Od 4.1.2021 

je umožněna osobní přítomnost

1. a 2. třídy ve škole. 

Zbývající třídy MZŠ Zásada

mají distanční výuku.

 

Mgr. Václav Horáček

ředitel školy

 

Rychlé aktuality
Kotva

Kancelář: 483 385 182

 

Ředitel: 737 282 487

 

Zást. ředitele: 731 449 101

 

Sborovna I. st. a družina: 

483 385 197, 733 178 452

 

Sborovna II. st.:

483 385 503

 

Školní jídelna:

483 390 192, 731 449 100

 

Rychlý kontakt
Sitemap
Mapa webu
A
A
A

2. třída


Měsíční plán

Datum:

Akce:

Platba:

OD 1.3. Distanční výuka  
8.3.+9.3.+11.3. On-line výuka od 17 hodin, pondělí v 16- odkazy najdete v e-mailu  

 

Informace k učivu

Výuka v týdnu od 8. 3. do 12. 3. 2021 (distanční výuka):

Předmět 

Učivo 

Český jazyk 

 Učebnice str. 64-66.Cvičení probereme na on-line hodinách a zadám Vám písemný úkol. Pokud budete psát i jiná, než zadaná cvičení, bude jen dobře. Vše pište do sešitů. Pište si i diktáty- slova, věty. Pracovní sešit str.9-11- část vypracujeme v hodinách a část zadám na doma- během pondělí a úterní hodiny.

Vyplněné kopie můžete pomalu posílat, někdo už poslal.

Sloh- vypravování podle osnovy- str. 66- na on-line hod.

Psaní- trénujte opis písmen do sešitu Psaní. Máme předepsaná, opsaná všechna písmena a dejte si před sebe doma tabulku písmen- nakopírováno.Pište také tiskací písmo- píšou se písmena od shora. Písanka str.12- napište podle předlohy. 

Čtení- čtěte si každý den. Kniha- Školní detektiv, čítanka- cokoli, vlastní knihy. Čtěte rodičům nahlas i pro sebe potichu.

Na hodinách odpovídáte, říkáte správné řešení u cvičení- dávám 1 do elektronické žákovské knížky. 

Chválím Vás za práci v on- line hodinách. Děkuji rodičům za pomoc dětem s technikou.

Matematika 

 Vysvětlím v pondělí i v úterý postup při odčítání s přechodem základu 10- str. 22. Zkusíte si do sešitu počítat svoje příkaldy na sčítání a odčítání s přechodem základu 10.

Pokud nám půjde nové učivo, vypracujete str.23-25 sami doma nebo v hodinách cokoli vysvětlím. Používejte osu do 100. 

Pište si do sešitu Matematika příklady na procvičení- sčítání a odčítání všechny do 100 bez přechodu základu 10- opakování. Počítejte i zpaměti- bez psaní příkladů. 

Slovní úlohy- důležité. Zápis, výpočet a odpověď- cv.1/24- napíšeme společně v úterý.

Geometrie- str.72/ cv.1,2. Pokud nebudete vědět řešení na on-line hodinách probereme. Vám geometrie jde skvěle. Rýsujte si i do sešitu.

Na hodinách budeme mít i matematiku, ale kratší čas, než čj.Na cokoli se ptejte.

Pracujte si na kopiích, co umíte. Postupně posílejte, někdo už poslal.

Matematiku ovládáte skvěle.Budete počítat doma a vyplníte pracovní sešit sami. děkuji rodičům za kontrolu.

Člověk a jeho svět 

 Učebnice str. 36-37. Povolání , zájmy. 

Pracovní sešit str. 36,38,39. Hry- str. 37- cv. 3,4- jen, kdo chce vyplnit. K vyplnění pracovního sešitu si otvřete učebnici, pomůže Vám najít odpovědi. Povídejte si s rodiči o jednotlivých tématech. 

Pokud nebudete vše stíhat - pracovní sešit- nemusíte kreslit str. 38,39.

Při procházkách pozorujte přírodu, užijte si slunce a probouzející se přírodu.

