Kotva

Kancelář: 483 385 182

 

Ředitel: 737 282 487

 

Zást. ředitele: 731 449 101

 

Sborovna I. st. a družina: 

483 385 197, 733 178 452

 

Sborovna II. st.:

483 385 503

 

Školní jídelna:

483 390 192, 731 449 100

 

Rychlý kontakt
Sitemap
Mapa webu
A
A
A

4. třída


 

Měsíční plán

Datum:

Akce:

Platba:

7.12. Vánoční dílny ve škole- od 15 hodin.  
29.11. Vaření - přinést zavařovací sklenici s víčkem a zástěru.   
   

 

   

 

 

Informace k učivu

Předmět  

Učivo  

Termín splnění

Český jazyk  

Opakování vyjmenovaných slov - učebnice str. 31.

Vyjm. slova - P- str. 32.

PS str. 27. Kopie - vyjmenovaná slova B, L, M. P. Pády.

Sloh- Vánoční zvyky- Advent- vypravování.

Doma číst !!!!

Čítanka - výběr, Zdramatizované pohádky- čtení rolí.

Kniha ze školní knihovny- Klapzubova jedenáctka.

Možnost vypůjčit pro sebe knihu ze školní knihovny- p. uč. Míšková.

Psaní- opis abecedy. Opis slov, vět.

28.11. - 2.12.

Anglický jazyk

 

6. lekce - Hračky. Gramatika - Do you want ..? Does he want.. ? Hra- tvoření otázek a odpovědí.

Učebnice str. 96- 97.  Článek- učebnice str. 100,101.

PS str 74- článek. 

 Sloveso - být- klad, zápor, otázka- v sešitě napsané.  Písemná práce 1.12.!!

Přítomný prostý čas. Do, does,.?

Tvoření vět.

 

 

28.11. - 2.12.

Matematika  

 Číslice 0 - 10000- učebnice str. 18- 20. PS str. 11,12.

Násobení a dělení mimo obor násobilky, dělení se zbytkem, písemné  sčítání, odčítání.

Učebnice str. 15- Převody. PS str. 9.- opakování. Znovu test- 29.11.!!

Porovnávání čísel- str. 23. Čísla 1- 5 ciferná.str. 22.

Zaokrouhlování- str. 25. 

PS str. 11- 15.

Geometrie- kruh, kružnice. Vzájemná oloha přímek- učebnice str. 9- 15. PS str. 9,10.

Výukový program- společné počítání, vysvětlení postupu počítání.

Geometrie-  Kružnice- vzájemná poloha.

Převody- cm, mm,... - učebnice str. 15.

Výukový program - podle tohoto programu pracujeme ve třídě.

 

28.11. - 2.12.

Člověk

a jeho svět 

Opakování str. 20- 21.

Domácí .příprava Ptáci- zápis, kresba - vybrat podle učebnice.

Pracovní list- Domácí práce- napsat 5 vět - Živočichové.

 Ryby, plazi-str. 20- 23, 24.

Podzim- str. 24- 25- obraz.

Vlastivěda- Mapy. 

Domácí práce- přečíst str. 19. Mapy- str. 19- 22. PS str. 10,11.

Učit se doma z učebnice ze sešitu.!

.

28.11.- 2. 12.

TV 

Soutěže, závody.

Běh, skákání přes švihadlo. Akrobacie.

Skok přes kozu s můstkem, švédská bedna.

28.11. + 2.12.

HV 

Zpěv národních písní s klavírem. Orffovy nástroje.

Zápis not. 

Tanec.

1.12.

VV 

 Pomůcky na Vv - temperové, vodové barvy, nůžky, lepidlo, štětce - kulaté a ploché (více velikostí), staré tričko/zástěra, kelímek na vodu, paleta, igelit na lavici, hadřík.

 

ETV 

Vánoční zvyky. 1.12.

ČP 

 

 

Informatika

Výuka probíhá většinou v počítačové učebně. Žák si nosí sešit a psací potřeby.

Témata září, říjen:

Zapnutí a vypnutí pc.

Klávesnice, myš, psaní jednoduchých textů.

Školní síť, ukládání souborů.

 září, říjen

 

 

 

Fotky z výletu žáků z konce loňského školního roku:

Na naučné stezce: děti lovily brouky, komáry, hmyz na loukách, v lese a ve vodě.

 

4. třída

Vloženo: 14.11.2022 | Zobrazeno: 11x
V hodinách hudební výchovy rádi tancujeme. Děti mě velmi překvapují svým tanečním nadšením a hlavně krásnými tanečními kroky, kreacemi a vyjádřením hudby. Dnes 10.11. v rámci hudební výchovy jsem nečekaně vyhlásila taneční soutěž.

Vloženo: 3.11.2022 | Zobrazeno: 14x
Divadelní představení Žáci čtvrté třídy byli ve středu 2.11. na krásném divadelním představení v Jablonci nad Nisou. Název Pověsti pražské napovídal, že budou přiblíženy pověsti o Praze.

Vloženo: 28.9.2022 | Autor: Jana Báčová | Zobrazeno: 14x
V pondělí 26.9. jsme byli v hale. Nejprve jsme trénovali přeskoky přes překážky. Pak jsme skákali do dálky a do výšky. Jako posledni disciplínu jsme si dali závod v běhu na 50 m.

Vloženo: 1.3.2022 | Autor: Jana Báčová | Zobrazeno: 27x
V pátek 25.2.2022 měli třeťáci karneval.

Vloženo: 11.9.2019 | Autor: Jana Báčová | Zobrazeno: 907x
Prvňáci si vyzkoušeli uválet knedlíky. A docela jim to šlo. Podívejte se do naší fotogalerie.

Celkem: 5 článků
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.