení, intonace ve větě, otázky k textu
 • Zkouším alespoň 2 sloky z básně Listopad

 

 • Kontroluji porozumění textu
 • Ps. str. 30 - 34 , slovo, slabika, hláska a písmeno, krátké a dlouhé samohlásky, psaní ú/ů
 • Napíšeme si diktát z učebnice ČJ – str. 38/9 – děti se mohou připravit doma

 

 

Psaní

 

 • písanka str. 26-28

 

 

Matematika

 

  Stále opakujeme sčítání a odčítání do dvaceti, příklady typu: 4+,3+,2+…a 16-,17-, 18-

nové učivo: měření teploty, slovní úlohy s měřením teploty

ps str. 50-56

 

 

Prvouka,

 

 Domov –úvod: moje rodina, členové rodiny,   ps. str.24-26

 

 

 

 

Vyšijeme si bavlnkou do kartónu sněhovou vločku. Děti potřebují bavlnku ( bílou nebo modrou) a větší jehlu.

 

TV

 

HV

 

 

AJ

 

 

 

ETV

 

 

informace pro rodiče

 

Odrazová cvičení,  opakujeme a procvičujeme přeskoky přes švihadlo, šplh.

 

Začneme opakovat koledy, procvičujeme probrané písně, zopakujeme si taneček

 

Rozšiřujeme slovní zásobu –zvířátka, procvičujeme fráze: Whatś your name? My name is…

procvičujeme – číslovky do 10, barvy, povely

 

 

 

Učíme se správně klást otázky – hra: Kdo/co se skrývá v tašce?

 

 

V pondělí proběhne další část trídních schůzek .

 

Děti si ponesou domů informace o zdražení obědů od 1.1.2022 – prosím podepište a pošlete po dětech zpět.

 

Telefonní číslo do kabinetu prvního stupně je opět v provozu.

 

V pondělí proběhne testování – pokud je vaše dítě v ochrané lhůtě 180 dnů po prodělání Covidu, doručte, prosím, potvrzení emailem vedení školy, může pak být z testování vyřazeno. negativní Test provedený v den testování (s razítkem) také uznáváme.

 

 

 

 

Přeji všem hezký týden

 

 

 

 

2.tř. - týdenní plán            podzim              15.-19.11.2021

 

 

Čtení a

gramatika

 

 • Ps. str. 27-29 – VÝZNAM SLOV : slova souřadná , mnohoznačná  a citově zabarvená, opakování
 • čítanka - str. 39-49 - vybíráme si texty
 • Začínám zkoušet báseň Listopad  - pro dobrovolníky, v příštím týdnu i ostatní

 

Psaní

 

 • Písanka str. 26-27
 • Diktát krátkých vět se jmény
 • Zhodnocení vlastní práce ve škole – psaní do portfolia

 

 

MA

 

 Přechod přes základ deset, vztahy sčítání a odčítání typu 6+…,5+…, 14-…15...– STR.44-49 – budeme si vybírat cvičení

Zápis a řešení slovních úloh.

Měření objemu, slovní úlohy s jednotkami objemu,

Geometrie – bod na čáře a mimo ni, spojování bodů podle pravítka

 

 

ČS

 

Opakujeme téma Podzim na zahradě, u rybníka, ptáci – PS str. 22,23 + napíšeme si krátký test  mimořádně ve čtvrtek: (stěhovaví a stálí ptáci, rostliny a živoč. u rybníka, druhy zeleniny a co z nich jíme, zahradnické potřeby)

 

 

ČP

 

Na ČP budou děti potřebovat velkou jehlu s modrou bavlnkou. Budeme prošívat šablonu na sněhovou vločku.