 

Výuka v týdnu od 1. 3. do 5. 3. 2021 (distanční výuka):

Předmět 

Učivo 

Český jazyk 

 Opakování I,Y ve slovech- učebnice str-.58-60. Na folii si připravte cvičení 6/58, opište do sešitu - Český jazyk -polovinu tabulky nebo i více. Opakujte si str. 59- vše jsme ve škole probrali, zopakujte si některá cvičení- na folii nebo i napište do sešitu.

Pokuste se po částech napsat diktát str 60 / 15- do sešitu -Diktáty.

Pracovní sešit- str.8/cv.4 Další cvičení str. 9 připravíme na hodinách.

On-line hodina 2.3.- str. 60- zopakujeme společně, některé cvičení doplníme na folii. Na str. 62- přečteme si slova i různé tvary slov. Budeme tvořit věty s těmito slovy.

On-line hodina 4.3.-str.63- zadám Vám po zopakování těchto cvičení úkol, kde některé cvičení napíšete. Tuto str. jsme ve škole již měli.  Přidáme si str. 64. 

Pak  po procvičení vám zadám cvičení, které opíšete za úkol.

Pokud budete mít čas vypracujte kopie 1,2- po částech-slova na I/Y po souhláskách-opakování.

Psaní trénovat písmena, všechna jsme je psali minulý týden do sešitu- Psaní.

Pište si i slova, věty- opis nebo vymyslet. 

Písanka- str.26- slova. Zatím nepíšte strany, které jsme vynechali.

Čtení- kniha ze školní knihovny- Školní detektiv. Čtěte co nejvíce, denně nahlas jakoukoli svoji knihu nebo i z čítanky.

Matematika 

 Sčítání a odčítání - opakování- Pracovní sešit str. 18/ 4-psát si příklady do sešitu- Matematika. V tomto sešitu procvičovat jakékoli příklady na sčítání a odčítání i s přechodem základu 10. Používejte osu nebo i bez osy pracujte. Říkejte výsledky u příkladů, vymýšlejte příklady.

Pracovní sešit str.19-21. 

On- line hodina 2.3.+ 4.3. vypočítáme si cv.6, a vysvětlím - cm, m.  Budeme společně říkat a psát do PS cvičení - 3,4/21. Pokud budete cokoli potřebovat vysvětlit z matematiky na hodinách vysvětlím. 

Geometrie- rýsujte si úsečky na přesnost na cm, mm. Rýsujte kolmice - narýsujte si čtverec- tak, jak jste krásně rýsovali ve škole. Zatím nepokračujte v geometrii v pracovním sešitu.

Matemaika jde skvěle všem a tak budete hlavně pracovat sami doma. Děkuji rodičům za dopomoc dětem.

Člověk

a jeho svět 

 Učebnice- str.34- opakování. Správná výživa str. 35. Pracovní sešit str.35. Pracujte podle pokynů v pracovním sešitu. Pomůže vám k vyplnění učebnice. 

Příroda - končí pomalu zima a brzy bude jaro . Pozorujte přírodu , kreslete  do sešitu- Prvouka- co vidíte za změny, první květiny, keře, stromy. 

Pohybujte se v lese , na loukách,...

 

 

 

Výuka od 22.2- 26.2. 2021 (prezenčně ve škole):

Předmět 

Učivo 

Český jazyk 

Učebnice str.62-64- psaní souhlásek uprostřed a na konci slov. Pracovní sešit str.5-7. Opakování - I, Y ve slovech.

Čtení z čítanky - 90-95 ,mimočítanková četba- Školní detektiv- kniha ze školní knihovny, pokračování příběhu- Školní strašidlo.

Nutné denně číst nahlas doma- z čítanky, ze svých knih.

Písanka 2-str. 26-27- lehčí opisy. Ke všem stránkám písanky se dostaneme postupně. Trénování psaní písmen- opakování.

Matematika 

Nové učivo- sčítání s přechodem základu 10- str. 14-17.

Číselné osy nutné -do 100. Počítání se závorkami. Sčítání a odčítání do 100- neustále  procvičovat doma. Slovní úlohy- zápis, příklad, odpověď- společná práce, nácvik.

Geometrie- porovnávání úseček.

Rýsování na přesnost- úsečky, polopřímky a přímky. 

