Na základě opatření Vlády ČR

bude od 11. 5. 2020 umožněna

osobní přítomnost žáků 9. ročníků

pro účely přípravy na přijímací

zkoušky.

 

Od 25.5.2020 základní školy

zajišťují vzdělávací aktivity

pro žáky 1. až 5. ročníku.

 

Pro aktuální informace sledujte

webové stránky naší školy.

 

Mgr. Václav Horáček

ředitel školy

 

Rychlé aktuality
Kotva

Kancelář: 483 385 182

 

Ředitel: 737 282 487

 

Zást. ředitele: 731 449 101

 

Sborovna I. st. a družina: 

483 385 197, 733 178 452

 

Sborovna II. st.:

483 385 503

 

Školní jídelna:

483 390 192, 731 449 100

 

Rychlý kontakt
Sitemap
Mapa webu
A
A
A

6. třída


Milí šesťáci,

začíná nám další týden distanční výuky. Do konce školního roku nám zbývá necelých 6 týdnů. Ještě stále je

čas doplnit si zadané úkoly a tím si zajistit klidé prázdniny. Nevadí chyby v úkolech, nejdůležitější je

vaše komunikace s vyučujícími. Pokud látce nerozumíte, požádejte daného učitele, jistě Vám vše rád vysvětlí třeba na online hodině. Pokud se nemůžete z vážných důvodů zůčastnit online výuky, je slušnost se omluvit,

protože i omluva je součástí komunikace.

Samozřejmě chválím Vás, ktreří neúnavně pracujete a plníte všechny zadané úkolywink.

Těším se na všechny v pátek na hodině fyziky.

Přeji Vám hezký týden.

Eva Živná

 

Učivo na týden od 1.6. do 5.6.

Předmět

Učivo

ČJ

 

M

 

AJ

 

F

 

D

 

Z

 

 

IN

 

Učivo na týden od 25.5. do 29.5.

Předmět

Učivo

ČJ

1) Předmět 

 1. A) Vypracuj písemně do sešitucv. 2 na str. 73 v učebnici.
 2. B) Utvoř pět vět, ve kterých bude alespoň jeden předmět. Podtrhni základní skladební dvojice.
 3.  

2) Opakování učiva o přívlastku 

Zadej si na Externí odkazwww.skolasnadhledem.cz kód 446 052 a vypracuj cvičení Druhy přívlastků  výsledek vyfoť a pošli. 

 

3) Shoda přísudku s podmětem (procvičujeme pravopis) 

Vypracuj písemně do sešitu cv5 a), c), d) na str. 83 v učebnici. 

Teams  čeština 6 je zadání úkolu (upravuješ vlastní kopii dokumentu). 

 

4) Práce s textem 

Teams – čeština 6 je text slovenské pohádky Sitno. Vypracuj otázky 1 až 4. Hra na spisovatele a hádanka jsou jen pro zájemce.wink

 

Těším se na vás ve čtvrtek na online hodině.smile

M

Už je zase neděle,

došla práce je to skvělé,

Do práce se zase dám,

úkoly hned spočítám.

 

TEST č. XV.:

 

1.

Vyjádři v centimetrech      0,825 m   

 

2.

Na rozhlednu vedou do výšky  22,5 m schody, které mají výšku schodu   18,5 cm.

Kolik schodů vede na rozhlednu ?

 

 

 

3.

Kolik chybí do 10 km, když jsme právě ujeli   5,350 km.

a/ Vzdálenost, která chybí ujet vyjádři v    km a m.

 

 

b/ Chybí ujet více nebo méně ?

 

 

4.

 Poslední dopolední vyučovací hodina začíná v  11 hod 35 min   a trvá  45 min.

 

a/ V kolik hodin končí dopolední vyučování ?

 

 

b/ V kolik hodin začíná odpolední vyučování, je-li polední přestávka dlouhá   50 min.

 

 

c/ V kolik hodin končí odpolední vyučování, které trvá  dvě vyučovací hodiny 

    s přestávkou mezi hodinami, která trvá  10 min ?

 

 

5.

Vypočítej a proveď zkoušku:      31,2  : 1,3  =

 

 

 

6.

Podtrhni nebo vypiš čísla dělitelná    (znaky dělitelnosti - školní sešit)

 

520,       615,       512,      63 512,      8 920,     11 126,     1 080,      726 529,     24

 

 

Tak jdeme dál:

 

1.  Další objemové míry:

 

žejdlík         =      0,354 l

máz            =      1,415 l

vědro          =    56,59 l       

měřice        =    61,487 l

gallon         =      4,546 09 l

barrel         =   158,988 l

 

Na lodi je  100  barrelů nafty.

a/   Kolik je to hl ?

 

 

b/   Kolikatunový náklad je na lodi, když  1 litr  nafty váží   0,94 kg.

 

 

 

2. 

Lydie kupuje rajčata, jejich cena je  32,-- Kč za  1 kg.  Váhy ukazují hmotnost 

0,75 kg.    Kolik korun zaplatí Lydie za nákup ?

 

 

3. 

Paní Blažková se rozhodla vybavit byt novými záclonami, a proto kupuje

12,5 m záclon po   68,50 Kč  za 1 m    a  18,5 m lemovky po  31,50 Kč za 1m.

Vypočítej kolik paní Blažková zaplatí ?

 

 

 

 

4.  Vypočítej:                   9 2 6, 3 2 9                0, 8 2 6   :  0, 37  =

                                     .        4, 5 0 6

 

 

 

 

 

5.  Vypočítej:

 

   92  -   ( 2 . 1 )   +   60  :   ( 2 . 3 )   -   ( 9 . 8 )  =

 

=                                                                         =

 

=                                                                         =  ..............

 

 

 

Doplň a vyhledej slova složená z  -   

 

1  písmena      2  dvou písmen       3 dvou písmen         4 písmen

 

 

........      ...........       ...........        .........................        !

  1              2               3                          4           

 

 

AKVG18JEXPUO69PK98TO567LDFRDVBMNSAHOJ55TRW     yell

 

 

 

  

 

AJ

25.5.      dopiš si zbývající slovíčka z této lekce, začínáš slovíčkem “snack 

              Kdo ještě nezvládl opakovací kvíz na překlad vět, zadání má v Teams nebo zde:               Externí odkazkvíz

              PS str. 33/4 

              Procvičování “do” a “does” zde: Externí odkaz"do a does"

28.5.      PS str. 34/1,2,3 –CD máš vložené v PS, pokud ne, poslechy najdeš                            zde: Externí odkazhttp://www.macmillan.cz/motivate-audio nebo zde: Externí odkazposlech WB 33/5

              Externí odkazposlech WB 34/2,3

 

29.5.      vypracuj opakovací kvíz na wizeru, odkaz zde bude nejpozději v pátek

 

A je to tady: Externí odkazhttps://app.wizer.me/learn/RICTY8

 

 

Těším se na vás opět na další online hodině v úterý od 10:30laughing

 

F

 Příklad: učebnice str.92 /Ú4 a 8(stejný jsme počítali na hodině)

 Vaše výpočty mi posílejte ke kontrole zpět na mail

 

D

Helénistický svět 

Přečti si v učebnici text na str. 106–107 a vypracuj úkoly v pracovním sešitě str. 48. 

Str. 49 v pracovním sešitě je jen pro zájemce (učebnice str. 108 a 109). wink

Tímto uzavíráme kapitolu o starověkém Řecku a nahlédneme do starověké Itálie. Podívej se na úvodní video k této kapitole: 

Založení Říma a jeho rozmach 

Externí odkazhttps://edu.ceskatelevize.cz/hledani?q=Starov%C4%9Bk%C3%BD%20%C5%98%C3%ADm&stupen=2-stupen-zs 

Z

Omlouvám se, že jste v týdnu 11. - 15.5. nemohli pracovat. Nevím proč, ale

zadané úkoly zmizely. Posílám je proto tento týden. 

Protože nevím, kolik žáků má pravidelný přístup k internetu,

pracujete hlavně s učebnicí. Pokud nemůžete odpovědi odeslat,

můžete je napsat na papír a přinést ke mně domů.

Už se na Vaše odpovědi těším.

Obyvatelstvo str. 95

1. 3 skupiny základních znaků:

a) biologické (vyjmenuj je) 

b) kulturní 

c) ekonomické 

2. Věková struktura obyvatelstva je rozdělena do 3 skupin, vypiš je.

Rozmístění obyvatelstva na Zemi str. 96

Hustota zalidnění (= počet obyvatel na 1 km?) je nerovnoměrná.

