Slavnostní zahájení

školního roku 2020/2021

bude v úterý dne 1. září

od 7:30 do 8:15 hodin.

 

Vstup do školy

hlavním vchodem.

 

 

Mgr. Václav Horáček

ředitel školy

 

Rychlé aktuality
Kotva

Kancelář: 483 385 182

 

Ředitel: 737 282 487

 

Zást. ředitele: 731 449 101

 

Sborovna I. st. a družina: 

483 385 197, 733 178 452

 

Sborovna II. st.:

483 385 503

 

Školní jídelna:

483 390 192, 731 449 100

 

Rychlý kontakt
Sitemap
Mapa webu
A
A
A

Usnesení vlády ze dne 12.10.2020

Usnesením vlády ze dne 12. října 2020 se zavírá 1. i 2. stupeň základních škol v důsledku závažné epidemiologické situace.

 

Od 14.10. 2020 se zavádí distanční výuka na 1. i 2. stupni základní školy.

Veškeré informace o průběhu výuky dostali žáci dnes od třídních učitelek. 

Další informace k jednotlivým třídám budou uvedeny v sekci - třídy. 

Po dobu distanční výuky nebude v provozu školní jídelna.

 

Ošetřovné na dítě:

Nově - škola nevydává potvrzení o ošetřovném ani o uzavření školy. Zákonný zástupce potvrdí čestným prohlášením, že pěčuje o dítě z důvodu zavření školy, u zaměstnavatele či u příslušného úřadu. 

 

                                                                                                                     vedení školy

 

 

Usnesení vlády ze dne 8.10.2020

 

Usnesením vlády ze dne 8. října 2020 se na 2. stupni základních škol zavádí střídavá výuka.

 

V sudých týdnech bude navštěvovat školu 6. a 9. třída 12.10. až 16.10. 2020
V lichých týdnech 7. a 8. třída.

 

V týdnu 12.-16.10. zahájí distanční výuku 7. a 8. třída. 


Žáci na distanční výuce mají možnost stravování každý den od 11.30 do 12.00 hodin.
Žáci vstupují do školy hlavním vchodem.
Ke stravování se musí přihlásit u paní Hořčičkové, vedoucí školní jídelny,

do pondělí 7:00 hodin.

 

Také došlo ke změně v organizaci školního roku.

Ministr školství stanovil nový termín podzimních prázdnin.

Podzimní prázdniny proběhnou v termínu od 26.10 do 30.10. 2020

 

Veškeré informace obdrží žáci od třídních učitelek dne 9.10.2020

Informace týkající se probíhající distanční výuky u jednotlivých tříd, budou vždy uvedeny v sekci - třídy

 

                                                                                           9.10.2020 Mgr. Václav Horáček 

 

Na základě usnesení vlády ze dne 30.9.2020, č.958:

 

Zakazuje se zpěv v hudební výchově.

Zakazuje se Tělesná výchova na druhém stupni.

TV bude nahrazena pobytem venku.

 

Účinnost od 5.10.2020

 

Volby do školské rady

Vážení rodiče, v současné době potřebujeme dva nové členy z řad rodičů do školské rady. Prosíme, kdo by měl o tuto pozici zájem, kontaktujte ředitele školy do 30.9.2020.

                                                                            Děkujeme    

                                                                                            Petra Veverková 

 

 

Opatření k zajištění bezpečnosti ve škole

Vážení rodiče a žáci,

na základě rozhodnutí ministerstva zdravotnictví je od 10.9.2020 povinnost nosit roušky ve všech vnitřních prostorech. 

Prosíme tedy, aby si každý žák přinesl do školy alespoň 2 roušky.

 

 

                                                                                 Děkujeme za pochopení 

 

                                                                                                       

                                                                                                                       Vedení školy

 

 

 

Z důvodu šíření nemoci Covid - 19 a zajištěním bezpečnosti našich žáků a zaměstnanců školy přistupujeme k následujícím opatřením:

Do budovy školy je zakázán vstup všem osobám mimo žáky a zaměstnance školy.

1) Při příchodu do školy je žák povinen v prostorách šatny použít dezinfekční prostředek.

2) Ve třídách používají žáci po omytí rukou jednorázové papírové osušky.

3) Po návštěvě toalet je žák povinen použít dezinfekčního prostředku ze stojanu nebo lahvičky ve třídě.

4) Před vstupem do jídelny je žák povinen použít dezinfekčního prostředku ze stojanu nebo dezinfekčního          prostředku z malé lahvičky ve třídě.

5) O přestávkách žáci zůstávají ve svých třídách.

   Je přísně zakázáno navštěvovat jiné třídy.

                                                                                Vedení školy

 

Slavnostní zahájení školního roku 2020/2021 proběhlo v budově školy v úterý dne 1. září 2020.

V 1.třídě jsme slavnostně přivítali mnoho nových žáků a žákyň. Věříme, že se jim zde bude líbit a budou do naší školy chodit s radostí.

 

Budování nových tříd

Projekt 

REKONSTRUKCE PŘÍRODOVĚDNÉ UČEBNY V MZŠ ZÁSADA

 je spolufinancován Evropskou unií.

 

V současné době vznikají stavební úpravou dvě nové třídy, díky vysoutěženému dotačnímu titulu MĚSTYSEM ZÁSADA.

V kmenové třídě pro žáky 8.třídy jsou již téměř všechny práce hotové a od září zde bude probíhat běžná výuka.. Samostatná přírodovědná učebna s novým osvětlením a speciálním vybavením bude dokončena během podzimu. 

 

 

Kultivace školní zahrady

Během letních prázdnin byla upravena školní zahrada

Více v sekci fotogalerie.

 

 

 

Slavnostní ukončení školního roku

V pátek 26.6.2020 jsme slavnostně ukončili školní rok 2019-2020.

 

Všem žákům přejeme hezké prázdniny.

 

S devátou třídou jsme se tentokrát mohli rozloučit pouze ve třídě. 

 

 

Tak ať se Vám, deváťáci, od září na nových školách daří!

 

Informace zveřejňované zde v sekci škola ve školním roce 2019-2020 jsou k nahlédnutí na následujícím odkaze: 

PDF souborInformace ze sekce Škola 2019-2020