Vstup žáků do šaten,

odchod ze školy

 

Od 7:00 hodin je možný

vstup žáků do vyhřívaného

vestibulu u šaten.

Odchod žáků ze školy

a školní družiny 

je pouze vchodem u šaten.

 

Rychlé aktuality
Kotva

Kancelář: 483 385 182

 

Ředitel: 737 282 487

 

Zást. ředitele: 731 449 101

 

Sborovna I. st. a družina: 

483 385 197, 733 178 452

 

Sborovna II. st.:

483 385 503

 

Školní jídelna:

483 390 192, 731 449 100

 

Rychlý kontakt
Aktuality
Sběr papíru
16.9.2019

Ve dnech 16.9. - 27.9.2019 proběhne na naší škole sběr papíru. 

Suchý papír se odevzdáva za budovou školy u dřevěné garáže. 

Slavnostní zahájení školního roku 2019/2020
2.9.2019

V pondělí dne 2.9.2019 proběhlo během první vyučovací hodiny slavnostní zahájení školního roku 2019/2020. 

Ohlédnutí za Školní akademií
26.6.2019

Máte-li chuť si připomenout hezký závěr školního roku 2018/2019, podívejte se do naší Fotogalerie na záběry ze školní akademie. Tu jsme uspořádali v zásadské sokolovně ve středu dne 26.června 2019. 

 
 
Mapa webu
A
A
A

Školní družina


Z rozhodnutí pedagogické rady dne 19.6.2019 se zvyšuje poplatek za školní družinu ve školním roce 2019/2020 na 500 Kč na každé pololetí.

Poplatek bude uhrazen v hotovosti vychovatelkám ŠD. 

v 1. pololetí během měsíce září 2019, v 2. pololetí během měsíce února 2020.

Děkujeme

R. Kozlovská, vedoucí vychovatelka

Ve školním roce 2019 - 2020 bude mít školní družina otevřena dvě oddělení s celkovou kapacitou 48 dětí. Vychovatelkou v 1. oddělení (A) je Radomíra Kozlovská, vychovatelkou ve 2. oddělení (B) je Petra Machulová.

 

Družina je otevřena žákům ve dnech školního vyučování již v 6:15 hod. (více viz Vnitřní řád ŠD 2018).

 

Do jednoho oddělení družiny se zapisuje maximálně 24 žáků s pravidelnou docházkou (více viz Kriteria zařazení žáků do školní družiny).