3. Je ovlivněna podmínkami: přírodními (vyjmenuj je)

                                               sociálními 

4. V jakých oblastech je hustota zalidnění

(jmenuj pouze obecné podmínky, ne státy)

a) vysoká ?

b) nízká ?

5. Jak vypočítáš hustotu zalidnění?

Brouci - učebnice str. 92 - 95

zápis posílám mailem + poznávačku - odpovědi mi posílejte ke kotrole

IN

On-line výuka od tohoto týdnu nebude, budu ve škole učit žáky 5.třídy.

Kdo nemá hotové práce, využije tento týden na jejich doplnění.

V e-mailu posílám hříčku na procvičení logiky a práce s myší.

 

Učivo na týden od 18.5. do 22.5.

Předmět

Učivo

ČJ

1) Přívlastek shodný a neshodný 

 1. A)Přepiš do sešitucv. 2 na str. 71 v učebnici  přívlastky shodné podtrhni zeleně, přívlastky neshodné označ červeně. 
 2. B) Vypracuj v pracovním sešitěcv. 4 na str. 53.
 3.  

2) Procvičujeme pravopis  

Vypracuj v pracovním sešitě cv. 1 a) na str. 58. 

 

3) Jazykový rozbor 

Teams – čeština 6 máš zadání jazykového rozboru – psát můžeš přímo do textu. 

 

4) Práce s textem 

Hurinovy děti – vypracuj otázky k textu. Zadání máš v Teams  čeština 6.

 

Těším se na vás ve čtvrtek! laughing Zopakujeme si učivo o přívlastku a naučíme se, co je ve větě předmět.   

M

Je tu zase neděle,

cítíme se jistě skvěle.

My jsme hodní šesťáci,

těšíme se na práci.

Mozky zapneme,

úkoly hravě zvládneme.

Jistě budou bez chybičky,

radost učiteli uděláme jako vždycky.

 

Tak a začneme testem č. XIV.

 

1.

Vypočítej: 

a /                   4 . 0,25 . 7  =

 

b/                    (10,8 - 4)  :  3,4 =

 

2.

Kolik stojí 36 litrů benzinu , který má cenu  21,80 Kč za litr ?

 

 

 

3. 

Které z čísel je dělitelné  třemi   - vypiš  (nebo podtrhni).

 

3 039,        65,     892,       996,     20 112,     21 102,     973,     8 681 .

 

4.

Orientační závod běžel Jirka 0,6 hod. Petr  35 min. Který z kluků měl rychlejší čas?

(připomínám  1 hod = 60 min)

 

 

 

 

5.

Kolik gramů je   0,84 kg.

 

 

 

6.

Hlávka zelí má hmotnost 1,35 kg.

 

a/    Vypočítej kolik stojí hlávka  při ceně   16,-- Kč za   1 kg :

 

 

b/    Kolik bude stát   136,5 kg zelí?

 

 

 

c/    Kolik zelí si koupíme za     432,-- Kč. 

 

 

_______________________

 

1. Převeď    na:                          stupně            minuty

 

135      minut

 

261      minut

 

463      minut

 

382      minut

 

200      minut

 

1000    minut

 

2.

Vypočítej:

18 stupňů        +      57 stupňů     =

 

12 stupňů  32 min     +    15 stupňů     =

 

16 stupňů  41 min     +    12 stupňů  13 min   =

 

24 stupňů  56 min     +    21 stupňů  28 min    =

 

 

3.

Na výletě jsme ušli    první den:         dopoledne             odpoledne

                                                             3,8 km                   9 km 300 m  

                                  druhý den:         4 200 m                 9,4 km

 

a/ Která část výletu byla nejdelší?

 

b/ Který den jsme ušli více km? 

 

c/ Kolik km jsme ušli celkem?

 

4.

 Vyber a napiš čísla pro která platí:     1,7  <  x   ?   2,3

 

2,3        1.67      2,04       1,700     2,42        1,99     1,3     2,7      2,25     16,4      18,5

 

 

 

5.

Eva si koupila jogurt za 9,80 Kč a pomerančový džus za 7,5 Kč. Platila dvacetikorunou. Kolik ji pokladní vrátila?

 

 

____________________________________________________________________

 

 

Tak už se těším až   (doplň na řádky šest slov, která jsou ukrytá v textu)

 

________    __________   __________ ,   __________   ____   _______________ .    

 

 

KLJ45POBRZYLKUJNMH6KLBUDE997KLZTLPTEPLO12LKXP1

2KLBUDUHSFRERVHSE352LDWROULKJGKOUPATADMLOP61

 

Už aby to bylo.

____________________________________________________________________

 

 

Tak se mějte a hezky pracujte.surprised

                   

 

AJ

18.5.    pomalu se blížíš na konec 3.lekce, tak Tě čeká tento týden opakování 

            UČ str. 42 – zahraj si hru, ve které si zopakuješ naučená slovíčka 

            UČ str. 43/3 - vypracuj písemně a na vytvořené otázky také odpověz, svoji práci vyfoť a pošli  mi ke kontrole 

21.5.      UČ str. 43/ - vypracuj písemně do sešitu 

22.5.      PS str. 113/5 

  zapiš si do slovníčku další slovíčka z této lekce - začínáš slovíčkem “nuts” a končíš “score 

Těším se opět na setkání s vámi v úterý od 10:30.wink

 F

Výpočet hustoty látky-učebnice str.90 - 91 máte zde dva řešené příklady,

podívejte se na ně a sami zkuste vypočítat hutotu látek v tabulce : učebnice str. 92/3

Svůj výpočet vyfoťte a pošlete mi na e-mail

Těším se na Vás v pátek surprisedna online vyučování v 9 hodin, účast nutná!!!!

D

1) Filip Makedonský a jeho syn Alexandr 

Přečti si v učebnici na str. 104 a 105 kapitolu Otec a syn z Makedonie přebírají štafetu a vyplň v pracovním sešitě str. 47 

sleduj: 

Externí odkazhttps://www.televizeseznam.cz/video/byl-jednou-jeden/alexandr-veliky-64032666 

2) Opakování učiva (str. 94-95, 98-103) 

Teams - dějepis 6 – v úterý se ti otevře kvíz starověké Řecko II. smile

Z

Národy a státy - str. 97

1. Vypiš definici národa.

2. Charakterizuj stát.

3. Podívej se na obr. 9 a 10 a porovnej přírodní a umělé hranice.

Způsoby vlády

4. V jakých státech mají lidé možnost volit své představitele?

5. Jak se říká vládě, kde je všechna moc soustředěna do rukou jednoho člověka?

6. V jakém státním zřízení je hlavou státu –   a) prezident

 •                                                                 -        b)  panovník
 • Rasy - str 98
 • 3 základní rasy:europoidní (bílá), mongoloidní (žlutá), negroidní (černá)
 • Míšením ras vznikají smíšené rasové skupiny = míšenci.
 • 7. Jak nazýváme míšence rasy:a)  europoidní a negroidní
 •                                                    b)  europoidní a mongoloidní
 •                                                    c)  mongoloidní a negroidní
 • Náboženství - str. 99 - 100 
 • Podle charakteristiky poznej, o jaké náboženství se jedná.
  8. a) Prorok Mojžíš, Tóra, Zeď nářků, žid –
       b) Křížek, Bible, Vatikán –
       c) Hidžáb, Korán, muslim –

Motýli - učebnice str. 88 - 91

Zápis posílám e-mailem + poznávačka - odpovědi posílejte na mailsmile

IN

Téma pro tento týden: Klávesnice a myš (hravé opakování, orientace na klávesnici)

Podklady pro zadanou tentokrát dostanete e-mailem.

On-line hodina ve středu nebude.

 

Chválím všechny, kteří výborně komunikují a svědomitě plní zadanou práci.  

 

Ti, kteří do března nedělají nic, by měli začít!! Je nejvyšší čas! Vše se dá doplnit. Podklady najdete v aplikaci Teams v předmětu IN.

 

Učivo na týden od 11.5. do 15.5.

Předmět

Učivo

ČJ

1) Procvičujeme přívlastek shodný

Přepiš do sešitu cv. 4 na str. 72 v učebnici.

 

2) Práce s textem

Vypracuj úkoly ke cv. 1 na str. 66 v učebnici (cvičení neopisuj).

 

3) Procvičujeme pravopis

Vypracuj do sešitu cv. 5 a), b)  na str. 66 v učebnici.