Člověk a jeho svět

Lidské tělo- str.33,34. 

Pracovní sešit str 34,35

Příroda, stopy zvířat. Ochrana přírody.

 

 

Učivo na týden od 23.11. do 27.11. 2020:

Předmět 

Učivo 

Český jazyk 

 Druhy vět- učebnice str.27-opakování. Příklady vět - oznamovací věty, tázací věty, rozkazovací věty a přací věty.

Sloh- str. 28- prosba, poděkování.

Slovo- str. 29. Slova nadřazená- str.30.

Pracovní sešit - str.17,18.

Čítanka- str.24-27. Čtení knihy ve škole- O zvířátkách - ze školní knihovny-každý žák má knihu, necháme ve škole.

Psaní- dopsání písanky až do str. 23- všechna zadání, i přepisy slov, vět z tiskacího písma. Správné psaní písmene J- str.24.

Matematika 

 Sčítání a odčítání do 20 s přechodem základu 10. Pracovní sešit- str.36-39. 

Počítání zpaměti a písemně. Slovní úlohy. Počítání s číselnou osou. Hraní s čísly

Geometrie - str.85. Rýsování do sešitu- přesnost.

Člověk

a jeho svět 

 Opakování učiva o podzimu- učebnice str.10-18. Pracovní sešit str.12-17. Práce v sešitu- kresba, krátké psaní.

 Člověk a svět práce 

 Pokračujeme v šití. Žáci potřebují: jehlu, nit/bavlnku a 3 knoflíky

 

Učivo na týden od 16.11. do 20.11. 2020:

Předmět 

Učivo 

Český jazyk 

 Opakování učiva- druhy vět- opakování z on-line hodin.Učebnice strana 22-25. Vypracovaná cvičení zkontrolujeme, některá cvičení napíšeme.Pracovní sešit str.13-14- kontrola. Str. 15,16- pokud máte, kontrola, pokud ne, tak ve škole vypracujeme.

Čítanka- str.16,17. Kniha –Strašidlo- přineste do  školy.Pokud jste již dočetli, budeme si vypravovat , o čem kniha byla. Dočteme důležité části.

Písanka- str.23- E, jména. Na psací tabulku fixem trénování písmen.

Za všechny práce doma dám zlaté a stříbrné 1.

Matematika 

Pracovní sešit str. 15- kontrola , str.31- vypracujeme společně, kdo má hotové, řekne nám postup, výsledky. Sčítání a odčítání do 16- str.35.

Geometrie- str.85. Nezapomenout trojúhelníky a tužky ostře ořezané.

Oznámkuji krásnými jedničkami Vaše domácí práce.

Člověk a jeho svět 

 Opakování- Podzim- učebnice str.10,11,12. Kresba a popis podle obrazů ve škole. Pracovní sešit str.12,13- kontrola.

 

 

 

Učivo na týden od 9.11. do 13.11. 2020:

Předmět

Učivo

Český jazyk

 Učebnice str.20-cv.1-pohádka-přečtěte si prosím tuto ukázku pohádky. Na hodině on-line Vám pohádku přečtu a  budeme řadit věty pod textem do správného pořadí. Pokud nebudete na on-line hodině, tak si sami vypracujete,pište si pořadí vět na folii tužkou.

Na str.21- přečtěte si žlutou tabulku-Věta oznamovací- oznamujeme- např. Těším se do školy. Venku je krásné počasí. Přijde k nám babička.= píše se za nimi tečka. Věta tázací- ptám se na něco, na někoho- např.Těšíš se do školy? Je venku krásné počasí? Přijde babička? = píše se za nimi otazník=? Věta rozkazovací- rozkazujeme, zakazujeme, přikazujeme- např. Nekřič! Neběhej! Sedni si!=píše se za nimi vykřičník=!, při mírném rozkazu jen tečka. Neházej míčem.Věta přací- Kéž by byly už Vánoce.. Ať k nám přijde babička. Kdyby tak padal sníh.Píše se za nimi tečka, někdy i vykřičník- při větším důrazu, přání- Kéž bych se viděl s kamarády! Kéž bych mohl chodit do školy!- vysvětlení je i na str. 22-25-žluté tabulky. Vysvětlím na on-line hodině nebo i po telefonu.

