Kotva

Kancelář: 483 385 182

 

Ředitel: 737 282 487

 

Zást. ředitele: 731 449 101

 

Sborovna I. st. a družina: 

483 385 197, 733 178 452

 

Sborovna II. st.:

483 385 503

 

Školní jídelna:

483 390 192, 731 449 100

 

Rychlý kontakt
Sitemap
Mapa webu
A
A
A

Historie


Již v roce 1783 existovala v Zásadě jakási škola, neboť ji uvádí syřišťovský rodák major Ignác Bernt ve svých pamětech. Je tu psáno doslova: "Protože měl můj otec mnohé styky se sousedními Čechy, musel jsem docházeti zmíněného roku do české školy v Zásadě."

     První škola v lepším smyslu slova založena v Zásadě však až 18. října 1810 vrchností navarovskou jako filiální škola farní školy držkovské. Ve zmíněném roce dosazen sem za prvního učitele držkovský školní pomocník Josef Rydval, jemuž sousedé slíbíli postaviti vbrzku novou školu. Než-li ke stavbě došlo, vyučoval řečený učitel půl roku v chalupě u Petříčků, půl léta na podlaze Janovy hospody a rok v chalupě u Martinů.

      Ke konci roku 1812 přikročili sousedé ke stavbě roubeného domku pro školu s jednou třídou a s jednou světnicí pro učitele na panském pozemku pod místní kaplí. Do této školy docházela 
po 56 let nejen všechna mládež místní, ale i děti ze Zbytků, z Beranů, z Loužnice, z Bratříkova, po čas také z východní části Huti, kteréžto obce tvořily tehdy jedinou školní obec. Jak ubohých vyučovacích výsledků bylo možno na této staré, dětmi přeplněné a pod kněžským dozorem jsoucí jednotřídky dosíci, patrno z fakt, že učitelé této školy byli sami ponejvíce beze všeho předběžného vzdělání, že směstnáno tu často až na 200 dětí a že ve třídě při vyučování prováděl mnohdy učitel své vedlejší zaměstnání, jež s vyučováním docela nesouviselo, jako psaní not, předení, tkalcování, sekání skla, ba i šindelářství.                  

     V roce 1876 postavena hlavně zásluhou tehdejšího starosty, předsedy místní školní rady a zároveň okresního starosty Jáchyma Hnídka nová školní budova se třemi 
učebnami a se dvěma byty pro učitele za obnos 13.549 zlatých rak. m. Stavbu prováděl stavitel František Vodseďálek z Držkova. Třetí třída povolena při zdejší škole od 1. září roku 1877. Vyučování v této nové škole nebylo zpočátku příliš odchylné od onoho ve škole staré, a to hlavně následkem skromných tehdejších požadavků na školu. Pokrok nastal teprve, když učitelé nezkoušení nahraženi vychovateli ve svém oboru vzdělanějšími. K dosavadním předmětům vyučovacím přibyla nejdříve mluvnice, pravopis a některé dovednosti, později také cvičení paměti a na vyšším stupni reálie, sloh, měřictví a tělocvik. V roce 1880 založena při zdejší škole letní tělocvična.

     Již v roce 1922 pojali někteří pokrokoví občané zdejší myšlenku vymoci zřízení smíšené občanské školy v Zásadě. Popudu toho ujala se ihned místní školní rada se zastupitelstvem obce a již 24. února 1923 podána žádost za povolení občanské školy, již vypracoval zdejší učitel Josef Lhota. Žádost ta opírala se: 1) o velikou vzdálenost naší obce od nejbližších občanských škol, 2) o veliký počet dětí z místa a z okolí školy vyšší navštěvujících a je přeplňujících, 3) o přirozené středisko a dobrou komunikaci Zásady pro všechny sousední obce, 4) o velkou poplatnost naší obce, 5) o blízké sousedství velkých českých menšin, 6) o rozkvět průmyslu a obchodu ve zdejší obci.

 

VLASTNÍTE STARÉ FOTOGRAFIE? PŮJČTE NÁM JE K  OSKENOVÁNÍ. DĚKUJEME.

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.