 

TV

 

 

 

HV

 

 

 

 

Kroužek AJ

 

 

Informace pro rodiče

 

SPORTOVNÍ HRY V TĚLOCVIČNĚ, ŠPLH,  skoky přes švihadlo, odrazová cvičení na skok přes kozu

 

 

 • opakujeme probrané písně, rytmická  cvičení, taneček

 

 

 

Budeme procvičovat probrané fráze: How are you? I´m fine, Whatś your name? My name is…, povely ve třídě, barvy a čísla

 

Ve čtvrtek 18.11. a v pondělí 22.11. se budou konat třídní schůzky formou individuální online schůzky – učitel, rodič, žák. Děti si na schůzku připraví a donesou domů svou složku prací a také dostanou možnost svou práci ve škole okomentovat. Rodiče se zapisují přes sdílenou tabulku s časovým rozvrhem - zaslala jsem emailem.

 

 

 

 

Přeji všem hezký týden

 

 

 

 

 

2.tř. - týdenní plán            podzim                 8.-12.11.2021

 

 ČJ

čtení

gramatika

 

 •  společné čtení v čítance – důraz na výrazné, hlasité čtení, intonace ve větě, otázky k textu str. 32-37
 • PS. str. 25-27 – VÝZNAM SLOV – SL.SOUZNAČNÁ, PROTIKLADNÁ, MNOHOZNAČNÁ, NADŘAZENÁ, PODŘAZENÁ
 • Báseň Listopad se budou děti učit zpaměti.

 ČJ

psaní

 

 • písanka str. 23-25
 • opis části básně Listopad z čítanky + doprovod ilustrací
 • napíšeme si krátký diktát

 

 

MA

 

 Přechod přes základ deset, vztahy sčítání a odčítání typu 7+…, 13-…, PS str. 38 -43

 

měření hmotnosti a délky, porovnávání hmotností – práce s žákovskými vahami

 

zápis a řešení slovních úloh

 

GEOMETRIE – BOD, záznam bodu na čáru a do prostoru, spojení dvou bodů podle pravítka

 

 

ČS

 

Podzim na zahradě – zelenina, plody a jejich zpracování, práce na zahradě –  PS str. 19,20

 

 

 

 

 • Skřítci z listů – lepení suchých listů, dokreslování tuší dle fantazie

 

TV

 

HV

 

 

 

 

 

informace pro rodiče

 

sportovní hry v tělocvičně, šplh na tyči, skoky přes švihadlo

 

 

 • opakujeme píseň: Kdybys měla má panenko, nová píseň: Káča našla ptáče, zopakujeme si taneček.

 

 

 

Třídní schůzky pro druhou třídu se budou konat formou individuální online schůzky v týdnu od 15.-19.11. Bližší informace rozešlu emailem.

 

11.11. by mělo proběhnout vánoční focení - bližší informace rozešlu na začátku týdne emailem

 

 

 

 

 

domácí příprava

 

 • každý den by děti měly věnovat čas procvičování čtení. Povídejte si s nimi o tom, co četly – kontrolujte porozumění textu. vymýšlejte společně kontrolní otázky k textu, který jste přečetli.
 • každý den prohlédněte dětem sešity, domácí úkol vždy podepište
 • počítáme s přechodem přes desítku, trénujte s dětmi třeba při cestě do školy a ze školy.
 • děti se učí skákat přes švihadlo. Pokud doma nemají, pořiďte jim, ať mají na čem trénovat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.tř. - týdenní plán            podzim                 1.-5.11.2021

 

CO SE DĚJE V LABI

 

V LABI, KOUSEK OD KOLÍNA,

HONÍ LÍNÝ KAPR LÍNA,

SLEDUJÍ JE OKOUNI.

NA NĚ ZASE HLEDÍ CEJNI,

SMĚJÍ SE JIM, ŽE JSOU STEJNÍ –

JEN JEDEN PRÝ OKOUNÍ.

 

 

Čtení

gramatika

 

 •  Začneme společné čtení v knížce „Medové příběhy“ – důraz na výrazné, hlasité čtení, intonace ve větě, otázky k textu
 •  porozumění textu – doplňování chybějících písmen do textu – kontrola porozumění..
 • Ps. str. 21-24 – slova ve větě, pořádek a hranice slov ve větě, význam slov
 • ČÍTANKA STR. 29 – 36 ( VYBÍRÁME SI TEXTY)

 

psaní

 

 • písanka str. 21-23, Přepis básně do psacího písma, diktát krátkých vět

 

 

matematika

 

  přechod přes základ deset, vztahy sčítání a odčítání do 20 – PS str.31, 32, 34,35, 36 – cvičení si budeme vybírat

Zápis a řešení slovních úloh.

