Na základě opatření Vlády ČR

bude od 11. 5. 2020 umožněna

osobní přítomnost žáků 9. ročníků

pro účely přípravy na přijímací

zkoušky.

 

Od 25.5.2020 základní školy

zajišťují vzdělávací aktivity

pro žáky 1. až 5. ročníku.

 

Pro aktuální informace sledujte

webové stránky naší školy.

 

Mgr. Václav Horáček

ředitel školy

 

Rychlé aktuality
Kotva

Kancelář: 483 385 182

 

Ředitel: 737 282 487

 

Zást. ředitele: 731 449 101

 

Sborovna I. st. a družina: 

483 385 197, 733 178 452

 

Sborovna II. st.:

483 385 503

 

Školní jídelna:

483 390 192, 731 449 100

 

Rychlý kontakt
Sitemap
Mapa webu
A
A
A

9. třída

Milí deváťáci, pomalu ale jistě se blížíte do finále :-) Jsem ráda, že se ozvali i ti, kteří samostudiu nevěnovali dostatečnou pozornost. Teď mají hodně co dohánět. Ale oni to zvládnou, přece si nepokazí ty opravdové prázdniny...

A vy ostatní ještě chvíli vydržte. Cíl je už blízko. Jste naprosto skvělí a buďte na sebe pyšní.

 

Těším se na vás na další online hodině ve středu 27.5. od 9h.

 

Jana Ochranová, třídní učitelka

 

 

Učivo na týden od 1.6. do 5.6.

Předmět

Učivo

ČJ

 

M

 

AJ

 

F

 

CH

Karboxylové kyseliny posílám prezentaci z online hodiny na doplnění do sešitu

 

 Úkol - napiš krátký referát o karboxylové kyselině (vyber si v učebnici nebo na internetu, refetát 150-180 znaků - měl by obsahovat - vlastnosti, výskyt, použití a samozřejmě použité zdroje - minimálně 3)

D

 

Z

 

První organismy na Zemi - učebnice str. 106-107

Pracovní sešit str. 41 - pošli vypracované e-mailem

PSI

 

NJ

 

 

Učivo na týden od 25.5. do 29.5.

Předmět

Učivo

ČJ

 1. 1) Pořádek slov v české větě 
 2. Online hodina v úterý 26. 5., těším se na a vás! smile
 1.  
 2. 2) Opakování: útvary českého jazyka  

Teams – čeština 9 vypracuj kvíz dle zadání. 

 

 1. 3) Práce s textem 

V Teams – čeština 9 je text Dračí zátoka. Vypracuj otázky 1 až 5. (Upravuješ vlastní kopii dokumentu) 

 1.  
 2. 4) Procvičujeme pravopis 

Vypracuj písemně do sešitu cv. 13, 14 na str. 94 a cv. 4 a), b), c) na str. 96 v učebnici. 

 

M

Pondělí- učebnice str. 83 cvič. 1 a,b,c nejprve vypracuj tabulku pro x = 1,   3   a 4 a následně sestroj grafy těchto funkci (probírali jsme na online hodině)

online hodina středa 10,30

Úterý v emailu máte na dnešk dva opakovací přílady z geometrie - je to látka pro sedmáky, ta se snažtecool jsem zvědavá kdo mi pošle správné řešení

Úkol z online hodiny - alg. str 87/ 1, 

Poslední úkol tohoto týdne - uč. str. 91/1 sestroj grafy všech čtyř funkcí

úoly opět pošli ke kontrole

 

AJ

25.5.      tento týden Tě čeká opakování, protože se blížíš ke konci 4.lekce

               zopakuj si příslovce způsobu zde: Externí odkazhttps://wordwall.net/resource/996716/adverbs-manner

            UČ str. 57/1,2

27.5.    UČ str. 57/3,4 – vyber si jedno cvičení, vypracuj písemně do ŠS a zašli mi ke kontrole

            PS str. 43/2 – najdi chyby, věty nemusíš opisovat, stačí napsat pouze chybu

28.5.    PS str. 43/4 – svoji práci zkontroluj poslechem CD z PS nebo mi zašli ke kontrole

 

Těším se na vás ve středu od 9 h.smile

 

F

opakujte si vše o radioaktivitě a jaderné energii, v teams bude kvíz optika 

online hodina čtvrtek 10,30

v teams máte zadání referátu

CH

Karboxylové kyseliny - učebnice str. 62 - 66

posílám prezentaci jako zápis do sešitu, prázdnou tabulku společně doplníme na online hodině ve čtvrtek + dokončíme tahák

D

 

26.5.         UČ str. 102-103 Svět na počátku studené války, vyplň PS str.44

shlédni video Externí odkazhttps://www.slavne-dny.cz/episode/10017568/den-kdy-zacala-studena-valka-22-kveten-1947

27.5.         UČ str. 104-105 Vývoj ve státech východního bloku, vyplň PS str. 45

 

Z

Globální změny - test, PS str. 55

Prosím odpovídejte do e mailu na otázky formou:

např. 1. - B  C

          2. - A  B  (tyto odpovědi neopisujte,mohou, ale nemusí být správně)

Otázky: 1, 2, 4, 6, 7, 10 - zde odpovězte slovy

Všem, kteří se připravují k přijímacím zkouškám, přeji otevřenou hlavu a mnoho trpělivosti, úspěšné zvládnutí zkoušek a přijetí na vybranou školu. 

laughingsmile

Historie Země - učebnice str.103 - 105

V pracovním sešitě  str.40 - opět doplněné poslat ke kontrole

PSI

On-line výuka od tohoto týdne nebude, budu ve škole učit žáky 5.třídy.

Kdo nemá hotové práce, využije čas na jejich doplnění!!

 

Tento týden bude pro žáky, kteří se připravují na přijímací zkoušky, učivo odpočinkové.

Podklady máte ve školním e-mailu.

 

Žáci, kteří se nepřipravují na přijímací zkoušky, si rovněž přečtou školní poštu. práci máte zadanou v Teams.

NJ

 

 

Učivo na týden od 18.5. do 22.5.

Předmět

Učivo

ČJ

1) Zvuková stránka jazyka  téma naší online hodiny (znělé a neznělé hlásky, dvojhlásky, větný přízvuk, melodie). Těším se v úterý v 9.00smile

 

2) Procvičujeme pravopis – vypracuj dle zadání cv. 9 na str. 93, cv11 a 12 na str. 94 v učebnici.

 

3Práce s textem 

Blaničtí rytíři  text máš v Teams – čeština 9 – vypracuj úlohy dle zadání. 

