Na základě opatření Vlády ČR

bude od 11. 5. 2020 umožněna

osobní přítomnost žáků 9. ročníků

pro účely přípravy na přijímací

zkoušky.

 

Od 25.5.2020 základní školy

zajišťují vzdělávací aktivity

pro žáky 1. až 5. ročníku.

 

Pro aktuální informace sledujte

webové stránky naší školy.

 

Mgr. Václav Horáček

ředitel školy

 

Rychlé aktuality
Kotva

Kancelář: 483 385 182

 

Ředitel: 737 282 487

 

Zást. ředitele: 731 449 101

 

Sborovna I. st. a družina: 

483 385 197, 733 178 452

 

Sborovna II. st.:

483 385 503

 

Školní jídelna:

483 390 192, 731 449 100

 

Rychlý kontakt
Sitemap
Mapa webu
A
A
A

Kultivace školní zahrady

Během letních prázdnin probíhá úprava a úklid školní zahrady.

Více v sekci fotogalerie.

 

 

Slavnostní ukončení školního roku

 

V pátek 26.6.2020 jsme slavnostně ukončili školní rok 2019-2020.

 

Všem žákům přejeme hezké prázdniny.

 

S devátou třídou jsme se tentokrát mohli rozloučit pouze ve třídě. 

 

 

Tak ať se Vám, deváťáci, od září na nových školách daří!

 

 

Vyhlášení volných dnů pro žáky

 

Podle §24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů,

vyhlašuji volné dny pro žáky z organizačních důvodů v termínu 29. - 30. 6. 2020.

 

Mgr. Václav Horáček - ředitel školy

 

 

 

Informace k předávání vysvědčení

Předávání vysvědčení proběhne 26.6. 2020. Dle pokynu MŠMT, mohou pro vysvědčení přijít všichni žáci školy. Škola se mimořádně otevře v 7:15. V tento čas si svou třídu vyzvedne třídní učitelka a společně se přesunou do třídy. Předpokládané ukončení v 8:00. 

Informace pro žáky, kteří nenavštěvují v současné době školu. Je nutné přinést podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků onemocnění. 

 

Mgr. Petra Veverková 

 

Informace k znovuotevření školy

 

Konzultace pro 2. stupeň ZŠ od 8. 6. 2020

 

Žáci musí přinést do školy podepsané čestné prohlášení, bez něj nebudou vpustěni do budovy školy. 

Seřadí se na připravených stanovištích dle tříd, kde si je vyzvedne pedagog.

 

Harmonogram: 

ČAS

 

Po

Út

St

Čt

9:15 -10:45

6.skupina

ČJ

M

AJ

 

 

Mgr. Živná

Mgr. Míšková

Mgr. Černý

Mgr. Ochranová

9:15 -10:45

8.skupina

M

AJ

ČJ

 

 

Ing. Smištíková

Mgr. Ochranová

Mgr. Živná

Mgr. Míšková

9:15 -10:45

9.skupina

AJ

ČJ

M

 

+ 7.skupina

Mgr. Ochranová

Mgr. Živná

Mgr. Míšková

Ing. Smištíková


Provoz školy od 25. 5. 2020

 

Skupiny žáků 1.stupně

 

Začátek dopoledních aktivit je v 7:00. Žáci se seřadí na jednotlivých stanovištích (dle skupin) před školou. Čekají na příchod paní učitelky. Postupně s paní učitelkou se přemístí do třídy. Kde budou probíhat aktivity.

Jednotlivé skupiny se vystřídají v jídelně během dopoledního bloku.

Konec dopoledního bloku je ve 12:30 pro skupiny 3, 4, 5. Skupiny 1 a 2 mají odpolední aktivity. 

