Na základě opatření Vlády ČR

bude od 11. 5. 2020 umožněna

osobní přítomnost žáků 9. ročníků

pro účely přípravy na přijímací

zkoušky.

 

Od 25.5.2020 základní školy

zajišťují vzdělávací aktivity

pro žáky 1. až 5. ročníku.

 

Pro aktuální informace sledujte

webové stránky naší školy.

 

Mgr. Václav Horáček

ředitel školy

 

Rychlé aktuality
Kotva

Kancelář: 483 385 182

 

Ředitel: 737 282 487

 

Zást. ředitele: 731 449 101

 

Sborovna I. st. a družina: 

483 385 197, 733 178 452

 

Sborovna II. st.:

483 385 503

 

Školní jídelna:

483 390 192, 731 449 100

 

Rychlý kontakt
Sitemap
Mapa webu
A
A
A

2. třída

Ahoj druháci a dobrý den rodiče, příští týden začíná poslední měsíc školního roku a budeme společně "finišovat" do zdárného konce . Čeká nás opakování z českého jazyka na Souvětí a po důkladném procvičování i konečné Souhrnné opakování učiva češtiny za 2. ročník. Také z matematiky bude opakování na Sčítání a odčítání čísel v oboru do 100 a na Násobilku 0, 1, 2, 3 s dopomocí tabulky. Také opakování z prvouky ve stylu "Já to hravě zvládnu" děti nemine. Jsem si plně vědoma toho, že podmínky, za jakých musely děti absolvovat víc jak čtyři měsíce distanční výuky, nebyly standardní a že každá rodina k plnění přistoupila "po svém". Ne každý rodič přenese přes srdce "do očí bijící chyby" ve vypracované práci a vydrží nezasáhnout do práce, než ji odešle ke kontrole. Na každý rodič udrží pracovní tempo svého dítěte na běžné úrovni, někdy se situace v rodině vyvine tak, že skloubit zaměstnání se školou na dálku, je nadlidský úkol. Proto Vás chci ujistit, že hodnocení všech následných opakování bude přiměřeně zohledňovat všechny zmíněné okolnosti. Zdenka Abrahamová

 Vše, co zvládneme s partou ve škole, bys měl zvládnout doma.

Podtržené cvičení nebo stránky nafoť s rodiči a zašli prosím zpět ke kontrole na e-mail  zabrahamova@mzszasada.cz.

 

Všichni můžete použít televizní výuku na ČT2 UčíTelka, vysílá každý den od 9.00h.

 

A tady jsou Vaše včelky: 

       

 

Učivo na týden od 1.6. do 5.6.

Zadáváno po odučeném dni ve škole.

 

Předmět

Učivo

Český jazyk

 

Matematika

 

Prvouka =

Člověk a jeho svět

 

 

 

 

Učivo na týden od 25.5. do 29.5.

Zadáváno po odučeném dni ve škole.

 

Předmět

Učivo

Český jazyk:

pracovní sešit, nakopírované papíry na slovní druhy, písanka a čítanka

 

pondělí

 - opakování psaní slabik dě, tě,ně - omalovánka "letadla" viz příloha v e-mailu u rodičů

- spojování vět jednoduchých souvětí 

výukové video  Externí odkazhttps://www.youtube.com/watch?v=6RDW2dL7q0I

vypracuj v PS str. 37 včetně SOUTĚŽE. Stránku 37 mi pošlete ke kontrole.

- písanka str. 33

 

úterý

- PS str. 38/1

- písanka str. 34. Stránku 34 mi pošlete prosím ke kontrole.

- čítanka str. 104 včetně ústního plnění úkolů u žlutých kostiček

 

středa

- PS str. 38/2,3

 

čtvrtek

- PS str. 39/1, včetně soutěže

- čítanka str. 105, přepis 1 hádanky dle vlastního výběru

 

pátek

- omalovánka na souvětí č. 57 . Najdi spojku a zakroužkuj ji.

Tuto  omalovánku mi pošli prosím ke kontrole.

(viz příloha e-mail rodičů). Kdo nemá možnost tisknout, napište mi prosím do e-mailu, můžu dodat natištěné k výběru v poštovní schránce za školou

.

SOUVĚTÍ - je spojení více vět pomocí spojek (a, i, ani, nebo, protože, že, aby, ale, jelikož, poněvadž...), nebo čárky, nebo spojovacích výrazů (kdo, když,  který...)

 

- číst v knížce - čtenářský deník

 

Matematika:

velký  a malý fialový Matýsek, Barevné příklady, tabulka s násobilkou

pondělí

- Barevné počítání str. 13 celá a str. 12 první dva sloupečky

Na pomoc s opětovným vysvětlováním posílám video

Externí odkazhttps://www.youtube.com/watch?v=WvpIeXoyyzI

 

Stránku 13 mi pošlete ke kontrole.

 

Podotýkám, že z deseti žáků dnes ve škole uměli počítat příklady na +  a - do 100  samostatně bez mé pomoci pouze čtyři žáci cry. Ostatním se nedařilo. Prosím o pravidelný trénink a posílejte mi ke kontrole jen to, co  sami žáci spočítali, ne co umíte vy rodiče. Děkuji.

