Kotva

Kancelář: 483 385 182

 

Ředitel: 737 282 487

 

Zást. ředitele: 731 449 101

 

Sborovna I. st. a družina: 

483 385 197, 733 178 452

 

Sborovna II. st.:

483 385 503

 

Školní jídelna:

483 390 192, 731 449 100

 

Rychlý kontakt
Sitemap
Mapa webu
A
A
A

1. třída

Milé prvňačky a prvňáci! Za dva měsíce, co chodíte do školy, už umíte číst jednoduché věty s probranými písmenky, zvládáte číst i počítat příklady se znamínky plus a mínus a už poznáte podle listů a větviček tři listnaté a tři jehličnaté stromy. Také víte, co znamená, když se řekne že Bez práce nejsou koláče. Držím vám palce, ať se vám práce daří!

paní učitelka Zdenka Abrahamová

 

                                   Samostatná práce prvňáčků. Jsou to šikulky. 

Měsíční plán 

Datum:

Akce:

Platba

30.11.

4. hodina - Eko program (ve škole)

---

7.12.

Vánoční dílničky 15:30 - 17:30

 

 

 

Výuka

Předmět 

Učivo 

Období

Matematika 

Aritmetika

 • Počítání předmětů v souboru, vytváření souborů v počtu do 5
 • Vyvození čísla 0, numerace v oboru 0 – 5
 • Porovnávání čísel v oboru 0 – 5
 • Psaní číslic 5, 0
 • Sčítání a odčítání v oboru 0 – 5
 • Orientace na číselné ose, zobrazování čísel na ní
 • Rozklad a sklad čísel
 • Určení chybějícího druhého sčítance v příkladu (dopočítání)
 • Doplňování posloupnosti tvarů a barev
 • Obchodování
 • Orientace v čase, určování celých hodin

Geometrie

 • rozeznávání, pojmenování a vymodelování základních rovinných útvarů, hledání jejich reprezentace v realitě

(M1, str. 40 – 56)

 

 

 

 

LISTOPAD

 

 

 

 

 

 

Český jazyk

Čtení

 • Hláska a písmeno P
 • Hláska a písmeno U, I
 • Malá písmena
 • Opakování. Hláska a písmeno T
 • Hláska j, i a písmeno J,Y

(Živá abeceda str. 44 – 56, Slabikář 1 str. 2 – 15)

Psaní

 • Dolní klička, horní zátrh, dolní zátrh
 • Dolní zátrh, opakování cviků. Psací i.
 • Psací i, u, e
 • Psací l

(Uvolňovací cviky str. 23 – 29, Písanka 1 str. 1 – 11)

Prvouka
 • Podzim - živočichové v lese. Ptáci stěhovaví a stálí. Procvičování a opakování tématu Podzim.
 • Rodina – rodina, členové rodiny, příbuzenské vztahy v rodině, soužití v rodině, emoce – radost, domácnost, vzájemná pomoc členů rodiny, základní seznámení s vývojem člověka, dětský pokoj, domácí práce, péče o domácnost
 • Zima – roční období a charakteristika zimy, proměny přírody v zimě

(Oskarova prvouka str. 18 – 25)

Tělesná výchova

V případě vlídného počasí budeme chodit ven na školní hřiště - potřebovat budou sportovní obuv, oblečení na ven. Pokud se počasí pokazí, tak do tělocvičny je vyžadována obuv se světlou podrážkou a sportovní oblečení. Dlouhé vlasy musí být učesány do culíku apod., nesmějí vlát navolno. Pokud mají dívky náušnice s poměrně volným zavěšením v uších, u kterých by hrozilo zachycení a poranění při  pohybu v TV, prosím doma o jejich sundání v den, kdy bude TV.

 

Výtvarná výchova Pastelky, fixy, tempery. Ubrus na lavici, raději pracovní zástěru nebo triko.
Pracovní činnosti Nůžky, lepidla v tyčince a tekutý Herkules. Ubrus na lavici.
Etická výchova

Následky lži. téma Lež má krátké nohy.

Slova PROMIŇ, PROSÍM, DĚKUJI.

Ztišení a naslouchání druhému.

Rodina - Kdo patří do mé rodiny.

Rodičovská láska

Hudební výchova  

 

1. třída

Vloženo: 10.11.2022 | Autor: Jana Báčová | Zobrazeno: 12x
Správnou vánoční náladu si navodili prvňáci návštěvou výstavy betlémů v zásadské sokolovně. Na ploše tanečního sálu jich bylo k vidění přes 200.

Celkem: 1 článek
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.