Od 4.1.2021 

je umožněna osobní přítomnost

1. a 2. třídy ve škole. 

Zbývající třídy MZŠ Zásada

mají distanční výuku.

 

Mgr. Václav Horáček

ředitel školy

 

Rychlé aktuality
Kotva

Kancelář: 483 385 182

 

Ředitel: 737 282 487

 

Zást. ředitele: 731 449 101

 

Sborovna I. st. a družina: 

483 385 197, 733 178 452

 

Sborovna II. st.:

483 385 503

 

Školní jídelna:

483 390 192, 731 449 100

 

Rychlý kontakt
Sitemap
Mapa webu
A
A
A

3. třída

Milí třeťáci a vážení rodiče! Výpis z vysvědčení vám vzhledem k přetrvávajícímu uzavření škol bude zaslán jako příloha do Vašeho e-mailu. Skutečný výpis z pololetního vysvědčení žáci obdrží až po opětovném otevření škol. Děkuji rodičům za technickou podporu u přihlašování do online hodin. Práci zadanou ke kontrole mi prosím posílejte buď průběžně během pracovního týdne, nebo "najednou" do soboty večer. Chválím děti za aktivní přístup k online hodinám i za práci během hodin. Děkuji. Rozvrh hodin a podrobnější informace o učivu budou uvedeny před zahájením výuky zde. Online hodiny jsou pro celou třídu každý den v 1 a půl hodinovém bloku. Začátek je v 8 h a předpokládaný konec v 9:30. Zdenka Abrahamová

Měsíční plán

Datum:

Akce:

Od 4.1.2021 Distanční výuka
28.1.2021 Výpis z pololetního vysvědčení - přílohou e-mailu.
pátek 29.1. 2021 Pololetní prázdniny
1.2. až 5.2. 2021 Jarní prázdniny.

 

Rozvrh 3. třídy v době distančního vzdělávání:

 

PO

ČJ - MLUVNICE

MA - ARITMETIKA

PRV (ČS)

ÚT

ČJ - MLUVNICE

MA - ARITMETIKA

MA - GEOMETRIE

ST

ČJ - MLUVNICE

ČTENÍ/PSANÍ

PRV

ČT

ČJ - MLUVNICE

MA - ARITMETIKA

ČTENÍ/PSANÍ

ČJ  - MLUVNICE / SLOH

MA - ARITMETIKA

PRV

 

Výuka v týdnu od 25. 1. do 28. 1. 2021 (distanční výuka):

Předmět 

Učivo 

Český jazyk 

Pondělí 25.1.

MLUVNICE

Podstatná jména.

UČ s. 55   online hodina

PS s. 3. Pracuj písemně podle zadání.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Úterý 26.1.

MLUVNICE

Podstatná jména – pokračování. Vlastní jména osobní.

UČ s. 56  online hodina

PS s. 4. Pracuj písemně podle zadání.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Středa 27.1.

MLUVNICE

Podstatná jména- pokračování. Vlastní jména místní.

UČ s. 57  online hodina

PS s. 5. Pracuj písemně podle zadání.

 

ČTENÍ

Hlasité čtení po rolích. Práce s textem.

Čítanka s. 92 – 93  online hodina

Písemně vypracuj do červeného sešitu úkol 2 ze str. 93 v čítance. Nezapomeň napsat datum a nadpis ČTENÍ.

 

PSANÍ

Skládání slov ze slabik, skrývačky, vymysli slova souznačná.

Písanka s. 32. Pracuj písemně podle zadání. Konec 1. dílu písanky.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Čtvrtek 28.1

SLOH

Pozvánka na oslavu narozenin.

Pracovní list – nakopirovaný – s. 4. Online hodina.

Pracuj samostatně na s. 5 pracovního listu. Cvičení 4 ze str. 5 mi pošli ke kontrole.

 

ČTENÍ

Hlasité čtení s porozuměním. Pohádkové postavy.

Čítanka s. 94 – 96. Online hodina.

Na bílý čistý papír splň přes jarní prázdniny úkol 2 a 3 z čítanky na str. 96.

 

PSANÍ

Zopakování psaní psacích tvarů písmen malé i velké abecedy. Psaní číslic.

Písanka 2. díl . Pracuj podle zadání na s. 1 a 2.

 

Matematika 

Pondělí 25.1.

ARITMETIKA

Odčítání dvojciferných čísel k celým desítkám.

UČ s. 36. Online hodina.

PS s. 22. Pracuj písemně podle zadání.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Úterý 26.1.

ARITMETIKA

Sčítání do celých desítek a odčítání k celým desítkám.

UČ s. 37. Online hodina.

PS s. 23. Pracuj písemně podle zadání.

 

GEOMETRIE

Rovina, prostor.

UČ s. 17. Online hodina.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Čtvrtek 28.1.

ARITMETIKA

Sčítání a odčítání dvojciferných čísel -  procvičování. Slovní úlohy.

UČ s. 38. Online hodina.

PS s. 24. Pracuj písemně podle zadání.

  

Člověk

a jeho svět 

Pondělí 25.1.

Opakování tématu Lidské tělo.

UČ s. 35, 38, 39, 40.

PS s. 35. Opakování Já to hravě zvládnu. Online hodina.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Středa 27.1.

Téma Lidé a společnost. Kapitola Povolání dospělých.

UČ s. 42. Online hodina.

PS s. 36. Pracuj písemně podle zadání.

 

Anglický jazyk 

 V pondělí 25.1. a ve středu 27.1. od 17 hodin- on-line výuka.

Nezapomenout poslat úkol do neděle 24.1.- opis tabulky str. 22 nahoře a věty cv.11 str. 22. Vysvětlovala jsem na hodinách a četli jsme společně.

25.1.- budeme pracovat na str. 19- cv.6- společně doplníme. Máme opsanou tabulku nahoře na str. 19. Vyplníme str. 20 i str. 21. 

27.1.- str. 24- článek přeložíme a přečteme. Je nutné, abyste si doma poslechli.

Vyplníme cv. na této straně a vedlejší stranu, která s článkem souvisí.

Opakujte si slovíčka ( ve slovníčku) i gramatiku, kterou máme ve školním sešitu- např. Have got...

Děkuji Vám všem za skvělé on-line hodiny a za posílání úkolů.

Doufám, že se brzy sejdeme ve škole na výuce. 

Děkuji všem rodičům za pomoc dětem při samostudiu. Mgr. Z. Hradecká

Práce ke kontrole 

 ČEŠTINA - pracovní sešit 2. díl str. 4 

                 - sloh pracovní list Pozvánka str. 5 cvičení 4

                 - písanka 2. díl str. 2

                 -  na papír úkol 2 a 3 z čítanky na str. 96

MATEMATIKA - pracovní sešit str. 23 

PRVOUKA -  pracovní sešit str.35 a 36

 

Výuka v týdnu od 18. 1. do 22. 1. 2021 (distanční výuka):

Předmět 

Učivo 

Český jazyk 

Pondělí 18.1.

MLUVNICE

Vyjmenovaná slova po M – procvičování.

UČ s. 52 online hodina

Sešit „Krysák“ Procvičujeme… s. 8.  Pracuj písemně podle zadání.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Úterý 19.1.

MLUVNICE

Opakování pravopisu psaní i/y po M.

Sešit „Krysák“ s. 9 celá, s. 10/5   online hodina

PS s. 40. Pracuj samostatně podle zadání.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Středa 20.1.

MLUVNICE

Vyjmenovaná slova po B, L, M -  opakování.

UČ s. 53 online hodina

PS s. 41. Pracuj písemně podle zadání.

 

ČTENÍ

Hlasité čtení s přednesem.

Čítanka s. 89  online hodina

Čtenářský deník – zápis další přečtené knihy do deníku.

 

PSANÍ

Opis, přepis. Psací z, Z, ž, Ž. Opakování slov souznačných.

Písanka s. 30. Pracuj podle zadání.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Čtvrtek 21.1.

MLUVNICE

Opakování vyjmenovaných slov po B, L, M.

Sešit Krysák s. 11 online hodina

Omalovánka s doplňováním i/y – s. 23 (lyže v kolečku) a s. 25 (tučňák v kolečku) – zasláno v příloze do e-mailu rodičů. Pracuj podle zadání.

 

ČTENÍ

Hlasité čtení.

Čítanka s. 90 – 91. Online hodina.

 

PSANÍ

Opis, přepis. Psací x, X. Psaní číslic. Opakování pravopisu párových souhlásek ž-š, z-s.

Písanka s. 31. Pracuj podle zadání.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pátek 22.1.

MLUVNICE

Tvarosloví – slovní druhy. Úvod.

Učebnice s. 54  online hodina.

PS 2. díl s. 2. Pracuj písemně podle zadání.

  

Matematika 

Pondělí 18.1.

ARITMETIKA

Sčítání a odčítání dvojciferných čísel bez přechodu přes základ 10. Téma do čtvrtka.

UČ s. 32  online hodina

PS s. 18. Pracuj podle zadání.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Úterý 19.1.

ARITMETIKA

UČ s. 33  online hodina.

PS s. 19. Pracuj podle zadání. 

 

GEOMETRIE

Geometrická tělesa – opakování.

