Od 4.1.2021 

je umožněna osobní přítomnost

1. a 2. třídy ve škole. 

Zbývající třídy MZŠ Zásada

mají distanční výuku.

 

Mgr. Václav Horáček

ředitel školy

 

Rychlé aktuality
Kotva

Kancelář: 483 385 182

 

Ředitel: 737 282 487

 

Zást. ředitele: 731 449 101

 

Sborovna I. st. a družina: 

483 385 197, 733 178 452

 

Sborovna II. st.:

483 385 503

 

Školní jídelna:

483 390 192, 731 449 100

 

Rychlý kontakt
Sitemap
Mapa webu
A
A
A

8. třída

Milí osmáci,

od 4. 1. 2021 bude výuka probíhat distanční formou.

Připomínám, že účast na on-line výuce je povinná, případnou nepřítomnost žáka může omluvit pouze zákonný zástupce.

Ivana Míšková

třídní učitelka

Měsíční plán 

Datum:

Akce:

 

od 4.1.2021 Distanční výuka.  

 

Rozvrh on-line hodin v době distanční výuky:

VIII. třída
  8:00 9:00 10:00 11:00
Pondělí ČJ AJ   M
Úterý   CH NJ D
Středa M Z   F
Čtvrtek   ČJ AJ DT
Pátek      

 

Výuka v týdnu od 25. 1. do 28. 1. 2021 (distanční výuka):

Předmět 

Učivo 

Český jazyk 

Online hodina 25. 1. 

Procvičujeme pravopis 

Předpony s-, z-, vz 

tabulka str. 42 

U 42/2 

Online hodina 28. 1. 

U 43/6, 7, 8 

předložky s/se, z/ze 

tabulka str. 44  

Úkoly v Teams: 

35/1, 36/2, 3, 4, 5 

Pracuj s textem: 

Detektivní příběhy s plánky (1. úroveň) – online Čtení s porozuměním (umimecesky.cz) 

Odevzdej svůj výsledek do zadání  jako print screen obrazovky nebo jako fotku. 

Matematika 

  online hodina 25.1. 10,00

online hodina 27.1. 8,00

operace s mocninami učebnice  do str. 57

GEOMETRIE - pokračujeme v kružnici vzájemná poloha dvou kružnic

uč. str. 21-23

Anglický jazyk 

 online hodina 25.1. 

1) UČ str. 31 - dokončení článku “A discovery of food” 

2) EdPuzzle video file 

 

online hodina 28.1. 

1) nepravidelná slovesa procvičování - classkick.com 

2) minulý čas opakování  

3) PS str. 26/1,2,3 

 

Německý jazyk 

Online hodina 26.1. - časování pravidelných sloves v přítomném čase

Einheit 6 - Ich habe einen Computer - slovní zásoba k tématu

- U str. 58, 59

- PS str. 47/14 poslech,PS str. 48/přehled 5. lekce - zopakovat sami

- PS str.52/1,2

- PS 59/slovní zásoba k 6. lekci - přepsat do slovníčku

Fyzika 

   Změny skupenství látek

 var, kapalnění,vypařování

str.82-89

Chemie 

 Online hodina v úterý v 9:00

Chemické rovnice, rozdělení chemických reakcí - učebnice str. 40 - 41

Dějepis 

1) Marie Terezie a Josef II. – matka a syn reformují monarchii    

2 Americký zvon svobody 

Úkol v Teams: 

PS str. 19 (U str. 38–39) 

Zeměpis 

Online hodina 27.1. - opakování - východní Evropa - Estonsko, Lotyšsko, Litva, Bělorusko, Ukrajina

- východní Evropa - Moldavsko, Rusko; jihovýchodní Evropa - Slovinsko, Chorvatsko - U str. 70 - 75

- zápis najdete po online hodině v Teams

Přírodopis 

  V pátek máme pololetní prázdniny

Informatika 

 Online hodina ve čtvrtek od 11:00 hod.

1) Opakování- domácí tiskárna

2) Hodnocení práce za 1. pololetí

3) Excel on-line

Výchova  

k občanství 

 

 

Výuka v týdnu od 18. 1. do 22. 1. 2021 (distanční výuka):

Předmět 

Učivo 

Český jazyk 

Online hodina 18. 1. 

Pravopis -i/-í, -y/-ý v koncovkách 

PS str. 33/5, 6 

PS str. 34/9 

PS str. 35/10, 11 

U 37/7  

Online hodina 21. 1. 

Pravopis -i/-í, -y/-ý v koncovkách 

kontrolní test 

U 37-38 

Úkoly v Teams:

U 35 –36/2, 3   

U 38/11 

Práce s textem v čítance na str. 58–59 (Karel Hynek Mácha – Máj) 

 

Matematika 

  online hodina 18.1. 11,00

mocniny s přirozeným mocnitelem - 40-57

úkoly budou v Teams

https://www.onlinecviceni. procvičuj všechna cvičení

online hodina 20.1. 8,00

geometrie - kruh - kružnice, tečna,16 - 21

úkoly z online hodiny v Teams

Anglický jazyk 

online hodina 18.1. 

1) UČ str. 30 - Unit 3 – new vocabulary 

2) UČ str. 30/3,4 

3) a video 

online hodina 21.1. 

