Kotva

Kancelář: 483 385 182

 

Ředitel: 737 282 487

 

Zást. ředitele: 731 449 101

 

Sborovna I. st. a družina: 

483 385 197, 733 178 452

 

Sborovna II. st.:

483 385 503

 

Školní jídelna:

483 390 192, 731 449 100

 

Rychlý kontakt
Sitemap
Mapa webu
A
A
A

3. třída

Dobrý den, vážení rodiče. V tomto týdnu pokračujeme v práci dle plánu níže. Moc děkuji všem, kteří s dětmi přišli na rozsvěcení stromku a samozřejmě dětem, které to báječně odezpívaly.

Pěkný týden přeje všem Mgr. Jitka Joklová

 

 

Týdenní plán 3. Třídy od 28.11. do 2.12.2022

ČJ - gramatika

Zkouším řadu vyjmenovaných slov po L. Pracujeme v uč. na str. 44-45 v PS na str.33 – 34, diktát si napíšeme z PS str. 34/5, pracujeme i v okopírovaných listech.

 

 

 

 

 

ČJ – čtení/psaní

Písanka str. 12-13. , Jsem čtenář – 7.kapitola – str. 19-20

Vyplňujte, prosím, pravidelně čtenářský list.

Přečteme si další kapitoly z Dětí z Bullerbynu + vyplníme pracovní list.

 

 

MA

PS – str 21-24  sčítání a odčítání dvojciferných čísel., dočítání do celých desítek

Desetiminutovka bude na znalost sudých a lichých čísel + sčítání a odčítání dvojciferných čísel..

Geometrie: rovnoběžné a různoběžné čáry, opakování v PS – str. 21, opakujeme v učebnici na str. 28-30 – odtud též vyberu nějaké cvičení na známky.

 

AJ

 Pracujeme ve 3. Lekci – My Family. Seznamujeme se s novou slovní zásobou. Gramatika: Tvorba otázky: Have you got? Tvorba odpovědi: I have got/ I haven´t got…Pracujeme v PS do str.31-33. Děti budou mít opět za úkol vypsat si do slovníčku nová slovíčka z PS str. 33/9. V dalším týdnu zkouším jejich znalost na známky.

ČS

Měříme teplotu, hmotnost, čas.

HV

 

TV

Gymnastika – kotoul vzad, příprava pro stoj na rukou, Hry: přihrávky s míčem

ČP

Ozdobný věnec z papírového talíře – stříhání, zdobení

Informace pro rodiče

I nadále pracujeme na upevnění násobků – ve formě celého příkladu.

 

 

 

 

 

Týdenní plán 3. Třídy od 21.11. do 25.11.2022

ČJ - gramatika

V tomto týdnu si napíší diktát ti, kteří ho v min. týdnu nepsali - uč. str. 38/5.

Procvičujeme  i nadále psaní i /y -vyjmenovaná slova po B a slova s nimi příbuzná.  Začínáme s řadou vyjmenovaných slov po L. Pracujeme v uč. na str. 40 -44, v PS na str.29-31.

 

 

 

 

ČJ – čtení/psaní

Písanka str. 10 a 16. , Jsem čtenář – 6.kapitola str. 17-18

Vyplňujte, prosím, pravidelně čtenářský list.

Přečteme si další kapitoly z Dětí z Bullerbynu + vyplníme pracovní list.

 

 

MA

PS – str 19-21 sčítání a odčítání dvojciferných čísel.

Desetiminutovku si opět napíšeme na znalost násobení a dělení.

Geometrie: rovnoběžné a různoběžné čáry, opakování v PS

 

AJ

 Začínáme 3. Lekci – My Family. Seznamujeme se s novou slovní zásobou. Gramatika: Tvorba otázky: Have you got? Tvorba odpovědi: I have got/ I haven´t got…Pracujeme v PS do str.31. Děti budou mít opět za úkol vypsat si do slovníčku nová slovíčka. V dalším týdnu zkouším jejich znalost na známky.

ČS

Nové téma - Svět kolem nás. Vlastnosti látek, skupenství látek, změny skupenství. 

24.11. se bude psát písemné opakování na téma Živá příroda.

HV

Trénujeme vánoční písně ke stromečku.

TV

Plníme celostátní testy zdatnosti – skok z místa, člunkový běh, leh-sed na čas.

ČP

Práce se stavebnicí Merkur

Informace pro rodiče

I nadále pracujeme na upevnění násobků – ve formě celého příkladu.

 

S dětmi nacvičujeme zpívání ke tromečku. V pátek se sejdeme se školkou na náměstíčku na generálce – dohlédněte, prosím, aby byly děti teple oblečeny.

 

V pondělí 21.11. máme ve škole Vánoční focení – týká se dětí, které si focení objednaly.

 

 

 

 

Týdenní plán 3. třídy od 14.11. do 18.11.2022

ČJ - gramatika

V tomto týdnu si napíšeme diktát s vyjm. slovy po B - uč. str. 38/5.

Procvičujeme psaní i /y -vyjmenovaná slova po B a slova s nimi příbuzná. Pracovat budeme především v učebnici na stranách 33-38 a v okopírovaných pracovních listech. Na konci týdne začneme s řadou vyjmenovaných slov po L. 

 

 

 

 

ČJ – čtení/psaní

Písanka str. 8 a 11. , Jsem čtenář – 6.kapitola str. 16-17

Vyplňujte, prosím, pravidelně čtenářský list.

Vybereme si v knihovně novou knížku na společné čtení.

 

 

MA

PS – str. 16 zaokrouhlování na desítky, sčítání a odčítání dvojciferných čísel – str. 17-18.

Desetiminutovku si opět napíšeme na znalost násobení a dělení.

Geometrie: rovnoběžné a různoběžné čáry, opakování v PS

 

AJ

 2. Lekce : Kontroluji vedení slovníčku a ústně zkouším znalost slovíček ,

PS str. 24 -27 Gramatika: Where is/ Where are…? Procvičujeme vazbu: How many…?, What colour…?

ČS

V týdnu od 14. listopadu nás čeká testík na téma Ovoce (malvice, peckovice, bobule, plody suché a dužnaté) a zelenina (druhy zeleniny). 

Následně probereme Užitkové plodiny. Poté společně zopakujeme celé téma Živá příroda, což bude příprava na větší Písemné opakování 21.11.

HV

 Potrénujeme vánoční písně ke stromečku.

TV

Přípravná cvičení pro stoj na rukou, kotoul vpřed a vzad – opakování a procvičení .

Sportovní hry v tělocvičně na posílení svalstva.

ČP

Připravíme si materiály ke třídním schůzkám.

Informace pro rodiče

Stále procvičujte řady násobků jednotlivých čísel a jejich použití při dělení. Každodenní procvičení alespoň při cestě do a ze školy moc pomůže. Kdo už umí řadu, soustředí se na zapamatování si „svaté trojice“ typu: „6 krát 7 je 42.“

 

Třídní schůzky se budou konat v úterý a středu. Dostavte se, prosím, na zamluvený čas k proskleným dveřím u zvonků. Každého si u vchodu vyzvednu osobně, nezvoňte, prosím, na družinu.

 

Ve čtvrtek je státní svátek – den boje za demokracii – tento den není škola.

 

 

 

Týdenní plán 3. Třídy od 07.11. do 11.11.2022

ČJ - gramatika

V tomto týdnu si napíšeme diktát z PS str. 28/3.

V PS pracujeme na str. 26-28, obojetné souhlásky a vyjmenovaná slova po B. - obyvatel, - Přibyslav

 

 

 

 

ČJ – čtení/psaní

Písanka str. 8, opis básně Listopad z písanky, Jsem čtenář – str.14-15( v minulém týdnu jsme nestihli). Vyplňujte, prosím, pravidelně čtenářský list.

 

 

MA

 Žlutý PS - Zkouška správnosti u sčítání a odčítání a násobení a dělení. – str. 12-13, jedno až trojciferná čísla, sudá a lichá čísla, zaokrouhlování na desítky: str. 14-16

Desetiminutovku si opět napíšeme na znalost násobení a dělení.

Geometrie: Úhel, pravý úhel, čára svislá a vodorovná.

 

AJ

 2. Lekce : Kontroluji vedení slovníčku a ústně zkouším znalost slovíček ( nová si děti měly zapsat do pondělí),PS str. 21-24, G: Where is/ Where are…?

ČS

Houby - části těla, dokončení, ve čtvrtek malý testík. Ovoce - suché a dužnaté plody. Zelenina - druhy zeleniny.

HV

 Potrénujeme vánoční písně ke stromečku: 

TV

Přípravná cvičení pro stoj na rukou, kotoul vpřed a vzad – opakování a procvičení .

Sportovní hry v tělocvičně na posílení svalstva.

ČP

Upečeme si jablkový závin z listového těsta – v kuchyňce nebude dost struhadel, pokud tedy dětem můžete dát s sebou, urychlíme si práci.

Informace pro rodiče

Stále procvičujte řady násobků jednotlivých čísel a jejich použití při dělení. Každodenní procvičení alespoň při cestě do a ze školy moc pomůže. Kdo už umí řadu, soustředí se na zapamatování si „svaté trojice“ typu: „6krát 7 je 42.“

 

V průběhu týdne rozešlu tabulku s termíny k plánované třídní schůzce. Třídní schůzka se bude konat formou učitel – žák- dítě. Sledujte, prosím, Bakaláře.

 

Děti si ponesou domů informace o plánovaném pěveckém vystoupení při rozsvěcení stromečku. Pokud se budete moci s Vaším dítětem zúčastnit, budu ráda. Návratku, prosím, vyplňte a pošlete po dítěti zpět do školy.

 

 

 

 

 

Týdenní plán 3. třídy od 31.10. do 4.11.2022

ČJ - gramatika

V tomto týdnu si místo diktátu prověřím, jak jde dětem opis textu( ve středu nebo čtvrtek).

V PS pracujeme na str. 23-26, obojetné souhlásky a vyjmenovaná slova po B. Začněte trénovat řadu vyjmenovaných slov po B zpaměti.

 

 

 

ČJ – čtení/psaní

Písanka str. 7,  Jsem čtenář – str.14-15 - procvičujeme porozumění textu.

Budu kontrolovat zápis knihy ve čtenářském denníku – do konce týdne, společně si některé zápisy přečteme.

Vyplňujte, prosím, pravidelně čtenářský list.

 

 

MA

PS – Opakujeme učivo 2. třídy: žlutý PS – operace se závorkou – str.10, hodiny a určování času – str.11, Zkouška správnosti u sčítání a odčítání a násobení a dělení. – str. 12-13.

 

V tomto týdnu uzavřu známku za znalost násobilek. Děti, které dostaly z některé řady špatnou známku, se mohou přihlásit k opravě jen do konce tohoto týdne.

 

Geometrie: Polopřímka, opakujeme konstrukce přímky a úsečky dané délky.

 

AJ

 Úvod do 2. Lekce : My World– seznámení s novou slovní zásobou, poslech a zpěv písně. PS str. 18-20. Děti, které chyběly, si napíší testík z 1.lekce.

ČS

Živá příroda - stromy listnaté a jehličnaté. Opakování již probraných stromů, nové 4 druhy listnatých stromů. Strom a keř. Byliny, Houby.

HV

 Nauka: Nota čtvrťová a půlová – budeme zapisovat do notového sešitu, Píseň: Už ty pilky dořezaly – procvičíme ( v minulém týdnu jsme nestihli)

TV

Hry v přírodě, běh v terénu, míčové hry –přihrávka a chytání. Dětem se bude hodit lehká šusťákovka a sportovní obutí na ven.

ČP

Zvířátka z kaštanů – pokud máte, dejte dětem do školy kaštany a vývrtku na proděravění slupky. Přebývající kaštany pošleme zvířátkům do krmelce.

Informace pro rodiče

Zaměřte se, prosím, na nácvik řad násobků jednotlivých čísel a jejich použití při dělení. Každodenní procvičení alespoň při cestě do a ze školy moc pomůže.

 

Rozesílám na email informace k nabídce Vánočního focení ve škole. Prosím o reakci do středy, zda si focení přejete, případně jaké varianty se sourozencem. Samotné focení by pak proběhlo na konci měsíce.

 

 

 

 

 

 

 

Týdenní plán 3. třídy od 17.10. do 21.10.2022

ČJ - gramatika

V tomto týdnu si napíšeme diktát z učebnice str. 18/20 ( ve středu nebo čtvrtek).

V PS pracujeme na str. 19-22, Slova příbuzná,  Nauka o slově – opakování, hlásková stavba slov.

Sloh: Příprava na vycházku

 

 

ČJ – čtení/psaní

Písanka str. 7,  Jsem čtenář – str.11 -13

 

 

MA

PS – Opakujeme učivo 2. třídy: žlutý PS – procvičujeme násobilky – str.8,9, operace se závorkou – str.10

Na konci týdne zkouším řadu násobků čísel 6 a 7. Napíšeme si desetiminutovku na násobení a dělení v oboru probraných násobilek.

Geometrie: Pracujeme v PS: str. 12-13 – tělesa, prostorová představivost.

 

AJ

 Zapisujeme si do slovníčku slovíčka z první lekce, Dokončíme 1. Lekci  - PS str. 14,15, Úvod do 2. Lekce : My World– seznámení s novou slovní zásobou, poslech a zpěv písně.

ČS

Příprava na test téma Domov. Nové téma Živá příroda.

HV

 Nauka: Nota čtvrťová a půlová – budeme zapisovat do notového sešitu, Píseň: Už ty pilky dořezaly - procvičíme

TV

Hry na postřeh, míčové hry -rozvoj reakčních schopností, rovnováhy + dribling, basketbalová přihrávka. Pokud nám bude přát počasí, vyrazili bychom ve středu s první třídou na stopovanou ( třeťáci si připraví úkoly).

