Od 4.1.2021 

je umožněna osobní přítomnost

1. a 2. třídy ve škole. 

Zbývající třídy MZŠ Zásada

mají distanční výuku.

 

Mgr. Václav Horáček

ředitel školy

 

Rychlé aktuality
Kotva

Kancelář: 483 385 182

 

Ředitel: 737 282 487

 

Zást. ředitele: 731 449 101

 

Sborovna I. st. a družina: 

483 385 197, 733 178 452

 

Sborovna II. st.:

483 385 503

 

Školní jídelna:

483 390 192, 731 449 100

 

Rychlý kontakt
Sitemap
Mapa webu
A
A
A

6. třída

Milí žáci a žákyně 6. třídy, distanční výuka pokračuje a již se nám blíží závěr prvního pololetí.

Rozvrh hodin a podrobnější informace o učivu jsou zde na stránce.

On-line výuka je povinná, v případě neúčasti na vyučování je nutná omluva od rodičů.

Mgr. Jana Báčová

třídní učitelka

 

Měsíční plán 

Datum:

Akce:

 

4. 1. 2021

Zahájení distanční výuky

 

28.1. 2021 Vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2020/2021

 

   

 

 

Rozvrh on-line hodin v době distanční výuky:

VI. třída
  8:00 9:00 10:00 11:00
Pondělí   M S1 ČJ S2 ČJ S1 M S2 F
Úterý Z S1 AJ S2 Z S2 AJ S1 D  
Středa   IN S1 AJ S2 AJ S1 IN S2  
Čtvrtek   M S1 ČJ S2 ČJ S1 M S2
Pátek Z D    

 

Výuka v týdnu od 18. 1. do 22. 1. 2021 (distanční výuka):

Předmět 

Učivo 

Český jazyk 

 Online hodina 18. 1. 

1) Kontrolní úkol (přídavná jména – pád, číslo, rod)           

2) Jmenné tvary přídavných jmen 

U str. 41 přehledová tabulka 

U str. 42/1 

3) Zájmena – druhy zájmen 

U str. 43 

 1. Online hodina 21. 1. 

Zájmena  

- druhy zájmen

- skloňování zájmena  

- zvratné zájmeno se 

Úkoly v Teams: 

1) PS Závěrečné opakování přídavných jmen str. 32/1 b), c), d), e), 2, 3, 4 a)

33/5, 6, 7, 8 +  tabulka sebehodnocení 

2) Tabulka – U 43 druhy zájmen (upřesníme si při online hodině) 

3) Kvíz – práce s textem v čítance na str. 72 až 74 

Matematika 

  Online hodina 18.1. 10,00 S1       11,00 S2

učebnice aritmetiky - str. 90 převody jednotek délky , násobení a dělení desetinného čísla 10,100,1000...

https://www.onlinecviceni -des. čísla   odkaz na procvičování cvič 1-19

úkoly po hodině v teams

Online hodina 21.1.10,00 S1   11,00 S2

násobení desetinných čísel str. 106 -106

úkoly budou po hodině v teams

Anglický jazyk 

 online hodina 19.1. 

1) UČ str. 46 - nová gramatika (I do, too. My brother does, too) 

2) UČ str. 47 – a listening activity 

3) PS str. 31/ 6,7 

online hodina 20.1. 

1) UČ str. 47/7 - a survey 

2) UČ str. 47/8 

3.hodina 

1) PS str. 32/ 8,9 zadání v Teams 

 

Fyzika 

  Online hodina v pondělí v 11:00

Měření objemu učebnice str.74-77

Zeměpis 

On-line hodina v úterý v 8:00 hod., S2 v 9:00 hod.

1) Opakování - zeměpisná síť, práce s atlasem

2) Přírodní složky Země- zkoušení: U str. 40 otázky 1-3; str. 41 ot.1-4

3) Litosféra- vznik oceánské kůry, litosférické desky U str.42-44

 

On-line hodina v pátek 8. 1. všichni v 8:00 hod.

1) Opakování - zeměpisná síť, práce s atlasem

2) Otázky z učebnice str.41, 42, 44

3) Litosférické desky, vznik kontinentů U str. 44 a 45

Dějepis 

  

Přírodopis 

  Online hodina ve čtvrtek v 8:00

Prvoci - učebnice str. 44-45

Informatika 

On-line hodina S1 ve středu v 9:00 hod.

On-line hodina S2 ve středu  v 10:00 hod.

Téma: Doprava a cestování

1) Opakování, kontrola úkolu (plánování trasy výletu)

2) Jízdní řády- www.idos.cz

Výchova 

K občanství 

 

 

Výuka v týdnu od 11. 1. do 15. 1. 2021 (distanční výuka):

Předmět 

Učivo 

Český jazyk 

 

1) Přídavná jména 

2) Práce s textem 

3) Jednoduché komunikační žánry – opakování 

Online hodina 11. 1. 

Pozor tento týden změna! 

