Na základě opatření Vlády ČR

bude od 11. 5. 2020 umožněna

osobní přítomnost žáků 9. ročníků

pro účely přípravy na přijímací

zkoušky.

 

Od 25.5.2020 základní školy

zajišťují vzdělávací aktivity

pro žáky 1. až 5. ročníku.

 

Pro aktuální informace sledujte

webové stránky naší školy.

 

Mgr. Václav Horáček

ředitel školy

 

Rychlé aktuality
Kotva

Kancelář: 483 385 182

 

Ředitel: 737 282 487

 

Zást. ředitele: 731 449 101

 

Sborovna I. st. a družina: 

483 385 197, 733 178 452

 

Sborovna II. st.:

483 385 503

 

Školní jídelna:

483 390 192, 731 449 100

 

Rychlý kontakt
Sitemap
Mapa webu
A
A
A

4. třída

Dobrý den, od 25. 5. budu domácí úkoly psát každý den podle probrané látky. Přeji pěkný týden. Zdravím Vás. Martina Mičková Domácí úkoly z učebnice nepište do sešitu, proberte je pouze ústně.

Učivo na týden od 1.6. do 5.6.

Předmět

Učivo

ČJ

 

M

 

AJ

 Děkuji všem, kteří mi odevzdali ve škole sešity, slovníčky s učivem, které vypracovali při 10 týdenním samostudiu- podle mého zadání a vysvětlení na videích. Mnozí pracovali skvěle a hodně.  Chválím také děti, kteří jsou i nadále doma a tyto sešity mi poslaly nebo ofocené přeposlaly. Děkuji všem rodičům!!

Je  velmi důležitá  kontrola a oprava, vyvarujete se chyb . Příští týden bych ráda měla tyto sešity již od všech žáků ke kontrole.!!!!!!!!! Děkuji.

 Pokračujte v opakování dosud zadané práce. Důležitý je čas přítomný prostý- klad, zápor, otázka. Přítomný čas průběhový- klad. V příštím týdnu budeme mít společně angličtinu ve škole.Těším se na setkání. Pak vypíši učivo (na web) které probereme v hodině. Z. Hradecká

ČS

 

 

 

Učivo na týden od 25.5. do 29.5.

Předmět

Učivo

ČJ

Podmět a přísudek

25. 5.

UČ str. 101/1, 2

PS str. 32/1, 2, 3, 4, 5

 

26. 5.

UČ str. 102/ 3, 4, 5, 6

 

27.5.

Shoda přísudku s podmětem

UČ str. 103/1, 2, 3

PS str. 33/ 1, 2

 

28. 5.

UČ str. 104/ 1, 2, 3, 4

 

29. 5.

UČ str. 105/ 1, 2, 3, 4

PS str. 34/ 1

 

M

26. 5.

UČ str. 89/1, 2, 3, 5, 6

      137/ 1, 2, 3 

 

27. 5.

Zlomky

 

UČ str. 90/ 1, 2, 3

 

PS str. 18/ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

 

28. 5.

Zlomky

UČ str. 91/1, 2, 3, 4, 5

PS str. 19/ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

 

29. 5 

UČ str. 92/ 1, 2, 3, 4, 5, 6

 

AJ

Přineste prosím do školy sešity a slovníčky AJ, opravím Vám vše, abyste mohli pokračovat v učení. Žáci, kteří nejdou do školy.- prosím pošlete sešity po spolužácích , opravím a pošlu zpět.

Opakovali jste SLOVESO být- ukážeme si, ale myslím, že už máte ve školním sešitě- pomocí tvarů sloves být a slovesa významového + ing- se tvoří přítomný čas průběhový. měli jsme věty v učebnici i v pracovním sešitě(str.15)

NAPIŠTE SI DO SEŠITU=

 Přítomný čas průběhový- klad

jedniotné číslo

1. I'm learning =já se učím

2. you're learning =ty se učíš

3. he's learning =on se učí

    she's learning =ona se učí

    it's learning =ono se učí

množné číslo

1.we're learning =my se učíme

2. you're learning = vy se učíte

3. they're learning = oni se učí

Tento čas se užívá -  činnost probíhá nyní  (I'm learning now.= Učím se teď. He's working now. On pracuje nyní.) Napište si do sešitu.