 

Dny

Skupiny

 

Předmět

Čas

Vyučující

Po až Pá

Skupina 1

1.blok

Dopolední aktivity

7:00 - 11:10

Mgr. Hradecká

 

 

2.blok

Odpolední aktivity

11:10 -15:45

Kozlovská

 

Skupina 2

1.blok

Dopolední aktivity

7:00 - 11:10

Mgr.Abrahamová

 

 

2.blok

Odpolední aktivity

11:10 -15:45

Machulová

 

Skupina 3

1.blok

Dopolední aktivity

7:00 -12:30

Mgr.Schmidtová

 

Skupina 4

1.blok

Dopolední aktivity

7:00 -12:30

Mgr. Mičková

 

Skupina 5

1.blok

Dopolední aktivity

7:00 -12:30

Mgr. Báčová

 

 

 

Konzultace žáků 9. třídy k přijímacím zkouškám od 11. 5. 2020

 

Budou probíhat v pondělí a v pátek vždy od 9:10 do 12:35.
Příchod a odchod žáků je přizpůsoben příjezdům a odjezdům autobusů.

Dny

 

Předmět

Čas

Vyučující

Po a Pá

1.blok

Matematika

9:10 - 10:40

Ing. Smištíková

Po a Pá

2.blok

Český jazyk a literatura

11:05 – 12:35

Mgr. Míšková

 

 

 

Vážení rodiče,

 

v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 bude od 11. 5. 2020

umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky.

 

Základní školy zajišťují vzdělávací aktivity dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví pro žáky 1. až 5. ročníku základní školy od 25. 5. 2020

 

Podrobné informace jsou uvedeny ZDEPDF souborInformace k znovuotevření školy (Velikost: 389.93 kB)

 

V případě jakýchkoli dotazů ohledně školy, potvrzení atd. kontaktuje prosím pana ředitele Mgr.V. Horáčka na tel. 737 282 487

 

 

 

Výsledky zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2020/21

 

Registrační číslo

Výsledek zápisu

RIGNH

Zapsán do 1. ročníku

MMYMZ

Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok

ZPW4C

Zapsán do 1. ročníku

XXNCK

Zapsán do 1. ročníku

KTCJJ

Zapsán do 1. ročníku

IVRJT

Zapsán do 1. ročníku

712MR

Zapsán do 1. ročníku

HRW8B

Zapsán do 1. ročníku

IRGTD

Zapsán do 1. ročníku

OUFQ0

Zapsán do 1. ročníku

IV1K0

Zapsán do 1. ročníku

73RE8

Zapsán do 1. ročníku

HZSII

Zapsán do 1. ročníku

SBYTD

Zapsán do 1. ročníku

0XNTE

Zapsán do 1. ročníku

3YC4C

Zapsán do 1. ročníku

7IPGR

Zapsán do 1. ročníku

TLGU0

Zapsán do 1. ročníku

D9Z5G

Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok

EJ2O7

Zapsán do 1. ročníku

4VQ9U

Zapsán do 1. ročníku

0A1MV

Zapsán do 1. ročníku

BDBUX

Zapsán do 1. ročníku

AXT4Y

Zapsán do 1. ročníku

2TEF2

Zapsán do 1. ročníku

 

 

1.5.2020

 

 

Hodnocení žáků ve 2. pololetí 2019/2020

 

Dne 27. 4. 2020 vydalo MŠMT ČR Vyhlášku č. 211/2020 Sb o hodnocení žáků

v 2. pololetí 2019/2020.

Postup hodnocení je uveden na webu MŠMT zde.

Shrnutí:

1. Na vysvědčení se uvede „nehodnoceno“ pouze tehdy, není-li žádný podklad pro hodnocení a žák nebyl hodnocen též na konci 1. pololetí

2. Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení 2019/2020 zohlední:

a) podklady pro hodnocení od 1. 2. do 10. 3. 2020

b) podpůrné podklady pro hodnocení získané v době výuky na dálku

c) podpůrné hodnocení výsledků žáků za 1. pol. 2019/2020

V bodě b), tj. za období o vzdělávání na dálku během uzavření škol se zohlední snaha žáků o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku a odevzdávání úkolů a výstupů

 

Mgr. Václav Horáček

 
 
 
I přes nepříznivou dobu se žáci mají na co těšit. Finišuje úprava našeho hřiště a již se všichni těšíme, až budeme moci na hřiště společně vyběhnout.