M

Pondělí - protože nemám od vás jediný odevzdaný úkol z funkcí máte dnešní den na doplnění!!!

online hodina středa 10,30

úterý - geometrie pojedeme ve stylu hesla  Nic není moc - tak tedy čekám na vypočítaný příklad na str. 78/ cvič.15 - podíváme se do Afriky ( co takhle vlastnit 1 kmen a následně si ho prodat - byl by to dobrý příspěvek na prázdniny?) čekám na vaše odpovědi na emailu

středa online hodina - připravte si čtverečkovaný papír

čtvrtek

úkoly z online hodiny jsem vám i s prezentací na email 

AJ

18.5.      UČ str. 54/1   přečti si článek s porozuměním 

              UČ str. 54/4 - nastuduj si tabulku “modifikátorů” přídavných jmen a napiš 3 věty o nějakých památkách ve své obci, ve kterých použiješ “modifikátory” před přídavným jménem např. 

“I think that our school is quite old.” 

20.5.       PS str. 40/1,2,4 

21.5.       A co takhle dát si diktát?wink Tak směle do toho, PS str. 43, CD máš ve svém PS 

 

F

Jaderná energie - co ten dokument o Černobylu - pobavíme se o něm při online hodině ve čtvrtek od 10,30 jaderná energie + jaderná elektrárna

odkazy máte v emailu

přippravte se na test z optiky bude otevřen v pondělí

CH

Ve čtvrtek v 9 hodin  - online vyučování - budeme probírat karboxylové kyseliny

 

D

19.5.         UČ str. 98-99    Poválečné Československo v letech 1945 –1947,              vyplň         PS   str. 42 

20.5.         UČ str. 100-101   Poválečné Československo v letech 1945 –1947 II, vyplň         PS str. 43 

Pro bližší pochopení se podívej na Externí odkazhttps://edu.ceskatelevize.cz/marshalluv-plan-a-ceskoslovensko-5e44222ae173fa6cb524aa66 

 

Z

Orientace a GPS

S GPS pracujete určitě častěji než já a zvládáte ji levou zadní. Proto trocha teorie nikoho nezabije.

1. Víte, kde GPS vznikla a co zkratka znamená?

2. Kromě GPS existují další satelitní navigační systémy. Vyjmenuj je a napiš, kde se používají?

3. K čemu se GPS používal nejdříve a k jakým účelům se používá dnes?

4. Je dobré si připomenout, jak se můžeme orientovat v přírodě. Tak s chutí do toho – učili jste se to již na prvním stupni.

 1. a) Mraveniště mají mírnější svah k …… a strmější k ……..
 2. b) Včelí úly jsou otočeny vchodem většinou k …….
 3. c) Mechy a lišejníky najdeme na stromech, pařezech, atd. na straně …, případně …
 4. d) Samostatně stojící strom má hustější větve směrem k …….
 5. e) Letokruhy na pařezech jsou širší směrem k ……..

5. Konkrétní ukázka práce s GPS. Dokážete určit toto místo?

N 50°41,784' E 15°16,434'

Kapitola - Energie bez kouře - učebnice str. 99

V pracovním sešitě doplň str. 39 vyfoť a pošli ke kontrole

PSI

Téma pro tento týden: Phissing, skimming.

Zadání a práci máte tentokrát v e-mailu.

On-line hodina v úterý nebude.

 

Vy, kteří se nepřipravujete na přijímací zkoušky, máte tento týden ideální prostor pro doplnění učiva. V předmětu v aplikaci Teams nejdete všechny podklady.

NJ

 

 

Učivo na týden od 11.5. do 15.5.

Předmět

Učivo

ČJ

1) Samostatný větný člen, oslovení, vsuvka, věta neúplná

Prostuduj si text v rámečcích na str. 86-87.

Vypracuj v prac. sešitě cv. 1, 2, 3 na str. 58 a 59.

 

2) Procvičujeme pravopis

Vypracuj z učebnice na str. 93 cv. 8 d), e), f).

 

3) Opakujeme si: útvary českého jazyka

Pročti si výklad na str. 107 a 108 v rámečku.

Vypracuj testové úlohy - najdeš je v zadání Teams - čeština 9.

 

4) Práce s textem - Loupež ve starožitnictví

Text najdeš v zadání Teams - čeština 9.

Na základě četby vypracuj otázky pod textem. 

Hotové úkoly vyfoť a pošli. Děkuji za spolupráci. smile

M

Pondělí -otevřete si online cvičení Externí odkazhttps://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_mat2.php

procvičujte kapitolu zjednodušování výrazů, pošlu vám testík 

online hodina sředa 10,30

Úterý- nezapoměla jsem na vás do emailu posílám 3 příklady na výpočet povrchu a objemu těles. Pozor i snaha se cení. 

čtvrtek-pátek úkoly z online hodiny pdf v emailu probráno str. 1-3,

DÚ str. 2 příklad 2 - vypracuj na čtverečkovaný papír a pošli ke kontrole.

 

AJ

11.5.      UČ str. 53 – opiš si do sešitu gramatickou tabulku

               UČ str. 53/11 nebo 12 vypracuj písemně

13.5.      PS str. 39/1,2,3

14.5.      UČ str. 53/13 – vyber správné slovo

Zapiš si zbývající slovíčka z této lekce.

Další online hodina bude opět ve středu od 9h.

F

kdo již zhlednul dokument o Černobylu? odkaz je ve Fy v minulém týdnu

online hodina od 10,30 čtvrtek

jaderná energie- posílám v emailu pdf, podle vyznačeného sivypracuj stručné zápisky do sešitu

CH

Opakování karbonylových sloučenin

posílám pracovní list na e-mail - vypracovaný posílejte zpět ke kontrole

Ve čtvrtek online hodina

D

12.5.      UČ str. 96-97 – Norimberský proces, mírové smlouvy, mapa poválečné Evropy

               pro bližší pochopení se podívej na Den, kdy byl zahájen norimberský proces

Slavné dny

               svoje znalosti si ověříš v Teams –Dějepis 9-kvíz

13.5.      PS str. 41

Z

Milí deváťáci, mrzí mě, že stále několik žáků se mnou nechce komunikovat. Někteří odpověděli 1-2x, což je za devět týdnů (i s tímto) opravdu málo. Vím, že mnozí jste již do učebních oborů přijati, tak se asi už nechcete zeměpisem unavovat.undecided Věřte mi, že se ale na každou zprávu od Vás těším. Proto doufám, že se ozvou i ti, od kterých již dlouhou dobu nemám žádnou odpověďsurprised. Žákům, kteří nastoupí v pondělí do školy, aby se intenzivně připravovali k přijímacím zkouškám, přeji mnoho úspěchů.kisssmile

Biodiverzita str. 80 – 81

1. Jak bychom tento pojem přeložili do češtiny?

2. Proč je důležité zachování biodiverzity na jakékoli úrovni?

3. Kdo způsobil v posledních stoletích nejpodstatnější změny?

4. Významný podíl na negativním vývoji biodiverzity má i zemědělství – proč?

5. Co obsahuje Červená kniha?

Poznáte zvířata podle siluety?

