Vstup žáků do šaten,

odchod ze školy

 

Od 7:00 hodin je možný

vstup žáků do vyhřívaného

vestibulu u šaten.

Odchod žáků ze školy

a školní družiny 

je pouze vchodem u šaten.

 

Rychlé aktuality
Kotva

Kancelář: 483 385 182

 

Ředitel: 737 282 487

 

Zást. ředitele: 731 449 101

 

Sborovna I. st. a družina: 

483 385 197, 733 178 452

 

Sborovna II. st.:

483 385 503

 

Školní jídelna:

483 390 192, 731 449 100

 

Rychlý kontakt
Aktuality
Sběr papíru
16.9.2019

Ve dnech 16.9. - 27.9.2019 proběhne na naší škole sběr papíru. 

Suchý papír se odevzdáva za budovou školy u dřevěné garáže. 

Slavnostní zahájení školního roku 2019/2020
2.9.2019

V pondělí dne 2.9.2019 proběhlo během první vyučovací hodiny slavnostní zahájení školního roku 2019/2020. 

Ohlédnutí za Školní akademií
26.6.2019

Máte-li chuť si připomenout hezký závěr školního roku 2018/2019, podívejte se do naší Fotogalerie na záběry ze školní akademie. Tu jsme uspořádali v zásadské sokolovně ve středu dne 26.června 2019. 

 
 
Mapa webu
A
A
A

2. třída


Měsíční plán

Datum: Akce: Platby:
 23.9. Platba za pracovní sešity do 2. třídy, obyčejné sešity a VV potřeby 1. pololetí  740 Kč
 25.9.  Křest knížky v Knihovně v Jbci  12 Kč

 

Učivo:

Předmět:  Učivo:                                                                            Termín splnění:
Český jazyk

Vlastní jména, pravopis psaní vlastních jmen. Řazení slov do vět. Abeceda.

Čtení - Hlasité čtení s porozuměním, orientace v textu, dějová posloupnost,    vyprávění, hry se slabikami a s písmeny.

Psaní - psací f, i, u.

3. týden v září

 

Matematika

Počítání do 20 - vazba " o ... více, o ... méně", nakupování - úlohy, desítky a jednotky - zápis čísla.

Geometrie - útvary a tělesa.

Prvouka = Člověk a  jeho svět Cesta do školy, pravidla pro chodce. Cestujeme, dopravní prostředky, důležitá telefonní čísla.
Výtvarná výchova

20.9. "Veverka" -origami, skládání papíru, vybarvování pastelkami nebo fixy.

Pracovní činnosti
Tělesná výchova

Dlouhé vlasy musí být na Tv sepnuty gumičkou, nesmí se nosit objemné visací náušnice, řetízky, náramky apod. - lépe je sundat je doma před Tv, do tělocvičny pouze obuv s podrážkou, která nedělá černé šmouhy.

Cvičení s míčem - přihrávky míčem, hry Na jelena, přeskok švihadla. Cvičení s lavičkami.

Etická výchova Význam dodržování pravidel.

 Děkuji rodičům, že s dětmi pravidelně každý den čtou 5 - 10 minut.

Karneval žáků 1.-3. třídy

Vloženo: 11.3.2019 | Autor: Bacova| Zobrazeno: 177x | Upraveno: 11.3.2019 Upravil: Bacova
Prvňáci si s chutí zasoutěžili a zatančili. Kde? Přece na karnevalu v tělocvičně školy. Akce se konala ve čtvrtek 28.2.2019. Chcete-li, podívejte se na následující fotografie:

 
 

1. třída na bruslích

Vloženo: 26.2.2019 | Autor: Bacova| Zobrazeno: 144x | Upraveno: 26.2.2019 Upravil: Bacova
Prvňáci byli v rámci školní výuky bruslit a docela jim to šlo.

 
 

Jak se správně drží tužka

Vloženo: 19.10.2018 | Autor: Bacova| Zobrazeno: 269x | Zatím neupraveno
Jedním z důležitých úkolů je pro prvňáčky naučit se pěkně a správně psát. Nejprve tužkou, pak perem.

 
 
Celkem: 3 článků