UČ s. 15 online hodina

UČ s. 16 – Příklady na opakování. Pracuj podle zadání.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Čtvrtek 21.1.

ARITMETIKA

UČ s. 34 online hodina.

PS s. 20. Pracuj podle zadání.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pátek 22.1.

Sčítání a odčítání dvojciferných čísel. Sčítání do celých desítek a odčítání k celým desítkám.

UČ s. 35  online hodina.

PS s. 21. Pracuj podle zadání.

  

Člověk a jeho svět 

Pondělí 18.1.

Lidské tělo. Téma Žiju zdravě.

UČ s. 39 online hodina.

PS s. 33. Vypracuj celou stránku podle zadání.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Středa 20.1.

Správná výživa.

UČ  s. 40  online hodina.

PS s. 34. Vypracuj celou stránku podle zadání.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pátek 22.1.

Denní režim.

UČ s. 41 online hodina.

Písemně vypracuj do červeného sešitu odpovědi na otázky č. 1 – 8 z učebnice na s. 41.

  

Anglický jazyk 

 Poslat domácí úkol do neděle 17.1.- 10 slovíček- opis str. 16. - zadané na on-line hodině v pondělí 11.1.

Poslechy z CD!! Křížovka na str. 23- vypracovat, ale neposílat- kontrola na on-line hodině v pondělí 18.1. Opsat otázky a odpovědi na str.18- neposílat.

V pondělí 18.1. přečteme otázky a odpovědi na str.18. Vytvoříme další , podobné .  

Str. 19- tabulka nahoře- opíšeme na on-line hodině a vysvětlím. Vyplníme str. 19- otázky a odpovědi. str. 20- pokusíme  se vyplnit.  

Ve středu 20.1. přečteme a opíšeme otázky a odpovědi na str.22- bude domácí úkol do 24.1.- cv.11 str.22 a cv12 na str.22.- vysvětlím na hodině. 

Chválím všechny děti  za práci v on-line hodinách a za úkoly, které mi posíláte. Děkuji za pomoc a spolupráci rodičům. Mgr. Z. Hradecká

Práce ke kontrole 

 čeština - PS 1. díl s. 41, PS 2. díl s. 2

                písanka s. 31

matematika - PS s. 20 oranžový Matýsek, fialová geometrie s. 16

prvouka - PS s. 33, 34

 

Výuka v týdnu od 11. 1. do 15. 1. 2021 (distanční výuka):

Předmět 

Učivo 

Český jazyk 

Učivo lze také procvičovat na online cvičeních:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova-po-b

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova-po-l

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova-po-m

 

Pondělí 11.1.

MLUVNICE

Procvičování obtížných dvojic slov MY – MI, MÝT – MÍT  a slov s nimi příbuzných.

UČ s. 48 – online hodina

PS s. 36.  Pracuj písemně podle zadání.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Úterý 12.1.

MLUVNICE

Slova příbuzná se slovy HMYZ, MYŠ, HLEMÝŽĎ.

UČ s. 49 – online hodina.

PS s. 37.  Pracuj písemně podle zadání.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Středa 13.1

MLUVNICE

Slova příbuzná se slovy MÝTIT, ZAMYKAT, SMÝKAT.

UČ s. 50 – online hodina

PS s. 38.  Pracuj písemně podle zadání.

 

ČTENÍ

Hlasité čtení. Scénka pohádky – čtení podle rolí.

Čítanka s. 84 – 86. Online hodina.

 

PSANÍ

 • Přepis textu do psacího písma.

Přepiš krasopisně do červeného sešitu na čj báseň Pohádková knížka z čítanky na s. 87. Nezapomeň na datum, název, autora a psaní veršů.

 • Opis a přepis písmen a slov, psaní s, S, š, Š.

Piš v písance na s. 28 až do řádku se slovem ŠAŠEK.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Čtvrtek 14.1.

MLUVNICE

Slova příbuzná se slovy DMÝCHAT, CHMÝŘÍ, NACHOMÝTNOUT SE, LITOMYŠL.

UČ s. 51 – online hodina

PS s. 39.  Pracuj písemně podle zadání.

 

ČTENÍ

Přeříkání básně Na bruslích (čítanka s. 74) zpaměti.

Hlasité čtení, význam starších českých slov.

Čítanka s. 87 – 88. Online hodina.

 

PSANÍ

Opis a přepis slov a vět. Psací L, D, Ď. Význam cizích slov.

Písanka s. 29 – online hodina.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Pátek 15.1.

SLOH

Popis, myšlenková mapa.

Pracovní listy s. 2,3 – online hodina.

  

Matematika 

Lze využít i výuková videa :

https://www.matyskova-matematika.cz/

 

Pondělí

ARITMETIKA

Jednociferná, dvojciferná a trojciferná čísla.

UČ s. 28 – online hodina.

PS s. 14.  Pracuj písemně podle zadání.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Úterý 12.1.

ARITMETIKA

Sudá a lichá čísla.

UČ s. 29 – online hodina.

PS s. 15.  Pracuj písemně podle zadání. Ve cvičení 1 doplňuj podle tohoto zadání:

a) Doplň všechna sudá čísla ve třetí desítce a vybarvi je žlutou barvou.

b) Doplň všechna lichá čísla v šesté desítce a vybarvi je zelenou barvou.

c) Doplň všechna sudá čísla v osmé desítce a vybarvi je modrou barvou.

d) Doplň všechna lichá čísla v první a v desáté desítce a vybarvi je oranžovou barvou.

 

GEOMETRIE

Geometrické útvary – opakování.

UČ s. 13, 14 – online hodina.

Písemně vypracuj cv. 3 na str. 13 a cv. 3 na str. 14 do sešitu s čtverečkovým papírem. Nezapomeň na datum, nadpis Geometrické útvary. Co narýsuješ, to popiš podle zadání. Rýsuj tužkou, popisuj perem.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Čtvrtek 14.1.

ARITMETIKA

Zaokrouhlování na desítky.

UČ s. 30 – online hodina.

PS s. 16. Pracuj písemně podle zadání.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Pátek 15.1.

ARITMETIKA

Sčítání a odčítání dvojciferných čísel bez přechodu přes základ deset.

UČ s. 31 – online hodina.

PS s. 17.  Pracuj písemně podle zadání.

 

Člověk a jeho svět 

Pondělí 11.1.

Lidské tělo – smysly.

UČ s. 36 – online hodina.

PS s. 31. Pracuj písemně podle zadání. Ke cvičení 3 posílám na pomoc video https://www.youtube.com/watch?v=2iHwu1iBevs

Pozorně si přečti rámeček „Víš, že…“

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Středa 13.1.

U lékaře.

UČ s. 37 – online hodina.

PS  s. 32. Pracuj písemně podle zadání.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Pátek 15.1.

Růst a vývoj.

UČ s. 38 – online hodina.

Video Byl jednou jeden život… 

https://www.youtube.com/watch?v=WWF2x5YG3a0

Písemně vypracuj (do červeného sešitu čj)  tento úkol, nadepiš PRVOUKA:

 • Zeptej se rodičů, kolik centimetrů jsi měřil/a, když ses narodil/a.
 • Změř, kolik centimetrů měříš dnes.
 • Vypočítej, o kolik centimetrů jsi od narození dosud vyrostl/a?

  

Anglický jazyk 

 On - line hodiny budou vždy v pondělí a ve středu od 17 hodin. 

Pondělí 11.1 na on-line hodině budeme opakovat slovíčka (pracovní sešit) na str. 2- geometrické tvary, dále mi  řeknete připravené věty - otázka- Is it...? a odpovědi- Yes,It is. nebo No,It isn't. Společně řekneme otázky a odpovědi na str.10- již jsme psali a říkali ve škole. Abeceda- str.12- prosím poslechněte si sami nejprve doma z CD!!!!

Domácí úkol POSLAT (do 17.1.) - napsaná nová slovíčka  ve slovníčku -2. lekce- str.16- na hodině( v pondělí) přeložím a vy si zapíšete překlad do pracovního sešitu. Pak zapíšete do svých slovníčků.

Ve středu 13.1.) na hodině zopakujeme tato slovíčka. Podle poslechu si můžete předem připravít správné zařazení slovo- obrázek(čísla do rámečků str.16). Ve středu si řekneme správné číslice  u slov. Naučíte se tato slovíčka a budeme pokračovat v 2. lekci.

Děkuji všem za poslání domácích úkolů zadaných 18. 12. (čtyři žáci neposlali)

Přeji Vám hodně sil při samostudiu a těším se na on- line hodiny. Děkuji všem rodičům za pomoc. Mgr. Zuzana Hradecká

Práce ke kontrole 

 Zasílejte prosím nejlépe do soboty večer na adresu zabrahamova@mzszasada.cz . Děkuji.

 

ČJ PS s. 36, 37, 38, 39

      sloh PL- Popis s. 3

      červený sešit přepis říkanky Poh. knížka

      písanka s. 29

MA PS s. 14, 15, 16 ,17

       G do čtverečk. sešitu cv.3/13 a cv.3/14

PRV PS s. 31, 32

 

 

 

Výuka v týdnu od 4. 1. do 8. 1. 2021 (distanční výuka):

 

Předmět 

Učivo 

Český jazyk 

pondělí 4.1.