STR. 37 – GEOMETRIE – bod, spojování bodů podle pravítka

osová souměrnost

 

 

prvouka,

 

U rybníka – str.16-17

Podzimní zahrada  - ovoce a zelenina - str. 18-19

 

 

 

 

 

 

 • Skládaný papírový deštník- DOKONČENÍ
 • Skřítci z listí – dokreslování k nalepeným vylisovaným listům.

 

tělesná výchova

 

HV

 

ETV

 

informace pro rodiče

 

 • cvičení se švihadly, šplh na tyči

 

 • procvičíme taneček, nová píseň: Kdybys měla, má panenko, rytmizace s orf. nástroji
 •  
 • Dětská práva a povinnosti

 

Budeme se učit skákat přes švihadlo. Pokud doma děti nemají, pořiďte jim je, ať mají na čem trénovat 

 

 

 

 

 

domácí příprava

 

Stále trénujte pamětné počítání , porozumění čtenému textu kontrolujte otázkami nebo společným vymýšlením otázek k textu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školní výlet:  Fotografie z výletu

 

2.tř. - týdenní plán            podzim                 18.-22.10.2021

básnička pro tento týden:

 

Vyletěl si pyšný drak,

 vyletěl až do oblak.

Zvysoka se dívá na svět,

strašil by a neví jak!

 

Čtení

gramatika

 

 • čítanka str. 24-28 (budeme si vybírat texty), společné čtení , důraz na výrazné, hlasité čtení, intonace ve větě, otázky k textu
 •  porozumění textu – doplňování chybějících písmen nebo slov do textu – kontrola porozumění..
 • Ps. str. 19. – , druhy vět
 • uč.str. 20 -28. Stále opakujeme řazení vět v textu, řazení slov ve větě, abecední řazení.

 

Psaní

Sloh

 

Opis textu, opět si napíšeme diktát krátkých vět - v pondělí přípravný bez známkování, ve středu na známky.

 • písanka str. 16-18
 • Omluva – ps.str.20

 

Matematika

 

Přechod přes základ deset, vztahy sčítání a odčítání – str. 26-30

logické hádanky – stavby z kostek a jejich plány, hry se sirkami, pyramidy

Měření hmotnosti – kilogramy, gramy, praktické vážení na kuchyňské a osobní váze ( ps – str.33)

 

 

Prvouka,

 

 

 

 

 

 

Etická výchova

 

Napíšeme si opakovací test na téma – stromy a keře – poznávání zástupců, jejich listů a plodů, rostliny a houby v lese.

 

Práce s plánkem ( v min. týdnu jsme nestihli)

Savci v lese – části těla savce, rodiny lesních živočichů,

U rybníka – rostliny a živočichové u rybníka

 

 • pracujeme s tématem navazující na předchozí – odměna a trest.

 

ČP

 

Ježek z listí a barevného papíru

 • dýně z papíru . ozdoba do oken – barevné papíry máme ve škole..

 

Tělesná výchova

 

HV

 

AJ

 

 

 

 

 

informace pro rodiče

 

 •  Procvičujeme kotoul napřed a nazad
 • Cvičení se švihadly

 

 •  Zatancujeme si taneček, který jsme se naučili min. hodinu, procvičíme píseň - Když jde malý bobr spát.

 

 • zopakujeme si slovní zásobu, děti si poslechnou pohádku o barevné příšeře – zopakujeme barvy, ovoce, zvířata.

 

 • povely: Sit down, stand up, pick up, open, close.

 

V následujícím týdnu mají děti 2 dny ředitelského volna + prázdniny a státní svátek – celý týden se nejde do školy. Děti dostanou větší úkol na doma.

 

V pondělí píšeme přípravný diktát – ten opravím bez známkování a děti si ho mohou doma natrénovat na středu, kdy se píše na známky. 