1) UČ str. 31 – reading “ A discovery of food” 

2) UČ str. 31/ 7,8 

3.hodina 

1) PS str. 25/1,2,3 zadání najdeš v Teams 

Německý jazyk 

online hodina 19.1. - časování pravidelných sloves v přítomném čase

- U str. 56, 57

- PS str. 46/12 

Fyzika 

  Změny skupenství látek

online hodina 20.1. 11,00

Chemie 

 Online hodina v úterý v 9:00

Chemická raekce a zákon zachování hmotnosti učebnice str. 38 - 39

Dějepis 

Online hodina 19. 1. 

Test v rozsahu učiva v PS 12–14 

Marie Terezie a Josef II. – matka a syn reformující monarchii 

sleduj Marie Terezie - ČT edu - Česká televize (ceskatelevize.cz) 

Deset let vlády Josefa II. - ČT edu - Česká televize (ceskatelevize.cz) 

Úkoly v Teams: 

PS str. 18 

Kvíz ke vzdělávacím videím 

Zeměpis 

online hodina 20.1. - opakování - jižní Evropa - Řecko, Malta, Kypr, Andorra, San Marino, Vatikán

- východní Evropa - úvod, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Bělorusko - U str. 65 - 68

- zápis najdete po online hodině v Teams

Přírodopis 

  Online hodina v pátek v 9:00 

Tkáně učebnice str.54 - 55

Informatika 

Online hodina ve čtvrtek od 11:00 hod.

Téma: Domácí tiskárna

1) Kontrola prací- ergonomické vybavení pracovny

2) Tiskárna, druhy tisku, náklady na tisk

Výchova  

k občanství 

 

 

Výuka v týdnu od 11. 1. do 15. 1. 2021 (distanční výuka):

Předmět 

Učivo 

Český jazyk 

Online hodina 11. 1. 

1) Slovesný vid – vidové dvojice 

PS 27–28, 30–31 

2) Procvičujeme pravopis 

3) Romantismus v literatuře

PS 33–34 

Úkoly zadané v Temas 

PS 28/3, 33/3, 4, 34/8 

Kvíz – práce s textem v čítance (str. 55–57)

Matematika 

 

 

 

 

 

Fyzika

  online hodina  11.1.  od 11,00

 číselné výrazy s mocninami v závorkách učebnice str. 36-38

úkoly z online hodiny v Teams

online hodina 13.1. 8,00

geometrie - kruh , kružnice -začínáme na str. 12

 

online hodina 13,1. 11,00

učebnice str. 51-59, měrná tepelná kapacita

Anglický jazyk 

 online hodina 11.1. 

1) My Christmas - mluvní cvičení 

2) kontrola PS str. 23/ 2,4 

2) PS str. 22 – reading “The Duke of Edinburgh´s Award 

online hodina 11.1. od 10.00 nebo 15.1. od 8.00 

1) dokončení “My Christmas” 

2) UČ str. 29 

3.hodina 

1) opakování lekce 2, wizer – odkaz zde bude do pátku 

 

Německý jazyk 

online hodina 12.1. - časování pravidelných sloves v přítomném čase

- U str. 55, 56 

Dějepis 

 1. Online hodina 12. 1.

Panovníci osvícení rozumem 

U 34 35, PS 17 

Úkol zadaný v Teams: 

Věda a umění doby rozumu 

U 32–33, PS 16 

V úterý 19. 1. test z učiva v PS 12–14. 

Zeměpis 

online hodina 13.1. - opakování - jižní Evropa - úvod; Portugalsko, Španělsko, Itálie

jižní Evropa - Řecko, Malta, Kypr, Andorra, San Marino, Vatikán;

úvod - východní Evropa - U str. 61 - 66

- zápis najdete po online hodině v Teams

Přírodopis 

 Online hodina v pátek v 9:00 

Lidská plemena učebnice str. 51 - 53

Chemie

Online hodina v úterý v 9:00

Ionty - učebnice str. 36 - 37

Zkoušení - značky!!

Digitální technologie

Online hodina ve čtvrtek od 11:00 hod.

Téma: Ergonomie práce na počítači 2

1) Opakování- hlavní hygienické zásady při práci na pc

2) Kontrola prací- diskuze

3) Ergonomické vybavení pracovny

 

Výchova  

k občanství 

Kdo ještě neodevzdal úvahu, nebo úkol - cesta života, pošlete mi ho na e-mail.

 

Výuka v týdnu od 4. 1. do 8. 1. 2021 (distanční výuka):

Předmět 

Učivo 

Český jazyk 

Online hodina 4. 1. od 8:00    

Online hodina 7. 1. od 9:00 

1) jazykový rozbor  

2) užití cizích vlastních jmen v textu 

3) slovesný vid 

Úkoly – zadání v Teams 

U 28/7-10 (kontrola práce při online hodině) 

PS 25/1, 2, 3 (kontrola práce při online hodině) 

U 30/1 (doplň do uvedené tabulky, zadáno bude až po online hodině v pátek)  

Práce s textem – kvíz (zadání v úterý) 

Výklad – (osnova, úvod, první část stati) 

Matematika 

  online hodina 4.1. 11,00

online hodina 6.1. 8,00

Pythagorova věta - procvičování 

Obrácená pythagorova věta uč. str. 32 - 33

Geometrie - procvičování - čtyřúhelníky, tělesa - hranoly

kruh + kružnice - nová látka

Anglický jazyk 

online hodina 4.1. 

