Kotva

Kancelář: 483 385 182

 

Ředitel: 737 282 487

 

Zást. ředitele: 731 449 101

 

Sborovna I. st. a družina: 

483 385 197, 733 178 452

 

Sborovna II. st.:

483 385 503

 

Školní jídelna:

483 390 192, 731 449 100

 

Rychlý kontakt
Sitemap
Mapa webu
A
A
A

2. třída

Dobrý den, vážení rodiče, Děti se už celkem úspěšně adaptovaly na školu, pokračujeme tedy ve výuce jako běžně. V tomto týdnu si napíšeme pololetní opakování z českého jazyka a matematiky, diktát tentokrát vynecháme. Přeji všem klidný týden.

Mgr. Jitka Joklová, tř.učitelka

 

2.tř. - týdenní plán            Člověk              17.-21.1.2022

 

 

 

 

Čtení

gramatika

Společné čtení v knížce Školní strašidlo

 • kontroluji porozumění textu, povídáme si o tom, co jsme přečetli.
 • Ps2 : str.2-5 – opakování učiva, psaní i/í po měkkých souhláskách
 • Ke konci týdne si napíšeme pololetní opakování
 • ČÍTANKA STR. 84-93 – vybíráme si texty

 

Psaní

 

 • písanka -  dokončíme sešit č. 1, načneme druhý díl – 1.str.

 

 

MA

 

 Stále opakujeme sčítání a odčítání do dvaceti,  počítání do sta –  sčítání desítek, odčítání desítek,

nové učivo: počítání se závorkou, opakované sčítání stejného sčítance –-příprava na násobení, písemné sčítání pod sebou.

ps. str. 29-32

V průběhu týdne si děti napíšou pololetní opakování z probraného učiva

 

 

ČS

 

Nové téma: naše tělo, zdraví, nemoc a úraz – ps.str.42-44

 

 

 

Dokončíme koláž „Můj svět“

 

TV

 

HV

 

 

AJ

 

 

Informace pro rodiče

 

 

Gymnastika -  nácvik na přeskok přes kozu, kotoul vpřed, přihrávky

 

poslech – W.A. Mozart

opakujeme: Zimní, Kalamajka – s tanečkem

 

 Procvičujeme: My family, he is , she is + nové téma: přídavná jména: young/old, slim/fat, short/ high,

 

Stále s dětmi procvičujte čtení, ptejte se, na obsah. Při psaní veďte děti ke zpětné kontrole textu. Soustřeďte se především na dlouhé slabiky a psaní dvouhlásek.

 

Ráda bych si udělala přehled, zda máte možnost dětem sehnat nebo zapůjčit (pokud nemají vlastní) brusle. Jestli nám ještě bude přát počasí a na hřišti znovu obnoví kluziště, ráda bych s dětmi vyrazila. Napište mi, prosím, během tohoto týdne, jak jste na tom J. Děkuji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.tř. - týdenní plán           Člověk        10.1. – 14.1.2022

 

 

Čtení

gramatika

 

 •  Společné čtení v nové čítance  str.70-75  důraz na výrazné, hlasité čtení, intonace ve větě, otázky k textu

            

Společné čtení v knížce Školní strašidlo

 

 • Ps. str. 47-49 Pololetní opakování – opakujeme a připravujeme se na test,
 • PS 2. díl – str. 1-3
 • učebnice str. 62-63 – psaní i/í po měkkých souhláskách
 • ve středu si napíšeme diktát  - uč. str. 60/14 a

 

 

Psaní

 

 • písanka str. 38 - 40

 

 

 

Matematika

 Pracujeme v novém sešitě Ma 5:

 Pokračujeme na str. 23-29:počítáme po desítkách do 100, učíme se postup při písemném sčítání a odčítání, postupné odečítání  s přechodem desítky

Společně vyřešíme některé příklady z matematických olympiád

 

 

Prvouka,

 

 Lidské tělo a jeho části – pojemnováváme, ukazujeme na sobě,

ukážeme si kostru člověka a pojmenujeme některé její části – jejich význam.

 denní režim – ps str. 41-42

 

 

 

 

 

Tvoření z papíru  - koláž k tématu „Můj svět“ - dejte dětem staré časopisy s obrázky k rozstříhání ( pokud máte)

 

Tělesná výchova

 

 

AJ

 

 

 

ETV

 

 

 

 

 odrazová cvičení, přihrávky míčem, opakování kotoulu vpřed.

přeskoky švihadla - známkuji

 

 

členové rodiny + she is/ he is

 

 

 

Hrajeme hry na zlepšení komunikačních dovedností a budování sebedůvěry. – můj svět ( žáci představí, co je baví, co umí, co mají rádi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.tř. - týdenní plán           Zima         3.1. – 7.1.2022

 

 

Čtení

Gramatika

 

 •  Společné čtení v nové čítance  str.60-70  důraz na výrazné, hlasité čtení, intonace ve větě, otázky k textu
 • Ps. str. 44-46 souhlásky tvrdé
 • učebnice str. 57-61(vybíráme si cvičení), napíšeme si diktát ze str. 60/14b - opět ve středu.