 Pište si další věty v tomto čase pro různé osoby a číslo. Slovesa použijte ta, která jsem vypsala na web pro přítomný čas.

Přeji hodně sil a pohody při učení.

Děkuji všem rodičům za pomoc.

ČS

27. 5. 

Přírodověda - opakování - ekosystém v okolí lidských obydlí str. 53 - 59

 

28. 5.

Vlastivěda - opakování - průmysl a nákladní doprava str. 38 -39

 

 

Učivo na týden od 18.5. do 22.5.

Předmět

Učivo

ČJ

Stavba věty - opakování věta jednodduchá, souvětí

UČ str. 99 přečtěte si a zopakujte si - věta jednoduchá, souvětí, spojojovací výrazy, 

      str. 100 přečtěte si větné vzorce

PS - vypracujte

str. 31

1) přečtěte si text a spočítejte, z kolika větných celků se skládá, jejich počet

    zapište do kroužku

    a) modře podtrhněte souvětí, zakroužkujte v nich spojovací výrazy

    b) ke každému souvětí zapište větný vzorec

2) spojte jednoduché věty do souvětí a napište je, vyberte si z nabídky

    spojovacícvýrazů

3) doplňte souvětí dle vlastní fantazie

4) napište větné vzorce uvedených souvětí

M

 Počítáme s milionem

PS str. 17

1) daná čísla zaokrouhli

2) porovnej čísla

3) doplň řady čísel

4) vypočítej slovní úlohu a napiš odpověď

5) vypočítej, dávej pozor, který početní úkon má přednost

6) doplň tabulku

7) vypočítej slovní úlohu a odpověz na otázky

 

AJ

Vážení rodiče, milé děti- blíží se doba, kdy někteří přijdete již do školy, prosím přineste s sebou první den sešity angličtiny a slovníčky, opravím vám vše, abyste mohli pokračovat v práci a vyvarovali se případných chyb. Prosím i ty žáky, kteří nenastoupí, aby poslali po někom svoje sešity a slovníčky k opravě.  Učivo budu každý týden zadávat stejně jako dosud na web stránky.

Učebnice- nepokračujte ve cvičeních, jsou podle poslechů- budete poslouchat v září a doplníte vše v 4. lekci. Můžete si přečíst článek na straně 68- je zajímavý, slovíčka, která neznáte si najděte  a napište. Pokud článek alespoň jeden přečtete a přeložíte, jste výborní. Pracovní sešit- důležité poslechy- články na straně 50- pokud se vám podařilo již přečíst i přeložit volně(ne slovo od slova, ale souhrně), tak si je znovu poslechněte. Na straně 51- jsou cvičení k těmto článkům, pokuste se doplnit, pokud to nepůjde, nevyplňujte. 

Opakujte si slovíčka již napsaná- ústně i písemně. Gramatiku opakujte. Najděre si i např. SLOVESO být= probírali jsme a je základ.Opakujte klad. SLOVESO mít- opakujte. Vše máte v sešitě. zkuste napsat pár vět s těmito slovesy.

Přeji vám hodně sil, úspěchů v samostudiu. Děkuji rodičům za pomoc a skvělou spolupráci. Z. Hradecká

ČS

 

 

Učivo na týden od 11.5. do 15.5.

Předmět

Učivo

ČJ

Slovesa - opakování

Slohová cvičení - blahopřání, pozvánka

 

Vypracuj písemně:

PS

- str 29/1 doplň i/y a v prvních třech větách podtrhni slovesa vlnovkou

               a) vypiš slovesné tvary v přítomném čase

               b) vypiš slovesné tvary, které vyjadřují budoucí čas

               c) vyčasuj sloveso dávat v přítomném čase

               d) víš, který český hrdina také přemohl kance

- str. 30/1 přečti si básničky mamince k svátku a zkus napsat svoji básničku

                pro svoji maminku  

- 96/1 vyřeš Michalovi přesmyčky jmen našich panovníků, první písmeno je

          vyznačeno tučně

          a) v přesmyčkách najděte i jiná podstatná jména podle vzoru

- 96/2 doplň neúplná slova a přečti si o tom, co dělali lidé v dávné minulosti

          cvičení a), b), c), d), e) řekni mamince pouze ústně

- 97/6 doplň do slov i/y a převeď do správného tvaru

 

Webinář bude opět ve čtvrtek 14. 5. od 9.00 hod.

