Na základě opatření Vlády ČR

bude od 11. 5. 2020 umožněna

osobní přítomnost žáků 9. ročníků

pro účely přípravy na přijímací

zkoušky.

 

Od 25.5.2020 základní školy

zajišťují vzdělávací aktivity

pro žáky 1. až 5. ročníku.

 

Pro aktuální informace sledujte

webové stránky naší školy.

 

Mgr. Václav Horáček

ředitel školy

 

Rychlé aktuality
Kotva

Kancelář: 483 385 182

 

Ředitel: 737 282 487

 

Zást. ředitele: 731 449 101

 

Sborovna I. st. a družina: 

483 385 197, 733 178 452

 

Sborovna II. st.:

483 385 503

 

Školní jídelna:

483 390 192, 731 449 100

 

Rychlý kontakt
Sitemap
Mapa webu
A
A
A

7. třída

Milí sedmáci, je za námi další týden distanční výuky a zbývá nám šest týdnů do konce školního roku. Vás, co pečlivě plníte zadané úkoly, moc chválím a mám velkou radost, že je vás většina. Díky moc. Vy, kteří jste se doposud do výuky nezapojili, máte opravdu nejvyšší čas to napravit a nezkazit si prázdniny. Nejdůležitější je komunikace. Pokud si s něčím nevíte rady, obraťte se na vyučující daného předmětu a vše se dá vyřešit. Pamatujte na to! Přeji Vám krásný týden! Těším se na Vás ve čtvrtek :-) Ivana Míšková

Učivo na týden od 1.6. do 5.6.

Předmět

Učivo

ČJ

 

M

 

AJ

 

F

 

D

 

Z

 

 

IN

 

 

Učivo na týden od 25.5. do 29.5.

Předmět

Učivo

ČJ

1) Opakujeme, co už víme o předmětu  

Přečti si text v rámečku na str. 82 dole. 

Vypracuj písemně do sešitu cv. 1 na str. 83. 

Na Externí odkazwww.skolasnadhledem.cz  zadej kód 447 055  cvPředmět – výsledek vyfoť a pošli. 

 

2) Shoda přísudku s podmětem  

Temas – čeština 7 je zadání úkolu (upravuješ vlastní kopii dokumentu). 

 

3) Souhrnná cvičení z pravopisu 

V pracovním sešitě vypracuj cvičení na str. 76. (Kapitolu Pravopis byste měli mít všichni již hotovou, str. 7175. Máte možnost chybějící cvičení dodělat a poslat.) 

Přepiš do sešitu cv. 1 na str. 110 v učebnici. 

Úkol navíc jen pro zájemce – cv. 5 na str. uč. 108 wink

 

4) Práce s textem 

Teams – čeština 7 je text slovenské pohádky Sitno. Vypracuj otázky 1 až 4. Hra na spisovatele a hádanka jsou jen pro zájemce.wink 

M

Pondělí - vracíme se do geometrie dobře si znovu projdi řešení konstrukce čtyřúhelníka uč. str. 54 a 55 a narýsuj čtyřúhelníky podle zadání

Sestroj rovnoběžník ABCD, je-li dáno a = 6cm, b = 3 cm, e = IACI = 7 cm. Náčrt a konstrukce.

Sestroj rovnoběžník KLMN, k = 5 cm, l = 4 cm, úhel alfa  = 60o

online hodina úterý od 9,00

středa - úkoly z online hodiny učebnice str. 57 cvič. 1 

do emailu posílám pdf čtyřúhelníky vyznačeno barevně cvič. 2,3,4

Poslední úkol na tento týden uč. aritmetika str. 97 cvič. 2 a 3

AJ

26.5.      UČ str. 109/ 7 - písemně, ale piš pouze správné odpovědi 1.-12. 

Zábavné opakování minulého času nepravidelných sloves je tady: 

Externí odkazhttps://wordwall.net/resource/404958/irregular-verbs-past-simple 

28.5.       PS str. 83/4 

               PS str. 84/1,2,3 CD pro poslech máš vložené v PS, jinak poslechy najdeš zde: Externí odkazposlech WB 84/2,3 

29.5.       opakovací kvíz na wizeru na lekci 8, odkaz zde bude nejpozději v pátek 

A je to tady: Externí odkazhttps://app.wizer.me/learn/M44VZP

 

 

Těším se na slyšenou ve středu od 10:30.

F

opakujte si hydrostatický tlak a archimedův zákon a otázky na prac listech z minulých hodin 

online hodina čtvrtek 9,00

D

Počátky království “dvojího lidu” 

1) Přečti si text v učebnici na str. 92–93 a vypracuj úkoly 1–3 v pracovním sešitě na str. 39. 

2) Sleduj epizodu z pořadu Dějepic! o Jiřím z Poděbrad: 

Externí odkazhttps://edu.ceskatelevize.cz/jiri-z-podebrad-a-jeho-doba-5e4424474908cf0125158009 

 

Jagellonci na českém trůně 

Externí odkazhttps://edu.ceskatelevize.cz/jagellonci-na-ceskem-trune-5e441a71f2ae77328d0a6ce1

Z

Jihozápadní Asie - str. 98 - 100

Vážení, přituhuje! Otázek je tentokrát 14. Už husité ale říkali:"Nepřátel se nelekejte,

na množství nehleďte!" Otázky jsou opět delší než odpovědi, proto zadání neopisujte.

Napište číslo otázky a jednoduše odpovězte. Tak - hrrrrrr na ně!

1. Jaké oblasti do JZ Asie řadíme?

2. Jak se nazývá islámský "kostel" a jak vysoké věže u něj?

3. Židé nenavštěvují kostel, ale?

4. Víra ukládá muslimům za povinnost jednou za život navštívit jaké město?

5. Jaké státy dnes najdeme na území starověké Mezopotámie?

6. V které zemi není trestné otroctví žen?

7. V kterém městě a státě se nachází nejvyšší budova světa Burdž Chalífa?

8. 3 státy mají problém s převozem ropy v tankerech, které znečišťují pobřeží?

9. Absolutistický vládce stojí v čele jakého státu?

10. Mrtvé moře leží na hranicích mezi dvěma státy, jakými?

11. Jaké město v Izraeli navštěvují turisté nejčastěji?

12. V této oblasti dochází velmi často ke konfliktům mezi státem Izrael a ...?

13. Že v Persii se vyrábí perské koberce, je známo. Ale jak se Persie jmenuje dnes?

14. Z tohoto státu se do světa rozšířilo pití kávy. O jaký stát se jedná?

Hluchavkovité - učebnice str. 100 - 101

V pracovním sešitě str.43 - vypracuj a pošli ke kontrole e-mailem

 

Externí odkazhttps://www.skolasnadhledem.cz/profil/2-stupen/881-prirodopis?scroll=259

Na těchto stránkách jsou dvě procvičování na bobovité rostliny - vyzkoušej si a 

vyfoť svůj výsledek pišli ke kontrole

IN

On-line výuka od tohoto týdne nebude, budu ve škole učit žáky 5.třídy.

Kdo nemá hotové práce, využije tento týden na jejich doplnění!!

 

Podklady na tento týden máte ve svém školním e-mailu.

Téma: Logika a posloupnost úkonů

 

Učivo na týden od 18.5. do 22.5.