Online hodina 13. 1. S2 od 8:00, S1 od 11:00   

(ve čtvrtek hodina odpadá) 

Úkoly zadané v Temas: 

PS str. 27, 29 (kromě 29/3 c) 

Kvíz – práce s textem v čítance (str.6365) 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/343 - PrtScr obrazovky 

Matematika 

  Online hodina 11.1. od 9,00 S1 od 10,00 S2

sčítání a očíání desetinných čísel

učebnice str. 84 - 85

úkoly z online hodiny v Teams

procvičování   https://www.onlinecviceni.

geometrie  úhly - str. 35_37 úhel dané velikosti

online hodina 14.1. S1 10,00 S2 11,00

společný test online hodina navíc 14.1. od 9,15 test desetinná čísla

Anglický jazyk 

online hodina 12.1. 

1) UČ str. 36 – reading “ My special place in the world” 

2) PS str. 26/ 19, 20 

online hodina 13.1. 

1) online test wizer cca 20 min 

2) nová slovní zásoba - Unit 3 – On the Move! 

3.hodina 

1) PS str. 28 –29, zapiš si nová slovíčka do slovníčku, zadání najdeš v Teams 

  

Fyzika 

  Online hodina v pondělí v 11:00

Opakované měření délky učebnice str. 72-73

Procvičování převodů délky

Zeměpis 

On-line hodina S1 v 8:00 hod., S2 v 9:00 hod.

1) Opakování - otázky na str.38/1,3,5,7,8 + zeměpisná síť

2) Atlas- rejstřík: kontrola DÚ (vyhledej a zapiš z rejstříku, kde najdeš Pardubice; Nový Zéland, souo; Pyreneje, poh; Sicílie, o)

3)Krajina a krajinná sféra- úvod, Přírodní složky Země U str.39-40

 

On-line hodina v pátek všichni v 8:00 hod.

1) Práce s atlasem

2) Přírodní složky Země, litosféra U str. 40-41

Dějepis 

online

UČ str. 68 - 73

Starověká Čína

- ničivé povodně

- čínské plodiny

- výrobky

- písmo

 

PS str. 32 - 33 

Přírodopis 

 Online hodina ve čtvrtek v 8:00 

Řasy učebnice str. 42 - 43

Informatika 

On-line hodina S1 ve středu v 9:00 hod.

On-line hodina S2 ve středu  v 10:00 hod.

Téma: Mapy.cz

1) Opakování- tvorba map, digitalizace map, legenda, vrstevnice

2) Měřítko mapy, měření vzdálenosti

3) Podrobné plánování trasy výletu.

 

Výchova 

K občanství 

Kdo měl prezentovat referát, nebo ještě neodevzdal rodokmen, pošlete ho na e-mail.

 

Výuka v týdnu od 4. 1. do 8. 1. 2021 (distanční výuka):

Předmět 

Učivo 

Český jazyk 

online hodina 4. 1. od 9:00 S2 a od 10:00 S1  

online hodina 7. 1. od 10:00 S2 a od 11:00 S1 

(Uč. str. 32–33, PS str. 24–26) 

přídavná jména 

1) opakování 

2) druhy přídavných jmen 

3) pravopis koncovek přídavných jmen 

Úkoly – zadání v Teams 

vypracuj do sešitu: 

U str. 32/3, 32/4 (doplň do tabulky v zadání v Teams33/5, 34/9  

(žáci s IVP vypracují z každého cvičení 4 věty/slovní spojení) 

Matematika 

  online hodina 4.1. S1 9,00  S2 10,00

  online hodina 7.1. S1 10,00  S2 11,00

desetinná čísla na číselné ose porovnání des. čísel

učebnice str. 79 - 80

desetinný zlomek str. 78/7,8,9

úkoly z online hodiny budou v Teams

zaokrouhlování desetinných čísel str. 81 - 82

Geometrie učebnice str. 34 - 37 měření velikosti úhlu, rýsování úhlu dané velikosti

Procvičování des. číselhttps://www.onlinecviceni.

https://www.onlinecviceni   

odkazy jsou na zaokrouhlování a sčítání

Anglický jazyk 

online hodina 5.1. 

1) opakování slovní zásoby “giving directions” 

2) How do I get to...?, PS str. 27/23 

3) UČ str. 34 – Eye in the Sky – new vocabulary, čtení a porozumění 

4) UČ str. 35/ 14,15 

online hodina 6.1. 

1) PS str. 24 – reading “Villa las Estrellas – A town in Antarctica 

2) PS str. 25 /16,17 

3.hodina 

1) UČ str. 36 – reading “ My special place in the world 

2) PS str. 26/ 19, 20 

3) napiš do školního sešitu o tvém jedinečném místě na světě  - zadání  Teams 6 

 

  

Fyzika 

  Online hodina v pondělí 4.1. v 11:00

Měření fyzikálních veličin - Měření délky - opakování a procvičování

Zeměpis 

Zeměpisná síť

Mapování zemského povrchu, tvorba map, zeměpisný atlas (U str. 35-36)

Závěrečné opakovací otázky , shrnutí U str.38

On-line hodina v úterý 5. 1. S1 v 8:00 hod., S2 v 9:00 hod.

On-line hodina v pátek 8. 1. všichni v 8:00 hod.

Dějepis 

Starověká Indie - online dle rozvrhu

UČ str. 64 - 67

PS str. 30 - 31 

Přírodopis 

 Online hodina ve čtvrtek 7.1. v 8:00

Lišejníky učebnice str. 40 - 41

Kvíz - houby - práce s učebnicí 

Informatika 

Legenda mapy- opakování.