MLUVNICE

Opakování probraných vyjmenovaných slov po L a slov s nimi příbuznými.

PS s. 32/1, 3, 4. Kontrola práce zadané přes prázdniny.

UČ s. 44  Vyjmenovaná slova LÝKO - LYŽE - PELYNĚK - PLYŠ  a slova s nimi příbuzná - online hodina.

PS s. 33 . Pracuj samostatně a písemně.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

úterý 5.1.

MLUVNICE 

Opakování vyjmenovaných slov po L. 

UČ s. 45 - online hodina.

Trénovací sešit Krysák s. 5 - pracuj písemně a samostatně.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

středa 6.1.

MLUVNICE 

Závěrečné opakování vyjmenovaných slov po L.

Trénovací sešit Krysák s. 6 - online hodina.

PS s.34 . Pracuj písemně a sám, bez pomoci rodičů. Povolená nápověda je tabulka s vyjmenovanými slovy a učebnice češtiny.

 

ČTENÍ

Čítanka s. 79 - 80. Čti nahlas. Ústně splň úkoly 1, 2, 4 na s. 80. Úkol 3 vypracuj písemně do velkého červeného sešitu na češtinu a nadepiš ČTENÍ. Nezapomeň na datum.

 

PSANÍ

Písanka s. 26 - písemně vyřeš rébusy, hledej rozdíly a vyřeš spojovačku.

Přepiš krasopisně a bez chyby do velkého červeného sešitu na češtinu básničku Chumelenice z čítanky s. 83. Práci nadepiš PSANÍ. Nezapomeň na název básně a autora, a ani na psaní veršů.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

čtvrtek 7.1.

MLUVNICE

Seznámení se s řadou vyjmenovaných slov po M.

UČ s. 46 - online hodina.

výukové video  Český jazyk - Vyjmenovaná slova po M - YouTube

Pracovní list s obrázky na vyjmenovaná slova po M - vybarvi, uč se zpaměti.

Hry s vystřiženými kartičkami na M - na zapamatování celé řady.

PS s. 35/ vrchní 1, 2.

 

ČTENÍ

Čítanka s. 82 - 83

Ústně odpověz na úkol 2 na s. 83.

Nauč se báseň zpaměti Na bruslích z čítanky s. 75. Recitovat budeš příští čtvrtek 14.1.

 

PSANÍ

Písanka s. 27. Krasopisně přepiš verše říkanky, obě pranostiky - každou na novou linku a ústně je vysvětli. Napiš 3 zimní měsíce a na poslední řádek vymysli jednu krátkou větu o tom, jaké bývá počasí v lednu a tu větu napiš.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

pátek 8.1.

MLUVNICE

Vyjmenovaná slova po M - MY, MÝT, MYSLET / MYSLIT  a slova s nimi příbuzná.

UČ s. 47 - online hodina.

PS s. 35/1 - 3 . Pracuj písemně a samostatně.

 

Matematika 

pondělí 4.1.

ARITMETIKA

Opakování početních operací se závorkami.

výukové video   Matýskova matematika, 7. díl – strana 22 – Matýskova matematika (matyskova-matematika.cz)

a  Matýskova matematika, 7. díl – strana 23 – Matýskova matematika (matyskova-matematika.cz)

UČ s. 22  - online hodina, žlutý rámeček a kontrola práce zadnaé přes prázdiny 22/3, 23/4.

Dokončíme chybějící cvičení v učebnici 22/4, 23/ 1 - 3.

PS s. 10. Pracuj písemně a samostatně.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

úterý 5.1.

Opakování Hodiny a určování času.

Výukové video   Matýskova matematika, 7. díl – strana 24 – Matýskova matematika (matyskova-matematika.cz) a Matýskova matematika, 7. díl – strana 25 – Matýskova matematika (matyskova-matematika.cz)

UČ s. 24, 25 - online hodina

PS s. 11. Pracuj písemně a samostatně.

 

GEOMETRIE

Opakování Osové souměrnosti.

výukové video  Geometrie pro 3. ročník – strana 12 – Matýskova matematika (matyskova-matematika.cz)

UČ s. 12 - online hodina.

Písemně vypracuj cv. 3 na s. 12 do čtverečkového sešitu. Nezapomeň na datum.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

čtvrtek 7.1.

ARITMETIKA

Zkoušky správnosti u početních operací plus a mínus.

výukové video   Matýskova matematika, 7. díl – strana 26 – Matýskova matematika (matyskova-matematika.cz)

UČ s. 26 - online hodina

PS s. 12. Pracuj písemně a samostatně.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

pátek 8.1.

ARITMETIKA

Zkoušky správnosti u početních operací krát a děleno.

výukové video   Matýskova matematika, 7. díl – strana 27 – Matýskova matematika (matyskova-matematika.cz)

UČ s. 27 - online hodina

PS s. 13. Pracuj samostatně a písemně.

 

Člověk

a jeho svět 

pondělí 4.1.

Nové téma Lidské tělo. Kapitola Každý jsme jiný.

Budeme rozeznávat společné a odlišné znaky člověka a ostatních živočichů. Zopakujeme a osvojíme si správné způsoby a vzorce chování ke spolužákům.

UČ s. 33 - online hodina

Písemně vypracuj odpověď na úkol č. 3 z učebnice s. 33 do červené ho seštiu na češtinu. Práci nadepiš PRVOUKA a nezapomeň na datum.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

středa 6.1.

Kapitola Stavba těla, rozmnožování.

Osvojíš si základní stavbu lidského těla a jeho funkce. Seznámíš se s pohlavními rozdíly mezi mužem a ženou a se základy lidské reprodukce.

UČ s. 34 - online hodina.

PS s. 29. Pracuj písemně a s pomocí učebnice.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

pátek 8.1.

Kapitola Vnitřní orgány

výukové video  Anatomie lidského těla / anatomy of the human body ???????? - YouTube

Naučíš se pojmenovat základní vnitřní orgány člověka. Osvojíš si základní znalosti: k jakému účelu slouží a kde jsou uloženy.

UČ s. 35 - online hodina

PS s. 30. Pracuj písemně a s pomocí učebnice.

 

Anglický jazyk 

 On-line hodiny budou dvě během jednoho týdne- konkrétní dny a čas sdělím.

Prosím zadané práce, úkoly- posílejte e-mailem-zhradecka@mzszasada.cz nebo i MMS na můj soukromý mobil, opravím chyby a pošlu Vám zpět. 

Pošlete mi  (do 8.1.) úkol zadaný před prázdninami- Is it...? It is..=Je to..? To je..=napsané ve školním sešitu (vzor) a měli jste sami napsat další věty. Ještě jste měli znovu opsat slovíčka- Škola= do slovníčku.

Na on-line hodinách  věty i slovíčka budeme procvičovat.

Opravíme společně cvičení v pracovním sešitu str.14- zkusili jste si doma vyplnit. Učebnice máme pouze do dvojice ve škole- učebnice pro všechny děti budou na konci ledna. Zatím nemáte učebnice doma. 

Napíšeme společně cvičení na str.10,11- opakování.  Zopakujeme geometrické tvary , číslice. Pak Vám při hodině zadám z tohoto učiva úkol. 

Poslouchejte si poslechy v pracovním sešitu- ty, které jsme měli nebo i nové . 

Pokud budete mít problém s učivem angličtiny, můžete mi zavolat- v odpoledních hodinách, protože dopoledne budu učit ve škole druháky. 

Těším se na Vás na on-line hodiny .

Přeji Vám i celé Vaší rodině hodně zdraví a štěstí v novém roce. 

Mgr. Zuzana Hradecká

 

Práce

ke kontrole 

 

 

Děkuji.

Zasílejte prosím na e-mail zabrahamova@mzszasada.cz 

 

český jazyk - PS s. 33, 34, 35. Písanka s. 27. Sešit ČJ úkol ze čtení 80/3 a ze psaní "Chumelenice" čítanka s. 83.

matematika - PS s. 10, 11, 12, 13. Úkol z G do čtverečk. sešitu 12/3.

prvouka - PS s. 29,30.

 

 

Informace k učivu na opakování během vánočních prázdnin:

 

Přehled vzdělávacích a interaktivních webů, které bylo možno také využívat při domácí výuce je k  nahlédnutí PDF souborzde.

 

 

 

Předmět 

Učivo 

Český jazyk 

 MLUVNICE:

Procvičujte vyjmenovaná slova po L (PS "fretka" s. 32/1, 3, 4) a navíc můžete trénovat na papír cvičení ze sešitu "Krysák" - na L i na B. Nevyplňujte nic dopředu prosím.

 

SLOH:

 

 

ČTENÍ:

Prosím o pravidelné čtení během prázdnin. Zaměřte se na hlasité čtení  bez chyb a se správnou rychlostí. Odměnou za zlepšení ve čtení je Pasování na čtenáře a tím i potvrzení , že se nemusí dokládat čtení čtenářskou kartou smile.

 Po vánočních prázdninách budou vyplňovat další zápis o přečtené knize do Čtenářského deníku. Prosím o knihu s "normálním " textem, ne komiks typu Čtyřlístek.

 

PSANÍ:

Zkuste prosím dát dětem občas něco jen na obyčejné přepsání z tiskacího do psacího písma. 