 

úterý

- Barevné počítání str. 12 , 3. a 4. sloupeček

- velký Matýsek str. 21. Stránku 21 mi pošlete prosím ke kontrole.

 

středa

- OPRAVA ZADÁNÍ malý Matýsek str. 8/2, str. 9 celá, Barevné počítání poslední sloupeček str. 12

 

čtvrtek

- OPRAVA ZADÁNÍ- malý Matýsek str. 10 celá - slovní úlohy

- velký Matýsek str. 22/1,2,3 - násobky 0,1,2,3 (práce s pomocí modré karty s násobky)

 

pátek

- velký Matýsek celá str. 23. Místo sešitu na rýsování použijte nelinkovaný papír a vlepte potom do sešitu ke str. 23.

- malý Matýsek celá str. 13. Tuto stránku mi pošlete prosím ke kontrole.

 

Prvouka:

učebnice a pracovní sešit

pondělí     ---

úterý   ---

 

středa

- nové téma Rok, roční období. Doporučuji shlédnout výukové video, první je na seznámení se s ufonkem Paxi a druhé už na přehledné vysvětlení, proč se na Zemi střídají roční období.

Externí odkazhttps://www.youtube.com/watch?v=dxbOUNgukPY&list=PLbyvawxScNbt1pg-zIxe24LqG1e0ZkbYC&index=12&t=0s

 

Externí odkazhttps://www.youtube.com/watch?v=ioCO2Pl7Xt0&list=PLbyvawxScNbt1pg-zIxe24LqG1e0ZkbYC&index=6

 

Pak číst v UČ str. 59, nato vypracovat PS str. 65

 

čtvrtek ---

 

pátek

- shlédni video na téma Měsíce v roce (nemusíš celé, ale od půlky jsou pěkné hry na procvičování). Video je sice pro žáky z první třídy, ale je to přehledné a dostačující i pro žáky 2. třídy.

 

Externí odkazhttps://www.youtube.com/watch?v=0Tyyhihhy0E

 

- poté si přečti v UČ  na str. 60 - KALENDÁŘ a na str. 61 - MĚSÍCE V ROCE

- vypracuj v PS str. 66, 67. Str. 67 mi pošli prosím ke kontrole.

 

DĚKUJI.

 

Přehled prací ke kontrole

čeština - PS str. 37, Písanka str. 34, omalovánka č. 57

matematika - Barevné počítání str. 13, Velký Mat. str. 21, malý Mat. str. 13

prvouka - PS str. 67

 

 

 

Učivo na týden od 18.5. do 22.5.

Předmět

Učivo

Český jazyk

1)Dokončíme učební látku PSANÍ VELKÝCH PÍSMEN.

Zopakuj si na str. 36 v PS a na omalovánce č.60, kterou najdeš v příloze e-mailu tvých rodičů.

Omalovánku č. 60 mi pošli prosím ke kontrole.

 

2) PSANÍ ADRESY si procvič v příloze č. 3, která je vzadu ve tvém PS. Nic nestříhej, pouze vyplň a tuto stránku mi pak pošli ke kontrole.

 

3)V písance pečlivě napiš pouze jednu str. 32

 

4) V čítance nahlas přečti str. 102 -103. Nezapomeň na plnění úkolů u kostiček. Doporučuji i přečíst si zajímavé informace pod čarou.

Pokračuj ve čtení knížky do čtenářského deníku a zapisuj si do čtenářské karty.

 

Matematika

1) Nauč se ve velkém Matýskovi s pomocí videa

Externí odkazwww.matyskova-matematika.cz 

NÁSOBENÍ A DĚLENÍ ČÍSLEM 1.

Pracuj nejprve na str. 17,18.   Poté si vše procvič i v malém Matýskovi na str. 5.

 

2) Dále tě čeká NÁSOBENÍ ČÍSLEM 0.

 

POZOR!!!  DĚLIT ČÍSLEM 0 NEMŮŽEME, NEJDE TO.

 

Vypracuj str. 19 ve velkém Matýskovi a pak i str. 6 v malém Matýskovi.

 

3) Nakonec se seznam s novými pojmy ČINITEL, SOUČIN, DĚLENEC, DĚLITEL, PODÍL ve velkém Matýskovi na str. 20.

Můžeš si vše procvičit v malém Matýskovi na str. 7,8.

Stránku 20 z velkého sešitu mi prosím pošli ke kontrole.

 

Prvouka =

Člověk a jeho svět

1) Ověř si, so si ještě pamatuješ o SAVCÍCH A PTÁCÍCH.

Shlédni nejprve videoprezentaci , pak si zahraj hry a kvízy.