 

M

Počítáme s milionem

 

87/1 porovnej sedmiciferná čísla pomocí znaků

87/2 seřaď evropská města podle počtu obyvatel od největšího po nejmenší

87/3 sčítej a odčítej čísla s miliony

87/4 vypracuj slovní úlohu, vytvoř zápis, vypočítej a napiš odpověď

87/5 vytvářej čísla podle zadání

87/6 písemně vynásob dvojciferným činitelem

88/1 vynásob a vyděl zpaměti

88/2 písemně vyděl a ověř si výsledek zkouškou

88/3 zaokrouhli podle zadání

88/4 vypočítej hádanky v milionech

88/5 vypočítej součet (+) a součin čísel (.)

 

Geometrie -grafický rozdíl úseček si vysvětlíme na webináři, jinak se můžeš o něm dočíst v učebnici na str. 137 a pokusit se vypracovat  úkoly  v PS 41/3 b

 

AJ

Doufám, že jste byli úspěšní při učení předložek, mohli byste se pokusit přeložit článek na straně 50-dole, pracovní sešit. Nepřekládejte slovo od slova, ale celé věty volně, hlavně si uvědomte  předložky. Poslechněte si článek na CD.Učebnice strana 65- napiš předložky, které patří do vět- podle obrázku. Prosím nepište do učebnice- napište do sešitu. Opakujte si věty v kladu, záporu, otázce v přítomném čase prostém- stačí užívat slovesa, která jsem vám poslala, napište si zase do sešitu. Přeji vám hodně sil a úspěchů. Děkuji za spolupráci rodičům. Snad se brzy sejdeme ve škole a budu moci vaši práci při samostudiu ohodnotit .

ČS

 

 

Učivo na týden od 4.5. do 7.5. (8.5. Den vítězství, státní svátek)

Předmět

Učivo

ČJ

Časování sloves - čas budoucí a minulý

 

V učebnici si přečti tabulku na str. 91 a zopakuj si časování sloves v b udoucím tvaru: tvary složené a jednoduché.

 

Podle tabulky vypracuj cvičení v PS na str. 27

 

1) přečti si text a vlnovkou podtrhni slovesa v budoucím čase

    a) vypiš slovesa v přítomném čase

    b) vypiš několik sloves s předponou

2) doplň vynechaná písmena, potom napište tvary slves v  

     jednotného

3) napiš v  1. osobě čísla  jednotného budoucího času o návštěvě školního

    představení v divadle, použijte uvedená slovní spojení ve správných tvarech 

 

V učebnici si přečti tabulku na str. 93 a zopakuj si časování sloves v  minulém tvaru..

 

Podle tabulky vypracuj cvičení v PS na str. 28

 

1) přečti si text a vlnovkou podtrhni slovesa v minulém čase

    a) vypiš slovesa v přítomném čase 

    b) vypiš slovesa v budouvím čase

    c) vypiš zvratná slovesa  

2) vybarvi pouze ty hrnečky, na kterých jsou slovesa v minulém čase

3) doplň i/y, potom cvičení přepiš v přítomném čase

4) vyčasuj sloveso být v minulém čase

 

7. 5. webinář od 8.00 hod.na téma slovesa budoucí a přítomný čas

 

M

Číslo milion

V učebnici na str. 86 se v tabulce podívejte, jak se píše číslo milion

 

V PS na str. 16

 

1) doplň rozvinutý zápis čísel podle vzoru

2) seřaď čísla od největšího k nejmenšímu, řiď se zadáním

4) sčítej zpaměti

5) sčítej písemně

6) odčítej zpaměti

7) odčítej písemně

 

Geometrie:

V učebnici se podívej na znázornění grafického součtu úseček na str. 136, podle

učebnice se pokus v PS narýsovat grafické součty úseček na str. 41/1, 3a, 4.

Pokud Ti to nepůjde, nepanikař, vysvětlím Ti to po webináři ve čtvrtek 7. 5..

AJ

Pokuste se o doplnění předložek- učebnice str.64- podle obrázků- ABOVE= nad, BEHIND=vzadu, za, IN FRONT OF=před, BETWEEN=mezi, NEXT TO=vedle, UNDER= pod. Napište si tyto předložky do sešitu i s překladem . Obrázky v učebnici - přesně zobrazují předložku- kytka, motýl. Zkus v učebnici str. 64-cvičení 6- T= pravda, F=lež, napiš si pouze odpovědi do sešitu- např. 1-T,..