 

 

 

 

domácí příprava

 

 • Každý den by děti měly věnovat čas procvičování čtení. Povídejte si s nimi o tom, co četly – kontrolujte porozumění textu. vymýšlejte společně kontrolní otázky k textu, který jste přečetli.
 • Každý den prohlédněte dětem sešity, domácí úkol vždy podepište
 • Počítáme s přechodem přes desítku, trénujte s dětmi třeba při cestě do školy a ze školy.

 

 

 

 

 

 

 

Přeji všem hezký týden

 

 

 

 

2.tř. - týdenní plán            Podzim                 11.-15.10.2021

básnička pro tento týden

 

Koupil si dráček

na nový fráček.

Na každém knoflíčku

bude mít pentličku.

A teď si drak

obletí mrak.

 

Čtení

gramatika

 

 

 • Čítanka str. 22 -26(budeme si vybírat texty), společné čtení v knížce „Medové příběhy“ – důraz na výrazné, hlasité čtení, intonace ve větě,

 

 • Porozumění textu – doplňování chybějících písmen do textu – kontrola porozumění.Řazení slov ve větě
 • Ps. str. 16-18– pořádek vět , druhy vět
 • Uč.str. 20- 25  pořádek vět, druhy vět

 

psaní

sloh

 

 • Písanka str. 13-15
 • Pořádek vět – uč.str.20 dramatizace pohádek,

 

matematika

Příklady na sčítání do 20 s dosazením  za neznámou

pyramidy, opakované sčítání a odčítání, nakupování

 str. 22-24

str.25 – přímá, lomená a křivá čára

 

 

prvouka,

 

 

 

 

Etická v.

 

Podzimní les – opakujeme: stromy a jejich plody ,

nové učivo: keře, rostliny a houby v lese, chování člověka v lese  str.11-13

str. 14 – orientace v plánku

 

 • Pracujeme s tématem rozhodnutí – umění se rozhodnout.

 

ČP

 

 • Dokončíme ovečku – potřebujeme 2 dřevěné kolíčky, rychlejší děti si udělají ještě vlaštovky na drátě.

 

 

tělesná výchova

 

HV

 

 

 

 

 

 

 

kroužek angličtiny

 

 •  ¨Gymnastika –  nácvik na kotoul, kotoul vpřed, rovnováha na kladince
 •  
 • Naučíme se písničku „Když jde malý bobr spát“

 

 

 

 

 

 

 • Zopakujeme si slovní zásobu – čísla a barvy
 • Přidáme názvy ovoce  - podíváme se na krátké video

 

 

 

 

 

domácí příprava

 

 • Každý den by děti měly věnovat čas procvičování čtení. Povídejte si s nimi o tom, co četly – kontrolujte porozumění textu.
 • Každý den prohlédněte dětem sešity, domácí úkol vždy podepište
 • Počítáme s přechodem přes desítku, trénujte s dětmi třeba při cestě do školy a ze školy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plán učiva:     

2.tř. - týdenní plán            Podzim               4.10. - 8.10.2021

 

 

Čtení

Gramatika

 

 • Recitace zadané básně „Ovoce“
 • Čítanka str. 18-21- budeme si vybírat texty
 •  Porozumění textu – doplňování chybějících slov do textu – kontrola porozumění..
 • Abeceda - procvičujeme a opakujeme řazení slov v abecedním pořádku uč. – vybírám cvičení ze stran 13-16
 • PS: Druhy vět – úvod str. 15,16
 • Sloh: Vyprávění podle obrázkové osnovy- uč.str.17

 

Psaní

 

 

 • písanka str. 12,13
 • Opět si napíšeme dikát – krátké věty  se jmény dětí.

 

Matematika

 

 Přechod přes základ deset, vztahy sčítání a odčítání – str. 18-19

 Měření délky – str. 20-21

 

Prvouka,

 

Etická v.

 

Podzimní počasí

podzimní les – rostliny a houby v lese str. 10-12

Samostatně a společně – děti se budou učit pracovat ve dvojici a uvědomit si výhody spolupráce

 

ČP

 

Ovečka – práce s vlnou ( omotávání šablony), stříhání a lepení. Děti budou potřebovat dva dřevěné kolíčky.