Pracovní sešit- str.14-pokuste se o cv.1-přečtěte si a barevně podtrhejte věty-oznamovací., tázací, rozkazovací, přací. Bludiště- hraní. Zkuste vytvořit věty ve cv.4. Opět na hodině on-line vysvětlím, pomůžu pokud budete potřebovat.

Psaní-písanka-str.21-malé c, pozor na velké C! -je tam zatočení- nahoře.

Přepište slova z tiskacího písma do psacího str.19-napište polovinu strany.

Prosím všechny děti, aby pořád četly nahlas  každý den-  kdo dočetl knihu

Strašidlo- čte jakoukoli knihu(větší písmena). Čítanka- str.16,17-přečtěte si. V čítance si začněte číst , budou se Vám líbit ukázky. Slyšela jsem po telefonu, jak čtete krásně, proto si myslím, že už je pro Vás čtení v čítance vhodné. Přeji Vám krásné zážitky u čtení pohádek, příběhů. Je to zázrak- umíte číst!!! 

Matematika

Pracovní sešit str.28-je tam pouze +a -. V tabulce ve cv.5 si podložte vždy řádek, co počítáte, aby se Vám lépe počítalo.Str.29- u příkladů ve cv.1 zapište všechny příklady na + a - co lze vytvořit z daných číslic. Ve cv.2-2. příklad je zapsaný 5-14, je to počítání do záporných čísel- ukazovala jsem Vám ve škole- na číselné ose. Takové příklady budete počítat až ve vyšších třídách. Pokuste se ale vytvořit příklady, které umíme14-5=9,14-9,

5+4,4+5. Slovní úlohu cv.3 zapište a vypočítejte. Ve škole nám šlo výborně. Ostatní cvičení na str. 29- snadno vypočítáte. Na on-line hodině vysvětlím. Můžete pokračovat na str.30- sčítání do 15. Nejprve si zkuste do sešitu matematiky- rozklad a rozepsání postupu. Podle příkladů, které jsme měli ve škole (+ a - do 11,12,13). Počítání Vám jde skvěle, ale když vše nestihnete vypracovat, nechte si na další týden. 

Geometrie- dohodli jsme se na on-line hodině- rýsování do sešitu , ale také zkuste v pracovním sešitu str.84- co nebudete vědět, nechte- vysvětlím na on-line hodině i po telefonu.Ve škole pak všechno z geometrie zopakujeme, dovypracujeme.

Člověk a jeho svět

Opakujte si z učebnice str.16,17. Přečtěte si str. 18- Podzim u řeky. Pracovní sešit str. 17- věřím, že zvládnete křížovku . Nechte si k vypracování otevřenou učebnici a snadněji křížovku vyluštíte. Pokud jste nestihli z minulého týdne práci v prac.sešitě, tak prosím dokončete. 

Do sešitu přírodovědy (malý sešit)- nakreslete mi cokoli z podzimní přírody. 

Může to být obrázek- podzimní les, ptáci, zvířata. 

 

Učivo na týden od 2.11. do 6.11. 2020:

Předmět

Učivo

Český jazyk

Velmi důležité je čtení- číst knihu Strašidlo, různé časopisy, svoje knihy i Slabikář. Vyprávět o čem jste četli. Chválím čtenáře, které jsem slyšela číst (po telefonu)- velmi pěkné čtení a je vidět, že denně čtete. 

Učebnice str.16- opakování- abeceda- opět řazení podle abecedy, napište cvičení 3- do sešitu. Cv. 2- ústně . Na folii napište slova cv.1.

Vypravování známé pohádky- str. 17.  Přečtěte si cv.1 na str. 18. Napište do sešitu cv.2 str.18.Věta vždy začíná velkým písmenem!!!! Na str. 19- je krásná básnička cv.3- naučte se ji, budu se těšit, až mi ji přednesete. Pracovní sešit str.13- článek 1-pokuste se vypracovat cv.2,3,4. Pokud Vám to nepůjde, nechte , vypracujeme ve škole. Pokuste se psát slova podle diktátu- krátká , jednoduchá slova(mamka vám diktuje slova, slabiky a vy píšete).

