Vstup žáků do šaten,

odchod ze školy

 

Od 7:00 hodin je možný

vstup žáků do vyhřívaného

vestibulu u šaten.

Odchod žáků ze školy

a školní družiny 

je pouze vchodem u šaten.

 

Rychlé aktuality
Kotva

Kancelář: 483 385 182

 

Ředitel: 737 282 487

 

Zást. ředitele: 731 449 101

 

Sborovna I. st. a družina: 

483 385 197, 733 178 452

 

Sborovna II. st.:

483 385 503

 

Školní jídelna:

483 390 192, 731 449 100

 

Rychlý kontakt
Aktuality
Sběr papíru
16.9.2019

Ve dnech 16.9. - 27.9.2019 proběhne na naší škole sběr papíru. 

Suchý papír se odevzdáva za budovou školy u dřevěné garáže. 

Slavnostní zahájení školního roku 2019/2020
2.9.2019

V pondělí dne 2.9.2019 proběhlo během první vyučovací hodiny slavnostní zahájení školního roku 2019/2020. 

Ohlédnutí za Školní akademií
26.6.2019

Máte-li chuť si připomenout hezký závěr školního roku 2018/2019, podívejte se do naší Fotogalerie na záběry ze školní akademie. Tu jsme uspořádali v zásadské sokolovně ve středu dne 26.června 2019. 

 
 
Mapa webu
A
A
A

3. třída


Měsíční plán 

Datum: Akce: Platby:

9.9. 

  sešity,pracovní sešity,Vv pomůcky 780 Kč
     
     

 

Učivo:

Předmět:  Učivo:                                                                                     Termín splnění:
Český jazyk

 Opakování: věta, slovo, slabika, hláska, abeceda,  psaní u/ú/ů, psaní i/y po měkkých 

 a tvrdých souhláskách, slova se skupinami dě,tě,ně,bě,pě,vě,mě, psaní souhlásek 

 uvnitř a na konci slov                                            učebnice s.4-17, PS s.2-12

 Písanka s. 1-8

 září
Matematika

 Opakování počítání do dvaceti, sčítání a odčítání, porovnávání čísel, zkouška správ-

 nosti výpočtu, sčítání a odčítání do dvaceti s přechodem přes základ, zápis slovní ú-

 lohy, čísla 0-100 - desítky, jednotky,  úlohy o n více, o n méně

                                                                             učebnice s. 5-15, PS s.3-11   

 září
Prvouka

 Škola - ve škole, cesta do školy, doprava                  4 strany v učebnici, 4 strany v PS

                                                                              

 Domov - kde jsmie doma, naše vlast, Praha,,krajina kolem mého domova

                                                                              8 stran v učebnici, 6 stran v PS                                                                     

 září
Etická výchova

 Zúčastněné naslouchání - Proč je dobré umět naslouchat, Zvuky kolem nás

 Tvořivost - Jak to vidím já, Věty a příběhy, Zapomenutý deník, Jak se zachováš

 září

Člověk a 

práce       

Na každou hodinu budou žáci potřebovat nůžky a lepidlo, na lavici ubrus.

 

 Nutné doma denně číst nahlas.