Pracovní sešit- strana 50- článek nahoře- zkus si číst, poslechni!!!, zkus přeložit(ústně).

Opakujte si přítomný čas- klad, zápor, otázka.

Přeji hodně úspěchú při učení. Děkuji všem, že se učíte sami angličtinu. Děkuji všem rodičům za pomoc při studiu.

ČS

Učivo na celý měsíc do 25. 5.

 

Přírodověda

 

Seznam se v učebnici od str. 64 s rostlinami a živočichy rybníků, s rybami, obojživelníky a plazy, ptáky a savci.

Na str. 68 se dozvíš o rostlinách a živočiších potoků a řek.

Pokuste se stručně odpovědět na otázky na str. 69.

 

Vlastivěda

 

Seznam se od str. 38 s průmyslem a nákladní dopravou, od str. 40 se službami, kulturními institucemi. Pokus se stručně odpovědět na otázky pod jednotlivými tématy.

Od str. 42 si přečti téma Já a hospodaření.

 

Učivo na týden od 27.4. do 30.4. (1.5. Svátek práce, státní svátek)

Předmět

Učivo

ČJ

Slovesa - tvar určítý a neurčitý, jednoduché a složené tvary, zvratná slovesa,čas přítomný

 

Učebnice str. 86 -89 si pro si přečtěte žlutá okénka, která Vám připomenou slovesa - jejch časování, tvary určité a neurčité, jednoduché a složené, zvratná slovesa a čas přítomný.

 

Po jejich zopakování vypracujte cvičení v PS:

 

24/1 přečtěte si pohádku a podtrhněte slovesa, následně vypracujte úkoly a - d

24/2 roztřiďte slovesné tvary na určité a neurčité

24/3 napište slovesa protikladná

25/1 roztřiďte slovesné tvary na jednoduché a složené

25/2 doplňte y/i a vypracujte úkol a

25/1 přečtěte si text a podtrhněte zvratná slovesa, vypracujte úkol a

26/1 v textu podtrhněte slovesa v přítomném čase, vypracujte úkoly a, b

26/2 doplňte libovolná slovesa v náležitých tvarech přítomného času

26/3 převeďte text do 1. osoby čísla jednotného přítomného času

26/4 slovesa v závorkách dejte do správného tvaru přítomného času

 

Webinář bude opět ve čtvrtek 30. 4. od 9.00 hodin.Procvičíme si slovesa, zkontrolujeme si domácí úkoly.

M

Jednotky hmotnosti - převody najdete v učebnici na str. 83

V PS vypracujte úkoly:

14/ 1 převeď a sečti

14/3 doplnit

14/2, 4, 7, 8 vypočítejte slovní úlohy a napište odpovědi

 

Jednotky objemu a času -převody najdete v učebnici na str. 84 - 85

V PS vypracujte:

15/1, 2, 7 vypočítejte

15/ 3, 4, 6, 8 vypočítejte slovní úlohy a napište odpovědi

15/5 převeďte 3 dny

15/9 porovnejte čísla pomocí znamének

 

Geometrie - vypočítejte v PS obsahy čtverce a obdélníku str. 39/1, 40/3

 

Na webináři úkoly zkontrolujeme.

,

AJ

VIDEO - poslané v pátek 24.4.- Přítomný čas prostý- otázka. Určitě si pamatujete,  jak jsme ve škole tuto otázku tvořili. Použijte slovesa, která jsem Vám minulý týden napsala.  Pište si otázky pro různé osoby v jednotném i množném čísle. Vy to zvládnete, věřím tomu. Otevřete si sešit, kde jsme toto učivo probírali a přečtěte si věty, co jsme měli. Chválím Vás, protože už dlouhou dobu musíte sami pracovat. Děkuji znovu Vašim rodičům za pomoc.

Zkuste napsat větu v přítomném čase prostém  v kladu, v záporu a v otázce.Nepřekládejte do češtiny.

 Opakujte si slovíčka- velmi důležité.Napište si je, říkejte si je. Slovní zásoba-podívejte se do minulého týdne, vypsala jsem Vám , co si máte opakovat. Prosím Vás, abyste si slovíčka opakovali pořád. Přeji Vám hodně zdaru při učení. 