Písanka str.18- psací písmeno d je pouze opakování. Slova tiskacím písmem přepište psacím písmem- polož si před sebe tabulku písmen. Vynechte str.19. Napište str.20. 

Matematika

Pracovní sešit str. 26-opakování.Příklady, kde jsou 3 čísla- cv.2 - předposlední a poslední sloupeček, napište si výsledek nad dvě sečtená nebo odečtená čísla a pak přičti nebo odečti třetí číslo. - tak jsme pracovali ve škole při podobných příkladech. Používejte číselnou osu.Slovní úlohy- zpaměti, píšete pouze výsledky.Dokreslení cv.4- snadné. 

Sčítání a odčítání do 14- str. 27- cv.1- napište rozklad a zkuste si podobné příklady ještě napsat do malého sešitu matematiky- rozklad a celý postup- stejně jako při sčítání do 13.

Slovní úloha  na str.27 cv.3-zase podle vzoru cv.2 str.19. Cvičení 4,5- lehké. Pokud stihnete, počítejte  na str.28- cv.1,2. 

Geometrie- zkusíme v pracovním sešitu ,pokuste se na str.83- cv.1,2,3. Špejle- cv.4/ str.83-podobné jsme měli ve škole. Nacvičuj tiskací písmo- str.84/cv 1. Rýsuj si do sešitu geometrie. 

Jestliže nestihnete vše v matematice, vypracujte další týden. Zadala jsem víc práce, protože Vám matematika jde a někdo má hned hotovou práci.

Člověk a jeho svět

Učebnice str.15- Podzim v sadu-přečtěte si a nakreslete do sešitu prvouky strom a plod, který máte nejraději, nakreslete určitě jeden , ale i dva , tři- krásně kreslíte. Napište  u obrázku název stromu a plodu.Prohlédněte si str. 16-17.Přečtěte si názvy zeleniny, podle čísel v obrázku a v tabulce. Pracovní sešit- str.15-pracujte podle zadání . Na str. 16- pokuste se vypracovat. Pokud Vám to nepůjde, tak nechte do školy.

 

 

Předmět

Učivo 8.týden: 19.10. - 23.10.

Český jazyk

Český jazyk- opakovat abecedu, umět zpaměti- podle tabulky abecedu i opisovat- malá, velká písmena psacím i tiskacím písmem. Učebnice- cvičení 5 str.13- říci i napsat slovo, které je podle abecedy z dvojice první. Cvičení 9 str.13- seřadit slova- napsat je.Další strana 14- cv.10- pozorně čtěte a podle pokynů pod cvičením vypracujte.Cvičení 12- lehké-pojmenuj obrázky a zkus říci pak zpaměti, co bylo za slova, můžeš je napsat. Žlutá tabulka na str. 15- velmi důležitá- již jsme ve škole zkoušeli- jména jsme řadili. Zkuste jakékoli cvičení na str. 15-ústně.Pracujte, pište i na průhlednou folii.Zatím nepokračujte v Pracovním sešitu.

Čtení- číst prosím denně nahlas- knihu zapůjčenou ze školy -Školní strašidlo. Určitě děti baví příběh, číst pomalu, vědět, o čem se čte. Nejdůležitější je číst zřetelně, pomalu, již neslabikovat a nahlas číst.Na konci vět poklesnout hlasem-vnímat tečku na konci věty.

Psaní- psát písmeno x,X- začíná se psát od zdola vlevo směrem nahoru(viz video)procvičovat do sešitu. Písanka str. 16,17-opakování probraných písmen-o,O, a, A. Psaní písmen malé i velké abecedy i tiskací písmo. Psát podle tabulky abecedu- do sešitu Psaní.

Ve škole oznámkuji jedničkami- zlatými a stříbrnými.

Matematika

Pracovní sešit-str. 22 - sčítání do 13 - podle cvičení 1- máme vypracované-napište podobné příklady do sešitu a napište  rozklad čísel a rozepište  postup počítání. Slovní úlohy- zapište podle vzoru-cv2/str.19. Strana 23 cv. 7- počítejte do sešitu rozklad a  postup, pak teprve výsledky do pracovního sešitu. Podobný postup zvolte při odčítání- str.24- do sešitu si rozepište. Pracujte pomocí číselné osy. Na str. 25- nemusíte vypracovat vše. Spočítejte tolik, kolik zvládnete.