 

Tělesná výchova

 

HV

 

 

 

 • Při pěkném počasí půjdeme ven – skok daleký
 • Pokud bude pršet, zůstáváme v tělocvičně – gymnastika – nácvik na kotoul vpřed, kotoul vpřed
 • Černé oči, jděte spát – ukolébavka
 • Zopakujeme si jednotlivé druhy hudeb. nástrojů

 

 

 

 

 

 

 

domácí příprava

 

 • Každý den by děti měly věnovat čas procvičování čtení. Povídejte si s nimi o tom, co četly – kontrolujte porozumění textu.
 • Každý den prohlédněte dětem sešity, domácí úkol vždy podepište
 • Počítáme s přechodem přes desítku, trénujte s dětmi třeba při cestě do školy a ze školy
 • Některé Děti stále bojují se správnými tvary velkých psacích písmen – natrénujte doma psaní jmen

 

 

kroužek angličtiny

 

Udělám si přehled o tom, kolik toho děti umí ještě ze školky, budeme se učit číslovky do 10 a barvy

 

 

 Přeji všem hezký týden

 

 

 

 

2.tř. - týdenní plán            Podzim                 27.9.-1.10.2021

básnička pro tento týden

Ovoce

 (Václav Fišer)

Ovoce zlátne na stromech,

čmeláci křidélka si brousí,

tráva už není jako mech,

 kluci už neběhají bosí.

Sadaři staví žebříky,

 očešou jablka a hrušky

a nad plnými košíky

hrají si vosy na letušky.

 

Čtení

gramatika

 

 • zkouším recitaci básně „Podzim“, zadám zpaměti novou báseň „ Ovoce“
 • čítanka ve škole str. 16-21(budeme si vybírat texty), důraz na výrazné, hlasité čtení, intonace ve větě, porozumění textu..
 • Ps. str. 10-11– abeceda, uč. str. 12-14, abecedu budu zkoušet zpaměti až v dalším týdnu nejen vyjmenovat, ale i jako cvičení: Které písmeno je hned po/hned před, děti budou potřebovat popisovací fólii do učebnice ČJ…

 

psaní

sloh

 

 • písanka str. 9,11.
 • opis básničky
 • prosba, poděkování

 

matematika

 

 geometrické tvary kolem nás – opakujeme pojmy :čtverec, obdélník, kruh, trojúhelník, krychle, kvádr, válec, koule.

  přechod přes základ deset, vztahy sčítání a odčítání – str. 15-17

 

prvouka,

 

 •  jsem školák, cesta do školy - opakování
 • Téma podzim: ps. str. 8-9. Navštívíme skleník a podíváme se, jak rostou rajčata, okurky a papriky, zahrada na podzim.

 

 

 ČP

 

Vlaštovky na drátě

 

 

tělesná výchova

 

HV

 

 •  gymnastika – příprava na kotoul vpřed, kotoul vpřed

 

Lítala si laštověnka, zopakujeme si kousek z operky Karkulka, rytmická cvičení

 

 

 

domácí příprava

 

 • každý den by děti měly věnovat čas procvičování čtení. Povídejte si s nimi o tom, co četly – kontrolujte porozumění textu.
 • každý den prohlédněte dětem sešity, domácí úkol vždy podepište
 • denně krátce procvičujte i počty + a- do 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.tř. - týdenní plán            Podzim                 20.9.-24.9.2021

 

básnička pro tento týden:

 

Holínky si žába v městě shání,

voda už je chladná na koupání.

Močál studí, jako rampouch zebe,

první draci vyletěli na podzimní nebe.

 

 

Čtení

gramatika

 

 • cvičení na rozvoj zrakového a sluchového vnímání
 • čítanka str. 10-16 –(budeme si vybírat texty) důraz na výrazné, hlasité čtení, intonace ve větě, porozumění textu.
 •  PS.str.6-7:  věta , slovo, slabika– opak.z min.týdne
 • Ps. str. 8-10 abeceda, abecední řazení

 

psaní

sloh

 

 • písanka str. 7-10
 • volné psaní – dokončení příběhu dle vlastní fantazie – pracujeme s knížkou nedokončené pohádky.

