Na základě opatření Vlády ČR

bude od 11. 5. 2020 umožněna

osobní přítomnost žáků 9. ročníků

pro účely přípravy na přijímací

zkoušky.

 

Od 25.5.2020 základní školy

zajišťují vzdělávací aktivity

pro žáky 1. až 5. ročníku.

 

Pro aktuální informace sledujte

webové stránky naší školy.

 

Mgr. Václav Horáček

ředitel školy

 

Rychlé aktuality
Kotva

Kancelář: 483 385 182

 

Ředitel: 737 282 487

 

Zást. ředitele: 731 449 101

 

Sborovna I. st. a družina: 

483 385 197, 733 178 452

 

Sborovna II. st.:

483 385 503

 

Školní jídelna:

483 390 192, 731 449 100

 

Rychlý kontakt
Sitemap
Mapa webu
A
A
A

Školská rada


Školská rada

členové

 kontakty

 

Za rodiče

 

Michaela Kordíková předsedkyně

 

Martin Dubský

 

 

MichaelaKordikova@seznam.cz

 

 
Martas.dubsky@seznam.cz

 

 

Za zřizovatele

 

Mgr. Dana Havlíčková

 

Miroslav Princ  

 

 

havlickova@vosmoa.cz

 

miroslav.princ@hygotrend.cz  

 

 

Za pedagogy

 

Mgr. Jana Báčová

 

Mgr. Jana Ochranová

 

 

jbacova@mzszasada.cz

 

jochranova@mzszasada.cz 

 

Ve dnech 14. - 21. 11. 2016 proběhly volby rodičů do školské rady. Rodiče vybírali z 10 kandidátů 2 své zástupce.

 

Celkem bylo odevzdáno 82 hlasovacích lístků.

 

Největší počet hlasů získala paní Michaela Kordíková (41 hlasů), druhý nejvyšší počet hlasů obdržel pan Martin Dubský (24 hlasů).

 

Oba se tedy stali členy školské rady na další tříleté období.