Kotva

Kancelář: 483 385 182

 

Ředitel: 737 282 487

 

Zást. ředitele: 731 449 101

 

Sborovna I. st. a družina: 

483 385 197, 733 178 452

 

Sborovna II. st.:

483 385 503

 

Školní jídelna:

483 390 192, 731 449 100

 

Rychlý kontakt
Sitemap
Mapa webu
A
A
A

9. třída

Milé žákyně a milí žáci,

v tomto měsíci se nám uzavírá první čtvrtletí letošního školního roku. Nic nepodceňte, ať to do pololetí zvládnete podle svých představ. Budoucí studenti, začínáme s přípravou k přijímacím zkouškám. Ať se Vám vše daří!      

 

Ivana Míšková

třídní učitelka

 

Měsíční plán 

Datum:

Akce:

Platba:

4. 11.  Exkurze do Prahy (Neviditelná výstava, Národní muzeum  - expozice 20. století)

274 Kč

374 Kč (15letí)

     

 

Výuka

Předmět 

Učivo 

Termín splnění

Český jazyk 

 • stavba slova
 • nauka o tvoření slov – odvozování, skládání, zkracování
 • tvoření nových slov
 • tvarosloví

            slovní druhy – slova ohebná a neohebná

            podstatná jména

 •  opakujeme pravopis

meziválečná literatura - prezentace vybraných spisovatelů 

 listopad

Matematika 

  Lineární rovnice

Slovní úlohy řešené lin. rovnicemi

Pythagorova věta a tělesa (hranoly)

Podobnost

 

Anglický jazyk 

Unit 6 - be going to, should/shouldn´t, must/mustn´t

slovní zásoba - povolání, nemoci

Unit 7- Ambitions

slovní zásoba - životní události, hudební nástroje

budoucí čas - will, 1st condtional

listopad

Německý jazyk 

Einheit 8 - Země, sloveso mögen, fahren

práce se slovníkem - hádanky

rozhovory - na nádraží, v hotelu

cestování - slovní zásoba

Souhrnný test z 8. lekce

říjen

Fyzika 

 Zvuk

Elektromagnetické děje 

 řijen

Chemie 

 Opakování 8. ročníku:

- názvosloví,

- částice látek,

- chemické reakce

říjen 

Dějepis 

 • Politický systém, vnitřní a zahraniční politika ČSR
 • Evropa a svět ve 20. a 30. letech

  Nástup nedemokratických režimů – fašismus, komunismus, nacismus

  Důsledky pro ČSR a svět

  Hospodářská krize

 listopad

Zeměpis 

Kraje České republiky - JIhomoravský, Olomoucký, Zlínský, Moravskoslezský

politický zeměpis - státy a jejich uskupení 

 říjen

Přírodopis 

 Každou hodinu test z posledních 3 vyučovacích hodin 

Nejdůležitější minerály

 říjen

Práce

s informacemi

Tabulky ve Wordu: dokončení SP Státní svátky

Zdroje informací a jejich relevance- 17. listopad.

Výpočty v Excelu- opakování.

Office 365, Teams

listopad

Výchova  

k občanství 

Člověk a náboženství

Národnostní a náboženská snášenlivost

listopad

TV   

Atletika, míčové hry: volejbal, basketbal, fotbal

Gymnastika: cvičení na nářadí, šplh, prostná

Vhodná obuv na školní hřiště i do tělocvičny, cvičební úbor, upravený účes.

listopad

 

celý rok

HV  

Moderní populární hudba.

Hudební ukázky.

Vokální a instrumentální aktivity.

listopad

VV   

Pomůcky na Vv - temperové, vodové barvy, nůžky, lepidlo, štětce - kulaté a ploché (více velikostí), staré tričko/zástěra, kelímek na vodu, paleta, igelit na lavici, hadřík.

 celý rok 

ETV   

Já, potenciální vzor pro druhé

 listopad

ČP   

 

 

 

Učivo  pro žáky zveřejňované zde během uzavření škol je k nahlédnutí zde: 

PDF soubor8.třída učivo z webu během distanční výuky říjen- květen 2020-2021

PDF soubor7.třída učivo z webu březen- červen 2020

 

 

 

 

 

 

 

9. třída

Vloženo: 3.1.2019 | Autor: Jana Báčová | Zobrazeno: 711x
V půlce prosince byli všichni po teplém podzimu překvapeni krásnou sněhovou nadílkou. Šesťáci toho s paní učitelkou Veverkovou báječně využili a na loukách za školou vytvořili nádherné obrazce.