 

matematika

 

 

 •  pozorujeme dopravní značky a rozdělujeme podle tvarů, výroba a modelování geom. tvarů.
 • Slovní úlohy s grafickým znázorněním – o x méně/více, nakupování. – str. 10-11
 • str. 12 – řád jednotek a desítek
 • přechod přes základ deset, vztahy sčítání a odčítání – str. 13-14

 

prvouka, etická v.

 

 cesta do školy, dopravní prostředky, opakování

 • ps, str. 4-7
 • Navážeme na práci z minulého týdne: „Kdybych byl králem, jaká pravidla bych zavedl“ – diskuse nad tím, co je třeba do pravidel doplnit, děti se učí představit svůj nápad a vyslechnout ostatní.

 

 ČP

 

 

 • Záložka do knížky ( stříhání, lepení, skládání, vázání uzlu)

 

tělesná výchova

 

HV

 

 

 

 •  hry s míčem, soutěže družstev, hry s tunelem
 • cvičení na lavičkách a žebřinách, střelba míčem na cíl

 

 • poslechneme si Nekonečnou pohádku a pojmenujeme hudební nástroje, naučíme se písničku „lítala si laštověnka“

 

 • Zazpíváme si kousek z operky červená Karkulka.

 

 

 

 

domácí příprava

 

 • každý den by děti měly věnovat čas procvičování čtení. Povídejte si s nimi o tom, co četly – kontrolujte porozumění textu.
 • každý den prohlédněte dětem sešity, domácí úkol vždy podepište
 • trénujte pamětné sčítání i odčítání do dvaceti. Některé děti stále neovládají bezchybně sčítání a odčítání ani do deseti.

 

 

 

informace pro rodiče

 

Překontrolujte, prosím, že mají děti vyplněnou 1. stranu v žákovské knížce i s Vaším podpisem. Pokud hlásíte své děti na kroužek a dosud jste nevyplnili přihlášky pro vedení školy, prosím, učiňte tak co nejdříve.

 

 

 

 

 

 

 

2.tř.- týdenní plán        Zpátky ve škole     13.-17.9.2021

 

 

Čtení a gramatika

 

 • cvičení na rozvoj zrakového a sluchového vnímání, jazykolamy.
 • Slabikář č. 3 -trénujeme tiché čtení s porozuměním i hlasité čtení.
 • trénujeme zápis a čtení slov se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě – diktát slov.
 •  nové učivo o větě, slovech, hláskách a slabikách  ps. str 3-5
 • opakujeme zápis vlastních jmen

 

psaní

sloh

 

 • trénujeme správné sezení při psaní, držení pera
 • písanka str. 4-6 ( opak. tvary písmen k,h,f,i)
 • vyprávění pohádky podle obrázkové osnovy. (improvizace, formulace myšlenky, výrazný a srozumitelný přednes.)

 

matematika

 

 • logické hry a úkoly
 • PS str. 5-9
 • procvičování  sčítání a odčítání do 10  a do 20, opakujeme hodiny – celá, půl, názvy geom. těles a tvarů.
 • slovní úlohy

 

prvouka, Etická výchova

 

 •  opakujeme, co jsme se naučili na vycházce – stromy a keře – listy a plody,
 • naše škola – školní rok, místnosti a lidé ve škole, pravidla chování – ve třídě, jídelně, na chodbách

 

hudební výchova

 

 • písnička – Škubejte, kravičky
 • rytmická cvičení, hry s délkou not.
 • opakujeme píseň Datel

 

 

 PČ

 

 • vymodelujeme si zvířátka

 

tělesná výchova

 

 

 

 • cvičení na lavičkách
 • základní postoje, nástup do řady, hry s látkovým tunelem, opičí dráha, soutěže družstev
 • v případě pěkného počasí vyrazíme v pátek ven

 

 

Domácí příprava

Kontrolujte dětem úkoláčky. Pokud zapomenou učebnici ve škole, vypracujte jakýkoliv náhradní úkol a spolu s omluvenkou mi jej pošlete.