 

Pro zopakování shody přísudku s podmětem sleduj:

Externí odkazhttps://edu.ceskatelevize.cz/shoda-prisudku-s-podmetem-5e442279e173fa6cb524ac41

 

4) Z pohádky do pohádky

V učebních materiálech Teams - čeština 6 je zadání kreativního úkolu, moc se těším na vaše nápady a řešení. wink

Společně si je přečteme na online hodině. Těším se na vás! laughing

Všechny své práce vyfoť a pošli. Děkuji moc za spolupráci.

 

M

Dobrý den.

Tentokrát hezké nedělní odpoledne. Jestli někdo doufal, že zapomněl, tak ho rychle vyvedu z omylu. Nezapomněl. Ale bude hodný a pošle něco málo. Jdeme na to:

 

1.     

V rodině pana Vodoměrky spotřebovali v

lednu    15,8 m3   vody

únoru    14,5 m3

březnu  18,6 m3  .           Urči průměrnou měsíční spotřebu vody. 

 

2.

Do cukrovaru přivezli z polí   

1. týden         896,3 t   cukrovky

2. týden         958,4 t

3. týden      1 074,5 t

4. týden       o 50 tun více než v prvním týdnu. 

Kolik tun cukrovky přivezli celkem do cukrovaru. Výsledek zaokrouhli na tuny.

 

 

 

3.

Vypočítej obvod a obsah čtverce o straně   94 m.

Obvod trojúhelníku KLM o stranách   k=38 cm,   l=29 cm,   m = 1 dm  9 cm.

 

 

4. 

Které číslo chybí, aby byl příklad kompletní:

 

0,8     .   ___     =          3,2                       8     .      ____  =       36

 

2,3     .  ____    =   9 200                          7     .      6,5     =     _____

 

 

5.

1,43    .  7 =                                             3     .   0,4             =

 

2,86    .  7 =                                           33     .   0,34           =

 

4,29    .  7 =                                         333     .   0.334         =

 

5,72    .  7 =                                      3 333     .   0,3334       =

 

7,15    . 7  =

 

 

6.

Převeď na minuty:

 

2   stupně               =     ___________         7 stupňů   32 minut   =   ___________

 

5   stupňů               =     ___________         9 stupňů  15  minut   =   ___________

 

17     "                     =     ___________         2 stupně    8   minut  =   ___________

 

32     "                     =     ___________         1 stupeň   56  minut  =   ___________  

 

 

 

Doplň to textu  na řádek dvě slova - KOUMEJ.

 

NIVEU2B45UMCDVIUULLC4E9XNY3O44Š9AIBFT

Tento týden _________________________________________   a budu makat jako ďas.

 

 

 

TEST   XIII.

 

1

Vypočítej na tři des. místa:   128,368  : 0,21   =

 

 

 

 

2.

Obchodník přivezl 200 balíčků kávy po 75 g.

 

a/  Kolik kg kávy přivezl?

 

b/  Kolik Kč utrží, prodá-li všechnu kávu, když  1kg stojí     273,60 Kč?

 

 

3.

15 žáků zaplatilo na výletě za oběd  1 335,-- Kč.     Menu bylo jednotné.

Vypočítej cenu za jeden oběd.

 

 

4.

Kolik korun zaplatila babička za   12 pohlednic     (jedna pohlednice stála 6,-- Kč).

Dále na poště koupila  12 známek po 19,-- Kč.

Kolik Kč zaplatila celkem na přepážce? 

 

 

 

 

5.

Za pomeranče zaplatil Jenda 18,-- Kč. Vypočítej hmotnost nákupu, když víš, že 1 kg pomerančů stálo  24,-- Kč.

 

 

 

6. Jak daleko od stanice bude vlak  jedoucí průměrnou rychlostí 90 km/hod.

 

a/   za půl hodiny:

 

b/   jak dlouho pojede stejnou rychlostí 135 km:

 

 

 

 

TAK A NYNÍ SI   rozšíříme znalosti z délkových měr:

 

český sáh     =     1,896 m

 

český loket   =     0,594 m

 

palec (coul)  =     2,54   cm

 

yard              =     0,9144 m

 

míle              =     1,609 km

 

míle

námořní       =     1,852 km

 

Vypočítáš?????

 

Měřím   ____ m ____  cm       ,            loktů    ______      ,         palců     _______

 

 

Tak se mějte a jen se smějte. Konec roku za chvilku, tak s láskou počítám matiku.cool

Źe jsem borec- to už vím, na další příklady se už těším.sealed

 

AJ

11.5.      UČ str. 41/2,3

              UČ str. 41/4vypracuj písemně a pošli mi ke kontrole

14.5.      PS str. 31 – máš před sebou slohové cvičení o svém životním stylu- inspiruj se uvedenou slovní zásobou

               a UČ str. 41/3

15.5.     zapiš si do slovníčku dalších 20 slovíček z této lekce (od "green tea" až po "myth")

 

 

F

V pátek na online hodině budeme opakovat převody jednotek hmotnosti.

Tento týden začneme s hustotou.

Zápis do sešitu posílám na e-mail.

 

D

1) Klasická řecká kultura byla přístupná každému - přečti si text v učebnici na str. 100-101 a vyplň str. 45 v pracovním sešitě.

2) Moudrost, sport a bohové - přečti si text v učebnici na str. 102-103,

sleduj Externí odkazhttps://edu.ceskatelevize.cz/staroveke-olympijske-hry-5e441eb8d76ace2c451dde28

Vyplň str. 46 v pracovním sešitě.

Z

 

Hmyz s proměnou dokonalou: učebnice srt. 86 - 87

Blechy a síťokřídlí - zápis posílám mailem

Test - hmyz s proměnou nedokonalou najdete na TEAMS

IN

On-line hodina bude ve středu od 10:30 hod.

Téma: Plánování aktivit, praktické využití map a jízdních řádů

 

Chválím všechny, kteří výborně komunikují a svědomitě plní zadanou práci.  

 

Jsem ráda, že se na on-line výuku přidávají další žáci. Možnost mají i ostatní, kteří do školy "nechodí"  Vše se dá doplnit. Podklady najdete v předmětu v aplikaci Teams.

 

Kdo se z nějakého důvodu nemůže zúčastnit výuky, napíše omluvu na adresu informatika@mzszasada.cz

 

Učivo na týden od 4.5. do 7.5. (8.5. Den vítězství, státní svátek)

Předmět

Učivo

ČJ

1) Procvičujeme přívlastek shodný

Zopakuj si, co už víme o přívlastku v uč. str. 71.

Vypracuj cv 2, 3 a) v pracovním sešitě na str. 53.

2) Procvičujeme pravopis a určujeme podmět a přísudek cv. 3 a), b)  na str. 64.

3) Vypracuj do sešitu cv. 2 a 3 na str. 6869 v učebnici a cv. 1 a 5 na str. 70.

4)Porozumění textu - Létající želva - z uvedeného odkazu si pozorně přečti text, odpověz na otázky, výsledek vyfoť a pošli.

Externí odkazhttps://www.umimecesky.cz/cteni-s-porozumenim-bajky/40

5) Těším se, že se opět uslyšíme ve čtvrtek v 9:00. laughing

M

Dobré sobotní odpoledne.

Není přes hodného pana učitele, který Vám posílá práci s předstihem na nový zkrácený týden. Tak jdeme na to:

 

 

1. Vypočítej obvod a obsah obdélníku o rozměrech  a = 64 m ,  b = 48 m.

 

 

 

 

 

2. Vedoucí prodejny pan Salámek nakoupil 30 balení vajec po dvanácti kusech za 

    660,-- Kč.   

    a/  Kolik zaplatil za jedno balení?         b/ Kolik stojí jedno vejce?

 

 

 

 

 

    c/ Nakoupil dobře, když v supermarketu mají stejné balení za 20,-- Kč?  

        Odpověz:         ANO          NE

 

 

3.  Napiš, proč je součet    10 + 1120 + 50  +  80 + 5670   dělitelný deseti.

     

 

     Napiš, jestli je tento součet dělitelný beze zbytku ještě jiným číslem.

     

     

4.  Na stránce 85 knihy , si zopakuj pravidlo a vypočítej velikost úhlu gama.

         / připomínám 1stupeň  =  60min./

 

     V  trojúhelníku  ABC jsou dány úhly: 

      alfa    38 stupňů        beta    61 stupňů        gama ?

 

 

 

     V  trojúhelníku  ABC jsou dány úhly:

     alfa    42 stupňů  16 min.    beta     58 stupňů   27 min.     gama  ?

 

 

5.  Vypočítej:

 

      66 +  ( 2 . 9 )  - ( 16 - 9 )  +  2  .  ( 8 - 4 )  -  ( 3 . 9 ) +  50   =

  

=                                                                                                =

 

=                                                                                                =  _______

 

 

 

 

Test č. XII.