 

 

Psaní

 

 • Písanka str. 36-38

 

 

 

Matematika

 Pracujeme v novém sešitě Ma 5:

 pokračujeme na str. 16-21 :počítáme po desítkách do 100, učíme se postup při písemném sčítání a odčítání pod sebou, orientace v tabulce, opakujeme pojmy sčítanec, součet, menšenec, menšitel, rozdíl

Geometrie – přímka, body na přímce  a mimo ni, osová souměrnost

 

 

Prvouka

 

 

Živočichové v zimě, opakování: str. 35-39

 

 

ČP 

 

 

Stříhání a lepení pláště jehlanu – pomůcka pro požární prevenci

 

TV

 

AJ

 

 

 

ETV

 

 

 

 

 Odrazová cvičení, přihrávky míčem, opakování kotoulu vpřed.

přeskoky švihadla.

 

 

Dny v týdnu. What day is it today?

 

 

 

Hrajeme hry na zlepšení komunikačních dovedností a budování sebedůvěry.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.tř. - týdenní plán           Zima         20.12. – 22.12.2021

 

 

Čtení

gramatika

 

 •  Společné čtení v nové čítance  str.56 – 61 důraz na výrazné, hlasité čtení, intonace ve větě, otázky k textu
 • Ps. str. 42-43 souhlásky tvrdé, abecední řazení
 • učebnice str. 58-59 (vybíráme si cvičení)

 

 

Psaní

 

 • písanka str. 34-35

 

 

 

Matematika

 Pracujeme v novém sešitě Ma5:

 Pokračujeme na str. 13-15- počítáme po desítkách do 100, porovnáváme čísla, doplňujeme na číselnou osu, opakujeme pojem desítky a jednotky, procvičujeme probrané veličiny

 

 

Prvouka,

 

 

Téma Zima: str. 33-34 Cystáme se na Vánoce

 

 

 

 

Vánoční přání, výroba papírových dekorací do třídy

 

TV

 

 

AJ

 

 

 

ETV

 

 

 

 

Procvičujeme přeskoky přes švihadlo, odrazová cvičení, přihrávky míčem

 

 

Vánoční příběh s obrázky - nová zásoba slovíček.

 

 

 

Dokončíme práci na tématu – co bych byl, kdybych byl – učíme se ptát a naslouchat

 

Poslední dvě hodiny ve středu si rozdáme dárečky, posedíme si a budeme se „ladit“ na Vánoce Děti si s sebou mohou přinést trochu cukroví.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.tř. - týdenní plán           Zima         13.12. – 17.12.2021

 

 

Čtení

gramatika

 

 •  Společné čtení v nové čítance  str.54 – 61 důraz na výrazné, hlasité čtení, intonace ve větě, otázky k textu - kontrola porozumění

             

 • Ps. str. 39-41,opakování , Dělení souhlásek – souhlásky tvrdé
 • učebnice str. 53-58 (vybíráme si cvičení)

 

 • Napíšeme si diktát z učebnice ČJ – str. 56/12 – děti se mohou připravit doma

 

 

Psaní

 

 • Písanka str. 31-33
 • Upíšeme si báseň z čítanky  - Na ledě

 

 

Matematika

 Pracujeme v novém sešitě Ma5:

Opakujeme geometrii – ps str. 7 + rýsujeme do sešitu, pokračujeme na str. 8 – 12: počítáme po desítkách do 100, porovnáváme čísla, doplňujeme na číselnou osu, opakujeme pojem desítky a jednotky ( strany 4-6  přeskočíme a  necháme si je na příležitostné procvičování).

 

 

Prvouka,

 

 Napíšeme si krátký testík na názvy rodinných příslušníků

Začínáme téma Zima: str. 32 - 33

 

 

 

 

Ti, kteří nestihli, pokračují ve vyšívání bavlnkou do kartónu. Děti potřebují bavlnku ( bílou nebo modrou) a větší jehlu.

Zdobení vánočního stromku

 

TV

 

HV

 

 

AJ

 

 

 

ETV

 

 

 

 

Procvičujeme přeskoky přes švihadlo, odrazová cvičení, kotoul.

 

 

Vánoční koledy – Nesem vám noviny, Já malý přicházím, Jak jsi krásné, neviňátko.

 

Rozšiřujeme slovní zásobu –zvířátka, opakujeme.

dokončíme obrázek čerta a anděla s popisem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.tř. - týdenní plán           Domov           6.12. – 10.12.2021

 

 

Čtení

gramatika

 

 •  Společné čtení v nové čítance  str.45-54-  důraz na výrazné, hlasité čtení, intonace ve větě, otázky k textu

 

 • Ps. str. 35-39– ,dvojhlásky, souhlásky, slabiky se slabikotvorným R, L, M ( nová učebnice str. 51-53 
 • Napíšeme si diktát z učebnice ČJ – str. 53/4 – děti se mohou připravit doma

 

 

Psaní

 

 • Písanka str. 28-30 ( v minulém týdnu jsme nenapsali )

 

 

Matematika

 

 Stále opakujeme sčítání a odčítání do dvaceti,  doplnění chybějících čísel do příkladu,

procvičujeme: měření času – jednotky času, slovní úlohy s časem, pojem čtvrt a půl

ps str. 63-64, nový pracovní sešit – str. 1-3

 

 

Prvouka,

 

 Domov – rodinné oslavy – str. 28 dokončíme, opakujeme a procvičujeme na str. 30-31

 

 

 

 

Pokračujeme ve vyšívání bavlnkou do kartónu. Děti potřebují bavlnku ( bílou nebo modrou) a větší jehlu.