Děkuji.

 

Matematika 

 ARITMETIKA:

Početní operace se závorkami:

Oranžový Matýsek malý - s. 22/3 a s. 23/4.

Procvičování násobilek a sčítání a odčítání v oboru do 100:

Dva pracovní listy z Barevného počítání (jeden s "cirkusovým stanem a druhý s " formulí" - z obou stran prosím).

 

GEOMETRIE:

 

Člověk a jeho svět 

 

 

Anglický jazyk 

Děkuji všem rodičům za rychlé zaplacení pracovního sešitu.

Pracovní sešit- str.7- tabulka nahoře- Is it..? It is.. Je to..?To je...  v pracovním sešitu. str. 7,8.- učebnice máme zatím pouze ve škole, nemáte učebnice doma- až na konci ledna budou učebnice pro každého žáka.

Pracovní sešit- str.10-What...? How many...?-napsané v sešitu. Poslechy v učebnici i v pracovním sešitu. Další slovíčka - škola- ve slovníčku.

Poslouchat CD i doma- CD je vzadu v pracovním sešitu.

Skládat věty - mít- have got. 

Klad- slovesa mít.

Každý týden píšeme test. Předem nahlášen a bude vždy z probraného učiva.. 

Z.Hradecká

 

 

Rozvrh 3. třídy v době distančního vzdělávání:

PO

MA

ČJ - mluvnice

PRV (ČS)

ÚT

MA

GEOMETRIE

ČJ - mluvnice

ST

ČJ - mluvnice

ČTENÍ/PSANÍ

PRV

ČT

MA

ČJ – mluvnice

ČTENÍ/PSANÍ

ČJ mluvnice/SLOH

MA

PRV

 

Učivo na týden od 23.11. do 27.11. 2020:

Předmět 

Učivo 

Český jazyk 

 PONDĚLÍ  23. 11.

 

ČJ- MLUVNICE

Téma: Zákeřné dvojice slov příbuzných s BÝT a slov stejně znějících (např. BÝT  -  BÍT) .

Velice doporučuji shlédnout všechna tři videa, když tohle žáci pochopí, je z velké částí vyhráno smile.

 

Učebnice češtiny s. 33/5 pracuj ústně, doplňovat můžeš třeba na fólii nebo na průsvitný papír tužkou.

Nezapomeň, že odůvodňovat se má takhle: „ Je to slovo vyjmenované? Pokud ANO – píšu y/ý. Pokud NE- ptám se druhou otázkou Je to slovo příbuzné? Pokud ANO – píšu y, ý. Pokud NE -  píšu i/í.“ (slova příbuzná se slovem BÝT máš napsaná v učebnici češtiny na s. 32 u lupy).

 

!!! Celý pravopis na psaní íček uvnitř slov  je srozumitelně a názorně vysvětlen panem učitelem na následujícím videu: https://www.youtube.com/watch?v=f1jILRvuX60

 

Učebnice češtiny s. 33/6,  pozorně si přečti modrý bloček se zákeřnými dvojicemi.

Učebnice str. 33/7 pracuj nejprve ústně. Potom si vyber 3 dvojice vět a tyto napiš do sešitu ČJ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÚTERÝ  24. 11.

 

ČJ- MLUVNICE

Téma: Procvičení psaní y/ý ve slovech příbuzných se slovem BÝT

Video https://www.youtube.com/watch?v=Uua1xjQNs-U

On-line hodina v úterý 24.11. holky v 16 h, kluci v 17 h.

Pracovní sešit s. 25/4, 5. Pracuj písemně podle zadání.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

STŘEDA 25. 11.

 

ČJ – MLUVNICE

Téma: Vyjmenovaná slova BYDLIT/BYDLET – OBYVATEL – BYT  a slova s nimi příbuzná

Video, už jsme na začátek koukali minulý týden, dnes je důležitý čas od 2 minut do 3 minut.

https://www.youtube.com/watch?v=MRnVodp8ihc

učebnice s. 34

34/1 pracuj ústně podle zadání.   34/2 pracuj nejprve ústně, potom si vyber 3 věty a ty přepiš do sešitu ČJ.  34/3 přečti si modrý bloček se zákeřnou dvojicí slov BYDLO – BIDLO.  34/4 pracuj ústně.   34/5 pracuj nejprve ústně a potom do sešitu ČJ přepiš třetí a poslední větu.  34/6 pracuj ústně.

 

ČTENÍ, PSANÍ

Čítanka s. 58 – 60. Čti nahlas. Písemně do sešitu ČJ vypracuj úlohu 3 na str. 58, stačí najít 1 jiné přirovnání než z nápovědy. (Nápověda: přirovnání je např. „znělo to, JAKO když o sebe skřípou dva rezavé plechy“. Přirovnání má vždy v textu napsané, že něco vypadá JAKO něco známého.)

Písanka s. 20/ první cvičení – rébusy. Pracuj písemně.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ČTVRTEK 26. 11.

 

ČJ – MLUVNICE

Téma: Procvičování psaní íček ve vyjmenovaných slovech  BYDLET – OBYVATEL – BYT a slovech příbuzných

On-line hodina ve čtvrtek 26.11 holky od 16 h, kluci od 17 h.

Pracovní sešit s. 25/ 1,2,3   a  s. 26/4,5 (NABYL – NABIL).

 

ČTENÍ, PSANÍ

Čítanka s. 61 – 62. Čti nahlas. Ústně zkus odpovědět na otázky 1, 2 na str. 62.

Písanka s. 20/dokonči písemně stránku, to znamená Skrývačky a úkol se smajlíkem. Stránku 20 mi pošli ke kontrole.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

PÁTEK 27. 11.

 

ČJ – SLOH

Téma: Vyprávění – Popletená pohádka

Pracovní list s. 17 a 18 (jsou poslány jako příloha v e-mailu rodičů). Pracuj písemně podle zadání. Str. 18 mi pošli ke kontrole.

 

Matematika 

 PONDĚLÍ  23. 11.

 

MA

Téma: Procvičování násobení číslem 9

Sešit Malý Matýsek s. 40. Pracuj písemně podle zadání.

Sešit Barevné příklady s. 37 (mušle v kolečku). Pracuj podle zadání.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÚTERÝ  24. 11.

 

MA

Téma: Dělení číslem 9.

Video: http://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-60/

Sešit velký Matýsek s. 60. Pracuj s pomocí výukového videa.

Sešit malý Matýsek s. 41/1. Vypracuj podle zadání.

 

GEOMETRIE

Téma: Vyznačování bodů v geometrických útvarech

Video   http://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-64/

Sešit velký Matýsek s. 64. Pracuj písemně s pomocí videa.

Sešit malý Matýsek s. 48. Pracuj písemně podle zadání v sešitě.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ČTVRTEK 26. 11.

 

MA

Téma: Procvičení dělení číslem 9.

Sešit velký Matýsek s. 61 celá. Pracuj s pomocí výukového videa:

http://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-61/

Sešit malý Matýsek s. 41/2,3 . Pracuj písemně podle zadání.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

PÁTEK 27. 11.

 

MA

Téma: Zopakování násobení a dělení číslem 9

Sešit velký Matýsek s. 62, pracuj s pomocí videa.

Video   http://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-62/

Sešit malý Matýsek s. 42. Pracuj podle zadání.

 

Člověk a jeho svět 

 PONDĚLÍ  23. 11.

 

PRV

Téma: Moje rodina – mezipředmětové vztahy s matematikou a češtinou

 • Vyřeš následující úlohu a odpověď mi napiš na e- mail:

Babička dnes slaví narozeniny. Kolik je jí let, když víš:

 • Otovi je 9 let.
 • Tatínek je 4krát starší než Ota.
 • Maminka je o 3 roky mladší než tatínek.
 • Babička je o 25 let starší než maminka.

 

 • Ne všechny děti mohou vyrůstat v úplných rodinách. Některé žijí v dětských domovech, nebo v náhradních rodinách. Jestli budeš mít tento týden někdy navečer čas a rodiče to dovolí, koukni se na film „Indiáni z Větrova“ (1 hod a 22 min)

https://www.youtube.com/watch?v=kq8-MW5MhzM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

STŘEDA 25. 11.

 

PRV

Téma: Čím chci být?

Máš si uvědomit význam všech povolání. A také máš zapřemýšlet o svém budoucím povolání.

Učebnice s. 28 – čti si nahlas. Ústně odpověz na otázky 1 a, b, c.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

PÁTEK 27. 11.

 

PRV

Téma: Čím chci být? – dokončení

Pracovní sešit s. 25 celá stránka písemně podle zadání.

 

Anglický jazyk 

Moc chválím všechny děti, co byly na on-line hodině. Byly jste skvělé a překvapily jste mě, že jste měly připravené napsané věty a mluvily jste se mnou anglicky. Určitě Vám příprava dala hodně zabrat. Ve škole Vám zapíšu 1 do žákovských knížek . Těším se na další hodinu ve středu 25.11. v 17 hod.

