Kotva

Kancelář: 483 385 182

 

Ředitel: 737 282 487

 

Zást. ředitele: 731 449 101

 

Sborovna I. st. a družina: 

483 385 197, 733 178 452

 

Sborovna II. st.:

483 385 503

 

Školní jídelna:

483 390 192, 731 449 100

 

Rychlý kontakt
Sitemap
Mapa webu
A
A
A

2. třída


Milí žáci,

měsíc prosinec bude nabitý překvapeními, které vám zpříjemní čekání na Ježíška. Sejdeme se na Vánočních dílničkách, utužíte si přátelské vztahy v rámci Preventivního programu "Jsme parta", pak společně se školčaty zazpíváme na Rozsvěcení vánočního stromu v Zásadě, navštíví nás ve třídě Mikuláš s čerty a anděly, shlédneme divadelní představení u nás ve škole a poslední den před Vánočními prázdninami oslavíme společně na třídní besídce. A chystá se i jedno překvapení, o kterém zatím nebudu psát. K tomu se také budeme učit: Agáta nachystala Význam slov, Matýsek další počítání s přechodem desítky a rýsování přímých čar podle pravítka a Oskar kromě povídání o rodině i nějaké zajímavosti o svátku Mikuláše a Štědrém dni :-)

Vaše paní učitelka Zdena Abrahamová

                                      

 
    
  

 

Měsíční plán:

 

Datum:

Akce:

Platba

29.11. 

 

Vánoční dílničky

od 15:30

dle výrobku

1.12.

Preventivní program " Jsme parta, putování pouští".

9:35 - 11:15

---

neděle 3.12. 

Pěvecké vystoupení k rozsvěcení stromečku v Zásadě, začátek v 16 h

SRAZ ÚČASTNÍKŮ V 15:45 

---

5.12.

Mikuláš ve škole

---

12.12.

Divadlo ve škole

9:00 - 9:45

60 Kč 

(platbu prosím do 11.12)

22.12.

Třídní besídka

9:35 - 11:15

---

23.12.2023 - 2.1.2024

Vánoční prázdniny

(do školy se jde 3.1.2024)

 

 

 

Výuka:

Předmět 

Učivo 

Období

Matematika 

Matýskova matematika 4. díl

Aritmetika: Sčítání 4 +, 3 +, 2 +. Odčítání 14 - , 15 - , 16 -, 17 -, 18 -.

Slovní úlohy, příklady s proměnnou, grafy, obchodování. Příklady s jednotkou teploty.

Geometrie: kolik čar může procházet jedním bodem a kolik dvěma body současně. Osově souměrné obrazce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prosinec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Český jazyk

Učebnice ČJ 2. ročník

Mluvnice:  Význam slov - slova protikladná, souznačná, nadřazená, podřazená, souřadná, mnohoznačná, citově zabarvená. Slovo, slabika, hláska, písmeno. Dělení slov na konci řádku. Samohlásky, souhlásky. Psaní u/ú/ů.

Sloh: Porozumění textu.

Zelená čítanka - rozvíjení čtenářských dovedností (správné čtení, větná melodie, nadechování a pauzy při čtení, čtení předložkových vazeb). Čtení s porozuměním. (str. 40 - 60)

Oranžová čítanka - doplňkové čtení úryvků, rozvíjení čtenářských dovedností.

Písanka 1. díl - psaní malých a velkých psacích písmen, opakování z 1. ročníku (str. 26 - 40). Opis a přepis slov i vět.

 

MLUVNÍ CVIČENÍ - REFERÁT O PŘEČTENÉ KNIZE

(předem určený žák každou středu o hodině čtení, psaní)

4.10. Jára

11.10. Luci

18.10. Adélka 
25.10. Saša 
1.11. Ondra 

8.11. Tadeáš

15.11. Deborka

22.11. Vojtík

29.11. Matyáš

6.12. Nicolka

13.12. Elenka

20.12. Natálka

10.1. Viki

17.1. Filip

24.1. Tung (Toník)

Referát o knize. Natrénovat doma povídání o přečtené knize. Knihu přinést ukázat do školy.
1) Jak se kniha jmenuje?
2) Kdo je autor?
3) Kdo je ilustrátor?
4) Jaké jsou hlavní postavy?
5) O čem kniha vypráví - stručně.
6) Hlasité přečtení zajímavého úryvku - rozsah asi 10 až 12 vět.

 

Prvouka

Téma Rodina: já a moje rodina, pomáháme si, domáci zvířata, rodinné oslavy, Mikuláš, opakování a procvičování.

Téma Zima: počasí, den a noc, Vánoce.

Tělesná výchova

Pokud bude příznivé počasí, budeme na TV chodit ven bobovat nebo i bruslit. 

 

Výtvarná výchova

S sebou vybavený box z první třídy - tempery, vodové barvy, paleta, široký i tenčí plochý a kulatý štětec, kelímek, hadřík na otření do sucha, ubrus na lavici, voskovky, černá fixa, staré triko nebo zástěra jako ochranný pracovní oblek.

VŠE PROSÍM PODEPSAT.

Pracovní činnosti Nůžky (co zvládnou stříhat nejen papír, ale i látku), lepidlo tyčinku.

Etická výchova

Preventivní program na posílení sociálních vazeb ve třídě.

Základní komunikační dovednosti - žák se učí klást otázky, naslouchat odpovědím, rozlišovat vhodná/nevhodná (hrubá) slova ke komunikaci.

 

Hudební výchova

Rytmus - takt tříčtvrťový, dynamická znaménka p, mf, f. Nota půlová. Tleskání rytmických cvičení. Zpěv písně lidových (Stojí vrba ušatá, Štěstí zdraví pokoj svatý, Nesem vám noviny, Já malý přicházím), zpěv písně umělých (Píseň pro čerta) Nácvik vánočních písní k rozsvěcení stromečku.

 

 

2. třída

Vloženo: 10.11.2022 | Autor: Jana Báčová | Zobrazeno: 105x
Správnou vánoční náladu si navodili prvňáci návštěvou výstavy betlémů v zásadské sokolovně. Na ploše tanečního sálu jich bylo k vidění přes 200.

Celkem: 1 článek
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.