Předmět

Učivo

ČJ

1) Přísudek 

Zopakuj si učivo o přísudku na str. 81 nahoře v rámečku. 

Vypracuj do sešitu cv. 2 na str. 81 v učebnici. 

 

2) Procvičujeme pravopis 

Vypracuj písemně do sešitu cv. 1 na str. 105 v učebnici. 

 

3) Jazykový rozbor 

Teams - čeština 7 – vypracuj úkoly 1 až 4 dle zadání. 

 

4) Práce s textem 

Húrinovy děti – přečti si text a odpověz na otázky.

(zadání na Teams - čeština 7)   

Těším se na vás ve čtvrtek! smile Zopakujeme si, co už víme o větě, a zaměříme se na přísudek. 

M

Pondělí- podíváme se znovu ns měřítko map učebnice str. 94-95, znovu si projdi vysvětlení (i na pdf dokumentu v emailu kap. 4.6 Měřítko map, máš zaškrtnuté cvičení, která vypracuješ a pošli)

online hodina úterý 9.00

středa - úkoly z online hodiny - doplň úměru (zadání posláno emailem)

procvičuj měřítko mapy uč. str. 94-95/cvič. 1, 2, 4 a 5, oba úkoly pošli ke kontrole

čtvrtek procvičuj na online cvičeních racionální čísla (všechny kapitoly)

 

Externí odkazRacionální čísla

AJ

19.5.     pomalu se blížíš na konec 8. lekce a tak Tě čeká opakování toho, co jsi se naučil/a 

UČ str. 109/ 1,2 -ústně 

UČ str. 109/3 - písemně, ale stačí psát pouze tvary sloves 1.-10. 

21.5.      diktát z PS – str.83/1 

22.5.      UČ str. 109/5 - vypracuj písemně otázky a i na ně odpověz - svoji práci vyfoť a zašli mi ke kontrole 

PS str. 83/2 - najdi chyby 

F

archimedův zákon Externí odkazhttps://www.youtube.com/watch?v=p-M8Hw_nwug

podívejte se na toto video

D

Ktož jsú Boží bojovníci? 

Přečti si kapitolu v učebnici na str. 88-89 a vyplň v prac. sešitě str. 38. 

Tak trochu jinou historii husitů představuje animovaný film Husiti, dostupné z:  Externí odkazhttp://movies.sosac.tv/cs/player/husiti-2013   

Své znalosti o husitské době si ověř v kvízu (přístupný bude v úterý).  

Z

Dnes - ve  čtvrtek 21.5. mi přišla zpráva, že jsem nezadala úkoly. Ty jsem zadávala již v neděli, ale nějakým šumem se ztratily. Tak si to ještě jednou zopakuji. 

Otázek je sice víc, ale odpovědi jsou velmi krátké (mnohdy 1 slovo). Stačí napsat číslo otázky a odpovědět. 

Jižní Asie – str. 96 - 97

1. Na jakém poloostrově jižní Asie leží?

2. V jakém státě dříve vládlo a dnes má stále ještě silné zastoupení islámské hnutí?

3. Vysvětli, co je burka?

4. Který stát v jižní Asii má jaderný program, ale ? obyvatel pracuje v nemodernizovaném zemědělství?

5. velmi chudé státy, kde je využívána dětská práce, patří?

6. Stát, kde rodina chce mít hlavně syna, má přes miliardu obyvatel se jmenuje?

7. Jaký je rozdíl mezi Cejlonem a Srí Lankou?

8. V tomto státě vysadili za hodinu 50 000 stromů. Kde to bylo?

9. Horolezci, kteří chtějí zdolat Mt. Everest, vycházejí většinou ze státu?

10.Proč může být koupání v posvátné řece Ganga nebezpečné pro lidi mimo Indii?

11.Za jakým účelem byla postavena stavba Tadž Mahal v Agře (Indie)?

Miříkovité rostliny-  učebnice str. 98-99-  zápis posílám do mailu

V pracovním sešitě str. 42 pracujte s učebnicí

Posílám poznávačku

IN

Téma na tento týden: Sociální sítě

Práci a podklady pro ni máte zadanou v předmětu IN 7 v aplikaci Teams. 

On-line hodina ve středu nebude.

 

Nezapomeňte splnit do úterý téma z minulého týdne (mapy v praxi).

Kdo ještě nevypracoval nic nebo málo, může doplnit. V předmětu v aplikaci Teams má všechny podklady.

 

Učivo na týden od 11.5. do 15.5.

Předmět

Učivo

ČJ

1) Věty jednočlenné, dvojčlenné a větné ekvivalenty

učivo budeme procvičovat na online hodině, zopakujte si poučení v tabulce na str. 76

 

2) Základní větné členy 

zopakuj si, co už víme  o podmětu, uč. str. 79 v učebnici

vypracuj v prac. sešitě na str. 54 cv. 1 a), 3 a), c), d) 

 

3) Procvičujeme pravopis

přepiš cv. 2 na str. 78 a cv.  5 na str. 80 v učebnici

 

4) Práce s textem

v Teams - čeština 7 najdeš text Chlapec, který zůstal naživu

vypracuj otázky pod textem

 

M

Pondělí - vracíme se k aritmetice- Externí odkazhttps://www.youtube.com/watch?v=0_o7Tcb-H98

podívejte se na tento odkaz zaměřte se na postupný poměr, následně se podívejte v učebnici str.92 vzorové příklady a pokuste se vypočítat cvič. 1 a 2 na str. 93

online hodina v úterý v 9,00

Úterý - úkoly z online hodiny a práce na středu

znovu se podívej na řešený příklad na str. 92 a 93 A a B, vypočítej a pošli ke kontrole příklady str. 93 - 94/ 5,7,8, 9

do emailu posílám zase známé pdf na něm si najděte str. 4 je žlutě označené a ve čtvrtek  projděte znovu postupný poměr a vypočítejte červeně zaškrtnuté příklady, podívejte se i na další kapitolu - měřítka map.

AJ

12.5.      UČ str. 106/1 A story – přečti si článek a seřaď obrázky podle děje

               Najdi v textu „časové spojky“  - First, then, in the end

              UČ str. 106/ 3 přepiš věty písemně do sešitu zašli ke k

              PS str. 80/1,2,4

15.5.      PS str. 81 – napiš článek „ A disastrous day out“

               Svoji práci vyfoť a zašli mi ke kontrole

Zapiš si zbývající slovíčka z této lekce.