1) a poem

2) opakování učiva 2.lekce  - UČ str. 29 

3) přítomný čas průběhový x přítomný čas prostý 

online hodina 7.1. 

1) diktát

2) PS str. 22- reading “The Duke of Edinburgh´s Award 

3.hodina 

1) PS str. 23 / 2,4 - zadání v Teams 

 

Německý jazyk 

online hodina 5.1. - časování pravidelných sloves v přítomném čase - opakování - PS str. 44/7; U str. 54, PS str. 45/8, 9, U str. 55

- úkol najdete po online hodině v Teams

Fyzika 

  online hodina 6.1. 11,00

učebnice str. 51 - 59

změna teploty tepelnou výměnou a tepelná kapacita látky

Dějepis 

  

Zeměpis 

online hodina 6.1. - souhrnné opakování - západní Evropa (kdo chyběl ve škole 15. a 16.12., nalezne v Teams zápis)

jižní Evropa - úvod; Portugalsko, Španělsko, Itálie - U str. 55 - 60

- zápis a úkol najdete po online hodině v Teams

Přírodopis 

 Online hodina v pátek 8.1. v 9:00

Člověk v živočišném systému učebnice str. 46-47

Chemie

Online hodina v úterý 5.1. v 9:00

Složení molekul, chemické sloučeniny, chemický vzorec

učebnice str. 35 

Zopakujte si značky!!!

Digitální technologie 

Téma: Ergonomie práce na počítači

Online hodina ve čtvrtek 7. 1. 2021 od 11:00 hod.

Výchova  

k občanství 

Zůstává zadání ze dne 15.12. (pro ty, co chyběli - viz U str. 11) - nakreslit na papír A4 svou cestu života s důležitými okamžiky, které jste již zažili a nebo teprve zažijete - odevzdání 12.1. e-mailem (Ema,Róza a Martin již nemusí)

Většina z vás mi ještě neposlala úvahu, která měla být přednesena v hodině. Připomínám, že úvaha bude součástí hodnocení.

 

Výuka v týdnu od 7. 12. do 11.12. 2020 (distanční výuka):

Předmět 

Učivo 

Český jazyk 

online hodina 8.12. (9.35–10.20) 

1) určujeme druhy vět vedlejších 

2) procvičujeme skloňování cizích obecných jmen 

www.skolasnadhledem.cz 448 023, 448 024 

Skloňování cizích vlastních jmen  

přehledová tabulka U 24 – přečti si pravidla pro skloňování cizích vlastních jmen 

Úkoly – zadání v Teams: (pracuj s tabulkou na str. 24 v učebnici) 

vypracuj do sešitu cv. 8 na str. 24 v učebnici 

v PS vypracuj na str. 24 cv5, 6, 7 a), c)  

Sloh 

příprava výkladu – vybraná osobnost baroka (zdroje informací, osnova) 

Matematika 

  online hodina pondělí 7.12. 10,30

Pythagorova věta - na online hodinu - připravené úkoly z 4.12.

úkoly z hodiny budou v TEAMS!!!

Geometrie - úkoly zadané ve škole - vyrobit 4 modely dle zadání na prac. listu

Anglický jazyk 

 online hodina 8.12. (10.30 -11.15)

1) feelings - UČ str. 24

2) Life with the tribe - reading and comprehension

 

online hodina 10.12. ( 9.35 - 10.20)

1) zopakujeme a procvičíme si novou slovní zásobu

2) vysvětlíme si rozdíl v použití přítomného času prostého a průběhového

3) budeme procvičovat a upevňovat

 

3.hodina  - úkoly si zadáme po skončení online hodiny ve čtvrtek

Německý jazyk 

Zapište si do slovníčku (Vokabelheft) slovíčka z pracovního sešitu str. 51.

Vypracujte v pracovním sešitě cvičení - str. 43/2 - viz zápis probrané gramatiky z minulého týdne/učebnice str. 51/3 (zkontrolujeme ve škole).

 

Připomínám těm, kteří stále ještě nedonesli 150,- Kč na pracovní sešit z NJ, aby tak učinili příští týden.

Fyzika 

  

Dějepis 

Úkoly zadané v Temas: 

1) Barokní doba – opakování (kvíz) 

2) Výsluní a stíny vlády “krále Slunce”  

přečti si v učebnici na str. 22 a 23 kapitolu věnující se vládě francouzského krále Ludvíka XIV. a vypracuj v PS úkoly na str. 12 

Sleduj: 

https://www.mall.tv/zivoty-slavnych/kral-slunce-ludvik-xiv-zlata-era-francie-a-jeji-temna-strana 

Zeměpis 

Přečtěte si v učebnici str. 40 - 44 - Švédsko, Finsko, Island - zápis vám vložím do Teams

Přírodopis 

 Dorozumívání zvířat učebnice str. 42 - 44

Zápis do sešitu: z učebnice - Co je vrozené chování, vypsat které mezi ně patří + konkrétní příklad

PS str.18 - vypracovat

Chemie

 Voda - učebnice str. 25 - 27

Zápis najdete v zadání v Teams

Digitální

technologie

Animovaný film- kdo ve škole fotil, stáhne fotky z fotoaparátu/mobilního telefonu na flash disk. Do školy je pak přinese v pondělí 14.12. 2020

 

Práce na čtvrtek: aplikace Whiteboard

Zadání máte v Teams.