 

TV

 

HV

 

 

AJ

 

 

 

ETV

 

 

 

 

Procvičujeme přeskoky přes švihadlo, šplh, přihrávky, odrazová cvičení

 

 

Vánoční koledy – Nesem vám noviny, hej,vánoce dlouhý noce, my 3 králové - procvičujeme

 

Rozšiřujeme slovní zásobu –Mikuláš, čert a anděl - popíšeme si obrázek, procvičujeme fráze: Whatś your name? My name is…

procvičujeme – číslovky do 10, barvy, povely

 

Učíme se správně klást otázky – hra: Kdo/co se skrývá v tašce? – dokončíme z minulého týdne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.tř. - týdenní plán           Domov           29.11. – 3.12.2021

 

 

Čtení,

gramatika

 

 •  Společné čtení v nové čítance  str.37-44 -  důraz na výrazné, hlasité čtení, intonace ve větě, otázky k textu.

             Kontroluji porozumění textu.

 • Ps. str. 33-35 ( minule jsme vše nestihli)– , krátké a dlouhé samohlásky, psaní ú/ů, ( nová učebnice str. 48-51) 
 • Napíšeme si diktát z učebnice ČJ – str. 31/6 – děti se mohou připravit doma.

 

 

Psaní

 

 • písanka str. 26-28 ( v minulém týdnu jsme nenapsali )

 

 

Matematika

 

  Stále opakujeme sčítání a odčítání do dvaceti, příklady typu: 16-,17-, 18-, doplnění chybějících čísel do příkladu.

Nové učivo: měření času – jednotky času, slovní úlohy s časem

ps str. 57- 62

 

 

Prvouka,

 

 Domov – moje rodina, členové rodiny,  pomoc v rodině,  domácí mazlíčci, Mikuláš  ps. str.26-29

 

 

 

 

Pokračujeme ve vyšívání bavlnkou do kartónu. Děti potřebují bavlnku ( bílou nebo modrou) a větší jehlu.

 

TV

 

HV

 

 

AJ

 

 

 

ETV

 

 

Informace pro rodiče

 

Procvičujeme přeskoky přes švihadlo, šplh, přihrávky

 

 

Vánoční koledy – Nesem vám noviny, Hej,vánoce dlouhý noce, My 3 králové

 

Rozšiřujeme slovní zásobu –zvířátka, procvičujeme fráze: Whatś your name? My name is…

procvičujeme – číslovky do 10, barvy, povely

 

Učíme se správně klást otázky – hra: Kdo/co se skrývá v tašce? – dokončíme z minulého týdne

 

 

 

Děti si ponesou domů informace o zdražení obědů od 1.1.2022 – prosím podepište a pošlete po dětech zpět. – rozdám dětem, až se sejdeme ve větším počtu

 

Telefonní číslo do kabinetu prvního stupně je opět v provozu.

 

V pondělí proběhne testování – pokud je vaše dítě v ochrané lhůtě 180 dnů po prodělání Covidu, doručte, prosím, potvrzení emailem vedení školy, může pak být z testování vyřazeno. Negativní test provedený v den testování (s razítkem) také uznáváme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.tř. - týdenní plán           Domov                22. – 26.11.2021

básnička pro tento týden

 

Halí, belí, zvířátka,

chystejte si doupátka.

Slunce už je unavené,

černý vítr mraky žene,

 bude zima, bude hlad,

do pelíšků jděte spát!

 

Čtení

gramatika

 

 • Společné čtení v čítance  do str.50 - důraz na výrazné, hlasité čtení, intonace ve větě, otázky k textu
 • Zkouším alespoň 2 sloky z básně Listopad

 

 • Kontroluji porozumění textu
 • Ps. str. 30 - 34 , slovo, slabika, hláska a písmeno, krátké a dlouhé samohlásky, psaní ú/ů
 • Napíšeme si diktát z učebnice ČJ – str. 38/9 – děti se mohou připravit doma

 

 

Psaní

 

 • písanka str. 26-28

 

 

Matematika

 

  Stále opakujeme sčítání a odčítání do dvaceti, příklady typu: 4+,3+,2+…a 16-,17-, 18-

nové učivo: měření teploty, slovní úlohy s měřením teploty

ps str. 50-56

 

 

Prvouka,

 

 Domov –úvod: moje rodina, členové rodiny,   ps. str.24-26

 

 

 

 

Vyšijeme si bavlnkou do kartónu sněhovou vločku. Děti potřebují bavlnku ( bílou nebo modrou) a větší jehlu.

 

TV

 

HV

 

 

AJ

 

 

 

ETV

 

 

informace pro rodiče

 

Odrazová cvičení,  opakujeme a procvičujeme přeskoky přes švihadlo, šplh.

 

Začneme opakovat koledy, procvičujeme probrané písně, zopakujeme si taneček

 

Rozšiřujeme slovní zásobu –zvířátka, procvičujeme fráze: Whatś your name? My name is…

procvičujeme – číslovky do 10, barvy, povely

 

 

 

Učíme se správně klást otázky – hra: Kdo/co se skrývá v tašce?

 

 

V pondělí proběhne další část trídních schůzek .

 

Děti si ponesou domů informace o zdražení obědů od 1.1.2022 – prosím podepište a pošlete po dětech zpět.

