Kotva

Kancelář: 483 385 182

 

Ředitel: 737 282 487

 

Zást. ředitele: 731 449 101

 

Sborovna I. st. a družina: 

483 385 197, 733 178 452

 

Sborovna II. st.:

483 385 503

 

Školní jídelna:

483 390 192, 731 449 100

 

Rychlý kontakt
Sitemap
Mapa webu
A
A
A

Projekty a granty 2020/2021

Hlavním cílem tohoto projektu je rozvoj kvalitního inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. Místní akční plán Železnobrodsko II plynule navazuje na Místní akční plán Železnobrodsko I, jehož realizace probíhala v území od května 2016 do dubna 2018.

Hlavním cílem projektu je podpora profesního rozvoje pedagogů, posílení o školního asistenta, podpora klubu zábavné logiky a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Celkem: 3 články