 

Informace k zápisu do 1.třídy pro školní rok 2020/2021

 

Vážení rodiče,

zápis do 1. ročníku naší školy probíhá elektronickou formou 

od 15. 4. 2020 do 30. 4. 2020.

 

Všechny potřebné informace a postup elektronického přihlášení najdete zde:

PDF souborInformace k zápisu do 1.třídy pro školní rok 2020-2021 (Velikost: 378.95 kB)

 

V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte.

Těšíme se na Vás a to hlavně, až se s Vámi a Vašimi dětmi setkáme osobně.

Mgr. Václav Horáček a Mgr. Petra Veverková

 

Dopis ředitele školy pro rodiče

 

Vážení rodiče,

 

Společně jsme zatím prožili již několik týdnů v karanténě. Jsem velmi rád, že mám tolik „nových učitelů a učitelek.“ Věřte, že chápu vaši složitou situaci a tak, bych se s vámi chtěl podělit o několik postřehů.

V současné době máme asi, tak 4 kategorie žáků a rodičů

 

1 kategorie - žáci by chtěli více učiva

2 kategorie - žáci s rodiči zvládají

3 kategorie - žáci s rodiči, vše nemohou zvládnout a je to pochopitelné, při zatížení rodiny, existenčních starostech a vytížení, ale snaží se vše plnit

4 kategorie - žáci ani rodiče, kteří bohužel se školou nekomunikují

 

Věřte, že s učitelkami neustále probíráme, zatížení, apeluji na ně, aby se věnovali především opakování a jistě to cítíte i vy. Musím říci, že paní učitelky odvádějí výbornou práci, ale jednohlasně říkají, že by byly rády ve škole s vašimi dětmi.

 

U nejvyšší třídy se prosím, zaměřte na páteřní předměty, potřebné pro přijímačky, to je pro vás důležité.

Neváhejte se na cokoliv zeptat vyučujícího, paní učitelky budou velmi rády za zpětnou vazbu.

 

Samozřejmě, že i ředitelství školy je vám plně k dispozici.

 

Velmi Vám děkuji za pomoc a pozdravujte ty svoje ratolesti.

Věřím, že společně to zvládneme, a těším se na dobu normálu pro Vás, pro žáky, pro školu, pro svět.

 

S pozdravem

Mgr. Václav Horáček

ředitel školy

 

 

Uzavření školy

Vážení rodiče,


opatřením Ministerstva zdravotnictví jsme nuceni uzavřít školu, družinu i školní jídelnu. Jelikož se jedná o velmi dlouhou dobu, učitelé Vám budou k dispozici elektronickou formou komunikace. Na stránkách školy jsou uvedeny mailové adresy (viz. níže). Nebojte se na učitele obrátit s jakýmikoliv dotazy, které souvisí s výukou.


Dále Vás tímto žádáme, abyste sledovali webové stránky školy a jednotlivé třídy, kde budou zveřejněny výukové zdroje a úkoly.

 

Ošetřovné: V souvislosti s rozhodnutím vlády o uzavření základních, středních i vysokých škol informuje ČSSZ o nároku na ošetřovné, které mohou rodiče dětí čerpat, pokud v důsledku tohoto rozhodnutí zůstanou doma s dítětem mladším 10 let. Potvrzený formulář pro Vašeho zaměstnavatele si můžete vyzvednout u pana ředitele. 16. 3. – 20. 3. 2020 od 9:00-10:00 ve škole.