Názorné tvoření příkladů pomocí dřívek, sirek, plyšáků, autíček, nakreslené papírové peníze,které jsme používali ve škole,...

Geometrie-nerýsujte v prac. sešitu- str.82-87- vypracujeme společně ve škole. Rýsujte do geometrických sešitů i na papír.Rýsování-úsečka, polopřímka, přímka- opakování, rýsovat přesně  na centimetry, správné držení pravítka, tužkou č.3.

Ve škole oznámkuji jedničkami- zlatými a stříbrnými.

Člověk a jeho svět

 Přečíst si str.12, 13- keře, lesní plody. Houby- str.14- již jsme probírali v 1. třídě, hlavně houby sbíráte a znáte názvy hub. Chodíte do lesa, pozorujte podzimní přírodu, les, louky.

Pracovní sešit-str. 13,14- pomocí učebnice doplnit. Do sešitu Prvouky- nakreslete houby, které sbíráte. Nakreslete stromy, les, do kterého chodíte na houby.

Ve škole oznámkuji jedničkou- zlatou, stříbrnou.

TV

 

VV

 

ETV

 

ČP

 

 

Předmět

Učivo- 7.týden- 12.10.-16.10.

Český jazyk

Čtení- číst prosím denně nahlas- knihu zapůjčenou ze školy -Školní strašidlo. Děti čtou po částech, po větách, s porozuměním textu. Nejdůležitější je číst zřetelně, pomalu, již neslabikovat a nahlas číst.Na konci vět poklesnout hlasem-vnímat tečku na konci věty.

Psaní- procvičovat do sešitu Psaní písmena malé i velké abecedy i tiskací písmo. Psát podle tabulky abecedu. Opisovat slova, i z tiskacího písma- např z učebnice str.10-cv.3,4- již jsme ve škole část opisovali. Říkat zpaměti abecedu. Na folii doplnit str.12 cv2- již jsme psali ve škole. 

Písanka - str. 14-y,15-w. Opakování.

Matematika

Procvičovat sčítání a odčítání s přechodem základu 10- opakování, počítat příklady do sešitu matematiky. Psát i rozklad , je možné rovnou napsat výsledek. Pokud ještě nemají děti nacvičeno , neumí přesně,tak  píší celý postup- viz sešit , kde jsme rozepisovali. Pracovní sešit- str.20,21- část . Opakování.

Názorné tvoření příkladů pomocí dřívek, sirek, plyšáků, autíček, nakreslené papírové peníze,které jsme používali ve škole,...

Geometrie-rýsování-úsečka, polopřímka, přímka- opakování, rýsovat přesně , správné držení pravítka, tužkou č.3. Ve škole rýsování šlo dětem velmi pěkně.

Člověk a jeho svět

Opakování učiva, které jsme probrali ve škole- Jehličnaté stromy-str.11- přečíst text v učebnici. Pracovní sešit- vypracovat str12- pomocí info z učebnice. Možné nakreslit obrázky jehličnatých stromuů podle učebnice- do malého sešitu Prvouky. Napsat k obrázku název stromu.

TV

 

VV

 

ETV

 

ČP

 

 

 

Pokud budete cokoli potřebovat ohledně učiva, napište mi, zavolejte mi.

Děkuji Vám za náročnou práci s dětmi při samostudiu.      Mgr. Zuzana Hradecká

 

 

 

 

Učivo  pro žáky zveřejňované zde na stránkách třídy během uzavření škol v době od března do června 2020 je k nahlédnutí zde: 

PDF soubor1. třída učivo z webu březen-červen 2020 (Velikost: 547.4 kB)

 

 

2. třída

Vloženo: 11.9.2019 | Autor: Jana Báčová | Zobrazeno: 486x
Prvňáci si vyzkoušeli uválet knedlíky. A docela jim to šlo. Podívejte se do naší fotogalerie.

Celkem: 1 článek