Měřítko mapy, měření vzdálenosti. Převýšení.

On-line hodina S1 ve středu 6. 1.v 9:00 hod.

On-line hodina S2 ve středu 6. 1. v 10:00 hod.

Výchova 

k občanství 

 

 

Výuka v týdnu od 14. 12. do 18. 12. 2020 (distanční výuka):

Předmět 

Učivo 

Český jazyk 

online hodina S1 – středa 16. prosince od 10.30  

online hodina S2 – čtvrtek 17. prosince od 9.35  

Některé odchylky od pravidelného skloňování: 

1) jména krátící kmenovou samohlásku (uč. str. 26) 

2) vlastní jména osobní (uč. str. 27) 

3) skloňování pomnožných jmen místních (uč. str. 28)

Připrav si na online hodinu cv4, 6 na str. 20 (společně zkontrolujeme) 

Úkoly – zadání v Teams 

1) U 26/2 (vypracuj do tabulky v zadání úkolu) 

2) PS str. 22 až 23  

Ohodnoť se v tabulce CO MÁM UMĚT na str. 23 (v lednu nás bude čekat prověrka z těchto dovedností)  

Procvičuj online www.skolasnadhledem.cz kód 446 020 až 446023 

Matematika 

  online hodina S1 – středa 16. prosince od 9,35   S2 od 10,30

geometrie- pracuj dle zadání v pracovním listě

aritmetika -   vypracuj zadané úlohy v pracovním listě 

tady můžeš procvičovat desetinná čísla https://www.onlinecviceni.cz/

na online hodině si procvičíme desetinný zlomek

Anglický jazyk 

1.hodina - dokonči si mapu svého města ve školním sešitě, jako vzor můžeš použít UČ str. 33

                  vyhraj si s ní, bude se Ti moc hodit v další hodině ve škole

                  PS str. 22 / 10 - vypracuj, zadání najdeš v Teams

online hodina středa S2 7.30 - 8.15, S1 8.25-9.10

1) UČ str. 32 - nová slovní zásoba

2) PS str. 21/ 8,9

 

3.hodina  - UČ str. 34/ 13 - Eye in the sky - přečti si článek a vypracuj úkoly na str. 35

 

                   

Fyzika 

 Měření fyzikálních veličin - Délka učebnice str. 64-67

Zápis do sešitu najdete v zadání v Teams 

Dějepis 

Starověká Indie

Učebnice str. 62 - 63

Bháratavarša - země Bharatovcú

- místo vzniku

- archeologické památky

PS - písemně vypracovat str. 29

Zeměpis 

Zeměpisná síť:

Do čtvrtka si v učebnici přečti str. 29 a 30- je to opakování učiva, které jsme probírali ve škole.

 

On-line hodina čtvrtek od 10:30 hod. (opakování, tvorba map)

 

Pátek- mapování zemského povrchu U str. 31-33

Ze str. 31 vypiš, co je kartografie a mapa

Str. 32- 33, pročti, prohlédni si obrázky

 

Přírodopis 

 Houby - učebnice str. 36-39

Zápis do sešitu najdete v Teams

PS str. 20 vypracujte 

Informatika

Legenda mapy. 

On-line hodina S1 ve středu 16. 12. v 7:30 hod.

On-line hodina S2 ve středu 16. 12. v 8:25 hod.

 

Výchova

k občanství

Vypracujte rodokmen na základě zadání ve škole ze dne 7.12.

Kdo měl odevzdat referát, pošlete mi ho na e-mail.

21.12. - připomínám, píšeme test - téma rodina, odevzdání rodokmenu a sešitů ke kontrole

 

Učivo na týden od 30.11. do 4.12. 2020 (distanční výuka):

Předmět 

Učivo 

Český jazyk 

online hodina S1 – středa 2. prosince od 10.30  

online hodina S2 – čtvrtek 3. prosince od 9.35  

Nepravidelnosti u některých jmen vzoru píseň a kost 

tabulka v učebnici na str. 24 

Úkoly – zadání v Teams 

1) PS 21/2, 4, 5  

2Kvíz (podstatná jména obecná a vlastní, procvičování tvarů podstatných jmen podle vzorů, odchylky od pravidelného skloňování) 

3) Práce s textem v čítance  

str. 35 Evoluce (jen přečíst), str. 36-37 Když velcí byli malí – Charles Darwin (úkoly za textem) 

4) U str. 25/1, 3 (kontrola v pondělí 7. 12. ve škole) 

Správné tvary si můžeš zkontrolovat: Internetová jazyková příručka (cas.cz) 

Procvičuj online www.skolasnadhledem.cz kód 446 019 

Matematika 

  Aritmetika str. 46  a 47 vypracuj cvič. 3,4,5 a ulož do Tems, ostatní cvičení si projdi a vyřeš - budu se na ně ptát na online hodině.