 

1.  Vypočítej:       0,13   .    0,03

 

 

 

2.   Zaokrouhli na tisíciny:       0,0468 t

 

 

3.   Vypočítej:       ( 86,9  +  13,1 )  .    2,7 =

 

                          =                                      =  _______

 

 

4.   Kolik zaplatíme při nákupu 20 jogurtů po 7.80 Kč ?

 

 

 

 

5.   Deset velkých bílých jogurtů stálo  148 Kč.

 

a/   Kolik zaplatíme za jeden jogurt?

 

b/   Kolik zaplatíme za dvacet jogurtů?

 

 

 

6.   Ve velkoobchodě bylo nakoupeno:

 

a)    pro nemocnici    50  jogurtů

b)    pro hotel    500  jogurtů

1 kus vždy stál 12,50 Kč.   

 

Kolik korun stály jogurty pro:

 

a)  nemocnici                          b) hotel           c) kolik stály jogurty dohromady

                                                                                   pro nemocnici a hotel

 

 

Protože jsem (doplň)  _______________________, dostanu pěknou známku z M. (Jistě vyluštíš následující hodnocení.) 

 

AEXJMS9S1L0EVMDM14QBZS8O3IPRENFE784CVXC

 

 

Prosím zaslat všechny úkoly.

 

 Hezký pracovní týden a hlavně opět prodloužený víkend. surprised  

 

 

 

 

AJ

4.5.        vypracuj kvíz na Subject and Object pronouns, zadání budeš mít v Teams                 – English Year 6, kvíz bude zpřístupněn od 10h

              UČ str. 38/1 přečti si článek a odpověz písemně na otázky, svoji práci                                           vyfoť a zašli mi ke  kontrole

              UČ str. 38/3 – spoj věty pomocí spojky „a“ nebo „ale“

 

7.5.        PS str. 30/1 ­– svoji práci vyfoť a zašli mi ke kontrole

              PS str. 30/2 – doplň správné spojky, poslechem CD nebo online poslechů                                       si svoji práci zkontroluj

              PS str.30/4

Zapiš si do slovníčku dalších 20 slovíček z této lekce. (poslední slovíčko je "goal"

Slovníček najdete tady: PDF souborhttps://www.bridgebooks.cz/out/media/Motivate1CZ.pdf

Další online hodina opět v úterý 5.5. od 10:30. Těším se.wink

F

Posílám opět pracovní list na procvičování hmotnosti.

Vypracujte do sešitu odpovědi a pošlete ke kontrole (hlavně úkoly 7., 9., 14., 

15., 16., 17., 18)

Online hodina tento týden nebude v pátek máme opět volnolaughing

D

1) Na základě toho, co už víš o Athénách z minulého týdne (viz kvíz Athény a počátky demokracie) a co ses dozvěděl v učebnici na str. 94 a 95, vypracuj v pracovním sešitě str. 42.

2) Str. 43 v pracovním sešitě je zajímavá, ale nepovinná :-), úkol je dobrovolný.

3) Str. 44 v pracovním sešitě vyplň dle textu, který si přečteš v učebnici na str. 9899.

Z

Milí šesťáci, i tento týden budeme opakovat, co jsme se několik týdnů učili – Přírodní sféry Země.   Děkuji všem, kteří se do výuky zapojují. Bohužel jsou i tací, kteří neodpovídají, což je mi líto. Všem přeji úspěšné zvládnutí otázek na tento týden. Na otázky odpovídejte stručně, nemusíte opisovat vše, co v učebnici najdete. Odpovědi zjednodušte.

Hydrosféra : str. 94 – otázky číslo 2, 8, 10, 11, 14

Pedosféra: str. 94/2

Biosféra: str. 94/4

Rovnokřídlí - učebnice strana 85

Zápis posílám e-mailem - zapiš do sešitu

V pracovním sešitě doplň str.33 a 34 pracuj s učebnicí

IN

On-line hodina bude ve středu od 10:30 hod.

Téma: Mapy na internetu II, jízdní řády.

 

Chválím všechny za splnění práce z minulého týdne, kdo ještě nestihl, může doplnit.

Kdo se z nějakého důvodu nemůže zúčastnit výuky, napíše omluvu na adresu informatika@mzszasada.cz

a splní práci zadanou v předmětu v aplikaci Teams.

 

Učivo na týden od 27.4. do 30.4. (1.5. Svátek práce, státní svátek)

Předmět

Učivo

ČJ

1) Podmět a přísudek 

vypracuj cv. 3 a 4 v pracovním sešitě na str. 52

 

2) v úterý bude pro tebe zpřístupněn kvíz na procvičení podmiňovacího způsobu, mluvnických kategorií sloves a určování podmětu a přísudku

 

3) Porozumění textu - Prstýnek - z uvedeného odkazu si přečti pozorně text, odpověz na otázky a výsledek vyfoť a pošli

Externí odkazhttps://www.umimecesky.cz/cteni-s-porozumenim-ufon/61

 

3) Slohové cvičení - sms zpráva rodičům -

v pracovním sešitě na str. 78 vypracuj cv. 3

Pozorně si přečti zadání! Dbej na srozumitelnost a obsah zprávy (abys napsal vše, co máš rodičům sdělit). Svou zprávu vyfot a pošli.

 

M

Tak hurá a máme tu zase kratší týden. Nevím, zda-li mám dát méně práce nebo ne. 

Nechám to na Vás a jsem zvědavý, kdo mě bude proklínat.  Takže hluboký nádech a jdeme na to:

 

1. Když už umíme upravovat příklady na dělení, tak je vypočítáme na:

    DESETINY                             SETINY                             SETINY

95,91 : 2,3  =                             33,453 : 5,3 =                     89576,6 : 0,36 =

 

 

 

2.  Vypočítej                               obvod                                    obsah                 

čtverce o straně  62 m

 

 

 

3. Vypiš čísla dělitelná:     725,      900,      981,       333,       62,       87,       505 

 

číslem        5

         

                   3

 

4.  Eva kupuje párky, je u nich cena 96,-- Kč za 1 kg. Váhy ukazují hmotnost

     0,680 kg. Urči , kolik Kč bude Eva platit.

 

 

 

5.  Napiš skutečnou cenu za zakoupené zboží:

 

                                  1 kg broskví                 1 kg pomerančů           1kg jablek                                               stojí  45,--Kč                stojí   26,-- Kč              stojí 32,-- Kč        (zakoupeno)               2,5 kg                          1,5 kg                          2,4 kg           

 

                                   98,50 Kč                      45,-- Kč                        76,80 Kč

                                 112,50 Kč                      32,-- Kč                        65,90 Kč

                                 132,50 Kč                      39,-- Kč                        93,60 Kč

 

skutečná cena         _________                    ________                      _________ 

 

 

6.   ?    ?       hranatá závorka         

 

            200   -  ? (36 : 9)  + (8  . 9)   -  4  ?   +    300      = 

 

       =                                                                              =

 

      =                                                                               =    ________

  

 

TEST  č. XI.

 

1.   Vypočítej                60 . 0, 001   =

 

2.   Převeď na gramy -     0,28 kg

 

3.   Které těleso má větší hmotnost:         A:    0,875 kg            B:   1004 g

                A    nebo   B

                                                                                    -------------

 

4.   Při sázení brambor se počíta na 100 m2 s 25 kg brambor. Kolik kg brambor je

      třeba připravit na osázení pole o rozloze 4 ha ?

 

 

 

 

 

5.   Vypočítej:               3,1  .  (38,6  +  61,4)    =

                                 

                                =                                       =  _______

 

 

6.   V pondělí prodala paní Malá 32 l mléka po 11,50 Kč  a  14,5 kg tvarohu 

      po 34,-- Kč za půl kila. Kolik utržila  celkem za prodané zboží ?    

 

Hodně úspěchů při řešení úloh v posledním dubnovém týdnu.  innocent

 

AJ

Ahoj šesťáci, jsem ráda, že se spolu slýcháváme na online hodinách, ale mohlo by vás být více. Tak se přidejte i ostatní.

27.4.      UČ str. 37/ Subject and object pronouns – opiš si gramatickou tabulku

               UČ str. 37/10 ­– vypracuj písemně, stačí vybrat správnou odpověď, nemusíš opisovat celou větu

               PS str. 113/6

29.4.      PS str. 29/5,6 –zašli ke kontrole

Naše další online hodina bude v úterý od 10:30. Těším se na váswink

Posílám vám odkaz na poslechy z této lekce: Externí odkazPoslechy - Unit 3

 

Zapomněla jsem vám zadávat nová slovíčka. Napište si prosím prvních 20 ze 3.lekce. Najdete je tady:

PDF souborhttps://www.bridgebooks.cz/out/media/Motivate1CZ.pdf

 

 

F

Tento týden je v pátek svátek - online hodina nebude.

