Na základě opatření Vlády ČR

bude od 11. 5. 2020 umožněna

osobní přítomnost žáků 9. ročníků

pro účely přípravy na přijímací

zkoušky.

 

Od 25.5.2020 základní školy

zajišťují vzdělávací aktivity

pro žáky 1. až 5. ročníku.

 

Pro aktuální informace sledujte

webové stránky naší školy.

 

Mgr. Václav Horáček

ředitel školy

 

Rychlé aktuality
Kotva

Kancelář: 483 385 182

 

Ředitel: 737 282 487

 

Zást. ředitele: 731 449 101

 

Sborovna I. st. a družina: 

483 385 197, 733 178 452

 

Sborovna II. st.:

483 385 503

 

Školní jídelna:

483 390 192, 731 449 100

 

Rychlý kontakt
Sitemap
Mapa webu
A
A
A

Školní družina


Z rozhodnutí pedagogické rady dne 19.6.2019 se zvyšuje poplatek za školní družinu ve školním roce 2019/2020 na 500 Kč na každé pololetí.

Poplatek bude uhrazen v hotovosti vychovatelkám ŠD. 

v 1. pololetí během měsíce září 2019, v 2. pololetí během měsíce února 2020.

Děkujeme

R. Kozlovská, vedoucí vychovatelka

Ve školním roce 2019 - 2020 bude mít školní družina otevřena dvě oddělení s celkovou kapacitou 48 dětí. Vychovatelkou v 1. oddělení (A) je Radomíra Kozlovská, vychovatelkou ve 2. oddělení (B) je Petra Machulová.

 

Družina je otevřena žákům ve dnech školního vyučování již v 6:15 hod. (více viz Vnitřní řád ŠD 2018).

 

Do jednoho oddělení družiny se zapisuje maximálně 24 žáků s pravidelnou docházkou (více viz Kriteria zařazení žáků do školní družiny).