Úprava vstupu do šaten,
odchod žáků ze školy
 

Po úpravě dveří mezi zadním

vestibulem a šatnami

je možný vstup žáků

od 7:00 hodin

do vyhřívaného vestibulu.

Odchod žáků ze školy

a školní družiny 

je pouze vchodem u šaten.

 

   

 

 

 

Rychlé aktuality
Kotva

Kancelář: 483 385 182

 

Ředitel: 737 282 487

 

Zást. ředitele: 731 449 101

 

Sborovna I. st. a družina: 

483 385 197, 733 178 452

 

Sborovna II. st.:

483 385 503

 

Školní jídelna:

483 390 192, 731 449 100

 

Rychlý kontakt
Aktuality
Školní akademie
26.6.2019

Ve středu dne 26.6.2019 jsme od 15:00 hod. v zásadské sokolovně uspořádali školní akademii. V pátek dne 28.6.2019 slavnostně končí rozdáním vysvědčení školní rok 2018/2019.

Další úspěchy žáků a zajímavé akce
5.6.2019

Podívejte se do sekce Škola- Akce školy na nové články. Prohlédněte si fotogalerii.

Projektové odpoledne Změňme svět k lepšímu
22.5.2019

Ve středu dne 22. května 2019 se konal od 15:00 hodin  do naší školy na projektový den. Více čtěte na úvodní stránce sekce Škola.

Plánovaná odstávka elektřiny
7.5.2019

V úterý dne 7.5.2019 byla plánované odstávka elektřiny. Výuka byla ukončena po 5. vyučovací hodině, 7.-9.tř. během 6.vyučovací hodiny. 

Třídní schůzky
25.4.2019
Dne 25.4.2019 se konaly třídní schůzky rodičů žáků 1. - 9.třídy. 
Schůzka rodičů žáků 1. a 2. stupně s vedením školy
21.3.2019

Schůzka rodičů žáků 1 a 2. stupně    s vedením školy proběhla ve dnech 14. a 21.3.2019 od 16 hodin ve školní jídelně.

 

Úprava podlah v suterénu u školní kuchyně
11.3.2019

Během jarních prázdnin proběhla ve škole rekonstrukce podlahy v suterénu u školní kuchyně.

Vítězství týmu žáků 5. třídy v krajském kole odborné soutěže „T-PROFI“ - Talenty pro firmy
17.2.2019

Gratulujeme týmu žáků z 5. třídy, který společně se žáky SPŠT Jablonec n.N. vyhrál krajské kolo soutěže "T- PROFI" a postupuje do celostátního kola do Prahy. Více informací o akci najdete v sekci Škola- Akce školy.

Gymnastické závody žáků sportovního kroužku
11.2.2019

V pondělí měli žáci sportovního kroužku v tělocvičně gymnastické závody. Soutěžními disciplínami byly prostná, kruhy a kladina.

Velká anketa o nejlepší jídlo.
27.1.2019

V měsíci únoru proběhla žákovská anketa o nejlepší jídlo. Více o anketě najdete v sekci Škola nebo Školní jídelna.

Lyžařský výcvik žáků 7. třídy
21.1.2019

Lyžařský výcvik žáků 7.třídy proběhl za skvělých podmínek ve dnech 21.1. - 25.1.2019  ve Ski Centru Zásada. Více najdete v sekci Škola- Akce školy a ve Fotogalerii.

Školní kolo olympiády v anglickém jazyce
17.1.2019

Ve čtvrtek dne 17.1.2019 se ve škole uskutečnilo školní kolo olympiády v anglickém jazyce. Více informací si přečtěte v sekci Škola- Akce školy.

Lyžování v Zásada Ski Centru
11.1.2019

Po zahájení provozu Zásada Ski Centra mohou žáci naší školy opět díky provozovateli areálu lyžovat za velmi výhodných podmínek. Cena permanentky je 150 Kč za 14 dní, vratná záloha 100 Kč.