Připravte si věty a napište si je do sešitu- zase sloveso mít- have got v různých osobách a přidejte počet u podstatných jmen (zvířata, ovoce, zelenina, školní pomůcky) Věty budou mít číslici před podstatným jménem, ale nebude už člen

Například- I have got one cat. You have got two dogs.  He has got three apples. She has got four pears. We have got five plums.Nezapomenout na to, že dáte u podstatných jmen  na konci -s.Tím vytvoříte množné číslo (kočky, psi,...)

Pokud na on-line hodinu nepřijdete, nevadí, řeknete nám věty ve škole.

Všechny sešity si po návratu do školy vyberu a oznámkuju. Nebudu hodnotit chyby, ale ohodnotím Vaši snahu a práci. 

Děkuji všem rodičům za práci s dětmi při samostudiu. Z. Hradecká

 

 

Práce ke kontrole 

 Souhrn prací ke kontrole za tento týden:

 

Čeština

 • Učebnice 33/7 - 3 dvojice vět a tyto napiš do sešitu ČJ. Učebnice str. 34/2 vyber 3 věty a ty přepiš do sešitu a 34/5 do sešitu ČJ přepiš třetí a poslední větu.
 • Pracovní sešit 25
 • Sloh - Pracovní list str. 18
 • Čítanka - Písemně do sešitu ČJ vypracuj úlohu 3 na str. 58
 • Písanka 20
 •  

Matematika

 • Sešit Malý Matýsek 40, s. 41,  s. 48      
 • Sešit velký Matýsek 62
 •  

Prvouka

 • Odpověď na slovní úlohu na věk Otovy babičky.
 • Pracovní sešit s.25
 •  

 

Učivo na týden od 16.11. do 20.11. 2020:

Předmět 

Učivo 

Český jazyk 

 PONDĚLÍ  16.11.

ČJ – MLUVNICE

Téma: Vyjmenovaná slova po B

 

Domácí úkol nebude od paní učitelky z videa, ale ode mě: Vybarvi si obrázky na vyjmenovaná slova po B – najdeš v příloze e-mailu rodičů. Nauč se je nazpaměť. Dále si vystříhej z Karty na vyjmenovaná slova ty proužky se slovy na B a zahraj si s tátou nebo s mámou hru podle učebnice češtiny s. 31/3.

 

Výukové video na vyjmenovaná slova po B:

https://www.youtube.com/watch?v=tYRqd6Wj6mg

 

učebnice češtiny:

 1. 31/1 pracuj ústně. Úkol 1 a) je tvůj domácí úkol. Úkol 1 b) Pravopis psaní y/ý se zdůvodňuje: „JE TO VYJMENOVANÉ SLOVO PO B, PROTO NAPÍŠU Y/Ý.“ Úkol 1 c) Tvoř věty ústně, věty nepiš.

s.31/2 Písemně do sešitu Čj – D. Zapiš slova oddělená a seřazená tak, jak jdou správně za sebou. Slovo, které chybělo, zařaď na správné místo a zakroužkuj ho barevně pastelkou.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 STŘEDA 18.11.

ČJ – MLUVNICE

Téma: Vyjmenovaná slova po B - procvičování. Slovo BÝT  a slova s ním příbuzná.

 

Video na zopakování vyjmenovaných slov po B a slov příbuzných. Pro nás je dnes důležité dokoukat video do času 2 minuty.    https://www.youtube.com/watch?v=MRnVodp8ihc

 

Učebnice češtiny s. 32/1 přečti si.  32/2 vypracuj ústně podle zadání. Přečti si žlutý páseček s pravidlem psaní slov s BÝT.  32/3 pracuj nejdříve ústně, poté písemně do sešitu ČJ-D úkol 3 a) . Úkoly 3 b) a 3 c) nedělej. 32/4 Vyřeš rébusy písemně do sešitu ČJ – D.

 

Pracovní sešit s. 23/ spodní 1,2 pracuj písemně podle zadání.

 

ČTENÍ, PSANÍ

Čítanka s. 52 – 53. Čti nahlas. Ústně splň úkoly 1,2,3 na str. 53

Písanka s. 19, pracuj písemně podle zadání na vrchních šesti řádcích (jen na půlce stránky).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ČTVRTEK 19.11.

ČJ – MLUVNICE

Téma: Procvičování vyjmenovaného slova BÝT  a slov s ním příbuzných

 

On-line hodina ve čtvrtek 19.11., holky od 16 h, kluci od 17 h

Pracovní sešit s. 24 celá strana, pracuj písemně podle zadání.

 

ČTENÍ, PSANÍ

Čítanka s. 54 – 56. Čti nahlas a ústně splň úkoly 1,3 na str. 55 a úkol 3 na str. 56.

Písanka s. 19. Dokonči písemně stránku a pošli mi ji ke kontrole. Diktát slov od rodičů (jakékoli slovo ze stran 15 – 19 v písance).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 PÁTEK 20.11.

ČJ – SLOH

Téma: Vyprávění. „Co obrázky vyprávějí.“

 

Pracovní list str. 7 (v příloze e-mailu rodičů). Pracuj podle zadání.

 

Matematika 

 PONDĚLÍ  16.11.

MA

Téma: Procvičení násobení číslem 7 a 8, dělení číslem 8

 

Sešit Barevné příklady str. 31 (sněhulák v kolečku) – pracuj podle zadání.

 

Video na dělení číslem 8

https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-56/

https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-57/

 

pracovní sešit Velký Matýsek s. 56 a s. 57. Pracuj písemně podle zadání.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ČTVRTEK 19.11.

 MA

Téma: Procvičování dělení číslem 8.

 

Pracovní sešit Malý Matýsek s. 39 celá – pracuj podle zadání.

Sešit Barevné příklady s. 33 (meč v kolečku).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 PÁTEK 20.11.

MA

Téma: Násobení číslem 9.

 

Video https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-58/

https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-59/

 

Sešit Velký Matýsek s. 58/2,3  a s. 59 celá. Pracuj podle zadání.

 

Člověk

a jeho svět 

 PONDĚLÍ  16.11.

PRV

Téma: Měříme čas

Máš se naučit určovat čas na ciferníku ručičkových hodin i čas digitální. Máš poznat jednotky času, orientovat se v čase a správně používat kalendář.

 

Učebnice s. 25 – nahlas si přečti celou stranu.

 

Videa    https://www.youtube.com/watch?v=ekcOF7kMlYw

https://www.youtube.com/watch?v=O0Q8Z5qbCvo

 

Pracovní sešit s. 22/1 – 5, pracuj písemně podle zadání.

 

Vyplň pracovní list (dvojlist Měříme čas) podle zadání – je zaslán v příloze e-mailu rodičů.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ÚTERÝ  17.11.

JE STÁTNÍ SVÁTEK „Den boje za svobodu a demokracii“ - DEN VOLNA

Můžete si ale prohlédnout videa, abyste věděli, kvůli jakým dějinným událostem (rok 1939 a rok 1989) slavíme 17. listopadu státní svátek.

https://www.youtube.com/watch?v=6InZpxX7gzU

https://www.youtube.com/watch?v=8rQCxjFY9Xo

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 STŘEDA 18.11.

PRV

Téma: Měříme objem

Máš se seznámit se základní veličinou a jednotkou objemu. Máš se podívat, jak se měří objem.

 

Video:        https://www.youtube.com/watch?v=1O5owFJORbo

Učebnice s. 26 – přečti si celou stránku.

Pracovní sešit s.23/ Vypracuj písemně cvičení 1 – 3 a  cv. 5. Nedělej cvičení 4 a 6.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 PÁTEK 20.11.

PRV

Kapitola Rodina. Téma: Moje rodina.

 

Video (písnička k tématu)  https://www.youtube.com/watch?v=qyeIi_yNKyU

Máš poznat a chápat rozdíly mezi lidmi. Ve společnosti se umíš chovat kulturně a tolerantně. Uvědomuješ si důležitost plnění povinností a společných úkolů. Respektuješ pravidla soužití.

 

Učebnice s. 27. Čti si celou stránku.

Pracovní sešit s. 24/1 a), 1 b) písemně s pomocí rodičů.  24/2,4 písemně samostatně.

 

Anglický jazyk 

Budeme mít spolu on-line hodinu- středa 18.11. v 17 hodin!

Zopakujte si slovíčka co umíme a na hodině nacvičíme jejich výslovnost. Slovní zásoba- zvířata, školní pomůcky, ovoce, zelenina, barvy, číslice. Ještě si přečtěte sloveso – mít- have got pro jednotlivé osoby.Budete mi říkat věty, které jste si napsali při samostudiu. Těším se na Vás, ničeho se nebojte, vše budeme říkat společně a hlavně se uvidíme a uslyšíme. Z. Hradecká 

 

Práce

ke kontrole 

 Souhrn práce na každý den a žlutě vyznačené práce ke kontrole jsem zaslala na e-mail rodičů.

