Kotva

Kancelář: 483 385 182

 

Ředitel: 737 282 487

 

Zást. ředitele: 731 449 101

 

Sborovna I. st. a družina: 

483 385 197, 733 178 452

 

Sborovna II. st.:

483 385 503

 

Školní jídelna:

483 390 192, 731 449 100

 

Rychlý kontakt
Sitemap
Mapa webu
A
A
A

2. třída

Milí žáci, přeji Vám hezký školní rok. Mgr. Martina Mičková

Měsíční plán 

Datum:

Akce:

Platba

1. 9. 2022

Nástup do školy 7.30 - 8.15.

Přineste s sebou přihlášku na stravování, pokud jste tak neučinili na konci školního roku. 

1. 9. je nutné, aby žáci nahlásili od kterého datumu budou chodit na oběd. Školní jídelna vaří od 2. 9.

Školní družina je 1. 9. v provozu pouze od 6. 15 do 7.10 hod..

 
     
     
     

 

Výuka

Předmět 

Učivo 

UČ str.

PS str

Písanka

str.

Matematika 

září

Opakování

Sčítání 9 +, odčítání 11 -

Čas

Slovní úlohy

 

Geometrie:

- geometrické útvary, tělesa

- osa souměrnosti

1 - 20

 

 

 

 

 

 

 

8

1 - 10

 

 

 

 

 

 

 

3

 

Český jazyk

září

Opakování 1. ročníku

O větách

Abeceda

 

Slohová cvičení:

- porozumění textu

- oslovení, pozdrav

 

Čení:

Těšíme se do školy

 

Psaní:

opakování:

- l, b, h, f, i, t, r, n

4 - 16

 

 

 

 

 

7

9 - 10

 

 

3 - 14

1 - 11

 

 

 

 

 

5

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - 9

Prvouka

září

Škola

Podzim

 

1 - 7

8 - 9

   
Tělesná výchova

Látková taška (pytel), tepláky, mikina, obuv na ven, obuv

do tělocvičny se světlou podrážkou

     
VV + PČ Ubrus,kelímek na vodu, štětce, tempery (paleta) nebo vodovky, pastelky, voskovky, tužka č. 1, lepidlo, nůžky, modelína      

 

2. třída

I žáci 1. třídy se účastnili 13.5.2022 Dne Země.

Celkem: 1 článek
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.