F

online hodina - čtvrtek od 9,00

Archimedův zákon

úkoly z online hodiny posílám emailem

D

Bouřlivá husitská doba začala

přečti si text v učebnici na str. 86-87, vypracuj str. 37

sleduj:

Externí odkazhttps://edu.ceskatelevize.cz/pocatek-husitskych-valek-5e441a70f2ae77328d0a6cd2

 

Externí odkazhttps://edu.ceskatelevize.cz/posledni-chvile-jana-husa-pred-popravou-a-jeho-odkaz-5e44194617fa7870610ed57d

 

Externí odkazhttps://edu.ceskatelevize.cz/jan-zizka-a-husite-5e4424474908cf0125158008

Z

Tento týden budete odpovídat na 10 otázek. Nemusíte se lekat, protože otázky jsou delší než odpovědi. Stačí si jen pozorně přečíst text v učebnici. Tak s chutí do toho a půl je hotovo.smile Je mi líto, že dva žáci sedmé třídy se mnou nekomunikujícry

Jihovýchodní Asie str. 93 – 95

 1. 1. Kde žije většina obyvatel ? (str. 93)
 2. 2. Zemědělství se orientuje na pěstování jakých plodin?
 3. 3. K čemu všemu se používá rýže?
 4. Pevninská část JV Asie (str. 94)
 5. 4. Které státy zde leží? Vyjmenuj.
 6. 5. Kterou zemi navštívíte, abyste viděli sochy Buddhy?
 7. Ostrovní část JV Asie (str. 95)
 8. 6. Který stát je nejlidnatější islámskou zemí na světě? Na jakých velkých ostrovech leží?
 9. 7. V které zemi a městě stojí tzv. "Malajská dvojčata"?
 10. 8. Druhým největším kontejnerovým přístavem světa je město – přístav (= zároveň i stát) –
 11. 9. V kterém státě a proč místní obyvatelé neplatí daně, mají zdarma školství a zdravotnictví?
 12. 10. Jedinou křesťanskou zemí v této oblasti jsou?

Bobovité rostliny učebnice str. 96 - 97

Pracovní sešit str. 41 vypracuj s pomocí učebnice

Zápis do sešitu posílám e-mailem

IN

On-line hodina bude ve středu od 9:30 hod.

Téma: Mapy v praxi, aplikace v mobilním telefonu.

Většinu z vás chválím za vzorný přístup k práci.

 

Kdo ještě nevypracoval nic nebo málo, může doplnit. V předmětu v aplikaci Teams má všechny podklady.

Kdo se z nějakého důvodu nemůže zúčastnit výuky, napíše omluvu na adresu informatika@mzszasada.cz

 

 

Učivo na týden od 4.5. do 7.5. (8.5. Den vítězství, státní svátek)

Předmět

Učivo

ČJ

1) Věty podle postoje mluvčího - uč. str. 75 druhy otázek (zjišťovací, doplňovací, vylučovací) - utvoř od každého druhu 2 příklady otázek ze středověku + odpovědi

Př.: Byl Zikmund Lucemburský synem Karla IV.? ANO (otázka zjišťovací)

Tento úkol je dějepisný, bude se počítat také do dějepisu. Soustřeď se, aby otázky byly srozumitelné, jednoznačné a dávaly smysl.smile Svoji práci vyfoť a pošli ke kontrole.

2) Základní větné členy (podmět a přísudek) - určování podmětu a přísudku, shoda přísudku s podmětem - procvičuj na www.skolasnadhledem.cz  Svůj výsledek vyfoť a pošli.

Své znalosti si ověř v opakovacím kvízu (přístupný od úterý).

 

3) Věty dvojčlenné a jednočlenné, větné ekvivalenty - zopakuj si text v rámečku učebnici na str. 76.

Procvičíme na online hodině, své znalosti si ověříš ve čtvrtečním kvízu.

M

Pondělí - geometrie pokračujeme v čtyřúhelnících - rovnoběžnících- do sešitu vypracuj tabulku na str. 54, (nejprve si tabulku narýsuj, ale nevpisuj odpovědi ano, potom zavři učebnici a pokus se správně doplnit odpovědi ano - ne jestli daný rovnoběžník má zadanou vlastnost, následně si zkontroluj a napiš mi svoji úspěšnost 44 odpovědí/x  správných

více si řekneme na online hodině v úterý od 9.00 těším se že Vás bude zase hodně

úterý - online hodina -budeme pokračovat v geometrii čtyřúhelníky

do emailu jsem Vám poslala foto tabulí z dnešní hodiny je na  nich postup rýsování rovnoběžníků - narýsujte str. 55 a 56 cvič. 1,2,3,4,5 a cvič 6,7,8 je pro šikulky a rychlíky teším se na vaše řešení- je to úkol na středu

čtvrtek procvičujte naonline cvičeních

Externí odkazhttps://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=7&subject=Matematika&search1=06.+Geometrie#selid 

pro zopakování ctverec a obdélník obvod a obsah,kosočtverec a kosodelník obvod - vyberte si ta správná cvičení v odkaze na online cvičení 

AJ

5.5.        UČ str. 105/7 – opiš si do školního sešitu gramatickou tabulku tvoření otázky v minulém čase (zkrať si ji dle toho, jak Ti to vyhovuje:-) Pokud umíš tvořit otázku, nepiš si nicwink

               UČ str. 105/ 8 – vypracuj písemně do školního sešitu, svoji práci vyfoť a                                              zašli mi ke kontrole

               UČ str. 105/9  ­- ústně, UČ str. 105/10 –písemně

 

7.5.        PS str. 79/1,2 (3 dobrovolně) – svoji práci vyfoť a zašli mi ke kontrole

              zapiš si do slovníčku dalších 20 slovíček z této lekce (poslední slovíčko                  bude "roof")

Zopakuj si "minulý čas prostý". V Teams English Year 7 máš zadání kvízu.

 

Online hodina bude opět ve středu 7.5. od 10:30. Těším se na váslaughing

F

online hodina tento týden bude zaměřená na výpočty hydrostatického tlaku

PDF souborhttps://www.mendelova.cz/files/posts/4388/files/3is13f7-hydrostaticky-tlak.pdf (Velikost: neznámá)

dobře si projdi tyto pracovní listy a pokud se ti bude dařit připrav si odpovědi 

D

1) Otázky + odpovědi viz zadání v ČJ

2) Nemocná církev ... (problémy, které vedly k husitské revoluci)  

Prostuduj si v učebnici str. 84 a 85  a vypracuj str. 36 v pracovním sešitě.

 

Z

Milí sedmáci, děkuji všem, kteří mi tento týden poslali odpovědi na otázky. Na odpovědi od některých ale stále čekám marně již několik týdnů. Tento týden máte příležitost zapojit se všichni, protože budete pracovat pouze se str. 92. Všem přeji mnoho úspěchů s řešením otázek.

Východní Asie – 2.část (str. 92)

1. Čína - jak se jmenuje její hlavní město?

2. Čína nabízí velké množství kulturních památek. Uveď 3.

3. Co znamená projekt „Velká zelená zeď“?

4. Čína dala během historie světu mnoho věcí, jaké např.?

Součástí Číny je i Tibet. Zajímavý pořad (netrvá ani 10 minut) o něm najdete na adrese: Externí odkazhttps://edu.ceskatelevize.cz/tibetsky-himalaj-5e441eb6d76ace2c451dde0d

Růžovité - učebnice strana 94

Zápis do sešitu posílám e-mailem

Pracovní sešit strana 40, doplň - pracuj s učebnicí

Poznávačka z minulého týdne:

jahodník obecný

řeřišnice luční

pomněnka bahenní

vlaštovičník větší

popenec břečťanovitý 

smileposílám novu poznávačku a kladně hodnotím všechny, kteří pracují a odpovídají

IN

On-line hodina bude ve středu od 9:30 hod.

Téma: Office 365, další možnosti cloudu. Údržba počítače.

 

Chválím všechny za splnění práce z minulého týdne, kdo ještě nestihl, může doplnit.

Kdo se z nějakého důvodu nemůže zúčastnit výuky, napíše omluvu na adresuinformatika@mzszasada.cz

a splní práci zadanou v předmětu v aplikaci Teams.