ČP

Práce se stavebnicí Merkur

Informace pro rodiče

Zaměřte se, prosím, na nácvik řad násobků jednotlivých čísel a jejich použití při dělení. Každodenní procvičení alespoň při cestě do a ze školy moc pomůže.

Můžete s dětmi sbírat kaštany – po prázdninách bychom si z nich vytvořili zvířátka, kaštanové přebytky bychom předali panu Kostečkovi pro zvířata do krmelce.

Pokud bude přát počasí a zdravotní stav dětí, vyrazili bychom s prvňáky na stopovanou. Upřesním v týdnu emailovou zprávou.

 

 

Týdenní plán 3. Třídy od 10.10. do 14.10.2022

ČJ - gramatika

V tomto týdnu diktát vynecháme.

V PS pracujeme na str. 15-18 Nauka o slově – význam slov,

Sloh: Dokončení příběhu

 

 

ČJ – čtení/psaní

Písanka str. 6 – v minulém týdnu jsme neudělali,  Jsem čtenář – str.10-12

Čítanka – str. 13 báseň – recitace zpaměti, zkouším ve středu. Čteme články na téma: Doma v Evropě

 

MA

PS – Opakujeme učivo 2. třídy: +a- do 100, násobení a dělení číslem 1-9,počítání se závorkou:  - pracujeme ve fialovém PS z druhé třídy – dokončíme sešit.

Zkouším řadu násobků čísla 8,9, procvičujeme 6,7. Napíšeme si desetiminutovku na násobení a dělení v oboru probraných násobilek.

Geometrie: Pracujeme v PS: str. 9-11 – geometrické tvary, tělesa, osová souměrnost, porovnávání délky úseček. Tento opět zadám práci do sešitu na známky – probrané téma.

 

AJ

 Procvičujeme z první lekce: Tvorba otázky: What is it? Is it a pencil? Odpověď: No, it isn´t./ Yes, it is. Poslechová cvičení, Tvorba otázky: What colour is it? What is it? How many ….? , dokončíme lekci 1. Soustřeďujeme se na bezchybný opis anglických slov.

Zavedeme si slovníček

ČS

Krajina kolem mého domova, orientace v krajině.

HV

 Nauka: Nota čtvrťová a půlová – budeme zapisovat do notového sešitu, Píseň: Už ty pilky dořezaly, Letím hledat světy – Rocková tvorba pro děti ( Poslech písniček z Kašpárka v rohlíku)

TV

Hry na postřeh, rozvoj reakčních schopností, rovnováhy + dribling, basketbalová přihrávka.

ČP

Dekorace z podzimních listů: suchá vazba - kytice

Informace pro rodiče

Zaměřte se, prosím, na nácvik řad násobků jednotlivých čísel a jejich použití při dělení. Každodenní procvičení alespoň při cestě do a ze školy moc pomůže.

 

 

 

Týdenní plán 3. Třídy od 3.10. do 7.10.2022

ČJ - gramatika

Opakujeme z 2. Třídy: napíšeme si krátký diktát z PS str. 13/19,

V PS pracujeme na str. 13-15:  psaní souhlásek uvnitř a na konci slov, Nauka o slově – význam slov, slova protikladná

Sloh: Popis ( sebe, kamaráda, hračky)

 

 

ČJ – čtení/psaní

Písanka str. 6 – v minulém týdnu jsme neudělali,  Jsem čtenář – str.8-9

Čítanka – str. 13 báseň – opis a recitace zpaměti. Čteme na články na téma: Doma v Evropě

 

MA

PS – Opakujeme učivo 2. třídy: +a- do 100, násobení a dělení číslem 1-9,počítání se závorkou:  - pracujeme ve fialovém PS z druhé třídy – str. 59-63

Zkouším řadu násobků čísla 9, procvičujeme 6,7.

Geometrie: Pracujeme v PS: str. 6-8 – délka úsečky a převody jednotek

 

AJ

Procvičujeme slovní zásobu z lekce1 – My school: PS str. 8-11 Tvorba otázky: What is it? Is it a pencil? Odpověď: No, it isn´t./ Yes, it is. Poslechová cvičení, Tvorba otázky: What colour is it? What is it? How many ….?

ČS

Praha. Krajina kolem mého domova.

HV

Druhy hudebních nástrojů, nota čtvrťová a půlová, Píseň: Už ty pilky dořezaly

TV

Hry na rozvoj obratnosti a rovnováhy – cvičení na žebřinách a lavičkách. Hry na rozvoj vytrvalostních a silových schopností.

ČP

Stříhání a lepení papíru - lampička.

Informace pro rodiče

Kontrolujte, prosím, dětem sešit s diktáty – někteří dosud nenapsali žádnou opravu.

 

 

 

Týdenní plán 3. Třídy od 26.9. do 30.9.2022

ČJ - gramatika

Opakujeme z 2. Třídy: napíšeme si krátký diktát z PS str. 9/8 – ve čtvrtek,

V PS pracujeme na str. 11-13:  psaní souhlásek uvnitř a na konci slov

Sloh: Popis ( kamaráda, hračky)

 

 

ČJ – čtení/psaní

Písanka str. 6, Jsem čtenář – str.6-7

 

MA

PS – Opakujeme učivo 2. třídy: +a- do 100, násobení a dělení číslem 1-9,počítání se závorkou:  - pracujeme ve fialovém PS z druhé třídy – str. 56-58

Zkouším řadu násobků čísla 8, 3, 4.

Geometrie: Pracujeme v PS: str. 5-7, napíšeme si malý opakovací test – přímka, bod, bod na přímce, úsečka.

 

AJ

Procvičujeme barvy, čísla do 10, tvary, seznamovací fráze, pokyny ve třídě, slovní zásoba z lekce1 – My school: PS str. 6 -9 Nové: Tvorba otázky: What is it? Is it a pencil? Odpověď: No, it isn´t./ Yes, it is.

ČS

Domov - adresa, moje obec, Česká republika - státní symboly.

HV

 

TV

Hry na rozvoj obratnosti a rovnováhy – cvičení na žebřinách a lavičkách. Hry na rozvoj vytrvalostních a silových schopností.

ČP

Stříhání a lepení papíru - lampička.

Informace pro rodiče

Středa 28.9. – Státní svátek. Děti dostanou zadaný domácí úkol na den volna.

 

V pátek 30.9. pojedeme do divadla v Jablonci nad Nisou – představení O zlaté rybce. Děti tento den potřebují jen psací potřeby, svačinu a vhodný oděv. Výuka bude zahájena ve třídě, v 7:45 odjíždíme autobusem od školy. Po návratu budeme mít ještě poslední vyučovací hodinu a oběd. Kdo dosud neuhradil 160,-Kč – prosím o zaplacení v pondělí.

 

Sledujte, prosím, aplikaci Bakaláři. Sem budu vkládat dětem nejen známky, ale i vzkazy pro rodiče. Emailová pošta stále funguje, na pokyn vedení školy, budu ale vzkazy rodičům vkládat do Bakalářů ( pokud se mi to podaříJ).

 

 

 

Týdenní plán 3. Třídy od 19.9. do 23.9.2022

ČJ - gramatika

Opakujeme učivo z 2. Třídy:  zkouším abecedu, napíšeme si krátký diktát,

V PS pracujeme na str. 8-11: slova se skupinami dě, tě, ně…, psaní souhlásek uvnitř a na konci slov

 

 

ČJ – čtení/psaní

Písanka str. 5-6 Jsem čtenář – budeme pracovat na str. 5 a 6.

 

MA

PS – Opakujeme učivo 2. třídy: +a- do 100, násobilka čísel 5-9, počítání se závorkou:  - pracujeme ve fialovém PS z druhé třídy. Pokud si jej děti ještě nepřinesly do školy, pomozte jim ho, prosím, dohledat.

Geometrie: Pracujeme v PS: str. 4-5

 

AJ

Procvičujeme barvy, čísla do 10, tvary, seznamovací fráze, Nové: pokyny ve třídě, abeceda.Lekce 1 – Názvy věcí ve třídě

ČS

Dopravní prostředky, čteme v jízdním řádu, pravidla pro chodce, základní dopravní značky. Záchranný systém - tel. čísla.

HV

Beskyde, Beskyde a Pekla vdolky, zopakujeme si dynamické značky.

TV

Pořadová cvičení, hry na rozvoj obratnosti a rovnováhy – cvičení na žebřinách a lavičkách. Hry s míčem. – v tomto týdnu to vypadá, že kvůli počasí budeme hlavně v tělocvičně.

ČP

Skládání z papíru – podzimní listy.

Informace pro rodiče

 

Děti si mohou učebnice i sešity, ze kterých není zadán úkol, ponechávat ve škole ve své přihrádce nebo ve skříni na sešity.

Sledujte, prosím, aplikaci Bakaláři. Sem budu vkládat dětem nejen známky, ale i vzkazy pro rodiče. Emailová pošta stále funguje, na pokyn vedení školy, budu ale vzkazy rodičům vkládat do Bakalářů ( pokud se mi to podaříJ).

 

 

 

Týdenní plán 3. třídy od 12.9. do 16.9.2022

 

ČJ - gramatika

Opakujeme z 2. Třídy: děti si ponesou domů k opravě diktát, zkouším abecedu,

V PS pracujeme na str. 5-7: psaní u/ú/ů, psaní i/y

 

 

ČJ – čtení/psaní

Písanka str. 3 a 4, Jsem čtenář – budeme pracovat na str. 3 a 4.

Děti si odnesou domů čítanku pro 2. Třídu, kterou si budou nechávat doma – z ní mohou trénovat čtení a také z ní budu zadávat domácí úkoly. K tomu, prosím, vyplňujte čtenářský list. ( Čtenářská úroveň přes prázdniny u většiny hodně klesla)

MA

PS – Opakujeme učivo 2. třídy: +a- do 100, násobilka čísel 1 -4, 10: do str. 7

Geometrie: Pracujeme v PS: str. 2-3

 

AJ

PS –cvič. Do str.3, AJ Uč – do str. 7: Procvičujeme barvy, čísla do 10, tvary, seznamovací fráze, Nové: pokyny ve třídě.

ČS

Téma Škola - význam dodržování pravidel ve třídě, bezpečná cesta do školy, doprava.

HV

Beskyde, Beskyde a Pekla vdolky, zopakujeme si dynamické značky.

TV

Hry s míčem – přihrávky, hod do dálky, běh v terénu – v případě pěkného počasí chodíme na hřiště.

ČP

Práce s modelínou.

Informace pro rodiče

Ve středu ráno k nám do školy zavítá divadelní Skupina Pernštejni s představením z našich dějin. ( Hradí škola)

Děti si mohou učebnice i sešity, ze kterých není zadán úkol, ponechávat ve škole ve své přihrádce nebo ve skříni na sešity.

Sledujte, prosím, aplikaci Bakaláři. Sem budu vkládat dětem nejen známky, ale i vzkazy pro rodiče. Emailová pošta stále funguje, na pokyn vedení školy, budu ale vzkazy rodičům vkládat do Bakalářů ( pokud se mi to podaříJ).

 

 

 

 

 

 

První den proběhne pouze slavnostní přivítání a zahájení školního roku ( 7:30- 8:15), děti potřebují přezuvky, které si poté ponechají v šatně. Od dětí budu potřebovat informaci, zda půjdou v pátek na oběd. V pátek  si rozdáme sešity a učebnice, děti si mohou postupně nosit tělocviky a kufříky na VV,končíme v 11:10, počítejte ale s větším zdržením na obědě.

Přehledy plateb a rozvrh hodin obrží děti v dalších dnech.

 

 

 

 

 

 

Mgr. Jitka Joklová, tř.učitelka

 

 

Týdenní plán: 27.-.30.6.2022

V pondělí a úterý budou děti potřebovat do školy pouze penál a svačinu, budeme se věnovat přípravě na akademii a ve volných chvílích si budeme pracovat v pracovních listech a hrát společně hry. 

Ve středu, pokud bude přát počasí, bychom vyrazili na stopovanou kolem Zásady.

Ve čtvrtek proběhne slavnostní rozdávání vysvědčení. Po první hodině odchází děti s vysvědčením domů.

 

Angličtina v tomto týdnu již nebude.

Prosím všechny, kteří ještě neodevzdali učebnice: ČJ gramatika, Čítanka pro 2. třídu, Čítanka Fraus pro 1. třídu - aby je přinesli v pondělí - zkontrolovaný stav, popřípadě slepené a opravené. 

 

Na vystoupení bychom potřebovali barvy na obličej. Pokud někdo doma máte a nevadilo by Vám je poskytnout na úterý, budu moc ráda.( stačí 2 různé barvy)

 

 

 

 

 

V sobotu 18.6. proběhl v Lučanech nad Nisou poslední turnaj sezóny 2021/2022 ve fotbale kategorie mladší přípravka (r.2013 a mladší),za FK Železný Brod zápasy odehrál Honzík Marek (2.tř)

 

 

 

 

2. tř. týdenní plán 20.6. - 24.6.2022

 

V tomto týdnu budeme průběžně dokončovat práci v pracovních sešitech Prvouky, Matematiky a v písance. Ti, kterým utekl nějaký test, mají příležitost dopsat si jej do středy. 

V rámci přípravy na akademii budeme ve volných chvílích trénovat taneček a zpěv a doděláme si indiánský oděv.

Angličtina bude opět ve středu - Dny v týdnu, Počasí.

Dorazily fotografie - za společnou fotografii třídy vybírám 45,-Kč, foto jednotlivců nebo skupinek je za 30,-Kč/kus.

 

 

 

2.tř. - týdenní plán  Náš domov  13.6.-17.6.2022

 

 

 

 

Čtení

gramatika

 

Čítanka – vybíráme si texty až do konce knížky 158-167

 

 • Vyhodnotíme napsaný test. Kdo ještě nepsal, napíše si test v pondělí.