 

Telefonní číslo do kabinetu prvního stupně je opět v provozu.

 

V pondělí proběhne testování – pokud je vaše dítě v ochrané lhůtě 180 dnů po prodělání Covidu, doručte, prosím, potvrzení emailem vedení školy, může pak být z testování vyřazeno. negativní Test provedený v den testování (s razítkem) také uznáváme.

 

 

 

 

Přeji všem hezký týden

 

 

 

 

2.tř. - týdenní plán            podzim              15.-19.11.2021

 

 

Čtení a

gramatika

 

 • Ps. str. 27-29 – VÝZNAM SLOV : slova souřadná , mnohoznačná  a citově zabarvená, opakování
 • čítanka - str. 39-49 - vybíráme si texty
 • Začínám zkoušet báseň Listopad  - pro dobrovolníky, v příštím týdnu i ostatní

 

Psaní

 

 • Písanka str. 26-27
 • Diktát krátkých vět se jmény
 • Zhodnocení vlastní práce ve škole – psaní do portfolia

 

 

MA

 

 Přechod přes základ deset, vztahy sčítání a odčítání typu 6+…,5+…, 14-…15...– STR.44-49 – budeme si vybírat cvičení

Zápis a řešení slovních úloh.

Měření objemu, slovní úlohy s jednotkami objemu,

Geometrie – bod na čáře a mimo ni, spojování bodů podle pravítka

 

 

ČS

 

Opakujeme téma Podzim na zahradě, u rybníka, ptáci – PS str. 22,23 + napíšeme si krátký test  mimořádně ve čtvrtek: (stěhovaví a stálí ptáci, rostliny a živoč. u rybníka, druhy zeleniny a co z nich jíme, zahradnické potřeby)

 

 

ČP

 

Na ČP budou děti potřebovat velkou jehlu s modrou bavlnkou. Budeme prošívat šablonu na sněhovou vločku.

 

TV

 

 

 

HV

 

 

 

 

Kroužek AJ

 

 

Informace pro rodiče

 

SPORTOVNÍ HRY V TĚLOCVIČNĚ, ŠPLH,  skoky přes švihadlo, odrazová cvičení na skok přes kozu

 

 

 • opakujeme probrané písně, rytmická  cvičení, taneček

 

 

 

Budeme procvičovat probrané fráze: How are you? I´m fine, Whatś your name? My name is…, povely ve třídě, barvy a čísla

 

Ve čtvrtek 18.11. a v pondělí 22.11. se budou konat třídní schůzky formou individuální online schůzky – učitel, rodič, žák. Děti si na schůzku připraví a donesou domů svou složku prací a také dostanou možnost svou práci ve škole okomentovat. Rodiče se zapisují přes sdílenou tabulku s časovým rozvrhem - zaslala jsem emailem.

 

 

 

 

Přeji všem hezký týden

 

 

 

 

 

2.tř. - týdenní plán            podzim                 8.-12.11.2021

 

 ČJ

čtení

gramatika

 

 •  společné čtení v čítance – důraz na výrazné, hlasité čtení, intonace ve větě, otázky k textu str. 32-37
 • PS. str. 25-27 – VÝZNAM SLOV – SL.SOUZNAČNÁ, PROTIKLADNÁ, MNOHOZNAČNÁ, NADŘAZENÁ, PODŘAZENÁ
 • Báseň Listopad se budou děti učit zpaměti.

 ČJ

psaní

 

 • písanka str. 23-25
 • opis části básně Listopad z čítanky + doprovod ilustrací
 • napíšeme si krátký diktát

 

 

MA

 

 Přechod přes základ deset, vztahy sčítání a odčítání typu 7+…, 13-…, PS str. 38 -43

 

měření hmotnosti a délky, porovnávání hmotností – práce s žákovskými vahami

 

zápis a řešení slovních úloh

 

GEOMETRIE – BOD, záznam bodu na čáru a do prostoru, spojení dvou bodů podle pravítka

 

 

ČS

 

Podzim na zahradě – zelenina, plody a jejich zpracování, práce na zahradě –  PS str. 19,20

 

 

 

 

 • Skřítci z listů – lepení suchých listů, dokreslování tuší dle fantazie

 

TV

 

HV

 

 

 

 

 

informace pro rodiče

 

sportovní hry v tělocvičně, šplh na tyči, skoky přes švihadlo

 

 

 • opakujeme píseň: Kdybys měla má panenko, nová píseň: Káča našla ptáče, zopakujeme si taneček.

 

 

 

Třídní schůzky pro druhou třídu se budou konat formou individuální online schůzky v týdnu od 15.-19.11. Bližší informace rozešlu emailem.

 

11.11. by mělo proběhnout vánoční focení - bližší informace rozešlu na začátku týdne emailem

 

 

 

 

 

domácí příprava

 

 • každý den by děti měly věnovat čas procvičování čtení. Povídejte si s nimi o tom, co četly – kontrolujte porozumění textu. vymýšlejte společně kontrolní otázky k textu, který jste přečetli.
 • každý den prohlédněte dětem sešity, domácí úkol vždy podepište
 • počítáme s přechodem přes desítku, trénujte s dětmi třeba při cestě do školy a ze školy.
 • děti se učí skákat přes švihadlo. Pokud doma nemají, pořiďte jim, ať mají na čem trénovat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.tř. - týdenní plán            podzim                 1.-5.11.2021

 

CO SE DĚJE V LABI

 

V LABI, KOUSEK OD KOLÍNA,

HONÍ LÍNÝ KAPR LÍNA,

SLEDUJÍ JE OKOUNI.