 

Děkujeme

 

Kontakty

 

jméno

Výukové předměty

kontakt

Mgr. Horáček Václav

Ředitel

skola@mzszasada.cz

Mgr. Veverková Petra

Zást. ředitele

pveverkova@mzszasada.cz

Mgr. Abrahamová Zdenka

Uč. 1. stupně   

zabrahamova@mzszasada.cz

Mgr. Báčová Jana

INF,DIG,PSI,HV,TV,

jbacova@mzszasada.cz

Mgr.Černý Petr

M

e.cerna@seznam.cz

Mgr. Černá Eva

Z, VO

e.cerna@seznam.cz

Mgr. Hradecká Zuzana

Uč. 1. stupně

zhradecka@mzszasada.cz

Mgr. Mičková Martina

Uč. 1. stupně

mickova.martina@post.cz

Mgr. Míšková Ivana

ČJ, D

imiskova@mzszasada.cz

Mgr. Ochranová Jana

AJ, D

jochranova@mzszasada.cz

Slavíková Petra

školní asistentka

pslavikova@mzszasada.cz

Mgr. Schmidtová Ivana

Uč. 1. stupně

iva.schmidt@seznam.cz

Ing. Smištíková Iva

M, F

ismistikova@mzszasada.cz

Mgr. Živná Eva

CH,PŘ,F, výchovná poradkyně

ezivna@mzszasada.cz

Hnídková Marcela              NJ                                            ales.hnidek@volny.cz

 

 

 

Mimořádné opatření 

 

Na základě opatření Vlády ČR se zakazuje osobní přítomnost žáků na základních, středních školách a univerzitách od středy 11. 3. 2020 do odvolání. Z tohoto důvodu se ruší výuka od 16. 3. 2020 i na naší škole do odvolání.

 

Pro aktuální informace sledujte webové stránky naší školy.

 

                                                       Mgr. Václav Horáček - ředitel školy.

 

 

 

 

Žádost o spolupráci

 

Vážení rodiče,
vzhledem k blížícím se jarním prázdninám Vás chci požádat o spolupráci:
1) Pokud jedete do zahraničních lokalit (severní Itálie, Rakousko, Německo apod.), sdělte tuto skutečnost třídní učitelce.
2) Po návratu z těchto lokalit zvažte 14-denní karanténu pro svoje dítě.
                                                                                                                                     
  Mgr. Václav Horáček – ředitel školy
 
 
 

 

Posilujeme bezpečnost školy

 

Během února se podařilo škole z ušetřených peněz pořídit videotelefony pro vstup do školy. Především pro školní družinu je to velice důležité, neboť při žádosti o uvolnění žáka z družiny, obě vychovatelky vidí obličej dospělého a nespoléhají tak, jen na hlas. Snímací obrazovky jsou v obou družinách ve sborovně a v ředitelně. Jsme rádi, že přibyl další bezpečnostní prvek.

 

 

Výsledky čtvrtého hlasovacího týne

Vítěz týdne je: Lasagne s mletým masem 

 

 

Výsledky třetího hlasovacího týdne

Vítěz týdne je: Vepřové s bramborovým knedlíkem a špenát.

 

Výsledky druhého hlasovacího týdne

Vítěz týdne je: Hovězí, svíčková omáčka, houskový knedlík

Výsledky prvního hlasovacího týdne:

Tortilla s kuřecím masem a česnekových dipem se 70 body z celkových 123

 

Velká soutěž o nejlepší jídlo

Druhý ročník soutěže o nejlepší jídlo zahájen! Všichni žáci, kteří chodí na oběd, budou mít možnost vhodit svůj žeton do hlasovacích válců a tím dát svůj hlas jídlu, které mu za týden nejvíce chutnalo.
Soutěž poběží celý měsíc únor a v březnu bude jeden týden jídelníček sestaven z vítězných jídel.

 

 

Dobrá zpráva

V pátek 17.1.2020 úspěšně proběhla kolaudace multifunkčního hřiště školy. Těšíme se na jaro, kdy budeme moci vyběhnout na nové hřiště. 

 

 

Vítězství žáka naší školy Martina Tilera v okresních přeborech mládeže ve stolním tenisu

 Jablonecký okresní svaz stolního tenisu a oddíl stolního tenisu TJ- Bižuterie pořádal na Gymnáziu Dr. Antona Randy v Jablonci nad Nisou v sobotu dne 18.01.2020 turnaj.

