Na základě opatření Vlády ČR

bude od 11. 5. 2020 umožněna

osobní přítomnost žáků 9. ročníků

pro účely přípravy na přijímací

zkoušky.

 

Od 25.5.2020 základní školy

zajišťují vzdělávací aktivity

pro žáky 1. až 5. ročníku.

 

Pro aktuální informace sledujte

webové stránky naší školy.

 

Mgr. Václav Horáček

ředitel školy

 

Rychlé aktuality
Kotva

Kancelář: 483 385 182

 

Ředitel: 737 282 487

 

Zást. ředitele: 731 449 101

 

Sborovna I. st. a družina: 

483 385 197, 733 178 452

 

Sborovna II. st.:

483 385 503

 

Školní jídelna:

483 390 192, 731 449 100

 

Rychlý kontakt
Sitemap
Mapa webu
A
A
A

5. třída

Milí páťáci, od 25.5. se někteří z Vás učí ve škole.

Výuka v páté třídě je v souladu se zadáním učitelů ve všech základních předmětech. Určitě stihneme učivo více procvičit a zopakovat to, co jste se učili sami.
Bude-li hezké počasí, půjdeme občas i ven, alespoň na velkou přestávku, tak noste dobré boty.
 

Kdo se učí doma, bude pracovat stejně, jako doposud.

Práci najde zde na webu, některá zadání dostanete elektronicky.

 

Úterní videohodiny budou pouze v době od 19:00 hod. 

Děkuji rodičům za spolupráci.

 

 

S pozdravem

Mgr. Jana Báčová, třídní učitelka

 

Měsíční plán 

Datum:

Akce:

od 25.5.2020

Vzdělávací aktivity ve škole ve skupině S5

Ostatní žáci pokračují v distanční formě vzdělávání.

 

Učivo na týden od 1.6. do 5.6.

Předmět

Učivo

ČJ

 

M

 

AJ

 

ČS

Vlastivěda: Vodstvo Evropy učebnice str.57 - 59

 

Externí odkazhttp://www.rysava.websnadno.cz/Zapisy-5rocnik.html 

na těchto webových stránkách si najděte ve druhém sloupci

(vlastivěda - zeměpis) kapitolu 15. Evropa - vodstvo rozklikněte a zapište do sešitu stránku s doplněním textu - použijte učebnici

 

Přírodověda: Vylučovací soustava učebnice str. 62

 

Externí odkazhttp://www.rysava.websnadno.cz/Zapisy-5rocnik.html 

zápis opět najdete na těchto stránkách - třetí sloupec - přírodověda kapitola 55. Močová soustava 

Nakreslete obrázek vylučovací soustavy a popište, zapište text s doplňováním 3 strana

IN

 

 

Učivo na týden od 25.5. do 29.5.

Předmět

Učivo

ČJ

Stavba věty

Věta a základní větné členy

Podmět vyjádřený a nevyjádřený

podmět několikanásobný

 

UČ str. 123 - 125

Zopakujeme si učivo 4. třídy.

Přečtěte si tabulky na zadaných stranách a učivo si zopakujte.

 

Vypracujte v PS:

str. 26

1) přečtěte si text a určete počet vět jednoduchých a souvětí

    a) podtrhněte podmět a přísudek

    b) vyhledejte souvětí, napište vzorec

2) doplňte i/y

    a) základní skladební dvojice zapište do tabulky, u podmětů určete slovní 

        druh a u přísudků čas

3) ve větách vyznačte základní skladební dvojice

str. 27

1) doplňte vynechaná písmena

    a) ve větách podtrhněte podmět a přísudek dle zadání

    b) doplňte synonyma ke slovům

    c) pojmenujte živočicha

    d) najděte, čím se tento živočich živí

2) rozlište podmět vyjádřený a nevyjádřený dle zadání

3) rozlište podmět vyjádřený a všeobecný dle zadání

4) vyznačte základní skladební dvojice

str. 28

3.

1) doplňte i/y

    a) vyznačte základní skladební dvojice dle zadání

    b) vypište zvratná slovesa

2) doplňte vynechaná písmena a vybarvěte dle zadání

    a) vyberte si dvě trojice slov a utvořte s nimi věty   

 

M

 Zdravím všechny, kdo zůstanou doma a posílám jim práci.

 

Kniha: 

 

61/18         63/12          64/17           64/13         

62/18         64/12          65/17           65/13

 

61/20

62/20 

 

 

Pracovní sešit:

 

19/4             

celý sloupeček příkladů na str. 19   -

 

V každé barvě     0, 1 chyba    první smajlík

                             2, 3 chyby    druhý smajlík     pak   třetí smajlík

 

 

15/8               26/1

 

 

Během týdne zašlu postup dělení dvojciferným dělitelem.

 

Zatím nashledanou. surprised

 

 

 

AJ

Milí páťáci,

chválím vás za to, jak skvěle pracujete. Čekám na vaše úkoly, které jste měli zadané ve videuwink

 

1.hodina     UČ str. 146/6 ­– poslechni si a zatrhni potraviny, které si potřebuješ koupit

 

                    PS str. 107/5 -  zakroužkuj správnou odpověď

2.hodina      PS str.  107/6 – správně zařaď potraviny do sloupečků

                    PS str.  108/8 – doplň do vět chybějící slovíčka podle obrázku

 

3.hodina      UČ str.   148/8 – zapiš si do svého slovníčku nová slovíčka podle obrázků

                    přiřaď správné písmeno za větu

                    PS str.   109/9

ČS

Vlastivěda: Povrch Evropy učebnice str.55 - 56

 

Externí odkazhttp://www.rysava.websnadno.cz/Zapisy-5rocnik.html 

na těchto webových stránkách si najděte ve druhém sloupci

(vlastivěda - zeměpis) kapitolu 13. Evropa - povrch rozklikněte a zapište do sešitu stránku s doplněním textu - použijte učebnici str.55

 

Přírodověda: Trávicí soustava učebnice str. 60 - 62

 

Externí odkazhttp://www.rysava.websnadno.cz/Zapisy-5rocnik.html 

zápis opět najdete na těchto stránkách - třetí sloupec - přírodověda kapitola 54. Trávicí soustava 

Nakreslete obrázek trávicí soustavy a popište, zapište text s doplňováním

 

IN

Pro žáky, kteří jsou doma bude on-line hodina v úterý od 19 hod.