Geometrie - Vypracuj cvičení F str. 28/ 1,2,3,4,5,

6,7,8 

online hodina středa 3. hodina S1 4. hodina S2

Anglický jazyk 

  

Fyzika 

 Magnetické pole - učebnice str.52 - 54

zápis do sešitu:

Magnetické pole

 • v okolí každého magnetu
 • slábne se zvětšující se vzdáleností od magnetu

Indukční čáry magnetického pole

 • myšlené čáry, které znázorňují silové působení magnetického pole
 • str.56 obrázek 1.63b) nakreslete do sešitu

 

Zeměpis 

Místní a pásmový čas- U str. 21-23 přečti si do středy, připrav si odpovědi na otázky k opakování 

On-line hodina čtvrtek od 10:30 hod.

Pátek: U str. 24 Letní čas

           U str. 25 Závěrečné opakovací otázky 1-10.

Dějepis 

Starověká Mezopotámie

Učebnice str. 54 - 55

- králové, bohové a zákony

- války, věčný problém lidstva

- jaká společnost, takové zákony

PS str. 26 - vypracovat na hodinu dějepisu

Přírodopis 

  Sinice - učebnice str.32 - 33

PS str. 18/1,2,4,5

19/1,2,3,4

zapište si krátký zápis do sešitu:

Sinice

-vytvářejí vlastní ústrojné látky

-žijí ve vodě nebo vlhkém prostředí

-vytvářejí shluky buněk

-rozmnožují se dělením

obr.str. 32 + popis

Informatika 

 Školní časopis- práce zadána, termín odevzdání 4.12.2020 do 12:00 hodin

Výchova 

k občanství 

 - odevzdávejte referáty, které máte zadané

přečtěte si v učebnici na str. 12 a 13 kapitoly Rodinné vztahy, Příbuzenské vztahy ZDE

 

Rozvrh on-line hodin od 2. 11. do 27. 11. 2020 

VI. třída
  8:00 9:00 10:00 11:00
Pondělí   M S1 ČJ S2 ČJ S1 M S2 F
Úterý Z S1 AJ S2 Z S2 AJ S1 D  
Středa   IN S1 AJ S2 AJ S1 IN S2  
Čtvrtek   M S1 ČJ S2 ČJ S1 M S2
Pátek SP Z a AJ, dokončení a odevzdání prací zadaných v týdnu

Učivo na týden od 23.11. do 27.11. 2020:

Předmět 

Učivo 

Český jazyk 

 Online hodina 23. 11. 2020 

1) Rčení – kontrola DÚ (obrázky)   

2) Některé odchylky od pravidelného skloňování (uč. str. 23) 

23/1, 2, 3 

Úkol zadání Teams 

U 24/4 

Práce s textem v čítance na str. 34–35 (vypracuj úkoly 1,2 za textem) 

Online hodina 26. 11. 2020 

1) Některé odchylky od pravidelného skloňování 

Úkol zadání Teams 

PS str. 19/1, 3 a) 

Matematika 

  online hodina 23.11.

str. 44 - 45 zlomky,část celku

úkoly z online hodiny v Teams

online hodina 26.11.

geometrie - str. 25 - 27 úhel

Anglický jazyk 

online hodina 24.11.

 • 1) opakování příslovečných určení
 • 2) UČ str. 20 /17 – Reading the email, questions and answers
 • 3) PS str. 14/ 23
 •  

online hodina 25.11.

 • 1) PS str. 15/26
 • 2) online test – Forms
 •  

3.hodina

vypracuj opakovací kvíz v aplikaci Wizer, odkaz bude zadán 25.11.

  

Fyzika 

  Online hodina v pondělí v 11hodin

Magnetické vlastnosti látek učebnice str.49-51

Zadání krátkého úkolu v Teams po vyučování

Zeměpis 

 On-line hodina 24.11.

Téma: Měsíc- slapové jevy, zatmění Slunce, zatmění Měsíce

27. 11. Opakovací testík- bude zveřejněn v 8:00 hod.

SP: Čas na Zemi (U str. 21)- jednoduché výpisky

Dějepis 

Starověký Egypt

Dovednosti dávných Egypťanů

- písmo

- mumifikace

učebnice str. 48 - 49 - přečtěte si text a následně doplňte PS na str. 24

 

Starovéká Mezopotámie

Život mezi řekami

- půda

- zavlažovací kanály

- řemeslníci a obchodníci

učebnice str. 52 - 53 - přečtěte si text a následně doplňte PS str. 25 

Přírodopis 

  Online hodina čtvrtek v 8 hodin -

Bakterie učebnice str. 30-31

Informatika 

 On-line hodina 25.11.

Téma: Word on-line, Školní časopis

Výchova

k občanství

 

 

 

Učivo na týden od 16.11. do 20.11. 2020 

V úterý 17.11. je státní svátek, on-line hodina zeměpisu bude 20.11. pro celou třídu od 9:00 hod. Výuka informatiky bude ve středu of-line, více informací níže v tabulce a v e-mailu.

 

Předmět 

Učivo 

Český jazyk 

 Online hodina 16. 11. 

1) Procvičujeme podstatná jména obecná a vlastní 

(PS 16/4) 

2) Procvičujeme tvary podstatných jmen podle vzorů:

(U str. 20/2) 

 k tvarům podstatných jmen vzorů pán, muž 

Online hodina 18. 11. 

