Na základě opatření Vlády ČR

bude od 11. 5. 2020 umožněna

osobní přítomnost žáků 9. ročníků

pro účely přípravy na přijímací

zkoušky.

 

Od 25.5.2020 základní školy

zajišťují vzdělávací aktivity

pro žáky 1. až 5. ročníku.

 

Pro aktuální informace sledujte

webové stránky naší školy.

 

Mgr. Václav Horáček

ředitel školy

 

Rychlé aktuality
Kotva

Kancelář: 483 385 182

 

Ředitel: 737 282 487

 

Zást. ředitele: 731 449 101

 

Sborovna I. st. a družina: 

483 385 197, 733 178 452

 

Sborovna II. st.:

483 385 503

 

Školní jídelna:

483 390 192, 731 449 100

 

Rychlý kontakt
Sitemap
Mapa webu
A
A
A

Projekty a granty 2019/2020

Hlavním cílem projektu je podpora profesního rozvoje pedagogů, posílení o školního asistenta, podpora klubu zábavné logiky a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Autor: Jana Báčová
Hlavním cílem tohoto projektu je rozvoj kvalitního inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. Místní akční plán Železnobrodsko II plynule navazuje na Místní akční plán Železnobrodsko I, jehož realizace probíhala v území od května 2016 do dubna 2018.

Autor: Jana Báčová
Naše škola ukončila účast v mezinárodním projektu Evropa pro občany, kterého se účastnili během 2 let naši žáci. První výjezd žáků 2. stupně do zahraničí se uskutečnil ve dnech 25.7.2018 - 29.7.2018. Účastníci projektu se setkali poblíž města Kolberg v Polsku. Další rok se žáci školy zúčastnili během letních prázdnin setkání ve městech Budapesť a Györ v Maďarsku od 24.7.2019 do 28.7.2019. Děkujeme paní PhDr. Ing. Pavle Hradecké, která byla po celou dobu garantem akce a velkou měrou se podílela na realizaci tohoto projektu. Dále za pomoc a účast v projektu děkujeme paní učitelce Mgr. Zuzaně Hradecké.

Autor: Jana Báčová
Stejně jako v loňském roce i letos v červenci vyrazili žáci školy vstříc setkání se svými vrstevníky z pěti dalších evropských zemí. Masarykova základní škola Zásada se zúčastnila projektu „Budování a osudová léta Evropy“, který se za finanční podpory Evropské unie uskutečnil v letech 2018 a 2019.

Autor: Jana Báčová
Naše škola se i v tomto školním roce zapojila do projektu Školní mléko a Ovoce a zelenina do škol. Všichni žáci základní školy obdrží zdarma cca 4x měsíčně mléko, mléčné výrobky, ovoce a zeleninu.

Celkem: 5 článků