 

Učivo na týden od 27.4. do 30.4. (1.5. Svátek práce, státní svátek)

Předmět

Učivo

ČJ

1) Druhy vět podle postoje mluvčího

zaměříme se na věty tázací - druhy otázek - přečti si text v rámečku na str. 75

vypracuj cv. 2 na str. 52 v pracovním sešitě

vypracuj cv. 3 na str. 53 v pracovním sešitě

 

2) Opakování základních větných členů (podmět a přísudek)

vypracuj cv. 1 a) v pracovním sešitě na str. 54

vypracuj cv. 3 a), c), d) v pracovním sešitě na str. 54

procvičovat můžeš na www.skolasnadhledem.cz kód 447 054 cv. vyfoť a pošli

 

3) Porozumění textu - Čeněk a had - stejně jako minulý týden :-) přečti si text, odpověz na otázky a svůj výsledek mi pošli

Externí odkazhttps://www.umimecesky.cz/cteni-s-porozumenim-zverimex/16

 

4) Zopakujeme si literární druhy a žánry smile

připravím vám krátký kvíz  (test bude otevřený od středy)

M

Pondělí zopakuj si text v zeleném rámečku na str. 50 a vypracuj cvičení na těchto dvou prac. listech

Externí odkazhttps://photos.app.goo.gl/bJkzSRgDQHaCdkBn7

Externí odkazhttps://photos.app.goo.gl/sVFiLAQZbHtNPNvW6

vysledky napiš emailem (vzor cv./a .... b......) odpověz do čtvrtka 30.4.

online hodina v úterý od 9,00, těším se na vás, chodí vás hodně!!!

probrané v online hodině a úkoly budou po online hodině

středa úkoly z online hodiny projdi si učebnici str. 50 - 55 - uhlopříčky a výšky čtyřúhelníka,rozdělení rovnoběžníků, čtverec, obdélník, kosočtverec - vlastnosti uhlopříček, 

vypracuj cvičení str 51 cvič. 1 ( uhlopříčky se navzájem půlí), cvič. 2 ( udělej si náčrt a vyznač co znáš, pak použij trojúhelníkovou nerovnost) cvič. 4 výšky označ barevně!!!

čtvrtek procvičuj změnu v daném poměru uč. str. 91, (ukol změň číslo 13 v poměru 1:3, 2:9, 7:9, 5:4, 3:2 výsledky pošli emailem (napiš na PC)

AJ

Ahoj sedmáci, díky, že chodíte na online hodiny. Je moc fajn vás tam mít:-)

 

28.4.      UČ str. 103/ 6 – poslechni a přečti si článek Public transport

              Přístup k poslechům je zde: Externí odkazposlechy unit 8

 

               UČ str. 103/6 –vypracuj písemně do školního sešitu, neopisuj otázky, stačí psát odpovědi ale celou větou

30.4.      UČ str. 104/ 1 – zapiš si nové fráze do slovníčku, písemně vypracuj cv.3 –napiš pár vět o tom, co jsi dělal/a o prázdninách (mohou být vymyšlené), použij fráze ze cv.1

               PS str. 78/1,2,3 (4-dobrovolně)

Zapomněla jsem vám zadávat slovíčka z 8.lekce, tak si jich napište prvních 20 do slovníčku. Najdete je : PDF souborhttps://www.bridgebooks.cz/out/media/Motivate1CZ.pdf

 

Online hodina bude opět ve středu 29.4. od 10:30.

F

Udělejte si zápis z pdf dokumentu v emailu, zodpovězte si na oranžově zatržené otázky (cvičně), můžeš i na ty ostatní, Ve středu bude otevřen test otázky z posledních tří pdf  v emailu. ( tlaková síla a hydrostatický tlak

D

Lucemburkové na českém trůnu

v pondělí ve 13:00 se vám otevře slíbený kvíz

 

14. století bylo dobou pohrom a nejistot

přečti si v učebnici text na str. 82-83 a vypracuj v pracovním sešitě str. 35

 

Z

Východní Asie – 1. část učebnice str. 91

 1. 1. Co je jurta?
 2. 2. Jak se říká Japonsku?
 3. 3. Japonsko je ostrovní země, jak se jmenují ostrovy na kterých se rozkládá?
 4. 4. S Japonskem souvisí i následující pojmy. Napiš stručně, co znamenají (př. Kóbe – přístav): samuraj, katana, harakiri, gejša, sumo, origami, bonsai, Tokio, Jokohama, ikebana

Některé pojmy určitě znáte, některé najdete vysvětlené v učebnici, některé budete muset vyhledat.

 1. 5. s rostoucí ekonomikou se říká „asijští tygři“ – vyjmenuj je.

Poznávačka z minulého týdne:

1. pryšec chvojka

2. violka vonná
3. hluchavka nachová
4. barvínek menší
5. violka rolní
Tento týden pošlu novou ať můžete lisovat.
V učebnici na straně 90 - 93 kapitola  Pryskyřníkovité a brukvovité
V pracovním sešitě pracujte na straně 38 - 39 s učebnicí. Zápis posílám e-mailem.

IN

Další on-line hodina bude ve středu od 9:30 hod.

 

Nejprve se podíváme do aplikace Teams, společně zhodnotíme poslední práci (Historie reklamy).

Dalším tématem jsou cloudová úložiště.

Chválím všechny za splnění práce z minulého týdne, kdo ještě nestihl, může doplnit.

 

Učivo na týden od 20.4. do 24.4.

Předmět

Učivo

ČJ

1) Neohebné slovní druhy - procvičování

v učebnici str. 71/5 - tabulku přepiš do sešitu - vyfoť a pošli (zkontrolujeme si na online hodině)

v pracovním sešitě str. 47/9 a), b), 11, 12

2) Základní skladební dvojice str. 47/9 d)

3) Mluvnické kategorie sloves - osoba, číslo, způsob, čas a slovesný rod 47/9 e)

4) Procvičujeme pravopis 47/10 - věty přepiš bez chyb

5) Prozumění textu - přečti si text a odpověz na otázky, můžeš získat až tři hvězdičky, svůj výsledek vyfoť a pošli

Externí odkazhttps://www.umimecesky.cz/cteni-s-porozumenim-zverimex/14

Ve čtvrtek v 10:30 budeme mít další online hodinu. Těším se na vás.smile

M

Pondělí 20.4. umíme rozdělit čtyřúhelníky (uč. str 48-49) proveď úkol na str. 50 nahoře, zapiš si poučení v zeleném rámečku.

Vypracuj cvičení 2, str 50 ( vyfoť a pošli, nebo napiš na PC)

ÚTERÝ - PRAVIDELNÁ ONLINE HODINA OD 9.00, připrav si učebnici budeme pokračovat v poměru,chválím všechny kdo pravidelně pracují a odvzdávají své procvičovací prácesmile

úkoly z dnešní online hodiny jsem Vám poslala emailem,  procvičovat můžete i tady

Externí odkazhttps://www.skolasnadhledem.cz/game/4316

a nezapomeńte na cvičení str 89 - cvič 9

středa - proveďte všechny úkoly z online hodiny -máte v emailu!!!