1)  Procvičujeme podstatná jména obecná a vlastní 

(prezentace) 

2) Procvičujeme tvary podstatných jmen podle vzorů: 

 • k tvarům podstatných jmen vzoru předseda 
 • k tvarům podstatných jmen vzoru soudce 

Úkoly: 

www.skolasnadhledem.cz kódy 446 016, 4460 017, 446 018 

zadání Teams: 

Test – podstatná jména hromadná, pomnožná, látková 

U 20/3 do tabulky! viz vzor v zadání

U 21/5 (zadání 19. 11.) 

PS 19/2 (vysvětlení v zadání)

Matematika 

  online hodina 16.11.

geometrie - obsah čtverce a obdélníku, uč, geometrie str. 18-23

Anglický jazyk 

 online hodina 18.11.

 

1) PS str. 12 – přečteme si článek „The daily Lives of Animals“

2) PS str. 13 – práce s článkem

 

úkoly k SP zadám až po skončení online hodiny

 

 

Fyzika 

  On-line hodina v pondělí v 11 hodin

Atom- učebnice str. 45-46

Elektrování těles - učebnice str. 47 - 48 

Zeměpis 

17.11. (úterý) je státní svátek

20.11. (pátek) on-line hodina od 9:00 pro všechny

Téma: Měsíc a jeho fáze

Do sešitu výpisky- Měsíc (str.18), Ppohyby, fáze (str. 19)- viz prezentace

Dějepis 

  Učebnice str. 46 - 47

Starověký Egypt

- faraoni, vládcové v roli bohů

-rolníci, řemeslníci, vojáci

- uctívání faraona a bohů

online

 

PS str. 23 - samostatně

Přírodopis 

  On-line hodina ve čtvrtek v 8 hodin

Viri učebnice str. 28 - 29

Informatika 

18.11. of-line hodina, téma: typografická pravidla

Hodinu začnete sami, v čase, jak jste zvyklí. Nepřipojíte se ke schůzce, ale rovnou si otevřete v Teams IN 6 a zde vypracujete práci dle pokynů v zadání.

Téma:typografická pravidla

 

Žáci, kteří si připravují prezentaci Moje záliby, ji přednesou příští týden. 

 

Výchova

k občanství

Milí žáci,

11.11. slavil svátek Martin a toto datum je spjaté se svatým Martinem. Abyste se o něm dozvěděli více, zahrajte si únikovou hru ZDE (pouze úkoly s obrázky: Svatomartinské víno, lampiony, stojící husa). Pokud chcete získat známku, splňte všech 5 úkolů -  po splnění úkolu si vždy zapište kód. Kódy pak v ikonce zámku zadejte ve správném pořadí a tajenku mi zašlete e-mailem.

 

Učivo na týden od 9.11. do 13.11. 2020:

Upozornění- výuka dějepisu bude v tomto týdnu přeložena z úterý na pátek od 10:00 hod.

 

Předmět

Učivo

Český jazyk

online hodina 9. 11. 

1) Vlastní jména  pravopis psaní velkých písmen 

tabulky v učebnici na str. 18 a 19 /Zapamatuj si!/ 

uč. str. 19/4 (+ dokončení 18/3) 

2) Procvičování tvarů podstatných jmen podle vzorů 

uč. str. 20/1 

Úkoly (zadání v Teams) 

PS 17/1, 2, 3 a), 4 a) 

správnost si můžeš ověřit https://prirucka.ujc.cas.cz/ 

 

Test (opakování  podstatná jména konkrétní a abstraktní, pomnožná, hromadná, látková) 

 

online hodina 12.11. 

1) Vlastní jména  pravopis psaní velkých písmen  

PS str. 16/4 

2) Procvičování podstatných jmen podle vzorů 

uč. str. 20/2, 3 

Úkoly (zadání v Teams): 

PS str. 18/5, 6 

Práce s textem v čítance na str. 20

 

Procvičuj www.skolasnadhledem.cz kódy 448 017, 448 018 

Matematika

Online hodina 9.11.a12.11.

aritmetika - početní operace s celými čísly + závorky uč. str. 35-38

geometrie - správné rýsování

prostor - obsah čtverce a obdelníka str.20-24

úkoly - zadání v Teams

Anglický jazyk

online hodina 10.11. 

1) příslovce vyjadřující četnost - vysvětlení 

2) procvičování UČ str. 17 / 11,12 

3) PS str. 10 / 13 

 

online hodina 11.11. 

1) procvičování použití alwaysusuallysometimes a never 

2) UČ str. 18 / My Mumthe Aeroplane 

3) práce s textem UČ str. 19/ 14, 15 

 

13.11.

PS str. 10 /14 zadání najdeš v Teams 

PS str. 11 / 16, 17 zadání najdeš v Teams 

Fyzika

On-line hodina v pondělí -  Elektrické vlastnosti látek učebnice str. 41-43

Opakování částicového složení látek - v Teams

Zeměpis

10.11. úterý: on-line hodina - Pohyby Země (U str.16-17), roční období

Doplň do sešitu datumy (začátek jara, léta...)