Vloženo: 24.4.2018 | Autor: Jana Báčová | Zobrazeno: 1190x | Upraveno: 24.4.2018 | Upravil: Jana Báčová
V pondělí 26. března jeli páťáci do Tanvaldu poměřit své síly ve vybíjené. Celkem se turnaje účastnilo 20 škol, vítěz z každé skupiny postoupil do okresního kola. My jsme poměřili své síly se žáky z Tanvaldu, Lučan a Desné. Celý rok jsme pilně trénovali a na tento turnaj se připravovali. I když máme proti jiným školám menší tělocvičnu, žáci se velkého prostoru nezalekli, bojovali, dokonce hned v prvním zápase po první části vyhrávali o jeden život. Dojmy ze zápasu některé děti sepsaly, tak si je můžete níže přečíst. Mgr. Jana Báčová

Vloženo: 1.6.2017 | Autor: Petra Veverková | Zobrazeno: 1427x | Upraveno: 1.6.2017 | Upravil: Petra Veverková

Vloženo: 1.6.2017 | Autor: Petra Veverková | Zobrazeno: 1591x | Upraveno: 1.6.2017 | Upravil: Petra Veverková
Den dětí byl pro třetí a čtvrtou třídu naplněný spoustou zajímavých činností. Děti si vytvořily originální batikovaná trička, soutěžily v orientačním běhu a ještě si stihly zahrát různé hry. Veverková, Abrahamová, Smištíková

Vloženo: 1.6.2017 | Autor: Petra Veverková | Zobrazeno: 1350x | Zatím neupraveno

Vloženo: 13.4.2017 | Autor: Petra Veverková | Zobrazeno: 22163x | Zatím neupraveno
V úterý 11.4. proběhla 1. a 2. lekce na dopravním hřišti. Žáci se dozvěděli mnoho důležitých informací a nakonec všichni úspěšně zvládli první test z dopravních pravidel. Další lekce je čeká 4.5. Mgr. Petra Veverková

Vloženo: 8.4.2017 | Autor: Petra Veverková | Zobrazeno: 1925x | Upraveno: 8.4.2017 | Upravil: Petra Veverková
Ve středu 5. 4. se čtvrťáci vrátili do PRAVĚKU. Tlupa 4. třída ulovila mamuta, bojovala s divokou šelmou a vyráběla šperky. Tlupa se báječně pobavila a přitom si zopakovala učivo vlastivědy. Mgr. Petra Veverková

Vloženo: 15.3.2017 | Autor: Jana Báčová | Zobrazeno: 1251x | Zatím neupraveno

Vloženo: 6.3.2017 | Autor: Neznámý | Zobrazeno: 1262x | Zatím neupraveno
Na konci ledna jsme se 4. třídou vyrazili do knihovny v Tanvaldě, kde pro nás měla paní Hejduková připravený program „Staň se knihovníkem“.

Vloženo: 5.3.2017 | Autor: Neznámý | Zobrazeno: 2718x | Upraveno: 5.3.2017 | Upravil: Neznámý
Díky mrazivému lednovému počasí se letos žáci 3. a 4. třídy společně zúčastnili čtyř dvojhodinových lekcí bruslení na místním kluzišti v Zásadě.

Celkem: 18 článků

Dopravní hřiště 4.třída

Vloženo: 13.4.2017 | Autor: Petra Veverková | Zobrazeno: 22164x | Zatím neupraveno
V úterý 11.4. proběhla 1. a 2. lekce na dopravním hřišti. Žáci se dozvěděli mnoho důležitých informací a nakonec všichni úspěšně zvládli první test z dopravních pravidel. Další lekce je čeká 4.5. Mgr. Petra Veverková