Kotva

Kancelář: 483 385 182

 

Ředitel: 737 282 487

 

Zást. ředitele: 731 449 101

 

Sborovna I. st. a družina: 

483 385 197, 733 178 452

 

Sborovna II. st.:

483 385 503

 

Školní jídelna:

483 390 192, 731 449 100

 

Rychlý kontakt
Sitemap
Mapa webu
A
A
A

Řád školní jídelny


Školní řád se řídí zákonem 561/2004 Sb., vyhláškou 107/2005 Sb. a vyhláškou 84/2005 Sb.  

 

1/ Provozní doba školní jídelny je od 6:00 do 14:30 hodin.

2/ Při čekání na jídlo zachovávají strávníci pravidla slušného chování a při jídle pravidla slušného stravování.

3/ Na tác si strávníci vezmou polévku i hlavní chod.

4/ Po jídle strávníci odnesou veškeré nádobí a roztřídí ho.

5/ Jídlo a nápoje se konzumují zásadně v jídelně. Strava se mimo jídelnu nevydává,

vydává se pouze při zabezpečení stravování nemocného žáka první den nemoci

(MŠMT ČR č.107/2005 Sb, § 4 odst. 9).

6/ Strava je určena k přímé konzumaci ve školní jídelně, pokud je ze školní jídelny odnášena, školní jídelna v případě její pozdější konzumace za kvalitu stravy nezodpovídá.

7/ Pokud strávník nesní přílohu oběda (ovoce, zeleninu, jogurt, dezert) v jídelně, může si ji nechat ke konzumaci na pozdější dobu, ale jen za podmínky, že ji v neporušeném stavu, po odchodu z jídelny, dá do tašky a odnese domů. Tento bod platí pouze za předpokladu, že v prostorách školy a v jejím okolí bude pořádek. V opačném případě bude vyhlášen zákaz vynášení jakýchkoliv potravin z jídelny.

8/ Za neodebranou nebo včas neodhlášenou stravu se neposkytuje finanční ani věcná náhrada.

9/ Pedagogický dohled v jídelně sleduje chování žáků po příchodu do jídelny, při stolování, odnášení zbytků a použitého nádobí, dbá na bezpečnost žáků a činí nutná opatření.

10/ Pokud dojde k rozbití nádobí, či rozlití tekutiny sjedná pedagogický dohled nápravu, aby nedošlo k úrazu.

11/ Rozhodnutí o ukončení stravování je třeba okamžitě nahlásit vedoucí ŠJ.

 

Přihlášení obědů

Žáci se přihlašují k odběru obědů na začátku školního roku. V případě, že nebudou chodit pravidelně, uvedou dny v týdnu, na které se přihlašují u vedoucí školní jídelny. Obědy jsou vydávány od 11:10 do 13:30 hod. Povinností strávníků je přihlásit se k opětovnému odebírání obědů v den návratu po nemoci nebo absenci do 7:30 hod. u vedoucí školní jídelny, popřípadě u vedoucí kuchařky.

 

Odhlášení obědů

Strávník si musí oběd odhlásit den předem. Pouze v případě nemoci si může oběd odhlásit v daný den a to nejpozději do 7:30 hod. u vedoucí školní jídelny nebo kuchařky na telefonu 483 390 192 nebo 731 449 100, popřípadě osobně v kanceláři vedoucí stravování.

 

POKUD TAK NEUČINÍ, MUSÍ OBĚD ZAPLATIT!

 

Placení obědů

Obědy se platí zálohově, předem na právě probíhající měsíc. Rodičům doporučujeme zřídit si trvalý příkaz. Také lze obědy platit v hotovosti  u vedoucí školní jídelny.

 

Po dohodě je možno zaplatit zálohu na stravné na celý školní rok dopředu. 

Stravné v hotovosti se vybírá vždy 2 poslední pracovní dny předcházejícího měsíce v době 7:00 - 13.00 hod., každý strávník obdrží doklad o výši zaplaceného stravného.

 

Placení pomocí trvalého příkazu se provádí nejpozději do 25. dne předcházejícího měsíce na účet školy, číslo účtu 35-962108389/0800, variabilní symbol = přidělí každému strávníku vedoucí školní jídelny.

 

Fixní částka je stanovena pro žáky ve věku        

 7 - 10 let

 570,- Kč

 11 - 14 let

 608,- Kč

 15 a více let 

 646,- Kč 

 

Ceny obědů

Cena oběda je stanovena podle věku, kterého žák dosáhne ve školním roce 2022/2023.

 7 - 10 let

 30,- Kč 

 11 - 14 let 

 32,- Kč

 15 a více let 

 34,- Kč 

 

Vyúčtování se provádí 1x ročně a to k 30.6.

 

Přeplatky popř. nedoplatky vybírá/vrací vedoucí školní jídelny buď:

 

a) v hotovosti nebo převodem na účet

 

b) na požádání je možné provést vyúčtování za pololetí

 

Strávník je povinen zaplatit obědy nejpozději do posledního pracovního dne předcházejícího měsíce, neučiní-li tak, bude vyřazen ze školního stravování až do uhrazení dlužné částky. V případě, že se neplacení obědů bude opakovat, bude od strávníka vyžadována platba předem.

 

Jídelní lístek

Jídelní lístek je na každý týden vyvěšen na nástěnce u vchodu do jídelny a též je zveřejněn na internetových stránkách školy.

 

Dohled v jídelně 

Dohled ve školní jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci školy, popřípadě jiní zaměstnanci školy dle pokynů ředitele školy.

 

Veškeré připomínky strávníků a rodičů řeší vedoucí školní jídelny.

V Zásadě 06.06.2022

 

Vedoucí školní jídelny: Alice  Horčičková

Ředitel školy:  Mgr. Václav Horáček

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.