Výchova

k občanství

Napište si do sešitu alespoň 3 významné milníky vašeho života (např. nástup do školy, první setkání s nejlepší kamarádkou/kamarádem, první domácí mazlíček...) - ve škole na tyto informace navážeme.

 

Výuka v týdnu od 30.11. do 4.12. 2020 (ve škole)

Výuka probíhá podle běžného rozvrhu

 

 

Rozvrh on-line hodin od 2. 11. do 27. 11. 2020 

VIII. třída
  8:00 9:00 10:00 11:00
Pondělí   ČJ AJ   M
Úterý   CH NJ D
Středa M Z   F
Čtvrtek   ČJ AJ DT
Pátek      

Žáci vždy dostanou pozvánku na hodinu ve školním účtu Microsoft (Office 365).

Učivo na týden od 23.11. do 27.11. 2020:

Předmět 

Učivo 

Český jazyk 

online hodina 23. 11. 

vedlejší věty příslovečné 

Úkol zadání v Teams 

určování vedlejších vět příslovečných 

online hodina 26. 11.  

1) procvičování  vedlejší věty příslovečné 

2) skloňování obecných jmen přejatých 

U str. 23/4, 5 

Úkol zadání v Teams 

U str. 23/6 

Matematika 

  Algebra -druhá mocnina a odmocnina uč str. 13 - 17

online hodina 23.11.

online hodina 25. 11. test procenta 

Anglický jazyk 

online hodina 23.11.

 • 1) opakování a procvičování přítomného času průběhového
 • 2) UČ str. 20/ 2,3
 • 3) Kahoot
 •  

online hodina 26.11.

 • 1) přítomný čas průběhový pro plánovanou budoucnost
 • 2) procvičování UČ str. 21/9
 •  

27.11.

PS str. 16/ 1,2, 4 – zadání v Teams

PS str. 17/ 7, 8 – zadání v Teams

  

Německý jazyk 

online hodina 24.11. - Mein Hobby - koníčky a volný čas, oblíbené činnosti - U str. 49, 50

- časování pravidelných sloves

- PS str. 43/1

Fyzika 

  Pohybová a polohová energie str. 29

Online hodina 25.11.

Dějepis 

online hodina 24. 11. 

Baroko – doba protikladů 

Úkol – zadání v Teams 

Pod křídly orla vítězí lev  

U str. 20–21 

PS str. 11  

Zeměpis 

online hodina 25.11. - Maďarsko - U str. 35

- souhrnné opakování: střední Evropa

zápis z hodiny naleznete po online hodině v Teams

Přírodopis 

 online hodina 27.11.

Primáti učebnice str. 36 - 38

Chemie

online hodina 24.11.

Vzduch učebnice str.22-24

Zkoušení 50 značek

Informatika 

online hodina 26. 11. 

Téma Fotografie v animovaném filnu

1. Prezentace prací žáků: Portrét, krajina, budova, detail

2. Animovaný film- náměty, materiál

3. Pracovní postup- plán práce na animovaném filmu

Výchova 

k občanství

 Úkoly - splnění do 27.11.

1) vyzkoušet online hru k 17. listopadu ZDE

2) do komentářů v Teams napiš konkrétní informaci, která tě nejvíce na hře zaujala

 

Učivo na týden od 16.11. do 20.11. 2020:

Předmět 

Učivo 

Český jazyk 

 Online hodina 16. 11. 

1) Vedlejší věta podmětná a vedlejší věta předmětná 

2) Skloňování obecných jmen přejatých (uč. str. 21-22) 

Online hodina 19. 11. 

1) Skloňování obecných jmen přejatých 

U 22/2 

2) Vedlejší věta příslovečná 

 

Úkoly zadané v Teams: 

1) Určování vedlejších vět  

2) PS 7 str. 64/8 a), 9 a) (zadáno bude 19. 11.) 

3) PS 8 str. 23 (zadáno bude 19. 11.)  

Matematika 

  Online hodina 16.11.

druhá mocnina a odmocnina učebnice algebra 8 str. 11 .....

Anglický jazyk 

Online hodina 16.11.

 • 1) Unit 2 – Adventure –nová slovní zásoba
 • 2) UČ str. 18/3
 •  

Online hodina 19.11.

 • 1) Test ve Forms na zopakování učiva Unit 1
 • 2) UČ str. 19 / 7 Survive in the wild
 •  

20.11.

 • PS str. 15/1,2,3,4 zadání v Teams (zadáno bude 19.11.)

