Kotva

Kancelář: 483 385 182

 

Ředitel: 737 282 487

 

Zást. ředitele: 731 449 101

 

Sborovna I. st. a družina: 

483 385 197, 733 178 452

 

Sborovna II. st.:

483 385 503

 

Školní jídelna:

483 390 192, 731 449 100

 

Rychlý kontakt
Sitemap
Mapa webu
A
A
A

2. třída

Dobrý den, vážení rodiče, V tomto týdnu už budu rozdávat známky. Pomozte, prosím, dětem s každodenním chystáním do školy i kontrolou domácích úkolů. Opět je třeba pravidelně procvičovat pamětné počítání do dvaceti. Pokud děti zapomněly přes prázdniny psací tvary písmen, trénujte denně zápis několika slov podle diktátu. Přeji všem klidný a pohodový týden.

Mgr. Jitka Joklová, tř.učitelka

 

Školní výlet:  Fotografie z výletu

 

Plán učiva:     

 

2.tř.- týdenní plán        Zpátky ve škole     13.-17.9.2021

 

 

Čtení a gramatika

 

 • cvičení na rozvoj zrakového a sluchového vnímání, jazykolamy.
 • Slabikář č. 3 -trénujeme tiché čtení s porozuměním i hlasité čtení.
 • trénujeme zápis a čtení slov se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě – diktát slov.
 •  nové učivo o větě, slovech, hláskách a slabikách  ps. str 3-5
 • opakujeme zápis vlastních jmen

 

psaní

sloh

 

 • trénujeme správné sezení při psaní, držení pera
 • písanka str. 4-6 ( opak. tvary písmen k,h,f,i)
 • vyprávění pohádky podle obrázkové osnovy. (improvizace, formulace myšlenky, výrazný a srozumitelný přednes.)

 

matematika

 

 • logické hry a úkoly
 • PS str. 5-9
 • procvičování  sčítání a odčítání do 10  a do 20, opakujeme hodiny – celá, půl, názvy geom. těles a tvarů.
 • slovní úlohy

 

prvouka, Etická výchova

 

 •  opakujeme, co jsme se naučili na vycházce – stromy a keře – listy a plody,
 • naše škola – školní rok, místnosti a lidé ve škole, pravidla chování – ve třídě, jídelně, na chodbách

 

hudební výchova

 

 • písnička – Škubejte, kravičky
 • rytmická cvičení, hry s délkou not.
 • opakujeme píseň Datel

 

 

 PČ

 

 • vymodelujeme si zvířátka

 

tělesná výchova

 

 

 

 • cvičení na lavičkách
 • základní postoje, nástup do řady, hry s látkovým tunelem, opičí dráha, soutěže družstev
 • v případě pěkného počasí vyrazíme v pátek ven

 

 

Domácí příprava

Kontrolujte dětem úkoláčky. Pokud zapomenou učebnici ve škole, vypracujte jakýkoliv náhradní úkol a spolu s omluvenkou mi jej pošlete.

Začínám kontrolovat vyplněné čtenářské listy - prosím o každodenní záznam.

 

 

 

 

 

 

 

Přeji všem hezký týden.

 

 

2.tř - týdenní plán        zpátky ve škole      6.-10.9.2021

 

básnička pro tento týden:

 

Ve třídě jsem velmi rád,

učím se číst, počítat.

Čtení, psaní zvládnu lehce,

ani se mi domů nechce.

 

 

Čtení a gramatika

 

 • cvičení na rozvoj zrakového a sluchového vnímání
 • hlasité čtení textu s velkými tiskacími písmeny
 • Čtení textů ve slabikáři č.3 ( z 1.třídy) – bolavý zub, cestování, prázdniny.

            poslech pohádek, vypravování

pracovní sešit  ČJ2 – 1.díl - pakování z 1.tř. – str.1,2

Děti dostanou čítanku na domácí čtení, kterou si budou nechávat doma. – čtení zaznamenávejte do čtenář. listu

 

 

 

psaní

 

 • upevňujeme správné sezení při psaní, držení tužky (ruka je uvolněná, nesvírá křečovitě tužku, celé předloktí leží na lavici)
 • opakujeme tvary tiskacího a psacího písma – opis z tisk. do tiskacího, z psacího do psacího p. – do sešitu a na mazací tabulky
 • písanka str. 1-3

 

 

matematika

 

 • numerace do 20 – opakování z 1.tř. – doplňování počtu prvků, znázorňování (prac.sešit č.4 – str.1-5)
 • opakujeme sčítání a odčítání do 20 bez přechodu 10.

 

 

člověk a svět,Etická výchova

 

 • Pokud nám vydrží počasí, vyrazíme s dětmi ven do okolí školy – Význam lesa, lesní plody, houby, rostliny v lese  - sběr přírodnin, určování druhů stromů a keřů. – Děti zatím dostanou kopie z prac.sešitu
 • V případě nepřízně počasí zůstaneme ve škole – téma „škola“
 • Já a moji spolužáci, vztahy mezi dětmi ve třídě, pravidla komunikace a práce ve třídě.

 

 

hudební výchova

 

 • Opakování písní z 1.tř, nová píseň: Datel
 • rytmizace a rytmická cv. – nota celá, půlová

 

 

pracovní činnosti

 

 

 • práce s modelínou – vymodelujeme si zvířátka

 

 

tělesná výchova

 

 • opakujeme pořadová cvičení, pohybové hry venku, překážkový běh v terénu – nutné vhodné obutí!

 

 

domácí příprava

 

 • děti budou dostávat každý den malý úkol, který bude navazovat na naši společnou práci ve škole
 • každý den by měly věnovat čas procvičování čtení – přinesou si domů opět čtenářský list. Opět prosím o Vaši pravidelnou kontrolu

 

 

 

informace pro rodiče

 

 • Děti si v tomto týdnu přinesou nabídky kroužků. Pokud budete mít zájem, reagujte, prosím, co nejdříve.
 • hodně si s dětmi povídejte o tom, co ve škole zažily a co nového se naučily.
 • Kontrolujte dětem pravidelně penál a tašku, pomozte jim s chystáním do školy podle rozvrhu hodin.
 • Děti budou potřebovat úkoláček – nemáte-li z loňska, pořiďte jim ,prosím, nový.

 

v případě dotazů, návrhů a připomínek mne neváhejte oslovit.

 

 

 

                                                                                                               

 

Český jazyk – čtení

 

 

 

Český jazyk- psaní

 

 

Matematika

 

 

 

Člověk a svět

 

 

Pracovní činnosti

 

Hudební výchova

 

TV

 

Etv

 

Informace pro rodiče

 

 

 

Plány učiva za školní rok 2020-2021 zveřejňované zde na webu třídy jsou k nahlédnutí zde: 

PDF soubor1. třída Plány učiva za školní rok 2020-2021

 

 

 

Chyba V této kategorii není žádný článek