Gratulujeme Martinovi k vítězství v kategorii mladších žáků!

 

 

Vánoční turnaj ve stolním tenise a vánoční dílny

Ve čtvrtek 12. prosince jsme ve škole odpoledne pořádali hned dvě akce. Ve 14 hod. byl v tělocvičně školy zahájen turnaj ve stolním tenise, kterého se zúčastnili žáci z 5.-8. třídy. Od 15 hodin se konaly vánoční dílny.

Jsme rádi, že na obě akce do školy přišlo mnoho dětí i rodičů.

 

Zpívání u stromečku

1. prosince bylo sváteční zpívání v Zásadě pod stromečkem.

Nikdo nevěřil, že děti, které nacvičovaly ve škole, všechny přijdou i ke stromečku. Opak byl pravdou. Přišlo na 70 dětí, což je téměř polovička naší školy.

Moc bychom chtěli všem žákům a pedagogům, kteří se podíleli na přípravě a následně zpívali pod stromečkem poděkovat.

         Mgr. Petra Veverková                                        Mgr.Václav Horáček

         zástupce ředitele školy                                       ředitel školy

 

15. 11. 2019 Ukončení sběru papíru

Upozorňujeme všechny občany, že v pátek dne 15.11.2019 byl ukončen sběr papíru na naší škole pro tento kalendářní rok.  

Stavba pokročila, trávník je položen

 

 Máme další učebnu vybavenou dataprojektorem.

 

Stavba hřiště úspěšně pokračuje

 

 

Zahájení stavby multifunkčního hřiště

 

Přehled kroužků na rok 2019/20

Nabídka kroužků 2019/20

název

den

čas

platba pololetí

platba + přihlášky

Vaření               (od 2.třídy)

čtvrtek  v lichém týdnu

12.30-14.00

600,-

Mgr. Abrahamová

Gymnastika      (3.-5.třída)

středa

13.00-14.00

300,-

Mgr. Hradecká

Angličtina pro 1.třídu

středa

12.00-12.45

400,-

Angličtina pro 2.třídu

pátek

12.00-12.45

400,-

Flétna               (2.-3.třída)

úterý

12.30-13.15

300,-

Mgr. Schmidtová

Šikovné ruce        (1.-4.třída)

čtvrtek v sudém týdnu

12.30-14.00

500,-

Mgr. Smištíková

Klub deskových her (4.třída)

středa

12.30-14.00

zdarma

Slavíková

Zdravověda       (od 5.třídy)

pátek

12.30-13.30

300,-

Mgr. Živná

Anglická konverzace s rodilými mluvčími (6.-9.třída)

středa

13.20-14.20

400,-

Mgr. Ochranová

Nový rozvrh hodin platný od 16.9.2019

Od 16.9.2019 dochází ke změně rozvrhu hodin. Je upraven časový plán hodin.

Časový plán výuky  od 16.9.2019

 

1.hodina

2.hodina

3.hodina

4.hodina

5.hodina

6.hodina

7.hodina

8.hodina

7:30-8:15

8:25-9:10

9:35-10:20

10:30-11:15

11:25-12:10

12:20-13:05

13:05-13:45

13:45 – 14:30

 

Slavnostní zahájení školního roku 2019/2020

 Našim prvňáčkům přejeme spoustu úspěchů a šťastné vykročení do školních let. 

 

Bezpečně do školy

Od září mohou žáci využívat nově vybudovaný chodník, který vede od autobusové zastávky přímo ke vchodu do šaten. 

 

Ohlédnutí za Školní akademií

 

Ve středu dne 26.6.2019 jsme v zásadské sokolovně uspořádali školní akademii. Máte-li chuť si připomenout hezkou atmosféru a pěkná vystoupení žáků školy, podívejte se do naší fotogalerie. 

Děkujeme Tělocvičné jednotě Sokol Zásada za přípravu a poskytnutí sálu. Jsme rádi, že si do sokolovny našlo cestu mnoho rodičů, prarodičů a kamarádů našich žáků.