6. PS 52/1 nemusíte psát, kde se vyskytují, stačí napsat 1- želva sloní

7. PS 52/2 Odpověď : A- příslušné písmeno, B - , C - , D - ,

Fosilní paliva - učebnice str.96 -98

V pracovním sešitě str. 37 - vypracujte a pošlete vyfocené

PSI

On-line hodina bude v úterý od 10:30 hod.

Téma: Pravidelná údržba počítače

 

Nezapomeňte odevzdat poslední zadanou práci, kdo ještě nemá splněné požadavky z posledních týdnů, může doplnit. Podklady najde v předmětu v aplikaci Teams.

 

Kdo se z nějakého důvodu nemůže zúčastnit výuky, napíše omluvu na adresu informatika@mzszasada.cz

 

NJ

 

 

Učivo na týden od 4.5. do 7.5. (8.5. Den vítězství, státní svátek)

Předmět

Učivo

ČJ

1. Na úterní online hodinu si prosím připrav úkoly k textu Tajemný hrad na str. 5657 v prac. sešitě.

 

2. Na naší společné hodině si zopakujeme pravidla pro zápis přímé řeči a podíváme se na některá složitější souvětí.

 

3. Souřadně spojené vedlejší věty nebo větné členy

Vypracuj cv. 5, 6 na str. 54 v pracovním sešitě.

 

4. Jazykověda a její disciplíny - opakování učiva z 1. pololetí

sešit, učebnice str. 109

Své vědomosti si budeš moct ověřit v kvízu (otevřen pro tebe bude ve čtvrtek).

 

5. Ti, kteří nejdou k přijímacím zkouškám, vypracují povinně 5 cvičení na www.skolasnadhledem.cz (pravopisné jevy: shoda přísudku s podmětem, interpunkce v souvětí, předpony s/z, vz, mně/mě, velká písmena) Cvičení vyfoť a pošli.

 

 

Děkuji moc všem, kteří se aktivně účastní výuky. Jste skvělí!  Budu se těšit v úterý v 9:00.laughing

 

Musím bohužel také upozornit ty, kteří nespolupracují a neodevzdali z českého jazyka ani jedinou práci, že k získání základního vzdělání je stále ještě potřeba dokončit 9. ročník.

M

přidávám se ke slovům vaší třídní, pro některé mám velké ALE podívejte se do vaší ŽK na stránku se známkami z matematiky a k tomu si přidejte dosavadní nicnedělání a z toho Vás budu hodnotitcry

Pondělí znovu si projděte str. 49 - 53 algebra , zaměř se na pojmy závisle a nezávisle proměnná, konstukce dvou os souřadnic, podívej se na řešený příklad str 50/ A2 a vypracuj následující příklad

Jakou průměrnou rychlostí musí jet automobil, aby 120km zvládl ujet za 1,75 hodiny

do grafu použij rychlost 40, 45, 50,55, 6O, 65, 70, 75 km/hod, použij čtverečkovaný papír a zvol správné měřítko

online hodina středa 10,30

úterý - geometrie do emailu posílám opakování jehlan, kužel koule, pošli ke kontrole ( do emailu stačí napsat cv. 953 a) výsledek, b) výsledek atd)

středa online hodina - budeme pokračovat ve funkcích, připravte si čtverečkovaný papir!!! doufám, že nás bude hodně

čtvrtek úkoly z online hodiny učebnice str 56 cvič. 5,6,7 + do emailu posílám zadání úkolu - termín splnění do pondělí 11.5.

pro studenty termín přijímaček 8.6.

AJ

Ahoj, díky, že se spolu potkáváme na online hodinách. Je moc fajn tam s vámi být smile

4.5.        UČ str.52- opiš si do školního sešitu gramatickou tabulku, jak se tvoří                          příslovce z přídavných jmen (dej pozor na přídavná jména, která jsou                          nepravidelná a mají jiný tvar příslovce)

              UČ str. 52/5 vypracuj písemně do školního sešitu, svoji práci vyfoť a zašli                                      mi ke kontrole

5.5.        PS str. 38/1,2,3 svoji práci vyfoť a zašli mi ke kontrole

6.5.        UČ str. 52 / 8 ­přečti a poslechni si článek

              UČ str. 52/9 –ústně

Zapiš si do slovníčku dalších 20 slovíček této lekce. Piš pouze ta, která neznáš a aktivně nepoužívášwink Vybíráš ze slovíček od „ pebble“ po „surface“.

 

Těším se na slyšenou opět ve středu od 9h.

F

úkoly z oline hodiy ve čtvrtek 30.4. prezetace optika (již máte zasláno v emailu) od str 32 do konce, udělejte si stručné zápisky do sešitu a posílám 3 odkazy podívejte se 

Optické vlákno

Externí odkazhttps://edu.ceskatelevize.cz/opticke-vlakno-5e4425592773dc4ee413a20a

odraz a lom světla

Externí odkazhttps://edu.ceskatelevize.cz/lom-a-odraz-svetla-5e4425592773dc4ee413a208

proč vidíme barevně

Externí odkazhttps://edu.ceskatelevize.cz/barevne-videni-5e441ee0d76ace2c451ddfa4

a tady je slibovaný odkaz na dokument o Černobylu

Externí odkazhttps://www.youtube.com/watch?v=skmTH11cteI udělejte si na něj čas má 50 minut

CH

Stále procvičujeme názvosloví organických sloučenin - procvičování posílám

do e-mailu

Ve čtvrtek se setkáme na online hodině, těším se na všechny přítomné.

D

5.5.        vypracuj kvíz na Pražské květnové povstání, zadání máš v Teams – Dějepis                9

6.5.        UČ str. 94 -95     Vznik OSN, Postupimská konference, válečná obnova                  Německa  

              PS str. 40

Z

Děkuji všem, milí deváťáci, kteří jste nehodili zeměpis přes palubu a snažíte se vypracovat zadané úkoly. I když někdo nemá stálý přístup k počítači, zadávala jsem i takové úkoly, které se daly odeslat z mobilu. Záleží na jen a pouze na Vás. Doufám, že se tento týden zapojí i ti, kteří si hrají na pštrosy. Těším se na odpovědi na adrese: e.cerna@seznam.cz Tento týden nás veselé téma nečeká.