Je potřeba procvičovat převody hmotnosti. Na mail posílám procvičování. Pošlete mi zpět ke  kontrole.

Děkujusmile

D

Athény a počátky demokracie

přečti si v učebnici text na str. 94-95. 

Sleduj Externí odkazhttps://edu.ceskatelevize.cz/pocatky-demokracie-5e441f11d76ace2c451de152

Ve středu bude pro tebe připraven kvíz, ve kterém si ověříš své vědomosti o athénské demokracii.

Z

V tomto a příštím týdnu budeme opakovat sféry Země. Pokud odpovědi nebude znát sami, můžete si je vyhledat v učebnici, pochopitelně tentokrát neprozradím stránky.wink

Litosféra: otázky učebnice str. 93/ 1, 14, 19, 20, 23

Atmosféra: str. 93/ 4, 10

Na vaše odpovědi se těším na adrese: e.cerna@seznam.cz

 

Vši a ploštice najdete v učebnici na straně 83-84 

Na email posílám zápis do sešitu

IN

Další on-line hodina bude ve středu od 10:30 hod.

 

Připomeneme One Drive. Opět se podíváme do aplikace Teams, společně zhodnotíme poslední práci (Nekalé obchodní praktiky, výhodný nákup).

Další téma: Mapy na internetu 

Chválím všechny za splnění práce z minulého týdne, kdo ještě nestihl, může doplnit.

 

Učivo na týden od 20.4. do 24.4.

Předmět

Učivo

ČJ

1) Větné členy: podmět a přísudek

pracovní sešit str. 50/cv. 1,2,3,4

 

2) Procvičujeme pravopis: oprav chybný text, cvičení přepiš a doplň tabulku (zadání Teams - čeština 6, e-mail)

 

3) Jdi na následující odkaz, pozorně si přečti text "Ovce paní Bekové" a odpověz na otázky, můžeš získat až tři hvězdičky, výsledek vyfoť a pošli: 

Externí odkazhttps://www.umimecesky.cz/cteni-s-porozumenim-zverimex/7?source=explicitExercise

 

4) Vy, kteří máte přečtenou knížku, mi uděláte radost fotkou čtenářského deníku.

 

Ve čtvrtek v 9:00 budeme mít další online hodinu. Těším se na vás.smile

M

Dobrý den.

Zasílám další úlohy k upevnění učiva. Hodně elánu při práci.

 

1. Doplň takovou číslici, aby platila uvedená nerovnost:

 

22,023 4    >      2__,034                             91, __58    >    91,58

 

5 __4,01    <     524,01                                __4,123     <    24,122

 

2 . Desetinná čísla dělíme tak, že vynásobíme (10, 100, 1000 atd. ) tak, aby  dělitel

     byl přirozené číslo. Pak dělíme a jen dáváme pozor na přechod přes desetinnou

     čárku.  Dělali jsme minule     12,148 :  2,47  =  /. 100

                                                    1214,8:  247   =

 

Teď vypočítáme příklad na dvě des. místa:

 

32,452   : 0,025 =

 

 

3.     Vypočítej:         1 346, 897                                   1346, 897

                                     754, 235                                  -  754, 235

 

 

 

4. Vypočítej:      obsah čtverce   a)   ABCD      a=  32 m

                                                     b)  ABCD      a=    6 cm   3 mm

 

 

5.  Vypiš násobky č. 6: ________________________________________________

 

330,  64,  36,  49,  72,   95,   99,    170,   147,     348.

 

 

6.   Který z trojúhelníků je možné sestrojit?

 

?  KLM                                          ?    EFG                         ?   MNP

 

k = 10,5 cm                                   e =   8 cm                       m = 6,5 cm

l=    8,9 cm                                    f=    5 cm                        n=  9 cm

m = 3,1 cm                                    g= 2,3 cm                       p= 6,5 cm

 

Na pomoc si nůžeš vzít učebnici G  str 91.

 

 

TEST  č. X.

 

1.   Zaokrouhli na tisíciny:     0,234 8

 

2.    Které číslo je o 0,02 menší než číslo 3,2?

 

3.    Z 1 kg cukru je odsypáno 150 g. Vyjádři zbytek cukru v kilogramech.

 

4.

a)  Kolik Kč zaplatíš za 10 kg brambor, když kilo stojí 7,50 Kč?

b)  Kolik Kč zaplatíš za 1 kg mandlí, když 100 kilo stojí 23 600 Kč?

c)  Kolik zaplatíš dohromady za 3 kg brambor a tři kila mandlí?

 

5. Brambory jsou dnes váženy do sáčků po 2,5 kg. Chceš koupit 10 kg brambor.

    Kolik sáčků koupíš?

 

6. Vypočítej:

 

    100 - (12,125  + 8,875)   -  (2 .  8) =

 

=                                                        = _____

 

Ještě připomínám adresu na zaslání výpočtů:   e.cerna@ seznam.cz

Hezký den.tongue-out

 

 

 

 

 

AJ

20.4.      UČ str. 36/5 –přečti si kvíz o zdravém životním stylu a otestuj se, jak jsi na tomJ

               UČ str. 37 – opiš si gramatickou tabulku …like –mít rád, love-milovat, don´t like – nemít rád, hate-nenávidět

23.4.      UČ str. 37/7 – vypracuj písemně, nahraď smajlíky správným slovesem a zašli mi ke kontrole

24.4.      PS str. 29/1,2 (3 pro nadšence)

              

Další online hodina bude v úterý od 10:30. Těším se na vás.

F

Tento týden budeme opakovat převody jednotek objemu - zašlu do e-mailu.

V pátek se s Vámi těším na online vyučování od 9 hodin.

Chválím všechny, kteří se zúčastnili nebo alespoň omluvili.

Děkuji smile

D

Archaické období a plavby za rozvojem - přečti si text v uč. na str. 90-91 

v pracovním sešitě vyplň str. 40 - stránku vyfoť a pošli

Sparta - sleduj:

Externí odkazhttps://edu.ceskatelevize.cz/spartske-zrizeni-a-bitva-u-thermopyl-5e44197a17fa7870610ed767

V kvízu si ověříš, jak se ti podařilo porozumět životu ve Spartě. (Teams - dějepis 6 - Sparta, kvíz bude přístupný od středy). 

Z

Život v oceánech str. 88

 1. 1. Čtyřhranka obecná – co to je, proč je nebezpečná, jak je veliká (vše najdete na str. 88)

Již jsme probrali všechny přírodní krajiny(= biomy). Měli byste mít v sešitě dokončený zápis ze str. 91.

 1. 2. Seřaď přírodní krajiny tak, jak jsou na Zemi uspořádány od pólů:

savana, poušť, polární oblast, lesy mírného pásu, tajga, step,Středomoří, tropický deštný les, tundra

Odpovědi zašli na adresu: e.cerna@seznam.cz

Děkuji všem, kteří mi posílají odpovědi.smile Mrzí mě, že se ještě 5 žáků vůbec neozvalo.frown

Hmyz s proměnou nedokonalou

Do e-mailu posílám zápis ke dvěma novým kapitolám: Vážky a Stejnokřídlí

v učebnici strana 80 - 82

a poznávačku (opět zkuste určit živočichy na obrázku a napsat mi do e-mailu).

 

IN

Práci na tento týden máte připravenou v aplikaci Teams, v předmětu IN 7, v Zadání. 

Téma navazuje na minulé: Nekalé obchodní praktiky, výhodný nákup.

Po zpracování ji odevzdáte opět do téhož předmětu. 

Další on-line hodina bude za týden ve středu od 10:30 hod.

Chválím všechny, kteří odevzdali práci z minulého týdne.

Ostatní můžou ještě dodatečně splnit, i když již nebudou hodnoceni známkou výborně.

 

Učivo na týden od 14.4. do 17.4. (13.4. Velikonoční pondělí, státní svátek)

Předmět

Učivo

ČJ

1) Pracujeme s textem - pracovní sešit str. 44/1 a) až f)

2) Procvičujeme slovesa - pracovní sešit str. 45/3,4,5

3) Testové úlohy na str. 49 v pracovním sešitě 1-7 (5 nepovinná)

Učivo o slovesech můžeš procvičovat na Externí odkazwww.skolasnadhledem.cz, hovotá cičení vyfoť a výsledek pošli (kódy cv. 446 048, 446 049)

4) Knižní hádanky:

Externí odkazhttps://www.mojecestina.cz/article/2019030501-knizni-hadanky-pohadky-pro-deti

Ve čtvrtek v 9:00 se budu těšit, že se sejdeme na online hodině :-)

M

Dobrý večer. Vzhledem k tomu, že je kratší pracovní týden neposílám tolik práce.