ČS

 

 

Učivo na týden od 20.4. do 24.4.

Předmět

Učivo

ČJ

Dobrý den, od tohoto týdne začneme pracovat v pracovních sešitech. Doděláme  cvičení na procvičování sloňování podstatných jmen.

 

Písemně vypracujte: PS str./cv.: 22/ 1 - 4

 

Webinář: čtvrtek 23. 4. od 9.00 hodin

 

M

V matematice budeme stále procvičovat písemné násobení a dělění, dále si zopakujte jednotky hmotnosti, přehled převodů najdete v učebnici na str. 83.

 

Písemně vypracujte: PS str./cv.: 12/ 4, 5, 14/6

 

V geometrii počítámeobsahy čtverce a obdélníku.

 

Písemně vypracujte: PS str./cv.: 39/2

 

AJ

Děkuji Vám všem, že jste si stahli video- Přítomný čas prostý - zápor. Již jsme tento čas ve škole probírali, ale ne moc. Je potřeba, abyste si zkusili více vět a užití osob v jednotném čísle i v množném čísle.Přidávám další slovesa- prosím přepište si je i s překladem do slovníčku. budou se Vám hodit i v dalších ročnících.

wake=vzbudit se- v 3.osobách jednotného čísla =he wakes, she wakes, it wakes,

understand=rozumět- opět v 3. osobách j.č. se přidává -s-throw= hodit, házet,

tell= říct(někomu něco), teach= vyučovat(učitel)- v 3. osobách j. č. se přidává -es!!- he teaches, she teaches, swim=plavat, speak= mluvit(English,..), put= položit, dát něco někam, make= vyrobit, hear= slyšet. s těmito slovesy tvořte věty. V přítomném čase budete hovořit anglicky s cizinci, ale je to hlavně základ gramatiky aj. Věty si pište do sešitu, nemusíte posílat. Až se sejdeme ve škole, tak Vám zkontroluji. Je nutné opakovat slovíčka- co jsme měli- podle slovníčku letos i loni.Základní slovní zásobu, abyste mohli mluvit anglicky musíte znát- barvy, počasí, čísla, zvířata, oblečení, části lidskěho těla, školní pomůcky, rodina, zaměstnání- to jsme psali v únoru, sporty- také jsme měli- v lednu, zařízení bytu- měli jsme v únoru, na začátku března(z učebnice) Hledejte si nová slovíčka- připisujte si je do slovníčku, hlavně si u nich pište překlad. Zkontroluji Vám je ve škole- abyste neměli chyby a nenaučili se to špatně. Opakujte si Dny v týdnu, Měsíce v roce. Velmi důležité- Zájmena osobní a přivlastňovací.= vše máte zapsané v sešitě.

Poslouchejte zpětně poslechy  CD v pracovním sešitě. Nepokračujte v učebnici, v pracovním sešitě- vysvětlím ve škole předložky a gramatiku , poslechy v učebnici, až se sejdeme. CD v učebnici- poslouchejte si, co jsme probrali.

Hlavně Vám přeji, ať se Vám učení daří a najděte si v angličtině alespoň trochu radost. Hledejte si nová slova, tvořte věty . Doufám, že se s Vámi brzy sejdu.

Děkuji Vám za náročné samostudium jazyka . Velké poděkování patří Vašim rodičům, kteří Vám pomáhají. Hlavně buďte všichni doma zdrávi.

ČS

 

 

Učivo na týden od 14.4. do 17.4. (13.4. Velikonoční pondělí, státní svátek)

Předmět

Učivo

ČJ

Stále procvičujeme již probrané učivo, dnes to budou předložky a předpony od, nad, pod, před, doplňování je/ě a opakování skloňování podstatných jmen.

 

Písemně vypracujte: UČ str./cv.: 19/3

                                                    24/7

                                                    83/4

 

Webinář čtvrtek 16. 4. od 9.00 hodin.

 

M

Tento týden budeme opakovat převody jednotek délky a výpočty obsahu čtverce a obdélníku.

 

Písemně vypracujte: UČ str./cv.: 82/1

 

Geometre: písemně vypracujte: UČ str./cv.: 132/1 a,b

                                                                      133/ 1 a,b

 

Webinář čtvrtek 16. 4. od 9.00 hodin.