Přírodní katastrofy – živelné pohromy (str. 76 – 79) – 1. pouze je vyjmenuj

2. Které katastrofy se mohou týkat i ČR? A která je v současnosti aktuální ? (není to koronavirus)

3. Který světadíl sužují všechny katastrofy?

4. Který světadíl je nejrizikovější pro vznik požárů a proč?

5. Kterou katastrofou je nejvíce ohrožená Afrika?

K doplnění tématu jsem vyhledala zajímavá videa:

Externí odkazhttps://edu.ceskatelevize.cz/meteorologie-a-predpovidani-povodni-5e4424902773dc4ee4139d92

Externí odkazhttps://edu.ceskatelevize.cz/tornado-5e4424832773dc4ee4139d15

Externí odkazhttps://edu.ceskatelevize.cz/prirodni-katastrofy-zpusobene-pocasim-5e441a1df2ae77328d0a68be

Externí odkazhttps://edu.ceskatelevize.cz/nasledky-tornada-v-litovli-5e4424cd2773dc4ee4139f0c

Energie - učebnice strana 94 a 95

V pracovním sešitě strana 36 - pracuj s učebnicí

PSI

On-line hodina bude v úterý od 10:30 hod.

Téma: Office 365, práce se sdílenými dokumenty, možnosti cloudu

 

Kdo ještě nevypracoval práci z minulého týdne, může doplnit.

Kdo se z nějakého důvodu nemůže zúčastnit výuky, napíše omluvu na adresu  informatika@mzszasada.cz

a splní práci zadanou v předmětu v aplikaci Teams.

NJ

 

 

Učivo na týden od 27.4. do 30.4. (1.5. Svátek práce, státní svátek)

Předmět

Učivo

ČJ

1) Významové poměry mezi souřadně spojenými větami hlavními

pracovní sešit cv. 1 a) na str. 53

 

2) Významové poměry mezi větami vedlejšími

pracovní sešit cv. 1 b) na str. 53

 

3) Významové poměry mezi větnými členy

pracovní sešit cv. 1 c) na str. 53

 

významové poměry můžeš procvičovat také na www.skolasnahledem.cz pod kódem 449 053

 

4) Procvičujeme pravopis

v pracovním sešitě vypracuj testové úlohy na str. 67 

v učebnici na str. 93 cv. 9 - vyhledej chyby a cvičení správně přepiš

 

5) Porozumění textu

Externí odkazhttps://www.umimecesky.cz/cteni-s-porozumenim-popularne-naucne/36

Externí odkazhttps://www.umimecesky.cz/cteni-s-porozumenim-jazykove-prostredky/50

 

6) Pro budoucí středoškoláky: pracovní sešit str. 52/ cv. 4,5

 

Těším se na slyšenou v úterý v 9:00 smile

M

Pondělí posílám odkaz na jeden příklad, ale započítáte sismile

Externí odkazhttps://photos.app.goo.gl/YwMWuPegLBqfPSQNA

výsledky stačí poslat emailem a) .....   b)....

online hodina ve středu od 10,30

Úterý - geometrie jenom jeden příklad - ale více otázek str. 76/ cvič. 8 to se vám může v životě hoditwink

středa - online hodina

čtvrtek - úkoly z online hodiny - uč. str. 44,45 slovní úlohy o směsích - řešená úloha s kys. foforečnou, + př. 3 a 4 na str. 45, 

něco nového funkce - grafy uč. str. 49 - 51, na str. 52 si přečti co je závisle a nezávisle proměnná. Str. 53 cv. 4 vypracuj a pošli ke kontrole

Prodloužený víkend využijte k odpočinku a doplnění alespoň části chybějícího, sami dobře víte komu toho chybí hodně a snaha je velké plus!!!

 

 

 

AJ

27.4.      UČ str.48/4 – opiš si do školního sešitu gramatickou tabulku (not)as….as

               UČ str.48/5 – vypracuj písemně libovolné 3 věty a zašli ke kontrole

              PS 36/5

29.4.      UČ str.49/6 -  písemně do školního sešitu, piš jenom odpovědi ne celé věty

               PS str.37/6 - zašli ke kontrole

30.4.      UČ str.51- Famous places – poslechni si článek a vypracuj písemně otázky    UČ str.51/7

               Přístup k poslechům je zde:Externí odkazPoslechy unit 4

 

 

 

Zapiš si do slovníčku dalších 20 slovíček z lekce 4, opět vyber pouze ta, která neznáš.

Těším se na slyšenou opět ve středu od 9h.

F

Projděte si zobrazení v rovinném, vypuklém a dutém zrcadle, prezetace do str. 31

online hodina čtvrtek 10,30

CH

Opakování alkoholů posílám mailem

Ve čtvrtev v 9 hodin online hodina - těším se

D

28.4.      UČ str. 84-85      Osvobození republiky, PS str. 38

29.4.      UČ str. 86-87      Osvobození republiky, PS str. 39, podívej se na:

Externí odkazhttps://www.slavne-dny.cz/episode/582834/den-kdy-skoncilo-prazske-povstani-9-kveten

otázky k této problematice budeš mít v Teams 9 – Forms -kvíz

Z

Našla jsem kvíz, ve kterém budete podle obrázků poznávat hlavní města. Otázek je 25. Výsledek, jakého jste dosáhli, mi napište formou 25/ počet správných odpovědí. Mnoho úspěchů .Externí odkazhttps://www.ikoktejl.cz/?s=kvíz+hlavní+města

 

Nerostné suroviny - pracovní sešit strana 35, pracujte s učebnicí na straně 91 - 93

PSI

Téma týdne: Údržba počítače

Instrukce tentokrát obdržíte v e-mailu. 

 

Chválím žáky, kteří již splnili zadání z minulé hodiny a odevzdali práci do Teams.

Další on-line hodina bude příští týden v úterý.

NJ

 

 

Učivo na týden od 20.4. do 24.4.

Předmět

Učivo

ČJ

1) Věta hlavní a vedlejší, řídící a závislá

doplň tabulku ve cv. 3 na str. 50 v pracovním sešitě. Ti, co nejdou k přijímacím zkouškám, tvoří libovolná souvětí. Pozor na interpunkci (čárky).

