Kotva

Kancelář: 483 385 182

 

Ředitel: 737 282 487

 

Zást. ředitele: 731 449 101

 

Sborovna I. st. a družina: 

483 385 197, 733 178 452

 

Sborovna II. st.:

483 385 503

 

Školní jídelna:

483 390 192, 731 449 100

 

Rychlý kontakt
Sitemap
Mapa webu
A
A
A

6. třída

Milí žáci,

do dalšího čtvrtletí Vám přeji, abyste nepolevili ve studijním úsilí a průběžně se připravovali na výuku.
 

                                                                                                 Simona Lachová

 

Měsíční plán

Datum:

Akce:

Platba:

     
     
   

 

 

Výuka

Předmět  

Učivo  

Období

Český jazyk  

- rozvíjející větné členy - příslovečné určení

- věta jednoduchá - část podmětová a přísudková, grafické znázornění

- souvětí - počet vět

- určování věty hlavní a vedlejší

duben

Matematika  

Desetinná čísla - dělení

Dělielnost přirozených čísel

Jednotky obsahu, objemu

Sčítání a odčítání úhlů

Vnější a vnitřní úhly trojúhelníku

Rovnostranný a rovnoramenný trojúhelník

Osoá souměrnost

duben

Anglický jazyk

Unit 4 - Our senses

  • procvičování was, were
  • WB p. 50  - Smelly Animals and Plants - čtení  a porozumění
  • spojka "or"

       

duben

Přírodopis

členovci

březen

Dějepis

Starověký Řím

červen

Zeměpis

Biosféra

- typy biomů

-vztah člověka k přírodě

duben

IN

IKódování a dekódování informací.

Bezpečnost na internetu, ochrana osobních údajů.

červen

TV 

  

 

HV 

Vokální a instrumentální aktivity. 

Stupnice. Koncert. Hra na rytmické nástroje.

Nácvik a opakování písní.

červen

VV 

  Pomůcky na Vv - temperové, vodové barvy, nůžky, lepidlo, štětce - kulaté a ploché (více velikostí), staré tričko/zástěra, kelímek na vodu, paleta, igelit na lavici, hadříkP

 celý rok

ETV 

 

 

ČP 

 

 

F

Hustota

procvičovat převody jednotek

Měření času, jednotky času

duben květen

VO

 

 

Výuka 3.11. - 5.11.

Předmět  

Učivo  

Anglický jazyk

3.11. WB str. 12 - přečti si článek, v článku si podtrhni neznámá slovíčka a najdi si jejich význam 

WB 13/ 20 

4.11. WB 13/21,22 – zkontrolujeme ve škole 

 

Český jazyk  

- mluvnice - učebnice str. 34 - 37 - kdo si neodnesl domů, scan naleznete ZDE: učebnice ČESKÝ JAZYK 6

- vypracujte cvičení str. 34/2, 35/6, 36/2 - zkontrolujeme společně ve škole

 

- literární výchova (čtvrtek) - věnujte alespoň 45 minut času četbě knihy, kterou máte 18.11. představit svým spolužákům (kdo má již přečteno, může číst další knížku :o)

Matematika  

Desetinná čísla

UČ str. 74 až 79 - projít si ústně a připomenout si, co jsou desetinná čísla

UČ str. 77, cv. 2, 3 a str. 78, cv. 6 - vypočítat do školních sešitů

PS str. 31, cv. 1, 2, 3, 4 a 5

Fyzika

Přečti si v učebnici str. 38,39 do sešitu nadpis Atomy a molekuly a opiš žlutý rámeček na str. 39, nakresli si obrázky molekul na str. 39.

Můžeš si cvičně zodpovědět na otázky na str. 40. Zkus si připravit některý úkol pro spolužáky - ve škole nám ho ukážeš.

Dějepis

Přečti si v učebnici text na str. 20 až 21.

V e-mailu máš zadání úkolu - otázky k textu. 

Úkol vypracuj do sešitu.

Přírodopis

 

Doplň v pracovním sešitě stranu 16 - 17 pracuj s učebnicí 

Zopakuj si buňku: z jakých organel je složena

                             jakou funkci mají jednotlivé organely

 

Informatika

1. Otevři si následující stránku Bobřík informatiky

2. Otevři test Mini z roku 2020 a zkus své logické myšlení.

3. Do sešitu informatiky napiš datum a počet správných odpovědí.

4. Napiš, zda byly otázky pro Tebe lehké nebo těžké.

 

Učivo  pro žáky zveřejňované zde během uzavření škol je k nahlédnutí zde: 

PDF soubor5.třída učivo z webu během distanční výuky říjen- květen 2020-2021

PDF soubor4.třída učivo z webu březen- červen 2020

 


 Strašidla ve 4. třídě

6. třída

Vloženo: 19.12.2018 | Autor: Jana Báčová | Zobrazeno: 990x | Upraveno: 4.2.2020 | Upravil: Jana Báčová
Poslední hodinu pracovního vyučování v tomto roce třeťáci věnovali vaření. Zopakovali si znalosti o zelenině a ovoci, procvičili krájeni a také se věnovali estetické úpravě jídla. Nakonec si báječně pochutnali. Mgr. Petra Veverková

Vloženo: 7.12.2018 | Autor: Jana Báčová | Zobrazeno: 982x | Upraveno: 2.1.2019 | Upravil: Jana Báčová
Kluci i holky ze třetí třídy jsou docela šikovné děti. Nevěříte? Podívejte se, jaké pěkné kočky třeťáci ušili!

Celkem: 2 články
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.