AJ

Chválím velice žáka, který  mi poslal SMS anglicky- přání k Velikonocům. Děkuji všem, kteří mi poslali přání.

Zopakujte si podle videa Přítomný čas prostý - klad. Pošlu (14.4.) další VIDEO- Přítomný čas prostý- zápor- již jsme probírali, máte zapsáno ve školním sešitě i na papíru A4. Znovu je důležité napsat si věty a užít různé osoby jednotného i množného čísla. Slovesa můžete užít ta, co jste měli ke kladu. Pište si věty nebo i celou tabulku záporu- do sešitu. 

Další slovesa, která užijte-

sleep= spát, help=pomoci, write=psát, cook= vařit, eat=jíst, drink= pít, come=přijít, přijet, cut=řezat, krájet, do=dělat=v 3. osobách jednot. čísla=does, get=dostat, go=jít,jet= v 3. osobách j. čísla= goes, have= mít= v 3. osobách jedn. čísla = has, hurt= zranit se, win= vyhrát, wear= nosit, mít na sobě. Prosím přepište si i s překladem tato slovesa do slovníčku- důležité!!!!!

 Opakujte slovíčka - učebnice str. 60,61- zařízení bytu se slovesem HAVE GOT- mít.Věty= I have got a mirror.= Mám zrcadlo. You have got an armchair.-=Máš křeslo. He has got a rug.=On má kobereček. She has got a cooker.= Ona má sporák..... Věty zase napište do sešitu.

Přeji Vám hodně sil a úspěchů při samostudiu. Velmi děkuji rodičům za práci a čas věnovaný dětem při studiu. Je to velmi náročné.

ČS

 

Učivo na týden od 6.4. do 8.4. (9.4. Velikonoční prázdniny, 10.4. Velký pátek, státní svátek)

Předmět

Učivo

ČJ

Písemně vypracujte: UČ str./cv.: 7/13 (doplnit i/y, vypracovat otázku b), 83/2, 83/1 

(vypracovat otázky b, c, d)

webinář od 9.00 hodin     9. 4.

M

Písemně vypracujte: UČ str./cv.: 81/ 1, 2, 3

webinář od 9.00 hodin  9. 4.

 

Geometrie: PS str.cv.: 38/2  

AJ

Učiva na týden před Velikonocemi zadám méně. Přeji Vám i Vašim rodičům pěkné Velikonoce, hodně zdraví.

Najděte si ve slovníku pár slov k Velikonocům- můžete i opsat slova z loňského roku. Napište do slovníčků i s překladem. Nadepište - Easter- Velikonoce.

Zopakujte si podle sešitu Měsíce a Dny v týdnu. Měli jsme  i kopii (kopie s obrázky- přiřazovali jsme měsíc a obrázek). Napište si znovu do sešitu- velmi důležité.

 Vyplňte si křížovku na str. 49- pracovní sešit- podle obrázků a učebnice dáte dohromady. Přeji Vám hodně zdaru při samostudiu..

 

ČS

 

 

Učivo na týden od 30.3 do 3.4.

Předmět Učivo
ČJ

Písemně vypracujte: UČ str./cv.: 5/5 (odpovězte na otázky týkající se cv. 4), 6/7

(3 řádky), 6/8 (pouze doplňte vhodná slova), 47/6 (vypracujte otázku a - podtrhněte vlastní jména osobní a místní), 57/4

 

ČT - kdo nemá dopsaný Čtenářský deník, doplní  

M

Písemně vypracujte: UČ str./cv.: 14/4, 22/6 (5 příkladů), 23/1 (2 sloupce),32/1, 34/3,35/3

PS str.-cv.: 38/2       

AJ

 Děkuji a chválím Vás děti, že jste si psaly učivo - zájmena osobní i přivlastňovací a určitě jste zvládly i věty s těmito zájmeny. Můžete pokračovat v tomto dále i podle učebnice nebo pracovního sešitu - probrané lekce. Zájmena jsou velmi důležitá v aj.