 

Čeština

 • Učebnice s.31/2 písemně do sešitu ČJ – D
 • Učebnice s. 32/3 a) písemně do sešitu ČJ-D    a  32/4 Vyřeš rébusy písemně do sešitu ČJ – D.
 • Pracovní sešit s. 24 celá strana
 • Písanka s. 19
 • Téma sloh: Vyprávění. „Co obrázky vyprávějí.“ Pracovní list str. 7

Matematika

 • pracovní sešit Velký Matýsek s. 57
 • Pracovní sešit Malý Matýsek s. 39 celá
 • Sešit Velký Matýsek s. 59

Prvouka

 • Pracovní sešit s. 22/1 – 5
 • Pracovní sešit s.23/ Vypracuj písemně cvičení 1 – 3 a cv. 5.
 • Pracovní sešit s. 24/1 a), 1 b) písemně s pomocí rodičů. 24/2,4 písemně samostatně.
 •  

 

Učivo na týden od 9.11. do 13.11. 2020:

Předmět

Učivo

Český jazyk

V tomto týdnu si zopakujeme hláskosloví a stavbu slova (samohlásky, souhlásky, dělení slov na slabiky, hledání slabikotvorného r ,l a hledání dvojhlásek). 

Dále začneme novou učební látku o pravidle psaní i/y po obojetných souhláskách uvnitř slov, nejdříve po B.

 

pondělí 9.11.

ČJ MLUVNICE

Téma: Slovní přízvuk

Učebnice s. 29/1  čti a pracuj ústně. Cvičení  a), b), c) nedělej. 

29/2 rébusy přepiš do sešitu ČJ – D. Cvičení a), b) nedělej.

Cvičení 29/2 c) pro zájemce, také do sešitu.

Pracovní sešit s. 22/1 jen si nahlas přečti.  

22/2 vypracuj podle zadání.

V pondělí 9.11 on-line hodina na Hláskosloví (holky zase v 16 h a kluci v 17 h. Připravte si papír a tužku.) Toto téma je čeká další den, tak aby to měli ode mě předvyprávěné.

 

úterý 10.11.

ČJ- MLUVNICE

Téma: Hláskosloví a výslovnost, stavba slova

Učebnice s. 28/1 ústně, přečti si vrchní žlutý páseček s pravidlem.

28/2  a) – e)  pracuj ústně, přečti si spodní žlutý páseček s pravidlem. 

28/3 písemně do sešitu ČJ-D . Cvičení a) nedělej.

Pracovní sešit s. 21 pracuj písemně, celá stránka.

 

středa 11.11.

ČJ – MLUVNICE

Téma: Stavba slova – procvičování

Učebnice s. 29/4 a),  b), c) pracuj  písemně do sešitu ČJ-D. Při barevném vyznačování zvol u každého cvičení jinou barvu pastelky.

 

ČTENÍ, PSANÍ

Písanka s. 17 pracuj písemně - celá stránka.

Čítanka s. 48 – 50 nahlas přečti, ústně odpověz na otázky 1,2 na str. 50

 

čtvrtek 12.11.

ČJ – MLUVNICE

Téma: Psaní i,í/y,ý uvnitř slov po B, L, M. Obojetné souhlásky

On-line hodina ve čtvrtek 12.11 (holky od  16 h , kluci od 17 h)

Učebnice s. 30/1 a) – d)  pracuj ústně.  

30/2 písemně do sešitu ČJ-D . Cvičení a), b) nedělej.

Pracovní sešit s. 23/ 1 a) – d) písemně.

 

ČTENÍ, PSANÍ

Písanka s. 18  písemně celá stránka. Na pomoc posílám video o  České republice a sousedních státech. Pro tebe jsou důležité první 3 minuty videa.            https://www.youtube.com/watch?v=V4ghHtPetpo

Čítanka s. 51 jen si přečti obě dvě básně a ústně odpověz na otázku 1 a 3 nahoře.

Přečti si text Páté kolo u vozu z on-line čtení s porozuměním a splň požadované úkoly. Nakonec se ti automaticky vyhodnotí, jak jsi pracoval.

https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5fa7b3c35330a

 

pátek 13.11.

ČJ- SLOH

Téma: Sestavení seznamu věcí. Příprava na vycházku.

Učebnice s. 27/1 – 3  pracuj ústně.

Pracovní sešit s. 20/1 spodní, vypracuj písemně.

 

STRÁNKY  ODE VŠECH  TŘÍ PŘEDMĚTŮ K ODESLÁNÍ KE KONTROLE JSOU VYZNAČENÉ ŽLUTOU BARVOU V PŘÍLOZE E-MAILU RODIČŮ.

 

Matematika

V tomto týdnu si procvičíme probrané násobilky, zvýšíme svou finanční gramotnost týkající se spotřeby vody v domácnosti a začneme násobení  číslem 8. Geometrii tento týden mít nebudeme, místo ní bude aritmetika - barevné příklady. 

 

pondělí 9.11.

MA

Téma: Procvičování  násobilek 0 – 7

Video   http://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-51/

Učebnice Velký Matýsek s. 51 pracuj písemně s pomocí videa- celá stránka.

Pracovní sešit Malý Matýsek s. 32 (slovní úlohy) - pracuj také písemně na celé stránce. Na s. 33 vypracuj pouze cvičení 2.

 

úterý 10.11.

MA

Téma: Finanční gramotnost a zopakování písemného počítání, úlohy s časem

Učebnice Velký Matýsek s. 52, pracuj písemně s pomocí videa.

Video:  http://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-52/

Pracovní sešit Malý Matýsek. Pracuj písemně na  s. 35 celá (slovní úlohy),  s. 36 celá.

 

GEOMETRIE – místo ní ještě jedna aritmetika

Téma: Procvičování probraných násobilek pěti a šesti

Barevné příklady pro 2. ročník s. 27 (koza v kolečku) a s. 29 (pyramida). Pracuj průběžně po celý týden po kouskách podle zadání v tomto sešitě. 

 

čtvrtek 12.11.

MA

Téma: Násobení číslem 8

Video  http://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-54/

http://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-55/

Učebnice Velký Matýsek - pracuj písemně s pomocí videa na s. 54/2,3  a s. 55 celá.

 

pátek 13.11.

MA

Téma: Násobení číslem 8 – procvičování

Pracovní sešit Malý Matýsek s. 38 celá - pracuj písemně.

 

Člověk a jeho svět

 V tomto týdnu budeme pokračovat v získávání znalostí o skupenství látek a o tom, jak měříme teplotu a jak měříme hmotnost.

 

pondělí 9.11.

PRV

Téma: Skupenství látek

Máš se naučit rozeznávat skupenství látek - pevné, kapalné a plynné. Máš si umět všímat změn skupenství látek - tání, tuhnutí a vypařování.

 

Shlédni video na na skupenství a změny skupenství:  https://www.youtube.com/watch?v=gr6F6Mg2rd0

Video na pokus tání ledu a sněhové koule https://www.youtube.com/watch?v=3Zd0VEv5ZFs

Učebnice s. 22, přečti si, tuto stránku.

Pracovní sešit s. 19/1 – 4  vypracuj písemně.

 

středa 11.11.

PRV

Téma: Měříme teplotu

Máš se seznámit se základní veličinou teploty a její jednotkou, dále s teploměry, odečítání teploty z teploměru a se znalostí bodu tání a bodu varu.

 

Učebnice s. 23 -  celou stránku si přečti a ústně odpověz na otázky č. 1,2. 

Shlédni video (je sice pro žáky 6.tříd, ale není v něm nic tak složitého, aby to chytrý třeťák nepochopil wink)

https://www.youtube.com/watch?v=RcQ3fUORTF8

Pracovní sešit s. 20/1 – 5, pracuj písemně.

 

pátek 13.11.

PRV

Téma: Měříme hmotnost

Seznámíš se se základní veličinou hmotnosti a její jednotkou. Naučíš se rozeznávat různé druhy vah. Procvičíš si využití jednotek hmotnosti v praxi.

Shlédni video  https://www.youtube.com/watch?v=-wMbjNUsL-o

Učebnice s. 24 - přečti celou stranu. Ústně odpověz na otázky 1,2.

Pracovní sešit s. 21/1 a), b)   21/2   21/3   21/4   21/6 a), b)  pracuj písemně. Tedy celá strana bez cvičení 5.

 

Anglický jazyk

Prosím napište si do sešitu tyto věty :

Mám červené jablko. = I have got a red apple. Máš zelenou hrušku. = You have got a green pear. Má fialovou švestku. (on) = He has got a purple plum. Má bílou tužku. (ona) = She has got a white pen. Máme černou tašku. = We have got a black bag. Máte hnědý sešit.= You have got a brown exercise book. Mají modrý penál. = They have got a blue pencil-case.

Ve větě se dává člen před barvu, ne mezi barvu a slovo.

Chválím Vás děti za náročnou práci při samostudiu. Děkuji rodičům za práci s dětmi. 

Sejdeme se brzy na on-line hodině.Z. Hradecká

 

Práce ke kontrole

Čeština:

 • Pracovní sešit s. 22/2
 • Pracovní sešit s. 21 celá
 • Do sešitu písemně cv.4 a), b),c) na str. 29 z učebnice češtiny
 • Pracovní sešit s. 23/ 1 a) – d)

Matematika:

 • Velký Matýsek s. 51 celá
 • Malý Matýsek s. 35 celá
 • Malý Matýsek s. 38 celá

Prvouka:

 • Pracovní sešit s. 19/1 – 4
 • Pracovní sešit s. 20/1 – 5
 • Pracovní sešit s. 21 celá, kromě cvičení 5
 •  

 

Učivo na týden od 2.11. do 6.11. 2020:

Předmět

Učivo

Termín splnění

Český jazyk

2.11.

