Kotva

Kancelář: 483 385 182

 

Ředitel: 737 282 487

 

Zást. ředitele: 731 449 101

 

Sborovna I. st. a družina: 

483 385 197, 733 178 452

 

Sborovna II. st.:

483 385 503

 

Školní jídelna:

483 390 192, 731 449 100

 

Rychlý kontakt
Sitemap
Mapa webu
A
A
A

5. třída

Milí žáci,

přeji Vám hezký školníé rok.

Ing. Radmila Zhorelová, třídní učitelka

 

                                                        

 

Měsíční plán

Datum:

Akce:

Platba:

29. 9. 2023 Ředitelské volno  
2. 10. 2023 Divadlo Jablonec nad Nisou  
     
   

 

 

Informace k učivu

Předmět  

Učivo  

Termín splnění

Český jazyk  

Opakování vyjmenovaných slov, psaní velkých písmen, psaní u/ú/ů, psaní ě/je

Stavba slova, kořen, předpona, přípona

Slova příbuzná

Odvozování slov předponami a příponami

Sloh: vyprávění (příběh z prázdnin

 

Čtenářský deník

Tři knihy za 1. pololetí:

1. České pohádky

2. Pověsti nebo báje

3. Kniha dle vlastního výběru

Do ČTENÁŘSKÝCH DENÍKŮ zapsat každou knihu na novou stránku. Každý zápis musí obsahovat:

Název knihy

Autor

Ilustrátor

Hlavní postava

Charakteristika hlavní postavy

Děj - max. 10 vět

Obrázek

U pohádkové knihy a knihy pověstí po přečtení celé knihy vybrat jednu pohádku/pověst a napsat o ní.

Čtenářské deníky se odevzdávají do 12. 1. 2024, každá kniha bude hodnocena samostatně, za první pololetí tedy budou tři známky z deníku.

 

 

 

 

Anglický jazyk

 

Žáci si na výuku nosí učebnici a školní sešit. Pracovní sešit si mohou nechávat ve škole, pokud z něj nemají zadaný domácí úkol.  Některé úkoly, poslechy a jiné učební materiály budou mít v Teams  - English Year 5.

Slovní zásobu mají možnost procvičovat v aplikaci Quizlet. V průběhu měsíce října s ní budou seznámeni.

 

Matematika  

Opakování, rozvinutý zápis čísla, porovnávání, zaokrouhlování, sčítání a odčítání přirozených čísel do 1000 000, násobení a dělení přirozených čísel do 1 000 000.

Geometrie: opakování - bod, úsečka, přímka, polopřímka, rovina, vzájemná poloha přímek a polopřímek.

Úhel

 

Člověk

a jeho svět 

   

TV 

Výuka probíhá dle počasí na venkovním hřišti (v okolí školy) nebo v tělocvičně. Žák má odpovídající cvičební úbor, vhodné boty na ven i do tělocvičny, upravený účes. Na TV nenosí hodinky, prstýnky, řetízky, náramky, náušnice, ozdoby.

 

HV 

Na každou hodinu má žák připraven notový sešit a psací potřeby. Většina výuky probíhá v hudebně.  

VV 

   

ETV 

Pravidla třídy

Komunikace, dialog

 

ČP 

Ubrus,kelímek na vodu, štětce, tempery (paleta) nebo vodovky, pastelky, voskovky, tužka č. 1, lepidlo, nůžky, modelína

 

Informatika

Výuka probíhá většinou v počítačové učebně. Žák si nosí sešit a psací potřeby.

Zná přístupové údaje ke svému školnímu účtu v Microsoft 365 a do školní sítě.

Pokud žák chybí, zkontroluje si zadání v Teams (případně Office) a práci nejdéle do 14 dnů po ukončení nemoci odevzdá.

Když nestihne práci v hodině, může si ji po dohodě s učitelem přijít ve volném čase do pc učebny dokončit.

 

 

Fotografie z projektu

   

 Projektový den - Perličky ze skleněného kraje foto  

Fotky z výletu žáků z konce loňského školního roku:

Na naučné stezce: děti lovily brouky, komáry, hmyz na loukách, v lese a ve vodě.

 

5. třída

Vloženo: 1.6.2023 | Autor: Jana Báčová | Zobrazeno: 64x
Ve středu 31.5. skládali žáci ze čtvrté třídy zkoušky cyklisty.

Vloženo: 25.4.2023 | Autor: Jana Báčová | Zobrazeno: 50x
Žáci 4.tř byli v pondělí 24.4. trénovat v hale. Učili se běhat přes překážky, skákat do výšky.

Vloženo: 21.2.2023 | Autor: Jana Báčová | Zobrazeno: 70x
Karneval v naší čtvrté třídě se velmi vydařil. Krásné kostýmy a masky, vesela nálada, tancování.

Vloženo: 19.12.2022 | Zobrazeno: 97x
Děti ze čtvrté třídy byly v pátek během TV venku. Běhali jsme, koulovali, stavěli sněhuláky, radovali se ze sněhu.

Vloženo: 14.11.2022 | Zobrazeno: 97x
V hodinách hudební výchovy rádi tancujeme. Děti mě velmi překvapují svým tanečním nadšením a hlavně krásnými tanečními kroky, kreacemi a vyjádřením hudby. Dnes 10.11. v rámci hudební výchovy jsem nečekaně vyhlásila taneční soutěž.

Vloženo: 3.11.2022 | Zobrazeno: 88x
Divadelní představení Žáci čtvrté třídy byli ve středu 2.11. na krásném divadelním představení v Jablonci nad Nisou. Název Pověsti pražské napovídal, že budou přiblíženy pověsti o Praze.

Vloženo: 28.9.2022 | Autor: Jana Báčová | Zobrazeno: 87x
V pondělí 26.9. jsme byli v hale. Nejprve jsme trénovali přeskoky přes překážky. Pak jsme skákali do dálky a do výšky. Jako posledni disciplínu jsme si dali závod v běhu na 50 m.

Vloženo: 1.3.2022 | Autor: Jana Báčová | Zobrazeno: 95x
V pátek 25.2.2022 měli třeťáci karneval.

Vloženo: 11.9.2019 | Autor: Jana Báčová | Zobrazeno: 1020x
Prvňáci si vyzkoušeli uválet knedlíky. A docela jim to šlo. Podívejte se do naší fotogalerie.

Celkem: 9 článků
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.