Kotva

Kancelář: 483 385 182

 

Ředitel: 737 282 487

 

Zást. ředitele: 731 449 101

 

Sborovna I. st. a družina: 

483 385 197, 733 178 452

 

Sborovna II. st.:

483 385 503

 

Školní jídelna:

483 390 192, 731 449 100

 

Rychlý kontakt
Sitemap
Mapa webu
A
A
A

Projekty a granty 2018/2019

Autor: Jana Báčová
Naše škola ukončila účast v mezinárodním projektu Evropa pro občany, kterého se účastnili během 2 let naši žáci. První výjezd žáků 2. stupně do zahraničí se uskutečnil ve dnech 25.7.2018 - 29.7.2018. Účastníci projektu se setkali poblíž města Kolberg v Polsku. Další rok se žáci školy zúčastnili během letních prázdnin setkání ve městech Budapesť a Györ v Maďarsku od 24.7.2019 do 28.7.2019. Děkujeme paní PhDr. Ing. Pavle Hradecké, která byla po celou dobu garantem akce a velkou měrou se podílela na realizaci tohoto projektu. Dále za pomoc a účast v projektu děkujeme paní učitelce Mgr. Zuzaně Hradecké.

Hlavním cílem projektu je podpora profesního rozvoje pedagogů, společného vzdělávání- posílení o školního asistenta, spolupráce s rodiči, podpora klubu zábavné logiky a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.

Naše škola se účastní projektu Ovoce do škol, v rámci kterého je dětem 1. - 9. ročníků dodáváno zdarma čerstvé ovoce, zelenina či 100% džusy.

Naše škola se i v tomto školním roce zapojila do projektu Školní mléko. Více informací najdete dále v textu článku.

Celkem: 4 články