Průběžně ve volných chvílích dopisujeme písanku.

 

 

 

 

 

 

 

MA

 Ti, kteří chyběli  v minulém týdnu,si napíší test ve středu,

Procvičujeme násobky čísel 6 a 7, pracujeme na pracovních listech a v PS. – následující 1-2 strany( do str. 52)

 

 

ČS

 

 Domov – práce v PS str.74-76, ve středu si napíšeme opakování z tematu  Čas a Léto.

 

 

ČP

HV

Vyrábíme oděv pro indiána – vyzdobíme si tričko, které si děti přinesou z domu.

 Ho, ho Watanay – zpěv s kytarou, nácvik společného tance

 

TV

 

 

 

AJ

 

 

Návštěva knihovny Tanvald

 

 

 

Sportovní den – atletický 4-boj. v úterý

Lekce plavání –  ve čtvrtek

 

 

Budeme se učit dny v týdnu

 

 

V pátek 17.6. celodenní program v knihovně. Doprava linkovým autobusem – hrazena z tř. fondu, děti v pátek potřebují pouze svačinu a penál. Bližší informace rozešlu během týdne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.tř. - týdenní plán  Člověk v přírodě  6.6.-10.6.2022

 

 

 

 

Čtení

gramatika

 

Čítanka – str. 151-159– letní radovánky, vybíráme si texty - porozumění textu, technika čtení.

 

 • Procvičujeme v učebnici na str. 106 – 112, pracujeme v pracovních listech, které děti dostanou ve škole.

V pondělí a středu se budeme připravovat na páteční test:

 psaní velkých písmen, vlastní jména osobní, vlastní jména místní, psaní i/y po měkkých a tvrdých souhláskách, psaní souhlásek uvnitř a na konci slova, slova se slabikami bě, pě, vě, mě, psaní správného u/ů/ú , abecední řazení ,  druhy vět, hlásková stavba slova, věta, slovo, slabika.

 

 

 

 

psaní

 

 • písanka č.2 –  do str.34

 

 

MA

 

  Stále procvičujeme probrané učivo, ve středu si napíšeme krátké opakování – násobení a dělení s násobky čísel 0-5, 10. Slovní úloha, pamětné a písemné + a – do 100.

 

PS: str. následující 2 strany v PS – 49-50.

 

 

 

ČS

 

 Léto – str. 71-72 – opakování a procvičování

 

 

ČP

 

HV

Letní klobouk nebo kšiltovka – stříhání, lepení, zdobení dle vlastní fantazie. Děti vše dostanou ve škole.

 Ho, ho Watanay – zpěv s kytarou , Dú krvičky dú – pokusíme se o kánon J

 

TV

 

 

 

AJ

 

 

 

Školní výlet

 

 

 

 

Lekce plavání –  ve čtvrtek

 

 

 

Oblečení: i am wearing, he is wearing….procvičujeme i s interaktivní tabulí. Pokud stihneme, přidáme dny v týdnu

 

Proběhne v úterý – Klokočské skály a jeskyně. vybavte děti obutím a oblečením dle předpovědi počasí. Baterka se bude hodit. Děti budou mít odhlášen oběd – vybavte je dostatečnou svačinou, drobné peníze na limonádu se také budou hodit.Ráno se sejdeme v půl osmé ve třídě, v 7:45 odjíždíme od školy, předpokládaný návrat je ve  13 hod.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jarní tvoření 

 

2.tř. - týdenní plán  Člověk v přírodě  30.5.- 3.6.2022

 

 31.5.2022  Fotografování 

 

 

Čtení

gramatika

 

Čítanka – str. 151-159– letní radovánky

Soustředíme se na porozumění textu, povídáme si o tom, co jsme přečetli.

 

 • Gramatiku procvičujeme v učebnici na str. 106 - 112.

           Sloh: uč. str. 98 – vyprávění podle obrázkové osnovy.

 • Procvičujeme psaní velkých písmen, vlastní jména osobní, vlastní jména místní.
 • Stále procvičujeme psaní i/í po měkkých a tvrdých souhláskách, psaní souhlásek uvnitř a na konci slova, slova se slabikami bě, pě, vě, mě,

 

 

 

 

Psaní

 

 • písanka č.2 –  do str.33

 

 

MA

 

 Stále procvičujeme: probrané učivo, především pamětné počítání na +a- do 100, počítání se závorkou, násobení a dělení 1,2,3, 4,5 ,10 a násobení číslem 0

 

Nové učivo:  procvičujeme násobky čísla 10, násobení a dělení číslem 6 ( v minulém týdnu děti stihly dojít až do strany 46), Začínáme násobení číslem 7 – PS str. 47 a 48

 

 

G: měření a rýsování délky úsečky v cm a mm., zopakujeme si názvy geometrických tvarů a těles.

 

 

 

ČS

 

Začneme kapitolu Léto – ps  do str.70. Při pěkném počasí vyrazí děti ven.

 

 

 

HV

 

 Ho, ho Watanay – připravujeme se na akademii, trénujte i doma.

 

TV

 

 

 

AJ

 

 

 

 

 

Na  TV chodíme za pěkného počasí ven  - úterý

Lekce plavání – zahajujeme ve čtvrtek

 

V tomto týdnu AJ odpadá

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.tř. - týdenní plán  Člověk v přírodě  23.5.- 27.5.2022

 

 

 

 

Čtení

gramatika

 

Čítanka – str. 145-155 – letní radovánky

Kontroluji porozumění textu, povídáme si o tom, co jsme přečetli.

 

 • PS str. 47-49 Souhrnné opakování v PS

 

 • učeb. str. 106-112
 • procvičujeme psaní velkých písmen, vlastní jména osobní, vlastní jména místní.
 • stále procvičujeme psaní i/í po měkkých a tvrdých souhláskách, psaní souhlásek uvnitř a na konci slova, slova se slabikami bě, pě, vě, mě,

 

 

 

 

psaní

 

 • písanka č.2 – str.30-31

 

 

matematika

 

 Stále procvičujeme: probrané učivo, především pamětné počítání na +a- do 100, počítání se závorkou, násobení a dělení 1,2,3, 4,5 , 10 a násobení číslem 0

 

Nové učivo: násobky čísla 10, násobení a dělení číslem 6- str. 40-43

 

 

G: měření a rýsování délky úsečky v cm a mm., zopakujeme si názvy geometrických tvarů a těles.

 

 

 

ČS

 

Začneme kapitolu Léto – ps str. 66.- 68 Při pěkném počasí vyrazí děti ven.

 

 

 

HV

 

 Hry s bubínky, opakování probraných písní

 

TV

 

 

 

AJ

 

 

 

 

 

na  TV chodíme za pěkného počasí ven – děti budou potřebovat vhodnou obuv na hřiště, mikinu nebo šusťákovku, může se hodit i čelenka nebo lehká čepice. – Skok daleký, hod kriket. míčkem, člunkový běh.

 

V tomto týdnu AJ odpadá

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.tř. - týdenní plán  Člověk v přírodě  16.5.- 20.5.2022

 

 

 

 

Čtení

gramatika

 

Čítanka – str. 136 -144

V knihovně si vybereme novou knížku pro společné čtení

- porozumění textu, povídáme si o tom, co jsme přečetli.

 

 • PS str. 45-46 Spojování vět do souvětí
 • Sloh – dopis
 • Učeb. str. 103-105
 • Procvičujeme psaní velkých písmen, vlastní jména osobní, vlastní jména místní.
 • Stále procvičujeme psaní i/í po měkkých a tvrdých souhláskách, psaní souhlásek uvnitř a na konci slova, slova se slabikami bě, pě, vě, mě,

 

 

 

 

psaní

 

 • písanka č.2 – str.30-31

 

 

MA

 

  Stále procvičujeme: probrané učivo, především pamětné počítání na +a- do 100, počítání se závorkou, násobení a dělení 1,2,3, 4,5  a násobení číslem 0

 

Nové učivo: násobky čísla 10, násobení a dělení číslem 5 – str. 34-39

 

 

G: měření a rýsování délky úsečky v cm a mm., zopakujeme si názvy geometrických tvarů a těles.

 

 

 

ČS

 

Začneme kapitolu léto – ps str. 65, 66. Vypravíme se na louku a prohlédneme si živočichy, kteří tam žijí ,pod lupou.

 

 

 

ČP

 

 

 

 

 

HV

 

 Vyrobíme si bzučícího broučka. Dětem se bude hodit dřevěný kolíček. Pokud doma máte, přibalte i balónek na nafukování.

 

 

 

Nová písnička :Chrpa, Hry s bubínky

 

tělesná výchova

 

 

 

AJ

 

 

 

 

 

na  TV chodíme za pěkného počasí ven – děti budou potřebovat vhodnou obuv na hřiště, mikinu nebo šusťákovku, může se hodit i čelenka nebo lehká čepice. – Skok daleký, hod kriket. míčkem, člunkový běh.

 

Stále procvičujeme vazby k popisu částí těla – I have got/ he has Got…

 Přidáme názvy oblečení a vazbu „I am wearing“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.tř. - týdenní plán  Bezpečně na silnici   9.5.- 13.5.2022

 

 

 

 

Čtení

gramatika

 

Čítanka – str. 124-131 - čteme texty na téma dopravní prostředky a bezpečnost na silnici.

V knihovně si vybereme novou knížku pro společné čtení.

Kontroluji porozumění textu, povídáme si o tom, co jsme přečetli.

 

 • PS str. 44 – psaní adresy
 • učeb. str. 99-102
 • Procvičujeme psaní velkých písmen, vlastní jména osobní, vlastní jména místní.
 • Stále procvičujeme psaní i/í po měkkých a tvrdých souhláskách, psaní souhlásek uvnitř a na konci slova, slova se slabikami bě, pě, vě, mě,
 • Ve středu si napíšeme diktát vět.

 

 

 

psaní

 

 • písanka č.2 – str.28-29

 

 

MA

 

 Stále procvičujeme: probrané učivo, především pamětné počítání na +a- do 100, počítání se závorkou, násobení a dělení 1,2,3, násobení číslem 0

 

Zkouším znalost řady násobků čísla 4.

Nové učivo: násobky čísla 5, násobení a dělení číslem 5 – str. 30-33.

 

 

G: měření a rýsování délky úsečky v cm a mm.

 

 

 

ČS

 

Chování na silnici, dopravní značky, bezpečné chování chodce.

Pracujeme bez PS.

V pátek budeme v rámci akce Den země pracovat kolem školy – blíže upřesním během týdne.

 

 

 

ČP

 

 HV

 

 Narcis z papíru – děti dostanou vše ve škole.

 

Nová písnička :Chrpa, Hry s bubínky

 

tělesná výchova

 

AJ

 

 

 

 

 

Začneme chodit na TV ven – děti budou potřebovat vhodnou obuv na hřiště, mikinu nebo šusťákovku, může se hodit i čelenka nebo lehká čepice. – hod kriket. míčkem, člunkový běh.

 

Stále procvičujeme vazby k popisu částí těla – I have got/ he has Got…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.tř. - týdenní plán            Čas                     2.5.- 6.5.2022

 

 

 

 

Čtení

gramatika

 

Společné čtení v knížce – Sísa Kyselá

Čítanka – str. 132 -137, čteme texty na téma čas a plynutí času

Povídáme si o tom, co jsme přečetli.

 

 • PS str. 41-43
 • učeb. str. 98-101
 • Nové učivo – psaní velkých písmen, vlastní jména osobní, vlastní jména místní, procvičování
 • stále procvičujeme psaní i/í po měkkých a tvrdých souhláskách, psaní souhlásek uvnitř a na konci slova, slova se slabikami bě, pě, vě, mě,
 • Ve středu si napíšeme diktát vět.

 

 

 

psaní

 

 • písanka č.2 – str.26, 27 ( v minulém týdnu jsme neudělali)

 

 

MA

 

  Stále procvičujeme: probrané učivo, především pamětné počítání na +a- do 100, počítání se závorkou, násobení a dělení 1,2,3, násobení číslem 0

 

 

 Násobení  a dělení číslem 4.- str. 25-28

 

G: měření a rýsování délky úsečky v cm a mm.

 

 

 

ČS

 

Nové téma:  Kalendář, určování času – měříme čas na stopkách+ časový odhad

PS str. 63-64,

Při pěkném počasí vyrazíme na procházku do přírody podívat se, co vykvetlo.

 

 

 

ČP

 

 

 

 

 

HV

 

 Vyrobíme dárek pro maminky – děti budou potřebovat hrstku různých luštěnin  nebo suchých plodů na dekorování ( různé druhy čočky, fazole, hrášek, může být i kokos nebo drobné těstoviny).

 

 

 

 

Začneme s přípravami na akademii. Nová písnička - Chrpa

 

TV

 

AJ

 

 

 

 

 

Začneme chodit na TV ven – děti budou potřebovat vhodnou obuv na hřiště, mikinu nebo šusťákovku, může se hodit i čelenka nebo lehká čepice. – hod kriket. míčkem, člunkový běh.

 

 

Rozšiřování slovní zásoby –procvičujeme a opakujeme potraviny + vazba I like/ I don´t like, části těla + she/he/it has got…, budeme si popisovat obrázky příšerek, které si děti v minulé hodině připravily.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.tř. - týdenní plán            Jaro            25.4.-29.4.2022

 

 

 

 

Čtení

 

 

 

Gramatika

 

       Společné čtení v knížce – Sísa Kyselá

Čítanka – str. 132 -137. Čteme texty na téma čas a plynutí času.

Kontroluji porozumění textu, povídáme si o tom, co jsme přečetli.