Začínám kontrolovat vyplněné čtenářské listy - prosím o každodenní záznam.

 

 

 

 

 

 

 

Přeji všem hezký týden.

 

 

2.tř - týdenní plán        zpátky ve škole      6.-10.9.2021

 

básnička pro tento týden:

 

Ve třídě jsem velmi rád,

učím se číst, počítat.

Čtení, psaní zvládnu lehce,

ani se mi domů nechce.

 

 

Čtení a gramatika

 

 • cvičení na rozvoj zrakového a sluchového vnímání
 • hlasité čtení textu s velkými tiskacími písmeny
 • Čtení textů ve slabikáři č.3 ( z 1.třídy) – bolavý zub, cestování, prázdniny.

            poslech pohádek, vypravování

pracovní sešit  ČJ2 – 1.díl - pakování z 1.tř. – str.1,2

Děti dostanou čítanku na domácí čtení, kterou si budou nechávat doma. – čtení zaznamenávejte do čtenář. listu

 

 

 

psaní

 

 • upevňujeme správné sezení při psaní, držení tužky (ruka je uvolněná, nesvírá křečovitě tužku, celé předloktí leží na lavici)
 • opakujeme tvary tiskacího a psacího písma – opis z tisk. do tiskacího, z psacího do psacího p. – do sešitu a na mazací tabulky
 • písanka str. 1-3

 

 

matematika

 

 • numerace do 20 – opakování z 1.tř. – doplňování počtu prvků, znázorňování (prac.sešit č.4 – str.1-5)
 • opakujeme sčítání a odčítání do 20 bez přechodu 10.

 

 

člověk a svět,Etická výchova

 

 • Pokud nám vydrží počasí, vyrazíme s dětmi ven do okolí školy – Význam lesa, lesní plody, houby, rostliny v lese  - sběr přírodnin, určování druhů stromů a keřů. – Děti zatím dostanou kopie z prac.sešitu
 • V případě nepřízně počasí zůstaneme ve škole – téma „škola“
 • Já a moji spolužáci, vztahy mezi dětmi ve třídě, pravidla komunikace a práce ve třídě.

 

 

hudební výchova

 

 • Opakování písní z 1.tř, nová píseň: Datel
 • rytmizace a rytmická cv. – nota celá, půlová

 

 

pracovní činnosti

 

 

 • práce s modelínou – vymodelujeme si zvířátka

 

 

tělesná výchova

 

 • opakujeme pořadová cvičení, pohybové hry venku, překážkový běh v terénu – nutné vhodné obutí!

 

 

domácí příprava

 

 • děti budou dostávat každý den malý úkol, který bude navazovat na naši společnou práci ve škole
 • každý den by měly věnovat čas procvičování čtení – přinesou si domů opět čtenářský list. Opět prosím o Vaši pravidelnou kontrolu

 

 

 

informace pro rodiče

 

 • Děti si v tomto týdnu přinesou nabídky kroužků. Pokud budete mít zájem, reagujte, prosím, co nejdříve.
 • hodně si s dětmi povídejte o tom, co ve škole zažily a co nového se naučily.
 • Kontrolujte dětem pravidelně penál a tašku, pomozte jim s chystáním do školy podle rozvrhu hodin.
 • Děti budou potřebovat úkoláček – nemáte-li z loňska, pořiďte jim ,prosím, nový.

 

v případě dotazů, návrhů a připomínek mne neváhejte oslovit.

 

 

 

                                                                                                               

 

Český jazyk – čtení

 

 

 

Český jazyk- psaní

 

 

Matematika

 

 

 

Člověk a svět

 

 

Pracovní činnosti

 

Hudební výchova

 

TV

 

Etv

 

Informace pro rodiče

 

 

 

Plány učiva za školní rok 2020-2021 zveřejňované zde na webu třídy jsou k nahlédnutí zde: 

PDF soubor1. třída Plány učiva za školní rok 2020-2021

 

 

 

Chyba V této kategorii není žádný článek