Kotva

Kancelář: 483 385 182

 

Ředitel: 737 282 487

 

Zást. ředitele: 731 449 101

 

Sborovna I. st. a družina: 

483 385 197, 733 178 452

 

Sborovna II. st.:

483 385 503

 

Školní jídelna:

483 390 192, 731 449 100

 

Rychlý kontakt
Sitemap
Mapa webu
A
A
A

3. třída


 

 

 

Fotky z výletu žáků z konce loňského školního roku:

Na naučné stezce: děti lovily brouky, komáry, hmyz na loukách, v lese a ve vodě.

 

Měsíční plán

Datum:

Akce:

Platba:

24.1. Testování- Covid  

31.1.

Vysvědčení, výuka 

 

4.2.

Pololetní prázdniny.

 

   

 

 

Informace k učivu

Předmět  

Učivo  

Termín splnění

Český jazyk  

Vyjmenovaná slova po B, L, M - umět zpaměti. 

Vysvětlení významu vyjmenovaných a příbuzných slov-M, použití ve větách. Učebnice str. 46-48... Pracovní sešit- str. 37-41. Dokončení 1. dílu. Rozdání 2. dílu.

Opakování vyjmenovaných a příbuzných slov- B, L., M .

 Věty s použitím vyjmenovaných a příbuzných slov - B, L, M Opakovat učivo probrané ve škole. Učit se doma!!!!! 

Kopie- procvičování.

Písemné práce, diktáty- slova, věty probrané v hodinách, opakování z učebnice, pracovního sešitu. Věty ze školního sešitu. Písanka 2. díl.- abeceda- opis.

Čítanka- str. 170- Dopis- doma číst.. Doma číst nahlas i potichu- knihy, časopisy,..

 Čtení - Děti z Bullerbynu. Zdramatizované pohádky. 

Časopisy- čtení .

 24.- 28. 1.

Anglický jazyk

Sloveso - mít- I have got... You have got.... He has got... She has got...- osoby jednotného čísla a sloveso mít.

We have got,.. They have got- osoby množného  čísla a sloveso mít.Věty. 

Slovíčka- jídlo, členy.

Číslice 11-20- str. 22- Nutné opakovat!!!!  Zájmena - osoby- jednotné číslo, množné číslo.

Slovíčka- škola, zvířata, barvy, číslice- nutné opakovat, psát si slovíčka. musíme umět slovíčka k tvoření vět- se slovesem - mít- have got.

Učebnice - Click-poslechy,čtení, psaní. Kopie- pracovní sešit. 

Testy- slovíčka- opakování. Věty - sloveso -mít.

 24.-28.1

 

Matematika  

 Písemné sčítání a odčítání bez přechodu základu 10  i s přechodem základu 10. Násobilka- opakování. Sčítání a odčítání zpaměti. Zaokrouhlování čísel- PS str.5. Učebnice str. 46,47.

Řády- jednotky, desítky, stovky, tisíce. Učebnice str. 54. PS str. 8- 10

Slovní úlohy.

Časté testy- opakování, procvičování.

Domácí příprava- opakování násobilky, písemné počítaní-+-

Geometrie- rýsování na přesnost. Kružnice, kruh.  

Rýsování podle čtvercové sítě.  Učebnice- geometrie.

Písemné práce- opakování. 

 

24.-28.1.

Člověk

a jeho svět 

Neživá příroda- učebnice str. 44- 47. Prac. sešit str. 32-35. 

Videa, audia- program k učebnici. Počítač, dataprojektor -ve třídě.

Testy- opakování.

Příroda v zimě- zvířata, stromy. Les,...

.Doma- měření, vážení předmětů, potravin. Zapsat do sešitu prvouky- do 24.1.

 

 

24.-28.1.

TV 

Vybíjená. Akrobacie- kotoul. Švédská bedna, můstek.

  Kladina. Lavičky. Košíková. Florbal.

24.-28.1.

HV 

Zpěv národních písní s klavírem.  Zápis not . Orffovy nástroje. Zpěv písní - ve skupinách.

 

 24.1.

VV 

  Pomůcky na Vv - temperové, vodové barvy, nůžky, lepidlo, štětce - kulaté a ploché (více velikostí), staré tričko/zástěra, kelímek na vodu, paleta, igelit na lavici, hadřík.

 

ETV 

Rodina. 

.27.1.

ČP 

 

 

 

 

 

 

 

Učivo  pro žáky zveřejňované zde během uzavření škol je k nahlédnutí zde: 

PDF soubor2. třída učivo z webu během distanční výuky říjen- květen 2020-2021

PDF soubor1. třída učivo z webu březen-červen 2020

 

 

3. třída

Vloženo: 11.9.2019 | Autor: Jana Báčová | Zobrazeno: 762x
Prvňáci si vyzkoušeli uválet knedlíky. A docela jim to šlo. Podívejte se do naší fotogalerie.

Celkem: 1 článek
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.