 

 • PS str. 39-41
 • učeb. str. 98-100
 • Nové učivo – psaní velkých písmen, vlastní jména osobní, vlastní jména místní
 • Stále procvičujeme psaní i/í po měkkých a tvrdých souhláskách, psaní souhlásek uvnitř a na konci slova, slova se slabikami bě, pě, vě, mě,
 •  Na konci týdne zkouším znalost názvů slovních druhů – děti by je měly umět vyjmenovat po sobě jako básničku.
 • Ve středu si napíšeme diktát vět – tentokrát bez možnosti přípravy.

 

 

 

Psaní

 

 • písanka č.2 – str.26, 27

 

 

Matematika

 

  Stále procvičujeme: probrané učivo, především pamětné počítání na +a- do 100, počítání se závorkou, násobení a dělení 1,2,3, násobení číslem 0

 

Nové téma: pojmy dělenec, dělitel, podíl a činitel, činitel, součin. Násobení číslem 4.

Slovní úlohy s nakupováním na násobení.

G: měření délky úsečky v cm a mm.

Prakticky si vyzkoušíme vážení při vaření.

 

 

ČS

 

Nové téma:  Kalendář, určování času – zkouším znalost názvů měsíců, jak jdou v roce za sebou. – PS str.62-63

 

 

 

ČP

 

 

 

 

HV

 

 Uděláme si  ve skupinkách těsto na perníčky a společně jej upečeme – v pondělí podle receptu navážíme suroviny a uhněteme těsto, rozválení těsta a vykrajování s pečením si necháme na další den. Vykrajovátka mohu zapůjčit vlastní, nebo si mohou děti přinést svoje z domu.

 

Zahrajeme si s bubínky na indiány, poslechneme si ukázky indiánské hudby.

Nová písnička: Ho, Ho, Watanay

 

Tělesná výchova

 

AJ

 

 

 

 

 

Míčové a pohybové hry( floorball, vybíjená, různé způsoby přihrávek).

 

 

rozšiřování slovní zásoby –procvičujeme a opakujeme potraviny + vazba I like/ I don´t like, části těla +nové učivo: I have got/ he has got/ She has got…namalujeme si příšerku podle slovního popisu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.tř. - týdenní plán            Jaro            19.4.-22.4.2022

 

 

 

 

Čtení

gramatika

 

       Společné čtení v knížce – Sísa Kyselá

          Soustředíme se na porozumění textu, povídáme si o tom, co jsme přečetli.

 • PS str. 36-39
 • učeb. str. 88- 98
 • Nové učivo – slovní druhy – spojky, ostatní slovní druhy, opakování
 • Stále procvičujeme psaní i/í po měkkých a tvrdých souhláskách, psaní souhlásek uvnitř a na konci slova, slova se slabikami bě, pě, vě, mě.
 • Ve středu si napíšeme diktát vět – podle učebnice – str. 98/7a

 

 

 

Psaní

 

 • písanka č.2 – str.24 (minule jsme neudělali), 25

 

 

MA

 

 Stále procvičujeme: probrané učivo, především pamětné počítání na +a- do 100, počítání se závorkou, násobení a dělení číslem 1,2,3.

 

Nové téma:   dělení číslem 1, násobení číslem 0- PS 6: str. 18-20

Ve čtvrtek si napíšeme test: písemné +a- pod sebou, pamětné +a- do sta, počítání se závorkou, násobení a dělení čísly 1,2,3. Slovní úloha, délka úsečky, konstrukce úsečky dané délky.

 

 

 

 

ČS

 

Nové téma: Čas – rok, rozdělení roku – roční doby, měsíce, práce s kalendářem.

Ti, kteří chyběli na test v minulém týdnu ,si jej napíšou, jakmile to bude možné.

 

 

 

 

 

 

 

TV

 

 

AJ

 

 

 

 

 

 

Informace pro rodiče

 

Míčové a pohybové hry

 

 

Rozšiřování slovní zásoby – ovoce, zelenina, potraviny – opakujeme, vazba i like,

nová slovní zásoba – části těla, vazba I have got…

V tomto týdnu budu nahrazovat ušlou hodinu v úterý( začínáme po obědě, cca od 12:30 do 13:15), ve středu proběhne aj jako běžně

 

 

Třídní schůzky se konají 21.4. od 15 hod. Více informací jsem rozeslala rodičům emailem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.tř. - týdenní plán            Jaro            11.4.-13.4.2022

 

 

 

 

Čtení

gramatika

 

       Společné čtení v knížce – Sísa Kyselá

 

 • Soustředíme se na porozumění textu, povídáme si o tom, co jsme přečetli.
 • Nové učivo – slovní druhy – spojky, ostatní slovní druhy - PS str. 35-36
 • Opakujeme podstatná jména, slovesa, předložky.
 • Učeb. str. 88-96
 • Stále procvičujeme psaní i/í po měkkých a tvrdých souhláskách, psaní souhlásek uvnitř a na konci slova, slova se slabikami bě, pě, vě, mě
 • Ve středu si napíšeme diktát vět – podle učebnice – str. 89/9b

 

 

 

Psaní

 

 • písanka č.2 – str.24

 

 

MA

 

 Stále procvičujeme: probrané učivo, především pamětné počítání na +a- do 100, počítání se závorkou, násobení a dělení číslem 2,3.

 

Nové téma: dělení číslem 3, násobení číslem 1 - PS 6: str. 15-17

 Zkouším znalost řady násobků čísla 3.

 

 

 

 

ČS

 

 Nové téma: Úvod do kapitoly Čas – PS str. 59, 60

Ve středu si napíšeme opakování na téma Jaro – jarní byliny, proměny v přírodě, zvířecí rodiny, stavba těla rostliny, Velikonoce

 

 

 

 

 Zdobení vyfouknutých vajíček voskem, barvení.

 

TV

 

AJ

 

 

 

 

 Informace pro rodiče

 

Míčové a pohybové hry.

 

Rozšiřování slovní zásoby – ovoce, zelenina, potraviny – vazba I like, I have,

V tomto týdnu budu nahrazovat ušlou hodinu v úterý( začínáme po obědě, cca od 12:30 do 13:15), ve středu proběhne aj jako běžně

 

 

V průběhu týdne rozešlu informace ohledně plánovaných třídních schůzek. Prosím, sledujte email.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.tř. - týdenní plán            Jaro            4.4.-8.4.2022

 

 

 

 

Čtení

gramatika

 

       Společné čtení v knížce – Sísa Kyselá

 

 • KONTROLUJI porozumění textu, povídáme si o tom, co jsme přečetli.
 • PS str. 33-34
 • učeb. str. 88- 94
 • Nové učivo – slovní druhy – podstatná jména, slovesa, předložky.
 • stále procvičujeme psaní i/í po měkkých a tvrdých souhláskách, psaní souhlásek uvnitř a na konci slova, slova se slabikami bě, pě, vě, mě
 • Ve středu si napíšeme diktát vět – podle učebnice – str. 89/9a
 • ČÍTANKA – str. 115  - 123
 • Zkouším báseň ze str. 114 – Zajíčkova koleda

 

 

Psaní

 

 • písanka č.2 – str.22,23

 

 

MA

 

Stále procvičujeme: probrané učivo, především pamětné počítání na +a- do 100, počítání se závorkou, násobení a dělení číslem 2

 

Nové téma:  Násobení číslem 3, dělení číslem 3 - PS 6: str. 11-14,

 děti budou mít za úkol naučit se do dalšího pondělí -11.4. násobilku č. 3 zpaměti.

 

 

 

 

ČS

 

Jaro – téma: Velikonoce – ps str. 55, 57, opakování učiva na str. 58, procvičujeme názvy členů rodin hospodářských zvířat a jejich užitek.

 

 

 

 

 Šnečci na listu – navíjení provázku do spirály, dokončení obrázku.

 

TV

 

HV

 

 

AJ

 

 

Informace pro rodiče

 

Hry s míčem, procvičujeme kotoul, šplh.

 

Píseň: Čarodějnice, opakování probraných jarních písniček.

 

 

 

 V tomto týdnu AJ odpadá, nahrazena bude příští úterý

 

Stále s dětmi procvičujte čtení, ptejte se na obsah.

 Při psaní veďte děti ke zpětné sebekontrole. Soustřeďte se především na dlouhé slabiky a psaní tvrdých a měkkých slabik.

V matematice se opět zaměřte na pamětné +a- do 20 ( některé děti zapomněly). Zaměřte se také na tvorbu odpovědi ve slovní úloze.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.tř. - týdenní plán            Jaro            28.3.-1.4.2022

 

 

 

 

Čtení

gramatika

 

       Společné čtení v knížce – Sísa Kyselá

 

 • Kontroluji porozumění textu, povídáme si o tom, co jsme přečetli.
 • PS str. 30 -32
 • učeb. str. 80-92
 • Nové učivo – slovní druhy – úvod, podstatná jména
 • Stále procvičujeme psaní i/í po měkkých a tvrdých souhláskách, psaní souhlásek uvnitř a na konci slova, slova se slabikami bě, pě, vě, mě
 • Ve středu si napíšeme diktát vět – podle učebnice – str. 86/9
 • Čítanka– str. 111-120

 

 

psaní

 

 • písanka č.2 – str.20,21

 

 

MA

 

  Stále procvičujeme: slovní úlohy na + a - do 100, sčítání a odčítání do sta bez přechodu desítky, písemné sčítání a odčítání pod sebou, počítání se závorkou, opakujeme násobení č.2

 

Nové téma: dělení číslem 2  - PS 6: str. 6-10

 

 

 

 

ČS

 

Jaro –  nové téma: hospodářská zvířata, opakujeme zástupce jarních květin, stavbu těla rostliny – str.56. Při pěkném počasí si uděláme procházku do přírody a nasbíráme si zástupce jarních květin

 

 

 

 

 Jarní dekorace do oken – obtahování šablony, vystřihování, dolepování barevných částí ( ti, kteří minule nestihli dokončit) Šnečci na listu – navíjení provázku do spirály

 

TV

 

HV

 

 

AJ

 

 

Informace pro rodiče

 

Hry s míčem, procvičujeme kotoul, šplh. Při pěkném počasí vyrazíme na TV ven, děti budoou potřebovat sportovní obutí na ven.

 

Opakujeme: písnička s chůzí po kruhu – Uvíjíme věneček

nová písnička – Jetelíčku náš, poslech : Václav Trojan - Žabák

 

 Procvičujeme již naučené, přibereme nová slovíčka: Jídlo a pití.

 

Stále s dětmi procvičujte čtení, ptejte se na obsah.

 Při psaní veďte děti ke zpětné sebekontrole. Soustřeďte se především na dlouhé slabiky a psaní tvrdých a měkkých slabik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.tř. - týdenní plán            Jaro            21.3.-25.3.2022

 

 

 

 

Čtení

gramatika

 

       Společné čtení v knížce – Sísa Kyselá

 

 • soustředíme se na porozumění textu, povídáme si o tom, co jsme přečetli.
 • Nové učivo – slova se slabikami bě, pě, vě, mě
 • PS str. 27-29, uč. str. 80-89
 • stále procvičujeme psaní i/í po měkkých a tvrdých souhláskách, psaní souhlásek uvnitř a na konci slova.
 • Ve středu si napíšeme diktát vět – opět bez možnosti přípravy.
 • Sloh: vypravování, osnova pohádky, dramatizace
 • V čítance si budeme vybírat texty ze stran– str. 111-120

 

 

psaní

 

 • písanka č.2 – str.19-20

 

 

MA

 

  Stále procvičujeme: slovní úlohy na + a - do 100, sčítání a odčítání do sta bez přechodu desítky, písemné sčítání a odčítání pod sebou, počítání se závorkou.

 

Nové téma: násobení číslem 2  - PS 6: str. 1-5

 

G:  opakujeme :délka úsečky – rýsování úsečky dané délky, přímka, bod

 

 

 

 

ČS

 

Jaro – opakujeme zástupce jarních květin, stavbu těla rostliny , péče o rostliny– str.54.

Zasejeme si semínka do hlíny – v minulém týdnu jsme si připravili květináčky

 

 

ČP

 

 Jarní dekorace do oken – obtahování šablony, vystřihování, dolepování barevných částí.

 

TV

 

 

HV

 

 

AJ

 

 

Informace pro rodiče

 

Cvičení na žebřinách a žebříku – přelézání, slézání, ručkování

hry s míčem.

 

opakujeme: Běžel tudy zajíček, Ach synku, synku

Nová písnička s chůzí po kruhu – Uvíjíme věneček

 

 Procvičujeme použití zájmene he, she,/his, her , vazba – I like

I  am / he is/she is from…

 

Stále s dětmi procvičujte čtení, ptejte se na obsah.

 Při psaní veďte děti ke zpětné sebekontrole. Soustřeďte se především na dlouhé slabiky a psaní tvrdých a měkkých slabik.

V páté třídě se během posledních dvou týdnů objevilo několik dětí s pozitivním výsledkem na Covid. Vzhledem k tomu, že máme ve třídě sourozenecké dvojice s páťáky a roušky už nikde nenosíme, obávám se, že se nám Covid také rozšíří po třídě. Pokud tedy budete mít doma dítě nemocné, doporučuji si jej alespoń antigenním testem otestovat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.tř. - týdenní plán            Jaro            14.3.-18.3.2022

 

 

 

 

Čtení

Gramatika

Společné čtení v knížce – ve školní knihovně si vybereme novou

         Kontroluji porozumění textu, povídáme si o tom, co jsme přečetli.

 • PS str. 24-26
 • učeb. str. 80-85
 • Nové učivo – slove se slabikami bě, pě, vě, mě
 • Stále procvičujeme psaní i/í po měkkých a tvrdých souhláskách, psaní souhlásek uvnitř a na konci slova.
 • Ve středu si napíšeme diktát vět – opět bez možnosti přípravy.
 • Čítanka- vybíráme si texty ze stran 107-110, zkouším z recitace básně ty, kteří v minulém týdnu chyběli

 

 

Psaní

 

 • písanka č.2 – str.17-18

 

 

MA

 

  Stále procvičujeme: slovní úlohy na + a- do 100, sčítání a odčítání do sta bez přechodu desítky, písemné sčítání a odčítání pod sebou, počítání se závorkou,

čas na digitálních i ručičkových hodinách – možnost opravy testu budou mít děti v tomto týdnu, pokud se k ní přihlásí.