2) Souvětí souřadné a podřadné, druhy vět vedlejších

zopakuj si druhy vět vedlejších - základní přehled máš v uč. na str. 77, další přehledovou tabulku byste měli mít u sebe, je to opakování

vypracuj cvičení 1, 2 na str. 51 v pracovním sešitě - 51/2 b) - určené především pro ty, co jdou ke zkouškám

3) Procvičujeme pravopis

přepiš cv. 6 na str. 92 a cv. 8 a), b), c) na str. 93

4) Porozumění textu

přečti si text Chemie strachu z uvedeného odkazu a odpověz na otázky, můžeš získat až tři hvězdičky, svůj výsledek vyfoť a pošli

Externí odkazhttps://www.umimecesky.cz/cteni-s-porozumenim-popularne-naucne/74

 

(nejen) pro ty, co jdou ke zkouškám, doporučuji ještě:

Externí odkazhttps://www.umimecesky.cz/cteni-s-porozumenim-jazykove-prostredky/47

 

V úterý v 9:00 budeme mít další online hodinu, tentokrát zaměřenou na určování vět vedlejších. Těším se na slyšenou. smile

M

20.4. pondělí v tomto týdnu vás čeká další test - příprava na něj  - hnědá učebnice str. 46 cvič 2 a,b,c,d,e ( f studenti) a slov. úloha cvič 4,5,6

21.4. úterý - geometrie - budeme zase rýsovat učebnice  str. 76 cvič. 4 a 5 (uvědom si rozdíl mezi těžnicí a výškou trojúhelníka)

online hodina ve středu v 10,30 nebude, matematiku probereme při online hodině F ve čtvrtek

středa je vás stále hodně kdo neplníte zadávané úkoly ani na 50% - využijte dnešní den na doplnění úkolů!!! studentům posílám něco málo příkladů  i s řešením napište jakou máte úspěšnost! 

čtvrtek- do emailu posílám prac list vypracuj cvičení 1,2,3 a 4

úkol z části online hodiny - učebnice str. 45 cvič. 1 a 2, kdo nebyl na online hodině - nápověda řešený příklad str. 44/2

pátek- str46/ 5 tento příklad v tomto zadání má řešní v záporných hodnotách )byl za úkol v pondělí)

řešte slovní úlohy str. 47/ 6,7

AJ

20.4.      UČ str.56 – stupňování přídavných jmen –opakování, pokud si nepamatuješ, tak si opiš tabulku na str. 56 do školního sešitu, všichni si opište určitě nepravidelné stupňování –good, bad

               UČ str.48/2,3 (vyber si jedno) a vypracuj písemně

22.4.      PS str.36/1,2,3

23.4.      zapiš si do slovníčku 20 prvních slovíček z lekce 4, vyber pouze ta, která neznáš

Těším se na slyšenou na naší další online hodině ve středu od 9h.

Mnozí z vás ještě nesplnili opakovací test na lekci 3. Odkaz na vyplnění je zde:

Externí odkazhttps://app.wizer.me/learn/RFYU64

 

F

pokračujeme v optice - máš zapsané zápisky v sešitě - bylo zadáno v emailu, 

zkus doma najít předměty, které jsou v podstatě dutá nebo vypuklá zrcadla

online hodina čtvrtek 23.4. od 10,30

rovinná, dutá a vypuklá zrcadla z prezentace si udělejte zápis prezentaci máte z minulé hodiny v emailu ( 16 - 22, 23-27 nepovinné, 28 -31) pro dutá a vypuklá zrcadla můžeš použít také učebnici str. 102-103

CH

Kyslíkaté deriváty - Alkoholy a fenoly

posílám prezentaci - zapište si do sešitu,

probereme společně na online vyučování ve čtvrtek v 9 hodin

Procvičování na halogenderiváty máte v e-mailu z minulého týdne

D

21.4.      UČ str.80-81       Československý domácí odboj 1942-1944, PS str.36

22.4.      UČ str.82-83       Československý zahraniční odboj 1942-1944, PS str. 37

Z

Nyní nás čeká kapitola Globální změny

V PS vypracujte str. 49, s řešením pomohou str. 70 – 71 v učebnici 

Půdy - učebnice strana 80 -82. Doplňte stranu 33 v pracovním sešitě - pracujte s učebnicí

PSI

V úterý bude on-line hodina od 10:30 hod.

Odkaz na připojení budete mít opět v e-mailu, můžete se připojít také přímo

z aplikace Teams.

Nezapomeňte odevzdat práci z minulého týdne!

Kdo se nemůže připojit, napíše omluvu na adresu informatika@mzszasada.cz

NJ

 

 

Učivo na týden od 14.4. do 17.4. (13.4. Velikonoční pondělí, státní svátek)

Předmět

Učivo

ČJ

 Tento týden zahajujeme v úterý online hodinou v 9:00 :-)

1) zopakujeme druhy přísudku 

v pracovní sešitě cv. 9/48 

2) věta řídící a závislá, věta hlavní a vedlejší - poučení najdeš v učebnici na str. 75 

procvičovat můžeš na Externí odkazwww.skolasnadhledem.cz 449 050

v pracovním sešitě cv. 2/50 (cv. 1,3/50 nepovinné, doporučené pro PZ) 

3) pracujeme s textem - str. 49 v pracovním sešitě

4) procvičujeme pravopis - str. 66 v pracovním sešitě

 

M

Tak nevím kde jsem udělala chybu, ale nezadala jsem vám práci na úterý - to nevadí sejdeme se ve středu na online hodině a budeme počítat slovní úlohy pomocí soustavy rovnic.Studenti doufám svoji porci práce dostali a vy ostatní jste čas mohli využít k doplnění toho co vám chybí!!!! ve středu v 10,30 online hodina

Pro ty co nebyli na online hodině- na email jste dostali pdf dokument s úlohami, vypracujte úlohy 1,2 a 3 a pošlete mi výsledky, můžete si vzít na pomoc učebnici str.30

čtvrtek - začneme trochu opakovat str. 76 cvič. 1,2 a 3 pokud nevíš co je osová a středová souměrnost podívej se na následující odkaz. 

PDF souborhttp://www.1zslovosice.cz/files/documents/48/26/shodna_zobrazeni_v_rovine.pdf

Vyřešený úkol vyfoť a pošli, termín do 21.4.

algebra - řešte slovní úlohy z pracovního listu ze středy ( v emailu)

AJ

Děkuji za odeslaný opakovací test z lekce 3. Za kresbu obrázků si zasloužíte velké ocenění wink

15.4.    UČ str. 46/1 nová slovní zásoba, zapiš si do slovníčku nebo si ji najdi v PS a podtrhej

            UČ str. 46/3 nemusíš opisovat celé věty, stačí vybrat vhodné podstatné jméno

            PS str.35/1,2,3 (dobrovolné)

16.4.    UČ str. 47/ A world of heritage – přečti si článek a vyber správnou odpověď             ve cv. 9

Další online hodina bude ve středu 16.4. od 9h a budeme pracovat právě s tímto článkem.

F

Přečtětě si kapitolu 7.0 a 7.1 str 101 - 108, při online hodině si povíme více a ujasníme si některé pojmy.

Online hodina čtvrtek od 10,30

v emailu máte prezentaci na "světlo" z uvedených čísel "slidů" si udělejte zápis do sešitu!!!

CH

Na e-mail posílám opět procvičování uhlovodíků

Ve čtvrtek se těším na on-line setkání v 9 hodin,

pokud máte dotazy na chemii nebo ohledně zápisových lístků.