Německý jazyk 

online hodina ve státní svátek 17.11. není (v Teams vám z důvodu nastaveného opakování vyskočí upozornění na hodinu) 

- úkol v Teams: vypracujte v PS str. 31,32 (mimo cv. 15) - opakovací test

přehledy probraného učiva k testu najdete v PS str. 14, 22, 30

Fyzika 

  

Dějepis 

  Výročí 350 let od smrti Jana Amose Komenského  

 • Sleduj nový český animovaný seriál (premiéra ČT2, neděle 15. 11. v 18:35): 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/13280847483-labyrint-sveta-a-raj-srdce/dily/ 

Barokní doba  

str. 6 – kontrola společně při hodině  

str. 7 až 9 vypracujeme společně  

Úkol zadání Teams 

Společnost a podnikání v období baroka 

PS str. 10 (U str. 18 až 19)   

Zeměpis 

online hodina 18.11. - opakování - střední Evropa - Německo, Švýcarsko

Lichtenštejnsko, Rakousko, Polsko, Slovensko - U str. 31 - 35

- test v Teams 18.11. ve 13:00

zápis z hodiny naleznete po online hodině v Teams

Přírodopis 

Opakování sudokopytníci, lichokopytníci

Chemie

On-lin hodina mimořádně v pátek 20.11. v 9 hodin

Opakování - Využití dělících metod

Zkoušení - 50 značek

Digitální

technologie 

 19.11. on-line hodina Téma Fotografie v animovaném filnu

1. Prezentace prací žáků: Portrét, krajina, budova, detail

2. Ukázka programů na vytvoření animovaného filmu

3. Příprava materiálu pro práci

4. Požadavky

Výchova 

k občanství

Úkoly pro tento a následující týden (splnění do 27.11.)

1) vyzkoušet online hru k 17. listopadu ZDE

2) do komentářů v Teams napiš konkrétní informaci, která tě nejvíce na hře zaujala

 

Učivo na týden od 9.11. do 13.11. 2020:

Předmět

Učivo

Český jazyk

online hodina 9.11. 

1) Vedlejší věta podmětná 

2) Skloňování obecných jmen přejatých (uč. str. 21–22) 

Úkol zadání Teams: 

 • PS 7 str. 62/3
 • Práce s textem: Jan Amos Komenský  

  

online hodina 12. 11. 

1) Vedlejší věta předmětná 

2) Skloňování obecných jmen přejatých (uč. str. 23) 

Úkoly – zadání Teams: 

 • PS 7 str. 63/5, 6, 7 
 • PS 8 str. 23/ 1, 2, 3, 4 a) 

 

procvičuj: www.skolasnadhledem.cz kódy 447 062, 447 063 

Matematika

počítáme stále procenta - pracovní sešit modrý %, 

základ, počet procent, procentová část

online hodina 9.11 a 11.11.

geometrie - hranoly 

úkoly - zadání v Teams

Anglický jazyk

online hodina 9.11. 

1) zopakování použití interpunkce a velkých písmen 

2) tvorba vlastního příběhu 

3UČ str. 17 / progress check - present simple 

 

online hodina 12.11. 

1) opakování probrané gramatiky – Question wordsadverbs of frequency 

2) procvičování v PS 109/ 4,5 

3) diktát 

 

13.11. 

PS str. 13/ 2, 4 zadání najdeš v Teams 

Německý jazyk

online hodina 10.11. - opakování - popis osob, příslovce - gern - am liebsten, zápor - U str. 35 - 40

- v Teams poté najdete úkoly na procvičování lekce

Fyzika

Výkon

online hodina 11.11. příklady výpočet výkonu

Dějepis

online hodina 10. 11.

třicetiletá válka shrnutí – PS 7 str. 57 až 59

Úkol (zadání v Teams):

Na co navazujeme ze středověku a raného novověku

PS 8 str. 6 (učebnice na str. 6 až 7)

Příprava na test 17. 11. (PS 7 str. 54 až 59 + pracovní list z online hodiny 3. 11.)

Zeměpis

online hodina 11.11. - opakování - regionální přehled, střední Evropa

Německo, Švýcarsko - U str. 27 - 30

opakujte si učivo probrané během září a října ve škole - Evropa - poloha, rozloha, členitost a povrch, vodstvo, podnebí, přírodní krajiny - test v Teams 18.11.

úkoly pro samostatnou práci budou zadány po online hodině v Teams

Chemie

On-line hodina v úterý v 9 hodin - Opakování třídění složek směsí

Zkoušení - značky  (40 zadaných prvků) na začátku hodiny 

Přírodopis

On-line hodina v pátek v 9 hodin - Lichokopytníci a sudokopytníci     učebnice str. 32 - 35

Digitální technologie

12.11. on-line hodina Téma Digitální fotografie 3

1. Prezentace prací žáků:Portrét, krajina, budova, detail

2. Co je animace

3. Příprava na projekt: Animovaný film

VO

úkoly pro samostatnou práci budou zadány v Teams 

Kdo už měl prezentovat úvahu ( viz Úvaha), pošlete mi ji do konce listopadu na e-mail, ostatní se řídí termíny v tabulce.

 

Učivo na týden od 2.11. do 6.11. 2020:

Předmět

Učivo

Termín splnění

ČJ

Online hodina 2.11. 

1) Opakujeme učivo o větných členech, zaměříme se na doplněk 

2) Přístavek  procvičení 

3) Slovotvorba a popis stavby slova (PS 8 str. 15 až 16 kontrola/doplnění společně) 

 

Online hodina 5.11. 

1Pracujeme s textem – společně vypracujeme na str. 60 cv. 4 v PS pro sedmičku 

2) Co už víme o větě (věta jednoduchá a souvětí) 

3Pravopis a výslovnost slov přejatých  souhrnná cvičení str. 20–21 

samostatně vypracuj – viz zadání v Teams:  

PS 7 str. 61/1 a) 

PS 8 str. 20/3, PS 8 testové úlohy 1 až 12 na str. 21 až 22 

 

M

online hodina 2.11.

pracovní sešit % modrý od str. 20, výpočet základu

úkoly z hodiny budou v Teams

 

AJ

online hodina 2.11.