Úprava vstupu do šaten
3.12.2018

Úprava dveří mezi zadním vestibulem a šatnami byla dokončena. Od 3. 12. 2018 mohou žáci využívat od 7:00 hodin vyhřívaný vestibul.

 
 
Rozvrhy
Mapa webu
A
A
A

Historie


Již v roce 1783 existovala v Zásadě jakási škola, neboť ji uvádí syřišťovský rodák major Ignác Bernt ve svých pamětech. Je tu psáno doslova: "Protože měl můj otec mnohé styky se sousedními Čechy, musel jsem docházeti zmíněného roku do české školy v Zásadě."

     První škola v lepším smyslu slova založena v Zásadě však až 18. října 1810 vrchností navarovskou jako filiální škola farní školy držkovské. Ve zmíněném roce dosazen sem za prvního učitele držkovský školní pomocník Josef Rydval, jemuž sousedé slíbíli postaviti vbrzku novou školu. Než-li ke stavbě došlo, vyučoval řečený učitel půl roku v chalupě u Petříčků, půl léta na podlaze Janovy hospody a rok v chalupě u Martinů.

      Ke konci roku 1812 přikročili sousedé ke stavbě roubeného domku pro školu s jednou třídou a s jednou světnicí pro učitele na panském pozemku pod místní kaplí. Do této školy docházela 
po 56 let nejen všechna mládež místní, ale i děti ze Zbytků, z Beranů, z Loužnice, z Bratříkova, po čas také z východní části Huti, kteréžto obce tvořily tehdy jedinou školní obec. Jak ubohých vyučovacích výsledků bylo možno na této staré, dětmi přeplněné a pod kněžským dozorem jsoucí jednotřídky dosíci, patrno z fakt, že učitelé této školy byli sami ponejvíce beze všeho předběžného vzdělání, že směstnáno tu často až na 200 dětí a že ve třídě při vyučování prováděl mnohdy učitel své vedlejší zaměstnání, jež s vyučováním docela nesouviselo, jako psaní not, předení, tkalcování, sekání skla, ba i šindelářství.                  

     V roce 1876 postavena hlavně zásluhou tehdejšího starosty, předsedy místní školní rady a zároveň okresního starosty Jáchyma Hnídka nová školní budova se třemi 
učebnami a se dvěma byty pro učitele za obnos 13.549 zlatých rak. m. Stavbu prováděl stavitel František Vodseďálek z Držkova. Třetí třída povolena při zdejší škole od 1. září roku 1877. Vyučování v této nové škole nebylo zpočátku příliš odchylné od onoho ve škole staré, a to hlavně následkem skromných tehdejších požadavků na školu. Pokrok nastal teprve, když učitelé nezkoušení nahraženi vychovateli ve svém oboru vzdělanějšími. K dosavadním předmětům vyučovacím přibyla nejdříve mluvnice, pravopis a některé dovednosti, později také cvičení paměti a na vyšším stupni reálie, sloh, měřictví a tělocvik. V roce 1880 založena při zdejší škole letní tělocvična.

     Již v roce 1922 pojali někteří pokrokoví občané zdejší myšlenku vymoci zřízení smíšené občanské školy v Zásadě. Popudu toho ujala se ihned místní školní rada se zastupitelstvem obce a již 24. února 1923 podána žádost za povolení občanské školy, již vypracoval zdejší učitel Josef Lhota. Žádost ta opírala se: 1) o velikou vzdálenost naší obce od nejbližších občanských škol, 2) o veliký počet dětí z místa a z okolí školy vyšší navštěvujících a je přeplňujících, 3) o přirozené středisko a dobrou komunikaci Zásady pro všechny sousední obce, 4) o velkou poplatnost naší obce, 5) o blízké sousedství velkých českých menšin, 6) o rozkvět průmyslu a obchodu ve zdejší obci.

 

VLASTNÍTE STARÉ FOTOGRAFIE? PŮJČTE NÁM JE K  OSKENOVÁNÍ. DĚKUJEME.