Během týdne pošlu zápis Dusíkaté deriváty - učebnice str. 53

D

14.4.    UČ str. 78 -79 Atentát na Heydricha, Heydrichiáda

               podívej se na videa z cyklu Slavných dnů 

                Den atentátu na Heydricha

                Den, kdy byly vyhlazeny Lidice

                Den, kdy byly vypáleny Ležáky       

15.4.    PS str. 35

              v emailu budeš mít pracovní list týkající se tohoto období

 

Z

Děkuji všem, kteří mi zaslali věty s ukrytými zeměpisnými názvy. 

Tentokrát si budete opakovat téma Světové hospodářství v PS na str. 48

Vím, že jste šikovní a opakování zvládnete.smile  

V učebnici na str. 76-79 je kapitola Usazené horniny,

podle této kapitoly vypracujte str. 18 v pracovním sešitě.

 

PSI

Práci na tento týden máte připravenou v aplikaci Teams, v předmětu PSI 9. 

Téma je: Dezinformační weby

Po zpracování ji odevzdáte opět do téhož předmětu. 

Další on-line hodina bude pro všechny za týden v úterý od 10:30 hod.

NJ

 

 

Učivo na týden od 6.4. do 8.4. (9.4. Velikonoční prázdniny, 10.4. Velký pátek, státní svátek)

Předmět

Učivo

ČJ

Procvičujeme pravopis - psaní vlastních jmen - zásady pro psaní velkých písmen u vlastních jmen a názvů najdeš v učebnici na str. 95-96, procvičuj v pracovním sešitě cv. 1,2/ str. 65, dále na Externí odkazwww.skolasnadhledem.cz  kód 449 065 - svou práci vyfoť a pošli.

Těším se, že se sejdeme na online hodině v úterý v 9:00. Tématem hodiny budou větné členy.

M

Po - na dnešek máte jediný úkol - v emailu máte odkaz na test (vyplní všichni) test má omezenou platnost - více v emailu!!!

ÚTERÝ - V UČEBNICI GEOMETRIE Objem koule str. 74 teorie, cvičně příklady str. 75 cvič. 1,2,3, studenti + 4, ofotit a poslat emailem do 13.4

ve středu 10,30 online hodina

AJ

6.4. UČ str. 42/1

       UČ str. 43/1 nepřepisujte, jen si napište správný tvar 1.-16., budeme kontrolovat

       na online hodině ve středu od 9h

8.4. vypracuj Revision test unit 3 - odkaz budeš mít v emailu, termín odevzdání: 12.4. do 20h    

F

Světlo na konci tunelu jak vhodné k této době. V učebnici si přečtěte str. 101 -103 a k tomu si prostudujte

PDF souborhttp://www.zsondrejov.cz/Vyuka/F-PDF soubor7H/Optika_01.pdfPDF soubor 

PDF souborhttp://www.zsondrejov.cz/Vyuka/F-7H/Optika_04.pdf

je to látka, kterou jsme v sedmičce vzali velmi rychle a chěla jsem se k tomu více vrátit letos. Cvičně si odpovězte na otázky. 

CH

 

D

 

7.4.       UČ str. 74-75 Československý zahraniční odboj 1939 -1941

             PS str. 33

 

8.4.       UČ str. 76-77 Protektorát Čechy a Morava 1942 -1944

             PS str. 34         

Z

Holčička i chlapeček, potrápí svůj mozeček

Ve větě najdi vždy ukrytý pojem podle zadání.

př. město v okr. Klatovy - Pro MĚ ČÍNka 1kg stačí.

1. Známé město v SAE: Pojedu Bajkalskoamurskou magistrálou. 

2. Moravská řeka: Zahrady je třeba oplotit. nebo Tudy jezdím do práce. 

Složité to vskutku není, tak se dejte do tvoření.

Vymysli alespoň 3 věty, ve kterých je ukrytý nějaký zeměpisný pojem-název. Nejlépe si pro začátek vyberte dvojslabičné názvy (např. Praha, Dunaj, Odra.) Určitě přijdete na i 

na mnoho dalších.

Vy jste chytří, věřím Vám, na mail od Vás se  podívám.

Svou adresu zadám teď, už se těším na odpověď.

e.cerna@seznam.cz 

Hezké Velikonoce kiss

 

 

PSI

V úterý bude od 10:30 hod. on-line hodina pouze pro žáky, kteří se neúčastnili minulý týden!

 

V pondělí odpoledne dostanete do školního e-mailu znovu informaci k připojení. Stačí pak klepnout na odkaz..

Kdo se z technických důvodů nemůže připojit, napíše e-mail na informatika@mzszasada.cz 

 

Chválím žákyně a žáky, kteří plní zadanou práci.

Mnozí jste  již vyplnili test, který máte od minulého týdne v aplikaci Teams

v předmětu Práce s informacemi 9.

 

Třetina třídy ještě nezačala pracovat!!! Do školního e-mailu se lze podívat 

i z většiny mobilních telefonů a odpovědět také! Pročtěte si pořádně poštu 

a doplňte zadané práce. Vstupte do aplikace Teams do předmětu PSI 9!

Vše je velmi jednoduché.

J. Báčová

NJ

 

 

Učivo na týden od 30.3 do 3.4.

Předmět Učivo
ČJ

Tento týden budeme opakovat další větný člen - doplněk, uč. str. 73-74. Budeme procvičovat i ostatní větné členy. Pošlu vám učební text o doplňku + malý test na procvičení. V pracovním sešitě vypracujte cv. 4 na str. 47. Procvičovat můžete na Externí odkazwww.skolasnadhledem.cz -všechna cvičení na větné členy.

Čeká nás premiéra online hodiny češtiny, o konání vás budu informovat e-mailem.

Z pravopisu budeme opakovat pravidla pro psaní vlastních jmen a názvů:

Externí odkazhttps://www.idnes.cz/zpravy/domaci/cestina-pereme-se-s-cestinou-pravopis-diktat-test-velka-pismena.A171230_173708_domaci_mbb 

Pod výkladem je i malý test. Svůj výsledek vyfoť a foto pošli.

Budu velmi ráda, když se se mnou podělíte o výsledky svých testů na přijímací zkoušky. Dobrých zpráv v této době není moc a vaše výsledky mě potěší! smile 

M

Pondělí 30.3. na email jsem vám poslala dva listy s rovnicemi. procvičujte řešení lineárních rovnic cv 13 a 14 a 18. Z těchto rovnic vám připravím  testtongue-out

31.3. úkol na opravdové samostudium Geometrie str. 70,71,72 důkladně si projděte teorii a úkol ze str. 71 dole si vyzkoušejte. Následně vypracujte úlohy na str. 72 cvič. 1,2,3 a 4. Odpověď 3 a 4 mi pošlete emailem.

