Kotva

Kancelář: 483 385 182

 

Ředitel: 737 282 487

 

Zást. ředitele: 731 449 101

 

Sborovna I. st. a družina: 

483 385 197, 733 178 452

 

Sborovna II. st.:

483 385 503

 

Školní jídelna:

483 390 192, 731 449 100

 

Rychlý kontakt
Sitemap
Mapa webu
A
A
A

3. třída

Milí žáci a milé žákyně, v pondělí dne 4. září se na Vás těšíme ve škole.

 

Foto

 

Měsíční plán 

Datum:

Akce:

4. 9.

7.30 - 8.15 Slavnostní zahájení

školního roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Výuka

Předmět 

Učivo 

UČ str.

PS str

Písanka

str.

Matematika 

září   

Počítání do 100

Opakování z 2. ročníku

Číselný obor 0 - 100

- orientace na číselné ose

- sčítání a odčítání

- zápis a řešení slovních úloh

- písemné sčítání a očítání

- finanční gramotnost (kč, euro)

- násobení a dělení 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10

 

Geometrie

 Opakování z 2. ročníku

- přímá, křivá a lomená čára

- bod, přímka, bod na přímce

- vzájemná poloha bodu na přímce

- úsečka, měření, rýsování a porovnívání úseček

 

 

7. díl

2 - 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 - 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 -  9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Český jazyk

září

Ochpakování

- věta, slovo, slabika, hláska

- abeceda

- psaní u/ú/ů

- psaní y/ý po tvrdých slabikách, psaní i/í po

  měkkých slabikách

- slova se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě

- psaní souhlásek uvnitř a na konci slov

 

Sloh

- vyprávění

- pozdrav a představení se

 

 

4 - 6

 

 

 

 

 

 

151 - 167

 

 

6

12

 

2 - 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anglický jazyk

Test - slovíčka- škola, umět napsat slovíčka- 25.9.- podle slovníčku (8-10 slov).

.Učebnice - Our world str. 10-11- učební pomůcky. Pracovní sešit- str. 4,5. 

Psaní- barvy , čísla 1- 10 v sešitu. Slovníček- slovíčka- škola.

Poslechy- písnička- I like school. Hry- slova v angličtině. 

Zpěv písní- Head and shoulders,...

Po absenci si žáci napíší učivo, které jsme probírali, v jejich nepřítomnosti.

Zuzana Hradecká 

 

 

 

Prvouka

září

Škola

 

1 - 8

 

   
Tělesná výchova

Látková taška (pytel), tepláky, mikina, obuv na ven, obuv

do tělocvičny se světlou podrážkou

     
VV + PČ Ubrus,kelímek na vodu, štětce, tempery (paleta) nebo vodovky, pastelky, voskovky, tužka č. 1, lepidlo, nůžky, modelína      

 

 

3. třída

I žáci 1. třídy se účastnili 13.5.2022 Dne Země.

Celkem: 1 článek
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.