NA NĚ ZASE HLEDÍ CEJNI,

SMĚJÍ SE JIM, ŽE JSOU STEJNÍ –

JEN JEDEN PRÝ OKOUNÍ.

 

 

Čtení

gramatika

 

 •  Začneme společné čtení v knížce „Medové příběhy“ – důraz na výrazné, hlasité čtení, intonace ve větě, otázky k textu
 •  porozumění textu – doplňování chybějících písmen do textu – kontrola porozumění..
 • Ps. str. 21-24 – slova ve větě, pořádek a hranice slov ve větě, význam slov
 • ČÍTANKA STR. 29 – 36 ( VYBÍRÁME SI TEXTY)

 

psaní

 

 • písanka str. 21-23, Přepis básně do psacího písma, diktát krátkých vět

 

 

matematika

 

  přechod přes základ deset, vztahy sčítání a odčítání do 20 – PS str.31, 32, 34,35, 36 – cvičení si budeme vybírat

Zápis a řešení slovních úloh.

STR. 37 – GEOMETRIE – bod, spojování bodů podle pravítka

osová souměrnost

 

 

prvouka,

 

U rybníka – str.16-17

Podzimní zahrada  - ovoce a zelenina - str. 18-19

 

 

 

 

 

 

 • Skládaný papírový deštník- DOKONČENÍ
 • Skřítci z listí – dokreslování k nalepeným vylisovaným listům.

 

tělesná výchova

 

HV

 

ETV

 

informace pro rodiče

 

 • cvičení se švihadly, šplh na tyči

 

 • procvičíme taneček, nová píseň: Kdybys měla, má panenko, rytmizace s orf. nástroji
 •  
 • Dětská práva a povinnosti

 

Budeme se učit skákat přes švihadlo. Pokud doma děti nemají, pořiďte jim je, ať mají na čem trénovat 

 

 

 

 

 

domácí příprava

 

Stále trénujte pamětné počítání , porozumění čtenému textu kontrolujte otázkami nebo společným vymýšlením otázek k textu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školní výlet:  Fotografie z výletu

 

2.tř. - týdenní plán            podzim                 18.-22.10.2021

básnička pro tento týden:

 

Vyletěl si pyšný drak,

 vyletěl až do oblak.

Zvysoka se dívá na svět,

strašil by a neví jak!

 

Čtení

gramatika

 

 • čítanka str. 24-28 (budeme si vybírat texty), společné čtení , důraz na výrazné, hlasité čtení, intonace ve větě, otázky k textu
 •  porozumění textu – doplňování chybějících písmen nebo slov do textu – kontrola porozumění..
 • Ps. str. 19. – , druhy vět
 • uč.str. 20 -28. Stále opakujeme řazení vět v textu, řazení slov ve větě, abecední řazení.

 

Psaní

Sloh

 

Opis textu, opět si napíšeme diktát krátkých vět - v pondělí přípravný bez známkování, ve středu na známky.

 • písanka str. 16-18
 • Omluva – ps.str.20

 

Matematika

 

Přechod přes základ deset, vztahy sčítání a odčítání – str. 26-30

logické hádanky – stavby z kostek a jejich plány, hry se sirkami, pyramidy

Měření hmotnosti – kilogramy, gramy, praktické vážení na kuchyňské a osobní váze ( ps – str.33)

 

 

Prvouka,

 

 

 

 

 

 

Etická výchova

 

Napíšeme si opakovací test na téma – stromy a keře – poznávání zástupců, jejich listů a plodů, rostliny a houby v lese.

 

Práce s plánkem ( v min. týdnu jsme nestihli)

Savci v lese – části těla savce, rodiny lesních živočichů,

U rybníka – rostliny a živočichové u rybníka

 

 • pracujeme s tématem navazující na předchozí – odměna a trest.

 

ČP

 

Ježek z listí a barevného papíru

 • dýně z papíru . ozdoba do oken – barevné papíry máme ve škole..

 

Tělesná výchova

 

HV

 

AJ

 

 

 

 

 

informace pro rodiče

 

 •  Procvičujeme kotoul napřed a nazad
 • Cvičení se švihadly

 

 •  Zatancujeme si taneček, který jsme se naučili min. hodinu, procvičíme píseň - Když jde malý bobr spát.

 

 • zopakujeme si slovní zásobu, děti si poslechnou pohádku o barevné příšeře – zopakujeme barvy, ovoce, zvířata.

 

 • povely: Sit down, stand up, pick up, open, close.

 

V následujícím týdnu mají děti 2 dny ředitelského volna + prázdniny a státní svátek – celý týden se nejde do školy. Děti dostanou větší úkol na doma.

 

V pondělí píšeme přípravný diktát – ten opravím bez známkování a děti si ho mohou doma natrénovat na středu, kdy se píše na známky. 

 

 

 

 

domácí příprava

 

 • Každý den by děti měly věnovat čas procvičování čtení. Povídejte si s nimi o tom, co četly – kontrolujte porozumění textu. vymýšlejte společně kontrolní otázky k textu, který jste přečetli.
 • Každý den prohlédněte dětem sešity, domácí úkol vždy podepište
 • Počítáme s přechodem přes desítku, trénujte s dětmi třeba při cestě do školy a ze školy.