G: délka úsečky – rýsování úsečky dané délky, přímka, bod – procvičíme a napíšeme na konci týdne  opět na známky

ps. str. 61-64 – dokončíme pracovní sešit a rozdáme si nový

 

 

 

ČS

 

Jaro – opakujeme zástupce jarních květin, stavbu těla rostliny – str.53

Zasejeme si semínka do hlíny

 

 

 

 Ptáček na kolíčku – děti budou potřebovat dřevěný kolíček.

 

TV

 

HV

 

AJ

 

Informace pro rodiče

 

Cvičení na žebřinách a žebříku – přelézání, slézání, ručkování

hry s míčem

Opakujeme: Hřej slunéčko, hřej , rytmické hry s jednoduchými hudeb. nástroji

 

 procvičujeme použití zájmene he, she, his, her , vazba – I like

 

Stále s dětmi procvičujte čtení, ptejte se na obsah.

 Při psaní veďte děti ke zpětné sebekontrole. Soustřeďte se především na dlouhé slabiky a psaní tvrdých a měkkých slabik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.tř. - týdenní plán            Jaro            7.3.-11.3.2022

 

 

 

 

Čtení

gramatika

Společné čtení v knížce Školní Detektiv

 • Porozumění textu, povídáme si o tom, co jsme přečetli, děti písemně odpovídají na otázky k textu
 • PS str. 21-23
 • stále procvičujeme psaní i/í po měkkých a tvrdých souhláskách, psaní souhlásek uvnitř a na konci slova.
 • Ve středu si napíšeme diktát vět s i/y po tvrdých a měkkých souhláskách – opět bez možnosti přípravy.
 • ČÍTANKA - vybíráme si texty ze stran 100-108
 • v pondělí zkouším báseň – zvolená ze str.106

 

psaní

 

 • písanka č.2 – str.15-16

 

 

MA

 

  Stále procvičujeme: slovní úlohy na + a- do 100, sčítání a odčítání do sta bez přechodu desítky, písemné sčítání a odčítání pod sebou, počítání se závorkou,

čas na digitálních i ručičkových hodinách – možnost opravy testu budou mít děti v dalším týdnu, pokud se k ní přihlásí.

G: délka úsečky – rýsování úsečky dané délky, přímka, bod – procvičíme a napíšeme na konci týdne na známky

ps. str. 56-60

 

 

 

ČS

 

Jaro – opakujeme zástupce jarních květin, živočichů z volné přírody i chovaných člověkem. PS str. 51-52

 

 

Ptáček na kolíčku - děti budou potřebovat 1 dřevěný kolíček

 Pro rychlíky: Barevný svět pod hladinou moře. – pokud máte doma mušličky, mohou si je děti také zakomponovat do obrázku.

 

TV

 

HV

 

 

AJ

 

 

 

 

Informace pro rodiče

 

Cvičení na žebřinách a žebříku – přelézání, slézání, ručkování

hry s míčem

 

Marjánko, Marjánko – zpěv s tanečkem,

nová píseň: hřej slunéčko, hřej

 

 Osobní zájmena,  vlastnosti, členové rodiny. Tvoříme věty typu: To je moje sestra. Ona je pěkná.- procvičujeme.

Místnosti v domě – tvoříme věty typu: To je babička, ona je v obýváku.

 

Stále s dětmi procvičujte čtení, ptejte se na obsah.

 Při psaní veďte děti ke zpětné sebekontrole. Soustřeďte se především na dlouhé slabiky a psaní tvrdých a měkkých slabik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.tř. - týdenní plán            Jaro            28.2. - 4.3.2022

 

 

 

 

 

 

Čtení

gramatika

Společné čtení v knížce Školní detektiv - kontroluji porozumění textu, povídáme si o tom, co jsme přečetli.

 • Ps 2 : str. 18-20,
 • učeb. do str. 80– vybíráme si cvičení k procvičení učiva,
 • stále procvičujeme psaní i/í po měkkých a tvrdých souhláskách, psaní souhlásek uvnitř a na konci slova.
 • Ve středu si napíšeme diktát slovních spojení s i/y po tvrdých a měkkých souhláskách – opět bez možnosti přípravy.
 • čítanka- vybíráme si texty

 

psaní

 

 • písanka č.2 – str.13-14

 

 

MA

 

  Stále procvičujeme: slovní úlohy na + a- do 100, sčítání a odčítání do sta bez přechodu desítky, písemné sčítání a odčítání pod sebou, počítání se závorkou, čas na digitálních hodinách

G: délka úsečky – procvičujeme rýsování úsečky dané délky

ps. str. 52-55

 

 

 

ČS

 

 Jaro – úvod do kapitoly, opakujeme znalosti z 1.tř., změny počasí - PS str. 49-50

 

 

 

  Papírové akvárko pro rybičky –dokončíme práci.

Pro ty, kteříjsou již hotoví – stříhání, lepení na téma barevný svět pod hladinou moře.

 

TV

 

 

HV

 

 

AJ

 

 

Informace pro rodiče

 

Cvičení na kruzích – svis vznesmo pro zájemce i  svis střemhlav, opičí dráha, procvičování přihrávek

 

Když se zamiluje kůň, Marjánko, Marjánko – zpěv s tanečkem

 

 He is, she is, vlastnosti, členové rodiny. Tvoříme věty typu: To je moje sestra. Ona je pěkná.- procvičujeme s interaktivní tabulí.

 

Stále s dětmi procvičujte čtení, ptejte se na obsah.

 Při psaní veďte děti ke zpětné sebekontrole. Soustřeďte se především na dlouhé slabiky a psaní tvrdých a měkkých slabik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.tř. - týdenní plán            Člověk              21.2.- 25.2.2022

 

 

 

 

Čtení

gramatika

Společné čtení v knížce Školní Detektiv

 • Kontroluji porozumění textu, povídáme si o tom, co jsme přečetli.
 • Ps 2 : str. 15-17, učeb. do str. 76– vybíráme si cvičení k procvičení učiva,
 • Stále procvičujeme psaní i/í po měkkých a tvrdých souhláskách, psaní souhlásek uvnitř a na konci slova.
 • Ve středu si napíšeme diktát slov s i/y po tvrdých a měkkých souhláskách – tentokrát bez možnosti přípravy.
 • ČÍTANKA STR. 84-93 – vybíráme si texty

 

psaní

 

 • písanka č.2 – str.11-12

 

 

MA

 

  Stále procvičujeme: slovní úlohy na + a- do 100, sčítání a odčítání do sta bez přechodu desítky, písemné sčítání a odčítání pod sebou, počítání se závorkou, příprava na násobení č. 3, čas na digitálních hodinách

G: délka úsečky – rýsování úsečky dané délky, přímka, bod - procvičujeme

PS. str. 47-51

 

 

 

ČS

 

Péče o životní prostředí – třídění odpadu,

Správné chování v jednotlivých situacích– u lékaře, v divadle, v autobuse, při kontaktu s neznámými lidmi –dramatizace, nepracujeme v Ps

 

 

 

  Papírové akvárko pro rybičky – pokračujeme v práci.

 

TV

 

HV

 

 

AJ

 

 

 

 

Informace pro rodiče

 

Cvičení na kruzích – svis vznesmo, opičí dráha, procvičování přihrávek

 

Rytmická a hlasová cvičení, zkouším zpěv ve dvojicích - píseň Zimní

Nová píseň: Když se zamiluje kůň

 

Členové rodiny – she is, he is, it is my mum…  - procvičujeme s interaktivní tabulí. V tomto týdnu je angličtina  pouze ve středu v obvyklou dobu.

 

 

 

Stále s dětmi procvičujte čtení, ptejte se na obsah.

 Při psaní veďte děti ke zpětné sebekontrole. Soustřeďte se především na dlouhé slabiky a psaní tvrdých a měkkých slabik.

 

Děti si v pondělí přinesou domů závěr z vyšetření PPP, které na naší škole proběhlo v lednu.. Pokud budete uvedená doporučení chtít se mnou konzultovat, nebo některé termíny vysvětlit,napište mi, prosím, dopředu. Já se s Vámi následně dohodnu na termínu, kdy bych Vám zatelefonovala.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.tř. - týdenní plán            Člověk              7.2.- 11.2.2022

 

 

 

 

Čtení

gramatika

Společné čtení v knížce Školní detektiv

 • kontroluji porozumění textu, povídáme si o tom, co jsme přečetli.
 • Ps 2 : str. 12-14, učeb. do str. 73– vybíráme si cvičení k procvičení učiva, psaní i/í po měkkých a tvrdých souhláskách, psaní souhlásek uvnitř a na konci slova.
 • Ve středu si napíšeme diktát z učeb. str. 66/7a
 • ČÍTANKA STR. 84-93 – vybíráme si texty

 

Psaní

 

 • písanka č.2 – str.8-10

 

 

Matematika

 

 Stále procvičujeme: slovní úlohy na + a- do 100, sčítání a odčítání do sta bez přechodu desítky, písemné sčítání a odčítání pod sebou, příprava na násobení č. 4 a 5

G: úsečka, přímka, bod - procvičujeme

ps. str. 43-46

 

 

 

Prvouka,

 

 V pondělí se budeme připravovat na středeční test z kapitoly Člověk.

 

 

 

Rozpracujeme  papírové akvárko pro rybičky.

 

TV

 

HV

 

 

AJ

 

 

informace pro rodiče

 

V úterý si uděláme maškarní soutěžení v tělocvičně s hudbou a  tancem. Připravte si masky.

 

Rytmické hry podle videa, opakování písně :Zimní

 

 

 Členové rodiny – she is, he is, it is my mum…

 

 

 

Stále s dětmi procvičujte čtení, ptejte se na obsah. Při psaní veďte děti ke zpětné sebekontrole. Soustřeďte se především na dlouhé slabiky a psaní tvrdých a měkkých slabik.

 

 

V případě, že by se slibně vyvíjelo počasí na bruslení, rozešlu informace na email.

 

 • Náhradní termín za ušlou angličtinu nabídnu dětem v úterý  8.2.- 12:20 – 13:05, další pak opět za týden ve stejném čase.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.tř. - týdenní plán            Člověk              31.1.-3.2.2022

 

 

 

 

Čtení

gramatika

Společné čtení v knížce Školní strašidlo

 • kontroluji porozumění textu, povídáme si o tom, co jsme přečetli.
 • Ps 2 : str. 9 -11, učeb. do str. 70– vybíráme si cvičení k procvičení učiva, psaní i/í po měkkých a tvrdých souhláskách, psaní souhlásek uvnitř a na konci slova , popis osoby.
 • ČÍTANKA STR. 84-93 – vybíráme si texty

 

Psaní

 

 • písanka č.2 – str.5-7

 

 

Matematika

 

  stále procvičujeme: hodiny – pojem tři čtvrtě, slovní úlohy na + a- do 100, sčítání a odčítání do sta bez přechodu desítky, písemné odčítání

G: úsečka, přímka, bod

ps. str. 39-42

 

 

 

Prvouka,

 

člověk:  PS str. 47-48 – opakování, procvičování

prohlédneme si kostru člověka a budeme si povídat o lidském těle a jeho funkcích.

 

 

 

Rozdávání pololetního vysvědčení

 

TV

 

HV

 

 

AJ

 

 

Informace pro rodiče

 

 

Opičí dráha – překonávání překážek v tělocvičně – manipulace s tělocvičným nářadím, houpání na kruzích.

 

rytmická hra: https://www.youtube.com/watch?v=19-OKAWACEM, opakování probraných písniček, dětem se bude hodit kelímek

 

 Členové rodiny – she is, he is, it is my mum…

 

Stále s dětmi procvičujte čtení, ptejte se, na obsah. Při psaní veďte děti ke zpětné sebekontrole. Soustřeďte se především na dlouhé slabiky a psaní dvouhlásek.

 

V případě, že by se slibně vyvíjelo počasí na bruslení, rozešlu informace na email.

 

 • Děti si přinesou domů opravené pololetní testy- projděte si s dětmi místa, kde chybovaly. V dalším týdnu prosím o vrácení podepsaného testu zpět.
 • Náhradní termín za ušlou angličtinu nabídnu dětem v úterý  1.2.- 12:20 – 13:05, další pak opět za týden ve stejném čase.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.tř. - týdenní plán            Člověk              24.-28.1.2022

 

 

 

 

Čtení

gramatika

Společné čtení v knížce Školní strašidlo

            porozumění textu, povídáme si o tom, co jsme přečetli.

 • Ps 2 : str. 6-9, učeb. do str. 68– opakování učiva, psaní i/í po měkkých a tvrdých souhláskách
 • na začátku týdne si napíšeme pololetní opakování 
 • ČÍTANKA STR. 84-93 – vybíráme si texty

 

psaní

 

 • písanka č.2 – do str.4

 

 

MA

 

  Stále procvičujeme: hodiny – pojem tři čtvrtě, slovní úlohy na + a- do 100, sčítání a odčítání do sta bez přechodu desítky, písemné odčítání

G: úsečka

ps. str. 33-38

na začátku týdne si děti napíšou pololetní opakování z probraného učiva

 

 

ČS

 

Člověk: Emoce, povolání – PS str. 45-46

 

 

 

Práce s modelínou – Zimní sporty, lidská postava v pohybu

 

TV

 

AJ

 

 

informace pro rodiče

 

Míčové hry

 

Tento týden opět  pro nemoc odpadá

 

Stále s dětmi procvičujte čtení, ptejte se na obsah. Při psaní veďte děti ke zpětné kontrole textu. Soustřeďte se především na dlouhé slabiky a psaní dvouhlásek.