Téma: hodnocení prací v Teams, rastrová grafika

 

Učivo na týden od 18.5. do 22.5.

Předmět

Učivo

ČJ

Příslovce

UČ:

str. 121

4) ke slovesům vymýšlejte vhodná příslovce

5) písemně vypracujte a doplňte jedno či dvě písmena

    a) vhodná přídavná jména tvrdá změňte na příslovce

6) do příslovcí dopňte mé/mně ( pomůže vám tvar přídavného jména:

     dojemně - dojemný,  zřej - zřej )

7) dopňte do přísloví vhodná příslovce

8) vyřešte přesmyčky příslovcí

str. 122

seznamte se s druhy příslovcí - tabulka

1) vypracujte písemně, dopňte vhodná příslovce z tabulky

2) vypracujte písemně, převeďte zájmena do správného tvaru

M

Ahoj páťáci.

Tak tu máme pro některé poslední práci po internetu.

Děkuji těm, kteří mně zaslali vypracované úkoly.

 

Začneme postupně:

 

PO     

 

10 566   :   7    =                          6 925                  9 726 312     

                                                  .       24                  8 126 958

 

 

 

Kdo ještě nemá     PS          15/11               

 

                                               Kniha     61/16

                                                              62/16

 

 

 

ÚT

 

8 929                                            6 315 902              Kniha    61/17     63/10

.      9                                             - 396 806                            62/17     64/10

 

 

 

 

ST

 

PS      15/12         19/5                Kniha  62/2            62/4    zelený sloupec

                                                                63/2            63/4        "           "

 

 

ČT

Kniha       62/3              62/4  červený sloupec      63/7 žlutý sloupec

                 63/3              63/4       "             "              64/7   "         "      

 

PS            43/2       požádejte o pomoc rodiče

 

Hezký víkend a hodně úspěchů při řešení úkolů.sealedsmile

 

 

 

AJ

1.hodina    UČ str. 142 –143- začínáme novou lekci, zapiš si do slovníčku nová slovíčka podle obrázků 

                  PS str. 104- 105 

2.hodina    UČ str. 146-147 -nová látka, opiš si do svého školního sešitu 

                  Najdi v nějakém letáku obrázek, kde bude hodně druhů potravin a nalep si ho do sešitu 

                      nebo nakresli otevřenou ledničku a jídlo v ní:-) 

3.hodina      podívej se na video a vypracuj úkol zadaný ve videu, odkaz tady bude do konce týdne . A je to tady: Externí odkazIs there any

ČS

Vlastivěda: Rakousko učebnice str. 52-53

Zápis do sešitu: doplň podle učebnice (pracuj s mapou)

 

Rakouská republika

Vlajka: nakresli

Hlavní město:

Sousední státy:

Vodstvo: napiš jedinou řeku na mapě               

Nejdůležitější města:

Povrch: nížiny

             pohoří

Průmysl: vyber dvě důležitá odvětví

 

Přírodopis: Oběhová soustava

Do mailu posílám prezentaci a pracovní list, ktrerý vám poslouží jako zápis

Doplňte podle prezentace pracovní list.

 

Kdo chcete, můžete se podívat na kreslený seriál

Externí odkazhttps://www.youtube.com/watch?v=3qwOMuppZ3s

 

IN

Videohodina a setkání třídy bude v úterý od 19:00 hod.

Téma: aplikace Teams, prostor pro práci v předmětu

 

Chválím Vás za vypracování a odeslání dotazníku v aplikaci Forms.

 

Učivo na týden od 11.5. do 15.5.

Předmět

Učivo

ČJ

Číslovky - opakování

Přislovce a jejich tvoření tabulka v UČ str.120

Slohová cvičení - poštovní pokázka UČ str. 24

 

Písemně vypracujte UČ:

118/3 podle vlastního uvážení doplňte do vět vhodné určité a neurčité

         číslovky, abyste zachovali tvary slov ve větě a věta dávala smysl

120/3 z přídavných jmen vytvořte příslovce pomocí uvedených přípon,

          pomůže vám tabulka UČ str.120

119 prohlédni si správně vyplněnou poštovní poukázku a podle ní vyplňte 

      v PS poštovní poukázku na str 24, pak ji ofoťte a pošlete e-mailem

 

PS:

24/1 číslice nahraďte slovy

24/2 celou větou odpovězte pravdivě na otázky

24/3 doplňte do vět číslovky dle vlastního uvážení

1

25/1 z přídavných jmen vytvořte příslovce pomocí uvedených přípon

25/2 z přídavných jmen utvořte příslovce

25/3 doplňte do vět vhodná příslovce

2

25/1 rozdělte příslovce do skupin podle toho, na kterou otázku odpovídají

25/2 k uvedeným příslovcím doplňte slova protikladná

 

M

Dobrý den.

Další týden nemá být tak pěkné počasí. Zahřejeme se proto počítáním.

Posílám pár příkladů na zahřátí:

 

  Pracovní sešit:

 

Začneme slovní úlohou      16/ 7

 

Pak přidáme příklad    17/ 9   . Tady pozor na posun čísel vlevo v každém

                                                  řádku. Hlavně psaní čísel pod sebe.                                                                  Nechávejte si větší mezírky mezi čísly.

 

Na odlehčení si dáme příklad  na str.    17/10.