Poslala jsem Vám video 24.3.,PROSBA- stahujte pouze jednou, je povoleno 30 stažení, některým rodičům již nešlo video stahnout, byl překročen limit stažení. Video- Přítomný čas prostý- klad a napsanou tabulku všech osob a tvar slovesa.Procvičte si opět psaní vět v tomto čase. Zatím jen v kladu. Nezapomeňte na přidání -s - ve slovesu v 3. osobách jednotného čísla.Napíšu Vám několik sloves, abyste mohli snadněji pracovat- work- pracovat, read- číst, watch- dívat se, sledovat televizi, open- otevřít, cost- stát (cena), play- hrát, finish- končit,have- mít, vlastnit, get up- vstávat, drink- pít, eat- jíst,run- běhat. Až napíšete věty na klad, pošlu Vám na další týden video - zápor přítomného času, také jsme již probírali ve škole. Pište věty v různých osobách jednotného i množného čísla. Dejte si různá slovesa. Myslím, že zvládnete napsat 10-20 vět v kladu, možná víc.

Pracovní sešit - NEPIŠTE další strany, je to nové učivo. Byla bych ráda, abyste si poslouchali CD a látku, kterou jsme probrali. Klidně si vygumujte cvičení a podle poslechů je vyplňte znovu. Přeji Vám hodně zdaru a radost při samostudiu.

ČS   

 

Učivo na týden od 23.3 do 27.3.

Předmět:  Učivo:                                                                           Termín splnění:
ČJ

Procvičování pravopisu: psaní předpon a přípon, zdvojených souhlásek, vyjmenovaných slov, skloňování podstatných jmen podle vzorů.                                         

Písemně vypracujte: UČ str./cv.: 22/3, 28/6, 41/5,47/3 a 49/5

UČ. str. 9 - 84

 

Písemně vypracujte: UČ str./cv.: 5/4 (opiš 1. odstavec a vypracuj otázku b), 9/2 (vyznač svislými čarami část předponovou a příponovou),11/2, 17/3 (ke každému ze čtyř vyznačenému slov vyhledej slova příbuzná - stačí podtrhat čtyřmi pastelkami), 50/8 (včetné otázky a), 57/2

 

Písemně vypracujte: UČ str./cv.: 5/5 (odpovězte na otázky týkající se cv. 4), 6/7

(3 řádky), 6/8 (pouze doplňte vhodná slova), 47/6 (vypracujte otázku a - podtrhněte vlastní jména osobní a místní), 57/4

 

Písemně vypracujte: UČ str./cv.: 7/13 (doplnit i/y, vypracovat otázku b), 83/2, 83/1 

(vypracovat otázky b, c, d)

webinář od 9.00 hodin                                                                                   

 

ČT - kdo nemá dopsaný Čtenářský deník, doplní  

                                                                                                         

 

březen

16.3. - 20.3.

 

 

 

23.-27.

 

 

 

 

30. - 3. 4.

 

 

 

6. - 8. 4.

 

9. 4.

MA

Procvičování: násobilka, sčítání a odčítání, písemné násobení a dělení jednociferným činitelem, násobení dvojciferným činitelem.   

Písemně vypracujte: UČ: str./cv.: 11/1, 13/7, 15/8, 16/1, 17/1 - 1. a 2. sloupec                        UČ str. 5 - 7

 

Písemně vypracujte: UČ str./cv.: 17/1( 3. a 4. sloupec), 20/4 (vypočítej a zaokrouhli pod výsledkem na celé stovky), 21/1, 36/1, 46/1 (1. odstavec)

 

Písemně vypracujte: UČ str./cv.: 14/4, 22/6 (5 příkladů), 23/1 (2 sloupce),32/1, 34/3,35/3

 

Písemně vypracujte: UČ str./cv.: 81/ 1, 2, 3

webinář od 9.00 hodin

 

Geometrie - rýsování pravého úhlu, rovnoběžek, konstrukce trojúhelníku, čtverce, obdélníku, kružnice, střed a osa úsečky, výpočet obvodu a obsahu čtverce a obdélníku.   

Písemně vypracujte: PS str./cv.: 37/1,2                                                                                      UČ str. 111 -134

 

PS  str./cv.: 38/1

 

PS str.-cv.: 38/2                                                                                                                   

 

 

březen

16.3.. - 20.3.

 

 

23.-27

 

 

30. - 3.4.

 

6. - 8. 4.

9. 4.

 

6. - 20.

 

 

23. - 27.3.

 

30. - 3. 4.