Děkuji všem, kteří zasíláte vyřešené úlohy.  Při řešení testu mně prosím zašlete

čas řešení testu, který jistě počítáte bez pomoci. Děkuji.

 

Připomínam pravidlo dělitelnosti:

Číslo je dělitelné jiným číslem , je-li dělitelné beze zbytku.

 

Zbývá nám poslední znak dělitelnosti a to číslem:

 

100   -  číslo je dělitelné  stem, je - li  jeho poslední dvojčíslí  00 .

 

Např:    800  ,    335 700  ,    3 000  ,    6 640  000  .

 

 

Podtrhni čísla dělitelná číslem :

 

2 :         368      ,     521   ,      121 305    ,   806   ,    902 308        

 

 

6 :          251     ,     672   ,      987     ,     6 238     .       3 714

 

 

5 :          3 625  ,     800    ,     4 826    ,     5 007    ,      3 710

 

 

 

Vypočítej a proveď zkoušku:

 

8 3 , 26    :    52     =                      

 

 

 

 

 

 

Vypočítej:           8 ,  6 2 4

                           .     0, 1 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEST   č.  IX :

 

1.   Vypočítej:     (2,85    +   7,15 )      -     3,897  =

 

                        =                                                   =

 

 

2.   Vypočítej obvod záhonu tvaru čtverce o straně délky    1,25 m.

 

 

 

3.  Hospodář má celkem osít  25,5 ha polí obilím. Kolik ha zbývá osít, když má 

     právě oseto 19, 8 ha.

 

 

 

4.  Na  10 m2 se vysazuje obvykle  80  sazenic zelí. Kolik hlávek zelí bude na

     poli o ploše   400 m2 ?

 

 

 

5.  Vyjádři v metrech:       12 km   85 m

 

 

 

6.   Jsou dána tři čísla. Vypočítej rozdíl největšího a nejmenšího čísla:

 

      11,59       ,       0,999     ,      1,18 .

 

 

 

Připomenutí dělení desetinným číslem:

 

6,28  : 1, 2  =    /.10                                     7,3267  :  2, 36   = / . 100

 

 

uprav:

 

72,624   :  3,2   = /                                   8, 364   :  0, 24  =/

 

272,32   :  3,22 = /                                   4, 52      : 4, 256 =/

  

7, 452    :  2, 4  =/                                    8,364   :    4, 256=/

 

 

Hezké sny a hodně elánu do práce.  cool

 

AJ

 

Děkuji všem za vyplněný interaktivní pracovní list. Psali jste mi, že vás bavil, tak já vám zase nějaký ráda nachystám. A kdo se k němu ještě nedostal, odkaz na jeho vyplnění máte ve školním emailu.

6.4.    UČ str. 36 –nová slovní zásoba, zapiš si do slovníčku, zkontroluj si podle UČ str.39

Tvoř otázky s použitím nové slovní zásoby.Vyber si 5 aktivit. Do you go shopping in your free time? Yes, I do. No, I don´t. Do you listen to music in your free time? Pokud můžeš, věty vyfoť a zašli mi ke kontrole.

PS str.28/1,2

F

Děkuji  všem, kteří se alespoň snažili vyřešit úkol z minulého týdne: délka hřiště

měla být změřena s přesností na metry. Vypočítaný aritmetický průměr byl s

přesností na desetiny metru - tedy špatně. Mělo být zaokrouhleno na 16m.

 

Procvičování převodů jednotek objemu necháme do školy.

Tento týden si projděte měření hmotnosti: učebnice srt.80 -  85

jsou to dvě kapitoly, zápis do sešitu opět posílám na email.

D

V pracovním sešitě si vypracuj str. 38 a 39 (vyfoť a pošli), podívej se na výukový pořad z Externí odkazhttps://edu.ceskatelevize.cz/mytus-o-odysseovi-5e4424932773dc4ee4139dab

Z

Děkuji těm, kteří zaslali odpovědi na otázky. 

Tento týden dudete kreslit do sešitů tropický deštný prales - obr. 53 na str 87.

Ke každému patru pralesa doplň zvířata, která zde žijí (najdeš je napsaná v textu na str. 87) Dnešní otázka je delší než odpověď.

Jak dlouho vydrží úrodnost půdy po přeměně pralesa na půdu k pěstování. 

Už se těším na odpovědi ode všech. wink

Poznávačka z minulého týdne: ruměnice pospolná

                                                  hlemýžď zahradní - ulita

                                                  kozlíček dazule

Děkuji za Vaše fotky naklíčených semínek z louky - pokud máte, kde nechte klidně

růst. 

Tento týden se podívejte v učebnici na straně 76-77 na kapitolu Hmyz

a srt.78-79 Rozmnožování hmyzu (zápis posílám emailem - doplňte do sešitu)

V pracovním sešitě vyplňte stranu 32.

V pátek v 9 hodin se s Vámi těším na online hodinu

IN

Děkuji všem za splnění dobrovolného úkolu z minulého týdne (cvičný word).

Ve středu nás čeká od 10:30 hod. další on-line hodina, tentokrát na téma Power Point ve One Drive.

Odkaz na připojení budete mít opět v e-mailu, můžete se připojít také přímo

z aplikace Teams.

Kdo se nepřipojí, napíše omluvu na adresu informatika@mzszasada.cz

Úkol, který obdržíte po on-line hodině, by měl ale splnit každý!!

 

Učivo na týden od 6.4. do 8.4. (9.4. Velikonoční prázdniny, 10.4. Velký pátek, státní svátek)

Předmět

Učivo

ČJ

V tomto týdnu procvičujeme tvary podmiňovacího způsobu, opakujeme pravopis i,í/y,ý, pracujeme s textem.

Tvary podmiňovacího způsobu si můžeš zábavnou formou zopakovat z Externí odkazhttps://edu.ceskatelevize.cz/klicove-slovo/podminovaci-zpusob?stupen=2-stupen-zs 

V e-mailu máš pracovní list - můžeš psát přímo do textu na počítači nebo si list vytisknout, ručně vyplnit a poslat jako sken nebo fotku (pracovní list bude k dispozici také na Teams - čeština 6)

 

Přeji pěkné Velikonoce. smile

M

Dobrý den.

Jistě máte radost, že posílám další práci na zkrácení nudy, Tak začínáme,

 

Nejprve si zopakujeme tak jako minulý týden převody jednotek:obsahu (V. tř.):

 

Základní jednotkou obsahu je   metr čtvereční

1 km2      =   1 000 000 m2            a -   ar -  čtverec o straně dlouhé 10 m

1 m2        =   1 000 000 mm2

1 m2        =        10 000 cm2         ha - hektar - čtverec o straně dlouhé 100 m

1dm2       =        10 000 mm2

1 m2        =             100 dm2

1 dm2      =             100 cm2

l cm 2      =             100 mm2 

 

2 km2     =         m2                3  m2   =        dm2             4m2     =           cm2

1,5 km2  =         m2                3,6 m2 =        dm2             4,8 m2 =           cm2

 

Vypočítej obvod trojúhelníků:

 

ABC     a =   4 cm ,   b =   7 cm ,   c = 2 cm

ABC     a =  15m   ,   b =  10 m  .   c = 8 m

 

Uspořádej následující čísla vzestupně:

1,23    ,    12,3    ,    0,123   ,    1, 203  ,    12,3    ,    123   ,    1,023   ,    0,123 0

 

Uspořádej následující čísla sestupně:

3,2345 ,      32,4  .     32,5  ,      0,325  ,   3,25  ,    0,324  ,   0,3  ,    3024 ,    0,324 5

 

Narýsuj úhel   72    stupńů   -  vyznač jeho osu

                       146    stupňů   -  vyznač jeho osu

 

Narýsuj trojúhelník  KLM      -  m =  4 cm,      k =  6 cm       l =  7 cm

 

Test č. VIII. :

 

1. Urči neznámého sčítance:              20,3  +   ____   =  27,00

 

2  Vypočítej:           99,9 + 378,40 =

 

3. Kolik metrů je  1,8 km ?

 

4.  Jeden kilogram paprik stojí 70 Kč. Kolik dohromady zaplatíme  za 1,5 kg  paprik

     a kilo banánů za 22,90 Kč?