 

Abychom jen procvičovali násobení a dělení, tak si dáme příklady na 

 +  ,   -     16/6 .

 

Pokusíme se vyznačit osově souměrné obrázky, které si zkontrolujeme při nástupu do školy      43/1 .

 

 

 

     Kniha:

 

Vypočítáme  58/18 žlutý  sloupeček, 

                     59/18   "            "

 

                    59/ 3             59/7

                    60/ 3             60/7

                    

 Zkus si s rodiči ústně vypočítat příklad na str. 60/12.

                                                                          61/12 

(Zopakuj si - násobení připisuji se nuly,  dělení nuly škrtám).   

 

Tak hezký zbytek neděle a mějte se fajn.sealedcoolcool

 

 

 

AJ

1.hodina     pracuj na projektu, kdo mi ho zaslal ke kontrole, již může pracovat

  1. 2.hodina     PS str. 100 – přečti si článek The Dog Whisperer a zapiš si do slovníčku nová slovíčka

                   bite –kousat, whisper- šeptat, need –potřebovat, have rules –mít pravidla, group –skupina

                   PS str. 100/18

3.hodina     PS str. 101/19   

ČS

Vlastivěda: Německo učebnice str. 50-51

Zápis do sešitu: doplň podle učebnice (pracuj s mapou)

 

Spolková republika Německo

Vlajka: nakresli

Hlavní město:

Sousední státy:

Vodstvo: napiš 3 největší řeky

               moře

Nejdůležitější města:

Povrch: nížiny

             pohoří

Průmysl: vyber dvě důležitá odvětví

 

Přírodověda: Dýchací soustava učebnice str. 58

Zápis do sešitu posílám e-mailem

Opět odkaz na krátký testík - napište mi jak jste dopadliwink

Externí odkazhttp://testy.zsadolfovice.cz/spustit-60

 

 

IN

Videohodina a setkání třídy bude v úterý od 13:00 a 19:00 hod.

Téma: webové prohlížeče, vyhledávání informací, zdroje, pravdivost

 

Chválím Vás za vypracování a zaslání práce na téma Další možnosti Wordu-odrážky a číslování. 

 

Učivo na týden od 4.5. do 7.5. (8.5. Den vítězství, státní svátek)

Předmět

Učivo

ČJ

Skloňování základních číslovek: dva, oba, tři, čtyři

 

V učebnici na str. 116 si přečti tabulky skloňování základních číslovek: dva, oba,dvě, obě, tři, čtyři.

 

Písemně vypracujte podle tabulek a zašlete e-nailem::

 

UČ:

116/2 doplňte do vět správný tvar číslovek dva, oba,dvě, obě, vyhledejte       slovesné tvary v rozkazovacím tvaru a podtrhněte je

116/3 doplňte do vět číslovky ve správném tvaru

 

PS:

23/1 doplňte do vět správný tvar číslovek dva, oba,dvě, obě

23/2 číslovky nahraďte slovy

23/3 vyznačte správný tvar číslovky

23/4 uvedené letopočty zapište slovy

23/5 ve větách najděte skryté číslovky a zařaďte je ke správnému druhu

M

Tak a máme tu další týden.

Je opět kratší, tak si rozepíšeme práci po dnech. Doufám, že všechno vypo-

čítáte správně a rychle. Můžeme si vyzkoušet zpětnou vazbu, kterou  podle Vaší paní třídní učitelky všichni zvládáte. Práce zasílejte na adresu 

ecerna@mzszasada.cz

 

 

Pondělí:

 

7 8  9 0 4  :  8   =               ZK:                    Kniha:    56/4         56/5   a, b, c

                                                                                   57/4         57/5   a, b, c

 

 

Úterý:    

 

5 6  9 2 2  :  7   =               ZK:                    Kniha:     55/19       

                                                                                    56/19

 

                                                                    PS           Zaokrouhli  celý sloupec

                                                                                    čísel    str. 15 a vybarvi

                                                                                    si smajlíky ( jedna chyba

v každé barvě smajlík první     - jedna chyba  

                                    druhý   - dvě, tři, čtyři

                                    třetí      - pět a více         

                                                                                   15/13

 

 

 

Středa: 

 

Kniha:   Zopakuj si názvy čísel při početních úkonech. Máš napsáno ve                       školním sešitě.         pak vypočítej       57/11  

                                                                          58/11

                                                                          58/16   červený sloupeček

                                                                          59/16   červený sloupeček

 

PS:       16/1

 

 

Čtvrtek:   

 

8 8  8 8 4     :  9    =                  ZK:           Kniha:      57/12      58/17

                                                                                  58/12      59/17

 

 

 

                                                                  PS:           14/6

 

 

Nashledanou. wink

 

                                                  

AJ

Chválím vás za to, jak skvěle pracujete. Pro ty z vás, kteří ještě nevypracovali zadaný opakovací kvíz na wizeru, posílám odkaz: Externí odkazhttps://app.wizer.me/learn/77942N

 

1.hodina             UČ str. 135/16 – napiš podle vzoru 3 věty o tom, co bys chtěl/a fotografovat, kdybys byl/a fotografem, svoji práci vyfoť a zašli mi ke kontrole

                            UČ str. 128-129 – poslechni si písničku (teď už jí budeš skvěle rozumět)

                            PS str. 94/ 3,4

2.hodina             UČ str. 136 /17 – přečti si článek o tetě Lily a napiš nějaký podobný o někom z tvé rodiny do školního sešitu nanečisto.  Svoji práci vyfoť, zašli mi ke kontrole. Já Ti ji zkontroluji, vrátím a potom ji přepíšeš na čistý papír, nakreslíš nebo nalepíš obrázky a uschováš. Až se sejdeme ve škole, prohlédneme si všechny práce.

