Kotva

Kancelář: 483 385 182

 

Ředitel: 737 282 487

 

Zást. ředitele: 731 449 101

 

Sborovna I. st. a družina: 

483 385 197, 733 178 452

 

Sborovna II. st.:

483 385 503

 

Školní jídelna:

483 390 192, 731 449 100

 

Rychlý kontakt
Sitemap
Mapa webu
A
A
A

2. třída

Milí žáci, přeji Vám hezký školní rok. Mgr. Martina Mičková

Měsíční plán 

Datum:

Akce:

Platba

 

 

 
     
     
     

 

Výuka

Předmět 

Učivo 

UČ str.

PS str

Písanka

str.

Matematika 

prosinec

Vyvození čísel v číselném oboru 0 - 100

porovnávání desítek

Sčítání a odčítání desítek

Počítání s desítkami

Písemné sčítání a odčítání bez přechodu desítky

Obchodování

 

Geometrie:

- vzájemná poloha bodu a přímky

- přímka

 

8 -19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4 - 9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Český jazyk

Prosinec

Slovo, slabika, hláska a písmeno

- dělení slov na konci řádku

- hláska, písmeno

- samohlásky

- psaní u, ú, ů 

- dvojhlásky

- souhlásky

 

Slohová cvičení:

- volný námět

 

 

Čtení:

Zima přebírá vládu

 

Psaní:

opakování:

- g, G,I? J? H? K? P? B

 

45 - 52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52 - 56

 

 

 

26 - 31

 

31- 36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prvouka

prosinec

Rodina

Zima

 

26 - 31

32 -34

   
Tělesná výchova

Látková taška (pytel), tepláky, mikina, obuv na ven, obuv

do tělocvičny se světlou podrážkou

     
VV + PČ Ubrus,kelímek na vodu, štětce, tempery (paleta) nebo vodovky, pastelky, voskovky, tužka č. 1, lepidlo, nůžky, modelína      

 

2. třída

I žáci 1. třídy se účastnili 13.5.2022 Dne Země.

Celkem: 1 článek
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.