V Teams v předmětu Z- otevři Soubory- Výukové materiály- máš tam kopii tabule z on-line hodiny

U str.15 a 17- odpovídej ústně na otázky

13.10. pátek:

1. testík Sluneční soustava 2

2. Měsíc (U str. 18) pročti si, odpověz na otázky k opakování

3. Pusť si video: Příběh Měsíce

 

Dějepis

Pravěk

 

Učebnice str. 38 - 39

Halštanská kultura na počátku doby železné v Evropě

Období laténské

Keltské výboje v Evropě

Osídlení Čech keltským kmenem Bójů

- přečtěte si v učebnici a doplňte v PS str. 21

 

Starověký Egypt

 

Učebnice str. 44 - 45

Egypt je dar Nilu

Nil, laskavé božstvo

Úroda

- přečtěte si v učebnici a doplňte do PS str. 22

Přírodopis

On-line hodina ve čtvrtek - Soustava organismů učebnice str. 26-27

Vypracuj cvičení z učebnice strana 27/4  zadání je v Teams

Informatika

10.11. On-line hodina

1 opakování, poradna-One Drive, sdílení obrazovky

2. Vložení fotografie do PowerPointu+ zadání práce

3. Prezentace před třídou- Moje záliby (2-3 žáci z každé skupiny), za týden další 2-3 žáci

Výchova

k občanství

- odevzdávejte referáty

přečtěte si v učebnici na str. 10 a 11 kapitolu Rodina ZDE

 

Milí žáci,

vzhledem k tomu, že jsme zatím psali pouze jeden test, který u většiny z vás dopadl špatně, nenechte se zaskočit známkou z VO na čtvrtletním vysvědčení (k vaší aktivitě v hodinách jsem také přihlédla). Příští týden najdete v Teams kvíz k tématům Listopad, Rodina. Věřím, že si známku brzy opravíte. Přeji vám hezký den. S pozdravem Simona Lachová

 

Učivo na týden od 2.11. do 6.11. 2020:

Předmět

Učivo

Termín splnění

Český jazyk

online hodina 2.11. 

1) Procvičujeme podstatná jména konkrétní a abstraktní 

2) Podstatná jména pomnožná, hromadná a látková 

úkol: zadání viz Teams (učebnice str. 16/6 a, b) 

3) Práce s textem v PS na str. 14/ 

4) Podstatná jména obecná a vlastní (uč. str. 17) 

PS str. 15/2 

uč. str. 18/2 

úkol: zadání viz Teams (PS str. 15/1, 2 a), d) e) 

 

online hodina 5.11. 

1) Podstatná jména obecná a vlastní – procvičování 

uč. str. 18/3  

úkol: PS str. 16/3 A, B 

úkol: pracujte s textem v PS 16/5 

úkol: test podstatná jména pomnožná, hromadná a látková (zadání viz Teams) 

 

Matematika

online hodina 2.11.

procvičování násobení přirozených čísel a operace se závorkami (uč str. 34 - 35)

v teams zadání úkolů z online hodiny

 

Anglický jazyk

3.11. online hodina

1) zopakujeme si slovní zásobu z této lekce

2) znovu si projdeme a vysvětlíme PS str. 5/2

3) PS str.6/5 , pustíme si poslech PS str. 7/7

 

4.11. online hodina

1) práce s UČ str. 14, 15 a 16

2) nová slovní zásoba – have a shower, make my bed, come home, have a snack, do my homework

3) PS str. 9/10,11

 

3.hodina

1) PS str. 8/8 (zadání viz Teams)

2) vypracuj PL, který najdeš v zadání English Year 6

 

Fyzika

online hodina 2.11.Částicová stavba látek uč. str. 34-37 

zapíšeme společně v hodině - krystaly soli si připravte na hodinu + sešit na přírodopis (společně zopakujeme buňku)

Pošlete zális z hodiny fyziky

6.11.

Zeměpis

3.11. on-line hodina: Pohyby Země (U str. 15)

Střídání ročních období

6.11. SP Kvíz-opakování (Slunešní soustava, planety, Země),

Zápis do sešitu-  Z TABULE

(Postup: Teams- Zeměpis- Soubory- Výukové materiály- Obrázek Tabule)

 

 

3.11.

 

6.11.

Dějepis

Pravěk

Doba bronzová

Učebnice str.34 - 35

- sídliště, pohřebiště

 

Doba železná

Učebnice str. 36 - 37

- první železo . Malá Asie

- tavení železa

- výroba nástrojů a zbraní

- počátky rozdělování podle majetku a postavení ve společnost

- tyto stránky si řádně přečtěte a za pomoci učebnice doplňte v PS str. 19 a 20, vypracované mi zašlete e-mailem

 

Přírodopis

online hodina 5.11. Opakování buňky + Jednobuněčné a mnohobuněčné organismy uč. str. 24-25 

Pošlete zápis z hodiny a obrázek

6.11.

Informatika

3.11. On-line hodina: téma Odevzdání prací v Teams, přiložení fotografie, aplikace Teams v mobilu, Whiteboard

SP- práce: Word a foto

3.11.

 

do 6.11.

Výchova k občanství

Pro ty, kteří měli mít na hodině referát - připomínám: zašlete mi ho na e-mail (viz pokyny a zadání referátu v následující tabulce úplně dole)

přečtěte si v učebnici na str. 79 a 80 kapitolu Listopad - scan učebnice ZDE

 

 

 

 

Předmět

Učivo

Termín splnění

Český jazyk

Učivo na týden 19.– 23. 10.