 

                              nebo pracuj podle UČ str. 138/139 -  napiš do školního sešitu nanečisto o tom, kým chceš být ty a uveď nějaké důvody. Postupuj podle návodu nahoře.

 

ČS

Vlastivěda - Polsko učebnice  str.48

 Externí odkazExterní odkazhttp://www.rysava.websnadno.cz/Zapisy-5rocnik.html 

na těchto webových stránkách si najděte ve druhém sloupci

(vlastivěda - zeměpis) kapitolu 22. Polsko rozklikněte a opět zapište do sešitu k doplnění textu použijte učebnici str.48.

 

Přírodověda - svlstvo učebnice str.57 přečti

Externí odkazhttp://rysava.websnadno.cz/prirodoveda_5.roc/svaly.htm

na této webové stránce najdeš test. 

Napiš mi do e-mailu s jakou úspěšnosti se ti test podařil na poprvé vypracovat. smile

 

 

IN

Téma: Office 365, další možnosti Wordu- knihovna odrážek, číslovaný seznam. SP Výprava.

Videohodina a setkání třídy bude v úterý od 13:00 a 19:00 hod.

 

Chválím Vás za vypracování a zaslání práce (Obrázky ve Wordu) v příloze  e-mailu. 

 

 

Učivo na týden od 27.4. do 30.4. (1.5. Svátek práce, státní svátek)

Předmět

Učivo

ČJ

Druhy číslvek

Přečtěte si přehled druhů číslovek v učebnici na str. 113, následně podle něj vypracuj úkoly v PS:

22/1 zařaďte číslovky ke správnému tvaru

22/2  čísovky zapište slvy

22/3 rohodněte, ktré číslovky jsou řadové a doplňte tečku

 

Písemně vypracujte a pošlete e-mailem UČ:

113/2 doplňte do vět vhodné číslovky

114/5 přepiš číslovky číslicemi

115/ 8 přepíš a doplň tečku za číslicí, pokud tam patří (Přemysl Otakar II., vyhlášení samostatného československého státu)

 

M

Tak a máme tu zase kratší týden.  Hodně úspěchů při řešení zadané práce.

 

Začneme s pracovním sešitem a s pomocí rodičů, které požádáte, aby Vám na stránce 44 poradili s vyznačením osy obrázků u příkladu 7. Vy už pak jenom  krásně dokreslíte a vybarvíte kompletní obrázky.

 

Dále si zopakujete převod jednotek času  (číslo  ., : 60). Zkusíte doplnit úlohu 

číslo 10  na straně 11.

 

Dále vypočítáme následující úlohy:      13/10       13/11   

 

 

A teď už jdeme na příklady z knihy:        

 

57/7       (kolik měsíců je jeden rok, kolik měsíců má půl roku?)

58/7    

 

57/9                                                         57/8  (pozor při násobení na nuly)

58//9                                                        58/8

 

 

Zopakujeme si dělení jednociferným dělitelem. Opište příklady do sešitu a vypočítejte. Na každý den máte jeden příklad.

 

PO             31 934  :  7 =                      ÚT       154 528  :  8 =

 

ST              30 190  :  5 =                     ČT         256554  :  9 =

 

 

Tak s chůtí do toho      a půl už zítra      máte hotovo. sealedwink

 

 

 

AJ

Děkuji všem, kteří se mnou začali komunikovat ze školního emailu. A těším se na odpovědi od vás ostatních.

 

1.hodina      PS str.103/23,24

                       UČ str.134/13 – poslechni a přečti si článek „Wonderful Work“ –zapiš si do slovníčku nová slovíčka: wonderful – báječný, travel – cestovat, at work – v práci,  cute – roztomilý, tell a story-vyprávět příběh, think – přemýšlet, adventure – dobrodružství, new things – nové věci (pokud neznáš i jiná slovíčka, vypiš si je)

                        UČ str. 134/14 – ústně

2.hodina       PS str. 102/21,22

ČS

Chci Vás moc pochválit za to, jak jste zvládli poslat odpověď e-mailem cool

Na další týdeny se podíváme na naše sousední státy.

První bude Slovensko.

 

 Externí odkazhttp://www.rysava.websnadno.cz/Zapisy-5rocnik.html 

na těchto webových stránkách si najděte ve druhém sloupci

(vlastivěda - zeměpis) kapitolu 21. Slovensko rozklikněte a opět zapište do sešitu k doplnění textu použijte učebnici str.46.

 

Přírodověda: pošlu Vám do e-mailu obrázky kvetoucích rostlin a vy zkusíte určit o jakou roslinu jde a zase mi napíšte své odpovědi

na e-mail ezivna@mzszasada.cz

Názvy pište popřadě. S určováním Vám určitě pomohou rodiče, internet

nebo třeba atlas.

 

IN

Téma hodiny: Další možnosti Wordu v cloudovém úložišti Ofifice 365

Instrukce k vypracování obdržíte v e-mailu.

 

Poslední práci, poslat mi přílohu e-mailu, již většina žáků splnila na jedničku. Každý ode mne dostal nebo ještě dostane zpět hodnocení.

 

Další společné videosetkání budeme mít za týden v úterý.

 

Učivo na týden od 20.4. do 24.4.

Předmět

Učivo

ČJ

Dobrý den, od nynějšího týdne jsme se dohodly s paní učitelkou Báčovou, že mi část úkolů budete psát do e-mailu na adresu mmickova@mzszasada.cz. Tak jsem na Vás zvědavá.

Tento týden budeme procvičovat v pracovním sešitě číslovky. Přehled číslovek najdete v učebnici na straně113. 

 

Písemně vypracujte: PS str./cv.: 21/ 1 + úkoly a - d, do e-mailu opište 7 řádků

                                                            (zkrácený text 3 věty)

                                                    21/2

M

Dobrý den.

Zasílám další úlohy. Hodně elánu pri práci.

