Kotva

Kancelář: 483 385 182

 

Ředitel: 737 282 487

 

Zást. ředitele: 731 449 101

 

Sborovna I. st. a družina: 

483 385 197, 733 178 452

 

Sborovna II. st.:

483 385 503

 

Školní jídelna:

483 390 192, 731 449 100

 

Rychlý kontakt
Sitemap
Mapa webu
A
A
A

8. třída

Milí osmáci,

přeji Vám úspěšný školní rok. 

 

Eva Živná

třídní učitelka

 

Měsíční plán 

Datum:

Akce:

Platba:

     
     
     

 

Výuka 

Předmět 

Učivo 

Termín splnění

Český jazyk 

-synonyma, homonyma

-tvoření slov - odvozování, skládání, zkracování

- přenášení slovního významu

- sousloví

- přejímání slov z cizích jazyků

- aktivní a pasivní slovní zásoba

- pravopis přejatých slov

- výslovnost přejatých slov

  • literární žánry
  • odborný text a jeho tvorba

 listopad

Matematika 

  Přímá a nepřímá úměra, trojčlenk

Procenta

Hranoly - povrch, objem

Vstupní test

 říjen

Anglický jazyk 

lekce 8 - minulý čas, nepravidelná slovesa, otázka v minulém čase

slovní zásoba na téma cestování

lekce 9 - Celebrate! -  slovní zásoba oblečení

budoucí čas s vazbou "going to"- chystám se, hodlám

slovní zásoba - počasí, roční období

 

 

listopad

Německý jazyk

Einheit 4 - školní potřeby, přivlastňovací zájmena můj, tvůj, zápor kein

souhrnný test ze 4. lekce

 říjen

Fyzika 

Práce při zvedání tělesa kladkami

Výkon

 říjen

Zeměpis 

Evropa - poloha a rozloha, členitost a povrch, vodstvo, podnebí

říjen

Dějepis 

samoděržaví v Rusku

Osmanská říše

osvícenský absolutismus - Prusko, Rusko

reformy Marie Terezie a Josefa II.

VFR

vznik USA

  

 

Přírodopis 

 Savci 

 říjen

Chemie

Prvky-  zkoušení

Směsi - druhy, dělení směsí, výpočet složení roztoku

říjen

Digitální technologie

Tvorba animovaného filmu- práce ve dvojicích (trojicích).

Zpracování filmu v aplikaci Movie Maker.

Office 365, Teams. 

listopad

Výchova k  

občanství 

 

 

TV   

 

 

 

HV  

Dějiny populární hudby- blues, jazz, swing

Vokální a instrumentální aktivity.

listopad

VV   

 Pomůcky na Vv - temperové, vodové barvy, nůžky, lepidlo, štětce - kulaté a ploché (více velikostí), staré tričko/zástěra, kelímek na vodu, paleta, igelit na lavici, hadřík.   

 celý rok

ETV   

    

 

ČP   

 

 

 

 

Učivo  pro žáky zveřejňované zde během uzavření škol je k nahlédnutí zde: 

PDF soubor7.třída učivo z webu během distanční výuky říjen- květen 2020-2021

PDF soubor6.třída učivo z webu březen- červen 2020

 

 

 

8. třída

Vloženo: 23.2.2018 | Autor: Jana Báčová | Zobrazeno: 1165x | Upraveno: 23.2.2018 | Upravil: Jana Báčová
I když to letošní zimu už vypadalo, že mrznout nebude, nakonec se na nás štěstí usmálo. Moc rádi jsme- dokonce dvakrát- využili ledovou plochu na zásadském hřišti. Podívejte se na další fotografie z akce.

Vloženo: 13.6.2017 | Autor: Zdeňka Abrahamová | Zobrazeno: 20073x | Zatím neupraveno
Den dětí byl pro třetí a čtvrtou třídu naplněný spoustou zajímavých činností. Děti si vytvořily originální batikovaná trička, soutěžily v orientačním běhu a ještě si stihly zahrát různé hry. Abrahamová, Veverková, Smištíková

Vloženo: 5.3.2017 | Autor: Neznámý | Zobrazeno: 2718x | Upraveno: 5.3.2017 | Upravil: Neznámý
Díky mrazivému lednovému počasí se letos žáci 3. a 4. třídy společně zúčastnili čtyř dvojhodinových lekcí bruslení na místním kluzišti v Zásadě.

Celkem: 5 článků

Dětský den

Vloženo: 13.6.2017 | Autor: Zdeňka Abrahamová | Zobrazeno: 20074x | Zatím neupraveno
Den dětí byl pro třetí a čtvrtou třídu naplněný spoustou zajímavých činností. Děti si vytvořily originální batikovaná trička, soutěžily v orientačním běhu a ještě si stihly zahrát různé hry. Abrahamová, Veverková, Smištíková