SAVCI:

Externí odkazhttps://skolakov.eu/prvouka/3-trida/savci/ucime-se/prezentace.htm

hry:

Externí odkazhttps://skolakov.eu/prvouka/3-trida/savci/poznavame-savce/kviz.htm

Externí odkazhttps://www.skolasnadhledem.cz/game/4458

 

PTÁCI:

Externí odkazhttps://skolakov.eu/prvouka/3-trida/ptaci/ucime-se/prezentace.htm

hry:

Externí odkazhttps://skolakov.eu/prvouka/3-trida/ptaci/poznavame-ptaky/ptaci-hlasy.htm

Externí odkazhttps://www.skolasnadhledem.cz/game/4456

 

2) V tomto týdnu tě čekají nové informace na téma RYBY, PLAZI A OBOJŽIVELNÍCI

Nejprve si přečti v UČ str. 57. Soustřeď se, abys uměl/a popsat základní části těla ryb a jejich společné znaky. U plazů a obojživelníků postačí, když poznáš vyobrazené živočichy na obrázcích.

 

Shlédni video o všech živočiších, co žijí u vody nebo ve vodě a vše si hezky zopakuj.

Externí odkazhttps://www.youtube.com/watch?v=IV5IfsIahPA

Externí odkazhttps://www.youtube.com/watch?v=ZYUF06_PcDQ

 

Vypracuj str. 62 v PS.

 

3) Dále si přečti stránku 58 v učebnici DOMÁCÍ ZVÍŘATA - MAZLÍČCI.

Seznam se se základními předpoklady chovu domácích zvířat i s podmínkou pravidelné péče o ně.

Zahraj si hry:

Externí odkazhttps://www.skolasnadhledem.cz/game/4459

Externí odkazhttps://www.skolasnadhledem.cz/game/1495

Vypracuj str. 63 v PS.

 

4) Nakonec si zopakuj, co ses naučil v PS na str. 64 JÁ TO  HRAVĚ ZVLÁDNU. Tuto stránku 64 mi pošli prosím ke kontrole.

 

Souhrn prací za tento týden ke kontrole - 4 listy

ČJ omalovánka č. 60 a příloha č. 3 zezadu PS

M str. 20 ve velkém PS

PRV str .64 v PS

DĚKUJI smile

 

Učivo na týden od 11.5. do 15.5.

Předmět

Učivo

Český jazyk

1) Znovu si pozorně přečti, co bys měl už bez problémů znát o slovních druzích. V e-mailu u rodičů jsem ti poslala přehled.

Zkus si pak napsat testík (je také v e-mailu) a pak se sám / sama  poctivě bez podvádění ohodnoť, jak ti to šlo wink.  

 

2) Pokračuj v dalším trénování psaní velkých písmen u JMEN VLASTNÍCH  a malých písmen u JMEN OBECNÝCH.

Vyzkoušej si na 2 cvičeních:

Externí odkazhttps://www.skolasnadhledem.cz/game/2991

 

Externí odkazhttps://www.skolasnadhledem.cz/game/3025

 

poté vypracuj v PS str. 34,35. Stránku 35 mi prosím pošli ke kontrole.

 

3) V písance si připomeneme, že maminky měly v něděli svátek. Hezky napiš str. 30,31. Zároveň si znovu procvičíš psaní vlastních jmen a rýmování. 

 

4) V čítance nahlas přečti str. 100-101. Je tam ukázka z knížky, u které se smějí i dospělí laughing

 

5) Většina z vás mi už poslala splněný třetí zápis o přečtené knize v čtenářském deníku. Začni už číst další knížku, o které budeš psát do deníku. Ten budu kontrolovat 22. června

 

Matematika

1) Procvič si sčítání a odčítání na příkladech se závorkami a dokonči str. 11 v Barevném počítání.

Část " u včeliček" je náročnější pro opravdové borce.

Stránku 11 mi pošli ke kontrole.

 

2) Ve velkém Matýskovi zjisti, co znamená " mít něčeho tři krát více" na str. 13.

 

3) Nauč se i "dělit číslem 3" na stránkách 14, 15, 16. Stránku 16 mi pošli prosím ke kontrole.

Můžeš využít tobě známé výukové video :

Externí odkazwww.matyskova-matematika.cz 

 

4) Komu to šlo - zvládne si vše procvičit v malém Matýskovi na str. 4.

 

Prvouka =

Člověk a jeho svět

1) Jak ti šlo učení o hospodářských zvířatech? Ověř si své znalosti:

 

na křížovce     Externí odkazhttps://www.skolasnadhledem.cz/game/1227

v kvízu            Externí odkazhttps://www.skolasnadhledem.cz/game/1494

v přetahování  Externí odkazhttps://www.skolasnadhledem.cz/game/1234

a v třídění        Externí odkazhttps://www.skolasnadhledem.cz/game/1520

 

2) Nově se dozvíš něco na téma SAVCI A PTÁCI.

Pomůže ti shlédnout nejprve video na savce:

Externí odkazhttps://www.youtube.com/watch?v=CTAechnS-No

 

a na téma ptáci:

Externí odkazhttps://www.youtube.com/watch?v=sa23MrICYmQ

 

Nyní už si hravě přečteš v učebnici str. 56 wink

 

Máš umět  popsat části těla a vyjmenovat společné znaky jak savců, tak i ptáků. Podařilo se?

 

3) Pracuj v PS na str. 60,61.

Ke kontrole mi pošli řešení obou dvou křížovek ze strany 60 a i té třetí ze strany 61.

