Vítáme Vás na stránkách školy

 

  

 

Sběr papíru a dalších surovin 

V tomto roce můžete opět doma třídit a nosit do školy následující suroviny:

Hliník – víčka od jogurtů, obaly od čokolád, obaly od paštik, plechovky (prosím zkontrolujte, je-li to opravdu hliník Al). Děkujeme, že jsou všechny obaly čisté. V loňském roce jsme nasbírali 74kg hliníku. Tento nasbíraný hliník jsme „vykouleli“ 1.6.2016 na Černou Studnici a potom putoval do sběru.

Víčka od PET lahví sbíráme pro nemocné děti.

Baterie – vybité mohou děti vhazovat do zelené krabice, která je na lavičce směrem k zadnímu vchodu školy. Jejich sběrem se účastníme soutěže RECYKLOHRANÍ, kde za sběr vybitých baterií dostává škola body, za které na konci školního rok vybereme odměnu z katalogu, většinou je to hra do družiny nebo na tělesnou výchovu (př. petang, kurník…) 

Kaštany pro lesní zvěř – zvážené kaštany vybírá vždy ráno p. učitelka Eva Živná. 

Sběr papíru a Pet lahví organizujeme několikrát ročně - vždy pravidelně informujeme několik dní předem, abyste mohli sběr do školy přivézt 

 

 
   

 

 Naše škola leží v příjemném a klidném prostředí na okraji městyse Zásada. Poloha školy na úpatí Černostudničního hřebene umožňuje dětem bohaté sportovní vyžití. V létě využíváme nedaleký areál fotbalového hřiště, turistické i cyklistické stezky procházející okolím školy, v zimě lyžujeme na místních strojově upravovaných běžeckých tratích nebo na lyžařském vleku v obci. Do lesů a do polí to máme ze školy doslova „pár kroků“. Pod areálem školy se nachází přírodní rezervace, která nám poskytuje možnost studia přírodních mokřadů. Dopravní spojení do okolních obcí zajišťují autobusové linky, jejichž zastávky se nacházejí přímo u školy. Proto k nám také bez problémů dojíždějí děti ze širokého okolí. 

    Ovoce do škol