ČTVRTEK - ONLINE HODINA OD 9,00

budeme pokračovat v poměru, změna v daném poměru

úkoly z online hodiny - Co je převrácený poměr str. 90,91, Změna v daném poměru učebnice str. 91,92 vypracuj cvičení 1 a 2 na str.91 dole, pokračuj na str.92 cvič 3, do sešitu si opiš a zvýrazni rámeček str 92 nahoře

do emailu posílám pdf vypočítej označené na str. 4 termín máte do 28.4.

AJ

21.4.      UČ str. 100/3 – neopisuj celý článek, je si napiš správné tvary sloves v minulém čase

               PS str. 77/6

23.4.      PS str. 76/4 – napiš věty v minulém čase o tom, co Lucky táta udělal

               UČ str. 100 – opiš si gramatickou tabulku o záporu v minulém čase a vyber správnou variantu odpovědi ve cv. 4

24.4.      PS str.77/7,8 (9 dobrovolně)

Těším se na další online hodinu s vámi ve středu od 10:30. 

F

online hodina v pátek v 10,30

ve středu odpoledne opět vysílání plné pokusů  od 16,00- vyzkoušíte něco?

Externí odkazhttps://vida.cz/vida-na-doma?utm_source=Facebook&utm_medium=cpc&utm_campaign=Pokusy+%2F+rem+%2F+web--covid19&utm_content=Pokusy+na+doma+

 

D

Karel IV. uč. str. 74 a 75

přečti si text v učebnici a vyplň stranu 33 v pracovním sešitě - pošli foto

sleduj:

Externí odkazhttps://edu.ceskatelevize.cz/karel-iv-jeho-doba-a-zivot-5e4425222773dc4ee413a0c2

Čeká tě malý testík na Jana Lucemburského a Karla IV. (Teams - dějepis 7 - test bude zpřístupněn ve středu)

Z

Regiony Asie – 1. Střední Asie – str. 88 - 89

1. V jakém státě najdete Bajkonur(=ruské vesmírné středisko)

2. Starobylé město Samarkand (bylo součástí hedvábné stezky)se nachází v

3. Jak se jmenuje hlavní město Turkmenistánu?

4. Z čeho se vyrábí perzián?

5. Proč je poušť Karakum nazývána „Černé písky“? 

Nezapomeňte si na stránkách prohlédnout obrázky.

odpovědi prosím zasílejte na adresu: e.cerna@seznam.cz

Krytosemenné rostliny - učebnice strana 87 - 89, kapitola

Dvouděložné a jednoděložné rostliny, Listnaté stromy a keře 

zápis posílám e-mailem

v pracovním sešitě doplňte stranu 36 a 37 - pracujte s učebnicí.

Pošlu další rostlinky - poznávačku

IN

Práci na tento týden máte připravenou v aplikaci Teams, v předmětu IN 7, v Zadání. 

Téma: Historie reklamy

Po zpracování ji odevzdáte opět do téhož předmětu. 

Další on-line hodina bude za týden ve středu od 9:30 hod.

Chválím všechny, kteří odevzdali práci z minulého týdne.

 

Učivo na týden od 14.4. do 17.4. (13.4. Velikonoční pondělí, státní svátek)

Předmět

Učivo

ČJ

1) Předložky a spojky

v pracovním sešitě vypracuj cv. 1, 2, 3 na str. 45

2) Částice a citoslovce - přečti si definice v rámečku na str. 70-71

v pracovním sešitě vypracuj cv. 4 na str. 45 a cv. 5 na str. 46

Externí odkazwww.skolasnadhledem.cz kódy: 447 044, 447 045 )výsledek vyfoť a pošli :-)

3) Procvičujeme pravopis - v pracovním sešitě na str. 47 cv. 9

4) Dobrovolný úkol: vyber si zajímavý příběh z knihy (filmu) s napínavým dějem a nakresli k němu

obrázkovou osnovu (6 obrázků), můžete kreslit do rámečků v pracovním sešitě na str. 86 nebo

na volný list papíru 

Budu se těšit, že se uslyšíme na online hodině ve čtvrtek v 10.30 :-)

 

M

v úterý se připravte v 9,00 online hodinu začneme něco nového v aritmeticesealed

připravte si sešity a učebnice aritmetika

A TROCHU PROCVIČOVÁNÍ GEOMETRIE poznáte i něco o čem jsme nemluvili -

kdo na to přijde napište mi na email

Externí odkazhttps://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&subject=Matematika&search_mode=search&search1=%C4%8Cty%C5%99%C3%BAheln%C3%ADky+%E2%80%93+druhy#selid

středa -  včera jsme na online hodině začali poměr, kdo se hodiny nezúčastnil podívá se na

str. 85 v učebnici a následně vypracuje cvičení 1,2,3 a 4 na str. 86.

Kdo si už ví rady s poměrem posílám na email pracovní list.

čtvrtek v 9,00 online hodina

v emailu máte pdf dokument - teorie k poměru (výklad) označené barevně důležité.

Zeleně jedno cvičení první sloupeček, vypracujte a pošlete emailem, nefoťte pošlete v emailu!!!

AJ

14.4.    UČ str. 99/6 přečti a přelož si články, zapiš si nová slovíčka z lekce 8,

            stačí prvních 15 slovíček

16.4.    UČ str. 99/7 vypracuj písemně odpovědi do školního sešitu

            (vyber si 3 otázky, které se Ti líbí)

            UČ str.99/8 zapiš si do školního sešitu 4 věty, které vytvoříš

17.4.    PS  str. 76/1, napiš do minulý čas uvedených sloves

            Zapiš si do školního sešitu tato nepravidelná slovesa: to have, to see, to cost, to go,

            to begin, to win a to come podle tabulky ve tvé učebnici na str. 126       

            PS str. 76/3     

F

připrav se na online hodinu v pátek v 10,30, Externí odkazhttps://vida.cz/vida-na-doma ve středu od 16,00

online pokusy, třeba se vám něco zalíbí a vyzkoušíte si doma, podívejte se i na další videa 

D

Vyplň si v pracovním sešitě str. 32 (text v učebnici str. 72, 73) - pošli obrázek :-)

sleduj Externí odkazhttps://edu.ceskatelevize.cz/stridani-kralu-na-ceskem-trunu-na-pocatku-14-stoleti-5e441a6cf2ae77328d0a6c70

Externí odkazhttps://edu.ceskatelevize.cz/jan-lucembursky-5e441a6cf2ae77328d0a6c72

Externí odkazhttps://edu.ceskatelevize.cz/okolnosti-narozeni-karla-iv-5e44196f17fa7870610ed6c6

Z

Děkuji všem, kteří zaslali své odpovědi na otázky.

Tento týden budete pracovat se str. 83 -84. Při pozorném čtení najdete vše, co budete potřebovat.

Těžba

1. V jakých státech se těží ropa? (pouze v Asii!! Kaspické moře není stát)

Průmysl

2. Japonsko a Korea jsou známými výrobci osobních aut. 

    O jaké značky se jedná? 

3. Co se spaluje v tepelných elektrárnách?

4. Jaké materiály zpracovává textilní průmysl?

Doprava

5. V jaké zemi a jakou rychlostí jezdí vlaky šinkansen?

6. K přepravě čeho a kde se využívá potrubní doprava?

Už se teším na odpovědi od všech.laughing

V učebnici str.84 - 86 kapitola Zástupci jehličnanů posílám zápis a

v pracovním sešitě vyplňte str.35

IN

Sedmáci, pracujete výborně, děkuji všem, kteří splnili úkol z minulého týdne.