 

Pracovní sešit:

sloupeček příkladů se smajlíky na straně 9 (pozor na nuly -  při násobení 

připisujeme,  při dělení škrtáme, ale to jen tak na připomenutí, protože to už známe).

 

9/10            11/7                                       44/6  

 

Učebnice:

 

56/1                56/2            56/ 3

57/1                57/2            57/3

 

 

str. 122/1  napiš název věci, kterou lze rozdělit na dvě stejné části - podle osy

       131/1

 

 

Napiš, která z uvedených písmen lze rozdělit podle osy:

 

A         J        M        R         D         F       E

 

 

V případě nejasností mě můžete kontaktovat na adrese 

 

e.cerna@seznam.cz

 

Hezký den.cool

 

 

 

 

 

 

AJ

1.hodina     UČ str. 133 – opiš si do školního sešitu gramatickou tabulku

„What do you want to be one day?“  Co (kým) chceš jednou být?

„I want to be a film star.“  „Chci být filmová hvězda.“

„What does your brother want to be?“ Co (kým) chce být tvůj bratr?

„He wants to be a doctor.“ „On chce být doktor.“

UČ str.133/11 vypracuj písemně do školního sešitu

2.hodina      PS str. 98/12,13,14

3.hodina      vypracuj opakování na wizer me, odkaz tady bude do konce týdne   

video pro tento týden je zde:Externí odkazvideo

ČS

Vlastivěda - Externí odkazhttp://www.rysava.websnadno.cz/Zapisy-5rocnik.html

na těchto webových stránkách si najděte ve druhém sloupci

(vlastivěda - zeměpis) kapitolu 18. Evropská unie a rozklikněte.

Kapitola má dvě stránky - přečtěte si a zapište do sešitu jako zápis.

Přidávám jednoduchou otázku, na ktrerou mi prosím odpovězte

do mého e-mailu: ezivna@mzszasada.cz 

Jak jsou uspořádány hvězdy na vlajce Evropské unie a kolik jich je?

 

Přírodověda - tento týden Vám zadám úkol, který si budete průběžně

plnit do konce školního roku.

Herbář

  1. 1. vezmeme těžkou knížku otevřeme ji a na obě strany položíme 2 listy savého papíru
  2. 2. květiny naaranžujeme a knihu opatrně zavřeme
  3. 3. na knihu s květinami položíme další těžké knihy
  4. 4. každých pár dní vyměníme savý papír za nový
  5. 5. vylisované rostliny nalepíme proužky izolepy na papír a popíšeme:
  6. název rostliny (společně budeme určovat), datum a místo nálezu
  7. (např: louka, zahrada, les..)
  8. Lisujte pouze kvetoucí byliny (květ, stonek a list bez kořene).

IN

Office 365, prostředí Outlook (pošta)- příloha e-mailu, Word.

Videohodina od 13:00 nebo 19:00 dle možností. Pozvánku na připojení tentokrát pošlu rodičům i Vám. 

Kdo nebude na hodině, dostane návod a další úkol poštou.

 

Učivo na týden od 14.4. do 17.4. (13.4. Velikonoční pondělí, státní svátek)

Předmět

Učivo

ČJ

Procvičujeme druhy zájmen, opakujeme skloňování osobních zájmen, tabulky skloňování najdete v učebnici na stránkách u zadaných cvičení.

 

Písemně vypracujte: UČ str./cv.: 104/4 včetně úkolu a

                                                    104/6

                                                    105/7 - pouze doplnit zájmena

 

M

Dobrý pozdní večer.

Doufám, že jste si užili pěkného počasí a teď Vás čeká pěkná práce. Vzhledem k tomu, že je kratší týden nebude práce tolik.

 

Kniha:    55/17              nechávejte si větší mezírky mezi číselnými řády

              56/17   

 

Další:

 

54/16                55/ 18          55/ 20

55/16                56/ 18          56/ 20

 

 

Pracovní sešit:

 

6/ 8              11/8        

 

 

Podle červené osy dokresli obrázek draka a domu, aby byly na obou stra-

nách stejně veliké. Požádej o pomoc rodiče.  Jedná se o úkol  str. 44/5.    

 

Hezké sny a hodně úspěchů při práci.  cool

AJ

1.hodina             UČ str. 131  nejprve si opiš do školního sešitu gramatickou tabulku    "Where does your father work?“ „Kde pracuje tvůj táta?“

                              „He works in an office.“ „On pracuje v kanceláři.“, a napiš o členech své rodiny

                              „My mother works in ....“ Moje maminka pracuje v…

 

2.hodina             UČ str. 132         nová slovní zásoba, přelož si slovíčka a zapiš si je do slovníčku

                            PS str. 97/9,10

3.hodina             PS str. 99/15

ČS

Lidské tělo - učebnice přírodovědy str.54 - postavu dívky u které máte popsat části těla nakreslete do sešitu a popište

Kostru najdete na str. 56 procvičte na tomto odkazu:

  Externí odkazzs.ujezdubrna.info/testy_a_vyuka/testy/prir/k1/procvk1t.htm

 

 

IN

Chválím většinu třídy za splnění úkolu-přihlášení do Office365 a poslání prvního e-mailu.

Na tento týden dostanete práci přímo do Vašeho školního e-mailu. Budete ji mít připravenou v úterý odpoledne.

Další on-line hodiny budou příští týden, pošlu rodičům dotazník, podle možností by byla jedna hodina pravděpodobně v úterý od 13 hodin, druhá pak opět v úterý večer.

 

Učivo na týden od 6.4. do 8.4. (9.4. Velikonoční prázdniny, 10.4. Velký pátek, státní svátek)

Předmět

Učivo

ČJ

Vypracujte písemně: UČ str./cv.: 101/2, 3 (vypracujte otázku a), 103/2

 

Nezapomeňte na čtenářský deník i v 2. pololetí máte přečíst 2 knihy.