 

 

 

 

 

 

 

Přeji všem hezký týden

 

 

 

 

2.tř. - týdenní plán            Podzim                 11.-15.10.2021

básnička pro tento týden

 

Koupil si dráček

na nový fráček.

Na každém knoflíčku

bude mít pentličku.

A teď si drak

obletí mrak.

 

Čtení

gramatika

 

 

 • Čítanka str. 22 -26(budeme si vybírat texty), společné čtení v knížce „Medové příběhy“ – důraz na výrazné, hlasité čtení, intonace ve větě,

 

 • Porozumění textu – doplňování chybějících písmen do textu – kontrola porozumění.Řazení slov ve větě
 • Ps. str. 16-18– pořádek vět , druhy vět
 • Uč.str. 20- 25  pořádek vět, druhy vět

 

psaní

sloh

 

 • Písanka str. 13-15
 • Pořádek vět – uč.str.20 dramatizace pohádek,

 

matematika

Příklady na sčítání do 20 s dosazením  za neznámou

pyramidy, opakované sčítání a odčítání, nakupování

 str. 22-24

str.25 – přímá, lomená a křivá čára

 

 

prvouka,

 

 

 

 

Etická v.

 

Podzimní les – opakujeme: stromy a jejich plody ,

nové učivo: keře, rostliny a houby v lese, chování člověka v lese  str.11-13

str. 14 – orientace v plánku

 

 • Pracujeme s tématem rozhodnutí – umění se rozhodnout.

 

ČP

 

 • Dokončíme ovečku – potřebujeme 2 dřevěné kolíčky, rychlejší děti si udělají ještě vlaštovky na drátě.

 

 

tělesná výchova

 

HV

 

 

 

 

 

 

 

kroužek angličtiny

 

 •  ¨Gymnastika –  nácvik na kotoul, kotoul vpřed, rovnováha na kladince
 •  
 • Naučíme se písničku „Když jde malý bobr spát“

 

 

 

 

 

 

 • Zopakujeme si slovní zásobu – čísla a barvy
 • Přidáme názvy ovoce  - podíváme se na krátké video

 

 

 

 

 

domácí příprava

 

 • Každý den by děti měly věnovat čas procvičování čtení. Povídejte si s nimi o tom, co četly – kontrolujte porozumění textu.
 • Každý den prohlédněte dětem sešity, domácí úkol vždy podepište
 • Počítáme s přechodem přes desítku, trénujte s dětmi třeba při cestě do školy a ze školy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plán učiva:     

2.tř. - týdenní plán            Podzim               4.10. - 8.10.2021

 

 

Čtení

Gramatika

 

 • Recitace zadané básně „Ovoce“
 • Čítanka str. 18-21- budeme si vybírat texty
 •  Porozumění textu – doplňování chybějících slov do textu – kontrola porozumění..
 • Abeceda - procvičujeme a opakujeme řazení slov v abecedním pořádku uč. – vybírám cvičení ze stran 13-16
 • PS: Druhy vět – úvod str. 15,16
 • Sloh: Vyprávění podle obrázkové osnovy- uč.str.17

 

Psaní

 

 

 • písanka str. 12,13
 • Opět si napíšeme dikát – krátké věty  se jmény dětí.

 

Matematika

 

 Přechod přes základ deset, vztahy sčítání a odčítání – str. 18-19

 Měření délky – str. 20-21

 

Prvouka,

 

Etická v.

 

Podzimní počasí

podzimní les – rostliny a houby v lese str. 10-12

Samostatně a společně – děti se budou učit pracovat ve dvojici a uvědomit si výhody spolupráce

 

ČP

 

Ovečka – práce s vlnou ( omotávání šablony), stříhání a lepení. Děti budou potřebovat dva dřevěné kolíčky.

 

Tělesná výchova

 

HV

 

 

 

 • Při pěkném počasí půjdeme ven – skok daleký
 • Pokud bude pršet, zůstáváme v tělocvičně – gymnastika – nácvik na kotoul vpřed, kotoul vpřed
 • Černé oči, jděte spát – ukolébavka
 • Zopakujeme si jednotlivé druhy hudeb. nástrojů

 

 

 

 

 

 

 

domácí příprava

 

 • Každý den by děti měly věnovat čas procvičování čtení. Povídejte si s nimi o tom, co četly – kontrolujte porozumění textu.
 • Každý den prohlédněte dětem sešity, domácí úkol vždy podepište
 • Počítáme s přechodem přes desítku, trénujte s dětmi třeba při cestě do školy a ze školy
 • Některé Děti stále bojují se správnými tvary velkých psacích písmen – natrénujte doma psaní jmen

 

 

kroužek angličtiny

 

Udělám si přehled o tom, kolik toho děti umí ještě ze školky, budeme se učit číslovky do 10 a barvy

 

 

 Přeji všem hezký týden

 

 

 

 

2.tř. - týdenní plán            Podzim                 27.9.-1.10.2021

básnička pro tento týden

Ovoce

 (Václav Fišer)

Ovoce zlátne na stromech,

čmeláci křidélka si brousí,

tráva už není jako mech,

 kluci už neběhají bosí.