APRÍL to není čeká vás matematika - v pátek dostanete odkaz na test, který bude z rovnic, dnešek opět využijte k splnění toho co vám chybí a pošlete úlohy i po termínu.

Pro studenty Externí odkazhttps://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/ctyrlete-obory-matematika

připravte se na online hodinu odkaz bude v emailu

Online výuka ve čtvrtek od 10,30

čtvrtek pustíme se do koule připravte si geometrii

pátek 3.4. na email jsem poslala odkaz na test, využijte dnešní matematiku k dopočítání rovnic, test na pondělí je připraven! (čtěte email)

AJ

Chválím ty z vás, kteří skvěle spolupracují a plní zadané úkoly. Věřím, že i vy zbývající se co nejdříve přidáteundecided

opakování lekce3

30.3. UČ str. 41/1, 2 - ústně

1.4.   UČ str. 41/3,4 - písemně, vyber si buď cvičení 3 nebo 4

         pokud si potřebuješ ujasnit minulé časy, podívej se na video od Broni Sobotky

         najdeš ho Externí odkazzde

2.4.   PS str. 33/1  diktát - máš CD v PS

         PS str. 33/2  Najdi chyby a zašli mi ke kontrole

V pátek 3.4. od 9h Tě čeká online hodina, která bude zaměřená na spojky suddenly, meanwhile a then. Těším se na Tebe. Odkaz na připojení budeš mít v emailu.

   

          

F

Zdroje záření str. 96 - 100 - přečti si kapitolu a odpověz na otázky na str.100.Externí odkazhttps://www.youtube.com/watch?v=lE88Wp5aw4s

Externí odkazhttps://www.youtube.com/watch?v=sY6PW4Ns0XY

Externí odkazhttps://www.youtube.com/watch?v=c6h9_ecX48Y

CH Opakování uhlovodíků: e-mailem posílám pracovní list. Přepište do sešitu, vyfoťte a pošlete zpět. Děkuji
D

31.3.    UČ str.70-71 Protektorát Čechy a Morava   PS  str.32

1.4.      UČ str. 72-73 Školství, kultura, věda a sport v době Protektorátu

            PS  str. 32 - dokončení

podívej se na video pro bližší pochopení

Externí odkazhttps://www.slavne-dny.cz/episode/532425/den-studentu-17-listopad

 

Z

Vyluštěte 2 tajenky a pošlete mi je na adresu: e.cerna@seznam.cz 

1. tajenka - opakování (zaslaná v sobotu dopoledne) smile

2. tajenka - evropská hlavní města - zašlu  v sobotu

Činnost ledovců učebnice str.72-73, v pracovním sešitě doplň str.31 - pracuj s učebnicí
PSI

V pondělí 30.3. odpoledne dostanete do školního e-mailu informaci k připojení do prvního videorozhovoru.

Pokusíte s k němu připojit v úterý 31.3. v 10:30 hod.

Kdo ještě nesplnil úkol z minulého týdne, učiňte tak!!! 

NJ

Opak gramatiky dle podkladů, které děti ode mne mají , tj. :

1/ přítomný , budoucí a minulý čas pomoc.sloves haben a sein

2/ opakování slovíček ze svých slovníčků

3/ časování sloves

4/ skloňování podst.jmen-tj. PÁDY - se členem určitým, neurčitým, se zápornou částicí kein i s přivlastňovacími zájmeny

5/časování sloves sprechen, fahren, schlafen,laufen atd. – dle podkladu

6/opak základních frází typu : kolik je ti let, kolik je tvému bratrovi, kde bydlíš,

   Kolik je hodin, co je to, jak je to, kde je to, kdo je to, kdy je to …

7/hodiny, lidské tělo

8/předložky se 3. a 4. Pádem – dle podkladů ode mne – umět nazpaměť

   Včetně předložek se 3. nebo 4 pádem

Předložky UM, AM, IM – VE spojení s ……?

9/ skloňování osobních zájmen – dle mého podkladu

10/ vypracovat slohovou práce na téma „Meine Winterferien“ – popsat týdenní program, přinést do školy na první hodinu IHNED po karanténě, kdo nedodá, ví co bude následovat

11/ způsobová slovesa – DÚ zní : na každé způsobové sloveso vytvořit větu – použít různé

       osoby

12/Učebnice str.38 prostudovat celou stránku, cv.6a přeložit do češtiny

       Učebnice str.50 na papír vypracovat cv.16 a přeložit do češtiny

Všechny zadané úlohy – na první hodinu do školy po karanténě !!!!

 

Externí odkazwww.testpark.cz/testy/nemcina

najet si na tento LINK a vypracovat testy – do svých slovníčků zanést neznámá slovíčka a naučit se je – po návratu do školy – zkontroluji !

 

Učivo na týden od 23.3 do 27.3.

Předmět:  Testy a domácí příprava:  Termín splnění:
ČJ

Děkuji všem, kteří vzorně odevzdali zadané úkoly.

Zkontrolované je obdržíte zpět.

 • 1) Opakujeme větné členy
 • v e-mailu obdržíš kvíz – opakování větných členů, prosím odevzdat
 • 2) Přívlastek – v e-mailu dostaneš výkladový list (co už víme o přívlastku – shrnutí)
 • v PS vypracuj cv. 3, a), b), 4, 5 na str. 47 a 6, 7 a) na str. 48 (cv. 2/47 je dobrovolné), 
 • 3) Procvičujeme pravopis 
 • učebnice str. 92/ 2, 3, 5  písemně (práci vyfoť, oskenuj)
 • ověřit správnost můžeš na Externí odkazhttps://prirucka.ujc.cas.cz/
 • 4) K přijímacím zkouškám 

vypracujte si test č. 9 DIDAKTIS

můžete se na mě obracet individuálně, další testy k PZ jsou dostupné např. z  Externí odkazhttps://prijimacky.cermat.cz/, Externí odkazhttps://www.scio.cz/prijimaci-zkousky-na-ss/on-line-test-zdarma/

Nezapomeň si něco pěkného přečíst. wink Budu se těšit na tipy na zajímavé čtení. 

23.27.3.
AJ

23.3. přečti si velmi rychle článek "Mountain couple get home safely"

UČ str.36/9,10 vypracuj písemně do sešitu

25.3. UČ str. 37 - opiš si to sešitu gramatickou tabulku present and past tenses - k jednotlivým větám dopiš, o jaký čas se jedná - přítomný prostý, přítomný průběhový, minulý prostý, minulý průběhový

PS str.29/1,2 (3 - pro dobrovolníky a nadšence) - zašli mi ke kontrole

26.3. UČ str.37/12 vytvoř správné otázky a písemně na ně odpověz a zašli ke kontrole

UČ str.37/14 - cvičení neopisuj, piš jen tvar sloves za 1.-19.:-)

 

v průběhu týdne ještě dostaneš pozvání na nějaký kvíz na Kahoot a možná i na procvičování slovíček

23.-27.3.
M  

Budu vám úkoly zadávat den po dni

Děkuji těm co úlohu odevzdali, hodnocení pošlu zpět.

