Kotva

Kancelář: 483 385 182

 

Ředitel: 737 282 487

 

Zást. ředitele: 731 449 101

 

Sborovna I. st. a družina: 

483 385 197, 733 178 452

 

Sborovna II. st.:

483 385 503

 

Školní jídelna:

483 390 192, 731 449 100

 

Rychlý kontakt
Sitemap
Mapa webu
A
A
A

7. třída

Milí žáci a žákyně,

blíží se konec 1. čtvrtletí. Je třeba průběžně pracovat a připravovat se na výuku.

Mgr. Jana Báčová

třídní učitelka

 

 

 

Měsíční plán 

Datum:

Akce:

18.11.2021 Třídní schůzky, od 16:00 hod. ve škole.
22. a 29. 11. 2021 Testování- covid.

 

Výuka

Předmět 

Učivo 

Období

Český jazyk 

  • slovo a sousloví, rčení, synonyma a homonyma, odborné názvy, slova citově za barvená)
  • nauka o tvoření slov  - odvozování
  • tvoření slov – skládání, zkracování

  •  

    popis pracovního postupu

     

  • charakteristika – přímá a nepřímá
  • literární žánry epické
listopad

Matematika 

Zlomky

Trojúhelník, výška, těžnice, kružnice opsaná a vepsaná

vstupní test 8.11.

listopad

Anglický jazyk 

Unit 7 - dokončení

Unit 8 - Let´s celebrate! - kulturní tradice, svátky

minulý čas otázka, minulý čas u pravidelných a nepravidelných sloves

listopad
Německý jazyk

Einheit 0: Dny v týdnu - opakování

čísla - 0 - 20, desítky do 100

barvy

lidé a země

říjen

Fyzika 

Dráha, rychlost, čas

 

síla - druhy 

listopad

Zeměpis

Orientace na mapě- práce s atlasem. Státy Afriky.

Afrika- regiony Afriky.

Každou hodinu ústní zkoušení!! Žáci by měli umět souvisle pohovořit alespoň na poslední 3 probíraná témata.

Afrika souhrnné opakování 

Amerika- poloha, povrch

listopad

 

 

 

25. 11.

Dějepis

franská říše (Karel Veliký)

středověká společnost - lenní systém

Vikingové

středověká Anglie

Svatá říše římská

románská kultura

příchod Slovanů

listopad

Přírodopis 

Test ryby

Obojživelníci

Plazi

říjen

Informatika 

Excel- závěrečná práce (5.11.2021)

Úprava fotografií

listopad

Výchova 

k občanství 

Společenské skupiny, povinná školní docházka, život ve škole, komunikace - způsoby komunikace, asertivita a agrese, pravidla chování  

TV   

Atletika- běhy, skok daleký, míčové hry- basketbal.

Vhodná obuv na školní hřiště i do tělocvičny, cvičební úbor, upravený účes.

listopad

celý rok

HV  

Polyfonní hudba. Vokální a instrumentální aktivity.

listopad

VV   

Pomůcky na Vv - temperové, vodové barvy, nůžky, lepidlo, štětce - kulaté a ploché (více velikostí), staré tričko/zástěra, kelímek na vodu, paleta, igelit na lavici, hadřík.

 celý rok

ETV   

Téma: Komunikace

listopad

ČP   

 

 

 

 

 

Učivo  pro žáky zveřejňované zde na stránkách třídy během uzavření škol je k nahlédnutí zde: 

PDF soubor6.třída učivo z webu během distanční výuky říjen-květen 2020-2021

PDF soubor5.třída učivo z webu březen- červen 2020

 

 

 

7. třída

Vloženo: 18.11.2021 | Autor: Jana Báčová | Zobrazeno: 35x
Žáci a žákyně 7.třídy v hodině angličtiny napsali dopis britské královně Alžbětě II.

Vloženo: 1.7.2021 | Autor: Jana Báčová | Zobrazeno: 29x | Upraveno: 1.7.2021 | Upravil: Jana Báčová
V úterý 29. 6. 2021 jsme se vypravili na pěší výlet přes louky a les do obce Plavy, odkud jsme po modře značené turistické Palackého stezce prošli nádherné údolí řeky Kamenice.

Vloženo: 20.2.2020 | Autor: Jana Báčová | Zobrazeno: 510x | Upraveno: 20.2.2020 | Upravil: Jana Báčová
Páťáci vyráběli s paní učitelkou Abrahamovou při hodinách pracovních činností Zlatá prasátka. Souhlasíte, že se jim práce podařila?

Vloženo: 28.11.2019 | Autor: Jana Báčová | Zobrazeno: 958x | Upraveno: 29.1.2020 | Upravil: Jana Báčová
V úterý dne 19. listopadu 2019 měli páťáci tělocvik v atletické hale na Střelnici v Jablonci nad Nisou.

Vloženo: 15.11.2019 | Autor: Jana Báčová | Zobrazeno: 926x
TJ Sokol Zásada pořádala ve dnech 8.- 17.11.2019 již 4. ročník výstavy betlémů. V pátek dne 15.11.2020 jsme na výstavě byli se žáky školy.

Vloženo: 11.11.2019 | Autor: Jana Báčová | Zobrazeno: 440x
V pátek dne 11.10.2019 měli žáci v tělocvičně školy zajímavé představení o slavném italském umělci a vědci. Žáci nejprve shlédli zajímavé divadelní představení ze života Leonarda da Vinci, pak se postupně seznámili s některými jeho díly a mohli si vyzkoušet funkčnost některých vynálezů. A jak se představení líbilo třeba žákům z 5. třídy? To si můžete přečíst na následujících řádcích:

Vloženo: 6.3.2018 | Autor: Jana Báčová | Zobrazeno: 1242x | Upraveno: 6.3.2018 | Upravil: Jana Báčová
Na začátku února jsem jela se třetí třídou trénovat do haly v Jablonci nad Nisou. Byli jsme zde poprvé a tak pro nás bylo vše nové a velmi zajímavé. Nejprve jsme běhali a užívali si klopené zatáčky.

Vloženo: 13.2.2018 | Autor: Jana Báčová | Zobrazeno: 1053x | Upraveno: 13.2.2018 | Upravil: Jana Báčová
Žákyně z třetí třídy Nikola Rezlerová byla velmi úspěšná na republikových závodech v Desné (Severská kombinace, skok na K-24 a běh volnou technikou na 1 km)

Vloženo: 9.1.2018 | Autor: Jana Báčová | Zobrazeno: 1156x | Upraveno: 9.1.2018 | Upravil: Jana Báčová
Mahulena Benešovská, žákyně 3. třídy, úspěšná karatistka, získala první místo v závodech v Zásadě a druhé místo v Praze. Gratulujeme.

Celkem: 9 článků

Divadelní představení v Jablonci nad Nisou


Ve středu 29.3. jsme společně s 1. třídou jeli do divadla. Krásně, slavnostně oblečené děti se těšily na představení. Pohádka Sněhová královna byla nádherná. Myslím, že se dětem představení líbilo. Chválím všechny moje žáky za vzorné chování v divadle. Těším se na další divadelní zážitek s mojí třídou. Mgr. Zuzana Hradecká