 

Pokud nerozumíte některému domácímu úkolu nebo se chcete na něco zeptat použijte e-mail, jen se nezapoměňte podepsat.

M

Dobrý den

Posílám další práci. Věřím, že všechno vypočítáte dobře a nezapomenete na rychlost výpočtu násobků do 100. 

 

Pracovní sešit:

6/4   ,      6/7   ,   sloupec příkladů se smajlíky

na stánce číslo 7 (vždy 7 čísel - na každý řádek jedno číslo) nechej si překontrolovat rodiči a pak  si vybarvi smajlíka  0, 1 ch    první smajlík

2, 3 ch   druhý smajlík pak už jen frown mračoun.

 

KNIHA:

   SPN     2010               54/15     55/19      

   SPN     2010/2016      55/15     56/19

 

                                       120/2           120/3

                                       129/2           129/3

 

HEZKÉ  VELIKONOCE.   kiss kiss  přeje P. Černý

AJ

Děkuji všem za vyplněný interaktivní pracovní list. Psali jste mi, že se vám líbil, tak já vám zase nějaký ráda nachystámsmile

1.hodina

UČ str. 130 – nová gramatika, zapište si do sešitu What does your father do? Co dělá tvůj táta?  A odpověď podle učebnice. He´s a chef. On je šéfkuchař.

UČ str. 130 /7 Napiš 6 vět o tom, jaké povolání lidé mají. He is a…., She is a

2.hodina

PS str.95/5 , 96/8

ČS

Př - přečtěte si v učebnici na str.53 kapitolu Společné znaky s ostatními živočichy, do sešitu vypište projevy života (najdete je napsané červeně pod obrázky na str.53

Z - opakujte stále kraje a krajská města ČR

    - v učebnici na str.18 je náš Liberecký kraj

    - pokud najdete doma slabý průsvitný papír, okreslete si náš kraj vyznačte a popište řeky (Nisa, Jizera, Ploučnice), velká města (Liberec, Jablonec nad Nisou, Česká Lípa) a vlepte do sešitu.

 

Omlouvá se, toto je práce z minulého týdne, ale měla jsem ji napsanou ve špatné tabulce. Pokud jste si ji nevšimli, prosím dodělejteembarassed.

Přeji všem krásné Velikonoce

IN

Přihlášení do účtu v Office365 a první e-mail, který děti napíšou na adresu informatika@mzszasada.cz

 

V úterý večer žákům ukážu, jak na to.

 

Kdo se nemůže z technických důvodů ke schůzce připojit, měl by to zvládnout podle návodu, který pošlu všem rodičům také v úterý e-mailem.

Předem děkuji rodičům za případnou pomoc dětem.

 

Učivo na týden od 30.3 do 3.4.

Předmět Učivo
ČJ  30. - 3. 4.

Slovesa - oznamovací způsob, čas minulý: vypracujte písemně UČ str./cv.: 94/4 

(4 věty)

             - rozkazovací způsob, vypracujte písemně UČ 95/2

             - vypracujte písemně UČ 96/5 (5 řádků)

             - podmiňovací způsob, vypracujte písemně UČ 97/3, 98/2

             - vypracujte písemně UČ 99/3 (4 řádky)

M

Dobrý den.

Věřím, že všechny zadané úkoly úspěšně zvládáte a dáte správně i ten dnešní.

 

Pracovní sešit 2:

4/7  - než začneš psát zopakuj si, co jsou čísla sudá a lichá. Potom si už jen vyber tu správnou pastelku a pracuj podle zadání.

4/8  - daný úkol vypočítej a při zkoušce nezapomeň přičíst zbytek /mimochodem je stejný u obou př./.

4/11 - vymetu prach natočím pérko a doopravdy začnu koumat., které  to asi bude číslo? Je tady?

          7 586            7 355          5 585         7585          8659         2368        8 785

42/5 - přečti si  alespoň 3x a pak podle textu zkus narýsovat. Jaký čtyřúhelník jsi narýsoval. Bude zde málo místa můžeš narýsovat do sešitu geometrie a sem jen napsat název čtyřúhelníku.

 

Pozor v knize se budeme lišit v číslech stran. 

Strana 2  SPN  2010            -     budu psát silně

Strana 2   SPN  2010,2016   -     budu psát slabě

54/11    55/11     slovní úloha začíná:  Jirka dostal od maminky na nákup ......

54/12    55/12     a - d

 

Stále platí příklady na rychlost - násobení a dělení do 100.

 

Pěkný den.     Černý

AJ

1.hodina - vypracuj interaktivní pracovní list, který najdeš zde:

https://app.wizer.me/learn/R2OYSQ

 

Návod na přihlášení do interaktivního PL - Externí odkazZde

2.hodina - unit 8 - The World of Work

UČ str. 126 - 127 - napiš si nová slovíčka do svého slovníčku

PS str. 92-93

3.hodina - zjisti povolání členů tvé rodiny, vyhledej si je ve slovníčku a napiš si věty podle vzoru.

"My mum is a ......" "My dad is a ....." "My uncle is a...."

ČS  
IN

SP 4: Na Externí odkazwww.mapy.cz zadej místo svého bydliště. Přepni opět mapu na turistickou. 

Napiš jméno své obce. Do sešitu pak napiš odpověď na následující otázky:

Vede přes území (nebo poblíž) Vaší obce nějaká turistická značka? Jaká?

Došli byste po ní k nějakému zajímavému cíli? (přibliž mapu a prozkoumej)

Jak dlouho byste šli, co pěkného tedy uvidíte (navštívíte).

 

Toto je poslední kraťoučký úkol v mapách. Další týden se zkusíte přihlásit do školního e-mailu (instrukce budou zde a dostanou je rodiče do e-mailu), abychom si mohli psát.

 

Učivo na týden od 23.3 do 27.3.