 

 

 

AJ Pište si  do sešitu - Zájmena osobní a vedle nich Zájmena přivlastňovací- vše máme v sešitu i na velkém papíru, na kartách- ze 3. třídy. Pak zkuste užít tato zájmena  se slovy, ve větě- např.- My book.- Moje kniha. I have got my book- Já mám moji knihu.  Your pen.- Tvoje pero. I have got your pen.- Já mám tvoje pero. .... Používejte sloveso Mít- Ve všech osobách je HAVE ale ve 3. osobách jednotného čísla je HAS.- Máme zapsáno několikrát v sešitech. HE has got..., She has got... It has got..., používejte i zápor- ve všech osobách je Haven't got, ale ve 3. osobách jednotného čísla je - Hasn't got- He hasn't got my pen. She hasn't got  your pencil. It hasn'got my book. Můžete i otázku- podívejte se do sešitu. Have you got a pen? Has he got a scissors?   Napište věty, procvičte si podle vět, co máme zapsané. Říkejte si učivo ze školních sešitů a slovníčků. Slovní zásoba- slovíčka  z okruhu vše kolem nás- zapsaná ve slovníčku. Možné hledat nová slova- Byt a zařízení bytu.. Sešit- opakujte si znovu věty na přítomný čas.Přítomný čas prostý-klad,zápor,otázka. Přítomný čas průběhový-klad - vše ústně. Pracovní sešit- 4. lekce str45-napište, kde věci leží .Učebnice- předložky- str.64- dobře, názorně napsané.Pracovní sešit-strana 46- cvičení 8,9-podle CD poslech. Pokud to nezvládnete, pokuste se alespoň o část. Po návratu do školy vše probereme a půjdeme v lekci  dále. Děkuji všem rodičům za pomoc a spolupráci . Při problému s aj , napište mi email nebo sms na můj mobil. Všem rodičům jsem psala SMS 19.3..Z.Hradecká 23.-27.3.
ČS

Přírodověda

Ekosystém lidských obydlí - do sešitu napiš nadpis Rostliny v okolí lidských obydlí, pod nadpis: Ovocné stromy - vypiš jejich názvy, stejně tak pokračuj s Ovocnými keři, Zeleninou a Dělení zeleniny                                                       

UČ str. 53 -55

 

Přečtěte si: - Živočichové v okolí lidských obydlí, vypište, která zvířata patří do hospodářsých zvířat a která do ,,domácích mazlíčků" str. 56 - 59

- Živočichové žijící volně v okolí lidských obydlí, vypište, kteří to jsou str. 60 - 61

                                                                              

Vlastivěda

Povrch ČR, vodstvo ČR 

str.25 - 27 - podle příruční mapy vypracuj úkol zadaný v růžovém obdélníku, vyluštěnou tajenku napiš do sešitu, do sešitu  písemně odpověz na otázky str.27/1,2

str. 28 - přepiš do sešitu zelenou tabulku Voda v krajině, Napiš nadpis Vodní toky - řeky a potoky a překresli obrázek                                                                               

UČ str. 25 - 28 

 

Přečtěte si str. 29 - 32, 34 - 37 pokuste si sami odpovědět po přečtení článku na otázky                                                                                   

březen

měsíční plán

 

 

 

duben

měsíční plán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

duben

měsíční plán

Vv

Malovat a kreslit pro radost, můžete neustále. :-)

 

Na každou hodinu musí mít žák/žákyně připraven ubrus, hadřík, nůžky, lepidlo, obyčejnou tužku, voskovky, kelímek na vodu, vodové barvy, tempery, paletu, zástěru/staré tričko.

16.-20.3.

 Strašidla ve 4. třídě

4. třída

Vloženo: 19.12.2018 | Autor: Jana Báčová | Zobrazeno: 464x | Upraveno: 4.2.2020 | Upravil: Jana Báčová
Poslední hodinu pracovního vyučování v tomto roce třeťáci věnovali vaření. Zopakovali si znalosti o zelenině a ovoci, procvičili krájeni a také se věnovali estetické úpravě jídla. Nakonec si báječně pochutnali. Mgr. Petra Veverková

Vloženo: 7.12.2018 | Autor: Jana Báčová | Zobrazeno: 420x | Upraveno: 2.1.2019 | Upravil: Jana Báčová
Kluci i holky ze třetí třídy jsou docela šikovné děti. Nevěříte? Podívejte se, jaké pěkné kočky třeťáci ušili!

Celkem: 2 články