ČJ – mluvnice

Dokončíme kapitolu Nauka o slově. V ní jsme se minulý týden naučili o:

- významu slov

- slovech protikladných

- slovech souznačných (= synonymech)

- slovech nadřazených, podřazených a souřadných

- slovech mnohoznačných

 

Dnes předposlední téma, co nám chybí:

Téma: Slova citově zabarvená  

Shlédni výukové video: https://www.youtube.com/watch?v=3H-BshDKXfw

Pracuj ústně v učebnici na s. 24/1, 2  a), b), c) 

Písemně pracuj v pracovním sešitě na s. 17/cvičení spodní 1,2

Vyplň pracovní list – dokonči ten na Význam slov (dvojlist s tabulkou a pastelkami) – Opakování célého tématu Nauka o slově.

 

3.11.

ČL – mluvnice

Dnes dokončíme poslední téma Slova příbuzná (on-line hodina).

Téma: Slova příbuzná

Shlédni výuková videa: https://www.youtube.com/watch?v=ZJmCaLn3Rw0

https://www.youtube.com/watch?v=8FmHmuydV28

Ústně pracuj v učebnici s. 26/1,2,3. Písemně pak vypracuj cvičení 3 do sešitu ČJ –D.  Vyber si jeden obrázek a slova příbuzná napiš do sešitu.

Dále pracuj v pracovním sešitě na s. 19/1,2,4.

 

4.11.

ČJ – mluvnice

Dnes si procvičíš, jestli jsi porozuměl/a včerejší hodině o slovech příbuzných.

Téma: Procvičování slov příbuzných

Vyplň pracovní list č. 13 (list v kolečku) podle zadání.

Můžeš si vše procvičit i na on-line procvičování https://www.skolasnadhledem.cz/game/5864

 

ČTENÍ/PSANÍ

Piš úhledně v písance na s. 15. celou. Úkol „ s lupou“ – očísluj nad slova. „Co znamenají slova?“  napiš na linku.

 

Čti nahlas v čítance na s. 45/ první báseň, ústně splň úkoly 1,2. U druhé básně ústně splň také úkoly 1,2.

 1. Poslední báseň si jen přečti.

 

5.11.

ČJ – mluvnice

Dnes si samostaně zopakuješ, co všechno víš a pamatuješ si z Nauky o slově.

Téma: Nauka o slově – celkové opakování

Ústně si natrénuj opdovědi na úkoly z učebnice s. 27/ 1 a) – f). 

Kdo chce, může splnit i úkol 2 na str. 27. Výsledek svého snažení pak nafotit a poslat mně na e-mail (jako loni ty včeličky).

Pracuj SAMOSTATNĚ, BEZ POMOCI RODIČŮ  v pracovním sešitě na  s. 20/1 a), b), c)    

 

ČTENÍ/PSANÍ

Piš úhledně v písance na  s. 16.

Čti nahlas v čítance na  s. 46-47. Ústně splň úkoly 1,2.

 

6.11

Dnes si zkusíš dokončit příběh. Ve vyprávění se snaž události řadit tak, jak se postupně staly.

ČJ – SLOH

Téma: Dokončení příběhu

Ústně pracuj v učebnici na  s. 25 (6.11. on-line hodina, holky v 16 h, kluci v 17h)

Pracuj poté v pracovním sešitě na s. 18.

 

do soboty 7.11.

Matematika

2.11.

MA

Dnes pokračujeme v další z řady násobilek - násobilkou čísla 7.

Téma: Násobení číslem 7

Shlédni výukové video:  https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-47/

Pracuj v sešitě Velký Matýsek  na s. 47/2,3  a  na s. 48 celá.

 

3.11.

MA

Dnes si procvičíš násobení číslem 7.

Téma: Procvičení násobení číslem 7

Počítej v sešitě Malý Matýsek na s. 29 celá

Můžeš si vše také procvičit na on-line cvičení  https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matematika&search1=03.+N%C3%A1soben%C3%AD+a+d%C4%9Blen%C3%AD+7#selid

 

 

GEOMETRIE

V geometrii se naučís zápis nového symbolu pro SHODNÉ ÚSEČKY.

Téma: Úsečky shodné

shlédni výukovévé video: https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-53/

Pracuj pak v sešitě Velký Matýsek na s. 53 celá

A vše si ještě zopakuj v sešitě Malý Matýsek na s. 37 celá.

 

4.11.

MA

K násobení přidáme i dělení číslem 7.

Téma: Dělení číslem 7

Shlédni výukové video: https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-49/

Pracuj v sešitě Velký Matýsek na s. 49/ 1-3

A zase si vše procvič ještě v sešitě Malý Matýsek na s. 30.

 

6.11.

MA

dělení 7 může znamenat i tvoření skupin (sáčkování).

Téma: Dělení 7 je také tvoření skupin po sedmi

Shlédni výukové video:  https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-50/

Pracuj v sešitě Velký Matýsek na s. 50 celá.

A vše si procvič v sešitě  Malý Matýsek na s. 30 – 31.

 

 

Člověk a jeho svět

2.11.

PRV

Téma: Užitkové plodiny

Máš se seznámit s plodinami, které se pěstují pro obživu lidí i zvířat. Máš si uvědomit význam a současně i nebezpečí pěstování ve velkém.

Shlédni výukové video: https://www.youtube.com/watch?v=TZgNLxrcH2c

Čti si v učebnici na  s. 19 – 20, ústně odpověz na úkoly 1 – 10.

Písemně pracuj v pracovním sešitě na s 17/ 1 a), b).

 

4.11.

PRV

Čeká na tebe vyplnění testíku Já to hravě zvládnu.

Téma: Opakování (test) Živá příroda.

Procvič si vše nanečisto na on-line cvičeních a hrách:  

https://www.skolasnadhledem.cz/game/5960

https://www.skolasnadhledem.cz/game/6633

https://www.skolasnadhledem.cz/game/4448

Písemně pracuj na testu v pracovním sešitě na  s. 18.

Prosím rodiče, aby do práce dětí nezasahovali, aby děti pracovaly samostatně. Povolená nápověda je Listování v učebnici. Děkuji.

 

6.11.

PRV

Nové téma: Svět kolem nás. Kapitola: Vlastnosti látek

Máš rozeznat rozdíly mezi látkami. Máš rozlišit známé látky podle jejich vlastností, porovnávat a třídit je.

Shlédni výukové video: https://www.youtube.com/watch?v=xuEHcdbIhAs

Čti si v učebnici na s. 21. 

 

 

Anglický jazyk

 Opište si prosím do slovníčků nová slovíčka- měli jsme je v kroužku aj v 1. i v 2. třídě.

Fruits-ovoce

an apple- jablko

a banana- banán

a pear- hruška

an orange- pomeranč

a plum- švestka

a lemon- citron

Vegetables- zelenina

a tomato- rajče

a potato- brambor

a garlic- česnek

an onion-cibule

a cucumber- okurka

a cabbage- zelí

 Sestavte věty se slovesem -mít (have got) a použijte ve větách tato nová slovíčka. 

Věřím, že pracujete, nemusíte mi práce posílat k opravě. Opravím, až přijdete do školy. Pokud ale budete chtít opravit nyní,  samozřejmě pošlete ofocený sešit na můj email.Jestli budete cokoli  potřebovat poradit v aj , zavolejte mi, napište mi sms nebo email - zhradecka@mzszasada.cz

Děkuji všem dětem za práci. Rodičům velmi děkuji za pomoc dětem při samostudiu. Mgr. Z. Hradecká

 

 

Práce ke kontrole

Plán učiva jsem zaslala na e-mail rodičům a v něm je žlutě vyznačeno, co se posílá ke kontrole. 

Děkuji a přeji úspěch při plnění smile.

Zdenka Abrahamová

 

 

Předmět

Učivo

Termín splnění

Český jazyk

 

 

MLUVNICE: 13.10. diktát na slova se skupinami dě, tě ...vě, mě (lze trénovat podle PS str. 9/8, UČ str. 13/2) - máme splněno.

 

středa 14.10.

Téma: Párové souhlásky dokončení, opakování všech probraných.

 

učebnice: str. 18/19 ústně, 19/21 a), b), c)  ústně,  19/22 a), b), c) ústně, 19/23 písemně do sešitu ČJ-D (napiš i datum).

pracovní sešit: 13/16, 13/17 písemně.

písanka: str. 11

čítanka: str.  32-33, ústně splň úkol 1,2,3

 

čtvrtek 15.10.

Nové téma: Nauka o slově -  slovo a skutečnost, význam slov - úvod

 

učebnice: str. 21/1 ústně splň a), b). Pozorně si přečti "žlutý páseček", to je to nové, co se máš naučit. Ústně splň 21/2 b), c) a jednu pranostiku napiš do sešitu ČJ-D (napiš i datum). 

Pracovní sešit: 14/1 a), b), 14/2 

písanka: str. 12

čítanka: přeříkej doma rodičům báseň nazpaměť ze str. 31. Čti na str. 34, ústně splň úkol 1,2,3 - řešení tohoto úkolu mi můžeš napsat do e-mailu.

 

pátek 16.10.

SLOH: téma Popis.