Předmět: Učivo: Termín splnění
ČJ

Oznamovací způsob:

Čas budoucí: vypracujte písemně UČ str./cv.: 90/1 a 2, 90/4 (při opisu převeďte slovesa do 1.os. č. mn. času budoucího), 91/5 (odpověz na otázku a), 91/6 (pouze opiš)

 

Vypracujte písemně: UČ str./cv.: 101/2, 3 (vypracujte otázku a), 103/2

 

Nezapomeňte na čtenářský deník i v 2. pololetí máte přečíst 2 knihy.

 

Pokud nerozumíte některému domácímu úkolu nebo se chcete na něco zeptat použijte e-mail, jen se nezapoměňte podepsat.

 

Žáci, kteří se chystají na přijímací zkoušky, mohou využít televizní výuky na ČT1 Škola doma, který má být vysílán v úterý a čtvrtek od 14.00 hodin.

 

Všichni můžete použít televizní výuku na ČT2 UčíTelka, vysílá každý den od 9.00 do 12.00 hodin.

23.- 27.3.

 

 

 

 

6. - 8. 4.

AJ

1.hodina - opakování slovesa „can“, PS str.84/ cv. 7,8

                    PS str.85/ cv.9

2.hodina – PS str. 88 – přečti si článek „Camels are cool“ a vyhledej a zapiš si do slovníčku tato slovíčka

hot, dry, rocky, desert, sandy, Asia, North, hump, protect, eyelid, each, eyelash, dust, blow

PS str.88/ cv.17, 19

3.hodina – PS str. 90, vyber si jedno zvíře a popiš ho, použij slovíčka z tabulky (stránku prosím vyfoť a pošli mi ke kontrole), vypracuj pracovní list, který odešlu rodičům do emailu

 

23.-27.3.
M

Úkoly do pátku 27.3.

Dobrý den. Stále platí 15 příkladů na rychlost násobení a dělení do sta.

Pracovní sešit 2:

4/9 vypočítat a zapsat dle vzoru  182+(9.8)= 182+72= 254 =250

4/10 vypočítej - je zde zapsané správné číslo? 4832, 4328, 4283, 3328, 3328

42/4   Za pomoci trojúhelníku s ryskou a kružítka splň zadaný úkol  a-d.

Kniha:

53/1, 2    zapiš číslo        hned před    zapsané číslo  hned za

53/3  

Zopakuj si žluté rámečky str  118 ,  119 , 120 ,  121.

 

Do školního sešitu vypočítej a proveď zkoušku:

69 210 : 9=                237 528 : 6 =              45 885 : 7 = 

 

V případě nejasností mě kontaktujte na adrese: e.cerna@seznam,cz

 

23.-27.3.
ČS

 

Př - přečtěte si v učebnici na str.53 kapitolu Společné znaky s ostatními živočichy, do sešitu vypište projevy života (najdete je napsané červeně pod obrázky na str.53

Z - opakujte stále kraje a krajská města ČR

    - v učebnici na str.18 je náš Liberecký kraj

    - pokud najdete doma slabý průsvitný papír, okreslete si náš kraj vyznačte a popište řeky (Nisa, Jizera, Ploučnice), velká města (Liberec, Jablonec nad Nisou, Česká Lípa) a vlepte do sešitu

30.3.- 3.4.
IN

SP 3: Na Externí odkazwww.mapy.cz naplánuj výlet s rodiči do Českého ráje.

1. Vyber Plánování (klepni na zelený zobáček vpravo, otevře se Ti nabídka), auto, rychlá varianta, start- Tvé bydliště, cíl- Sedmihorky (bývalé lázně).

Napiš: a)jak dlouho autem pojedete, b)kolik je to autem km 

2. Přibliž si cíl výletu, změň mapu na turistickou. Prohlédni si mapu, ikonky vyhlídek, skal, zámku, najdi hrad Valdštejn.

Napiš: a) Jak se jmenuje naučná stezka, která vede ze Sedmihorek na Zámek Hrubá Skála.

b) Po jaké turistické značce dojdete k vyhlídce Na Kapelu.

c) Po jaké turistické značce se lze vrátit k autu.

23.-27.3.

 

 

 

16. - 20. 3.

 

Předmět:  Učivo:                                                                                   Termín splnění

ČJ

UČ str. 88 - 101, PS str.16

Oznamovací způsob:

Čas přítomný: vypracujte písemně UČ str./cv.: 88/1, 2 a 3, 89/5 a 8  

(konkrétně zadané úkoly jsou zadané vždy na jeden týden)

 

Nezapomeňte na čtenářský deník i v 2. pololetí máte přečíst 2 knihy.

 

Pokud nerozumíte některému domácímu úkolu nebo se chcete na něco zeptat použijte e-mail, jen se nezapoměňte podepsat

 

Žáci, kteří se chystají na přijímací zkoušky, mohou využít televizní výuky na ČT1 Škola doma, který má být vysílán v úterý a čtvrtek od 14.00 hodin.

 

Všichni můžete použít televizní výuku na ČT2 UčíTelka, vysílá každý den od 9.00 do 12.00 hodin.

Březen 

16.3. - 20.3.

 

 

 

 

AJ

1.hodina - opakování slovesa „can“, PS str.84/ cv. 7,8

                    PS str.85/ cv.9

2.hodina – PS str. 88 – přečti si článek „Camels are cool“ a vyhledej a zapiš si do slovníčku tato slovíčka

hot, dry, rocky, desert, sandy, Asia, North, hump, protect, eyelid, each, eyelash, dust, blow

PS str.88/ cv.17, 19

3.hodina – PS str. 90, vyber si jedno zvíře a popiš ho, použij slovíčka z tabulky (stránku prosím vyfoť a pošli mi ke kontrole), vypracuj pracovní list, který odešlu rodičům do emailu

23.-27.3.