 

Souhrn stránek a toho, co je ke kontrole: celkem 3 stránky a 3 tajenky

ČJ  PS str. 35, M Barevné počítání str. 11 a velký Matýsek str. 16, PRV řešení tří křížovek ze str. 60,61.

 

 

Učivo na týden od 4.5. do 7.5. (8.5. Den vítězství, státní svátek)

Předmět

Učivo

Český jazyk

1) Zopakuj si vše, co už víš o SLOVNÍCH DRUZÍCH.

Nestačí je jen vyjmenovat, jak jdou za sebou. Na konci druhé třídy máš umět určit, jestli dané slovo je podstatné jméno, nebo sloveso, nebo předložka, anebo spojka.

O ostatních slovních druzích máš zatím vědět jen to, že jsou. Ale neuškodí ti o nich znát i víc. 

Shlédni výukové a procvičovací video. Vyzkoušíš si v něm, jak ti to jde wink. Budeš potřebovat jen tužku a papír.

Externí odkazhttps://www.youtube.com/watch?v=zZFCuexsfWI

 

2) Nyní zvládneš hravě pracovat v PS na str. 32

 

3) Nově se v tomto týdnu naučíš, co jsou JMÉNA VLASTNÍ A OBECNÁ. Podle toho pak poznáš, kdy se ve slově na začátku píše velké písmeno a kdy ne.

Shlédni výukové video 

Externí odkazhttps://www.youtube.com/watch?v=1kBL4Sdmgyg

 

a potom pracuj v PS na str. 33. Tuto stránku mi prosím pošli zpět ke kontrole.

 

4) Pečlivě piš v písance na str. 28, 29.

 

5) V čítance si přečti nahlas str. 98, 99 a ústně splň úkoly u obou skupin kostiček. KDO CHCE, může mi napsat, jaká je správná odpověď z nabídky u první kostičky pod říkankou.

 

6) Popros rodiče, aby ti vytiskli novou čtenářskou kartu na květen.

 

Matematika

1) Pokračujeme v násobilce 2. Zjistíš, co ještě znamená "DĚLIT DVĚMA". Pracuj s pomocí výukového videa 

Externí odkazwww.matyskova-matematika.cz 

ve velkém Matýskovi na str. 9,10.

 

2) Nově se naučíš NÁSOBENÍ ČÍSLEM 3. Opět s pomocí videa vypracuj str. 11,12. Str. 12 mi pošli ke kontrole.

 

3) Komu to šlo, procvičí si vše v malém Matýskovi na str. 3

 

Prvouka =

Člověk a jeho svět

1)Prověř si své znalosti o běžně se vyskytujících ptácích na hře

Externí odkazhttps://www.skolasnadhledem.cz/game/4456

 

2) Většina z vás si pouze zopakuje téma HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA A DRŮBEŽ v učebnici na str. 54, 55.

Čti pozorně a ujisti se, že už umíš:

  - pojmenovat hospodářská zvířata, a to jak samce, tak i samici a mládě

  - vysvětlit, pro jaký užitek se konkrétní zvířata chovají

  - říci, jaký příbytek a stravu které zvíře potřebuje.

(Snad si už nikdo z vás nebude plést tele a sele wink.)

 

3) Zahraj si 2 hry na poznávačku hospodářských zvířat 

Externí odkazhttps://skolakov.eu/prvouka/2-trida/jaro-v-prirode/poznavame-hospodarska-zvirata/ucime-se-1.htm

 

Externí odkazhttps://skolakov.eu/prvouka/2-trida/jaro-v-prirode/hlasy-zvirat/cviceni.htm

 

a potom splň cvičení v PS na str. 58, 59. Stránku 58 mi pošli prosím ke kontrole.

 

Souhrn práce ke kontrole - 3 stránky

ČJ PS str. 33, velká M str. 12 a PRV PS str. 58.

 

DĚKUJI.

 

Učivo na týden od 27.4. do 30.4. (1.5. Svátek práce, státní svátek)

 

Předmět

Učivo

Český jazyk

1) Z deseti slovních druhů už poznáš podstatná jména, slovesa, předložky a spojky. Zkus si to znovu na online cvičeních.

spojky:

Externí odkazhttps://www.skolasnadhledem.cz/game/3012

předložky:

Externí odkazhttps://www.skolasnadhledem.cz/game/3011

podstatná jména:

Externí odkazhttps://www.skolasnadhledem.cz/game/5879

slovesa:

Externí odkazhttps://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5ea31998638f3

Pak si to písemně vyzkoušej v PS str. 30/2 a str. 31/3. Tuhle omalovánku mi pak pošli zpět na kontrolu .

 

2) Z těch dalších slovních druhů už ses seznámil/a s přídavnými jmény, zájmeny a číslovkami. V tomto týdnu přidáme i ty zbývající slovní druhy:

PŘÍSLOVCE 

shlédni výukové video 

Externí odkazhttps://www.youtube.com/watch?v=ZKWnZbJs2Yk

a potom pracuj v PS str. 30/1,2 a rébus uprostřed

 

ČÁSTICE 

shlédni výukové video

Externí odkazhttps://www.youtube.com/watch?v=z-xrQUvewTg

a pak pracuj v PS str. 30/3 a spodní rébus

 

CITOSLOVCE

Tady video nemám, stačí si zapamatovat, že:

"Citoslovce jsou slova, která vyjadřují zvuky, hlasy lidí i zvířat , nebo city."