1) Adverbs of frequency – práce s UČ str. 13

2) PS str. 109/5

3) překlad vět

online hodina 5.11.

1) úniková hra v týmechJ

2) UČ str. 14/ 1

3) UČ str. 14/ 3 Language focus – použití velkých písmen a interpunkce ve větě

4) PS str. 10/1 pokud nestihneme, tak zadání najdeš v Teams

6.11.

1) PS str. 10/2,4 zadání najdeš v Teams

2) PS str. 11/ A review – zadání najdeš v Teams

 

 

NJ

online hodina 3.11. - zopakování protikladů; kapitola Meine Freunde - učebnice str. 33, poslech; U str. 34/hodiny

- v Teams poté najdete úkoly na procvičování lekce; naučte se slovíčka, která naleznete v PS str. 33

 

F

online hodina 4.11. kladka, kladkostroj, nová látka Výkon

 

CH

online hodina 3.11. Odddělování složek směsí uč. str.16 - 21 (budeme si postupně povídat na online hodinách)

Destilace, krystalizace

Pošlete zápis z hodiny do 6.11.

 

D

Online hodina 3.11. 

1) Jan Amos Komenský (PS 7 str. 57) 

2) Třicetiletá válka  

Vysvětlení úkolu – samostatné práce (zadání v Teams – dějepis 8) 

 

Z

online hodina 4.11. - regionální přehled, střední Evropa - U str. 23 - 26

úkoly pro samostatnou práci budou zadány po online hodině v Teams

 

online hodina 6.11. Ploutvonožci, kytovci, chobotnatci

uč.str.29-31

 

DT

On-line výuka 5.11. od 11:00 hod: Téma Digitální fotografie 

1. Opakování- Office 365, Teams

2. Společná kontrola fotoprací- diskuze k tématu

3. Vložení fotografie do zadání v Teams

4. Zadání SP

 

 

 

 

do 9.11.

 

Předmět

Učivo

Termín splnění

Český jazyk

1) Procvičení učiva o větných členech 

PS pro sedmičku! cv. 8 na str. 57, cv. 9 a 10 (a, b celé, c prvních pět vět) na str. 58  

2) Přístavkový vztah viz online hodina

PS pro sedmičku! cv. 1, 2, 3 a, b na str. 59 

3) Slovotvorba  viz online hodina

PS na str. 16 cv. 3, 4  

4) Slova přejatá: pravopis, výslovnost  viz online hodina

PS na str. 18 cv. 4, 5 a na str. 19 cv. 8 

5) Procvičujeme pravopis 

PS na str. 32 cv. 1 

-----------------------------------------------------------------------------------------

Co už víme o slovní zásobě a tvoření slov

1) Zopakuj si, co je slovotvorný rozbor v učebnici na str. 13

2) Vypracuj v pracovním sešitě bod g ze cv. 2 na str. 15

Obohacování slovní zásoby

cv. 5 v učebnici ns str. 13 vypracuj cvičení do sešitu podle vzoru:

pracák = pracovní úřad (vyber si z nabídky alespoň 5 hvorových slov)

Slova přejatá: pravopis, výslovnost 

1) Přečti si přehled pravidel pravopisu přejatých slov v uč. na str. 14

a dále pracuj s jazykovou příručkou https://prirucka.ujc.cas.cz/

2) Vypracuj do sešitu cv. 6 na str. 16 v učebnnici

3) Vypracuj v pracovním sešitě na str. 17 cv. 1, 2, 3

Procvičujeme pravopis

V pracovní sešitě vypracuj na str. 32 cv. 2

Rozvíjející větné členy (používej přehledovou tabulku, zápis v sešitě)

Vypracuj v pracovním sešitě pro 7. ročník! na str. 56 cv. 5 a 6 A,B

 19.–23.10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-----------------

12.–16.10.

Matematika

Algebra - jsem moc ráda, že máte PS na procenta - vypracujte v PS vše do str. 12

další příklady k procvičování procent na online cvičeních

https://www.onlinecviceni.cz/

na online hodinu si připravte případné dotazy k procentům!!!

Geometrie - vypracuj cvič. 4 a,b, 5 a,b 6 ( v horní polovině stránky) cvič. 3, 7, v odstavci čtyřúhelníky  C, vše na str. 7

 

online hodina 21.10. středa v 8,00 

pozvánka Ti přijde do školního emailového účtu na Office

těším se na slyšenou:-)

chválím Vás za práci v online hodině a v teamsech máte slibovaný materiál k procentům  a příklady na procvičování

 

12.-16.10.

Anglický jazyk

UČ str. 11 Film awards

přečti si článek a písemně odpověz na otázky pod textem

PS str. 8/1,2,3

Milí osmáci,

již se opět potkáváme při online hodinách a plníte úkoly, které vám zadávám na web vaší třídy. Na jaře jste to všechno zvládli naprosto skvěle a věřím, že i nyní vám to půjde.

Do svých školních emailových účtů dostanete odkaz na procvičování slovíček prostřednictvím vzdělávací aplikace WocaBee, kterou si můžete stáhnout.