 

Děkuji těm, kteří mi napsali informaci ohledně bruslařského vybavení. Bohužel ani v tomto týdnu se na brusle s dětmi nedostanu. Snad podmínky vydrží o něco déle.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.tř. - týdenní plán            Člověk              17.-21.1.2022

 

 

 

 

Čtení

gramatika

Společné čtení v knížce Školní strašidlo

 • kontroluji porozumění textu, povídáme si o tom, co jsme přečetli.
 • Ps2 : str.2-5 – opakování učiva, psaní i/í po měkkých souhláskách
 • Ke konci týdne si napíšeme pololetní opakování
 • ČÍTANKA STR. 84-93 – vybíráme si texty

 

Psaní

 

 • písanka -  dokončíme sešit č. 1, načneme druhý díl – 1.str.

 

 

MA

 

 Stále opakujeme sčítání a odčítání do dvaceti,  počítání do sta –  sčítání desítek, odčítání desítek,

nové učivo: počítání se závorkou, opakované sčítání stejného sčítance –-příprava na násobení, písemné sčítání pod sebou.

ps. str. 29-32

V průběhu týdne si děti napíšou pololetní opakování z probraného učiva

 

 

ČS

 

Nové téma: naše tělo, zdraví, nemoc a úraz – ps.str.42-44

 

 

 

Dokončíme koláž „Můj svět“

 

TV

 

HV

 

 

AJ

 

 

Informace pro rodiče

 

 

Gymnastika -  nácvik na přeskok přes kozu, kotoul vpřed, přihrávky

 

poslech – W.A. Mozart

opakujeme: Zimní, Kalamajka – s tanečkem

 

 Procvičujeme: My family, he is , she is + nové téma: přídavná jména: young/old, slim/fat, short/ high,

 

Stále s dětmi procvičujte čtení, ptejte se, na obsah. Při psaní veďte děti ke zpětné kontrole textu. Soustřeďte se především na dlouhé slabiky a psaní dvouhlásek.

 

Ráda bych si udělala přehled, zda máte možnost dětem sehnat nebo zapůjčit (pokud nemají vlastní) brusle. Jestli nám ještě bude přát počasí a na hřišti znovu obnoví kluziště, ráda bych s dětmi vyrazila. Napište mi, prosím, během tohoto týdne, jak jste na tom J. Děkuji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.tř. - týdenní plán           Člověk        10.1. – 14.1.2022

 

 

Čtení

gramatika

 

 •  Společné čtení v nové čítance  str.70-75  důraz na výrazné, hlasité čtení, intonace ve větě, otázky k textu

            

Společné čtení v knížce Školní strašidlo

 

 • Ps. str. 47-49 Pololetní opakování – opakujeme a připravujeme se na test,
 • PS 2. díl – str. 1-3
 • učebnice str. 62-63 – psaní i/í po měkkých souhláskách
 • ve středu si napíšeme diktát  - uč. str. 60/14 a

 

 

Psaní

 

 • písanka str. 38 - 40

 

 

 

Matematika

 Pracujeme v novém sešitě Ma 5:

 Pokračujeme na str. 23-29:počítáme po desítkách do 100, učíme se postup při písemném sčítání a odčítání, postupné odečítání  s přechodem desítky

Společně vyřešíme některé příklady z matematických olympiád

 

 

Prvouka,

 

 Lidské tělo a jeho části – pojemnováváme, ukazujeme na sobě,

ukážeme si kostru člověka a pojmenujeme některé její části – jejich význam.

 denní režim – ps str. 41-42

 

 

 

 

 

Tvoření z papíru  - koláž k tématu „Můj svět“ - dejte dětem staré časopisy s obrázky k rozstříhání ( pokud máte)

 

Tělesná výchova

 

 

AJ

 

 

 

ETV

 

 

 

 

 odrazová cvičení, přihrávky míčem, opakování kotoulu vpřed.

přeskoky švihadla - známkuji

 

 

členové rodiny + she is/ he is

 

 

 

Hrajeme hry na zlepšení komunikačních dovedností a budování sebedůvěry. – můj svět ( žáci představí, co je baví, co umí, co mají rádi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.tř. - týdenní plán           Zima         3.1. – 7.1.2022

 

 

Čtení

Gramatika

 

 •  Společné čtení v nové čítance  str.60-70  důraz na výrazné, hlasité čtení, intonace ve větě, otázky k textu
 • Ps. str. 44-46 souhlásky tvrdé
 • učebnice str. 57-61(vybíráme si cvičení), napíšeme si diktát ze str. 60/14b - opět ve středu.

 

 

Psaní

 

 • Písanka str. 36-38

 

 

 

Matematika

 Pracujeme v novém sešitě Ma 5:

 pokračujeme na str. 16-21 :počítáme po desítkách do 100, učíme se postup při písemném sčítání a odčítání pod sebou, orientace v tabulce, opakujeme pojmy sčítanec, součet, menšenec, menšitel, rozdíl

Geometrie – přímka, body na přímce  a mimo ni, osová souměrnost

 

 

Prvouka

 

 

Živočichové v zimě, opakování: str. 35-39

 

 

ČP 

 

 

Stříhání a lepení pláště jehlanu – pomůcka pro požární prevenci

 

TV

 

AJ

 

 

 

ETV

 

 

 

 

 Odrazová cvičení, přihrávky míčem, opakování kotoulu vpřed.

přeskoky švihadla.

 

 

Dny v týdnu. What day is it today?

 

 

 

Hrajeme hry na zlepšení komunikačních dovedností a budování sebedůvěry.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.tř. - týdenní plán           Zima         20.12. – 22.12.2021

 

 

Čtení

gramatika

 

 •  Společné čtení v nové čítance  str.56 – 61 důraz na výrazné, hlasité čtení, intonace ve větě, otázky k textu
 • Ps. str. 42-43 souhlásky tvrdé, abecední řazení
 • učebnice str. 58-59 (vybíráme si cvičení)

 

 

Psaní

 

 • písanka str. 34-35

 

 

 

Matematika

 Pracujeme v novém sešitě Ma5:

 Pokračujeme na str. 13-15- počítáme po desítkách do 100, porovnáváme čísla, doplňujeme na číselnou osu, opakujeme pojem desítky a jednotky, procvičujeme probrané veličiny

 

 

Prvouka,

 

 

Téma Zima: str. 33-34 Cystáme se na Vánoce

 

 

 

 

Vánoční přání, výroba papírových dekorací do třídy

 

TV

 

 

AJ

 

 

 

ETV

 

 

 

 

Procvičujeme přeskoky přes švihadlo, odrazová cvičení, přihrávky míčem

 

 

Vánoční příběh s obrázky - nová zásoba slovíček.

 

 

 

Dokončíme práci na tématu – co bych byl, kdybych byl – učíme se ptát a naslouchat

 

Poslední dvě hodiny ve středu si rozdáme dárečky, posedíme si a budeme se „ladit“ na Vánoce Děti si s sebou mohou přinést trochu cukroví.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.tř. - týdenní plán           Zima         13.12. – 17.12.2021

 

 

Čtení

gramatika

 

 •  Společné čtení v nové čítance  str.54 – 61 důraz na výrazné, hlasité čtení, intonace ve větě, otázky k textu - kontrola porozumění

             

 • Ps. str. 39-41,opakování , Dělení souhlásek – souhlásky tvrdé
 • učebnice str. 53-58 (vybíráme si cvičení)

 

 • Napíšeme si diktát z učebnice ČJ – str. 56/12 – děti se mohou připravit doma

 

 

Psaní

 

 • Písanka str. 31-33
 • Upíšeme si báseň z čítanky  - Na ledě

 

 

Matematika

 Pracujeme v novém sešitě Ma5:

Opakujeme geometrii – ps str. 7 + rýsujeme do sešitu, pokračujeme na str. 8 – 12: počítáme po desítkách do 100, porovnáváme čísla, doplňujeme na číselnou osu, opakujeme pojem desítky a jednotky ( strany 4-6  přeskočíme a  necháme si je na příležitostné procvičování).

 

 

Prvouka,

 

 Napíšeme si krátký testík na názvy rodinných příslušníků

Začínáme téma Zima: str. 32 - 33

 

 

 

 

Ti, kteří nestihli, pokračují ve vyšívání bavlnkou do kartónu. Děti potřebují bavlnku ( bílou nebo modrou) a větší jehlu.

Zdobení vánočního stromku

 

TV

 

HV

 

 

AJ

 

 

 

ETV

 

 

 

 

Procvičujeme přeskoky přes švihadlo, odrazová cvičení, kotoul.

 

 

Vánoční koledy – Nesem vám noviny, Já malý přicházím, Jak jsi krásné, neviňátko.

 

Rozšiřujeme slovní zásobu –zvířátka, opakujeme.

dokončíme obrázek čerta a anděla s popisem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.tř. - týdenní plán           Domov           6.12. – 10.12.2021

 

 

Čtení

gramatika

 

 •  Společné čtení v nové čítance  str.45-54-  důraz na výrazné, hlasité čtení, intonace ve větě, otázky k textu

 

 • Ps. str. 35-39– ,dvojhlásky, souhlásky, slabiky se slabikotvorným R, L, M ( nová učebnice str. 51-53 
 • Napíšeme si diktát z učebnice ČJ – str. 53/4 – děti se mohou připravit doma

 

 

Psaní

 

 • Písanka str. 28-30 ( v minulém týdnu jsme nenapsali )

 

 

Matematika

 

 Stále opakujeme sčítání a odčítání do dvaceti,  doplnění chybějících čísel do příkladu,

procvičujeme: měření času – jednotky času, slovní úlohy s časem, pojem čtvrt a půl

ps str. 63-64, nový pracovní sešit – str. 1-3

 

 

Prvouka,

 

 Domov – rodinné oslavy – str. 28 dokončíme, opakujeme a procvičujeme na str. 30-31

 

 

 

 

Pokračujeme ve vyšívání bavlnkou do kartónu. Děti potřebují bavlnku ( bílou nebo modrou) a větší jehlu.

 

TV

 

HV

 

 

AJ

 

 

 

ETV

 

 

 

 

Procvičujeme přeskoky přes švihadlo, šplh, přihrávky, odrazová cvičení

 

 

Vánoční koledy – Nesem vám noviny, hej,vánoce dlouhý noce, my 3 králové - procvičujeme

 

Rozšiřujeme slovní zásobu –Mikuláš, čert a anděl - popíšeme si obrázek, procvičujeme fráze: Whatś your name? My name is…

procvičujeme – číslovky do 10, barvy, povely

 

Učíme se správně klást otázky – hra: Kdo/co se skrývá v tašce? – dokončíme z minulého týdne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.tř. - týdenní plán           Domov           29.11. – 3.12.2021

 

 

Čtení,

gramatika

 

 •  Společné čtení v nové čítance  str.37-44 -  důraz na výrazné, hlasité čtení, intonace ve větě, otázky k textu.

             Kontroluji porozumění textu.

 • Ps. str. 33-35 ( minule jsme vše nestihli)– , krátké a dlouhé samohlásky, psaní ú/ů, ( nová učebnice str. 48-51) 
 • Napíšeme si diktát z učebnice ČJ – str. 31/6 – děti se mohou připravit doma.

 

 

Psaní

 

 • písanka str. 26-28 ( v minulém týdnu jsme nenapsali )

 

 

Matematika

 

  Stále opakujeme sčítání a odčítání do dvaceti, příklady typu: 16-,17-, 18-, doplnění chybějících čísel do příkladu.

Nové učivo: měření času – jednotky času, slovní úlohy s časem

ps str. 57- 62

 

 

Prvouka,

 

 Domov – moje rodina, členové rodiny,  pomoc v rodině,  domácí mazlíčci, Mikuláš  ps. str.26-29

 

 

 

 

Pokračujeme ve vyšívání bavlnkou do kartónu. Děti potřebují bavlnku ( bílou nebo modrou) a větší jehlu.

 

TV

 

HV

 

 

AJ

 

 

 

ETV

 

 

Informace pro rodiče

 

Procvičujeme přeskoky přes švihadlo, šplh, přihrávky

 

 

Vánoční koledy – Nesem vám noviny, Hej,vánoce dlouhý noce, My 3 králové

 

Rozšiřujeme slovní zásobu –zvířátka, procvičujeme fráze: Whatś your name? My name is…

procvičujeme – číslovky do 10, barvy, povely

 

Učíme se správně klást otázky – hra: Kdo/co se skrývá v tašce? – dokončíme z minulého týdne

 

 

 

Děti si ponesou domů informace o zdražení obědů od 1.1.2022 – prosím podepište a pošlete po dětech zpět. – rozdám dětem, až se sejdeme ve větším počtu

 

Telefonní číslo do kabinetu prvního stupně je opět v provozu.

 

V pondělí proběhne testování – pokud je vaše dítě v ochrané lhůtě 180 dnů po prodělání Covidu, doručte, prosím, potvrzení emailem vedení školy, může pak být z testování vyřazeno. Negativní test provedený v den testování (s razítkem) také uznáváme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.tř. - týdenní plán           Domov                22. – 26.11.2021

básnička pro tento týden

 

Halí, belí, zvířátka,

chystejte si doupátka.

Slunce už je unavené,

černý vítr mraky žene,

 bude zima, bude hlad,

do pelíšků jděte spát!

