Kotva

Kancelář: 483 385 182

 

Ředitel: 737 282 487

 

Zást. ředitele: 731 449 101

 

Sborovna I. st. a družina: 

483 385 197, 733 178 452

 

Sborovna II. st.:

483 385 503

 

Školní jídelna:

483 390 192, 731 449 100

 

Rychlý kontakt
Sitemap
Mapa webu
A
A
A

7. třída

Milí žáci a žákyně, i v dalším čtvrtletí vám přeji, ať vás baví chodit do školy a jste spokojeni se svými výsledky.

Přátelské utkání mezi žáky a rodičiOpékání za školou

Povedené setkání s rodiči a žáky při opékání za školou a přátelském utkání v přehazované.

 

                                                                         Mgr. Jana Ochranová, třídní učitelka

Měsíční plán

Datum:

Čas:

Akce:

Platba:

29. 11. 2023 15:30 Vánoční dílničky  
30. 11. 2023 17:00 Informativní schůzka ohledně výukového zájezdu do Anglie  
       
       

 

Obecné informace k výuce

Předmět  

Organizace předmětu, pomůcky... 

Český jazyk  

V pondělí a ve čtvrtek máme mluvnici, v úterý sloh a v pátek literaturu.

Děti potřebují na mluvnici a sloh učebnici a pracovní sešit, na literaturu čítanku. Máme celkem 3 sešity podle zaměření (mluvnice, sloh, literatura).

Některé úkoly, texty, učební materiály apod. budou žáci dostávat v Teams - čeština 7. Je potřeba znát přihlašovací údaje ke svému školnímu účtu v Office 365 a do školní sítě.   

Matematika

Opakování, desetinná čísla, dělitelnost, nejmenší společný násobek, největší společný dělitel

Geometrie - opakování, úhly, shodnost, osová souměrnost

Fyzika

Žáci na hodinu nosí sešit - pokračujeme v sešitě ze 7.třídy ( A4 čtverečkovaný 60 listů) učebnici, MFCHT a podle zadání další pomůcky, kalkulačku   https://www.sevt.cz/produkt/kalkulacka-       (nemusí být zrovna tato je to jenom informativní odkaz, ale s touto jsou schopni pracovat i na SŠ) kalkulačku využijí i v matematice i v chemii.

Anglický jazyk

Žáci si na výuku nosí učebnici a školní sešit. Pracovní sešit si mohou nechávat ve škole, pokud z něj nemají zadaný domácí úkol.  Některé úkoly, poslechy a jiné učební materiály budou mít v Teams  - English Year 7.

Slovní zásobu mají možnost procvičovat v aplikaci Quizlet.

 

Dějepis

Žáci potřebují učebnici a pracovní sešit.

Žáci potřebují na výuku učebnici a sešit.

TV 

 

HV 

Žáci potřebují na hodinu notový sešit, tužku. 

Zpěv národních písní s klavírem. Zpěv s kytarou. Zpěvníky - Já písnička- školní zpěvníky .Orffovy nástroje. 

Poslech - W. A Mozart- Kouzelná flétna, klavírní sonáty, Requiem- části. Bedřich Smetana - opery, dílo. Má vlast- 6 symfonických básní. Poslech jedné části- Vltava. Poslech dalších částí  Má vlast- Šárka, Blaník, Tábor- ukázky. Koncert- Louisina polka, Vzpomínky na Čechy,...- poslech. Zápisy v sešitech. 

Národní divadlo- informace, důležité události. Zajímavosti- Národní divadlo.

Poslech- Elvis Presley- info, poslech známých skladeb- tanec.

Notový zápis písně. Státní hymna- zpěv, info ke vzniku  naší hymny.

Poslech- country - Johnny Cash.

Bubnování- rytmická cvičení. Hra na tělo.

Připravit si vystoupení ve dvojici, trojici,,- zpěv libovolné písně - 29.11.- pěkná vystoupení byla i  připravené písně.Kdo nebyl ve škole vystoupí 7.12.

Koledy- Vánoce, zvyky, písně.

Mgr. Zuzana Hradecká

VV 

 

ETV 

 

ČP 

 Pracovní oděv do dílen

Informatika

Výuka probíhá většinou v počítačové učebně. Žák si nosí sešit a psací potřeby. Zná přístupové údaje ke svému školnímu účtu v Microsoft 365 a do školní sítě.

Pokud žák chybí, zkontroluje si zadání v Teams (případně Office) a práci nejdéle do 14 dnů po ukončení nemoci odevzdá.

Když nestihne práci v hodině, může si ji po dohodě s učitelem přijít ve volném čase do pc učebny dokončit.

 

VO

Žáci si nosí na každou hodinu sešit a učebnici. 

Některé úkoly, texty, učební materiály apod. budou děti dostávat v Teams - Výchova k občanství 6. Je potřeba znát přihlašovací údaje ke svému školnímu účtu v Office 365 a do školní sítě.

 

7. třída

Vloženo: 26.3.2023 | Autor: Jana Báčová | Zobrazeno: 64x
V šesté třídě se učíme při výchově k občanství o městech a obcích. Děti vytvořily na téma ŽIVOT VE MĚSTĚ/NA VESNICI několik moc pěkných a zábavných deskových her. Šesťáci si nejprve sami vyzkoušeli funkčnost vlastnoručně vyrobených her v praxi a hraní deskovek si moc užili.

Zobrazeno: 60x
22. 9. 2022 jela 5., 6., a 7. třída do archeoparku ve Všestarech. Zde jsme zjistili, jak žili Keltové a jiné dávné kmeny.

Celkem: 2 články
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.