UČ str. 13 – přečti a poslechni si článek, vypracuj ústně otázky ze cv. 6, poslech najdeš zde:Too much TV and not enough sleep?

UČ str. 13/8 – zopakuj si příslovce četnosti (adverbs of frequency) a pokud nevíš, zapiš si do svého školního sešitu

Vypracuj písemně do školního sešitu UČ str. 13/9,10

PS str.9/ 1,2,3 cv. 4 a 5 dobrovolné

Těším se na slyšenou při online hodině v pondělí od 9.00smile

12.-16.10.

 

 

19.- 23.10.

Německý jazyk

opakování - v U 26/ gramatika - mein, meine, U 29/ protiklady

cvičení v U 26/2 přepište a doplňte do školního sešitu, U29/11 - přečtěte si text , cvičení b vypracujte do sešitu

PS str. 18/2, 3, 4

            19/ 6, 7

 

 

- opakování - příloha uprostřed PS - Přehled učiva - str. 5 - sloveso „sein" a „haben", sloveso „mögen" a vazba „ich möchte"

- PS str. 14 - přehled 1. lekce

- PS str. 15; 16/7, 8, 9

19.-23.10.

 

 

 

 

 

 

12.-16.10.

Fyzika

Prostuduj kapitolu - kladka učebnice str. 17-21

v teamsech máte k tématu pracovní list

12.-16.10.

Chemie

Hmotnostní zlomek - procvičování výpočtů - pracovní list

21.10. test 30 značek

23.10. test 40 značek

Rozpustnost látek uč. str. 16

Odddělování složek směsí uč. str.16 - 21 (budeme si postupně povídat na online hodinách) tento týden začneme usazováním a filtraci

zápis posílám emailem

12.10.-16.10.

 

 

19.10.-23.10.

Zeměpis

 • kapitola Hospodářství - přečtěte si U str. 20 - 21, Opakování - str. 22
 • Vzadu do sešitu vypracujte následující úkoly:
 • 1. Ve kterém roce vstoupila Česká republika do Evropské unie?
 • 2. Kolik členských států má v současné době tato organizace?
 • Opakování - Evropa naleznete ZDE - vyplňte a odevzdejte vytištěné/přepište do sešitu vzadu

 

 

 

 

 • kapitola Hospodářství – pročtěte si U str. 15 – 19
 • - k řešení úkolů můžete použít atlas (str. 58 – hospodářství, str. 62 – zemědělství)
 • Vzadu do sešitu vypracujte následující úkoly:
 • Uveď stát, kde se nejvíce pěstuje:
 • tulipán
 • vinná réva
 • olivy
 • obilí

 

 • Ke každé surovině napiš evropský stát, který ji těží:
 • černé uhlí
 • hnědé uhlí
 • ropa
 • zemní plyn
 • rtuť
 • železná ruda

19.10-23.10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.10.-16.10.

Dějepis

1) Bílá hora, pro jedny vítězství, pro druhé porážka PS 7 str. 55

2) Poražení a vítězové PS str. 56

učební materiály viz Teams – dějepis 8

Sleduj:

https://www.slavne-dny.cz/episode/10020822/den-kdy-zemrel-rudolf-ii-20-leden-1612

 

https://www.slavne-dny.cz/episode/10008032/bitva-na-bile-hore

 

https://www.slavne-dny.cz/episode/10010977/den-popravy-27-ceskych-panu-21-cerven

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

Rudolf II. a jeho doba

1) Sleduj:

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10169539755-dvaasedmdesat-jmen-ceske-historie/208572232200025-rudolf-ii/

2) Teams – dějepis 8 studijní materiály:

Přečti si text o Rudolfovi II. Vypracuj úlohy 1, 2 a 3 na str. 54 v pracovním sešitě. 

 

19.–23.10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-----------------

12.–16.10.

Přírodopis

Učebnice do str. 27, PS str. 15

Test 19.10. znaky savců - hlodavci

Zápis:Hlodavci

 • velká rozmnožovací schopnost
 • přenáší nemoci
 • jeden pár hlodavých zubů – hlodáky dorůstají

myš domácí – žije v lidských obydlích

potkan – žije v kanálech a stokách

krysa obecná – žije na suchých místech

křeček polní – lícní torby

sysel obecný a hraboš polní          na polích

veverka obecná

bobr evropský – přizpůsoben životu ve vodě

dikobraz – Asie, Afrika

Zajíci

 • hlodavé zuby

zajíc polní – nevyhrabává nory, mláďata po narození                     

                     osrstěná a vidoucí    

králík divoký – nory, žije v koloniích

                -mláďata se rodí holá a slepá

                -kratší nohy a uši než zajíc

Šelmy

 • pružné a svalnaté tělo, rychle a mrštně se pohybují
 • dobrý sluch, čich, zrak
 • ostré špičáky
 • živí se lovem

 

PSOVITÉ

 • štíhlá postava a prodloužená obličejová část lebky, drapy nejsou zatažitelné
 • masožravci

vlk obecný – předkem psa domácího, chráněný druh

                    -žije ve smečce 

liška obecná – živí se drobnými obratlovci, hmyzem

                       -žije samotářsky

              -přenáší vzteklinu

 

KOČKOVITÉ

-výborné smysly, zatažitelné drápy

kočka divoká – ohrožený druh, žije u nás, plachá

rys ostrovid – ohrožený druh, žije u nás,

              -na uchu štětičky chlupů

lev – samec – hřívu, žije v Africe a Asii

tygr – Asie

levhart – Afrika a Asie

gepard – nejrychlejší kočkovitá šelma, Afrika

jaguár – J Amerika

puma

 

šelmy lasicovité a medvědovité uč.str. 27-28

PS- str.16/10 + zápis v e-mailu

12.10.-16.10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.10.-23.10.