V pondělí 19.10 online hodina od 10:00

1) Procvičujeme pravopis

Vypracuj do sešitu na mluvnici cv. 5 na straně 14 v učebnici.

2) Podst. jm. konkrétní a abstraktní

PS str. 12/cv. 1, str. 13/cv. 2 A, B

3) Podstatná jména pomnožná, hromadná, látková

viz online hodina, učebnice str. 15, přehledová tabulka

PS str. 13/cv. 1, str. 14/cv. 2

Učebnice str. 15/cv. 2 – Udělej si do sešitu na mluvnici tři sloupečky (podst. jm. pomnožná, hromadná a látková) a přiřaď podst. jm. ze cvičení do správného sloupečku.

Učebnice str. 16/cv. 5 – Tabulku doplň a přepiš do sešitu na mluvnici.

Procvičuj na www.skolasnadhledem.cz kódy 446 013, 446 014

-------------------------------------------------------------------------------------

1) Opakování slovních druhů (viz ofocený přehled gramatiky)

V prac. sešitě vypracuj cv. 5 na str. 11 (nezapomeň určit slovní druhy smile).

Procvičuj na www.skolasnadhledem.cz kód 446 011.

2) Podstatní jména (viz uč. str. 11 tabulka)

V prac. sešitě na str. 12 cv. 1 -- podtrhni všechna podstatná jména a u prvních pěti podst. jmen urči mluvnické kategorie (pád, číslo, rod i vzor)

Procvičuj na www.skolasnadhledem.cz kód 446 012.

3) Podstatná jména konkrétní a abstraktní

Přepiš do sešitu tabulku z uč. na str. 13. Udělej si dva sloupečky: podst. jm. konkrétní a podst. jména abstraktní. Podstatná jména ze cv. 2 na str. 13 přiřaď do správného sloupečku.

Procvičuj na https://www.skolasnadhledem.cz/game/323

https://www.skolasnadhledem.cz/game/688

 

19.–23.10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------

14.–16.10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematika

Dostali jste pracovní list M aritmetika a geometrie - vypracujte vše podle instrukcí , které jsem vám dala ve škole. Pilně trénujte správné rýsování. 

Ve čtvrtek v 10,00 online hodina pozvánka v emailu

do 22.10.

Anglický jazyk

zapsat si do školního sešitu názvy měsíců dle UČ na str. 3

PS str. 1/1 a str.2/3,4

zapsat si do školního sešitu otázku: "When is your birthday?" "Kdy jsou tvé narozeniny?" a odpovědět na ní s použitím správného měsíce..."My birthday is in ......"

Ahoj šesťáci,

opět se spolu setkáváme prostřednictvím úkolů na webu vaší třídy a při online hodinách. Věřím, že vše skvěle zvládnete stejně jako na jaře. A už teď se těším, až se opět ve škole potkáme. Do vašich emailových účtů vám přijde odkaz na procvičování slovíček přes aplikaci WocaBee, kterou si můžete stáhnout.

UČ str. 10-11 –zapiš si do slovníčku novou slovní zásobu, kterou najdeš zde:A helping hand - slovíčka

PS str. 4-5

UČ str. 14 –opiš si do školního sešitu gramatickou tabulku

What does she do before breakfast? Co dělá ona před snídaní?

She gets dressed before breakfast. Ona se před snídaní obléká.

What does he do after school? Co dělá on po škole?

He feeds his bird after school. On krmí po škole svého ptáčka.

UČ str. 14/6 –podívej se na obrázky a vytvoř o nich věty

PS str. 7/6

Online hodina bude ve středu od 10.00. Těším se.

 

 

29.9.-2.10.

 

 

 

 

19.10. - 23.10.

Fyzika

Vzájemné silové působení částic - uč. str. 31 - 33

přečtěte si, opište do sešitu žlutý rámeček na str.33 a  pokuste se odpovědět na otázky str. 33/1,2

 

Krystalizace soli učebnice str. 28/6a)

 

14.10. - 16.10.

 

 

 

říjen

Zeměpis

Planeta a tvar Země

ON-line hodina: Čtvrtek 22.10.2020 od 9:00 hod.

 

Zadání SP: Udělej si přehledně,jak jsme se učili, výpisky..

Používej obrázky, barvičky...

Čtvrtek 22.10. U str.14 Planeta Země, Tvar Země

Pátek 23.10. U str.15 Pohyby Země (+ přečti si Otáčení Země kolem své osy)

 

Projdi si v U otázky  k opakování. (str 14,15)

 

22.10.

 

 

 

22.10.

23.10.

Dějepis

Počátky lidské společnosti

pravěk - život pravěkých sběračů a lovců, jejich materiální a duchovní kultura

rod Homo

počátky zemědělství

řemesla, tkalcovství, zpracování mědi

výroba bronzu

------------------------------------------------------------------------------------

Distanční výuka:

Pravěk - přečtěte a vypracujte v PS str. 17 a 18, vypracované odevzdejte ve čtvrtek 22. 10. ve škole, dle instrukcí. Děkuji a doufám, že se brzy uvidíme.smile

 říjen

UČ str.

19 - 32

 

 

 

 

------------------

UČ str.

30 - 33

Přírodopis

Jak zkoumáme přírodu.

v PS str. 12 -13 doplňte s pomocí učebnice.