 

Čtení

gramatika

 

 • Společné čtení v čítance  do str.50 - důraz na výrazné, hlasité čtení, intonace ve větě, otázky k textu
 • Zkouším alespoň 2 sloky z básně Listopad

 

 • Kontroluji porozumění textu
 • Ps. str. 30 - 34 , slovo, slabika, hláska a písmeno, krátké a dlouhé samohlásky, psaní ú/ů
 • Napíšeme si diktát z učebnice ČJ – str. 38/9 – děti se mohou připravit doma

 

 

Psaní

 

 • písanka str. 26-28

 

 

Matematika

 

  Stále opakujeme sčítání a odčítání do dvaceti, příklady typu: 4+,3+,2+…a 16-,17-, 18-

nové učivo: měření teploty, slovní úlohy s měřením teploty

ps str. 50-56

 

 

Prvouka,

 

 Domov –úvod: moje rodina, členové rodiny,   ps. str.24-26

 

 

 

 

Vyšijeme si bavlnkou do kartónu sněhovou vločku. Děti potřebují bavlnku ( bílou nebo modrou) a větší jehlu.

 

TV

 

HV

 

 

AJ

 

 

 

ETV

 

 

informace pro rodiče

 

Odrazová cvičení,  opakujeme a procvičujeme přeskoky přes švihadlo, šplh.

 

Začneme opakovat koledy, procvičujeme probrané písně, zopakujeme si taneček

 

Rozšiřujeme slovní zásobu –zvířátka, procvičujeme fráze: Whatś your name? My name is…

procvičujeme – číslovky do 10, barvy, povely

 

 

 

Učíme se správně klást otázky – hra: Kdo/co se skrývá v tašce?

 

 

V pondělí proběhne další část trídních schůzek .

 

Děti si ponesou domů informace o zdražení obědů od 1.1.2022 – prosím podepište a pošlete po dětech zpět.

 

Telefonní číslo do kabinetu prvního stupně je opět v provozu.

 

V pondělí proběhne testování – pokud je vaše dítě v ochrané lhůtě 180 dnů po prodělání Covidu, doručte, prosím, potvrzení emailem vedení školy, může pak být z testování vyřazeno. negativní Test provedený v den testování (s razítkem) také uznáváme.

 

 

 

 

Přeji všem hezký týden

 

 

 

 

2.tř. - týdenní plán            podzim              15.-19.11.2021

 

 

Čtení a

gramatika

 

 • Ps. str. 27-29 – VÝZNAM SLOV : slova souřadná , mnohoznačná  a citově zabarvená, opakování
 • čítanka - str. 39-49 - vybíráme si texty
 • Začínám zkoušet báseň Listopad  - pro dobrovolníky, v příštím týdnu i ostatní

 

Psaní

 

 • Písanka str. 26-27
 • Diktát krátkých vět se jmény
 • Zhodnocení vlastní práce ve škole – psaní do portfolia

 

 

MA

 

 Přechod přes základ deset, vztahy sčítání a odčítání typu 6+…,5+…, 14-…15...– STR.44-49 – budeme si vybírat cvičení

Zápis a řešení slovních úloh.

Měření objemu, slovní úlohy s jednotkami objemu,

Geometrie – bod na čáře a mimo ni, spojování bodů podle pravítka

 

 

ČS

 

Opakujeme téma Podzim na zahradě, u rybníka, ptáci – PS str. 22,23 + napíšeme si krátký test  mimořádně ve čtvrtek: (stěhovaví a stálí ptáci, rostliny a živoč. u rybníka, druhy zeleniny a co z nich jíme, zahradnické potřeby)

 

 

ČP

 

Na ČP budou děti potřebovat velkou jehlu s modrou bavlnkou. Budeme prošívat šablonu na sněhovou vločku.

 

TV

 

 

 

HV

 

 

 

 

Kroužek AJ

 

 

Informace pro rodiče

 

SPORTOVNÍ HRY V TĚLOCVIČNĚ, ŠPLH,  skoky přes švihadlo, odrazová cvičení na skok přes kozu

 

 

 • opakujeme probrané písně, rytmická  cvičení, taneček

 

 

 

Budeme procvičovat probrané fráze: How are you? I´m fine, Whatś your name? My name is…, povely ve třídě, barvy a čísla

 

Ve čtvrtek 18.11. a v pondělí 22.11. se budou konat třídní schůzky formou individuální online schůzky – učitel, rodič, žák. Děti si na schůzku připraví a donesou domů svou složku prací a také dostanou možnost svou práci ve škole okomentovat. Rodiče se zapisují přes sdílenou tabulku s časovým rozvrhem - zaslala jsem emailem.

 

 

 

 

Přeji všem hezký týden

 

 

 

 

 

2.tř. - týdenní plán            podzim                 8.-12.11.2021

 

 ČJ

čtení

gramatika

 

 •  společné čtení v čítance – důraz na výrazné, hlasité čtení, intonace ve větě, otázky k textu str. 32-37
 • PS. str. 25-27 – VÝZNAM SLOV – SL.SOUZNAČNÁ, PROTIKLADNÁ, MNOHOZNAČNÁ, NADŘAZENÁ, PODŘAZENÁ
 • Báseň Listopad se budou děti učit zpaměti.

 ČJ

psaní

 

 • písanka str. 23-25
 • opis části básně Listopad z čítanky + doprovod ilustrací
 • napíšeme si krátký diktát

 

 

MA

 

 Přechod přes základ deset, vztahy sčítání a odčítání typu 7+…, 13-…, PS str. 38 -43

 

měření hmotnosti a délky, porovnávání hmotností – práce s žákovskými vahami

 

zápis a řešení slovních úloh

 

GEOMETRIE – BOD, záznam bodu na čáru a do prostoru, spojení dvou bodů podle pravítka

 

 

ČS

 

Podzim na zahradě – zelenina, plody a jejich zpracování, práce na zahradě –  PS str. 19,20

 

 

 

 

 • Skřítci z listů – lepení suchých listů, dokreslování tuší dle fantazie

 

TV

 

HV

 

 

 

 

 

informace pro rodiče

 

sportovní hry v tělocvičně, šplh na tyči, skoky přes švihadlo

 

 

 • opakujeme píseň: Kdybys měla má panenko, nová píseň: Káča našla ptáče, zopakujeme si taneček.

 

 

 

Třídní schůzky pro druhou třídu se budou konat formou individuální online schůzky v týdnu od 15.-19.11. Bližší informace rozešlu emailem.

 

11.11. by mělo proběhnout vánoční focení - bližší informace rozešlu na začátku týdne emailem

 

 

 

 

 

domácí příprava

 

 • každý den by děti měly věnovat čas procvičování čtení. Povídejte si s nimi o tom, co četly – kontrolujte porozumění textu. vymýšlejte společně kontrolní otázky k textu, který jste přečetli.
 • každý den prohlédněte dětem sešity, domácí úkol vždy podepište
 • počítáme s přechodem přes desítku, trénujte s dětmi třeba při cestě do školy a ze školy.
 • děti se učí skákat přes švihadlo. Pokud doma nemají, pořiďte jim, ať mají na čem trénovat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.tř. - týdenní plán            podzim                 1.-5.11.2021

 

CO SE DĚJE V LABI

 

V LABI, KOUSEK OD KOLÍNA,

HONÍ LÍNÝ KAPR LÍNA,

SLEDUJÍ JE OKOUNI.

NA NĚ ZASE HLEDÍ CEJNI,

SMĚJÍ SE JIM, ŽE JSOU STEJNÍ –

JEN JEDEN PRÝ OKOUNÍ.

 

 

Čtení

gramatika

 

 •  Začneme společné čtení v knížce „Medové příběhy“ – důraz na výrazné, hlasité čtení, intonace ve větě, otázky k textu
 •  porozumění textu – doplňování chybějících písmen do textu – kontrola porozumění..
 • Ps. str. 21-24 – slova ve větě, pořádek a hranice slov ve větě, význam slov
 • ČÍTANKA STR. 29 – 36 ( VYBÍRÁME SI TEXTY)

 

psaní

 

 • písanka str. 21-23, Přepis básně do psacího písma, diktát krátkých vět

 

 

matematika

 

  přechod přes základ deset, vztahy sčítání a odčítání do 20 – PS str.31, 32, 34,35, 36 – cvičení si budeme vybírat

Zápis a řešení slovních úloh.

STR. 37 – GEOMETRIE – bod, spojování bodů podle pravítka

osová souměrnost

 

 

prvouka,

 

U rybníka – str.16-17

Podzimní zahrada  - ovoce a zelenina - str. 18-19

 

 

 

 

 

 

 • Skládaný papírový deštník- DOKONČENÍ
 • Skřítci z listí – dokreslování k nalepeným vylisovaným listům.

 

tělesná výchova

 

HV

 

ETV

 

informace pro rodiče

 

 • cvičení se švihadly, šplh na tyči

 

 • procvičíme taneček, nová píseň: Kdybys měla, má panenko, rytmizace s orf. nástroji
 •  
 • Dětská práva a povinnosti

 

Budeme se učit skákat přes švihadlo. Pokud doma děti nemají, pořiďte jim je, ať mají na čem trénovat 

 

 

 

 

 

domácí příprava

 

Stále trénujte pamětné počítání , porozumění čtenému textu kontrolujte otázkami nebo společným vymýšlením otázek k textu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školní výlet:  Fotografie z výletu

 

2.tř. - týdenní plán            podzim                 18.-22.10.2021

básnička pro tento týden:

 

Vyletěl si pyšný drak,

 vyletěl až do oblak.

Zvysoka se dívá na svět,

strašil by a neví jak!

 

Čtení

gramatika

 

 • čítanka str. 24-28 (budeme si vybírat texty), společné čtení , důraz na výrazné, hlasité čtení, intonace ve větě, otázky k textu
 •  porozumění textu – doplňování chybějících písmen nebo slov do textu – kontrola porozumění..
 • Ps. str. 19. – , druhy vět
 • uč.str. 20 -28. Stále opakujeme řazení vět v textu, řazení slov ve větě, abecední řazení.

 

Psaní

Sloh

 

Opis textu, opět si napíšeme diktát krátkých vět - v pondělí přípravný bez známkování, ve středu na známky.

 • písanka str. 16-18
 • Omluva – ps.str.20

 

Matematika

 

Přechod přes základ deset, vztahy sčítání a odčítání – str. 26-30

logické hádanky – stavby z kostek a jejich plány, hry se sirkami, pyramidy

Měření hmotnosti – kilogramy, gramy, praktické vážení na kuchyňské a osobní váze ( ps – str.33)

 

 

Prvouka,

 

 

 

 

 

 

Etická výchova

 

Napíšeme si opakovací test na téma – stromy a keře – poznávání zástupců, jejich listů a plodů, rostliny a houby v lese.

 

Práce s plánkem ( v min. týdnu jsme nestihli)

Savci v lese – části těla savce, rodiny lesních živočichů,

U rybníka – rostliny a živočichové u rybníka

 

 • pracujeme s tématem navazující na předchozí – odměna a trest.

 

ČP

 

Ježek z listí a barevného papíru

 • dýně z papíru . ozdoba do oken – barevné papíry máme ve škole..

 

Tělesná výchova

 

HV

 

AJ

 

 

 

 

 

informace pro rodiče

 

 •  Procvičujeme kotoul napřed a nazad
 • Cvičení se švihadly

 

 •  Zatancujeme si taneček, který jsme se naučili min. hodinu, procvičíme píseň - Když jde malý bobr spát.

 

 • zopakujeme si slovní zásobu, děti si poslechnou pohádku o barevné příšeře – zopakujeme barvy, ovoce, zvířata.

 

 • povely: Sit down, stand up, pick up, open, close.

 

V následujícím týdnu mají děti 2 dny ředitelského volna + prázdniny a státní svátek – celý týden se nejde do školy. Děti dostanou větší úkol na doma.

 

V pondělí píšeme přípravný diktát – ten opravím bez známkování a děti si ho mohou doma natrénovat na středu, kdy se píše na známky. 

 

 

 

 

domácí příprava

 

 • Každý den by děti měly věnovat čas procvičování čtení. Povídejte si s nimi o tom, co četly – kontrolujte porozumění textu. vymýšlejte společně kontrolní otázky k textu, který jste přečetli.
 • Každý den prohlédněte dětem sešity, domácí úkol vždy podepište
 • Počítáme s přechodem přes desítku, trénujte s dětmi třeba při cestě do školy a ze školy.

 

 

 

 

 

 

 

Přeji všem hezký týden

 

 

 

 

2.tř. - týdenní plán            Podzim                 11.-15.10.2021

básnička pro tento týden

 

Koupil si dráček

na nový fráček.

Na každém knoflíčku

bude mít pentličku.

A teď si drak

obletí mrak.

 

Čtení

gramatika

 

 

 • Čítanka str. 22 -26(budeme si vybírat texty), společné čtení v knížce „Medové příběhy“ – důraz na výrazné, hlasité čtení, intonace ve větě,

 

 • Porozumění textu – doplňování chybějících písmen do textu – kontrola porozumění.Řazení slov ve větě
 • Ps. str. 16-18– pořádek vět , druhy vět
 • Uč.str. 20- 25  pořádek vět, druhy vět

 

psaní

sloh

 

 • Písanka str. 13-15
 • Pořádek vět – uč.str.20 dramatizace pohádek,

 

matematika

Příklady na sčítání do 20 s dosazením  za neznámou

pyramidy, opakované sčítání a odčítání, nakupování

 str. 22-24

str.25 – přímá, lomená a křivá čára

 

 

prvouka,

 

 

 

 

Etická v.

 

Podzimní les – opakujeme: stromy a jejich plody ,

nové učivo: keře, rostliny a houby v lese, chování člověka v lese  str.11-13

str. 14 – orientace v plánku

 

 • Pracujeme s tématem rozhodnutí – umění se rozhodnout.

 

ČP

 

 • Dokončíme ovečku – potřebujeme 2 dřevěné kolíčky, rychlejší děti si udělají ještě vlaštovky na drátě.

