Kotva

Kancelář: 483 385 182

 

Ředitel: 737 282 487

 

Zást. ředitele: 731 449 101

 

Sborovna I. st. a družina: 

483 385 197, 733 178 452

 

Sborovna II. st.:

483 385 503

 

Školní jídelna:

483 390 192, 731 449 100

 

Rychlý kontakt
Sitemap
Mapa webu
A
A
A

3. třída


Ve třídě nám vyrostly muchomůrky.

 

 

 

Fotky z výletu žáků z konce loňského školního roku:

Na naučné stezce: děti lovily brouky, komáry, hmyz na loukách, v lese a ve vodě.

 

Měsíční plán

Datum:

Akce:

Platba:

29.11. Testování- Covid  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Informace k učivu

Předmět  

Učivo  

Termín splnění

Český jazyk  

Učebnice str.31-35- Vyjmenovaná slova po B.

Příbuzná slova. Věty s použitím vyjmenovaných a příbuzných slov a slova s I. Opakovat učivo probrané ve škole. Učit se doma!!!!!

Pracovní sešit- str.24-26.

Kopie- procvičování.

Písemné práce, diktáty- slova, věty probrané v hodinách, opakování z učebnice, pracovního sešitu.

 Písanka- str. 20,21.

Čítanka- str.60-61- domácí příprava na 29.11.

 Čtení - Děti z Bullerbynu..

Časopisy- čtení .

29.11.-3.12.  

Anglický jazyk

Číslice- 1-10- str. 14- učebnice. Číslice 11-20- str. 22- Test 29.11. Nutné opakovat!!!!

Učebnice - Click on-poslechy,čtení, psaní. Kopie- pracovní sešit. 

Testy- slovíčka- opakování.

29.11.-3.12.

 

Matematika  

Násobení 9. Dělení 9- opakování. Násobilka- opakování.

Učebnice - příklad..Slovní úlohy.

Pracovní sešit str.30-32.

Geometrie- rýsování na přesnost. Kružnice, úsečky. Pracovní sešit str. 44-45. Učebnice- geometrie.

Písemné práce- opakování. 

 

 29.11.- 3.12.

Člověk

a jeho svět 

Svět kolem nás- učebnice str. 24-26. Živá příroda, neživá příroda. Pokusy.

Pracovní sešit str.22-23.

Příroda na podzim- stromy, zvířata, ptáci.

.

 

 

29.11.-3.12.

TV 

Švédská bedna- výskok. Vybíjená.

  Kladina. Lavičky. Akrobacie- kotoul vpřed.

29.11.-3.12.

HV 

Zpěv národních písní s klavírem. Kdybys měla má panenko,..Prši , prši len sa leje..Beskyde,.. Zápis not . Orffovy nástroje. Zpěv písní - ve skupinách.

Poslech- ukázky- W. A. Mozart.

 29.11.

VV 

  Pomůcky na Vv - temperové, vodové barvy, nůžky, lepidlo, štětce - kulaté a ploché (více velikostí), staré tričko/zástěra, kelímek na vodu, paleta, igelit na lavici, hadřík.

 

ETV 

Škola- 9. lekce.- Otázky a odpovědi- kopie- Etická výchova.

Vypravování. Vztahy mezi spolužáky, pomoc při hodinách.

2.12..

ČP 

 

 

 

 

 

 

 

Učivo  pro žáky zveřejňované zde během uzavření škol je k nahlédnutí zde: 

PDF soubor2. třída učivo z webu během distanční výuky říjen- květen 2020-2021

PDF soubor1. třída učivo z webu březen-červen 2020

 

 

3. třída

Vloženo: 11.9.2019 | Autor: Jana Báčová | Zobrazeno: 742x
Prvňáci si vyzkoušeli uválet knedlíky. A docela jim to šlo. Podívejte se do naší fotogalerie.

Celkem: 1 článek