Kotva

Kancelář: 483 385 182

 

Ředitel: 737 282 487

 

Zást. ředitele: 731 449 101

 

Sborovna I. st. a družina: 

483 385 197, 733 178 452

 

Sborovna II. st.:

483 385 503

 

Školní jídelna:

483 390 192, 731 449 100

 

Rychlý kontakt
Sitemap
Mapa webu
A
A
A

1. třída

Vážení rodiče, z důvodu zvýšení výskytu respiračních onemocnění žádáme rodiče, aby zvážili zdravotní stav svého dítěte, vzhledem k ostatním zdravým spolužákům.

Více informací čtěte v sekci Škola.

 

 

Měsíční plán

Datum:

Akce:

 

.    
   

 

   

 

 

Výuka 

Předmět  

Učivo  

 

Český jazyk  

leden

Hláska a písmeno Š,R

Dvjhlásky OU, AU, EU

Malá tiskací písmena

 

Písanka

Psací t, j, y, n, v

 

str. 39 - 56 

 

 

 

str. 38 - 56

Matematika  

leden

Vyvození čísel 8,9

Porovnávání čísel 0 -9

Rozklad a sklad čísel

Orientace na číselné ose, zobrazování čísel na ní

Určení chybějícího druhého sčítance v příkladu

Rozeznávání, pojmenování a vymodelování základních rovinných útvarů, hledání jejich reprezentace v realitě

 

str. 20 - 38

 

Člověk

a jeho svět 

leden

Člověk

- lidské tělo

- hygiena a zdraví

- výživa a denní stravovací režim

- denní režim

- příprava pokrmů, stolování

- nemoc, úraz, přivolání první pomoci

- emoce - smutek

- zdraví, posilování zdraví

 

str. 35 - 42

TV 

 Cvičení venku - nutný vhodný oděv a obuv 

 

HV 

Písně: Šel zahradník do zahrady, Adámku náš, Když jsem jel do Prahy Já jsem z Kutné Hory

Hudební nástroje: kontrabas,klarinet, trubka, pikola, harfa.Vysoké a nízké tóny. Rychle a pomalu.

 

VV 

 Malba, kresba, vymalovávání 

 

ETV 

 Oslovení křestním jménem

Vhodné formy pozdravu

Jednoduchá komunikační pravidla ve třídě

Vhodné formy vyjádření prosby, vděku a omluvy 

 

ČP 

 Práce s papírem, drobným materiálem, modelínou

 

 

Chyba V této kategorii není žádný článek
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.