Sadaři staví žebříky,

 očešou jablka a hrušky

a nad plnými košíky

hrají si vosy na letušky.

 

Čtení

gramatika

 

 • zkouším recitaci básně „Podzim“, zadám zpaměti novou báseň „ Ovoce“
 • čítanka ve škole str. 16-21(budeme si vybírat texty), důraz na výrazné, hlasité čtení, intonace ve větě, porozumění textu..
 • Ps. str. 10-11– abeceda, uč. str. 12-14, abecedu budu zkoušet zpaměti až v dalším týdnu nejen vyjmenovat, ale i jako cvičení: Které písmeno je hned po/hned před, děti budou potřebovat popisovací fólii do učebnice ČJ…

 

psaní

sloh

 

 • písanka str. 9,11.
 • opis básničky
 • prosba, poděkování

 

matematika

 

 geometrické tvary kolem nás – opakujeme pojmy :čtverec, obdélník, kruh, trojúhelník, krychle, kvádr, válec, koule.

  přechod přes základ deset, vztahy sčítání a odčítání – str. 15-17

 

prvouka,

 

 •  jsem školák, cesta do školy - opakování
 • Téma podzim: ps. str. 8-9. Navštívíme skleník a podíváme se, jak rostou rajčata, okurky a papriky, zahrada na podzim.

 

 

 ČP

 

Vlaštovky na drátě

 

 

tělesná výchova

 

HV

 

 •  gymnastika – příprava na kotoul vpřed, kotoul vpřed

 

Lítala si laštověnka, zopakujeme si kousek z operky Karkulka, rytmická cvičení

 

 

 

domácí příprava

 

 • každý den by děti měly věnovat čas procvičování čtení. Povídejte si s nimi o tom, co četly – kontrolujte porozumění textu.
 • každý den prohlédněte dětem sešity, domácí úkol vždy podepište
 • denně krátce procvičujte i počty + a- do 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.tř. - týdenní plán            Podzim                 20.9.-24.9.2021

 

básnička pro tento týden:

 

Holínky si žába v městě shání,

voda už je chladná na koupání.

Močál studí, jako rampouch zebe,

první draci vyletěli na podzimní nebe.

 

 

Čtení

gramatika

 

 • cvičení na rozvoj zrakového a sluchového vnímání
 • čítanka str. 10-16 –(budeme si vybírat texty) důraz na výrazné, hlasité čtení, intonace ve větě, porozumění textu.
 •  PS.str.6-7:  věta , slovo, slabika– opak.z min.týdne
 • Ps. str. 8-10 abeceda, abecední řazení

 

psaní

sloh

 

 • písanka str. 7-10
 • volné psaní – dokončení příběhu dle vlastní fantazie – pracujeme s knížkou nedokončené pohádky.

 

matematika

 

 

 •  pozorujeme dopravní značky a rozdělujeme podle tvarů, výroba a modelování geom. tvarů.
 • Slovní úlohy s grafickým znázorněním – o x méně/více, nakupování. – str. 10-11
 • str. 12 – řád jednotek a desítek
 • přechod přes základ deset, vztahy sčítání a odčítání – str. 13-14

 

prvouka, etická v.

 

 cesta do školy, dopravní prostředky, opakování

 • ps, str. 4-7
 • Navážeme na práci z minulého týdne: „Kdybych byl králem, jaká pravidla bych zavedl“ – diskuse nad tím, co je třeba do pravidel doplnit, děti se učí představit svůj nápad a vyslechnout ostatní.

 

 ČP

 

 

 • Záložka do knížky ( stříhání, lepení, skládání, vázání uzlu)

 

tělesná výchova

 

HV

 

 

 

 •  hry s míčem, soutěže družstev, hry s tunelem
 • cvičení na lavičkách a žebřinách, střelba míčem na cíl

 

 • poslechneme si Nekonečnou pohádku a pojmenujeme hudební nástroje, naučíme se písničku „lítala si laštověnka“

 

 • Zazpíváme si kousek z operky červená Karkulka.

 

 

 

 

domácí příprava

 

 • každý den by děti měly věnovat čas procvičování čtení. Povídejte si s nimi o tom, co četly – kontrolujte porozumění textu.
 • každý den prohlédněte dětem sešity, domácí úkol vždy podepište
 • trénujte pamětné sčítání i odčítání do dvaceti. Některé děti stále neovládají bezchybně sčítání a odčítání ani do deseti.

 

 

 

informace pro rodiče

 

Překontrolujte, prosím, že mají děti vyplněnou 1. stranu v žákovské knížce i s Vaším podpisem. Pokud hlásíte své děti na kroužek a dosud jste nevyplnili přihlášky pro vedení školy, prosím, učiňte tak co nejdříve.

 

 

 

 

 

 

 

2.tř.- týdenní plán        Zpátky ve škole     13.-17.9.2021

 

 

Čtení a gramatika

 

 • cvičení na rozvoj zrakového a sluchového vnímání, jazykolamy.
 • Slabikář č. 3 -trénujeme tiché čtení s porozuměním i hlasité čtení.
 • trénujeme zápis a čtení slov se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě – diktát slov.
 •  nové učivo o větě, slovech, hláskách a slabikách  ps. str 3-5
 • opakujeme zápis vlastních jmen

 

psaní

sloh

 

 • trénujeme správné sezení při psaní, držení pera
 • písanka str. 4-6 ( opak. tvary písmen k,h,f,i)
 • vyprávění pohádky podle obrázkové osnovy. (improvizace, formulace myšlenky, výrazný a srozumitelný přednes.)