Zkus pracovat v PS str. 31/1 a rébus.

 

3) V písance krasopisně napiš str. 24 a 25. Tentokrát bych ráda viděla, jak si napsal/a str. 25. Kdo chce, může maminku nebo tatínka poprosit o malý diktát na dva řádky na íčkawink. Ale můžeš ho i vynechat. 

 

4) Stále čekám na 7 čtenářských deníků, věřím, že se dočkám alespoň do konce dubna...

V čítance čti nahlas na str. 96 a 97. Ústně splň úkoly u vrchních i spodních žlutých kostiček. A kdo chce bonusový úkol navíc, může mi do mailu napsat  odpověď na otázku u poslední kostičky na str. 97 .

 

Matematika

1) Těší mě, že tě násobilka baví, a tak budeme procvičovat NÁSOBENÍ 2 pokračovat v DĚLENÍ 2

Pracuj ve velkém Matýskovi na str. 5, 6,7, 8 podle výukového videa 

Externí odkazwww.matyskova-matematika.cz 

Ke kontrole mi pošli str. 8

 

2) Procvič si to v malém Matýskovi na str. 2

 

3) Umíš ještě sčítat a odčítat do 100? Pracuj v Barevném počítání na str. 10,11. Pošli mi na kontrolu omalovánku na str. 10

 

Prvouka =

Člověk a jeho svět

1) Procvič si své znalosti na online hrách

ovocných stromech 

Externí odkazhttps://www.skolasnadhledem.cz/game/4440

druhy ovoce

Externí odkazhttps://www.skolasnadhledem.cz/game/4447

 

2)Nově si přečti zajímavosti ZE ŽIVOTA VČEL  v učebnici na str.52. Zkus si odpovědět na tyto otázky:

Už chápeš souvislost mezi opylováním a vývojem plodu

Znáš význam včelstva pro člověka?

 

Shlédni video. Seznam se s podmínkami života včel.

Externí odkazhttps://www.youtube.com/watch?v=nDVMLxi43HA

 

Pracuj v PS písemně str. 55/1, 3, 4, 5   a ústně  55/2, "Víš, že..."

 

3) Zopakuj si všechny znalosti o jaru písemně na str. 56 v PS "JÁ TO HRAVĚ ZVLÁDNU" . Pošli mi pak tuto stránku ke kontrole.

 

4) Dále si přečti v učebnici na str. 53 povídání PTÁCI NA JAŘE

Nauč se poznávat ptáky, kteří se běžně vyskytují v naší zemi.

Už víš, proč někteří musí v zimě odlétat do teplých krajin? 

Vyzkoušej si teď své znalosti v online poznávačce

Externí odkazhttps://skolakov.eu/prvouka/2-trida/jaro-v-prirode/nasi-ptaci/cviceni1.htm

 

Pracuj písemně v PS str. 57/1, 2, 3 a 6 . Cvičení 4,5 jen ústně.

 

 

Ke kontrole prosím zaslat tento týden 5 stránek.

 DĚKUJI.

ČJ str. 31/3, písanka str. 25, odpověď na otázku z čítanky na str. 97 - JEN KDO CHCE

M str. 8, Barevné počítání str. 10

PRV str. 56

 

Učivo na týden od 20.4. do 24.4.

Předmět

Učivo

Český jazyk

1)procvič si určování spojek na online cvičeních 

Externí odkazhttps://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=2&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=03.+Slovn%C3%AD+druhy&topic=02.+Spojky#selid

 

2) Ze všech deseti slovních druhů máš dobře poznat podstatná jména,

slovesa, předložky a spojky. Vyzkoušej si na online cvičeních, jestli to už umíš:

Externí odkazhttps://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=2&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=03.+Slovn%C3%AD+druhy&topic=01.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na%2C+slovesa%2C+p%C5%99edlo%C5%BEky%2C+spojky#selid

a pak ještě v PS češtiny str. 29/4

 

3)Nově se pouze seznam s dalšími slovními druhy, nejprve to jsou:

ZÁJMENA   PS str. 28/1,2 a rébus 

 

PŘÍDAVNÁ JMÉNA , shlédni výukové video

 Externí odkazhttps://www.youtube.com/watch?v=b9fOdUEYxzo

 a pak vypracuj PS str. 29/1,2

 

a ČÍSLOVKY, shlédni výukové video

Externí odkazhttps://www.youtube.com/watch?v=kb2vHBNLZAE

a pak vypracuj PS str. 29/3

 

4) ke zpětné kontrole pošli prosím str. 29 z PS češtiny

 

5) piš hezky v písance na str. 26,27 (ano, dvě stránky přeskočíme)

 

7) čti v čítance na str. 94,95 a ústně splň úkoly u kostiček

 

8) stále čekám na další čtenářské deníky...

 

Matematika

1) Nauč se geometrii MĚŘENÍ ÚSEČKY,  velký zelený Matýsek str. 64. 