 

Máš si uvědomit, že Popis slouží k upřesnění, jak vypadá nějaká osoba, zvíře nebo věc. Kdežto ve Vyprávění se snažíš řadit události tak za sebou, aby to chvilku bylo seznamovací, pak trochu napínavé a pak přišlo rozuzlení celého příběhu. Stačí ti tvořit krátké, ale smysluplné věty.

učebnice: str. 20/1 a), b), c), d) ústně, 20/2 písemně tak 2- 3 věty do sešitu ČJ-D (i datum).

pracovní sešit: 13/1 a)

 

===========================================================================================

 

pondělí 19.10.

Téma:Psaní párových souhlásek- opakování

Pracovní listy č. 10 (dešťový mrak v kolečku) a č. 11 (deštník v kolečku) - stačí jen doplnit, nemusí se vybarvovat

Téma: Slova protikladná

video  https://www.youtube.com/watch?v=F8PrHKEVDtQ

učebnice: str. 22/1, přečti pozorně "žlutý páseček", 22/2 ústně / a),b) nedělej 

pracovní sešit: str.  15/1,2,3,4

 

úterý 20.10.

Téma: Slova souznačná

video   https://www.youtube.com/watch?v=nQVY94LZFJg

učebnice: str. 22/1 dole, přečíst si "žlutý páseček", 23/2 celé ústně a potom písemně do sešitu ČJ-D: holky růžové dvojice a kluci modré. Pozor na datum v sešitě!

pracovní sešit: str. 16/1,2

pracovní list: č. 12 (holínky v kolečku)- vybarvovat. Nápověda: jeden pár holínek jsou slova souznačná a k nim hledáš 1 mrak, což je slovo protikladné.

 

středa 21.10.

Téma: Slova nadřazená, podřazená a souřadná

video  https://www.youtube.com/watch?v=AX5NPqlx7LQ

učebnice: 23/1 a "žlutý páseček", 21/2 ústně , a) ústně

pracovní sešit: 16/1,2,3

písanka: str. 13

čítanka: str. 35. Ústně splň úkoly 1,2,3

 

čtvrtek: 22.10.

Téma: Slova mnohoznačná

video  https://www.youtube.com/watch?v=GW7sHpgqa8k

učebnice: 24/1, a) ústně, "žlutý páseček", 24/2 ústně a potom písemně na jeden obrázek dvě věty (=2 různé významy) do sešitu ČJ-D. Pozor na datum!

pracovní sešit: 17/ vrchní 1,2

písanka: str. 14

čítanka: str.  36 - 37, ústně splň úkoly 1,2,3,5- tuto odpověď mi můžeš napsat do e-mailu wink

 

 

 

 

 

 

 

 

3. týden v říjnu

Matematika

ARITMETIKA: Opakování - číselný obor 0 - 100. 

Stále procvičujeme násobení a dělení čísly 1,2,3,4,10  násobení číslem 0.

lze trénovat na on-line cvičeních a v Barevném počítání pro 2. třídu

 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=2&subject=Matematika&search1=14.+N%C3%A1soben%C3%AD+a+d%C4%9Blen%C3%AD+1-3#selid

 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=2&subject=Matematika&search1=16.+N%C3%A1soben%C3%AD+a+d%C4%9Blen%C3%AD+1-4#selid

 

středa 14.10

pracovní list z geometrie na převádění jednotek. Probírali jsme v úterý ve škole.  Lze využít video 

https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-4/video/str-7/

malý fialový Matýsek str. 17 (procvičení dělení číslem 5)

velký fialový Matýsek str. 35

 

čtvrtek 15.10.

velký fialový Matýsek str. 40 (procvičení probraných násobilek)

malý fialový Matýsek str. 20

 

pátek 16.10.

malý fialový Matýsek str. 21

velký fialový Matýsek (finanční gramotnost) str. 41

==============================================================================

 

pondělí 19.10.

Téma: Násobení číslem 6

video   https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-43/

velký fialový Matýsek: str.  43/2,3   44/1,2,3,4

 

úterý 20.10.

Téma: Procvičení násobení číslem 6

malý fialový Matýsek: str. 27

Geometrie

Téma: Opakování- Na jedné přímce může být více úseček

video  https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-42/

Velký fialový Matýsek str. 42

Malý fialový Matýsek str.  26

 

čtvrtek 22.10.

Téma: Dělení číslem 6

video  https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-45/

Velký fialový Matýsek: str. 45/1,2,3

Malý fialový Matýsek: str.  28/1,2 první a druhý sloupeček

 

Člověk a jeho svět

čtvrtek 15.10.

Kapitola: Byliny

Máš se seznámit s bylinami, které rostou na různých místech.

Procvič si své znalosti na videu Poznávačka stromů, keřů a bylin

https://www.youtube.com/watch?v=WPQgnjDrK3o

 

učebnice str. 15

pracovní sešit str. 13/1,2,3,  (herbář nevyráběj)

 

pátek 16.10.

Kapitola: Houby

Máš si prohloubit své znalosti o houbách, seznámíš se s houbami NEJEDLÝMI. 

Uvědom si správné zásady při sběru hub.

Shlédni video https://www.youtube.com/watch?v=sQeBNo3EM1E

 

učebnice str. 16

pracovní sešit str.  14/1, 14/2 a), b), c), 14/3

==============================================================================

 

pondělí 19.10.

Téma: Ovoce

Máš si rozšířit své znalosti o ovoci o pojmy PLODY SUCHÉ, DUŽNATÉ.

video (nemusíte koukat na celé, stačí  do 4:30 min, pak je písnička a otázky) 

 https://www.youtube.com/watch?v=JX0zH-e1z1o

učebnice: str. 17

pracovní sešit: str. 15/1,2,3

 

středa 21.10. (přesunuto z rozvrhu hodin ze čtvrtka)

Téma:  Zelenina

Máš si prohloubit své poznatky o zelenině, NOVĚ JI MÁŠ UMĚT TŘÍDIT.

video (nemusíš koukat do konce, stačí jen do 2:14 min, pak jsou recepty)

https://www.youtube.com/watch?v=nzdkwItYcEw

učebnice: str. 18

pracovní sešit: str. 16/1 a). b)

 

Anglický jazyk

 19.-23.10- prosím děti, aby pokračovaly v procvičování, opakování slovní zásoby - zvířata, školní pomůcky, části lidského těla . Ve školním sešitě máme napsané dny v týdnu, číslice, barvy.Opisujte slova, opakujte.Těžší slova opisujte  i několikrát. V sešitě  máme napsané sloveso mít i s použitím ve větách. Vzadu v sešitu jsme napsali věty a děti doma napíší podobné. Použít pouze jiná slova, jinak pouze opsat vazbu- HAVE GOT a pro 3. osoby jednotného čísla napsat HAS GOT. Pracujte pravidelně po částech. Použijte při tvoření vět slovní zásobu- školní pomůcky-, zvířata.Tvořte věty pro všechny osoby- I have got a pen.You have got a pencil. He has got a ruler. She has got a paper. It has got a toy. We have got a dog. You have got a cat. They have got a rabbit.- opište si i tyto moje věty. Napište si znovu tabulku slovesa HAVE GOT- opište podle sešitu.

Vypracovanou práci NENOSTE nyní do školy, vyberu si a oznámkuji  ve škole 2.11. Moc děkuji všem rodičům za dopomoc při samostudiu. dětí.Pokud budete cokoli potřebovat k angličtině- napište mi email,sms, zavolejte. Poslala  jsem všem rodičům dětí ze třetí třídy sms z mého soukromého mobilu, na tento telefon  můžete psát, volat.I dětem přes telefon ráda vysvětlím, co budou z aj potřebovat.

Podzimní prázdniny- 26.10.-30.10.     Mgr. Zuzana Hradecká

TV

V době distanční výuky nebudou výchovy vyučovány.

 

 

 

 

VV

HV

ČP

 

 

 

Učivo  pro žáky zveřejňované zde na stránkách třídy během uzavření škol v době od března do června 2020 je k nahlédnutí zde: 

PDF soubor2.třída učivo z webu březen- červen 2020 (Velikost: 1.35 MB)

 

A tady jsou Vaše včelky z jara 2020:

   

   

 

 

 

 

Vzpomínka na karneval - výroba klaunů

 

Stříbný úspěch Mady Benešovské v karate. 

3. třída

Vloženo: 11.3.2019 | Autor: Jana Báčová | Zobrazeno: 481x | Upraveno: 11.3.2019 | Upravil: Jana Báčová
Prvňáci si s chutí zasoutěžili a zatančili. Kde? Přece na karnevalu v tělocvičně školy. Akce se konala ve čtvrtek 28.2.2019. Chcete-li, podívejte se na následující fotografie:

Vloženo: 26.2.2019 | Autor: Jana Báčová | Zobrazeno: 417x | Upraveno: 26.2.2019 | Upravil: Jana Báčová
Prvňáci byli v rámci školní výuky bruslit a docela jim to šlo.

Vloženo: 19.10.2018 | Autor: Jana Báčová | Zobrazeno: 598x | Zatím neupraveno
Jedním z důležitých úkolů je pro prvňáčky naučit se pěkně a správně psát. Nejprve tužkou, pak perem.

Celkem: 3 články