M

Úkoly do pátku 27.3.

Dobrý den. Stále platí 15 příkladů na rychlost násobení a dělení do sta.

Pracovní sešit 2:

4/9 vypočítat a zapsat dle vzoru  182+(9.8)= 182+72= 254 =250

4/10 vypočítej - je zde zapsané správné číslo? 4832, 4328, 4283, 3328, 3328

42/4   Za pomoci trojúhelníku s ryskou a kružítka splň zadaný úkol  a-d.

Kniha:

53/1, 2    zapiš číslo        hned před    zapsané číslo  hned za

53/3  

Zopakuj si žluté rámečky str  118 ,  119 , 120 ,  121.

 

Do školního sešitu vypočítej a proveď zkoušku:

69 210 : 9=                237 528 : 6 =              45 885 : 7 = 

 

V případě nejasností mě kontaktujte na adrese: e.cerna@seznam,cz

 

23.-27.3.

IN

Vyhledávání informací- Externí odkazwww.idos.cz; Externí odkazwww.mapy.cz; Externí odkazwww.mzszasada.cz  procvičovali jsme během února, před jarními prázdninami psali žáci test. Povedl se jim velmi pěkně.

 

Prosím o zopakování:

Na Externí odkazwww.idos.cz vyhledat spoj (s co nejmenším počtem přestupů) z místa bydliště do Spálova (železniční zastávka nedaleko Železného Brodu), který jede 21.3.2020 po 7. hodině.

Zapsat do sešitu (na papír): Čím žák pojede, v kolik hod. nastoupí, vystoupí, kde a na jaký dopravní prostředek přestoupí, kdy dojede do cíle).

 

Na Externí odkazwww.mapy.cz vyhledat, jaké turistické značky by nás dovedly do Bozkovských dolomitových jeskyní (nejlépe ze Spálova), kolik je to asi kilometrů a jak dlouho by nám asi cesta pěšky trvala.

 

16.-20.3.

ČS

Naučte se doplnit na slepé mapě ČR názvy krajů a jejich hlavní města. Procvičovali jsme již do sešitu. Učebnice str.6.

16.-20.3.

VV

Malovat a kreslit pro radost, můžete neustále. :-)

 

Na každou hodinu musí mít žák/žákyně připraven ubrus, hadřík, nůžky, lepidlo, obyčejnou tužku, voskovky, kelímek na vodu, vodové barvy, tempery, paletu, zástěru/staré tričko.

16.-20.3.

TV

Mezi učením i odpoledne se samozřejmě protáhněte, jděte na sluníčko, projděte se, ať jste fit.

 

Až zase bude  škola:

Na výuku TV musí žáci nosit cvičební úbor, vhodnou obuv do tělocvičny. Musí mít upravený účes, sundané hodinky, prstýnky, řetízky, náramky.

16.-20.3.

 

5. třída

Vloženo: 20.2.2020 | Autor: Jana Báčová | Zobrazeno: 77x | Upraveno: 20.2.2020 | Upravil: Jana Báčová
Páťáci vyráběli s paní učitelkou Abrahamovou při hodinách pracovních činností Zlatá prasátka. Souhlasíte, že se jim práce podařila?

Vloženo: 28.11.2019 | Autor: Jana Báčová | Zobrazeno: 131x | Upraveno: 29.1.2020 | Upravil: Jana Báčová
V úterý dne 19. listopadu 2019 měli páťáci tělocvik v atletické hale na Střelnici v Jablonci nad Nisou.

Vloženo: 15.11.2019 | Autor: Jana Báčová | Zobrazeno: 151x
TJ Sokol Zásada pořádala ve dnech 8.- 17.11.2019 již 4. ročník výstavy betlémů. V pátek dne 15.11.2020 jsme na výstavě byli se žáky školy.

Vloženo: 11.11.2019 | Autor: Jana Báčová | Zobrazeno: 75x
V pátek dne 11.10.2019 měli žáci v tělocvičně školy zajímavé představení o slavném italském umělci a vědci. Žáci nejprve shlédli zajímavé divadelní představení ze života Leonarda da Vinci, pak se postupně seznámili s některými jeho díly a mohli si vyzkoušet funkčnost některých vynálezů. A jak se představení líbilo třeba žákům z 5. třídy? To si můžete přečíst na následujících řádcích:

Vloženo: 6.3.2018 | Autor: Jana Báčová | Zobrazeno: 838x | Upraveno: 6.3.2018 | Upravil: Jana Báčová
Na začátku února jsem jela se třetí třídou trénovat do haly v Jablonci nad Nisou. Byli jsme zde poprvé a tak pro nás bylo vše nové a velmi zajímavé. Nejprve jsme běhali a užívali si klopené zatáčky.

Vloženo: 13.2.2018 | Autor: Jana Báčová | Zobrazeno: 632x | Upraveno: 13.2.2018 | Upravil: Jana Báčová
Žákyně z třetí třídy Nikola Rezlerová byla velmi úspěšná na republikových závodech v Desné (Severská kombinace, skok na K-24 a běh volnou technikou na 1 km)

Vloženo: 9.1.2018 | Autor: Jana Báčová | Zobrazeno: 788x | Upraveno: 9.1.2018 | Upravil: Jana Báčová
Mahulena Benešovská, žákyně 3. třídy, úspěšná karatistka, získala první místo v závodech v Zásadě a druhé místo v Praze. Gratulujeme.

Celkem: 7 článků

Divadelní představení v Jablonci nad Nisou


Ve středu 29.3. jsme společně s 1. třídou jeli do divadla. Krásně, slavnostně oblečené děti se těšily na představení. Pohádka Sněhová královna byla nádherná. Myslím, že se dětem představení líbilo. Chválím všechny moje žáky za vzorné chování v divadle. Těším se na další divadelní zážitek s mojí třídou. Mgr. Zuzana Hradecká