 

5. Urči délku plotu kolem školního pozemku tvaru obdélníku o rozměrech

    76,2 m      a      43, 8 m

 

6  Z kusu plátna dlouhého 16,5 m   bylo odstřiženo 75 cm.

    Kolik metrů plátna ještě zbylo ?          

 

HEZKÉ  VELIKONOCE.     kiss        přeje P. Černý

AJ

 

Děkuji všem za vyplněný interaktivní pracovní list. Psali jste mi, že vás bavil, tak já vám zase nějaký ráda nachystámJ

6.4.    UČ str. 36 –nová slovní zásoba, zapiš si do slovníčku, zkontroluj si podle UČ str.39

Tvoř otázky s použitím nové slovní zásoby.Vyber si 5 aktivit. Do you go shopping in your free time? Yes, I do. No, I don´t. Do you listen to music in your free time? Pokud můžeš, věty vyfoť a zašli mi ke kontrole.

PS str.28/1,2

F

Protože, tento týden bychom fyziku neměli,

zadávám jen jeden příklad z učebnice str.72/2

Prosím, odpověď mi napište do e-mailu

 

Přeji Vám krásné Velikonoce

D

Bohové starého Řecka 

Podívej s na: Externí odkazhttps://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10214722308-bohove-a-hrdinove-antickych-mytu/209572230080008-trojska-valka

V e-mailu máš výkladový list o řeckém božstvu, své znalosti si budeš moct ověřit v malém testu.

Z

Savana - učeb. str. 86. Přečti si str. 86 - vyber si jedno zvíře, které žije v savaně a vypracuj o něm krátký referát. (základní údaje: velikost, váha, způsob života - jak žije stádo, menší skupina, sám,.., čím se živí, rychlost běhu, délka života)

Nelekej se otázek - jsou delší než odpověď:

1. Nejvyšší hora Afriky je Kilimandžáro. Jak jí říkají domorodci?

2. Jakého stáří mohou dosáhnout stromy baobaby rozšířené na Madagaskaru?

Odpovědi zašli na adresu: e.cerna@seznam.cz

ČT nabízí zajímavé a krátké programy: edu.ceskatelevize.cz (hodilo by se. Ochrana slonů v NP v Čadu - 8:41, NP v Středoafric. rep.- 8:13, Safari v Tanzanii 3:00)

Pěkné Velikonocelaughing 

 

I z přírodopisu dám krátký úkol.

Poznávání rostlin a živočichů - obrázky pošlu e-mailemsealed

IN

Ve středu bude v 10:30 hod. druhá on-line hodina! 

V úterý dostanete do školního e-mailu informaci k připojení. Stačí pak klepnout na odkaz..

Kdo se z technických důvodů nemůže připojit, napíše e-mail na informatika@mzszasada.cz 

 

Chválím žáky, kteří se mnou komunikují a plní zadanou práci.

 

Kdo ještě nepracuje, urychleně začne!!! Do školního e-mailu se lze podívat

i z většiny mobilních telefonů a odpovědět také! Pročtěte si pořádně poštu 

a doplňte zadané práce. Vše je velmi jednoduché.

J. Báčová

 

 

Učivo na týden od 30.3 do 3.4.

Předmět Učivo
ČJ

Slovesné tvary a jejich tvoření

Procvičuj na Externí odkazwww.skolasnadhledem.cz

kódy 446 042, 4460 43, 446 044

Můžeš zadat také téma - sloveso - a vyzkoušet si všechna cvičení pro 5. a 6. ročník.  

V pracovním sešitě máš na procvičení cv. 3 na str. 44. Vyfoť svoji práci a pošli ke kontrole.

V e-mailu obdržíš přístup do testíku, ve kterém si ověříš, jak se ti podařilo učivo o slovesech procvičit.

Ti, kteří ještě nesplnili úkoly z minulého týdne, mají možnost práci dodělat a odevzdat. Chválím ty, kteří mají splněno.smile 

M

Dobrý den.

Věřím, že jste se nemohli dočkat další práce a tak plním svůj slib a zasílám něco na koumání z matematiky. Dík za zaslané úkoly. 

 

Dnes - zopakování převodů jednotek:

            = 1000                = 10                     = 10                        = 10                                >

km                         m                     dm                       cm                           mm

            = 0,001              = 0,1                    = 0,1                         = 0,1                              <

 

 

   2 km    =            m           3  m  =            dm            4 dm  =          cm          5   cm  =            mm

1,5 km    =            m         3,5 m  =            dm         4,5 dm  =          cm          5,5  cm  =          mm

 

Vypočítej obvody obdélníků. Drž se postupu výpočtu podle vzorce     o =  2.(a+b)

                                                                                                              o =   atd.

1.   a = 57 m , b =  41 m      2.  a =  74 dm,  b = 27 dm    3.   a =  70 cm,  b =  4 dm,  6 cm

 

Znak dělitelnosti číslo 25:   

25  - číslo je dělitelné dvaceti pěti, je-li jeho poslední dvojčíslí  25, nebo 50, nebo 75, nebo 00.  

35 725,    157 350,     33 375,     569 700,    7 200,    8 375,    925,    650.

Vypiš čísla dělitelná     25   a     čísla dělitelná    5. 

1 925,   6 555,    570,    6 240,   8 000,    92 000,  760 004,  89 500,   89 550,   6 970,   410 020. 

 

Kniha aritmetika:

+ des. čísel    A2   84/4   a - c

-  des. čísel    B1   86/4   a - c

 

Příklady se závorkou   (opakování):

 

(7 . 9) + 2. (4 - 2) - (54 : 9) - 3  =                        ? (4 + 5) . 6 + 7? . 3 =

 

TEST č. VII. :  /čas na výpočet  cca 15 min/

 

1.  Doplň správně znak (< , > , =)                   1,59 ___  1,590

 

2.  Vypočítej:                                                   (1,26 + 80,5) - 0,26 =

 

3.  Které číslo dává s číslem                           83,526       součet     100.

 

4. Pan Kos ušetřil za čtyři  týdny  800,--Kč. Za jak dlouho bude mít pan Kos ušetřeno 

12 000,--Kč,    když bude ukládat každý týden stejnou částku peněz ?

 

5. Urči obvod čtvercového pozemku o straně délky 27,5 m.

 

6. Jedna poštovní známka pro sběratele stála  19,60 Kč. Kolik korun zaplatil sběratel za arch

     se sto   známkami?

 

Zpět zašlete ke kontrole TEST č.VII.  Obvod obdélníku č. 3,  příklady se závorkou.

Hodně úspěchů při řešení testu, který zkuste vypočítat úplně sami.  Hezký den. wink

AJ

 

Děkuji za zaslané pracovní listy, zvládli jste to skvěle.

 

30.3.   podívej se na výuková videa, jak se tvoří otázka v přítomném čase prostém

najdeš tam dvě videa, jedno je na "do" a druhé na "does"

UČ str.33/ 8 opiš si tabulku

 

Videa najdete zde: Externí odkazEnglish videos

UČ str. 33/9 vypracuj písemně

2.4.   PS str.27/7,8 (9 - pro nadšence:-)

3.4.   vypracuj interaktivní pracovní list, který budeš mít na konci týdne v emailu a odešli mi ho ke kontrole

 

Návod na přihlášení do interaktivního PL - Externí odkazZde

procvičovat probíranou gramatiku můžeš zde: Externí odkazhttps://agendaweb.org/verbs/do-does-exercises.html

 

 

F Do e-mailu vám pošlu na tento týden pracovní list, opakování jednotek délkyt, doufám, že ho všichni otevřete. Své odpovědi pište do školního sešitu zezadu. Měření na pravé liště jsou dobrovolná.
D

Starověké Řecko 

podívej se na: Externí odkazhttps://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10214722308-bohove-a-hrdinove-antickych-mytu/209572230080001-12-olympskych-bohu

V e-mailu obdržíš učební text k období egejské kultury.  

V malém testíku si ověříš, jak se ti podařilo textu porozumět.

V minulém testíku jste si vedli velmi dobře! Chválím všechny zúčastněné. smile

Z

Pokračujeme v biomech 

Středomoří (str.84), Mailem pošlu tajenku.

Pouště -(str. 85)  dělíme na:1. písčité - zvané ........

                                             2. štěrkovité -   ........

                                             3. kamenité - ........

Vysvětli, co je oáza.

Jak se jmenuje největší poušť?  

Všechny odpovědi naleznete na str. 84 a 85. 