Budeš potřebovat ořezanou tužku a pravítko.

Cvičení 2 vypracuj na nelinkovaný papír a vlep do sešitu.

Využij výukové video Externí odkazwww.matyskova-matematika.cz

 

2) Pokud máš sílu, vypracuj str. 48 v malém zeleném Matýskovi.

 

3) připrav si nový díl matematiky "Fialového velkého Matýska".

V něm se budeš učit NÁSOBENÍ A DĚLENÍ, nejprve číslem 2.

 

Ve výukovém videu Externí odkazwww.matyskova-matematika.cz 

 si musíš najít  na uvítací stránce řádek  "2. ročník: 4. díl, 5. díl , 6. díl  "

a klikneš na 6. díl.

To je právě naše „fialová matematika“  - velký Matýsek.

 1. Na další stránce se objeví Matýskova matematika 6. díl a pod krátkým textem
 2. budou čísla (vypadají jako startovní čísla sportovců) a ty nalezneš číslo 1,
 3. na které klikneš. To otevře stránku 1 na počítači, úplně se stejnými cvičeními
 4. jako v tvojí učebnici matematiky. 
 5. Na konci každé online stránky je dole nalevo i napravo možnost
 6. rovnou pokračovat na další stránku,
 7. nebo se popřípadě vrátit na předešlou.
 8.  
 9. Vypracuj str. 1, 2, 3, 4 ve velkém fialovém Matýskovi.
 10.  
 11. 4) Procvič si pak v malém fialovém Matýskovi jen jednu str.1 smile.

 

5) Ke zpětné kontrole pošli paní učitelce str. 4 z velkého fialového Matýska

 

Prvouka =

Člověk a jeho svět

1) Vyzkoušej si své znalosti o jaru na online doplňovačce 

Externí odkazhttps://www.skolasnadhledem.cz/game/4462

 

2) zahraj si  online pexeso na jarní květiny 

Externí odkazhttps://www.skolasnadhledem.cz/game/4442

 

3)zkus vyluštit online křížovku na téma jaro 

Externí odkazhttps://www.skolasnadhledem.cz/game/1484

 

4) přečti si novou učební látku ZAHRADA NA JAŘE v učebnici na str. 50.

Nauč se pojmenovat práce na zahradě a základní zahradnické náčiní.

Poznej rozdíl mezi setím a sázením.

Pozoruj klíčení semen na videu:

Externí odkazhttps://www.youtube.com/watch?v=O8agvyms7ik

 

5) vypracuj v PS str. 53/1, 2, 3. Dole zatím nic nestříhej, je to práce k jinému dalšímu tématu.

 

6) přečti si ještě v učebnici str. 51  ROZKVETLY STROMY.

Poznej názvy ovocných stromů a názvy jejich plodů.

Rozeznej strom od keře, popiš jejich části.

A umíš správně seřadit obrázky podle toho, jak se z pupenu stane jablko nebo třešně? 

 

7) vypracuj v PS str. 54/1,3

 

8) ke zpětné kontrole pošli str. 54 v PS

 

DĚKUJI.

 

 

Učivo na týden od 14.4. do 17.4. (13.4. Velikonoční pondělí, státní svátek)

Předmět

Učivo

Český jazyk

1) procvič a zopakuj si na online cvičeních podstatná jména  

Externí odkazhttps://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5e94725b96b1e

slovesa

Externí odkazhttps://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5e94727805c81

předložky

Externí odkazhttps://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5e947294c50ce

2) shlédni výukové video na novou látku SPOJKY

Externí odkazhttps://www.youtube.com/watch?v=6VcSvFo3_OE

3) pracuj v PS češtiny na str. 27/ říkanka, cvičení 1, 2

4) omalovánky str. 55 - slovní druhy

                        str. 50 - skupiny dě, tě ....bě,  pě, ...

5) písanka str. 20, 21

6) čítanka str. 92, 93

7)  do 20. 4. dokonči zápis o 3. přečtené knížce do čtenářského deníku str. 8, 9 a pošli zpět ke kontrole na výše uvedený e-mail

 

Matematika

1) pracuj ve velkém Matýskovi str. 60, 61, 62, 63 s pomocí výukových videí

Externí odkazwww.matyskova-matematika.cz . Stránku 61 pošli zpět ke kontrole.

2) procvičuj si v malém Matýskovi str. 43 - 47. Stačí kousek z každého cvičení, jestli  máš sílu a jde ti to, můžeš i víc.

3) rodiče si mají přečíst e-mail ohledně 3. dílu matematiky

 

Prvouka =

Člověk a jeho svět

1) zopakuj si vše o jaru pomocí výukového videa 

Externí odkazhttps://www.youtube.com/watch?v=9k2FQh03BTs

2) přečti si v učebnici str. 48,49. nauč se, že:

          rozeznáš první jarní květiny

          popíšeš části kvetoucí rostliny

          pochopíš význam ochrany rostlin kvetoucích časně zjara

          víš, jak se starat o pokojové rostliny

3) prohlédni si pexeso jarních rostlin v příloze e-mailu u rodičů

4) vypracuj v PS str. 51/ 1,2, "Víš, že...", 3

                             str. 52/ přečti úvod a "Víš, že...", písemně cv. 1

                             Pošli zpět řešení tajenky ze str. 51

5) procvič si poznávačku na online cvičení 

Externí odkazhttps://skolakov.eu/prvouka/2-trida/jaro-v-prirode/jarni-rostliny/cviceni1.htm

 

Pro tvořivé  - dobrovolné

Děkuji mockrát za milé fotky Vašeho velikonočního pečení a tvoření smile.