23.3.  Budeme pokračovat ve slovních úlohách řešených rovnicemi o dvou neznámých, projdi si řešené úlohy v sešitě. Vzorová úloha je na str. 30-31 v hnědé učebnici. Vypočítej úlohy na str. 32 cvič. 8, 9, 11 a 12. Vyřešené úlohy oskenuj nebo vyfoť a pošli do 25.3. do 8.OO. Řešení úloh vám odešlu emailem.

Pro studenty - test č. 7 Taktik ( v případě nouze pište email znáte) pokusím se zprostředkovat online hodinu

24.3.  na email jsem vám zaslala příklady na výpočet povrchu a objemu kužele . Opět ke kontrole pošli oskenovaný nebo ofocený sešit.

Pro aktivní  - počítejte na pracovním listu Kužel příklady, které ještě chybí vypočítat. Pozor u některých jsou potřeba použít goniometrické funkce, které neumíte! (tady si s příkladem neporadíte – nebo možná ano ???)laughing

 

středa pro studenty využijte dnešek bez úkolů z M k počítání příkladů z příprav na přijímačky, pošlu Vám pár příkladů z Bělouna

ostatní využijte dnešek k doplnění toho co vám ještě chybí a k procvičování soustavy rovnic

čtvrtek mnozí ještě neposlali úterní úkol, dávám jim tedy ještě dnešní hodinu. Ostatní počítejte z pracovního listu. A podívejte se dnes na čt2 od cca 12,40 opakování z fyziky - práce, výkon, energie!!!

Pátek - pojďme opakovat Externí odkazhttps://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_kw.php?subject=Matematika&grades=upper&idx=10 přednostně úlohy pro 9.ročník pochlubte se do emailu svoji úspěšností budu se těšitlaughing

 

23.-27.3.
F

Elektromagnetické vlny a záření str. 86 - 95, tabulka na str. 87 vypracovat do sešitu. Přidávám vám odkazy na youtube 

Externí odkazhttps://www.youtube.com/watch?v=gaFKAQVA8Ak

Externí odkazhttps://www.youtube.com/watch?v=jp7nz-JMInM

Externí odkazhttps://www.youtube.com/watch?v=FEWVnjbLI9o

přečtěte si pozorně text v učebnici a potom se podívejte na tři videa

 

Pro opakování polovodičů použij  PDF souborhttp://www.zsondrejov.cz/Vyuka/F-9H/Opak-polovodice.pdf otázky vypracuj a pošli mi je na email ismistikova@mzszasada.cz do 26.3. Můžeš pracovat na PC, nebo vypracovat písemně na papír, vyfotit a poslat. V případě nejasností mě kontaktujte na výše uvedený email

16. - 27.3:
D

24.3. písemně vypracuj odpovědi na otázky 65/1,2,3 a 67/1,2,3 - pracovní list máš v emailu, pošli mi ho zpět pro kontrolu. Snaž se o stručné, ale výstižné odpovědi.

PS str. 28-30

25.3. přečti si str. 68-69 Protektorát Čechy a Morava

PS str. 31

 

23.-27.3.

 

Doplnění pracovního sešitu: strany 15,16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28. 

Někteří máte většinu hotovou, pracujte s učebnici případně s internetem

 

Činnost vody učebnice str.68-71

Doplňte podle učebnice str.29 a 30 v pracovním sešitě

 

23.3.-27.3.
Z

 Práci (i případné dotazy) odešli nadresu e.cerna@seznam.cz 

Mailem zašlu tajenku na opakování tématu: Doprava, služby  a CR.

Některé památky jsou velmi známé, poznáš je? - opět zašlu mailem.

 

Právě jsem objevila testík na internetu (úterý - 14h) - města ČR, můžete ho zkusit anapsat mi kolik% jste získali. 

Externí odkazhttps://magazin.aktualne.cz/trefte-mesto-na-slepe-mape-ceska/r~23fbec56d12311e8b5b20cc47ab5f122/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

23.-27.3.
Ch

Opakování uhlovodíky strana 47 v učebnici - vypracujte do sešitu pošlete mi e-mail vypracované otázky 7 a 11 (vyfoťte je na mobil)

 

 

PSI

Přihlas se do školního e-mailu v Office 365. Zde máš zprávu od Microsoftu ze dne 20.3, že jsi byl přidán do předmětu PSI 9 (je to aplikace Teams). Pokus se vstoupit do předmětu, máš tam první zprávu. Pokud se Ti to nepodaří, napiš mi sdělení na adresu  informatika@mzszasada.cz 

Nezapomeň na správnou formulaci e-mailu: předmět, oslovení, sdělení, podpis.  J. Báčová

 

 

SP 17.listopad mohli žáci upravit a nasdílet na adresu informatika@mzszasada.cz nejpozději do 24.2.2020. Žáci, kteří nebyli na některé hodině přítomni měli odevzdat do 30.2., někteří měli individuální termín do 16.3.2020.

Pokud byl žák klasifikován známkou nedostatečně, může si opravit do 29.3.2020

do 25.3.

 

 

 

 

 

 

 

 

29.3.2020

TV

Mezi učením i odpoledne se samozřejmě protáhněte, jděte na sluníčko, projděte se, ať jste fit.

 

Až zase bude  škola:

Na výuku TV musí žáci nosit cvičební úbor, vhodnou obuv do tělocvičny. Musí mít upravený účes, sundané hodinky, prstýnky, řetízky, náramky.

 

průběžně

VV

Malovat a kreslit pro radost, můžete neustále. :-)

průběžně

.

 

 

9. třída

Vloženo: 27.4.2017 | Autor: Eva Černá | Zobrazeno: 957x | Upraveno: 27.4.2017 | Upravil: Eva Černá
V knihovně bylo hezky. Bavilo mě zdobení perníku. Líbilo se mi vyprávění paní Hejdukové i obrázky, které nám ukázala. jedině co mě nebavilo, byl list psaný v nářečí, který jsme měli převyprávět. (Sofie Makaras) V knihovně jsme se koukali na Krkonošské pohádky, které napsala Marie Kubátová. Potom nám paní Hejduková rozdala knížky, které M. Kubátová napsala. Pracovali jsme ve skupinkách - měli jsme uhádnout, co znamenají např. slova nos, mlha, klarinet v krkonošském nářečí. Také jsme si hráli na perníkáře a zdobili jsme perníčky. Nakonec jsme četli povídku v krkonošském nářečí. (Simona Černá)

Celkem: 1 článek