Kdo ještě nevypracoval, má možnost do středy.

Ve středu máme od 9:30 hod. opět on-line hodinu.

SP Média.

Odkaz na připojení budete mít opět v e-mailu, můžete se připojít přímo z aplikace Teams.

Kdo se nepřipojí, napíše omluvu na adresu informatika@mzszasada.cz

 

 

Učivo na týden od 6.4. do 8.4. (9.4. Velikonoční prázdniny, 10.4. Velký pátek, státní svátek)

Předmět

Učivo

ČJ

Procvičujeme pravopis - v pracovním sešitě vypracuj str. 75. Pošli foto. :-)

Tvary podmiňovacího způsobu si můžeš zábavnou formou zopakovat z Externí odkazhttps://edu.ceskatelevize.cz/klicove-slovo/podminovaci-zpusob?stupen=2-stupen-zs 

Předložky a spojky - vypracuj pracovní list dle zadání (připraven bude 7.4.) 

Přeji pěkné Velikonoce laughing

 

M

Po - pokračujeme ve čtyřúhelníku v emailu máte prac list. stačí když budete počítat, z minulého úkolu víte, že součet vntřních úhlů čtyřúhelníka je 360, pokud si nebudeš jistý, vem si na pomoc učebnici str. 47

Online hodina v úterý v 9,00 nezapomeň, odkaz bude v emailu

 

AJ

7.4. opakovací a procvičovací testík na učivo ze 7.lekce je zde:

Externí odkazhttps://app.wizer.me/learn/B0CEBT

 

F

Podívej se na toto video a porovnej ho s tím co si přečetl v učebnici minulý týden str. 105 - 108

https://edu.ceskatelevize.cz/hydrostaticky-tlak-a-paradox-5e4418c717fa7870610ecfea

D

Život ve středověkých městech

V e-mailu (stejně tak v Teams - dějepis 7)  máš učební text, své znalosti o životě ve středověkých městech si budeš moct ověřit v kvízu.

 

Z

Zemědělství - str. 82. Odpovědi (jsou kratší než otázky) zašli na adresu: e.cerna@seznam.cz

1. Jaká plodina se v Asii pěstuje nejčastěji, až kolikrát za rok se může sklízet?

2. Proč se v Indii přemnožil skot (krávy)?

3. V Číně se zpracovává hedvábí 5 000 let. Z kokonů (zámotků) jakých nočních motýlů se získává vlákno k výrobě hedvábí?

Mnoho zajímavostí se můžete dozvědět na: edu.ceskatelevize.cz - k Asii je 40 videí

Hospodářství - str. 83

1. Uveď příklad vyspělého státu v Asii

2. Které státy patří k asijským tygrům (=malým drakům)?

3. Bohaté jsou státy vyvážející ropu. Uveď příklady (jen v Asii!)

4. Zaostalé státy se orientují hlavně na zemědělství - uveď př.

Hezké Velikonoce laughing

Velký úkol:

do koce školního roku od Vás chci herbář, který bude obsahovat

15 vylisovaných kvetoucích bylin - květ, stonek a list (pouze planě rostoucí),

u každé napiš rodové i druhové jméno, datum kdy jsi ji našel a místo

(stačí např: louka, bažina...)

Práce na tento týden: Na internetu najdi, jak nejlépe rostliny vylisovat a pošli mi krátký návod.

Budu Vám vykvetlé rostliny posílat vyfocené a společně je budeme určovat.

IN

Ve středu bude v 9:00 hod. druhá on-line hodina! 

V úterý dostanete do školního e-mailu informaci k připojení. Stačí pak klepnout na odkaz a připojit se.

Kdo se z technických důvodů nemůže připojit, napíše e-mail na  informatika@mzszasada.cz 

 

Chválím většinu třídy, která se mnou komunikuje a plní zadanou práci.

V Teams máte doplnit dotazník, mnozí jste již splnili.

 

Pouze 3 žáci ještě nepracují. Je třeba urychleně začít!!! Do školního e-mailu se lze podívat i z většiny mobilních telefonů a odpovědět také! Pročtěte si pořádně poštu a doplňte zadané práce. Vstupte do aplikace Teams

do předmětu Informatika 7!!! Vše je velmi jednoduché.

J. Báčová

 

Učivo na týden od 30.3 do 3.4.

Předmět Učivo
ČJ

Procvičujeme pasní velkých písmen ve vlastních jménech a názvech 

zopakuj si pravidla na Externí odkazhttps://www.idnes.cz/zpravy/domaci/cestina-pereme-se-s-cestinou-pravopis-diktat-test-velka-pismena.A171230_173708_domaci_mbb

kromě vysvětlení tam máš i testík, vyfoť svůj výkon, budu se těšit na super fotky. wink

Procvičovat můžeš na Externí odkazwww.skolasnadhledem.cz

Ve středu pro vás připravím malou doplňovačku na velká písmena.

Stejně tak zopakujemem příslovečné spřežky. Kód pro on-line cvičení 447 044

Ti, kteří nemají splněno za minulý týden, mají možnost cvičení dodělat a odevzdat.

Chválím ty, kteří mají odevzdáno!  A také úspěšné hádankáře.laughing

NJ

Opak gramatiky dle podkladů, které děti ode mne mají , tj. :

1/ přítomný a minulý čas pomoc.sloves haben a sein

2/ opakování slovíček ze svých slovníčků

3/ časování sloves

4/ 1. a 4.pád – tentýž podklad – přivlastňovací zájmena mein, dein, neurčitý

     člen ein, eine, ein a záporná částice kein – rozlišit mužský, střední a ženský –

     rod- správné koncovky

5/časování sloves sprechen, fahren, schlafen,laufe atd. – dle podkladu

6/opak základních frází typu : kolik je ti let, kolik je tvému bratrovi, kde bydlíš,

   Kolik je hodin, co je to, jak je to, kde je to, kdo je to, kdy je to …

 

Externí odkazwww.testpark.cz/testy/nemcina

 

najet si na tento LINK a vypracovat testy – do svých slovníčků zanést neznámá slovíčka a naučit se je – po návratu do školy – zkontroluji !

 

M

Pondělí 30.3. čtyřúhelníky - narýsuj libovolný čtyřúhelník ABCD změř velikosti jednotlivých vnitřních úhlů a délky stran a sečti velikosti vnitřních úhlů. Vypočítej obvod čtyřúhelníka. Na pomoc si vem učebnici G str. 46 a 47 - úkol opět vyfoť, nebo oskenuj a pošli do 31. 3. do 18.00

Úterý 31.3. v učebnici str. 82 se podívej na zelenou tabulku - pravidla , vzpoměń si jak se dělí zlomek zlomkem ( násobíme převráceným zlomkem) a vypočítej př. 1 str. 83 a str. 84 př. 2 a 3. Cvičení 3 pošli oskenované.

Apríl 1.4. v emailu mate krátké video - podívejte se na něj, vypočítejte cvičení dle zadání ve videu(str.84cv2- pokud jsi ho dělal včera máš náskok) vypracuj cvičení 5 na str. 84 a ofocené, nebo oskenované pošli. Přečti si také email dopis žákům.