 

V tomto týdnu se můžete, kdo chcete, pokusit zaměstnat děti v péči o rostliny jak venku, tak i doma. Můžete nafotit, co vám doma už kvete.

 

Učivo na týden od 6.4. do 8.4. (9.4. Velikonoční prázdniny, 10.4. Velký pátek, státní svátek) 

Přeji Vám hezké Velikonoce smile.  

Vaše učitelka Zdena

Předmět

Učivo

Český jazyk

1) Nová látka Předložky

video  Externí odkazhttps://www.youtube.com/watch?v=Wnz14JLUhts , nemusí se koukat až do konce, stačí prvních 8 minut.

2) PS str. 26/ 1, 2, 3

3) v mailu u rodičů jsou opět dvě omalovánky str. 53, 54Kdo nemá možnost tisknout, dodám opět do schránky o víkendu ... Ke kontrole pošlete prosím tu str. 54, která je podtržená. Děkuji.

4) písanka str. 22, nebo 23

5) čítanka str. 87

 

Matematika

1) velká matematika str. 56,57,58, 59.  Ke kontrole zaslat str. 59.

2) malá matematika str. 40, 41, 42.  Nemusí se počítat všechny sloupečky. Stačí jen půlku, nebo jen první.sloupeček, nebo jen první tři - čtyři příklady z každého sloupečku ...podle toho, jak Vám práce doma "odsejpá". 

3) dokonči Barevné počítání str. 10. Kdo je rychlý a má už hotovo, může začít kousek ze str. 11

 

Prvouka =

Člověk a jeho svět

1)Velikonoce, učebnice str. 45 přečíst

2) video Externí odkazhttps://www.youtube.com/watch?v=-iiAne2wAnE

              Externí odkazhttps://www.youtube.com/watch?v=9_ckfXrJfR8

Pro zajímavost, ale je to německy namluvené s anglickými titulky...

Velikonoce v Německu Externí odkazhttps://www.youtube.com/watch?v=G_g3umDGwx4

jen se musí pod videem vpravo dole kliknout na symbol ozubeného kolečka a dát automatický překlad- pak narolovat na češtinu.

3) PS str. 48. Přeposlat řešení tajenky.

 

Tvoření

Pouze pro dobrovolníky: Jelikož se blíží Velikonoce, asi se v některých rodinách bude plést, malovat či péci... a možná se k tomu přizve i na výpomoc nějaký šikovný druhák wink! Tak kdo by měl chuť se pochlubit, může (foto, nebo nějaký výkres..). "Fantazii se meze nekladou".

P.S. Prasátko už bydlí u mě doma a Vendy ho "vybavila" na pomlázku. 

 

 

Učivo na týden od 30.3. do 3.4.

Třetí týden bývá náročný, tak bude zaměřen více na opakování, procvičování a popřípadě zvládnutí toho, co se nestíhalo wink. Až se zase uvidíme, určitě mě překvapíte, co jste všechno zvládli doma sami a co s pomocí maminky nebo tatínka. Těším se na vás!

Vaše paní učitelka 

P.S. Ušila jsem prasátku Karbousovi malou roušku laughing  Více uvidíte ve fotogalerii školy.

 

Předmět Učivo
Český jazyk

1) zopakovat si podstatná jména a slovesa pomocí videa:

 Externí odkazhttps://www.youtube.com/watch?v=83rbAfm2nLM 

Externí odkazhttps://www.youtube.com/watch?v=PgmKlpLbw6E

2) procvičit si na online cvičení:

Externí odkazhttps://skolakov.eu/cesky-jazyk-2-trida/slovni-druhy

3) v mailu u rodičů jsou v příloze zaslané 2 "omalovánky" na podstaná jména a na slovesa. Kdo má možnost, vytiskne, popřípadě využije nabídku v mailu, a vyplní. Zpátky ke kontrole prosím zaslat jen str. 52 na mail zabrahamova@mzszasada.cz

4) kdo nestihl vyplnit v PS "Martínek" str. 22-25, má další týden na zvládnutí

5) písanka str. 19

6) Čítanka str. 90 - 91

Matematika

1) velký Matýsek str. 53-55, výuková videa na Externí odkazwww.matyskova-matematika.cz 

Ke zpětné kontrole zaslat vyplněnou stránku 53 ve velkém Matýsovi- kdo může.