 

 

 

 

 

Digitální technologie

On-line výuka 22.10. od 11:00 hod: Téma Digitální fotografie 

Zadání SP v Teams (Fotografie 2- Moje záběry),

prezentace z hodiny je k nahlédnutí v předmětu DT 8.

 

22.10.

do 3.11.

 

 

 

VV

 

 

TV

Po dobu distanční výuky samozřejmě choďte odpoledne co nejvíce ven.

 

HV

Hudba klasická a populární

Work songs, spirituály, jazz

říjen

ČP

 

 

VO 

VYpracujte úvahu na vámi zvolené téma ZDE

 

 

 

 

Učivo  pro žáky zveřejňované zde na stránkách třídy během uzavření škol v době od března do června 2020 je k nahlédnutí zde: 

PDF soubor7.třída učivo z webu březen- červen 2020

 

 

 

 

 

 

 

8. třída

Vloženo: 3.1.2019 | Autor: Jana Báčová | Zobrazeno: 476x
V půlce prosince byli všichni po teplém podzimu překvapeni krásnou sněhovou nadílkou. Šesťáci toho s paní učitelkou Veverkovou báječně využili a na loukách za školou vytvořili nádherné obrazce.

Vloženo: 24.4.2018 | Autor: Jana Báčová | Zobrazeno: 895x | Upraveno: 24.4.2018 | Upravil: Jana Báčová
V pondělí 26. března jeli páťáci do Tanvaldu poměřit své síly ve vybíjené. Celkem se turnaje účastnilo 20 škol, vítěz z každé skupiny postoupil do okresního kola. My jsme poměřili své síly se žáky z Tanvaldu, Lučan a Desné. Celý rok jsme pilně trénovali a na tento turnaj se připravovali. I když máme proti jiným školám menší tělocvičnu, žáci se velkého prostoru nezalekli, bojovali, dokonce hned v prvním zápase po první části vyhrávali o jeden život. Dojmy ze zápasu některé děti sepsaly, tak si je můžete níže přečíst. Mgr. Jana Báčová

Vloženo: 1.6.2017 | Autor: Petra Veverková | Zobrazeno: 1072x | Upraveno: 1.6.2017 | Upravil: Petra Veverková

Vloženo: 1.6.2017 | Autor: Petra Veverková | Zobrazeno: 1309x | Upraveno: 1.6.2017 | Upravil: Petra Veverková
Den dětí byl pro třetí a čtvrtou třídu naplněný spoustou zajímavých činností. Děti si vytvořily originální batikovaná trička, soutěžily v orientačním běhu a ještě si stihly zahrát různé hry. Veverková, Abrahamová, Smištíková

Vloženo: 1.6.2017 | Autor: Petra Veverková | Zobrazeno: 1095x | Zatím neupraveno

Vloženo: 13.4.2017 | Autor: Petra Veverková | Zobrazeno: 16135x | Zatím neupraveno
V úterý 11.4. proběhla 1. a 2. lekce na dopravním hřišti. Žáci se dozvěděli mnoho důležitých informací a nakonec všichni úspěšně zvládli první test z dopravních pravidel. Další lekce je čeká 4.5. Mgr. Petra Veverková

Vloženo: 8.4.2017 | Autor: Petra Veverková | Zobrazeno: 1583x | Upraveno: 8.4.2017 | Upravil: Petra Veverková
Ve středu 5. 4. se čtvrťáci vrátili do PRAVĚKU. Tlupa 4. třída ulovila mamuta, bojovala s divokou šelmou a vyráběla šperky. Tlupa se báječně pobavila a přitom si zopakovala učivo vlastivědy. Mgr. Petra Veverková

Vloženo: 15.3.2017 | Autor: Jana Báčová | Zobrazeno: 1017x | Zatím neupraveno

Vloženo: 6.3.2017 | Autor: Neznámý | Zobrazeno: 1006x | Zatím neupraveno
Na konci ledna jsme se 4. třídou vyrazili do knihovny v Tanvaldě, kde pro nás měla paní Hejduková připravený program „Staň se knihovníkem“.

Vloženo: 5.3.2017 | Autor: Neznámý | Zobrazeno: 2197x | Upraveno: 5.3.2017 | Upravil: Neznámý
Díky mrazivému lednovému počasí se letos žáci 3. a 4. třídy společně zúčastnili čtyř dvojhodinových lekcí bruslení na místním kluzišti v Zásadě.

Celkem: 18 článků

Dopravní hřiště 4.třída

Vloženo: 13.4.2017 | Autor: Petra Veverková | Zobrazeno: 16136x | Zatím neupraveno
V úterý 11.4. proběhla 1. a 2. lekce na dopravním hřišti. Žáci se dozvěděli mnoho důležitých informací a nakonec všichni úspěšně zvládli první test z dopravních pravidel. Další lekce je čeká 4.5. Mgr. Petra Veverková