čtvrtek 2.4. připrav se na 9.OO na online výuku- přihlásiš se přes odkaz v emalu

úkoly- procvičování racionálních čísel, hlavně násobení a dělení

Externí odkazhttps://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&subject=Matematika&search_mode=search&search1=Racion%C3%A1ln%C3%AD+%C4%8D%C3%ADsla#selid

AJ

Děkuji těm z vás, kteří mi zaslali vyplněný pracovní list. Ostatní to určitě ještě doženouwink

Těším se na vaše odpovědi.

 

1.4.  opakování minulého času zde: Externí odkazhttps://www.english-4u.de/en/tenses-exercises/past-simple-questions3.htm

          dopiš si do slovníčku slovíčka ze 7.lekce, která Ti chybí

          najdeš je tady: PDF souborhttps://www.bridgebooks.cz/out/media/Motivate1CZ.pdf

          PS str.74/1

2.4.    vypracuj interaktivní pracovní list, odkaz na něj budeš mít v emailu

          návod na přihlášení je Externí odkazZde

3.4.     UČ str.98/1 zopakuj si dopravní prostředky a vyplň je správně do tabulky

           UČ str.98/3 vypracuj písemně do sešitu gramatiky

           PS str. 75/1,2 (3 -pro nadšencesmile)

Ve středu 1.4. od 10:30 Tě čeká první online hodina. A to opravdu není aprílwink Odkaz na přihlášení budeš mít ve svém školním emailu.

 

 F V tomto týdnu se pustíme do něeho nového - přečti si kapitolu Účinky gravitační síly země na kapalinu některé pokusy můžeš vyzkoušet 

PDF souborhttps://jane111.chytrak.cz/F7/27.pdf

PDF souborhttps://archiv.1zsfm.cz/sites/default/files/7r-16_ucinky_gs_zeme.pdf

no a aby ses opravdu nenudil můžeš vyzkoušet, pokud se ti nějaký pokus povede napiš mi o tom, nebo udělej fotoreportáž

Externí odkazhttps://vida.cz/vida-na-doma?fbclid=IwAR1wAXG507_Y5auHDqJ87aw3obacTKPC71aO_HyDwhgE1SVll7zUN-V5h1k

D

Století posledních Přemyslovců

se základními informacemi jsme se už seznámili.

Nyní se budeme soustředit na prohloubení znalostí o posledních Přemyslovcích a porozumění textu. Odkaz na text s otázkami obdržíš e-mailem.

Chválím všechny, kteří úspěšně vyplnili testík z minulého týdne. smile 

Z

Kultura a obyvatelstvo (str. 80-81)

Nejznámnější náboženství jsme už probírali ve VO (skupinové práce), ale dvě jsme nezmínili.

1. Jaká to jsou a v jakých státech?

2. Žijí zde 2 rasy - Jaké a jak se jmenuje míšenec těchto dvou ras?

3. Místní obyvatelstvo má značné problémy - napiš jaké.

Odpovědi pošlete na adresu: e.cerna@seznam.cz 

Přečtěte si také: Věděli jste,že .....  Dozvíte se zajímavosti o obyvatelstvu Asie smile

 

Nahosemenné rostliny - učebnice str.82-83, zápis do sešitu posílám na e-mail

úkol - pracovní sešit sttr.62 doplňte tabulku nahoře: Boření mýtů. Pokud by někdo chtěl napsat příběh můžeembarassed

IN

V úterý dostanete do školního e-mailu informaci k připojení do prvního videorozhovoru.

Pokusíte s k němu připojit ve středu v 9:00 hod.

Kdo ještě nesplnil úkol z minulého týdne (přihlášení do předmětu v aplikaci Teams, máte napsáno na webu v min.týdnu dole), učiňte tak!!!

 

Učivo na týden od 23.3 do 27.3.

Předmět

Učivo                                                                    

Termín splnění
M

Pondělí - dnes sice aritmetiku nemáme, ale budu  Vám zadávat úkoly den po dni. Děkuji těm kdo poslali úkol z Ge.

Násobení racionálních čísel uč. str. 82 cvič 2 (dole) , str. 83 cvič 3 vypočítej do sešitu (vyfoť , nebo oskenuj a pošli ismistikova@mzszasada.cz

 Procvič si převádění zlomku na des. číslo a naopak – cvičení 4 na straně 83

Úterý – na dnešek máte jeden velký úkol – učebnice str. 46 – kapitola čtyřúhelníky dobře si přečti odstavec  Základní pojmy odstavec A do sešitu si narýsuj libovolný čtyřúhelník a s pomocí učebnice vyznač vše co je v textu učebnice zeleně vytištěné.

Středa dnes pro vás mám jeden úkol otevřete si online cvičení a v   Externí odkazhttps://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_mat2.php počítejte a procvičujte vše co se týká racionálních čísel ( není to úkol jenom na dnešek, ale na každý den, postupujte postupně od lehčích k těžším - sami vidíte co vám jde dobře a kde máte mezery.

Čtvrtek - pokračuj na online cvičeních racionální čísla na email jsem zaslala příklady na násobení racionálních čísel - vypočítej ofoť nebo oskenuj a pošli na ismistikova@mzszasada.cz termín 27.3. do 12.00

23.-27.3.
 ČJ

Děkuji všem, kteří již vzorně odevzdali zadané úkoly.smile

Zkontrolované je obdržíte zpět.   

 1. 1) Opakujeme – příslovce, příslovečné spřežky a stupňování příslovcí
 • e-mailem obdržíš krátký výklad – zápis do sešitu – k nalepení do školního sešitu
 • v pracovním sešitě vypracuj str. 44 + procvičuj na Externí odkazskolasnadhledem.cz kód 447 044
 • v učebnici na str. 67 vypracuj cv. 4 nahoře a 2 dole a), b), cvičení buď napiš ručně a oskenuj nebo na PC a odešli na moji adresu
 1. 2) Procvičujeme pravopis – psaní velkých písmen
 • zopakuj si obecné zásady pro psaní počátečních písmen ve vlastních jménech a názvech v učebnici na str. 107
 • v PS na str. 74 vypracuj cv. 1 a), 2, (3 je dobrovolný úkol)
 • 3) kreativní výzva pro odvážné wink
 • Vymysli krátký text (vypravování, popis), ve kterém bude 5 až 10 vlastních jmen, názvů. Tento text bude pojednávat o nějakém zajímavém místě, historické události apod. O čem text je, tam ale neuváděj, to bude hádanka pro nás. Můžeš doplnit nějakou nápovědou, obrázkem. V e-mailu se dozvíš podrobnosti a přiložím něco pro inspiraci.
 • 4) Nezapomeň si něco pěkného přečíst. Budu se těšit na tipy na zajímavé čtení. wink
23.27.3.
 Fy

Pascalův zákon a hydraulická zařízení uč str. 99 - 105 opakovat + otázky101,102 a 105

16. - 27.3.
 Aj

Unit 7

23.3. opakování minulého času pravidelných sloves

a tento týden začneš diktátem PS str.73/1 pusť si CD, co máš v učebnici a napiš 6 vět, které slyšíš, každou větu si smíš pustit 2x, ale nezastavuj si ji

UČ str.96/ 1,2,3 ústně

25.3. PS str.73/2 Error correction - najdi chyby a zašli mi vyfocené cvičení ke kontrole, potom Ti pošlu správné odpovědi

PS str.73/4 - vypracuj a po vypracování si zkontroluj poslechem na CD 

26.3. do emailové schránky na Office dostaneš pracovní list na probranou 7.lekci, vypracuješ a pošleš mi ke kontrole, budu hodnotit

podívej se na video, jak se tvoří otázka v minulém čase, budeš potřebovat na další týden

 

Externí odkazVideo - minulý čas (výklad)

23.-27.3.