 

matematika

 

 • logické hry a úkoly
 • PS str. 5-9
 • procvičování  sčítání a odčítání do 10  a do 20, opakujeme hodiny – celá, půl, názvy geom. těles a tvarů.
 • slovní úlohy

 

prvouka, Etická výchova

 

 •  opakujeme, co jsme se naučili na vycházce – stromy a keře – listy a plody,
 • naše škola – školní rok, místnosti a lidé ve škole, pravidla chování – ve třídě, jídelně, na chodbách

 

hudební výchova

 

 • písnička – Škubejte, kravičky
 • rytmická cvičení, hry s délkou not.
 • opakujeme píseň Datel

 

 

 PČ

 

 • vymodelujeme si zvířátka

 

tělesná výchova

 

 

 

 • cvičení na lavičkách
 • základní postoje, nástup do řady, hry s látkovým tunelem, opičí dráha, soutěže družstev
 • v případě pěkného počasí vyrazíme v pátek ven

 

 

Domácí příprava

Kontrolujte dětem úkoláčky. Pokud zapomenou učebnici ve škole, vypracujte jakýkoliv náhradní úkol a spolu s omluvenkou mi jej pošlete.

Začínám kontrolovat vyplněné čtenářské listy - prosím o každodenní záznam.

 

 

 

 

 

 

 

Přeji všem hezký týden.

 

 

2.tř - týdenní plán        zpátky ve škole      6.-10.9.2021

 

básnička pro tento týden:

 

Ve třídě jsem velmi rád,

učím se číst, počítat.

Čtení, psaní zvládnu lehce,

ani se mi domů nechce.

 

 

Čtení a gramatika

 

 • cvičení na rozvoj zrakového a sluchového vnímání
 • hlasité čtení textu s velkými tiskacími písmeny
 • Čtení textů ve slabikáři č.3 ( z 1.třídy) – bolavý zub, cestování, prázdniny.

            poslech pohádek, vypravování

pracovní sešit  ČJ2 – 1.díl - pakování z 1.tř. – str.1,2

Děti dostanou čítanku na domácí čtení, kterou si budou nechávat doma. – čtení zaznamenávejte do čtenář. listu

 

 

 

psaní

 

 • upevňujeme správné sezení při psaní, držení tužky (ruka je uvolněná, nesvírá křečovitě tužku, celé předloktí leží na lavici)
 • opakujeme tvary tiskacího a psacího písma – opis z tisk. do tiskacího, z psacího do psacího p. – do sešitu a na mazací tabulky
 • písanka str. 1-3

 

 

matematika

 

 • numerace do 20 – opakování z 1.tř. – doplňování počtu prvků, znázorňování (prac.sešit č.4 – str.1-5)
 • opakujeme sčítání a odčítání do 20 bez přechodu 10.

 

 

člověk a svět,Etická výchova

 

 • Pokud nám vydrží počasí, vyrazíme s dětmi ven do okolí školy – Význam lesa, lesní plody, houby, rostliny v lese  - sběr přírodnin, určování druhů stromů a keřů. – Děti zatím dostanou kopie z prac.sešitu
 • V případě nepřízně počasí zůstaneme ve škole – téma „škola“
 • Já a moji spolužáci, vztahy mezi dětmi ve třídě, pravidla komunikace a práce ve třídě.

 

 

hudební výchova

 

 • Opakování písní z 1.tř, nová píseň: Datel
 • rytmizace a rytmická cv. – nota celá, půlová

 

 

pracovní činnosti

 

 

 • práce s modelínou – vymodelujeme si zvířátka

 

 

tělesná výchova

 

 • opakujeme pořadová cvičení, pohybové hry venku, překážkový běh v terénu – nutné vhodné obutí!

 

 

domácí příprava

 

 • děti budou dostávat každý den malý úkol, který bude navazovat na naši společnou práci ve škole
 • každý den by měly věnovat čas procvičování čtení – přinesou si domů opět čtenářský list. Opět prosím o Vaši pravidelnou kontrolu

 

 

 

informace pro rodiče

 

 • Děti si v tomto týdnu přinesou nabídky kroužků. Pokud budete mít zájem, reagujte, prosím, co nejdříve.
 • hodně si s dětmi povídejte o tom, co ve škole zažily a co nového se naučily.
 • Kontrolujte dětem pravidelně penál a tašku, pomozte jim s chystáním do školy podle rozvrhu hodin.
 • Děti budou potřebovat úkoláček – nemáte-li z loňska, pořiďte jim ,prosím, nový.

 

v případě dotazů, návrhů a připomínek mne neváhejte oslovit.

 

 

 

                                                                                                               

 

Český jazyk – čtení

 

 

 

Český jazyk- psaní

 

 

Matematika

 

 

 

Člověk a svět

 

 

Pracovní činnosti

 

Hudební výchova

 

TV

 

Etv

 

Informace pro rodiče

 

 

 

Plány učiva za školní rok 2020-2021 zveřejňované zde na webu třídy jsou k nahlédnutí zde: 

PDF soubor1. třída Plány učiva za školní rok 2020-2021

 

 

 

Chyba V této kategorii není žádný článek
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.