 

Na pondělí 19.10. máme naplánouvanou on-line hodinu fyziky, připravte si i přírodopis (uč.+ PS). 

 

Pokud má někdo zájem vypracovat krátký referát o svém MAZLÍČKOVI - zvířátku, které chováte, můžete na on-line hodinu. Zájemci napište mi do emailu, domluvíme podrobnostiwink 

Buňka uč.str. 20-23

Pracovní sešit str.14/1 - odevzdat ve čtvrtek 22.10.

zápis doplnit do sešitu - posílám e-mailem

 

14.10.-16.10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.10.-22.10.

Informatika

Téma Office 365, Outlook, PowerPoint, One Drive

On-line výuka: Středa  21.10.2020 od 9:00 hod.

Splnění úkolu dle zadání v hodině (viz Outlook)

 

 

21.10.

TV

Po dobu distanční výuky samozřejmě chodit odpoledne co nejvíce ven.

 

Od 5.10. pokud nebude pršet, pouze vycházky do přírody.

Je třeba, aby děti měly vhodnou obuv a oblečení (případně náhradní ponožky).

 

Výuka bude co nejvíce VENKU na novém hřišti za školou.

Žáci musí mít ve škole dvoje boty (se světlou podrážkou)

a oblečení: na ven i do tělocvičny.

 

Žák musí být na TV řádně upraven. Dbá na bezpečnost svoji i spolužáků.

 1. Při cvičení žák nenosí hodinky, prstýnky, náramky, náušnice, ozdoby apod.
 2. Nemá nadměrně dlouhé nehty, dlouhé a volné vlasy padající do obličeje zamezující vidění a orientaci.

 

od 14.10.

 

 

5.- 13.10.

VV

 

 

ČP

 

 

VO

Žáci vypracují referát na zvolené téma ZDE

 

 

 

Společné foto z konce školního roku 2019/2020. Děkuji Martinovi, který nás všechny takhle báječně vyfotil:

 

 

 

 

 

Učivo  pro žáky zveřejňované zde na stránkách třídy během uzavření škol v době od března do června 2020 je k nahlédnutí zde: 

PDF soubor5.třída učivo z webu březen- červen 2020

 

 

 

6. třída

Vloženo: 20.2.2020 | Autor: Jana Báčová | Zobrazeno: 252x | Upraveno: 20.2.2020 | Upravil: Jana Báčová
Páťáci vyráběli s paní učitelkou Abrahamovou při hodinách pracovních činností Zlatá prasátka. Souhlasíte, že se jim práce podařila?

Vloženo: 28.11.2019 | Autor: Jana Báčová | Zobrazeno: 378x | Upraveno: 29.1.2020 | Upravil: Jana Báčová
V úterý dne 19. listopadu 2019 měli páťáci tělocvik v atletické hale na Střelnici v Jablonci nad Nisou.

Vloženo: 15.11.2019 | Autor: Jana Báčová | Zobrazeno: 414x
TJ Sokol Zásada pořádala ve dnech 8.- 17.11.2019 již 4. ročník výstavy betlémů. V pátek dne 15.11.2020 jsme na výstavě byli se žáky školy.

Vloženo: 11.11.2019 | Autor: Jana Báčová | Zobrazeno: 190x
V pátek dne 11.10.2019 měli žáci v tělocvičně školy zajímavé představení o slavném italském umělci a vědci. Žáci nejprve shlédli zajímavé divadelní představení ze života Leonarda da Vinci, pak se postupně seznámili s některými jeho díly a mohli si vyzkoušet funkčnost některých vynálezů. A jak se představení líbilo třeba žákům z 5. třídy? To si můžete přečíst na následujících řádcích:

Vloženo: 6.3.2018 | Autor: Jana Báčová | Zobrazeno: 988x | Upraveno: 6.3.2018 | Upravil: Jana Báčová
Na začátku února jsem jela se třetí třídou trénovat do haly v Jablonci nad Nisou. Byli jsme zde poprvé a tak pro nás bylo vše nové a velmi zajímavé. Nejprve jsme běhali a užívali si klopené zatáčky.

Vloženo: 13.2.2018 | Autor: Jana Báčová | Zobrazeno: 772x | Upraveno: 13.2.2018 | Upravil: Jana Báčová
Žákyně z třetí třídy Nikola Rezlerová byla velmi úspěšná na republikových závodech v Desné (Severská kombinace, skok na K-24 a běh volnou technikou na 1 km)

Vloženo: 9.1.2018 | Autor: Jana Báčová | Zobrazeno: 932x | Upraveno: 9.1.2018 | Upravil: Jana Báčová
Mahulena Benešovská, žákyně 3. třídy, úspěšná karatistka, získala první místo v závodech v Zásadě a druhé místo v Praze. Gratulujeme.

Celkem: 7 článků

Divadelní představení v Jablonci nad Nisou


Ve středu 29.3. jsme společně s 1. třídou jeli do divadla. Krásně, slavnostně oblečené děti se těšily na představení. Pohádka Sněhová královna byla nádherná. Myslím, že se dětem představení líbilo. Chválím všechny moje žáky za vzorné chování v divadle. Těším se na další divadelní zážitek s mojí třídou. Mgr. Zuzana Hradecká