 

 

tělesná výchova

 

HV

 

 

 

 

 

 

 

kroužek angličtiny

 

 •  ¨Gymnastika –  nácvik na kotoul, kotoul vpřed, rovnováha na kladince
 •  
 • Naučíme se písničku „Když jde malý bobr spát“

 

 

 

 

 

 

 • Zopakujeme si slovní zásobu – čísla a barvy
 • Přidáme názvy ovoce  - podíváme se na krátké video

 

 

 

 

 

domácí příprava

 

 • Každý den by děti měly věnovat čas procvičování čtení. Povídejte si s nimi o tom, co četly – kontrolujte porozumění textu.
 • Každý den prohlédněte dětem sešity, domácí úkol vždy podepište
 • Počítáme s přechodem přes desítku, trénujte s dětmi třeba při cestě do školy a ze školy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plán učiva:     

2.tř. - týdenní plán            Podzim               4.10. - 8.10.2021

 

 

Čtení

Gramatika

 

 • Recitace zadané básně „Ovoce“
 • Čítanka str. 18-21- budeme si vybírat texty
 •  Porozumění textu – doplňování chybějících slov do textu – kontrola porozumění..
 • Abeceda - procvičujeme a opakujeme řazení slov v abecedním pořádku uč. – vybírám cvičení ze stran 13-16
 • PS: Druhy vět – úvod str. 15,16
 • Sloh: Vyprávění podle obrázkové osnovy- uč.str.17

 

Psaní

 

 

 • písanka str. 12,13
 • Opět si napíšeme dikát – krátké věty  se jmény dětí.

 

Matematika

 

 Přechod přes základ deset, vztahy sčítání a odčítání – str. 18-19

 Měření délky – str. 20-21

 

Prvouka,

 

Etická v.

 

Podzimní počasí

podzimní les – rostliny a houby v lese str. 10-12

Samostatně a společně – děti se budou učit pracovat ve dvojici a uvědomit si výhody spolupráce

 

ČP

 

Ovečka – práce s vlnou ( omotávání šablony), stříhání a lepení. Děti budou potřebovat dva dřevěné kolíčky.

 

Tělesná výchova

 

HV

 

 

 

 • Při pěkném počasí půjdeme ven – skok daleký
 • Pokud bude pršet, zůstáváme v tělocvičně – gymnastika – nácvik na kotoul vpřed, kotoul vpřed
 • Černé oči, jděte spát – ukolébavka
 • Zopakujeme si jednotlivé druhy hudeb. nástrojů

 

 

 

 

 

 

 

domácí příprava

 

 • Každý den by děti měly věnovat čas procvičování čtení. Povídejte si s nimi o tom, co četly – kontrolujte porozumění textu.
 • Každý den prohlédněte dětem sešity, domácí úkol vždy podepište
 • Počítáme s přechodem přes desítku, trénujte s dětmi třeba při cestě do školy a ze školy
 • Některé Děti stále bojují se správnými tvary velkých psacích písmen – natrénujte doma psaní jmen

 

 

kroužek angličtiny

 

Udělám si přehled o tom, kolik toho děti umí ještě ze školky, budeme se učit číslovky do 10 a barvy

 

 

 Přeji všem hezký týden

 

 

 

 

2.tř. - týdenní plán            Podzim                 27.9.-1.10.2021

básnička pro tento týden

Ovoce

 (Václav Fišer)

Ovoce zlátne na stromech,

čmeláci křidélka si brousí,

tráva už není jako mech,

 kluci už neběhají bosí.

Sadaři staví žebříky,

 očešou jablka a hrušky

a nad plnými košíky

hrají si vosy na letušky.

 

Čtení

gramatika

 

 • zkouším recitaci básně „Podzim“, zadám zpaměti novou báseň „ Ovoce“
 • čítanka ve škole str. 16-21(budeme si vybírat texty), důraz na výrazné, hlasité čtení, intonace ve větě, porozumění textu..
 • Ps. str. 10-11– abeceda, uč. str. 12-14, abecedu budu zkoušet zpaměti až v dalším týdnu nejen vyjmenovat, ale i jako cvičení: Které písmeno je hned po/hned před, děti budou potřebovat popisovací fólii do učebnice ČJ…

 

psaní

sloh

 

 • písanka str. 9,11.
 • opis básničky
 • prosba, poděkování

 

matematika

 

 geometrické tvary kolem nás – opakujeme pojmy :čtverec, obdélník, kruh, trojúhelník, krychle, kvádr, válec, koule.

  přechod přes základ deset, vztahy sčítání a odčítání – str. 15-17

 

prvouka,

 

 •  jsem školák, cesta do školy - opakování
 • Téma podzim: ps. str. 8-9. Navštívíme skleník a podíváme se, jak rostou rajčata, okurky a papriky, zahrada na podzim.

 

 

 ČP

 

Vlaštovky na drátě

 

 

tělesná výchova

 

HV

 

 •  gymnastika – příprava na kotoul vpřed, kotoul vpřed

 

Lítala si laštověnka, zopakujeme si kousek z operky Karkulka, rytmická cvičení

 

 

 

domácí příprava

 

 • každý den by děti měly věnovat čas procvičování čtení. Povídejte si s nimi o tom, co četly – kontrolujte porozumění textu.
 • každý den prohlédněte dětem sešity, domácí úkol vždy podepište
 • denně krátce procvičujte i počty + a- do 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.tř. - týdenní plán            Podzim                 20.9.-24.9.2021

 

básnička pro tento týden:

 

Holínky si žába v městě shání,

voda už je chladná na koupání.

Močál studí, jako rampouch zebe,

první draci vyletěli na podzimní nebe.

 

 

Čtení

gramatika

 

 • cvičení na rozvoj zrakového a sluchového vnímání
 • čítanka str. 10-16 –(budeme si vybírat texty) důraz na výrazné, hlasité čtení, intonace ve větě, porozumění textu.
 •  PS.str.6-7:  věta , slovo, slabika– opak.z min.týdne
 • Ps. str. 8-10 abeceda, abecední řazení

 

psaní

sloh

 

 • písanka str. 7-10
 • volné psaní – dokončení příběhu dle vlastní fantazie – pracujeme s knížkou nedokončené pohádky.

 

matematika

 

 

 •  pozorujeme dopravní značky a rozdělujeme podle tvarů, výroba a modelování geom. tvarů.
 • Slovní úlohy s grafickým znázorněním – o x méně/více, nakupování. – str. 10-11
 • str. 12 – řád jednotek a desítek
 • přechod přes základ deset, vztahy sčítání a odčítání – str. 13-14

 

prvouka, etická v.

 

 cesta do školy, dopravní prostředky, opakování

 • ps, str. 4-7
 • Navážeme na práci z minulého týdne: „Kdybych byl králem, jaká pravidla bych zavedl“ – diskuse nad tím, co je třeba do pravidel doplnit, děti se učí představit svůj nápad a vyslechnout ostatní.

 

 ČP

 

 

 • Záložka do knížky ( stříhání, lepení, skládání, vázání uzlu)

 

tělesná výchova

 

HV

 

 

 

 •  hry s míčem, soutěže družstev, hry s tunelem
 • cvičení na lavičkách a žebřinách, střelba míčem na cíl

 

 • poslechneme si Nekonečnou pohádku a pojmenujeme hudební nástroje, naučíme se písničku „lítala si laštověnka“

 

 • Zazpíváme si kousek z operky červená Karkulka.

 

 

 

 

domácí příprava

 

 • každý den by děti měly věnovat čas procvičování čtení. Povídejte si s nimi o tom, co četly – kontrolujte porozumění textu.
 • každý den prohlédněte dětem sešity, domácí úkol vždy podepište
 • trénujte pamětné sčítání i odčítání do dvaceti. Některé děti stále neovládají bezchybně sčítání a odčítání ani do deseti.

 

 

 

informace pro rodiče

 

Překontrolujte, prosím, že mají děti vyplněnou 1. stranu v žákovské knížce i s Vaším podpisem. Pokud hlásíte své děti na kroužek a dosud jste nevyplnili přihlášky pro vedení školy, prosím, učiňte tak co nejdříve.

 

 

 

 

 

 

 

2.tř.- týdenní plán        Zpátky ve škole     13.-17.9.2021

 

 

Čtení a gramatika

 

 • cvičení na rozvoj zrakového a sluchového vnímání, jazykolamy.
 • Slabikář č. 3 -trénujeme tiché čtení s porozuměním i hlasité čtení.
 • trénujeme zápis a čtení slov se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě – diktát slov.
 •  nové učivo o větě, slovech, hláskách a slabikách  ps. str 3-5
 • opakujeme zápis vlastních jmen

 

psaní

sloh

 

 • trénujeme správné sezení při psaní, držení pera
 • písanka str. 4-6 ( opak. tvary písmen k,h,f,i)
 • vyprávění pohádky podle obrázkové osnovy. (improvizace, formulace myšlenky, výrazný a srozumitelný přednes.)

 

matematika

 

 • logické hry a úkoly
 • PS str. 5-9
 • procvičování  sčítání a odčítání do 10  a do 20, opakujeme hodiny – celá, půl, názvy geom. těles a tvarů.
 • slovní úlohy

 

prvouka, Etická výchova

 

 •  opakujeme, co jsme se naučili na vycházce – stromy a keře – listy a plody,
 • naše škola – školní rok, místnosti a lidé ve škole, pravidla chování – ve třídě, jídelně, na chodbách

 

hudební výchova

 

 • písnička – Škubejte, kravičky
 • rytmická cvičení, hry s délkou not.
 • opakujeme píseň Datel

 

 

 PČ

 

 • vymodelujeme si zvířátka

 

tělesná výchova

 

 

 

 • cvičení na lavičkách
 • základní postoje, nástup do řady, hry s látkovým tunelem, opičí dráha, soutěže družstev
 • v případě pěkného počasí vyrazíme v pátek ven

 

 

Domácí příprava

Kontrolujte dětem úkoláčky. Pokud zapomenou učebnici ve škole, vypracujte jakýkoliv náhradní úkol a spolu s omluvenkou mi jej pošlete.

Začínám kontrolovat vyplněné čtenářské listy - prosím o každodenní záznam.

 

 

 

 

 

 

 

Přeji všem hezký týden.

 

 

2.tř - týdenní plán        zpátky ve škole      6.-10.9.2021

 

básnička pro tento týden:

 

Ve třídě jsem velmi rád,

učím se číst, počítat.

Čtení, psaní zvládnu lehce,

ani se mi domů nechce.

 

 

Čtení a gramatika

 

 • cvičení na rozvoj zrakového a sluchového vnímání
 • hlasité čtení textu s velkými tiskacími písmeny
 • Čtení textů ve slabikáři č.3 ( z 1.třídy) – bolavý zub, cestování, prázdniny.

            poslech pohádek, vypravování

pracovní sešit  ČJ2 – 1.díl - pakování z 1.tř. – str.1,2

Děti dostanou čítanku na domácí čtení, kterou si budou nechávat doma. – čtení zaznamenávejte do čtenář. listu

 

 

 

psaní

 

 • upevňujeme správné sezení při psaní, držení tužky (ruka je uvolněná, nesvírá křečovitě tužku, celé předloktí leží na lavici)
 • opakujeme tvary tiskacího a psacího písma – opis z tisk. do tiskacího, z psacího do psacího p. – do sešitu a na mazací tabulky
 • písanka str. 1-3

 

 

matematika

 

 • numerace do 20 – opakování z 1.tř. – doplňování počtu prvků, znázorňování (prac.sešit č.4 – str.1-5)
 • opakujeme sčítání a odčítání do 20 bez přechodu 10.

 

 

člověk a svět,Etická výchova

 

 • Pokud nám vydrží počasí, vyrazíme s dětmi ven do okolí školy – Význam lesa, lesní plody, houby, rostliny v lese  - sběr přírodnin, určování druhů stromů a keřů. – Děti zatím dostanou kopie z prac.sešitu
 • V případě nepřízně počasí zůstaneme ve škole – téma „škola“
 • Já a moji spolužáci, vztahy mezi dětmi ve třídě, pravidla komunikace a práce ve třídě.

 

 

hudební výchova

 

 • Opakování písní z 1.tř, nová píseň: Datel
 • rytmizace a rytmická cv. – nota celá, půlová

 

 

pracovní činnosti

 

 

 • práce s modelínou – vymodelujeme si zvířátka

 

 

tělesná výchova

 

 • opakujeme pořadová cvičení, pohybové hry venku, překážkový běh v terénu – nutné vhodné obutí!

 

 

domácí příprava

 

 • děti budou dostávat každý den malý úkol, který bude navazovat na naši společnou práci ve škole
 • každý den by měly věnovat čas procvičování čtení – přinesou si domů opět čtenářský list. Opět prosím o Vaši pravidelnou kontrolu

 

 

 

informace pro rodiče

 

 • Děti si v tomto týdnu přinesou nabídky kroužků. Pokud budete mít zájem, reagujte, prosím, co nejdříve.
 • hodně si s dětmi povídejte o tom, co ve škole zažily a co nového se naučily.
 • Kontrolujte dětem pravidelně penál a tašku, pomozte jim s chystáním do školy podle rozvrhu hodin.
 • Děti budou potřebovat úkoláček – nemáte-li z loňska, pořiďte jim ,prosím, nový.

 

v případě dotazů, návrhů a připomínek mne neváhejte oslovit.

 

 

 

                                                                                                               

 

Český jazyk – čtení

 

 

 

Český jazyk- psaní

 

 

Matematika

 

 

 

Člověk a svět

 

 

Pracovní činnosti

 

Hudební výchova

 

TV

 

Etv

 

Informace pro rodiče

 

 

 

Plány učiva za školní rok 2020-2021 zveřejňované zde na webu třídy jsou k nahlédnutí zde: 

PDF soubor1. třída Plány učiva za školní rok 2020-2021

 

 

 

Chyba V této kategorii není žádný článek
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.