2) procvičit si v malém Matýskovi str. 38-39

3) pokračovat ve vybarvování v Barevném počítání na str. 10

 

Prvouka =

Člověk a jeho svět

1)Zašli mi na mail (viz výše) odpovědi na řešení 3 křížovek z pracovního sešitu Prvouka str. 46/5,47/8

2) Přečti si pozorně v učebnici str. 46,47. Zkoušej si zakrytou poznávačku. Procvič si názvy samce, samice a mláděte lesních savců (jelen - laň - kolouch, srnec - srna - srnče, kanec - bachyně - sele).

Shlédni videa:

Externí odkazhttps://www.youtube.com/watch?v=yCrJX4N5VFc

Externí odkazhttps://www.youtube.com/watch?v=9k2FQh03BTs

na vývoj žáby od vajíčka k žabce  Externí odkazhttps://www.youtube.com/watch?v=XOgSDQ5X-NA 

v mailu u rodičů je v příloze stránka na vývoj žáby Skokan hnědý

3) v pracovním sešitě vyplň str. 49/1,2,3 - u té pozor, nápověda je v násobilce...    a  str. 50/1,2

 

 

Učivo na týden od 23.3. do 27.3.

Předmět:  Učivo:    na týden od 23.3 - 27.3.                                                                     
 Termín splnění:
Český jazyk

Mluvnice -  Pracovní sešit "Martínek" - Podstatná jména, slovesa, 22/1,2,3  23/1,2   24/1,2,3   25/1,2,3.

 Externí odkazhttps://skolakov.eu/cesky-jazyk-2-trida/slovni-druhy

 Externí odkazhttps://www.youtube.com/watch?v=83rbAfm2nLM 

 Externí odkazhttps://www.youtube.com/watch?v=PgmKlpLbw6E

Čtení - učebnice Čítanka:  str. 86,88-89. Dále čtení knížky do čtenářského deníku.

Psaní - str. 17,18

4. týden v březnu

 

Matematika

Aritmetika - "Zelený Matýsek" str. 47 - 52 ve velkém Matýskovi. Komu se daří , může trénovat látku v malém do str. 37. Geometrii 49/2 musíte plnit na čistý papír a vlepit do PS.

Využijte výuková videa na  Externí odkazwww.matyskova-matematika.cz 

 1.  Pak na uvítací stránce najdete řádek  "2. ročník: 4. díl, 5. díl , 6. díl  " a kliknete na 5. díl. To je právě naše „zelená matematika“  - velký Matýsek.
 2. Na další stránce se objeví Matýskova matematika 5. díl a pod krátkým textem budou čísla (vypadají jako startovní čísla sportovců) a vy naleznete číslo, na které kliknete. To otevře stránku  na počítači, úplně se stejnými cvičeními jako ve vaší učebnici matematiky. Každé cvičení je vlastně malé samostatné video s výkladem a návodem, jak postupovat a kdy video dát do pauzy, aby si žák zkusil vyřešit zadané cvičení, pak se zase video pustí a objeví se výsledky ke kontrole.
 3. Na konci každé online stránce je dole nalevo i napravo možnost rovnou pokračovat na další stránku, nebo se popřípadě vrátit na předešlou.
 4. Na každé stránce velkého Matýska - reálný pracovní sešit – je dole vlevo symbol šedého obdélníčku PS a číslo stránky, která odpovídá probrané látce a jejímu procvičování v malém Matýskovi. Podle toho pak můžete procvičovat práve vysvětlenou učební látku.
 

Barevné počítání str. 10 -stačí kousek.

Prvouka = Člověk a  jeho svět

UČ str. 43, pak PS str. 44/1,2. Str. 45 .

"Jaro" UČ str. 44. Nově se mají naučit: jarní rovnodennost (

V PS PRV  str. 46/1,2.4,5  47/7,8.

Dopravní výchova- záleží jen na vás kolik a kdy.

 

Děkuji rodičům, že dohlížejí na to, aby děti každý den nahlas četly  5 - 10 minut.

 

Učivo:  na týden od 16.3 do 20.3. :

 • čj - doplňovačky 3 stránky papíru, písanka do str. 16, čítanka 78 - 81
 • ma - velký sešit str. 42-46, malý do str. 32, Barevné počítání do str. 9

prv - učebnice str. 40-41, prac.sešit 42-43

 

 

Vzpomínka na karneval - výroba klaunů

 

Stříbný úspěch Mady Benešovské v karate. 

2. třída

Vloženo: 11.3.2019 | Autor: Jana Báčová | Zobrazeno: 367x | Upraveno: 11.3.2019 | Upravil: Jana Báčová
Prvňáci si s chutí zasoutěžili a zatančili. Kde? Přece na karnevalu v tělocvičně školy. Akce se konala ve čtvrtek 28.2.2019. Chcete-li, podívejte se na následující fotografie:

Vloženo: 26.2.2019 | Autor: Jana Báčová | Zobrazeno: 296x | Upraveno: 26.2.2019 | Upravil: Jana Báčová
Prvňáci byli v rámci školní výuky bruslit a docela jim to šlo.

Vloženo: 19.10.2018 | Autor: Jana Báčová | Zobrazeno: 419x | Zatím neupraveno
Jedním z důležitých úkolů je pro prvňáčky naučit se pěkně a správně psát. Nejprve tužkou, pak perem.

Celkem: 3 články