Opylení a oplození učebnice str.77

Semena a plody uč. str. 78 - 79

Pracovní sešit str.34

zápisy pošlu e-mailem

Úkol - poznávačka (najdete v e-mailu) na 23.3. - 27.3.

.23.-27.3.
Z

Podnebí - podnebné pásy (str.76-77), přečíst text a vypracovat úkoly:

1. Co je permafrost?

2. Jak dlouho trvá v polárních oblastech léto?

3. Monzuny jsou pravidelné sezónní větry. Odkud vanou v létě a v zimě a co způsobují?

Přírodní krajiny (str. 78-79)

1. Jaký je rozdíl mezi tundrou a tajgou?

2. V jakém státě leží pouště: Gobi, Rub-al-Chálí, Karakum?

3. V Himaláji se chová jak - pro co?

 

Úkoly vypracujte a pošlete na adresu e.cerna@seznam.cz , tuto adresu použijte i v případě dotazů.

 

 

 

 

 

 

23.-27.3.

D
 •  Století posledních Přemyslovců učebnice str. 66–67 
 • v e-mailu máš otázky k vypracování, prosím odevzdat
 • podívej se na následující videa:

Přemysl Otakar I. Externí odkazhttps://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10177109865-dejiny-udatneho-ceskeho-naroda/208552116230026-premysl-i-otakar/titulky

Václav I. Externí odkazhttps://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10177109865-dejiny-udatneho-ceskeho-naroda/208552116230027-vaclav-i

Přemysl Otakar II.Externí odkazhttps://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10177109865-dejiny-udatneho-ceskeho-naroda/208552116230029-premysl-ii-otakar

Václav II. Externí odkazhttps://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10177109865-dejiny-udatneho-ceskeho-naroda/208552116230031-vaclav-ii

Václav III. Externí odkazhttps://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10177109865-dejiny-udatneho-ceskeho-naroda/208552116230032-vaclav-iii/titulky

23.3.27.3.
IN

Přihlas se do školního e-mailu v Office 365. Zde je zpráva od Microsoftu, že jsi byl přidán do předmětu IN 7 (je to aplikace Teams). Pokus se vstoupit do předmětu, máš tam první zprávu. Pokud se Ti to nepodaří, napiš mi sdělení na adresu informatika@mzszasada.cz 

Nezapomeň na správnou formulaci e-mailu: předmět, oslovení, sdělení, podpis.  

do 25.3

TV

Mezi učením i odpoledne se samozřejmě protáhněte, jděte na sluníčko, projděte se, ať jste fit.

 

Až zase bude  škola:

Na výuku TV musí žáci nosit cvičební úbor, vhodnou obuv do tělocvičny. Musí mít upravený účes, sundané hodinky, prstýnky, řetízky, náramky.

průběžně
VV  Malovat a kreslit pro radost, můžete neustále. :-)

 

průběžně

 

 

 

 

 

 

7. třída

Vloženo: 3.1.2019 | Autor: Jana Báčová | Zobrazeno: 337x
V půlce prosince byli všichni po teplém podzimu překvapeni krásnou sněhovou nadílkou. Šesťáci toho s paní učitelkou Veverkovou báječně využili a na loukách za školou vytvořili nádherné obrazce.

Vloženo: 24.4.2018 | Autor: Jana Báčová | Zobrazeno: 757x | Upraveno: 24.4.2018 | Upravil: Jana Báčová
V pondělí 26. března jeli páťáci do Tanvaldu poměřit své síly ve vybíjené. Celkem se turnaje účastnilo 20 škol, vítěz z každé skupiny postoupil do okresního kola. My jsme poměřili své síly se žáky z Tanvaldu, Lučan a Desné. Celý rok jsme pilně trénovali a na tento turnaj se připravovali. I když máme proti jiným školám menší tělocvičnu, žáci se velkého prostoru nezalekli, bojovali, dokonce hned v prvním zápase po první části vyhrávali o jeden život. Dojmy ze zápasu některé děti sepsaly, tak si je můžete níže přečíst. Mgr. Jana Báčová

Vloženo: 1.6.2017 | Autor: Petra Veverková | Zobrazeno: 919x | Upraveno: 1.6.2017 | Upravil: Petra Veverková

Vloženo: 1.6.2017 | Autor: Petra Veverková | Zobrazeno: 1163x | Upraveno: 1.6.2017 | Upravil: Petra Veverková
Den dětí byl pro třetí a čtvrtou třídu naplněný spoustou zajímavých činností. Děti si vytvořily originální batikovaná trička, soutěžily v orientačním běhu a ještě si stihly zahrát různé hry. Veverková, Abrahamová, Smištíková

Vloženo: 1.6.2017 | Autor: Petra Veverková | Zobrazeno: 954x | Zatím neupraveno

Vloženo: 13.4.2017 | Autor: Petra Veverková | Zobrazeno: 7421x | Zatím neupraveno
V úterý 11.4. proběhla 1. a 2. lekce na dopravním hřišti. Žáci se dozvěděli mnoho důležitých informací a nakonec všichni úspěšně zvládli první test z dopravních pravidel. Další lekce je čeká 4.5. Mgr. Petra Veverková

Vloženo: 8.4.2017 | Autor: Petra Veverková | Zobrazeno: 1407x | Upraveno: 8.4.2017 | Upravil: Petra Veverková
Ve středu 5. 4. se čtvrťáci vrátili do PRAVĚKU. Tlupa 4. třída ulovila mamuta, bojovala s divokou šelmou a vyráběla šperky. Tlupa se báječně pobavila a přitom si zopakovala učivo vlastivědy. Mgr. Petra Veverková

Vloženo: 15.3.2017 | Autor: Jana Báčová | Zobrazeno: 877x | Zatím neupraveno

Vloženo: 6.3.2017 | Autor: Neznámý | Zobrazeno: 878x | Zatím neupraveno
Na konci ledna jsme se 4. třídou vyrazili do knihovny v Tanvaldě, kde pro nás měla paní Hejduková připravený program „Staň se knihovníkem“.

Vloženo: 5.3.2017 | Autor: Neznámý | Zobrazeno: 1873x | Upraveno: 5.3.2017 | Upravil: Neznámý
Díky mrazivému lednovému počasí se letos žáci 3. a 4. třídy společně zúčastnili čtyř dvojhodinových lekcí bruslení na místním kluzišti v Zásadě.

Celkem: 18 článků

Dopravní hřiště 4.třída

Vloženo: 13.4.2017 | Autor: Petra Veverková | Zobrazeno: 7422x | Zatím neupraveno
V úterý 11.4. proběhla 1. a 2. lekce na dopravním hřišti. Žáci se dozvěděli mnoho důležitých informací a nakonec všichni úspěšně zvládli první test z dopravních pravidel. Další lekce je čeká 4.5. Mgr. Petra Veverková