Vstup žáků do šaten,

odchod ze školy

 

Od 7:00 hodin je možný

vstup žáků do vyhřívaného

vestibulu u šaten.

Odchod žáků ze školy

a školní družiny 

je pouze vchodem u šaten.

 

Rychlé aktuality
Kotva

Kancelář: 483 385 182

 

Ředitel: 737 282 487

 

Zást. ředitele: 731 449 101

 

Sborovna I. st. a družina: 

483 385 197, 733 178 452

 

Sborovna II. st.:

483 385 503

 

Školní jídelna:

483 390 192, 731 449 100

 

Rychlý kontakt
Aktuality
Vánoční dílničky a vánoční turnaj ve stolním tenise
12.12.2019

Ve čtvrtek 12.prosince 2019 pořádáme ve škole v době od 15:00 do 17:00 hod. již tradiční vánoční dílničky. Pro žáky z 5.- 9. třídy zároveň chystáme turnaj ve stolním tenise.

Rozsvícení vánočního stromu
1.12.2019

V neděli 1. prosince zazpívaly děti naší školy na slavnostním rozsvícení vánočního stromu, které pořádal Městys Zásada.

Třídní schůzky
21.11.2019

Ve čtvrtek dne 21. 11. 2019 proběhly ve škole třídní schůzky. 

Stavba multifunkčního hřiště
21.10.2019

Od 20.9.2019 probíhá za školou stavba multifunkčního hřiště.

Ohlédnutí za Školní akademií
26.6.2019

Máte-li chuť si připomenout hezký závěr školního roku 2018/2019, podívejte se do naší Fotogalerie na záběry ze školní akademie. Tu jsme uspořádali v zásadské sokolovně ve středu dne 26.června 2019. 

 
 
Mapa webu
A
A
A

8. třída


 

Měsíční plán 

Datum: Akce: Platby:
 9.12. Divadelni představení jablonec, Kabaret nahatý Shakespeare   190 Kč

 

Učivo:

 

Předmět:  Učivo:                                                                                     Termín splnění:
 ČJ

 

 
M

 Pythagorova věta, mocniny s přirozeným mocnitelem, Thaletova kružnice

 
 F  Teplo, Q, výpočzy , změny skupenství  
ČP Pokud je hezké počasí chodíme pracovat ven - prosím přizpůsobit oblečení a obutí.  
 AJ

Unit 2 Adventure - nová slovní zásoba - str. 24 - feelings

každý čtvrtek píšou žáci krátkou písemku z aktuálně probíraných gramatických jevů

 listopad
 D

 

 
Z

Obyvatelstvo - desetiminutovka ze zápisu v sešitě.  Kontrola sešitů - je nutné si doplnit všechny zápisy, protože některé údaje v knize nejsou.

4.11.
TV

Na výuku TV musí žáci nosit cvičební úbor, vhodnou obuv do tělocvičny a musí mít upravený účes tak, aby neohrožovali bezpečnost svoji nebo spolužáků.

 
DT

Animovaný film. Žáci si na čtvrtek 21.11. donesou potřebné rekvizity a pomůcky dle dohody ve skupince, se kterou budou animace připravovat a fotografovat.  

21.11.