Odpovědi na otázky a vyluštěnou tajenku s vysvětlením, co pojem zamená pošli na adresu: e.cerna@seznam.cz smile

V pracovním sešitě na str. 43 máte úkol na tento týden Probuzená semínka až Vám semínka začnout klíčit - vyfoťe a pošlete mi na e-mail díky
IN

V úterý dostanete do školního e-mailu informaci k připojení do prvního videorozhovoru.

Pokusíte s k němu připojit ve středu v 10:30 hod.

Kdo ještě nesplnil úkol z minulého týdne, učiňte tak!!!

 

Učivo na týden od 23.3 do 27.3.

Předmět:  Učivo:  Termín splnění:
MA

Dobrý den.

Stále platí - denně 15 příkladů na rychlost dělní a násobení do 100.

Učebnice aritmetiky:

Zopakuj si správné pořadí při provádění početních operací.

Vypočítej:  111/ B1  a - f    

113/ C  12   a   -  f

             13   a  -  f      U těchto příkladů pozor na správné zapsání zbytků.

Další znak dělitelnosti:

 10 - číslo je dělitelné deseti, má - li na místě jednotek 0.

Vypiš čísla která splňují tento znak dělitelnosti. 780, 965, 3 210, 5 556, 10, 1 000, 628 694, 758 400, 1 000 000, 219 365.

Z výše uvedených čísel napiš čísla, která splňují požadavek dělitelnosti

číslem  5,    6,   2.

 

Zopakuj si a vypočítej obvod čtverce o straně:

a)  97 cm                      b) 114 dm                  c) 6 m

Výsledky převeď na vyšší jednotky.

Narýsuj následující úhly:

AVB=62 stupňů          KVM= 112 stupňů               SVP=  162 stupňů   

 

 

Zpět zašli následující vypracované úkoly:   113/ 13 d - f     113/12  a - c

Znak dělitelnosti číslo 10 a 6

Obvod čtverce 114 dm      

 

adresa: e.cerna@seznam.cz

 

23.- 27.3.

 

 Aj

Unit 3 - Healthy living

přítomný čas prostý...zápor (don´t, doesn´t)

23.3. podívej se na video o tom, jak se tvoří zápor v přítomném čase prostém

  

 

Externí odkazVideo - přítomný čas prostý (výklad)

 

UČ str.32 - opiš si žlutý rámeček...negative

UČ str.32 - vypracuj písemně cv.6

26.3. PS str. 26/4 - napiš správné věty podle vyplněné tabulky

Vzor: 1 Simon has breakfast. Marta and Tim don´t have breakfast.

PS str.26/5 napiš 6 vět o sobě opět podle tabulky

27.3. UČ str. 32/7 - opiš do sešitu případně na papír

PS str. 113/3

procvičování záporu v přítomném čase - do emailu Ti přijde pracovní list, který vyplníš a odešleš zpět ke kontrole

 23.-27.3.

ČJ

 

Děkuji všem, kteří již vzorně odevzdali zadané úkoly.smile

Zkontrolovnané je obdržíte zpět.

 1. 1) podmiňovací způsob
  • v e-mailu obdržíš přehledovou tabulku s vysvětlením, nalep si ji do sešitu na mluvnici
  • v učebnici si pročti tabulku PODMIŇOVACÍ ZPŮSOB na str. 59
  • v PS vypracuj na str. 42 cv. 1, 43/3 a 43/1 a), (42/2, 43/1b) dobrovolně)

procvičovat můžeš na Externí odkazwww.skolasnadhledem.cz kód 446 042, 446 043

 • 2) procvičujeme pravopis – psaní -i-, -í-/-y-,-ý-
 • 3) popis pracovního postupu
 • poučení, jak psát pracovní postup, najdeš na str. 125
 • připrav přesný a jednoduchý postup pro dědečka nebo pro babičku, kteří začínají pracovat s počítačem, jak si mohou vyhledat něco na internetu:
 • 1. Zapneš počítač …
 • 2. ...
 • 4) Nezapomeň si něco pěkného přečíst. Budu se těšit na tipy na zajímavé čtení. wink
23.–27.3.
D

Starověké Řecko

Věděli byste, kdo byli Mínotaurus, Théseus, Ariadné? Dokázali byste vysvětlit, co představuje Ariadnina nit? Odpovědi si zapiš do modrého sešitu, můžeš nakreslit obrázek. Budu se těšit na případnou fotodokumentaci.????

23.–27.3.
F

Měření objemu pevného tělesa učebnice str. 78 - 79

otázky na str 79/1,2

zápis opět posílám e-mailem+´kotrolní otázky

23.-27.3.

Práce na 16.3. - 27.3. ze str. 70 v učebnici nakreslit a popsat raka říčního

Doplnit zápis (pošlu e-mailem): Další korýši (str.72 -73), Vzdušnicovci (str.74-75) 

Pracovní sešit str. 29 - 31 pracujte s učebnicí

do 27.3.

Z

Téma - BIOSFÉRA 

Učebnice str 79 - 92. Práci s učebnicí budu zadávat postupně každý týden. Stručný zápis budete provádět do sešitu (pokud nemáte doma - na papír) formou tabulky - učebnice str. 91. Rozměry tabulky: 5 sloupečků: Biom - 3cm, oblast - 4 cm, podnebí - 3cm, rostliny - 4 cm a na zvířata to, co zbude.  Řádky nemohu určit, protože každý má jinak veliké písmo. Po záznamu jednotlivého biomu do tabulky poslední řádek podtrhněte. Návrh tabulky ještě zašlu e-mailem. Celou tabulku předložíte ke kontrole po návratu do školy. Ke každému biomu dostanete 1 - 2 otázky (odpovědi vždy najdete v učebnici), vypracované je zašlete na adresu: e.cerna@seznam.cz 

 

Opadavé lesy ...... a tajga (str.82)

úkol: 82/1 

         Který listnatý strom na podzim neopadává?

Stepi (str. 83)

úkol: Jak se stepi říká v Asii?

        Proč jsou stepi zemědělsky využívány k pěstování především obilnin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.-27.3

IN 

Přihlas se do školního e-mailu v Office 365. Zde je zpráva od Microsoftu, že jsi byl přidán do předmětu IN 6. Napiš mi na adresu informatika@mzszasada.cz zprávu, že jsi e-mail obdržel (nezapomeň na správnou formulaci e-mailu: předmět, oslovení, sdělení, podpis). Zkus také do předmětu vstoupit, je to aplikace Teams, máš tam první informaci. 

do 25.3.

TV

Mezi učením i odpoledne se samozřejmě protáhněte, jděte na sluníčko, projděte se, ať jste fit.

 

Až zase bude  škola:

Na výuku TV musí žáci nosit cvičební úbor, vhodnou obuv do tělocvičny. Musí mít upravený účes, sundané hodinky, prstýnky, řetízky, náramky.

 

průběžně

VV

Malovat a kreslit pro radost, můžete neustále. :-)

průběžně

 

Pokusné video Pro správce webu
AJ Externí odkazvýuková videa

 

6. třída

Vloženo: 23.2.2018 | Autor: Jana Báčová | Zobrazeno: 753x | Upraveno: 23.2.2018 | Upravil: Jana Báčová
I když to letošní zimu už vypadalo, že mrznout nebude, nakonec se na nás štěstí usmálo. Moc rádi jsme- dokonce dvakrát- využili ledovou plochu na zásadském hřišti. Podívejte se na další fotografie z akce.

Vloženo: 13.6.2017 | Autor: Zdeňka Abrahamová | Zobrazeno: 7145x | Zatím neupraveno
Den dětí byl pro třetí a čtvrtou třídu naplněný spoustou zajímavých činností. Děti si vytvořily originální batikovaná trička, soutěžily v orientačním běhu a ještě si stihly zahrát různé hry. Abrahamová, Veverková, Smištíková

Vloženo: 5.3.2017 | Autor: Neznámý | Zobrazeno: 1873x | Upraveno: 5.3.2017 | Upravil: Neznámý
Díky mrazivému lednovému počasí se letos žáci 3. a 4. třídy společně zúčastnili čtyř dvojhodinových lekcí bruslení na místním kluzišti v Zásadě.

Celkem: 5 článků

Dětský den

Vloženo: 13.6.2017 | Autor: Zdeňka Abrahamová | Zobrazeno: 7146x | Zatím neupraveno
Den dětí byl pro třetí a čtvrtou třídu naplněný spoustou zajímavých činností. Děti si vytvořily originální batikovaná trička, soutěžily v orientačním běhu a ještě si stihly zahrát různé hry. Abrahamová, Veverková, Smištíková